trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/gnu linux-and-gnu.bg.html


From: Yavor Doganov
Subject: trans-coord/gnun/gnu linux-and-gnu.bg.html
Date: Sun, 16 Aug 2009 18:25:09 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/08/16 18:25:08

Modified files:
    gnun/gnu    : linux-and-gnu.bg.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html?cvsroot=trans-coord&r1=1.14&r2=1.15

Patches:
Index: linux-and-gnu.bg.html
===================================================================
RCS file: /sources/trans-coord/trans-coord/gnun/gnu/linux-and-gnu.bg.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- linux-and-gnu.bg.html    14 Feb 2009 19:27:07 -0000   1.14
+++ linux-and-gnu.bg.html    16 Aug 2009 18:25:07 -0000   1.15
@@ -97,13 +97,12 @@
 „GNU“.</p>
 
 <p>
-Но това не е най-правилният и задълбочен 
начин да се подходи към въпроса.
-Проектът GNU не е бил, и не е, проект за 
разработване на отделни софтуерни
-пакети. Не е бил проект <a 
href="/software/gcc/gcc.html">за разработката на
-компилатор на Си</a>, въпреки че ние сме го 
направили. Не е бил проект за
-разработването на текстов редактор, 
въпреки, че ние сме разработили такъв.
-Проектът GNU се е заел с разработката на 
<em>цялостна операционна система,
-подобна на „Юникс“</em> — GNU.</p>
+But that is not the deepest way to consider the question. The GNU Project
+was not, is not, a project to develop specific software packages. It was
+not a project <a href="/software/gcc/"> to develop a C compiler</a>,
+although we did that. It was not a project to develop a text editor,
+although we developed one. The GNU Project set out to develop <em>a
+complete free Unix-like system</em>: GNU.</p>
 
 <p>
 Много хора имат съществен принос към 
свободния софтуер в системата и всички
@@ -158,13 +157,13 @@
 и ранния стадий на разработка на Дебиан 
GNU/Линукс.</p>
 
 <p>
-Днес има много различни варианти на 
системата GNU/Линукс (често наричани
-„дистрибуции“). Повечето от тях включват 
несвободен софтуер — техните
-разработчици следват философията, 
свързана с Линукс, вместо тази на GNU. Но
-има и <a href="/links/links.html#FreeGNULinuxDistributions">напълно 
свободни
-дистрибуции на GNU/Линукс</a>. ФСС поддържа 
компютърни съоръжения за две от
-тези дистрибуции — <a href="http://ututo.org";>Ututo</a> и <a
-href="http://gnewsense.org";>gNewSense</a>.</p>
+Today there are many different variants of the GNU/Linux system (often
+called &ldquo;distros&rdquo;). Most of them include non-free
+software&mdash;their developers follow the philosophy associated with Linux
+rather than that of GNU. But there are also <a href="/distros/">completely
+free GNU/Linux distros</a>. The FSF supports computer facilities for two of
+these distributions, <a href="http://ututo.org";>Ututo</a> and <a
+href="http://gnewsense.org/";>gNewSense</a>.</p>
 
 <p>Издаването на свободна дистрибуция на 
GNU/Линукс не е просто въпрос на
 елиминиране на разните несвободни 
програми. В днешни дни, стандартната
@@ -264,11 +263,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Моля, отправяйте въпроси относно ФСС и GNU 
по е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Има и 
други начини за
-<a href="/contact/">връзка</a> с ФСС. <br /> Моля, 
изпращайте доклади за
-счупени хипервръзки и други корекции или 
предложения на е-поща: <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -300,7 +299,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/02/14 19:27:07 $
+$Date: 2009/08/16 18:25:07 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -327,27 +326,27 @@
 <!-- Bulgarian -->
 <li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
 <!-- Bosnian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.bs.html">Bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.bs.html">bosanski</a>&nbsp;[bs]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">catal&agrave;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.cs.html">&#268;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.es.html">Espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.es.html">espa&ntilde;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- Farsi/Persian -->
 <li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.fr.html">Fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Hebrew -->
 <li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.he.html">&#1506;&#1489;&#1512;&#1497;&#1514;</a>&nbsp;[he]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ja.html">&#26085;&#26412;&#35486;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Korean -->
@@ -357,19 +356,19 @@
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">&#1056;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ru.html">&#1088;&#1091;&#1089;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbo-Croatian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.sh.html">Srpsko-Hrvatski</a>&nbsp;[sh]</li>
+<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.sh.html">srpsko-hrvatski</a>&nbsp;[sh]</li>
 <!-- Slovenian -->
-<li><a href="/gnu/linux-and-gnu.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
+<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.sl.html">sloven&scaron;&#269;ina</a>&nbsp;[sl]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tagalog -->
 <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.tl.html">Tagalog</a>&nbsp;[tl]</li>
 <!-- Tamil -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]