savannah-register-public
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Savannah-register-public] [task #15142] Submission of Kayli Goyette


From: duccanhpc
Subject: [Savannah-register-public] [task #15142] Submission of Kayli Goyette
Date: Fri, 4 Jan 2019 22:16:47 -0500 (EST)
User-agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36

URL:
 <https://savannah.nongnu.org/task/?15142>

         Summary: Submission of Kayli Goyette
         Project: Savannah Administration
      Submitted by: duccanhpc
      Submitted on: Sat 05 Jan 2019 03:16:46 AM UTC
     Should Start On: Sat 05 Jan 2019 12:00:00 AM UTC
  Should be Finished on: Tue 15 Jan 2019 12:00:00 AM UTC
        Category: Project Approval
        Priority: 5 - Normal
         Status: None
         Privacy: Public
    Percent Complete: 0%
       Assigned to: None
       Open/Closed: Open
     Discussion Lock: Any
         Effort: 0.00

  _______________________________________________________

Details:

A new project has been registered at Savannah 
This project account will remain inactive until a site admin approves
or discards the registration.


= Registration Administration =

While this item will be useful to track the registration process,
*approving or discarding the registration must be done using the specific
Group Administration
<https://savannah.nongnu.org/siteadmin/groupedit.php?group_id=11886> page*,
accessible only to site administrators,
effectively *logged as site administrators* (superuser):

* Group Administration
<https://savannah.nongnu.org/siteadmin/groupedit.php?group_id=11886>


= Registration Details =

* Name: *Kayli Goyette*
* System Name: *goyette*
* Type: non-GNU software and documentation
* License: GNU General Public License v2 or later

----

==== Description: ====
TẦM NHÌN 
Với mục tiêu chiến lược phát triển vững bền. Thuận Thảo
phấn đấu trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh
vực phân phối linh phụ kiện cơ khí chính xác, chế tạo máy.
Và là cầu nối đầu tư và phát triển, góp phần nâng cao vị
thế ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam ra thị trường quốc
tế. 
SỨ MỆNH 
Sứ mệnh của THUAN THAO GROUP là đảm bảo cung ứng những sản
phẩm và dịch vụ chất lượng nhất tới khách hàng. Giúp nâng
cao năng lực sản xuất của các nhà máy và hiệu quả kinh
tế của những khách hàng sử dụng dịch vụ. 


==== Tarball URL: ====
https://biorhythm.xyz/


  _______________________________________________________

Reply to this item at:

 <https://savannah.nongnu.org/task/?15142>

_______________________________________________
 Message sent via Savannah
 https://savannah.nongnu.org/
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]