libreplanet-se
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: After-work-träffar om fri och öppen e-legitimation, 10 nov i Stockho


From: Elias Rudberg
Subject: Re: After-work-träffar om fri och öppen e-legitimation, 10 nov i Stockholm och 17 nov i Göteborg
Date: Thu, 10 Nov 2022 14:46:56 +0100
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Thunderbird/102.4.2

Ändrad plats för ikväll: vi ses på Molly Malone's, vid Odenplan, Odengatan 83. Ikväll (10 nov) från klockan 17:00, men det går bra att droppa in senare för den som har svårt att komma så tidigt.

Alla är välkomna!

/ EliasOn 2022-10-26 11:52, Elias Rudberg wrote:
Hej!

DFRI-projektet om fri och öppen e-legitimation har två stycken träffar
på gång, 10 nov i Stockholm och 17 nov i Göteborg.

- Torsdag 10 nov i Stockholm, på Tennstopet vid Odenplan. Från klockan
17:00.

- Torsdag 17 nov i Göteborg, på Haket vid Masthugget. Från klockan
17:00.

Båda tillfällena från klockan 17 alltså, men det går bra att droppa in
senare för den som har svårt att komma så tidigt.

Alla är välkomna!

Mer om projektet finns här: https://www.dfri.se/projekt/e-legitimation/

/ Elias

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]