qemu-riscv
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[PATCH v11 74/77] target/riscv: rvv-1.0: add vector unit-stride mask loa


From: frank . chang
Subject: [PATCH v11 74/77] target/riscv: rvv-1.0: add vector unit-stride mask load/store insns
Date: Fri, 10 Dec 2021 15:57:00 +0800

From: Frank Chang <frank.chang@sifive.com>

Signed-off-by: Frank Chang <frank.chang@sifive.com>
Acked-by: Alistair Francis <alistair.francis@wdc.com>
---
 target/riscv/helper.h          | 2 ++
 target/riscv/insn32.decode       | 4 +++
 target/riscv/insn_trans/trans_rvv.c.inc | 40 +++++++++++++++++++++++++
 target/riscv/vector_helper.c      | 21 +++++++++++++
 4 files changed, 67 insertions(+)

diff --git a/target/riscv/helper.h b/target/riscv/helper.h
index ab283d12b7..6e58343af3 100644
--- a/target/riscv/helper.h
+++ b/target/riscv/helper.h
@@ -129,6 +129,8 @@ DEF_HELPER_5(vse8_v_mask, void, ptr, ptr, tl, env, i32)
 DEF_HELPER_5(vse16_v_mask, void, ptr, ptr, tl, env, i32)
 DEF_HELPER_5(vse32_v_mask, void, ptr, ptr, tl, env, i32)
 DEF_HELPER_5(vse64_v_mask, void, ptr, ptr, tl, env, i32)
+DEF_HELPER_5(vlm_v, void, ptr, ptr, tl, env, i32)
+DEF_HELPER_5(vsm_v, void, ptr, ptr, tl, env, i32)
 DEF_HELPER_6(vlse8_v, void, ptr, ptr, tl, tl, env, i32)
 DEF_HELPER_6(vlse16_v, void, ptr, ptr, tl, tl, env, i32)
 DEF_HELPER_6(vlse32_v, void, ptr, ptr, tl, tl, env, i32)
diff --git a/target/riscv/insn32.decode b/target/riscv/insn32.decode
index 3b6524bad9..1a4a287146 100644
--- a/target/riscv/insn32.decode
+++ b/target/riscv/insn32.decode
@@ -305,6 +305,10 @@ vse16_v  ... 000 . 00000 ..... 101 ..... 0100111 @r2_nfvm
 vse32_v  ... 000 . 00000 ..... 110 ..... 0100111 @r2_nfvm
 vse64_v  ... 000 . 00000 ..... 111 ..... 0100111 @r2_nfvm
 
+# Vector unit-stride mask load/store insns.
+vlm_v   000 000 1 01011 ..... 000 ..... 0000111 @r2
+vsm_v   000 000 1 01011 ..... 000 ..... 0100111 @r2
+
 # Vector strided insns.
 vlse8_v   ... 010 . ..... ..... 000 ..... 0000111 @r_nfvm
 vlse16_v  ... 010 . ..... ..... 101 ..... 0000111 @r_nfvm
diff --git a/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.c.inc 
b/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.c.inc
index e540b5d33c..97b1dc1026 100644
--- a/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.c.inc
+++ b/target/riscv/insn_trans/trans_rvv.c.inc
@@ -697,6 +697,46 @@ GEN_VEXT_TRANS(vse16_v, MO_16, r2nfvm, st_us_op, 
st_us_check)
 GEN_VEXT_TRANS(vse32_v, MO_32, r2nfvm, st_us_op, st_us_check)
 GEN_VEXT_TRANS(vse64_v, MO_64, r2nfvm, st_us_op, st_us_check)
 
+/*
+ *** unit stride mask load and store
+ */
+static bool ld_us_mask_op(DisasContext *s, arg_vlm_v *a, uint8_t eew)
+{
+  uint32_t data = 0;
+  gen_helper_ldst_us *fn = gen_helper_vlm_v;
+
+  /* EMUL = 1, NFIELDS = 1 */
+  data = FIELD_DP32(data, VDATA, LMUL, 0);
+  data = FIELD_DP32(data, VDATA, NF, 1);
+  return ldst_us_trans(a->rd, a->rs1, data, fn, s, false);
+}
+
+static bool ld_us_mask_check(DisasContext *s, arg_vlm_v *a, uint8_t eew)
+{
+  /* EMUL = 1, NFIELDS = 1 */
+  return require_rvv(s) && vext_check_isa_ill(s);
+}
+
+static bool st_us_mask_op(DisasContext *s, arg_vsm_v *a, uint8_t eew)
+{
+  uint32_t data = 0;
+  gen_helper_ldst_us *fn = gen_helper_vsm_v;
+
+  /* EMUL = 1, NFIELDS = 1 */
+  data = FIELD_DP32(data, VDATA, LMUL, 0);
+  data = FIELD_DP32(data, VDATA, NF, 1);
+  return ldst_us_trans(a->rd, a->rs1, data, fn, s, true);
+}
+
+static bool st_us_mask_check(DisasContext *s, arg_vsm_v *a, uint8_t eew)
+{
+  /* EMUL = 1, NFIELDS = 1 */
+  return require_rvv(s) && vext_check_isa_ill(s);
+}
+
+GEN_VEXT_TRANS(vlm_v, MO_8, vlm_v, ld_us_mask_op, ld_us_mask_check)
+GEN_VEXT_TRANS(vsm_v, MO_8, vsm_v, st_us_mask_op, st_us_mask_check)
+
 /*
 *** stride load and store
 */
diff --git a/target/riscv/vector_helper.c b/target/riscv/vector_helper.c
index 83373ca6fc..4c1a1310e6 100644
--- a/target/riscv/vector_helper.c
+++ b/target/riscv/vector_helper.c
@@ -345,6 +345,27 @@ GEN_VEXT_ST_US(vse16_v, int16_t, ste_h)
 GEN_VEXT_ST_US(vse32_v, int32_t, ste_w)
 GEN_VEXT_ST_US(vse64_v, int64_t, ste_d)
 
+/*
+ *** unit stride mask load and store, EEW = 1
+ */
+void HELPER(vlm_v)(void *vd, void *v0, target_ulong base,
+          CPURISCVState *env, uint32_t desc)
+{
+  /* evl = ceil(vl/8) */
+  uint8_t evl = (env->vl + 7) >> 3;
+  vext_ldst_us(vd, base, env, desc, lde_b,
+         0, evl, GETPC(), MMU_DATA_LOAD);
+}
+
+void HELPER(vsm_v)(void *vd, void *v0, target_ulong base,
+          CPURISCVState *env, uint32_t desc)
+{
+  /* evl = ceil(vl/8) */
+  uint8_t evl = (env->vl + 7) >> 3;
+  vext_ldst_us(vd, base, env, desc, ste_b,
+         0, evl, GETPC(), MMU_DATA_STORE);
+}
+
 /*
 *** index: access vector element from indexed memory
 */
-- 
2.31.1
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]