phpgroupware-cvs
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Phpgroupware-cvs] filemanager/setup phpgw_nl.lang [Version-0_9_16-branc


From: Guillaume Courtois
Subject: [Phpgroupware-cvs] filemanager/setup phpgw_nl.lang [Version-0_9_16-branch]
Date: Thu, 01 Jun 2006 20:52:35 +0000

CVSROOT:    /sources/phpgroupware
Module name:  filemanager
Branch:     Version-0_9_16-branch
Changes by:   Guillaume Courtois <address@hidden>   06/06/01 20:52:35

Added files:
    setup     : phpgw_nl.lang 

Log message:
    Added new NL translation, thanks to Wouter van den Eerenbeemt" 
<address@hidden>

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/phpgroupware/filemanager/setup/phpgw_nl.lang?only_with_tag=Version-0_9_16-branch&rev=1.1.2.1

Patches:
Index: filemanager/setup/phpgw_nl.lang
diff -u /dev/null filemanager/setup/phpgw_nl.lang:1.1.2.1
--- /dev/null  Thu Jun 1 20:52:35 2006
+++ filemanager/setup/phpgw_nl.lang   Thu Jun 1 20:52:35 2006
@@ -0,0 +1,105 @@
+%1 already exists as a file  filemanager   nl   %1 bestaat al als 
bestand
+application  filemanager   nl   Applicatie
+back to file manager  filemanager   nl   Terug naar bestandsbeheer
+cannot create directory because it begins or ends in a space  filemanager   
nl   Kan map niet aanmaken omdat de naam begint of eindigt met een spatie
+cannot replace %1 because it is a directory  filemanager   nl   Kan %1 
niet vervangen omdat het een map is
+choose directory -->  filemanager   nl   Kies map -->
+command sucessfully run    filemanager   nl   Actie succesvol 
afgesloten
+comment    filemanager   nl   Commentaar
+comments cannot contain "%1"  filemanager   nl   Commentaar mag geen 
"%1" bevatten
+copied %1 to %2    filemanager   nl   %1 naar %2 gekopieerd
+copy to    filemanager   nl   Kopieer naar
+copy to:    filemanager   nl   Kopieer naar:
+could not copy %1 to %2    filemanager   nl   Kon %1 niet naar %2 
kopiƫren
+Could not copy %1 to %2 Quota exceeded filemanager   nl   Kon %1 niet 
naar %2 kopiƫren. Plaatslimiet overschreden
+could not create %1  filemanager   nl   Kon %1 niet aanmaken
+could not create directory %1 filemanager   nl   Kon map %1 niet aanmaken
+could not delete %1  filemanager   nl   Kon %1 niet verwijderen
+could not move %1 to %2    filemanager   nl   Kon %1 niet naar %2 
verplaatsen
+Could not move %1 to %2 Quota exceeded filemanager   nl   Kon %1 niet 
naar %2 verplaatsen. Plaatslimiet overschreden
+could not rename %1 to %2   filemanager   nl   Kon %1 niet naar %2 
hernoemen
+could not save %1   filemanager   nl   Kon %1 niet opslaan
+could not upload %1 Quota exceeded   filemanager   nl   kon %1 niet 
uploaden. Plaatslimiet overschreden
+create file  filemanager   nl   Nieuw Bestand
+create folder filemanager   nl   Nieuwe Map
+created    filemanager   nl   Aangemaakt
+created %1   filemanager   nl   %1 aangemaakt
+created by   filemanager   nl   Aangemaakt door
+created directory %1  filemanager   nl   Map %1 aangemaakt
+date  filemanager   nl   Datum
+default number of upload fields to show    filemanager   nl   
Standaard aantal uploadvelden die zichtbaar zijn
+delete filemanager   nl   Verwijderen
+deleted %1   filemanager   nl   %1 verwijderd
+directory   filemanager   nl   Map
+directory %1 already exists  filemanager   nl   Map %1 bestaat reeds
+directory %1 does not exist  filemanager   nl   Map %1 bestaat niet
+directory names cannot contain "%1"  filemanager   nl   Mapnamen kunnen 
geen "%1" bevatten
+display attributes   filemanager   nl   Weergave van attributen
+download    filemanager   nl   Download
+edit  filemanager   nl   Wijzig
+edit comments filemanager   nl   Wijzig commentaar
+edit quota   filemanager   nl   Wijzig plaatslimiet
+Enter comma separated Quota value in MB    filemanager   nl   Voeg 
een kommagescheiden lijst met plaatslimieten in MB
+erroneous input! check quota value!  filemanager   nl   Foutieve 
waarden! Controleer plaatslimiet waarden!
+error running command filemanager   nl   Fout bij het starten van het 
commando
+execute    filemanager   nl   Start
+failed to create directory   filemanager   nl   aanmaken van de map is 
mislukt
+file  filemanager   nl   Bestand
+file %1 already exists. please edit it or delete it first.   filemanager   
nl   Bestand %1 bestaat reeds. Wijzig het bestand, of verwijder het eerst.
+file %1 could not be created. filemanager   nl   Bestand %1 kon niet 
worden aangemaakt.
+file name   filemanager   nl   Bestandsnaam
+file names cannot contain "%1" filemanager   nl   Bestandsnamen kunnen 
geen "%1" bevatten
+file names cannot contain \ or /    filemanager   nl   Bestandsnamen 
kunnen geen \ of / bevatten
+filemanager  common nl   Bestandsbeheer
+filemanager preferences    filemanager   nl   Bestandsbeheer 
voorkeuren
+files filemanager   nl   Bestanden
+folder filemanager   nl   Map
+go to filemanager   nl   Ga naar
+go to %1    filemanager   nl   Ga naar %1
+go to your home directory   filemanager   nl   Ga naar uw eigen 
documentenmap
+go to: filemanager   nl   Ga naar:
+home  filemanager   nl   Startpagina
+locked filemanager   nl   Gesloten
+menu -->    filemanager   nl   Menu -->
+mime type   filemanager   nl   MIME Type
+modified    filemanager   nl   Gewijzigd
+modified by  filemanager   nl   Gewijzigd door
+move to    filemanager   nl   Verplaats naar
+move to:    filemanager   nl   Verplaats naar:
+moved %1 to %2 filemanager   nl   %1 naar %2 verplaatst
+no version history for this file/directory   filemanager   nl   Geen 
versiegeschiedenis voor dit bestand/deze map
+operation   filemanager   nl   Actie
+other settings filemanager   nl   andere instellingen
+owner filemanager   nl   Eigenaar
+preview %1   filemanager   nl   Bekijk een voorproefje van %1
+preview of %1 filemanager   nl   Bekijk een voorproefje van %1
+refresh    filemanager   nl   Verversen
+rename filemanager   nl   Hernoemen
+renamed %1 to %2    filemanager   nl   %1 naar %2 hernoemd
+replaced %1  filemanager   nl   %1 vervangen
+save %1    filemanager   nl   Sla %1 op
+save all    filemanager   nl   Opslaan als
+saved %1    filemanager   nl   %1 opgeslagen
+show  filemanager   nl   Bekijk
+show ..    filemanager   nl   Bekijk ..
+show .files  filemanager   nl   Bekijk .bestanden
+show command line (experimental. dangerous)  filemanager   nl   Bekijk 
commandoregel (EXPERIMENTEEL. GEVAARLIJK)
+show dotfiles filemanager   nl   Bekijk dot-bestanden (sjablonen)
+show help   filemanager   nl   Bekijk help
+size  filemanager   nl   Grootte
+sort by:    filemanager   nl   Sorteer op:
+total files  filemanager   nl   Totaal aantal bestanden
+unknown mime-type defaults to text/plain when viewing filemanager   nl   
Onbekend MIME-type, gebruik standaard text/plain bij het bekijken
+unused space  filemanager   nl   Vrije ruimte
+up   filemanager   nl   Omhoog
+update filemanager   nl   Bijwerken
+updated comment for %1 filemanager   nl   Bijgewerkt commentaar voor %1
+upload fields filemanager   nl   upload velden
+upload files  filemanager   nl   Upload bestanden
+used space   filemanager   nl   Gebruikte ruimte
+users filemanager   nl   Gebruikers
+version    filemanager   nl   Versie
+view documents in new window  filemanager   nl   Bekijk documenten in 
nieuw venster
+view documents on server (if available)    filemanager   nl   Bekijk 
documenten op de server (indien mogelijk)
+who  filemanager   nl   Wie
+you do not have access to %1  filemanager   nl   U heeft geen toegang 
tot %1
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]