phpgroupware-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Phpgroupware-cvs] admin/setup phpgw_sv.lang


From: Dave Hall
Subject: [Phpgroupware-cvs] admin/setup phpgw_sv.lang
Date: Sun, 12 Mar 2006 12:46:06 +0000

CVSROOT:    /cvsroot/phpgroupware
Module name:  admin
Branch:     
Changes by:   Dave Hall <address@hidden>   06/03/12 12:46:06

Modified files:
    setup     : phpgw_sv.lang 

Log message:
    adding missed lang file

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/phpgroupware/admin/setup/phpgw_sv.lang.diff?tr1=1.6&tr2=1.7&r1=text&r2=text

Patches:
Index: admin/setup/phpgw_sv.lang
diff -u admin/setup/phpgw_sv.lang:1.6 admin/setup/phpgw_sv.lang:1.7
--- admin/setup/phpgw_sv.lang:1.6    Mon Nov 3 22:50:57 2003
+++ admin/setup/phpgw_sv.lang  Sun Mar 12 12:46:06 2006
@@ -1,45 +1,45 @@
-%1 - %2 of %3 user accounts  admin  sv   %1 - %2 av %3 användarkonton
-%1 not found or not executable !!!   admin  sv   %1 hittades inte eller 
är inte körbar !!!
-(stored password will not be shown here)    admin  sv   (Tidigare 
sparade lösenord visas inte)
-(to install new applications use<br><a href="setup/" target="setup">setup</a> 
[manage applications] !!!)    admin  sv   (För att installera nya 
moduler<br><a href="setup/" target="setup">Setup</a> [Manage Applications] !!!)
+%1 - %2 of %3 user accounts  admin  sv   %1 - %2 av %3 användarkonton
+%1 not found or not executable !!!   admin  sv   %1 hittades inte eller 
är inte körbar !!!
+(stored password will not be shown here)    admin  sv   (Tidigare 
sparade lösenord visas inte)
+(to install new applications use<br><a href="setup/" target="setup">setup</a> 
[manage applications] !!!)    admin  sv   (För att installera nya 
moduler<br><a href="setup/" target="setup">Setup</a> [Manage Applications] !!!)
 accesslog and bruteforce defense    admin  sv   AccessLog och 
BruteForce skydd
 account active admin  sv   Konto aktivt
 account has been created    common sv   Kontot har skapats
 account has been deleted    common sv   Kontot har raderats
 account has been updated    common sv   Kontot har uppdaterats
 account list  admin  sv   Konto-lista
-account permissions  admin  sv   Behörigheter för konto
-account preferences  admin  sv   Inställningar för konto
-account_permissions  admin  sv   Applikations rättigheter
-acl manager  admin  sv   ACL Intsällningar
-acl rights   admin  sv   ACL Behörigheter
-action admin  sv   Händelse
+account permissions  admin  sv   Behörigheter för konto
+account preferences  admin  sv   Inställningar för konto
+account_permissions  admin  sv   Applikations rättigheter
+acl manager  admin  sv   ACL Intsällningar
+acl rights   admin  sv   ACL Behörigheter
+action admin  sv   Händelse
 active admin  sv   Aktiv
-add a new account.   admin  sv   Lägg till ett nytt konto.
-add account  admin  sv   Lägg till konto
-add application    admin  sv   Lägg till modul
-add auto-created users to this group ('default' will be attempted if this is 
empty.)  admin  sv   Lägg till auto-skapade användare i denna grupp 
('Default' kommer att användas om fältet är tomt.)
-add global category  admin  sv   Lägg till en global kategori
-add global category for %1   admin  sv   Lägg till en global kategori 
för %1
-add group   admin  sv   Lägg till grupp
-add new account    admin  sv   Lägg till nytt konto
-add new application  admin  sv   Lägg till ny modul
-add peer server    admin  sv   Lägg till server
-add sub-category    admin  sv   Lägg till underkategori
-add to addressbook   admin  sv   Lägg till i adressbok
-addressbook entry   admin  sv   Adressboksinlägg
+add a new account.   admin  sv   Lägg till ett nytt konto.
+add account  admin  sv   Lägg till konto
+add application    admin  sv   Lägg till modul
+add auto-created users to this group ('default' will be attempted if this is 
empty.)  admin  sv   Lägg till auto-skapade användare i denna grupp 
('Default' kommer att användas om fältet är tomt.)
+add global category  admin  sv   Lägg till en global kategori
+add global category for %1   admin  sv   Lägg till en global kategori 
för %1
+add group   admin  sv   Lägg till grupp
+add new account    admin  sv   Lägg till nytt konto
+add new application  admin  sv   Lägg till ny modul
+add peer server    admin  sv   Lägg till server
+add sub-category    admin  sv   Lägg till underkategori
+add to addressbook   admin  sv   Lägg till i adressbok
+addressbook entry   admin  sv   Adressboksinlägg
 admin email  admin  sv   Admin E-post
-admin email addresses (comma-separated) to be notified about the blocking 
(empty for no notify)    admin  sv   Admin epost-adresser 
(komma-separerade) för meddelanden om blockering (lämna tomt om inga 
meddelanden ska skickas)
+admin email addresses (comma-separated) to be notified about the blocking 
(empty for no notify)    admin  sv   Admin epost-adresser 
(komma-separerade) för meddelanden om blockering (lämna tomt om inga 
meddelanden ska skickas)
 admin name   admin  sv   Admin namn
 administration admin  sv   Administration
 admins admin  sv   Admins
-after how many unsuccessful attempts to login, an account should be blocked 
(default 3) ?   admin  sv   Hur många misslyckade inloggningsförsök 
innan kontot blockeras (default 3) ?
-after how many unsuccessful attempts to login, an ip should be blocked 
(default 3) ?  admin  sv   Hur många misslyckade försök att logga in innan 
IP blockeras (default 3) ?
-all records and account information will be lost!   admin  sv   Alla 
poster och användarinformation kommer att försvinna!
-all users   admin  sv   Alla användare
-allow anonymous access to this app   admin  sv   Tillåt anonyma 
användare av denna modul
-anonymous user admin  sv   Anonym användare
-anonymous user (not shown in list sessions)  admin  sv   Anonym 
användare (inte visade i sessionslista)
+after how many unsuccessful attempts to login, an account should be blocked 
(default 3) ?   admin  sv   Hur många misslyckade inloggningsförsök 
innan kontot blockeras (default 3) ?
+after how many unsuccessful attempts to login, an ip should be blocked 
(default 3) ?  admin  sv   Hur många misslyckade försök att logga in 
innan IP blockeras (default 3) ?
+all records and account information will be lost!   admin  sv   Alla 
poster och användarinformation kommer att försvinna!
+all users   admin  sv   Alla användare
+allow anonymous access to this app   admin  sv   Tillåt anonyma 
användare av denna modul
+anonymous user admin  sv   Anonym användare
+anonymous user (not shown in list sessions)  admin  sv   Anonym 
användare (inte visade i sessionslista)
 appearance   admin  sv   Utseende
 application  admin  sv   Modul
 application name    admin  sv   Modulens namn
@@ -47,112 +47,112 @@
 applications  admin  sv   Moduler
 applications list   admin  sv   Modul-lista
 are you sure you want to delete the application %1 ?  admin  sv   Ska du 
verkligen radera modulen %1 ?
-are you sure you want to delete this account ? admin  sv   Är du säker på 
att du vill ta bort detta konto?
-are you sure you want to delete this application ?   admin  sv   Är det 
säkert du vill ta bort denna applikation ?
-are you sure you want to delete this category ?    common sv   Är du 
säker på att du vill ta bort denna kategori ?
-are you sure you want to delete this group ?  admin  sv   Är du säker på 
att du vill ta bort denna grupp?
-are you sure you want to delete this server?  admin  sv   Är du säker på 
att du vill ta bort denna server ?
-are you sure you want to kill this session ?  admin  sv   Är du säker på 
att du vill avsluta denna session?
-async services last executed  admin  sv   Async tjänsten kördes senast
-asynchronous timed services  admin  sv   Asynchronous tidsinställda 
tjänster
-asyncservices not yet installed or other error (%1) !!!    admin  sv   
asyncservices är inte installerade ännu eller annat fel (%1) !!!
-attempt to use correct mimetype for ftp instead of default 
'application/octet-stream' admin  sv   Försöker använda korrekt typ av 
mime för FTP istället för default 'application/octet-stream'
-authentication / accounts   admin  sv   Godkännande / Konton
-auto create account records for authenticated users  admin  sv   Skapa 
konto-poster automatiskt för godkända användare
-bi-dir passthrough   admin  sv   två-vägs genomföring
-bi-directional admin  sv   två-vägs
+are you sure you want to delete this account ? admin  sv   Är du säker 
på att du vill ta bort detta konto?
+are you sure you want to delete this application ?   admin  sv   Är det 
säkert du vill ta bort denna applikation ?
+are you sure you want to delete this category ?    common sv   Är du 
säker på att du vill ta bort denna kategori ?
+are you sure you want to delete this group ?  admin  sv   Är du säker 
på att du vill ta bort denna grupp?
+are you sure you want to delete this server?  admin  sv   Är du säker 
på att du vill ta bort denna server ?
+are you sure you want to kill this session ?  admin  sv   Är du säker 
på att du vill avsluta denna session?
+async services last executed  admin  sv   Async tjänsten kördes senast
+asynchronous timed services  admin  sv   Asynchronous tidsinställda 
tjänster
+asyncservices not yet installed or other error (%1) !!!    admin  sv   
asyncservices är inte installerade ännu eller annat fel (%1) !!!
+attempt to use correct mimetype for ftp instead of default 
'application/octet-stream' admin  sv   Försöker använda korrekt typ av 
mime för FTP istället för default 'application/octet-stream'
+authentication / accounts   admin  sv   Godkännande / Konton
+auto create account records for authenticated users  admin  sv   Skapa 
konto-poster automatiskt för godkända användare
+bi-dir passthrough   admin  sv   två-vägs genomföring
+bi-directional admin  sv   två-vägs
 bottom admin  sv   botten
-calculate next run   admin  sv   Kalkylera nästa körning
-can change password  admin  sv   Kan ändra lösenord
+calculate next run   admin  sv   Kalkylera nästa körning
+can change password  admin  sv   Kan ändra lösenord
 cancel testjob!    admin  sv   avboka TestJobb!
 categories list    admin  sv   Kategorier-lista
 category list admin  sv   Kategori-lista
-change acl rights   admin  sv   ändra ACL rättigheter
-change config settings admin  sv   Ändra konfigurationsinställningarna
-change main screen message   admin  sv   Ändra meddelande på huvudsidan
+change acl rights   admin  sv   ändra ACL rättigheter
+change config settings admin  sv   Ändra konfigurationsinställningarna
+change main screen message   admin  sv   Ändra meddelande på huvudsidan
 check ip address of all sessions    admin  sv   kolla ip-adress i alla 
sessioner
-check items to <b>%1</b> to %2 for %3 admin  sv   Kolla jobb för 
<b>%1</b>till %2 för %3
-country selection   admin  sv   Välj land
+check items to <b>%1</b> to %2 for %3 admin  sv   Kolla jobb för 
<b>%1</b>till %2 för %3
+country selection   admin  sv   Välj land
 create group  admin  sv   Skapa Grupp
 crontab only (recomended)   admin  sv   crontab endast (rekommenderas)
 data  admin  sv   Data
 day  admin  sv   Dag
-day of week<br>(0-6, 0=sun)  admin  sv   Veckodag<br>(0-6, 0=Sön)
+day of week<br>(0-6, 0=sun)  admin  sv   Veckodag<br>(0-6, 0=Sön)
 debug admin  sv   debug
-default    admin  sv   Standardvärde
-default file system space per user   admin  sv   Standardvärde 
filutrymme per användare
-default file system space per user/group ?   admin  sv   Standardvärde 
filutrymme per användare/grupp ?
+default    admin  sv   Standardvärde
+default file system space per user   admin  sv   Standardvärde 
filutrymme per användare
+default file system space per user/group ?   admin  sv   Standardvärde 
filutrymme per användare/grupp ?
 delete account admin  sv   Radera konto
 delete all log records admin  sv   Radera alla loggposter
-delete all log records for   admin  sv   Radera alla loggposter för
+delete all log records for   admin  sv   Radera alla loggposter för
 delete all records   admin  sv   Radera alla poster
 delete application   admin  sv   Radera modul
 delete category    admin  sv   Radera kategori
 delete group  admin  sv   Radera grupp
 delete peer server   admin  sv   Radera server
-deny access to access log   admin  sv   Neka tillträde till acesslog
-deny access to application registery  admin  sv   Neka tillträde till 
modulregister
-deny access to applications  admin  sv   Neka tillträde till alla moduler
-deny access to asynchronous timed services   admin  sv   Neka tillträde 
till asynkrona tidsinställda tjänster
-deny access to current sessions    admin  sv   Neka tillträde till 
pågående sessioner
-deny access to error log    admin  sv   Neka tillträde till fellog
-deny access to global categories    admin  sv   Neka tillträde till 
kategorier
-deny access to groups admin  sv   Neka tillträde till grupper
-deny access to mainscreen message   admin  sv   Neka tillträde till 
huvudsidans meddelande
-deny access to peer servers  admin  sv   Neka tillträde till server
-deny access to phpinfo admin  sv   Neka tillträde till phpinfo
-deny access to site configuration   admin  sv   Neka tillträde till 
site-konfiguration
-deny access to user accounts  admin  sv   Neka tillträde till 
användarkonton
-deny all users access to grant other users access to their entries ?  admin  
sv   Neka tillträde till att tillåta andra användares tillgång till deras 
konton ?
-description can not exceed 255 characters in length ! admin  sv   
Beskrivningen får inte överstiga 255 tecken !
-disable "auto completion" of the login form  admin  sv   Avaktivera 
automatisk komplettering på login-sidan
+deny access to access log   admin  sv   Neka tillträde till acesslog
+deny access to application registery  admin  sv   Neka tillträde till 
modulregister
+deny access to applications  admin  sv   Neka tillträde till alla 
moduler
+deny access to asynchronous timed services   admin  sv   Neka tillträde 
till asynkrona tidsinställda tjänster
+deny access to current sessions    admin  sv   Neka tillträde till 
pågående sessioner
+deny access to error log    admin  sv   Neka tillträde till fellog
+deny access to global categories    admin  sv   Neka tillträde till 
kategorier
+deny access to groups admin  sv   Neka tillträde till grupper
+deny access to mainscreen message   admin  sv   Neka tillträde till 
huvudsidans meddelande
+deny access to peer servers  admin  sv   Neka tillträde till server
+deny access to phpinfo admin  sv   Neka tillträde till phpinfo
+deny access to site configuration   admin  sv   Neka tillträde till 
site-konfiguration
+deny access to user accounts  admin  sv   Neka tillträde till 
användarkonton
+deny all users access to grant other users access to their entries ?  admin  
sv   Neka tillträde till att tillåta andra användares tillgång till 
deras konton ?
+description can not exceed 255 characters in length ! admin  sv   
Beskrivningen får inte överstiga 255 tecken !
+disable "auto completion" of the login form  admin  sv   Avaktivera 
automatisk komplettering på login-sidan
 disabled    admin  sv   Deaktivera
 disabled (not recomended)   admin  sv   Avaktiverad (inte rekommenderat)
 display    admin  sv   Visa
-do you also want to delete all global subcategories ? admin  sv   Vill du 
även radera alla globala underkategorier ?
-edit account  admin  sv   Ändra konto
-edit application    admin  sv   Ändra modul
-edit entry   admin  sv   Ändra inlägg
-edit global category  admin  sv   Ändra global kategori
-edit global category for %1  admin  sv   Ändra global kategori för %1
-edit group   admin  sv   Ändra Grupp
-edit login screen message   admin  sv   Ändra login-sidans meddelande
-edit main screen message    admin  sv   Ändra huvudsidans meddelande
-edit peer server    admin  sv   Ändra (Peer) server
-edit table format   admin  sv   Ändra tabell-format
-edit user account   admin  sv   Ändra användarkonto
+do you also want to delete all global subcategories ? admin  sv   Vill du 
även radera alla globala underkategorier ?
+edit account  admin  sv   Ändra konto
+edit application    admin  sv   Ändra modul
+edit entry   admin  sv   Ändra inlägg
+edit global category  admin  sv   Ändra global kategori
+edit global category for %1  admin  sv   Ändra global kategori för %1
+edit group   admin  sv   Ändra Grupp
+edit login screen message   admin  sv   Ändra login-sidans meddelande
+edit main screen message    admin  sv   Ändra huvudsidans meddelande
+edit peer server    admin  sv   Ändra (Peer) server
+edit table format   admin  sv   Ändra tabell-format
+edit user account   admin  sv   Ändra användarkonto
 enable debug-messages admin  sv   Aktivera debug-meddelanden
 enabled    admin  sv   Aktiv
-enabled - hidden from navbar  admin  sv   Aktiv - Gömd på navbar
-enter some random text for app_session <br>encryption (requires mcrypt)    
admin  sv   Skriv in slumpmässig text för app_session <br>kryptering 
(kräver mcrypt)
-enter the background color for the login page admin  sv   Välj 
bakgrundsfärg för login-sidan
-enter the background color for the site title admin  sv   Välj 
bakgrundsfärg för site-rubriken
-enter the file name of your logo    admin  sv   Fyll i filnamn för din 
logo
-enter the full path for temporary files.<br>examples: /tmp, c:\temp  admin  
sv   Skriv in full sökväg för dina temporära filer.<br>Exempel: /tmp, C:\TEMP
-enter the full path for users and group files.<br>examples: /files, e:\files  
admin  sv   Skriv in full sökväg för användares och gruppers 
filer.<br>Exempel: /files, E:\FILES
-enter the hostname of the machine on which this server is running   admin  
sv   Skriv in datornamn(hostname) på den maskin som webservern finns på
-enter the location of phpgroupware's url.<br>example: 
http://www.domain.com/phpgroupware &nbsp; or &nbsp; /phpgroupware<br><b>no 
trailing slash</b>  admin  sv   Skriv in URL för 
phpGroupWare.<br>Exempel: http://www.domän.com/phpgroupware &nbsp; or &nbsp; 
/phpgroupware<br><b>Inget snedstreck på slutet</b>
-enter the site password for peer servers    admin  sv   Skriv in 
site-lösenord för (peer)servrar
-enter the site username for peer servers    admin  sv   Skriv in 
site-användarnamn för (peer)servrar
-enter the title for your site admin  sv   Skriv in rubrik för din site
-enter the title of your logo  admin  sv   Skriv in rubrik för din logo
-enter the url where your logo should link to  admin  sv   Skriv in url 
till vart din logo ska länka till
+enabled - hidden from navbar  admin  sv   Aktiv - Gömd på navbar
+enter some random text for app_session <br>encryption (requires mcrypt)    
admin  sv   Skriv in slumpmässig text för app_session <br>kryptering 
(kräver mcrypt)
+enter the background color for the login page admin  sv   Välj 
bakgrundsfärg för login-sidan
+enter the background color for the site title admin  sv   Välj 
bakgrundsfärg för site-rubriken
+enter the file name of your logo    admin  sv   Fyll i filnamn för din 
logo
+enter the full path for temporary files.<br>examples: /tmp, c:\temp  admin  
sv   Skriv in full sökväg för dina temporära filer.<br>Exempel: /tmp, 
C:\TEMP
+enter the full path for users and group files.<br>examples: /files, e:\files  
admin  sv   Skriv in full sökväg för användares och gruppers 
filer.<br>Exempel: /files, E:\FILES
+enter the hostname of the machine on which this server is running   admin  
sv   Skriv in datornamn(hostname) på den maskin som webservern finns på
+enter the location of phpgroupware's url.<br>example: 
http://www.domain.com/phpgroupware &nbsp; or &nbsp; /phpgroupware<br><b>no 
trailing slash</b>  admin  sv   Skriv in URL för 
phpGroupWare.<br>Exempel: http://www.domän.com/phpgroupware &nbsp; or &nbsp; 
/phpgroupware<br><b>Inget snedstreck på slutet</b>
+enter the site password for peer servers    admin  sv   Skriv in 
site-lösenord för (peer)servrar
+enter the site username for peer servers    admin  sv   Skriv in 
site-användarnamn för (peer)servrar
+enter the title for your site admin  sv   Skriv in rubrik för din site
+enter the title of your logo  admin  sv   Skriv in rubrik för din logo
+enter the url where your logo should link to  admin  sv   Skriv in url 
till vart din logo ska länka till
 enter your default ftp server admin  sv   Skriv in default FTP-server
 enter your http proxy server  admin  sv   Skriv in din HTTP proxy server
 enter your http proxy server port   admin  sv   Skriv in din HTTP proxy 
server port
-error canceling timer, maybe there's none set !!!   admin  sv   Gick ej 
stänga timer, den är kanske inte påslagen !!
-error setting timer, wrong syntax or maybe there's one already running !!!   
admin  sv   Gick ej att ställa in timer, fel syntax eller den kanske redan 
är igång !!!
+error canceling timer, maybe there's none set !!!   admin  sv   Gick ej 
stänga timer, den är kanske inte påslagen !!
+error setting timer, wrong syntax or maybe there's one already running !!!   
admin  sv   Gick ej att ställa in timer, fel syntax eller den kanske redan 
är igång !!!
 error: %1 not found or other error !!! admin  sv   Fel: %1 finns inte 
eller annat fel !!!
 expires    admin  sv   Sluttid
 fallback (after each pageview) admin  sv   tillbaka (efter varje sida)
 fatal admin  sv   fatalt
 file  admin  sv   Fil
 file space   admin  sv   Filutrymme
-file space must be an integer admin  sv   Filutrymme måste vara integer
-find and register all application hooks    admin  sv   Sök och 
registrera alla modul-hooks
-for  admin  sv   för
-for the times above  admin  sv   för tiderna ovan
-for the times below (empty values count as '*', all empty = every minute)   
admin  sv   för tiderna nedan (tomma fält räknas som '*', alla tomma = 
varje minut)
+file space must be an integer admin  sv   Filutrymme måste vara integer
+find and register all application hooks    admin  sv   Sök och 
registrera alla modul-hooks
+for  admin  sv   för
+for the times above  admin  sv   för tiderna ovan
+for the times below (empty values count as '*', all empty = every minute)   
admin  sv   för tiderna nedan (tomma fält räknas som '*', alla tomma = 
varje minut)
 force selectbox    admin  sv   Tvinga flervalsbox
 global categories   admin  sv   Gobala kategorier
 group ?    admin  sv   grupp ?
@@ -160,118 +160,118 @@
 group has been deleted common sv   Grupp har raderats
 group has been updated common sv   Grupp har uppdaterats
 group list   admin  sv   Grupplista
-group manager admin  sv   Gruppinställningar
+group manager admin  sv   Gruppinställningar
 group name   admin  sv   Gruppnamn
-hide php information  admin  sv   göm php information
+hide php information  admin  sv   göm php information
 home directory admin  sv   Hemkatalog
-host information    admin  sv   Värd information
+host information    admin  sv   Värd information
 hour<br>(0-23) admin  sv   Timmar<br>(0-23)
-how many days should entries stay in the access log, before they get deleted 
(default 90) ?  admin  sv   Hur många dagar ska informationen i 
accessloggen sparas innan den raderas (default 90) ?
-how many minutes should an account or ip be blocked (default 30) ?   admin  
sv   Hur många minuter ska ett konto eller IP blockeras (default 30) ?
+how many days should entries stay in the access log, before they get deleted 
(default 90) ?  admin  sv   Hur många dagar ska informationen i 
accessloggen sparas innan den raderas (default 90) ?
+how many minutes should an account or ip be blocked (default 30) ?   admin  
sv   Hur många minuter ska ett konto eller IP blockeras (default 30) ?
 idle  admin  sv   inaktiv
-if no acl records for user or any group the user is a member of    admin  
sv   Om det inte finns någon ACL post eller grupp användaren är medlem i
-if using ldap, do you want to manage homedirectory and loginshell attributes? 
admin  sv   Om du använder LDAP, vill du kunna ändra hemkatalog och 
inloggningskal ?
+if no acl records for user or any group the user is a member of    admin  
sv   Om det inte finns någon ACL post eller grupp användaren är medlem i
+if using ldap, do you want to manage homedirectory and loginshell attributes? 
admin  sv   Om du använder LDAP, vill du kunna ändra hemkatalog och 
inloggningskal ?
 inbound    admin  sv   intern
 info  admin  sv   info
 install crontab    admin  sv   Installera crontab
 installed applications common sv   Installerade moduler
 installed crontab   admin  sv   Installerade crontab
-interface   admin  sv   Gränssnitt
+interface   admin  sv   Gränssnitt
 ip   admin  sv   IP
 jobs  admin  sv   Jobb
 kill  admin  sv   Avsluta
 kill session  admin  sv   Avsluta session
 last %1 logins admin  sv   Senaste %1 inloggningarna
-last %1 logins for %2 admin  sv   Senaste %1 inloggningarna för %2
+last %1 logins for %2 admin  sv   Senaste %1 inloggningarna för %2
 last login   admin  sv   Senaste inloggningen
-last login from    admin  sv   Senaste inloggningen från
-last time read admin  sv   Läst senast
+last login from    admin  sv   Senaste inloggningen från
+last time read admin  sv   Läst senast
 ldap accounts context admin  sv   LDAP konto info
-ldap default homedirectory prefix (e.g. /home for /home/username)   admin  
sv   LDAP default hemkatalog prefix (ex: /home för /home/användarnamn)
+ldap default homedirectory prefix (e.g. /home for /home/username)   admin  
sv   LDAP default hemkatalog prefix (ex: /home för /home/användarnamn)
 ldap default shell (e.g. /bin/bash)  admin  sv   LDAP default 
inloggningsskal (ex: /bin/bash)
 ldap encryption type  admin  sv   LDAP krypteringstyp
 ldap groups context  admin  sv   LDAP grupp info
-ldap host   admin  sv   LDAP värd
-ldap root password   admin  sv   LDAP root lösenord
+ldap host   admin  sv   LDAP värd
+ldap root password   admin  sv   LDAP root lösenord
 ldap rootdn  admin  sv   LDAP rootdn
 line  admin  sv   Linje
-list config settings  admin  sv   Lista konfigurationsinställningarna
-list current sessions admin  sv   Lista pågående sessioner
-list of current users admin  sv   lista över nuvarande användare
+list config settings  admin  sv   Lista konfigurationsinställningarna
+list current sessions admin  sv   Lista pågående sessioner
+list of current users admin  sv   lista över nuvarande användare
 log message  admin  sv   Loggmeddelande
 login history admin  sv   Inloggningshistorik
 login message admin  sv   Inloggningsmeddelande
-login screen  admin  sv   Inloggningsskärm
+login screen  admin  sv   Inloggningsskärm
 login shell  admin  sv   Inloggningsskal
 login time   admin  sv   Inloggningstid
 loginid    admin  sv   LoginID
 main screen message  admin  sv   Huvudsidans meddelande
 manager    admin  sv   Manager
 maximum account id (e.g. 65535 or 1000000)   admin  sv   Max konto id 
(ex: 65535 eller 1000000)
-maximum entries in click path history admin  sv   Max minne för historik 
för bakåt
+maximum entries in click path history admin  sv   Max minne för historik 
för bakåt
 message has been updated    admin  sv   meddelandet har uppdaterats
 method admin  sv   Metod
 minimum account id (e.g. 500 or 100, etc.)   admin  sv   Min konto id 
(ex: 500 eller 100, etc)
 minute admin  sv   Minut
 mode  admin  sv   Mode
 module admin  sv   Modul
-month admin  sv   Månad
+month admin  sv   MÃ¥nad
 new group name admin  sv   Nytt gruppnamn
-new password [ leave blank for no change    admin  sv   Nytt lösenord [ 
Låt fältet vara tomt för att inte ändra ]
-new password [ leave blank for no change ]   admin  sv   Nytt lösenord [ 
Låt fältet vara tomt för att inte ändra ]
-next run    admin  sv   Nästa körning
-no algorithms available    admin  sv   inga algoritmer tillgängliga
-no error log records exist for this user    admin  sv   Inga fel 
loggade finns för denna användare
+new password [ leave blank for no change    admin  sv   Nytt lösenord 
[ Låt fältet vara tomt för att inte ändra ]
+new password [ leave blank for no change ]   admin  sv   Nytt lösenord 
[ Låt fältet vara tomt för att inte ändra ]
+next run    admin  sv   Nästa körning
+no algorithms available    admin  sv   inga algoritmer tillgängliga
+no error log records exist for this user    admin  sv   Inga fel 
loggade finns för denna användare
 no jobs in the database !!!  admin  sv   Inga jobb i databasen !!!
-no login history exists for this user admin  sv   Det existerar ingen 
inloggningshistorik för denna användare
+no login history exists for this user admin  sv   Det existerar ingen 
inloggningshistorik för denna användare
 no matches found    admin  sv   Inga poster funna
-no modes available   admin  sv   inga moden tillgängliga
-note: ssl available only if php is compiled with curl support admin  sv   
OBS: SSL finns bara tillgängligt om PHP kompilerades med support för curl
+no modes available   admin  sv   inga moden tillgängliga
+note: ssl available only if php is compiled with curl support admin  sv   
OBS: SSL finns bara tillgängligt om PHP kompilerades med support för curl
 outbound    admin  sv   externt
 passthrough  admin  sv   passthrough
-path information    admin  sv   Sökvägsinformation
+path information    admin  sv   Sökvägsinformation
 peer server list    admin  sv   Peer server lista
 peer servers  admin  sv   Peer servrar
-percent of users that logged out    admin  sv   Procent av användare 
som loggat ut
-percent this user has logged out    admin  sv   Procent som denna 
användare loggat ut
-permissions  admin  sv   Rättigheter
-permissions this group has   admin  sv   Tillåtna moduler för denna grupp
+percent of users that logged out    admin  sv   Procent av användare 
som loggat ut
+percent this user has logged out    admin  sv   Procent som denna 
användare loggat ut
+permissions  admin  sv   Rättigheter
+permissions this group has   admin  sv   Tillåtna moduler för denna 
grupp
 phpinfo    admin  sv   PHP information
 please enter a name  admin  sv   Fyll i namn
-please enter a name for that server ! admin  sv   Fyll i namn för den 
servern !
-please run setup to become current   admin  sv   Kör setup för att 
uppdatera
-please select admin  sv   Välj
-preferences  admin  sv   Förinställningar
-re-enter password   admin  sv   Skriv in lösenord igen
-read this list of methods.   admin  sv   Visa lista på metoder
+please enter a name for that server ! admin  sv   Fyll i namn för den 
servern !
+please run setup to become current   admin  sv   Kör setup för att 
uppdatera
+please select admin  sv   Välj
+preferences  admin  sv   Förinställningar
+re-enter password   admin  sv   Skriv in lösenord igen
+read this list of methods.   admin  sv   Visa lista på metoder
 register application hooks   admin  sv   Registrera moduler
 remove admin  sv   radera
-remove all users from this group    admin  sv   Ta bort alla användare 
från denna grupp
-return to view account admin  sv   Gå tillbaka till konto-informationen
-run asynchronous services   admin  sv   Kör Asynchronous tjänsten
-search accounts    admin  sv   Sök konton
-search categories   admin  sv   Sök kategorier
-search groups admin  sv   Sök grupper
-search peer servers  admin  sv   Sök peer servrar
-security    admin  sv   Säkerhet
-select group managers admin  sv   Välj gruppinställningar
-select permissions this group will have    admin  sv   Välj 
rättigheter för denna grupp
-select users for inclusion   admin  sv   Välj gruppmedlemmar
-select where you want to store/retrieve filesystem information admin  sv   
Välj var du vill spara/hämta information om filsystem
-select where you want to store/retrieve user accounts admin  sv   Välj 
var du vill spara/hämta användarkonton
-select which location this app should appear on the navbar, lowest (left) to 
highest (right)  admin  sv   Välj var på navigationslisten denna modul ska 
visas, lägst(vänster) till högst(höger)
+remove all users from this group    admin  sv   Ta bort alla användare 
från denna grupp
+return to view account admin  sv   GÃ¥ tillbaka till konto-informationen
+run asynchronous services   admin  sv   Kör Asynchronous tjänsten
+search accounts    admin  sv   Sök konton
+search categories   admin  sv   Sök kategorier
+search groups admin  sv   Sök grupper
+search peer servers  admin  sv   Sök peer servrar
+security    admin  sv   Säkerhet
+select group managers admin  sv   Välj gruppinställningar
+select permissions this group will have    admin  sv   Välj 
rättigheter för denna grupp
+select users for inclusion   admin  sv   Välj gruppmedlemmar
+select where you want to store/retrieve filesystem information admin  sv   
Välj var du vill spara/hämta information om filsystem
+select where you want to store/retrieve user accounts admin  sv   Välj 
var du vill spara/hämta användarkonton
+select which location this app should appear on the navbar, lowest (left) to 
highest (right)  admin  sv   Välj var på navigationslisten denna modul 
ska visas, lägst(vänster) till högst(höger)
 selectbox   admin  sv   Flervalsbox
 server %1 has been updated   admin  sv   Server %1 har uppdaterats
 server list  admin  sv   Serverlista
-server password    admin  sv   Server lösenord
+server password    admin  sv   Server lösenord
 server type(mode)   admin  sv   Servertyp(mode)
 server url   admin  sv   Server URL
-server username    admin  sv   Server användarnamn
-set preference values. admin  sv   Ställ in förinställningsvärden.
-severity    admin  sv   Svårighet
-show 'powered by' logo on   admin  sv   Visa 'powered by' logo på
+server username    admin  sv   Server användarnamn
+set preference values. admin  sv   Ställ in förinställningsvärden.
+severity    admin  sv   Svårighet
+show 'powered by' logo on   admin  sv   Visa 'powered by' logo på
 show access log    admin  sv   Visa accesslogg
-show current action  admin  sv   Visa pågående händelse
+show current action  admin  sv   Visa pågående händelse
 show error log admin  sv   Visa fellogg
 show phpinfo() admin  sv   Visa phpinfo()
 show session ip address    admin  sv   Visa sessionens IP-address
@@ -279,73 +279,73 @@
 site configuration   admin  sv   Site konfiguration
 soap  admin  sv   SOAP
 sorry, that group name has already been taken. admin  sv   Detta gruppnamn 
finns redan.
-sorry, that group name has already been taking.    admin  sv   
Ursäkta, men gruppnamnet är upptaget
-sorry, the above users are still a member of the group %1   admin  sv   
Användarna ovan är fortfarande medlemmar av gruppen %1
-sorry, the follow users are still a member of the group %1   admin  sv   
Ursäkta men följande användare är medlem av grupp %1
+sorry, that group name has already been taking.    admin  sv   
Ursäkta, men gruppnamnet är upptaget
+sorry, the above users are still a member of the group %1   admin  sv   
Användarna ovan är fortfarande medlemmar av gruppen %1
+sorry, the follow users are still a member of the group %1   admin  sv   
Ursäkta men följande användare är medlem av grupp %1
 ssl  admin  sv   ssl
 standard    admin  sv   standard
 start testjob! admin  sv   Starta TestJobb!
 status admin  sv   Status
-submit changes admin  sv   Verkställ ändring
-template selection   admin  sv   Välj mall
+submit changes admin  sv   Verkställ ändring
+template selection   admin  sv   Välj mall
 text entry   admin  sv   Text
 that application name already exists. admin  sv   Det modulnamnet finns 
redan.
-that application order must be a number.    admin  sv   Modulens 
ordningsnummer måste vara en siffra.
-that loginid has already been taken  admin  sv   Det loginID är upptaget
+that application order must be a number.    admin  sv   Modulens 
ordningsnummer måste vara en siffra.
+that loginid has already been taken  admin  sv   Det loginID är upptaget
 that name has been used already    admin  sv   Det namnet finns redan
 that server name has been used already !    admin  sv   Det 
servernamnet finns redan !
-the api is current   admin  sv   API är uppgraderat
-the api requires an upgrade  admin  sv   API behöver uppgraderas
-the login and password can not be the same   admin  sv   Användarnamn 
och lösenord kan inte vara lika
-the loginid can not be more then 8 characters admin  sv   Användarnamnet 
kan inte ha mer än 8 tecken
-the testjob sends you a mail everytime it is called.  admin  sv   
Testjobbet sänder dig ett brev varje gång det körs.
-the two passwords are not the same   admin  sv   Lösenorden är inte 
identiska
-they must be removed before you can continue  admin  sv   De måste tas 
bort innan du kan fortsätta
-this account have not contact admin  sv   Detta konto har inte någon 
kontakt
-this application is current  admin  sv   Den här modulen är uppgraderad
-this application requires an upgrade  admin  sv   Modulen måste 
uppgraderas
-this category is currently being used by applications as a parent category   
admin  sv   Denna kategori används av modulerna som en överkategori.
+the api is current   admin  sv   API är uppgraderat
+the api requires an upgrade  admin  sv   API behöver uppgraderas
+the login and password can not be the same   admin  sv   Användarnamn 
och lösenord kan inte vara lika
+the loginid can not be more then 8 characters admin  sv   Användarnamnet 
kan inte ha mer än 8 tecken
+the testjob sends you a mail everytime it is called.  admin  sv   
Testjobbet sänder dig ett brev varje gång det körs.
+the two passwords are not the same   admin  sv   Lösenorden är inte 
identiska
+they must be removed before you can continue  admin  sv   De måste tas 
bort innan du kan fortsätta
+this account have not contact admin  sv   Detta konto har inte någon 
kontakt
+this application is current  admin  sv   Den här modulen är uppgraderad
+this application requires an upgrade  admin  sv   Modulen måste 
uppgraderas
+this category is currently being used by applications as a parent category   
admin  sv   Denna kategori används av modulerna som en överkategori.
 time  admin  sv   Tid
-timeout for application session data in seconds (default 86400 = 1 day)    
admin  sv   Tidsgräns för modulens sessionsdata i sekunder (default 86400 = 
1 dag)
-timeout for sessions in seconds (default 14400 = 4 hours)   admin  sv   
Tidsgräns för sessioner i sekunder (default 14400 = 4 timmar)
+timeout for application session data in seconds (default 86400 = 1 day)    
admin  sv   Tidsgräns för modulens sessionsdata i sekunder (default 86400 
= 1 dag)
+timeout for sessions in seconds (default 14400 = 4 hours)   admin  sv   
Tidsgräns för sessioner i sekunder (default 14400 = 4 timmar)
 times admin  sv   Tider
 title admin  sv   Titel
 top  admin  sv   topp
-total records admin  sv   Fullständig förteckning
-trust level  admin  sv   Behörighetsnivå
-trust relationship   admin  sv   Behörighet samarbete
-under windows you can only use the fallback mode at the moment. fallback means 
the jobs get only checked after each page-view !!!   admin  sv   I 
Windows kan du bara använda fallback-mode för tillfället. Med fallback menas 
att jobben kollas bara efter varje gång man varit på sidan!!!
-use cookies to pass sessionid admin  sv   Använd cookies för sessionsid
-use pure html compliant code (not fully working yet)  admin  sv   Använd 
ren HTML-kod (fungerar inte helt ännu)
-use theme   admin  sv   Använd tema
-user accounts admin  sv   Användarkonton
-user data   admin  sv   Användarinformation
-user groups  admin  sv   Användargrupper
-userdata    admin  sv   användarinformation
-users choice  admin  sv   Användarens val
+total records admin  sv   Fullständig förteckning
+trust level  admin  sv   Behörighetsnivå
+trust relationship   admin  sv   Behörighet samarbete
+under windows you can only use the fallback mode at the moment. fallback means 
the jobs get only checked after each page-view !!!   admin  sv   I 
Windows kan du bara använda fallback-mode för tillfället. Med fallback menas 
att jobben kollas bara efter varje gång man varit på sidan!!!
+use cookies to pass sessionid admin  sv   Använd cookies för sessionsid
+use pure html compliant code (not fully working yet)  admin  sv   Använd 
ren HTML-kod (fungerar inte helt ännu)
+use theme   admin  sv   Använd tema
+user accounts admin  sv   Användarkonton
+user data   admin  sv   Användarinformation
+user groups  admin  sv   Användargrupper
+userdata    admin  sv   användarinformation
+users choice  admin  sv   Användarens val
 view access log    admin  sv   Visa Accesslogg
 view account  admin  sv   Visa konto
 view category admin  sv   Visa kategori
 view error log admin  sv   Visa fellogg
 view sessions admin  sv   Visa sessioner
-view user account   admin  sv   Visa användarkonto
+view user account   admin  sv   Visa användarkonto
 warn  admin  sv   varna
-who would you like to transfer all records owned by the deleted user to?    
admin  sv   Vem vill du skicka ALLA poster ägd av den raderade användaren 
till ?
+who would you like to transfer all records owned by the deleted user to?    
admin  sv   Vem vill du skicka ALLA poster ägd av den raderade användaren 
till ?
 would you like phpgroupware to cache the phpgw info array ?  admin  sv   
Vill du att phpGroupWare ska spara phpgw info array i cache-minnet ?
-would you like phpgroupware to check for a new version<br>when admins login ? 
admin  sv   Vill du att phpGroupWare ska kolla efter nya versioner<br>när 
admins loggar in ?
-would you like to automaticaly load new langfiles (at login-time) ?  admin  
sv   Vill du att nya språkfiler ska laddas in automatiskt (vid inloggningen) 
?
+would you like phpgroupware to check for a new version<br>when admins login ? 
admin  sv   Vill du att phpGroupWare ska kolla efter nya versioner<br>när 
admins loggar in ?
+would you like to automaticaly load new langfiles (at login-time) ?  admin  
sv   Vill du att nya språkfiler ska laddas in automatiskt (vid 
inloggningen) ?
 would you like to show each application's upgrade status ?   admin  sv   
Vill du visa varje moduls uppgraderingsstatus ?
 xml-rpc    admin  sv   XML-RPC
-you have entered an invalid expiration date  admin  sv   Du har fyllt i 
ett felakitgt utgångsdatum
-you have not edit access to addressmaster records   admin  sv   Du har 
inte rättighet att ändra åtkomst till adressmaster-posterna
+you have entered an invalid expiration date  admin  sv   Du har fyllt i 
ett felakitgt utgångsdatum
+you have not edit access to addressmaster records   admin  sv   Du har 
inte rättighet att ändra åtkomst till adressmaster-posterna
 you have not the addressmaster record admin  sv   Du har inte 
adressmaster-posten
-you must add at least 1 permission or group to this account  admin  sv   
Du måste lägga till åtminstone en behörighet eller grupp till detta konto
-you must add at least 1 permission to this account   admin  sv   Du 
måste ge minst 1 rättighet till detta konto
-you must enter a group name.  admin  sv   Du måste fylla i ett gruppnamn
-you must enter a loginid    admin  sv   Du måste fylla i ett 
användarnamn
-you must enter a password   admin  sv   Du måste skriva in ett lösenord
-you must enter an application name and title. admin  sv   Du måste skriva 
in namn och rubrik för modulen
-you must enter an application name.  admin  sv   Du måste fylla i 
modulens namn
-you must enter an application title.  admin  sv   Du måste fylla i en 
rubrik för modulen
-you must select a file type  admin  sv   Du måste välja en filtyp
-you will need to remove the subcategories before you can delete this category 
admin  sv   Du måste ta bort underkategorin innan du kan radera denna 
kategori !
+you must add at least 1 permission or group to this account  admin  sv   
Du måste lägga till åtminstone en behörighet eller grupp till detta konto
+you must add at least 1 permission to this account   admin  sv   Du 
måste ge minst 1 rättighet till detta konto
+you must enter a group name.  admin  sv   Du måste fylla i ett gruppnamn
+you must enter a loginid    admin  sv   Du måste fylla i ett 
användarnamn
+you must enter a password   admin  sv   Du måste skriva in ett 
lösenord
+you must enter an application name and title. admin  sv   Du måste 
skriva in namn och rubrik för modulen
+you must enter an application name.  admin  sv   Du måste fylla i 
modulens namn
+you must enter an application title.  admin  sv   Du måste fylla i en 
rubrik för modulen
+you must select a file type  admin  sv   Du måste välja en filtyp
+you will need to remove the subcategories before you can delete this category 
admin  sv   Du måste ta bort underkategorin innan du kan radera denna 
kategori !
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]