savannah-register-public
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Savannah-register-public] [task #15090] Submission of ĐứcCảnh


From: duccanh
Subject: [Savannah-register-public] [task #15090] Submission of ĐứcCảnh
Date: Thu, 15 Nov 2018 03:10:28 -0500 (EST)
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36

URL:
 <https://savannah.gnu.org/task/?15090>

         Summary: Submission of Đức Cảnh
         Project: Savannah Administration
      Submitted by: duccanh
      Submitted on: Thu 15 Nov 2018 08:10:27 AM UTC
     Should Start On: Thu 15 Nov 2018 12:00:00 AM UTC
  Should be Finished on: Sun 25 Nov 2018 12:00:00 AM UTC
        Category: Project Approval
        Priority: 5 - Normal
         Status: None
         Privacy: Public
    Percent Complete: 0%
       Assigned to: None
       Open/Closed: Open
     Discussion Lock: Any
         Effort: 0.00

  _______________________________________________________

Details:

A new project has been registered at Savannah 
This project account will remain inactive until a site admin approves
or discards the registration.


= Registration Administration =

While this item will be useful to track the registration process,
*approving or discarding the registration must be done using the specific
Group Administration
<https://savannah.gnu.org/siteadmin/groupedit.php?group_id=11877> page*,
accessible only to site administrators,
effectively *logged as site administrators* (superuser):

* Group Administration
<https://savannah.gnu.org/siteadmin/groupedit.php?group_id=11877>


= Registration Details =

* Name: *Đức Cảnh*
* System Name: *sanphamgiamcan*
* Type: non-GNU software and documentation
* License: GNU General Public License v2 or later (<a title="trà giảm cân
golean" href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> giảm cân hiệu
quả và an toàn|
Tất cả được thiết kế để giúp bạn giảm cân và đánh giá
thông qua thực tế. <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
điều này|
Cùng theo dõi chia sẻ về tác dụng cũng như hiệu quả của siêu
phẩm <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a>|
Rất đơn giản, một ly <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> ấm ấm vào mỗi
tối, với hương thơm thảo mộc dễ chịu|
Công dụng đầu tiên của <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox đó chính
là giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng, hiệu quả và an
toàn|
Với khao khát vóc dáng “vào form chuẩn”, các loại trà, thực
phẩm giảm cân như <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
thực hiện điều này|
Để tìm hiểu chi tiết <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> trước khi mua
bạn nên xem ngay bài viết dưới đây, bài viết chia sẻ các
thông tin liên quan đến sản phẩm|
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> etox hỗ trợ
giảm cân nhanh và hiệu quả, đánh sâu vào vùng mỡ cứng lâu
năm, chỉ giảm mỡ, không giảm thịt, lợi sữa với phụ nữ
sau sinh|
Khi thân hình ngoại cỡ, bạn ước ao phép nhiệm màu để có
thể thon gọn. Và các loại thực phẩm chức năng (TPCN) như trà,
bột ... <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ là sự lựa
chọn tốt nhất|
Tuy nhiên thì để cải thiện được số đo hình thể chị em
phụ nữ ngày nay đã tìm đến <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox và có
những cảm nhận nhất định về sản phẩm này...)

----

==== Description: ====
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> giảm cân hiệu
quả và an toàn|
Tất cả được thiết kế để giúp bạn giảm cân và đánh giá
thông qua thực tế. <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
điều này|
Cùng theo dõi chia sẻ về tác dụng cũng như hiệu quả của siêu
phẩm <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a>|
Rất đơn giản, một ly <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> ấm ấm vào mỗi
tối, với hương thơm thảo mộc dễ chịu|
Công dụng đầu tiên của <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox đó chính
là giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng, hiệu quả và an
toàn|
Với khao khát vóc dáng “vào form chuẩn”, các loại trà, thực
phẩm giảm cân như <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
thực hiện điều này|
Để tìm hiểu chi tiết <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> trước khi mua
bạn nên xem ngay bài viết dưới đây, bài viết chia sẻ các
thông tin liên quan đến sản phẩm|
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> etox hỗ trợ
giảm cân nhanh và hiệu quả, đánh sâu vào vùng mỡ cứng lâu
năm, chỉ giảm mỡ, không giảm thịt, lợi sữa với phụ nữ
sau sinh|
Khi thân hình ngoại cỡ, bạn ước ao phép nhiệm màu để có
thể thon gọn. Và các loại thực phẩm chức năng (TPCN) như trà,
bột ... <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ là sự lựa
chọn tốt nhất|
Tuy nhiên thì để cải thiện được số đo hình thể chị em
phụ nữ ngày nay đã tìm đến <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox và có
những cảm nhận nhất định về sản phẩm này....


==== Other Software Required: ====
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> giảm cân hiệu
quả và an toàn|
Tất cả được thiết kế để giúp bạn giảm cân và đánh giá
thông qua thực tế. <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
điều này|
Cùng theo dõi chia sẻ về tác dụng cũng như hiệu quả của siêu
phẩm <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a>|
Rất đơn giản, một ly <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> ấm ấm vào mỗi
tối, với hương thơm thảo mộc dễ chịu|
Công dụng đầu tiên của <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox đó chính
là giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng, hiệu quả và an
toàn|
Với khao khát vóc dáng “vào form chuẩn”, các loại trà, thực
phẩm giảm cân như <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
thực hiện điều này|
Để tìm hiểu chi tiết <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> trước khi mua
bạn nên xem ngay bài viết dưới đây, bài viết chia sẻ các
thông tin liên quan đến sản phẩm|
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> etox hỗ trợ
giảm cân nhanh và hiệu quả, đánh sâu vào vùng mỡ cứng lâu
năm, chỉ giảm mỡ, không giảm thịt, lợi sữa với phụ nữ
sau sinh|
Khi thân hình ngoại cỡ, bạn ước ao phép nhiệm màu để có
thể thon gọn. Và các loại thực phẩm chức năng (TPCN) như trà,
bột ... <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ là sự lựa
chọn tốt nhất|
Tuy nhiên thì để cải thiện được số đo hình thể chị em
phụ nữ ngày nay đã tìm đến <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox và có
những cảm nhận nhất định về sản phẩm này..


==== Other Comments: ====
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> giảm cân hiệu
quả và an toàn|
Tất cả được thiết kế để giúp bạn giảm cân và đánh giá
thông qua thực tế. <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
điều này|
Cùng theo dõi chia sẻ về tác dụng cũng như hiệu quả của siêu
phẩm <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a>|
Rất đơn giản, một ly <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> ấm ấm vào mỗi
tối, với hương thơm thảo mộc dễ chịu|
Công dụng đầu tiên của <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox đó chính
là giúp bạn giảm cân một cách nhanh chóng, hiệu quả và an
toàn|
Với khao khát vóc dáng “vào form chuẩn”, các loại trà, thực
phẩm giảm cân như <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ giúp bạn
thực hiện điều này|
Để tìm hiểu chi tiết <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> trước khi mua
bạn nên xem ngay bài viết dưới đây, bài viết chia sẻ các
thông tin liên quan đến sản phẩm|
<a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> etox hỗ trợ
giảm cân nhanh và hiệu quả, đánh sâu vào vùng mỡ cứng lâu
năm, chỉ giảm mỡ, không giảm thịt, lợi sữa với phụ nữ
sau sinh|
Khi thân hình ngoại cỡ, bạn ước ao phép nhiệm màu để có
thể thon gọn. Và các loại thực phẩm chức năng (TPCN) như trà,
bột ... <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> sẽ là sự lựa
chọn tốt nhất|
Tuy nhiên thì để cải thiện được số đo hình thể chị em
phụ nữ ngày nay đã tìm đến <a title="trà giảm cân golean"
href="https://sanphamgiamcan.vn/san-pham/tra-giam-can-golean-detox/";
rel="dofollow" target="_self">trà giảm cân golean</a> Detox và có
những cảm nhận nhất định về sản phẩm này.


==== Tarball URL: ====
sanphamgiamcan


  _______________________________________________________

Reply to this item at:

 <https://savannah.gnu.org/task/?15090>

_______________________________________________
 Message sent via Savannah
 https://savannah.gnu.org/
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]