phpgroupware-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Phpgroupware-cvs] property/setup phpgw_no.lang,1.3


From: sigurdne
Subject: [Phpgroupware-cvs] property/setup phpgw_no.lang,1.3
Date: Thu, 3 Mar 2005 13:27:00 +0100

Update of property/setup

Modified Files:
   Branch: MAIN
      phpgw_no.lang lines: +110 -79

Log Message:
no message

====================================================
Index: property/setup/phpgw_no.lang
diff -u property/setup/phpgw_no.lang:1.2 property/setup/phpgw_no.lang:1.3
--- property/setup/phpgw_no.lang:1.2  Wed Jun 2 18:42:33 2004
+++ property/setup/phpgw_no.lang    Thu Mar 3 12:27:06 2005
@@ -3,8 +3,6 @@
 %1 entries is added!  property    no   %1 poster er lagt til
 %1 entries is updated! property    no   %1 poster er oppdatert
 %1 Properties has been updated to not active of %2 already not active 
property    no   %1 Eiendommer er oppdatert til IKKE AKTIVE av %2 som 
var IKKE ACTIVE fra før
-A unique code for this activity    property    no   En unik kode fo 
denne aktiviteten
-access property    no   Tilgang
 Acquisition date    property    no   Anskaffelses dato
 Action property    no   Handling
 Activity    property    no   Aktivitet
@@ -13,31 +11,32 @@
 Activity has been saved    property    no   Aktivitet er lagret
 Activity ID  property    no   Aktivitet ID
 Activity Num  property    no   Aktivitet num
+Actual cost  property    no   Faktisk kostnad
 Add  property    no   Legg til
 add a apartment    property    no   Legg til leilighet
 add a attrib  property    no   Legg til en attibutt
 add a building property    no   legg til bygning
+add activity  property    no   Legg til aktivitet
 add a document property    no   legg til dokument
 add a drawing property    no   legg til tegning
 add a entrance property    no   legg til inngang
 add a equipment    property    no   legg til utstyr
+add agreement property    no   legg til avtale
 add a hour   property    no   legg til post
 add a hour to this template  property    no   lett til en post til 
denne malen
 add a investment    property    no   legg til investering
 add a meter  property    no   legg til måler
+add an activity    property    no   legg til aktivitet
+add apartment property    no   legg til leilighet
 add a project property    no   leg til prosjekt
 add a property property    no   legg til eiendom
 add a request property    no   legg til anmodning
 add a standard property    no   legg til standard
 add a template property    no   legg til mal
 add a ticket  property    no   legg til melding
+add attribute property    no   legg til attribute
 add a workorder    property    no   legg til arbeidsordre
 Add a workorder to this project    property    no   legg til en 
arbeidsordre til dette prosjektet
-add activity  property    no   Legg til aktivitet
-add agreement property    no   legg til avtale
-add an activity    property    no   legg til aktivitet
-add apartment property    no   legg til leilighet
-add attribute property    no   legg til attribute
 add building  property    no   legg til bygning
 Add custom   property    no   legg til tilpasset
 Add document  property    no   legg til dokument
@@ -51,25 +50,26 @@
 add investment property    no   legg til investering
 add items from a predefined template  property    no   legg til poster 
fra mal
 add items from this vendors prizebook property    no   legg til poster 
fra leverandørs prisbok
+Additional notes    property    no   Tilleggs kommentarer
 add meter   property    no   legg til måler
 Add new comments    property    no   legg til ny kommentar
 Add Project  property    no   Legg til prosjekt
 add property  property    no   legg til prosjekt
 Add request  property    no   Legg til behov
+address    property    no   adresse
+Address    property    no   Adresse
+Adds a new project - then a new workorder   property    no   legger 
til nytt prosjekt - så arbeidsordre
+Adds a new workorder to an existing project  property    no   legger 
til ny arbeidsordre til eksisterende prosjekt
 Add single custom line property    no   legg til en enkel tilpasset post
 add standard  property    no   legg til standard
+Adds this workorders calculation as a template for later use  property    
no   legger kalkulasjonen for denne arbeidsordren som en mal for senere bruk
 Add template  property    no   legg til mal
 Add the selected items property    no   legg til valgte element
 Add this vendor to this activity    property    no   legg til denne 
leverandøren til denne aktiviteten
 add ticket   property    no   legg til melding
 Add Workorder property    no   Legg til Arbeidsordre
-Additional notes    property    no   Tilleggs kommentarer
-Address    property    no   Adresse
-addressbook  property    no   Addressebok
-Adds a new project - then a new workorder   property    no   legger 
til nytt prosjekt - så arbeidsordre
-Adds a new workorder to an existing project  property    no   legger 
til ny arbeidsordre til eksisterende prosjekt
-Adds this workorders calculation as a template for later use  property    
no   legger kalkulasjonen for denne arbeidsordren som en mal for senere bruk
 aesthetics   property    no   Estetikk
+Aesthetics   property    no   Estetikk
 again property    no   igjen
 Agreement   property    no   Avtale
 Agreement code property    no   avtale kode
@@ -86,9 +86,10 @@
 Archive    property    no   Arkiv
 Art  property    no   Art
 Ask for approval    property    no   Be om godkjenning
-Assign to   property    no   Til
 Assigned from property    no   Tildelt fra
+Assigned to  property    no   Tildelt til
 Assigned To  property    no   Tildelt til
+Assign to   property    no   Til
 Attribute   property    no   Verdier
 Attribute has been edited   property    no   Attributt er rettet
 Attribute has been saved    property    no   Attributt er lagret
@@ -98,12 +99,13 @@
 Attributes   property    no   Attributter
 attributes for the attrib   property    no   Verdier for atributter
 attributes for the standard  property    no   verdier for standard
+A unique code for this activity    property    no   En unik kode fo 
denne aktiviteten
 authorities demands  property    no   Offentlige pålegg
-B - responsible    property    no   B-ansv
+Authorities Demands  property    no   Offentlige pålegg
 b_account   property    no   Budjett konto
 Back to Admin property    no   Tilbake til Admin
 Back to calculation  property    no   Tilbake til kalkulsajon
-Back to investment list    property    no   Tilbake til liste over 
investeringer
+Back to investment list    property    no   Tilbake til liste over 
investeringer
 Back to list  property    no   Tilbake til liste
 Back to the list    property    no   Tilbake til liste
 Back to the ticket list    property    no   Tilbake til meldings 
liste
@@ -111,10 +113,11 @@
 Base  property    no   Grunnlag
 Base description    property    no   Beskrivelse av grunnlag
 bilagsnr    property    no   Bilagsnr
-Bill per unit property    no   Pris pr enhet, ex mva
 Billable hours changed property    no   Fakturerbar time endret
 Billable rate changed property    no   Fakturerbar sats endret
+Bill per unit property    no   Pris pr enhet, ex mva
 branch property    no   Fag
+B - responsible    property    no   B-ansv
 Budget property    no   Budsjett
 Budget account property    no   Budsjett konto
 Budget account is missing:   property    no   Budsjett konto mangler
@@ -125,15 +128,17 @@
 Building has been edited    property    no   Bygning er endret
 Building has been saved    property    no   Bygning er lagret
 building id  property    no   bygnings ID
-Building part property    no   Bygningsdel
 building_part property    no   Bygningsdel
+Building part property    no   Bygningsdel
 But Your message could not be sent by mail!  property    no   Men din 
melding kunne ikke sendes med epost!
 calculate   property    no   Kalkulèr
 calculate this workorder    property    no   kalkuler arbeidsordren
 Calculate Workorder  property    no   kalkuler arbeidsordren
 Calculate workorder by adding items from vendors prizebook or adding general 
hours   property    no   kalkuler arbeidsordren ved å legge til poster 
fra prisbok - eller egne tilpassede poster
+Calculation  property    no   Kalkulasjon
 Cancel property    no   Avbryt
 cancel the import   property    no   avbryt import
+category    property    no   kategori
 Category    property    no   Kategori
 Category changed    property    no   Kategori er endret
 Chapter    property    no   Kapittel
@@ -149,14 +154,18 @@
 Choose Copy request to copy this request to a new request   property    
no   Kryss av for å kopiere denne anmodningen til en ny anmodning
 Choose Copy Workorder to copy this workorder to a new workorder    
property    no   Kryss av for å kopiere denne arbeidsordren til en ny 
arbeidsordre
 Choose Generate ID to automaticly assign new ID based on type-prefix  
property    no   Kryss av for generere ny ID basert på type-prefiks
+Close property    no   Avslutt
+Closed property    no   Avsluttet
 Close order  property    no   Avslutt Ordre
 Close this window   property    no   Steng vindu
-Closed property    no   Avsluttet
 Code  property    no   Kode
 Condidtion degree   property    no   Tilstandsgrad
 Consequence  property    no   Konsekvens
 consequential damage  property    no   Følgeskader
+Consequential damage  property    no   Følgeskader
 consume    property    no   forbruk
+contact phone property    no   kontakt telefon
+Contact phone property    no   Kontakt telefon
 Contact Phone property    no   Kontakt tlf
 content    property    no   innhold
 Conversion   property    no   format
@@ -170,21 +179,24 @@
 Cost (incl tax):    property    no   Kostnader (inkl mva)
 Cost per unit property    no   Enhetspris
 Count property    no   tell
+Custom property    no   Tilpasset
 Datatype    property    no   datatype
 Datatype type not choosen!   property    no   datatype er ikke valgt
 Date  property    no   Dato
 Date Closed  property    no   dato avsluttet
 Date Opened  property    no   Startet
+Date search  property    no   Dato søk
 Datetime    property    no   dato-tid
 Days  property    no   Dager
 Debug property    no   kontroller
 Debug output in browser    property    no   Kontroller data før 
import
 Decimal    property    no   desimal
+delay property    no   forsinkelse
 Delete property    no   Slett
-Delete a single entry by passing the id.    property    no   slett 
en enkelt post ved å sende id
 delete activity    property    no   slett aktivitet
 Delete agreement and all the activities associated with it!  property    
no   slett avtale og alle aktiviteter assosiert med den
 delete apartment    property    no   seltt leilighjet
+Delete a single entry by passing the id.    property    no   slett 
en enkelt post ved å sende id
 delete building    property    no   slett bygning
 delete document    property    no   slett dokument
 delete drawing property    no   slett tegning
@@ -226,24 +238,23 @@
 Details    property    no   Detaljer
 Dim A property    no   Dim A
 Dim A is missing    property    no   Dim A mangler
+Dima is missing from sub invoice in:  property    no   Dim A mangler 
fra underbilag i :
 Dim B property    no   Dim B
 Dim D property    no   Dim D
-Dima is missing from sub invoice in:  property    no   Dim A mangler 
fra underbilag i :
 directory created   property    no   katalog er opprettet
 District    property    no   Område
-Do not import this invoice   property    no   Ikke importer dette 
bilaget
-do you really want to delete this entry    property    no   Vil du 
virkelig slette denne posten
-Do you really want to update the categories  property    no   vil du 
virkelig oppdatere kategoriene
-Do you really want to update the categories again   property    no   
vil du virkelig oppdatere kategoriene igjen
 document    property    no   dokument
 document %1 has been edited  property    no   dokument %1 er rettet
 document %1 has been saved   property    no   dokument %1 er lagret
+Documentation property    no   Dokumentasjon
 document date property    no   dokument dato
 document ID  property    no   dokument id
 Document name property    no   dokument navn
-Documentation property    no   Dokumentasjon
 documents   property    no   Dokumenter
-done  property    no   Ferdig
+Do not import this invoice   property    no   Ikke importer dette 
bilaget
+do you really want to delete this entry    property    no   Vil du 
virkelig slette denne posten
+Do you really want to update the categories  property    no   vil du 
virkelig oppdatere kategoriene
+Do you really want to update the categories again   property    no   
vil du virkelig oppdatere kategoriene igjen
 DRAFT property    no   UTKAST
 Drawing    property    no   Tegning
 drawing %1 has been edited   property    no   tegning %1 er rettet
@@ -257,6 +268,7 @@
 edit apartment property    no   rette leilighet
 edit attribute property    no   endre attributt
 edit building property    no   rette bygning
+edit/customise this hour    property    no   rett eller tilpass 
denne posten
 Edit document property    no   rette dokument
 Edit drawing  property    no   rette tegning
 edit entrance property    no   rette inngang
@@ -273,6 +285,7 @@
 edit property property    no   rette eiendom
 Edit request  property    no   rette anmodning
 edit standard property    no   rette standard
+Edit status  property    no   Endre status
 Edit template property    no   rette mal
 edit the agreement   property    no   rette avtale
 edit the apartment   property    no   rette leilighet
@@ -296,9 +309,9 @@
 Edit this entry workorder   property    no   rett arbeidsordre
 Edit this meter    property    no   rett måler
 Edit Workorder property    no   Endre arbeidsordre
-edit/customise this hour    property    no   rett eller tilpass 
denne posten
 E-Mail property    no   E-Post
 End date    property    no   Slutt dato
+Enter additional remarks to the description - if any  property    no   
gi en merknad - om noen
 Enter a description for prerequisitions for this activity - if any   
property    no   gi en beskrivelse av nødvendige grunnlagsarbeid - om 
noen - for denne aktiviteten
 Enter a description of the document  property    no   gi en 
beskrivelse av dokumentet
 Enter a description of the drawing   property    no   gi en 
beskrivelse av tegningen
@@ -312,19 +325,18 @@
 Enter a new grouping for this activity if not found in the list    
property    no   skriv inn en ny gruppering for denne posten om den ikke 
finnes i listen
 Enter a new index   property    no   gi en ny index
 Enter a new writeoff period if it is NOT in the list  property    no   
skriv inn en ny avskrivningsperiode om den ikke finnes i listen
-Enter a remark - if any    property    no   gi en merknad - om noen
-Enter a short description of the workorder   property    no   Gi en 
kort beskrivelse av arbeidsordren
-Enter a short description of this template   property    no   Gi en 
kort beskrivelse av malen
-Enter a standard prefix for the id of the equipments  property    no   
Angi et standard prefix for utstyr av denne typen
-Enter a value for the labour cost   property    no   angi arbeids 
kostnader
-Enter a value for the material cost  property    no   angi 
materialkostnader
-Enter additional remarks to the description - if any  property    no   
gi en merknad - om noen
 Enter any persentage addition per unit property    no   angi prosentvis 
tillegg pr enhet
 Enter any remarks regarding this apartment   property    no   angi 
merknader vedrørende denne leiligheten
 Enter any remarks regarding this building   property    no   angi 
merknader vedrørende denne bygningen
 Enter any remarks regarding this entrance   property    no   angi 
merknader vedrørende denne inngangen
 Enter any round sum addition per order property    no   angi riggtillegg
 Enter apartment ID   property    no   angi leilighets ID
+Enter a remark - if any    property    no   gi en merknad - om noen
+Enter a short description of the workorder   property    no   Gi en 
kort beskrivelse av arbeidsordren
+Enter a short description of this template   property    no   Gi en 
kort beskrivelse av malen
+Enter a standard prefix for the id of the equipments  property    no   
Angi et standard prefix for utstyr av denne typen
+Enter a value for the labour cost   property    no   angi arbeids 
kostnader
+Enter a value for the material cost  property    no   angi 
materialkostnader
 Enter Building ID   property    no   angi bygnings ID
 Enter document Name  property    no   angi dokument ID
 Enter document title  property    no   angi dokument tittel
@@ -371,7 +383,8 @@
 Enter the total cost of this activity - if not to be calculated from unit-cost 
property    no   angi total kostnad for denne posten - dersom den ikke 
skal beregnes fra enhetskostnader
 enter the Workorder ID to search by workorder - at any date  property    
no   angi arbeidsordre ID for å søke etter arbeidsordre - gjelder alle datoer
 Enter Workorder title property    no   angi arbeidsordre tittel
-Entity ID   property    no   entitet ID
+entity property    no   type
+Entity ID   property    no   entitet ID
 Entity name  property    no   entitet navn
 Entity Type  property    no   entitet type
 Entity type not choosen!    property    no   entitet type er ikke 
valgt
@@ -383,9 +396,9 @@
 Equipment   property    no   Utstyr
 equipment %1 has been edited  property    no   utstyr %1 er rettet
 Equipment %1 has been saved  property    no   utstyr %1 er lagret
+equipment_id  property    no   utstyr ID
 equipment ID  property    no   utstyr ID
 Equipment type property    no   Type utstyr/anlegg
-equipment_id  property    no   utstyr ID
 Event property    no   Hendelse
 Events property    no   Hendelser
 Export date  property    no   Eksport dato
@@ -395,9 +408,11 @@
 failed to delete file property    no   klarte ikke å slette fil
 File  property    no   fil
 file deleted  property    no   fil er slettet
+finnish date  property    no   ferdig dato
+finnish date changed  property    no   endret ferdig-dato
 First entry is added! property    no   fil er lagt til
-First Note Added    property    no   første notat er lagt til
 Firstname   property    no   Fornavn
+First Note Added    property    no   første notat er lagt til
 Floor property    no   Etasje
 Floor ID    property    no   etasje ID
 From  property    no   Fra
@@ -412,7 +427,8 @@
 Generate Request    property    no   Registrer behov
 Group property    no   Gruppe
 grouping    property    no   Gruppering
-Helpdesk    property    no   Feilmeldinger
+helpdesk    property    no   Meldinger
+Helpdesk    property    no   Meldinger
 Highest    property    no   Høyest
 History    property    no   Historikk
 hour %1 has been deleted    property    no   post %1 er slettet
@@ -422,12 +438,14 @@
 ID   property    no   ID
 ID is updated property    no   ID er oppdatert
 Import property    no   Import
+Importance   property    no   Viktighet
 Import from CSV    property    no   Fil - import til Faktura
 Import invoice property    no   Import faktura
 Import this invoice  property    no   Importer denne fakturaen
-Importance   property    no   Viktighet
+incl tax    property    no   inkl mva
 Index count  property    no   Antall
 indoor climate property    no   Innendørs klima
+Indoor climate property    no   Inneklima
 Initial Category    property    no   Initiell kategori
 Initial Coordinator  property    no   Initiell koordinator
 Initial Status property    no   Initiell status
@@ -466,8 +484,8 @@
 Klick this link to select tenant    property    no   klikk her for å 
velge leietaker
 Klick this link to select vendor    property    no   klikk her for å 
velge leverandør
 Klick this link to view the remark   property    no   klikk her for å 
vise merknad
-Klick this to generate a request with this information property    no   
klikk her for å generere en anmodning med basis denne informasjonen
 Klick this to generate an order with this information property    no   
klikk her for å generere et prosjekt med basis denne informasjonen
+Klick this to generate a request with this information property    no   
klikk her for å generere en anmodning med basis denne informasjonen
 KreditNota   property    no   Kreditnota
 Labour cost  property    no   Arbeid
 Large property    no   Stor
@@ -529,7 +547,6 @@
 New index   property    no   Ny index
 New Note    property    no   Ny kommentar
 New value   property    no   Ny verdi
-no   property    no   Nei
 No account   property    no   Ingen konto
 No additional notes  property    no   Ingen tilleggskommentarer
 No branch   property    no   fag ikke valgt
@@ -547,17 +564,17 @@
 No janitor   property    no   Oppsynsmann ikke valgt
 No location  property    no   Lokalisering ikke valgt
 No mailaddress is selected   property    no   E-post ikke valgt
+None  property    no   Ingen
+None Consequences   property    no   Ingen konsekvenser
 No part of town    property    no   Bydel ikke valgt
 No status   property    no   Status ikke valgt
 No supervisor property    no   Boligleder ikke valgt
-No type    property    no   Type ykke valgt
-No user    property    no   Bruker ikke valgt
-No workorder bugdet  property    no   Ingen arbeidsordrer er 
budsjettert
-None  property    no   Ingen
-None Consequences   property    no   Ingen konsekvenser
 Note  property    no   Notat
 Nothing to do! property    no   Ingen ting å gjøre
 Notify property    no   varsle
+No type    property    no   Type ykke valgt
+No user    property    no   Bruker ikke valgt
+No workorder bugdet  property    no   Ingen arbeidsordrer er 
budsjettert
 NS3420 property    no   NS3420
 ns3420 description   property    no   NS3420 beskrivelse
 Num  property    no   Num
@@ -565,6 +582,7 @@
 Open  property    no   Åpen
 Open Date   property    no   Startet dato
 Opened property    no   Åpnet
+Opened by   property    no   Startet av
 Opened By   property    no   Startet av
 Order property    no   bestill
 Other branch  property    no   Andre fag
@@ -574,49 +592,49 @@
 Part of town  property    no   Bydel
 Payment Date  property    no   Forfallsdato
 Per Agreement property    no   pr avtale
-Per Vendor   property    no   pr leverandør
 Percentage addition  property    no   prosentvis tillegg
 Period property    no   Periode
 permission   property    no   rettighet
 permissions are updated!    property    no   rettigheter er oppdatert
+Per Vendor   property    no   pr leverandør
 Pleace select a location - or an equipment !  property    no   velg en 
lokalisering - eller et utstyr
-Please - select a file to import from !    property    no   velg en 
fil å importere fra
-Please - select a import format !   property    no   velg et import 
format
-Please - select a vendor!   property    no   velg en leverandør
-Please - select budget responsible!  property    no   velg en 
budsjettansvarlig
-Please - select either payment date or number of days from invoice date !   
property    no   velg enten betalingsdato eller angi antall dager till 
forfall fra fakturadato
-Please - select type invoice! property    no   velg type bilag
-Please - select type order!  property    no   velg type bestilling
-Please - select Vendor!    property    no   velg leverandør
 Please choose a conversion type    property    no   Velg eksport 
type
 Please choose a conversion type from the list property    no   velg 
eksport type fra listen
 Please either select GENERATE ID or type a Equipment ID !   property    
no   enten valg GENERER ID eller angi et utstyrs ID
 Please enter a Apartment ID ! property    no   angi leilighet ID
 Please enter a Building ID !  property    no   angi bygg ID
 Please enter a Entrance ID !  property    no   angi inngang ID
+Please enter an activity code !    property    no   angi en 
aktivitets kode
+Please enter an agreement code !    property    no   angi en avtale 
kode
 Please enter a new index for calkulating next value(s)!    property    
no   angi en ny index for beregning av neste verdi(er)!
 Please enter a project NAME ! property    no   angi prosjekt navn
 Please enter a Property ID !  property    no   angi eiendoms ID
 Please enter a request TITLE ! property    no   angi tittel for 
anmodning
 Please enter a value for either material cost, labour cost or both !  
property    no   angi enten material kostnader, arbeidskostnader eller 
begge
 Please enter a workorder title !    property    no   angi en 
arbeidsordre tittel
-Please enter an activity code !    property    no   angi en 
aktivitets kode
-Please enter an agreement code !    property    no   angi en avtale 
kode
 Please give som details !   property    no   angi detaljer
 Please select a branch !    property    no   velg fag
 Please select a Building ID ! property    no   velg bygnings ID
 Please select a category !   property    no   velg kategori
 Please select a date ! property    no   velg dato
 Please select a Entrance ID ! property    no   velg inngangs ID
+Please - select a file to import from !    property    no   velg en 
fil å importere fra
+Please - select a import format !   property    no   velg et import 
format
 Please select a location !   property    no   velg lokalisering
+Please select an agreement !  property    no   velg en avtale
 Please select a period for write off ! property    no   velg en 
avskrivningsperiode
 Please select a person to handle the ticket ! property    no   velg en 
person som saksbehandler for denne meldingen
 Please select a Property ID ! property    no   velg en eiendoms ID
 Please select a status !    property    no   velg status
 Please select a type ! property    no   velg type
 Please select a valid project !    property    no   velg et gyldig 
prosjekt
-Please select an agreement !  property    no   velg en avtale
+Please - select a vendor!   property    no   velg en leverandør
+Please - select budget responsible!  property    no   velg en 
budsjettansvarlig
+Please - select either payment date or number of days from invoice date !   
property    no   velg enten betalingsdato eller angi antall dager till 
forfall fra fakturadato
 Please select equipment type ! property    no   velg utstyrstype
+Please - select type invoice! property    no   velg type bilag
+Please - select type order!  property    no   velg type bestilling
+Please - select Vendor!    property    no   velg leverandør
 Please set a initial value !  property    no   sett initiell verdi
 Please set a new index !    property    no   angi ny index
 Please type a subject for this ticket !    property    no   angi 
overskrift for denne meldingen
@@ -630,9 +648,9 @@
 Priority changed    property    no   prioritet er endret
 Priority key  property    no   Prioriteringsnøkkel
 priority keys has been updated property    no   prioriteringsnøkkel er 
oppdatert
-private    property    no   Privat
 prizing    property    no   Priser
 Probability  property    no   sansynlighet
+project    property    no   prosjekt
 Project    property    no   Prosjekt
 project %1 has been edited   property    no   prosjekt %1 er oppdatert
 project %1 has been saved   property    no   prosjekt %1 er lagret
@@ -652,19 +670,23 @@
 Record property    no   Post
 Remark property    no   merknad
 Re-opened   property    no   gjenåpnet
+request    property    no   behov
 Request    property    no   Behov
 request %1 has been edited   property    no   anmodning %1 er oppdater
 request %1 has been saved   property    no   anmodning %1 er lagret
 request end date    property    no   anmodning frist
 request ID   property    no   Anmodnings ID
 request start date   property    no   anmodning startdato
-Requirement  property    no   Behov/pålegg
+Requirement  property    no   Behov/pålegg
+reserve    property    no   reserve
+reserve remainder   property    no   rest
 residential environment    property    no   Bo-miljø
+Residential environment    property    no   Bomiljø
 Rig addition  property    no   Rigg tillegg
 Roll back   property    no   Rull tilbake
 Rollback invoice    property    no   Rull tilbake bilag
 safety property    no   Sikkerhet
-save  property    no   Lagre
+Safety property    no   Sikkerhet
 Save as template    property    no   lagre som mal
 Save the apartment   property    no   lagre leilighet
 Save the attribute   property    no   lagre attributt
@@ -684,18 +706,19 @@
 Save the workorder   property    no   lagre arbeidsordre
 Save this workorder as a template for later use    property    no   
lagre denne arbeidsordren som mal for senere bruk
 score property    no   poengsum
-search property    no   Søk
+Score property    no   Poeng
 Search by property   property    no   søk ved eiendom
+search for history at this location  property    no   søk etter 
historikk for denne lokaliseringen
 Search for investment entries property    no   søk etter 
investeringsposter
 Search for paid invoices    property    no   søk etter betalte bilag
-search for history at this location  property    no   søk etter 
historikk for denne lokaliseringen
+select property    no   velg
 Select property    no   Velg
 Select a datatype   property    no   velg en datatype
 Select a entity type  property    no   velg en entitetstype
-select a location   property    no   vel en lokalisering
-Select a standard-code from the norwegian standard   property    no   
velg en standard NS-kode
 select agreement    property    no   Velg avtale
 Select All   property    no   velg alle
+select a location   property    no   vel en lokalisering
+Select a standard-code from the norwegian standard   property    no   
velg en standard NS-kode
 Select branch property    no   velg fag
 Select B-Responsible  property    no   Velg budsjettansvarlig
 Select building part  property    no   velg bygningsdel
@@ -713,20 +736,21 @@
 Select Invoice Type  property    no   Velg Art
 Select key responsible property    no   velg nøkkelansvarlig
 Select per button !  property    no   Velg ved hjelp av knappen !
+Select request property    no   Velg behov
 Select status property    no   velg status
 Select submodule    property    no   velg submodul
 Select the account class the selection belongs to   property    no   
velg kontoklasse
 Select the agreement the pricebook belongs to. To do not use a category select 
NO CATEGORY   property    no   velg avtale denne prisboken tilhører
 Select the agreement this activity belongs to. property    no   velg 
avtale denne aktiviteten tilhører
-select the appropriate tax code    property    no   velg mva-kode
 Select the appropriate condition degree    property    no   velg 
tilstandsgrad
 Select the appropriate consequence by breakdown of this component for this 
theme    property    no   velg konsekvens ved sammenbrudd av 
dennekomponenten for dette temaet
 Select the appropriate propability for worsening of the condition   
property    no   velg sansynlighet for forverring
+select the appropriate tax code    property    no   velg mva-kode
+Select the branches for this project  property    no   velg fag for 
dette prosjektet
+Select the branches for this request  property    no   velg fag for 
denne anmodningen
 Select the branch for this activity.  property    no   velg fag for 
denne aktiviteten
 Select the branch for this document  property    no   velg fag for 
dette dokumentet
 Select the branch for this drawing   property    no   velg fag for 
denne tegningen
-Select the branches for this project  property    no   velg fag for 
dette prosjektet
-Select the branches for this request  property    no   velg fag for 
denne anmodningen
 Select the building part for this activity.  property    no   velg 
bygningsdel for denne aktiviteten
 Select the category the apartment belongs to. To do not use a category select 
NO CATEGORY   property    no   velg kategori leilighetene tilhører. 
For ikke å bruke kategori velg KATEGORI IKKE VALGT
 Select the category the building belongs to. To do not use a category select 
NO CATEGORY    property    no   velg kategori bygningene tilhører. 
For ikke å bruke kategori velg KATEGORI IKKE VALGT
@@ -795,11 +819,14 @@
 Select user  property    no   velg bruker
 Select where to deliver the key    property    no   velg hvor 
nøkkel skal leveres
 Select where to fetch the key property    no   velk hvor nøkkel kan 
hentes
+Send e-mail  property    no   Send epost
 Send Order   property    no   send ordre
-Send this order by email    property    no   send denne ordren med 
e-post
 Sendt by email to   property    no   send med e-post til
+Send this order by email    property    no   send denne ordren med 
e-post
+Send Workorder property    no   Send ordre
 Serious    property    no   Kraftig
 Serious Consequences  property    no   Store konsekvenser
+Service    property    no   Service
 set permission property    no   sett rettighet
 Set the status of the ticket  property    no   sett status for 
meldingen
 Show all    property    no   vis alle
@@ -820,11 +847,12 @@
 Status property    no   Status
 Status changed property    no   Status er endret
 Street property    no   Gate
+street name  property    no   gate navn
 Street name  property    no   Gatenavn
+street number property    no   gate nr
 Street number property    no   GateNr
 Subject    property    no   Subjekt
 Subject changed    property    no   Emne er endret
-submit property    no   Submit
 Submit the search string    property    no   Send søkestrengen
 Sum  property    no   Sum
 Sum calculation    property    no   Sum kalkulasjon
@@ -854,16 +882,16 @@
 This account is not valid:   property    no   Denne kontoen er ikke 
gyldig:
 This activity code is already registered!   property    no   denne 
aktivitetskoden er allrerede registert
 This agreement code is already registered!   property    no   denne 
avtalekoden er allrerede registert
-This apartment is already registered! property    no   denne 
leiligheten er allrerede registert
 This apartment_id ID does not exist!  property    no   Denne leilighet 
ID eksisterer ikke
+This apartment is already registered! property    no   denne 
leiligheten er allrerede registert
 This Building ID does not exist!    property    no   Denne bygnings 
ID eksisterer ikke
-This building is already registered!  property    no   denne bygningen 
er allrerede registert
 This building_id ID does not exist!  property    no   Denne bygnings 
ID eksisterer ikke
+This building is already registered!  property    no   denne bygningen 
er allrerede registert
 This Dim A is not valid:    property    no   DIMA er ikke gyldig:
 This Dim D is not valid:    property    no   Denne Dim D er ikke 
gyldig:
 This Entrance ID does not exist!    property    no   Denne inngang 
ID eksisterer ikke
-This entrance is already registered!  property    no   denne inngangen 
er allrerede registert
 This entrance_id ID does not exist!  property    no   Denne bygnings 
ID eksisterer ikke
+This entrance is already registered!  property    no   denne inngangen 
er allrerede registert
 This Equipment ID already exists!   property    no   denne 
utstyrskoden er allrerede registert
 This equipment_id ID does not exist!  property    no   Denne bygnings 
ID eksisterer ikke
 This file already exists !   property    no   denne filen finnes 
allrerede
@@ -871,6 +899,7 @@
 This property ID does not exist!    property    no   Denne eiendoms 
ID eksisterer ikke
 This user has not defined an email address !  property    no   Denne 
brukeren har ikke definert en epost adresse !
 This Vendor is already registered for this activity  property    no   
Denne leverandøren er allerede registert for denne aktiviteten
+ticket property    no   melding
 Ticket property    no   Melding
 Ticket has been saved property    no   Melding er lagret
 Ticket has been updated    property    no   melding er oppdatert
@@ -884,6 +913,7 @@
 Total records property    no   Total historie
 Total sum   property    no   Total sum
 Transfer    property    no   Overfør
+tts  property    no   melding
 type  property    no   type
 Type invoice II    property    no   Type
 Uncheck to debug the result  property    no   Ta vekk avkryssning for 
debugging
@@ -892,11 +922,14 @@
 Update a single entry by passing the fields.  property    no   
Oppdater en enkelt post
 Update email  property    no   Oppdater e-post
 Update file  property    no   oppdater fil
+Update project property    no   Oppdater prosjekt
 update selected investments  property    no   opdater avmerkede 
investeringer
 Update the category to not active based on if there is only nonactive 
apartments    property    no   Oppdater kategori til utgått basert på 
om det bare finnes utgåtte leiligheter
 Update the not active category for locations  property    no   
Oppdater kategori til utgått for lokaliseringer
+Upload file  property    no   Last opp fil
 User  property    no   Bruker
 user gratification   property    no   Bruker tilfredsstillelse
+User gratification   property    no   Brukertilfredshet
 Username / Group    property    no   Brukernavn / Gruppe
 Value property    no   Verdi
 Vendor property    no   Leverandør
@@ -904,12 +937,12 @@
 Vendor ID   property    no   Lev ID
 Vendor Name  property    no   leverandør navn
 Version    property    no   versjon
-view  property    no   Vis
 view apartment property    no   vis leilighet
 view building property    no   vis bygning
 view document property    no   vis dokument
 view documents for this location/equipment   property    no   vis 
dokument for denne lokaliseringen/utstyret
 view drawing  property    no   vis tegning
+View/Edit the history property    no   vis/oppdater historikk
 view edit the prize for this activity property    no   vis/oppdater 
pris for denne aktiviteten
 view entrance property    no   vis inngang
 view equipment property    no   vis utstyr
@@ -943,12 +976,11 @@
 view the workorder   property    no   vis arberidsordre
 view ticket detail   property    no   vis meldingsdetalj
 View Workorder property    no   Vis arbeidsordre
-View/Edit the history property    no   vis/oppdater historikk
 voucher    property    no   faktura
 Voucher Date  property    no   faktura dato
 Voucher ID   property    no   faktura nr
-Voucher is updated   property    no   faktura er oppdater
-voucher is updated:  property    no   faktura er oppdatera:
+voucher is updated:  property    no   faktura er oppdatert:
+Voucher is updated   property    no   faktura er oppdater
 voucher period is updated   property    no   faktura periode er 
oppdatert
 What is the current status of this document ? property    no   hva er 
status for dette dokumentet ?
 What is the current status of this drawing ?  property    no   hva er 
status for denne tegning ?
@@ -972,7 +1004,6 @@
 Write off   property    no   avskrivning
 Write off period    property    no   avskrivningsperiode
 Year  property    no   År
-yes  property    no   Ja
 You have entered an invalid end date ! property    no   Du har angitt 
en ugyldig slutt dato
 You have entered an invalid start date !    property    no   Du har 
angitt en ugyldig start dato
 You have to select a budget responsible for this invoice in order to make the 
import  property    no   Du må velge en budsjettansvarlig for å 
importere


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]