ordbanken-diskusjon
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ny versjon av Ordbanken (2022-04-02) klar


From: Karl Ove Hufthammer
Subject: Ny versjon av Ordbanken (2022-04-02) klar
Date: Tue, 5 Apr 2022 22:12:18 +0200
User-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Thunderbird/91.7.0

Hei, brukarar av programmet Ordbanken!

[Les ev. nettsideversjonen av denne kunngjeringa: https://huftis.org/artiklar/ordbanken-versjon-2022-04-05-klar/. Her det òg eit skjermbilde av det oppdaterte brukargrensesnittet.]

Eg har no lagt ut ein ny, offisiell versjon. Her er ei oversikt over det viktigaste nye:

– Oppdatert til ny versjon av Norsk ordbank (versjon 2022-02-01). Denne førre versjonen var frå 2019, så det er mange nye ord og rettingar. – Støtte for direkteoppslag på bøyingar, ikkje berre grunnord. Eksempel: ordbanken --bøying spurt. Dette vil finna alle tilfelle der eit ord har bøyinga «spurt», dvs. substantivet «spurt», imperativforma av «å spurta» og perfektum partisipp av «å spørja». – Val av type oppslagsord er òg støtta i det grafiske brukargrensesnittet, som no har fått ei litt anna utforming. – Retta feil med loddrett justering av tekst til avkryssingsboksar i det grafiske brukargrensesnittet. – Oppdaterte lenkjene i HTML-resultatvisinga til å visa til [https://ordbokene.no/ dei nye nettordbøkene]. – Bytte versjonskontrollsystem frå Subversion til Git. Sjå https://savannah.nongnu.org/git/?group=ordbanken for meir informasjon.
– Forbetra dokumentasjon og metadata.
– Ymse små, tekniske forbetringar.

Programmet har to nettsider, heimesida https://huftis.org/artiklar/ordbanken/ og prosjektsida https://savannah.nongnu.org/projects/ordbanken/.

Du kan lasta programmet ned frå https://download.savannah.gnu.org/releases/ordbanken/, som ein openSUSE-pakke frå https://software.opensuse.org/package/ordbanken eller som ein Gentoo-pakke på https://github.com/hansfn/gentoo-overlay. Takk til Hans Fredrik Nordhaug som har laga Gentoo-pakken.

Som vanleg er kommentarar, tips og forbetringar hjarteleg velkomne, på e-post til karl@huftis.org eller her til e-postlista.

--
Karl Ove Hufthammer
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]