screen-users
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

screen-devel


From: Rafal Maszkowski
Subject: screen-devel
Date: Sat, 17 Dec 2005 09:55:05 +0100
User-agent: Mutt/1.4.2.1i

I have created address@hidden list. Subscription via

        http://lists.gnu.org/mailman/listinfo/screen-devel

Do we need also some screen-announce list?

R.
-- 
Jeżeli upadnie cywilizacja zachodnia, to będzie szansa na odbudowę cywilizacji
      chrześcijańskiej. (dr Stanisław Krajski, Radio Maryja, 10 X 2001)
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]