qemu-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Qemu-devel] Jämställdhet


From: DokuMera Nyhetsbrev
Subject: [Qemu-devel] Jämställdhet
Date: Tue, 25 May 2010 08:11:47 +0200

Om du har problem med att läsa detta e-postmeddelande, klicka här för en webb-version.
Vårt nyhetsbrev skickas automatiskt till våra kunder och intressenter. Vill du inte ha detta nyhetsbrev framöver, klicka här för att avprenumerera.
Nyhetsbrev 21/2010 Detta nyhetsbrev är skickat till: address@hidden
Jämställdhetsarbete
Jämställdhet råder när kvinnor och män har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden. Trots att vi går mot ett mer och mer jämställt samhälle, så har vi ändå en lång bit kvar innan vi nått målet.

Ett steg på vägen till att bli ett mer jämställt företag är att upprätta en jämställdhetsplan . I verksamheter med 25 anställda eller fler skall idag finnas en jämställdhetsplan som revideras vart tredje år. De åtgärder som sätts upp i jämställdhetsplanen måste också genomföras och följas upp .

Ett annat verktyg för att främja jämställdhetsarbetet inom företaget är en jämställdhetspoliy . Genom att upprätta en sådan tydliggör man, för de anställda, företagets syn på jämställdhet och jämställdhetsarbete samt vad företaget i sin tur förväntar sig av sina medarbetare i denna fråga.


Genom DokuMeras Företagspaket får du tillgång till mallar, checklistor, policys, expertsvar och mycket mer som underlättar och juridiskt säkerställer arbetet i ditt företag.

Veckans dokument
Checklista jämställdhetsarbete >>


Jämställdhetspolicy >>


Jämställdhetsplan >>


Policy mot trakasserier >>


Ord från kund
Jan Kirkhoff,
sälj- och marknadschef


IKAROS AB
"Det bästa med Företagspaketet är mångfalden och att många på vårt företag på olika befattningar kan använda det."


För en kostnadsfri exklusiv presentation av hur DokuMera kan spara tiotusentals kronor åt just mitt företag.
Givetvis är du varmt välkommen att ringa oss på 08-664 04 50.
Innehållet i nyhetsbrev ska inte tolkas som ett åtagande från DokuMeras sida. Informationen sänds ut i befintligt skick, utan garantier och digitala signaturer.

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]