trans-coord-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

trans-coord/gnun/po provide.sq.po home.el.po ho...


From: Joerg Kohne
Subject: trans-coord/gnun/po provide.sq.po home.el.po ho...
Date: Fri, 30 Sep 2011 10:38:54 +0000

CVSROOT:    /sources/trans-coord
Module name:  trans-coord
Changes by:   Joerg Kohne <joeko>   11/09/30 10:38:53

Added files:
    gnun/po    : provide.sq.po home.el.po home.fa.po 
             keepingup.el.po home.nb.po provide.de.po 
             home.sq.po home.ro.po home.ja.po provide.ca.po 
             provide.pt-br.po keepingup.pt-br.po 
             provide.pl.po keepingup.sq.po provide.el.po 
             provide.fa.po home.pt-br.po home.id.po 
             home.nl.po home.uk.po home.sr.po home.pl.po 
             keepingup.de.po home.tr.po home.it.po 
             home.de.po 

Log message:
    Added missing file from www master repository

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.sq.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.el.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.fa.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/keepingup.el.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.nb.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.de.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.sq.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.ro.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.ja.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.ca.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.pt-br.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/keepingup.pt-br.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.pl.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/keepingup.sq.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.el.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/provide.fa.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.pt-br.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.id.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.nl.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.uk.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.4
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.sr.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.pl.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.22
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/keepingup.de.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.tr.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.it.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/trans-coord/gnun/po/home.de.po?cvsroot=trans-coord&rev=1.1

Patches:
Index: provide.sq.po
===================================================================
RCS file: provide.sq.po
diff -N provide.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.sq.po    30 Sep 2011 10:38:49 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,196 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:34+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-09 12:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Çfarë Ofrojmë - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr "jo"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr "Free Software Foundation, Inc"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Ç'ka të Re"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "Çfarë Ofrojmë"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Ajo çka FSF-ja u ofron përdoruesve të kompjuterit, mbi gjithçka, është "
+"shansi për të përdorur një kompjuter në liri&mdash;duke përdorur <a 
href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">software të lirë</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+#| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
+#| "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already "
+#| "widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/"
+#| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
+#| "try. A wide variety of GNU software in general <a href=\"/software/"
+#| "software.html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"Që prej 1985-s FSF-ja ka sponsorizuar zhvillimin e sistemit operativ "
+"software të lirë <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Varianti <a "
+"href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> i GNU-së përdoret tashmë "
+"gjerësisht. Sistemi GNU/Hurd, i bazuar mbi kernelin tonë <a href=\"/"
+"software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>, është gati për provë nga të "
+"sprovuarit dhe entuziastët. Në përgjithësi, <a 
href=\"/software/software."
+"html#HowToGetSoftware\">ka gati për shkarkim</a> një larmi të madhe 
software-"
+"esh GNU."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr "Te gjërat që mund t'i merrni drejt e nga FSF -ja përfshihen:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Anëtarësim Shok</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr "<a href=\"http://patron.fsf.org/\";>Patronazh Korporate</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Dokumentime dhe libra mbi filozofinë e software-it 
"
+"të lirë</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Bluza dhe Sende të tjera GNU</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, pyetjet dhe kërkesat lidhur me GNU-në drejtojini te: <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: 
+1-617-542-5942, "
+"ose Faks: +1-617-542-2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, njoftimet mbi lidhje të dëmtuara, dhe të tjera këshilla mbi 
faqet "
+"web, dërgojuani <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> "
+"te <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
+#~ "kësaj faqeje"

Index: home.el.po
===================================================================
RCS file: home.el.po
diff -N home.el.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.el.po 30 Sep 2011 10:38:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,576 @@
+# Greek translation of http://www.gnu.org/home.shtml
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# First author: Georgios Zarkadas <address@hidden>, 2009
+# Includes content by previous translations of the 'greekwebtranslations'
+# \ project (see translations credits msgstr)
+# Georgios Zarkadas <address@hidden>, 2010, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: www-el_v0.2.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-26 15:57+0200\n"
+"Last-Translator: Georgios Zarkadas <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Greek <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+"Plural-Forms: \n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Το λειτουργικό σύστημα GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Linux, Emacs, 
GCC, Unix, Ελεύθερο "
+"Λογισμικό, λειτουργικό σύστημα, πυρήνας 
GNU, GNU Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Από το 1983, αναπτύσσοντας το ελεύθερο, σε 
στυλ Unix, λειτουργικό σύστημα "
+"GNU, έτσι ώστε οι χρήστες υπολογιστών να 
έχουν την ελευθερία να "
+"διαμοιράζονται και να βελτιώνουν το 
λογισμικό που χρησιμοποιούν."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Τι νέο υπάρχει"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Νέο Ελεύθερο Λογισμικό"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Ο Richard Stallman ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο του 
1983 το σχέδιο για την "
+"ανάπτυξη ενός ελεύθερου λογισμικού, ενός 
παρόμοιου με το Unix λειτουργικού "
+"συστήματος ονομαζόμενου GNU. Το GNU είναι το 
μόνο λειτουργικό σύστημα που "
+"αναπτύχθηκε ειδικά για το σκοπό της ελευ
θερίας των χρηστών."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Φοιτητές!
 "
+"Ζητήστε χρηματική επιστροφή για τις 
αχρησιμοποίητές σας άδειες των Microsoft "
+"Windows</a>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#| "\"> Support the efforts on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://";
+#| "www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+#| "America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
+#| "\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\";> "
+"Υποστηρίξτε τις προσπάθειες για ου
δετερότητα του δικτύου στην Ευρώπη</a>, <a "
+"href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United "
+"States of America\">στις Η.Π.Α.</a> και <a 
href=\"http://www.neutrality.ca\"; "
+"title=\"Net neutrality in Canada\">στον Καναδά</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Τι είναι το GNU;"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+#| "develop a complete Unix-like operating system which is <a href=\"/"
+#| "philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;software which respects "
+#| "your freedom."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.el.html\">Το έργο GNU</a> ξεκίνησε το 1984 
για ν' "
+"αναπτύξει ένα πλήρες, παρόμοιο με το Unix 
λειτουργικό σύστημα το οποίο είναι "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">ελεύθερο 
λογισμικό</a>&mdash; λογισμικό "
+"που σέβεται την ελευθερία σας."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "Στιγμιότυπο οθόνης του GNU"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/"
+#| "\">collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;"
+#| "plus a program to allocate resources and talk to the hardware, known as a "
+#| "kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Τα παρόμοια με το Unix λειτουργικά συ
στήματα είναι φτιαγμένα από μία <a href="
+"\"/software/\">συλλογή</a> εφαρμογών, βιβλιοθηκών 
και εργαλείων "
+"ανάπτυξης&mdash; συν ένα πρόγραμμα για να 
κατανέμει πόρους και να μιλά στο "
+"υλικό, γνωστό ως πυρήνας."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ο συνδυασμός των <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU και 
Linux</a> είναι "
+"το <strong>λειτουργικό σύστημα GNU/Linux</strong>, 
τώρα χρησιμοποιούμενο από "
+"εκατομμύρια ανθρώπους και μερικές φορές 
λανθασμένα αποκαλούμενο απλά &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Το όνομα &ldquo;GNU&rdquo; είναι ένα αναδρομικό 
ακρωνύμιο του &ldquo;GNU's "
+"Not Unix!&rdquo;· <a 
href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">προφέρεται "
+"<em>γκνού</em></a>, ως μία συλλαβή χωρίς ήχο 
φωνήεντος ανάμεσα στο <em>γκ</"
+"em> και το <em>ν</em>."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">Download GNU now</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr ""
+"<a 
href=\"/software/software.el.html#HowToGetSoftware\">Μεταφορτώστε 
το GNU "
+"τώρα</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Ειδήσεις GNU"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "For older news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Για παλαιότερες ειδήσεις, δείτε τον <a 
href=\"http://planet.gnu.org/";
+"\">Πλανήτη GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr "GNU Guile"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"Το <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> είναι 
η "
+"επίσημη γλώσσα επεκτάσεων για το Λειτου
ργικό Σύστημα GNU. Η έκδοση 2.0 "
+"δημοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011 με μια 
<a href=\"http://www.gnu.org/";
+"software/guile/news.html\">πληθώρα νέων 
χαρακτηριστικών.</a> Η υποδομή του "
+"μεταγλωττιστή της, οι βιβλιοθήκες και το 
δυναμικό περιβάλλον προγραμματισμού "
+"την καθιστούν μια σπουδαία γλώσσα για τη 
συγγραφή εφαρμογών. <a href="
+"\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html\";>Γίνετε μέλος 
της "
+"κοινότητας τώρα!</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"Το <a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> είναι ένα 
πλήρως "
+"λειτουργικό αντικειμενοστραφές 
περιβάλλον ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε "
+"προγραμματιστές να γράψουν και να 
μεταφέρουν εφαρμογές στο GNUstep, έτσι "
+"ώστε να μπορέσουμε να το μετασχηματίσουμε 
σε μία σπουδαία εμπειρία για τους "
+"χρήστες."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Τι είναι το Ελεύθερο Λογισμικό;"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"Το &ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Ελεύθερο 
Λογισμικό</a>&rdquo; "
+"είναι ζήτημα ελευθερίας, όχι κόστους. Για 
να κατανοήσετε την αρχή αυτή θα "
+"πρέπει να σκέφτεστε το &ldquo;ελεύθερο 
(free)&rdquo; όπως το &ldquo;"
+"ελεύθερος λόγος (free speech)&rdquo; και όχι όπως 
το &ldquo;δωρεάν μπύρα "
+"(free beer)&rdquo;."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Το ελεύθερο λογισμικό είναι θέμα 
παροχής στους χρήστες της "
+"ελευθερίας να εκτελούν, αντιγράφουν, 
διανέμουν, μελετούν, αλλάζουν και "
+"βελτιώνουν το λογισμικό.</strong> Πιο 
επακριβώς, αναφέρεται σε τέσσερα είδη "
+"ελευθερίας για τους χρήστες του 
λογισμικού:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr ""
+"Την ελευθερία της εκτέλεσης του 
λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό (ελευ
θερία "
+"0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Την ελευθερία της μελέτης του τρόπου 
λειτουργίας του λογισμικού και της "
+"προσαρμογής του στις ανάγκες σας (ελευ
θερία 1). Η πρόσβαση στον πηγαίο "
+"κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυ
τό."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Την ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων 
του λογισμικού ώστε να βοηθάτε το "
+"συνάνθρωπο σας (ελευθερία 2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Την ελευθερία της βελτίωσης της εφαρμογής 
και της δημοσίευσης των βελτιώσεων "
+"που έχετε κάνει στο ευρύ κοινό, ώστε να 
επωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα "
+"(ελευθερία 3). Η πρόσβαση στον πηγαίο 
κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση "
+"γι' αυτό."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Αναλάβετε δράση"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Υποστηρίξτε 
τις τρέχουσες "
+"καμπάνιες του ΙΕΛ</a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Παρακολουθείστε και μοιραστείτε αυτή 
την ταινία:</strong> <a href="
+"\"http://patentabsurdity.com\";>Ο παραλογισμός των 
πατεντών</a> &mdash;που "
+"έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθεί από <a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/";
+"\">συνεργαζόμενα μέλη του FSF</a> όπως <a 
href=\"http://fsf.org/jfb\";>εσείς</"
+"a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Πολεμείστε τις πατέντες 
λογισμικού:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">παγκοσμίως</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">και στην Ευρώπη</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Απαιτήστε 
από τον "
+"WIPO</a></strong> ν' αλλάξει το όνομα και την 
αποστολή του."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Προσθέστε στον 
Κατάλογο "
+"Ελεύθερου Λογισμικού</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html\">Περισσότερα 
αντικείμενα δράσης.</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
+#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
+#| "drivers for network routers, reversible debugging in GDB, automatic "
+#| "transcription, PowerVR drivers, and also free software replacements for "
+#| "Skype, OpenDWG libraries, RARv3, and Oracle Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>Μπορείτε να συνεισφέρετε σε κάποιο 
από αυτά τα <a href=\"http://www.";
+"fsf.org/campaigns/priority-projects/\">Έργα Υψηλής Π
ροτεραιότητας</a>;</"
+"strong> GNU PDF, Gnash, coreboot, ελεύθερες διανομές 
GNU/Linux, GNU Octave, "
+"οδηγοί για δρομολογητές δικτύου, 
αντιστρεπτή αποσφαλμάτωση στο GDB, αυτόματη "
+"μεταγραφή, οδηγοί PowerVR, καθώς και 
αντικαταστάσεις ελεύθερου λογισμικού "
+"για τα Skype, βιβλιοθήκες OpenDWG, RARv3 και Φόρμες 
Oracle."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
+#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
+#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+#| "\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/"
+#| "software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</"
+#| "a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/"
+#| "halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a "
+#| "href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, "
+#| "<a href=\"/software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/"
+#| "sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all "
+#| "looking for maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More "
+#| "information</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Μπορείτε να αναλάβετε ένα <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">μη-συντηρούμενο πακέτο GNU</a>;</strong> Τα <a 
href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/"
+"gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/"
+"software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
+"a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/"
+"software/snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</"
+"a>, <a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> ψάχνουν όλα 
για "
+"συντηρητές. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Π
ερισσότερες "
+"πληροφορίες</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Πνευματικά δικαιώματα &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"Το <a href=\"http://www.fsf.org/\";>ΙΕΛ</a> διαθέτει επίσης 
αδελφούς "
+"οργανισμούς σε <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Ευρώπη</a>, 
<a href=\"http://";
+"www.fsfla.org/\">Λατινική Αμερική</a> και <a 
href=\"http://fsf.org.in/";
+"\">Ινδία</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p>Αρχική μετάφραση στα ελληνικά: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/users/";
+"freeasinfreedom\">Αθανάσιος Κασάμπαλης</a> (2007).</p>\n"
+"<p>Συντήρηση / επικαιροποίηση: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/users/";
+"gzarkadas\">Γεώργιος Μ. Ζαρκάδας</a> (2009, 2010, 2011).</p>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Ενημερώθηκε:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Μεταφράσεις</a> 
αυτής "
+"της σελίδας"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Μπορείτε να μας 
βοηθήσετε "
+#~ "να μετατρέψουμε το NoScript ώστε να 
ανιχνεύει και να μπλοκάρει μη-"
+#~ "τετριμμένο μη-ελεύθερο κώδικα JavaScript;</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+#~| "campaigns</a></strong>."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Υποστηρίξτε 
τις "
+#~ "τρέχουσες καμπάνιες του ΙΕΛ</a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+#~ "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Ντροπή "
+#~ "στη Μασσαχουσέτη για τη λογοκρισία του 
Διαδικτύου</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Επιτρέπεται η κατά λέξη αντιγραφή και 
διανομή όλου αυτού του άρθρου "
+#~ "παγκοσμίως, χωρίς επίδομα συγγραφέως, σε 
οποιοδήποτε μέσο, με την "
+#~ "προϋπόθεση ότι αυτή η ειδοποίηση, καθώς 
και η ειδοποίηση πνευματικών "
+#~ "δικαιωμάτων, διατηρούνται."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively "
+#~ "developed, but is still some way from being ready for daily use, so GNU "
+#~ "is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+#~ "Linux</a>; here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of full "
+#~ "GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">Ο πυρήνας του GNU, Hurd,</a> 
αναπτύσσεται "
+#~ "ενεργά, αλλά βρίσκεται ακόμα σε κάποια 
απόσταση από το σημείο να είναι "
+#~ "έτοιμος για καθημερινή χρήση, γι' αυτό το 
GNU <a href=\"/gnu/gnu-linux-"
+#~ "faq.html\">συχνά χρησιμοποιείται με έναν πυ
ρήνα που ονομάζεται Linux</a>‧ "
+#~ "εδώ είναι μια <a href=\"/distros/free-distros.html\">λίστα 
πλήρων "
+#~ "διανομών GNU/Linux</a> που είναι εξολοκλήρου 
ελεύθερο λογισμικό."

Index: home.fa.po
===================================================================
RCS file: home.fa.po
diff -N home.fa.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.fa.po 30 Sep 2011 10:38:50 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,478 @@
+# Persian translation of http://www.gnu.org/home.html
+# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software 
Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the home.html page.
+# Abbas Esmaeeli <abbas AT gnu DOT org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-27 11:44+0330\n"
+"Last-Translator: Abbas Esmaeeli <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Persian <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "سیستم عامل گنو"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"گنو, بنیاد نرم‌افزار آزاد, FSF, لینوکس, ایم
کس, کامپایلر GCC, یونیکس, نرم‌افزار "
+"آزاد, سیستم‌عامل, هسته گنو, هرد, گنو هرد"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"از سال ۱۹۸۳ در حال توسعه سیستم‌عامل شبه 
یونیکس و آزاد گنو هستیم تا کاربران "
+"کامپیوتر بتوانند این آزادی را داشته باشند 
که نرم‌افزارهایی را که استفاده "
+"می‌کنند به اشتراک بگذارند و بهبود بخشند."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "تازه‌ها"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "نرم‌افزار آزاد جدید"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"ریچارد استالمن در سال ۱۹۸۳ طرح توسعه یک 
سیستم‌عامل آزاد شبه یونیکس به نام گنو "
+"را اعلان کرد. گنو تنها سیستم‌عاملی است که 
به طور ویژه برای آزادی کاربران "
+"توسعه داده شده است."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
+"\">دانش‌آموزان! استرداد هزینه مجوزهای 
استفاده نشده‌ٔ مایکروسافت ویندوز‌ را "
+"مطالبه کنید</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"از تلاش‌ها برای بی‌طرفی شبکه در اروپا، <a 
href=\"http://www.savetheinternet.com";
+"\" title=\"بی‌طرفی شبکه در ایالات متحده آم
ریکا\">در آمریکا</a> و <a href="
+"\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"بی‌طرفی شبکه در 
کانادا\">در کانادا</a> "
+"حمایت کنید."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "گنو چیست؟"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">پروژه گنو</a> در سال ۱۹۸۴ به م
نظور توسعه سیستم‌عامل "
+"گنو آغاز شد؛ یک سیستم‌عامل کاملِ شبه 
یونیکس که <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"fa.html\">نرم‌افزار آزاد</a> نیز هست&mdash;نرم
‌افزاری که به آزادی‌های شما "
+"احترام می‌گذارد."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "اسکرین‌شات‌هایی از گنو"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"سیستم‌های شبهِ یونیکس از <a href=\"/software/\">مجم
وعه‌های نرم‌افزاری</a> شامل "
+"برنامه‌ها، کتابخانه‌ها و ابزارهای توسعه 
تشکیل شده‌اند؛ به علاوهٔ برنامه‌ای برای "
+"اختصاص منابع و کار با سخت‌افزار به نام 
هسته."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"گنو <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">غالبا به همراه یک 
هسته به اسم لینوکس "
+"استفاده می‌شود</a>، و در اینجا <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">فهرستی "
+"از توزیع‌های گنو/لینوکس آماده نصب</a> که کام
لا نرم‌افزار آزاد می‌باشند قرار "
+"دارد. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">هِرد، هسته 
گنو</a>، به طور فعال در "
+"حال توسعه است، اما هنوز برای استفاده روزم
ره آماده نیست."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"ترکیب <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.fa.html\">گنو و لینوکس</a> "
+"<strong>سیستم‌عامل گنو/لینوکس</strong> است که ام
روزه توسط میلیون‌ها نفر مورد "
+"استفاده قرار می‌گیرد و گاهی اوقات به 
اشتباه تنها &ldquo;لینوکس&rdquo; خوانده "
+"می‌شود."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"اسم &ldquo;GNU&rdquo; یک سرنام بازگشتی برای &ldquo;GNU's 
Not Unix&rdquo; "
+"می‌باشد و <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">به 
صورت <em>g-noo</"
+"em> تلفظ می‌شود</a>، یک سیلابی و بدون حرف 
صدادار بین <em>g</em> و <em>n</em>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">دریافت گنو</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "اخبار گنو"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"برای اخبار بیشتر <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>سیاره 
گنو</a> را ببینید."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr "گنو گایل"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>گنو گایل</a> یک 
زبان رسمی "
+"توسعه برای سیستم‌عامل گنو می‌باشد. نسخه 
۲.۰ آن در تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ به همراه "
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html\";>تعداد زیادی 
ویژگی "
+"جدید</a> منتشر شد. شالوده کامپایلر، 
کتابخانه‌ها و محیط توسعه دینامیک، آن را "
+"به زبان مناسبی برای نوشتن برنامه تبدیل 
کرده است. <a href=\"http://www.gnu.";
+"org/software/guile/community.html\">به جامعه کاربران آن 
بپیوندید!</a>"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "گنواستپ"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>گنواستپ</a> یک محیط 
توسعه شی‌گراء کاملا "
+"کاربردی است. ما به دنبال توسعه‌دهندگانی 
هستیم که برنامه‌هایی با گنواستپ "
+"بنویسند و یا به آن منتقل کنند تا بتوانیم 
تجربه‌ای خوب برای کاربران به ارمغان "
+"بیاوریم."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "نرم‌افزار آزاد چیست؟"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"«<a href=\"/philosophy/free-sw.fa.html\">نرم‌افزار آزاد</a>» 
درباره آزادی است، "
+"نه قیمت. برای درک بهتر باید به معنای «آزاد» 
در «آزادی بیان» فکر کنید، نه در "
+"«آبجو مجانی»."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>نرم‌افزار آزاد در مورد آزادی کاربران 
برای اجرا، کپی، توزیع، بررسی، "
+"تغییر و بهبود دادن نرم‌افزار م
ی‌باشد.</strong> بطور دقیق‌تر نرم‌افزار آزاد 
به "
+"چهار نوع آزادی برای کاربران یک نرم‌افزار 
اشاره می‌کند:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "آزادی برای اجرای برنامه برای هر منظوری 
(آزادی ۰)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"آزادی برای مطالعه و بررسی چگونگی عملکرد 
برنامه و تغییر آن برای نیاز خود "
+"(آزادی ۱). دسترسی به کد منبع یک پیش‌شرط 
برای این آزادی می‌باشد."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"آزادی برای توزیع مجدد کپی‌هایی از آن، 
بنابراین شما می‌توانید به همسایگان خود "
+"کمک کنید (آزادی ۲)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"آزادی برای بهبود برنامه و انتشار این 
تغییرات برای عموم، بنابراین تمام جامعه "
+"از آن بهره می‌برند (آزادی ۳). دسترسی به کد م
نبع یک پیش‌شرط برای این آزادی "
+"می‌باشد."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "اقدام کنید"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>از کمپین‌های 
فعلی FSF حمایت "
+"کنید</a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>این فیلم را ببینید و به اشتراک 
بگذارید:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">پوچی حق امتیاز</a>&mdash; که توسط 
یکی مثل <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>شما</a> از <a 
href=\"http://www.fsf.org/associate/";
+"\">اعضای FSF</a> ایجاد شده است."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>با انحصار نرم‌افزار مبارزه کنید:</strong> 
<a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">در سراسر جهان</a>, <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">و در اروپا</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">با WIPO تماس 
بگیرید</"
+"a></strong> تا نام و ماموریتش را تغییر دهد."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">افزودن به فهرست 
نرم‌افزارهای "
+"آزاد</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">اقدامات دیگر</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>آیا می‌توانید به یکی از این <a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+"priority-projects/\">پروژه‌های با اولویت بالا</a> کم
ک کنید؟</strong> "
+"Gnash، ‫coreboot، توزیع‌های آزاد گنو/لینوکس، 
گنو اکتاو، درایور برای روترهای "
+"شبکه, اشکال‌زدایی معکوس در GDB، رونویسی 
اتوماتیک، درایورهای PowerVR و همچنین "
+"جایگزین‌های آزاد برای اسکایپ، 
کتابخانه‌های OpenDWG و فرم‌های اوراکل."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>آیا می‌توانید در نگهداری <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">بسته‌های بدون مسئول گنو</a> کمک 
کنید؟</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> همگی <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">نیازمند نگهداری</a> هستند. ما هم
چنان نیازمند <a href=\"/"
+"server/takeaction.html#python_configure\">GNU Configure برای 
بسته‌های پایتون</"
+"a> هستیم."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>بنیاد نرم‌افزار آزاد</a> 
سازمان‌های مشابهی در "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>اروپا</a>، <a 
href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">آمریکای لاتین</a> و <a href=\"http://fsf.org.in/\";>هند</a> 
نیز دارد."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"این صفحه تحت مجوز <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
+"States License</a> قرار دارد."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "آخرین به‌روزرسانی:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">ترجم
ه‌های</a> این صفحه"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>آیا می‌توانید 
برای بهبود "
+#~ "NoScript به ما کمک کنید تا بتواند کدهای 
جاوااسکریپت غیر آزاد و کم‌اهمیت را "
+#~ "شناسایی و مسدود کند؟</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+#~| "campaigns</a></strong>."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>از کمپین‌های 
فعلی FSF "
+#~ "حمایت کنید</a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+#~ "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>شرم 
بر "
+#~ "ماساچوست برای سانسور اینترنت</a>"

Index: keepingup.el.po
===================================================================
RCS file: keepingup.el.po
diff -N keepingup.el.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ keepingup.el.po   30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,282 @@
+# Greek translation of http://www.gnu.org/keepingup.html
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# First author: Georgios Zarkadas <address@hidden>, 2009
+# Georgios Zarkadas <address@hidden>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: www-el_v0.2.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-19 15:20+0200\n"
+"Last-Translator: Georgios Zarkadas <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Greek <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"Plural-Forms: \n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Keeping Up With GNU and the FSF - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"Μένοντας ενήμερος για το GNU και το ΙΕΛ - 
Έργο GNU - Ίδρυμα Ελεύθερου "
+"Λογισμικού (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Keeping Up With GNU and the FSF"
+msgstr "Μένοντας ενήμεροι για το GNU και το ΙΕΛ"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This page contains a list of resources to help you keep up to date on what "
+"is happening with the GNU Project and the Free Software Foundation."
+msgstr ""
+"Αυτή η σελίδα περιέχει μία λίστα πόρων για 
να σας βοηθήσει να μείνετε "
+"ενήμεροι για το τι συμβαίνει στο έργο GNU 
και το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What's New"
+msgstr "Τι νέο υπάρχει"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Find out <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New in and about the GNU "
+"Project</a>."
+msgstr ""
+"Μάθετε <a href=\"/server/whatsnew.html\">Τι νέο υπάρχει 
για και σχετικά με "
+"το έργο GNU</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Αναλάβετε δράση"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep up on what <a href=\"/server/takeaction.html\">you can do</a> to keep "
+"software free, and promote the freedoms of speech, press, and association on "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"Μείνετε ενήμεροι για το <a 
href=\"/server/takeaction.html\">τι μπορείτε να "
+"κάνετε</a> ώστε να διατηρήσετε το λογισμικό 
ελεύθερο και να προωθήσετε τις "
+"ελευθερίες του λόγου, του τύπου και της συ
νεργασίας στο Διαδίκτυο."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Coming Events"
+msgstr "Επόμενες εκδηλώσεις"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Find out about <a href=\"/events.html\">coming FSF and GNU Events</a>."
+msgstr ""
+"Μάθετε σχετικά με τις <a 
href=\"/events.html\">επόμενες εκδηλώσεις του ΙΕΛ "
+"και του GNU</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Press Releases"
+msgstr "Δελτία τύπου"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">press releases</a> from the "
+"GNU Project and the FSF."
+msgstr ""
+"Διαβάστε τα <a href=\"/press/press.html#releases\">δελτία 
τύπου</a> από το "
+"έργο GNU και το ΙΕΛ."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Free Software Directory"
+msgstr "Κατάλογος Ελεύθερου Λογισμικού"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Additions and updates are constantly made to the <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org\">Free Software Directory</a>. Check the list of recent updates "
+"often to see what's new (and consider contributing)."
+msgstr ""
+"Γίνονται διαρκώς προσθήκες και 
ενημερώσεις στον <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org\">Κατάλογο Ελεύθερου Λογισμικού</a>. 
Ελέγχετε συχνά τη λίστα των "
+"πρόσφατων ενημερώσεων για να δείτε τι νέο 
υπάρχει."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr "Λίστες ταχυδρομείου"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are many <a href=\"http://lists.gnu.org\";>public mailing lists</a> "
+"related to the GNU Project and the FSF. You can subscribe to these lists to "
+"keep up with the latest news and developments on GNU Projects/Packages and "
+"to get general information about GNU/FSF."
+msgstr ""
+"Υπάρχουν πολλές <a 
href=\"http://lists.gnu.org\";>δημόσιες λίστες "
+"ταχυδρομείου</a> σχετικές με το έργο GNU και 
το ΙΕΛ. Μπορείτε να εγγραφείτε "
+"σε αυτές τις λίστες ώστε να ενημερώνεστε 
για τις πρόσφατες ειδήσεις και "
+"εξελίξεις των έργων/πακέτων GNU και να 
λαμβάνετε γενικές πληροφορίες για τα "
+"GNU/ΙΕΛ."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Here are some that are good for general info:"
+msgstr "Τα παρακάτω είναι καλά για γενική 
πληροφόρηση:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
+"Free Software Foundation announcements and information."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
+"Ανακοινώσεις και πληροφορίες του 
Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
+"Announcements and requests for help from the GNU project and the Free "
+"Software Foundation."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
+"Ανακοινώσεις και εκκλήσεις για βοήθεια 
από το έργο GNU και το Ίδρυμα "
+"Ελεύθερου Λογισμικού."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
+"events</a>: Announcements of GNU and FSF events."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
+"events</a>: Ανακοινώσεις εκδηλώσεων των GNU και 
ΙΕΛ."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
+"GNU press announcements."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
+"Δελτία τύπου του GNU."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Usenet"
+msgstr "Ομάδες ειδήσεων"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are several gnu.* Usenet newsgroups that are good sources of "
+"information. This group is useful in keeping up with what's going on with "
+"GNU:"
+msgstr ""
+"Υπάρχουν αρκετές gnu.* Usenet ομάδες ειδήσεων 
που αποτελούν καλές πηγές "
+"πληροφόρησης. Αυτή η ομάδα είναι χρήσιμη 
για να διατηρείστε ενήμεροι "
+"σχετικά με το τι συμβαίνει στο GNU:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "gnu.announce"
+msgstr "gnu.announce"
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "News in Spanish"
+msgstr "Ειδήσεις στα Ισπανικά"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can get news about GNU in Spanish at <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.";
+"org\">GNUticias</a>."
+msgstr ""
+"Μπορείτε να δείτε ειδήσεις για το GNU στα 
ισπανικά στο <a href=\"http://";
+"gnuticias.es.gnu.org\">GNUticias</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p> #TODO
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Παρακαλούμε ρωτήστε για το GNU μέσω η-ταχυ
δρομείου: <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>, Μέσω τηλεφώνου: 
+1-617-542-5942, ή Φαξ: +1-"
+"617-542-2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες προτάσεις για τις "
+"ιστοσελίδες στους <a 
href=\"/people/webmeisters.html\">Διαχειριστές ιστού "
+"του GNU</a> στο <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Πνευματικά δικαιώματα &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
Ίδρυμα Ελεύθερου "
+"Λογισμικού, Inc.,"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p>Αρχική μετάφραση στα ελληνικά: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/users/";
+"gzarkadas\">Γεώργιος Μ. Ζαρκάδας</a> (2009).</p>\n"
+"<p>Συντήρηση / επικαιροποίηση: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/users/";
+"gzarkadas\">Γεώργιος Μ. Ζαρκάδας</a> (2010).</p>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Ενημερώθηκε:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid "Translations of this page"
+#~ msgstr "Μεταφράσεις αυτής της σελίδας"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is "
+#~ "preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Επιτρέπεται η κατά λέξη αντιγραφή και 
διανομή όλου αυτού του άρθρου "
+#~ "παγκοσμίως, χωρίς επίδομα συγγραφέως, σε 
οποιοδήποτε μέσο, με την "
+#~ "προϋπόθεση ότι αυτή η ειδοποίηση 
διατηρείται."

Index: home.nb.po
===================================================================
RCS file: home.nb.po
diff -N home.nb.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.nb.po 30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,704 @@
+# Norwegian (bokmål) translation of /home.shtml.
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Andreas Tolf Tolfsen <address@hidden>, 2008.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-29 13:52+0100\n"
+"Last-Translator: Andreas Tolf Tolfsen <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Norwegian (bokmål) address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Operativsystemet GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd, fri programvare, "
+"operativsystem, GNU kjerne"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Siden 1983 har vi utviklet det frie Unix-lignende operativsystemet GNU for "
+"at brukere skal få friheten til å dele og forbedre programvaren de bruker."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Hva er nytt"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Ny fri programvare"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Hva er GNU?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
+#| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+#| "software</a>: the GNU system."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"GNU-prosjektet start i 1984 å utvikle et fullstendig Unix-lignende "
+"operativsystem som er <a href=\"/philosophy/free-sw.nb.html\">fri "
+"programvare</a>: GNU-systemet."
+
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr ""
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
+#| "Unix&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no "
+#| "vowel sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Navnet «GNU» er en selvrefererende forkortelse for «GNU's Not Unix» (GNU 
er "
+"ikke Unix); det blir uttalt <em>g-noo</em>, som en stavelse med ingen "
+"vokallyd mellom <em>g</em> og <em>n</em>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "GNUs lynmeldinger"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU e-postlister</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Hva er fri programvare?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"<em><a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Fri programvare</a></em>» handler "
+"om frihet, ikke om pris. På engelsk er ordet «free» flertydig ved at det 
kan "
+"bety både «fri» og «gratis». For å unngå denne misforståelsen burde 
man tenke "
+"«fri» som i «fri tale», ikke som i «gratis øl» (free beer)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Free software is a matter of the users' <span class=\"highlight\">freedom "
+#| "to run, copy, distribute, study, change and improve</span> the software. "
+#| "More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"Fri programvare har betydning for brukeres <span class=\"highlight\">frihet "
+"til å kjøre, kopiere, distribuere, studere, endre og forbedre</span> "
+"programvaren. Mer konkret referer det til de fire frihetene, som definerer "
+"fri programvare:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "Friheten til å kjøre programmet, uansett formål (frihet 0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Friheten til å studere hvordan programmet fungerer og å tilpasse det til "
+"dine formål (frihet 1). Tilgang til kildekoden er en forutsetning for 
dette."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Friheten til å distribuere kopier for at du skal kunne hjelpe dine venner "
+"(frihet 2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Friheten til å forbedre programmet og til å publisere forbedringer slik at "
+"hele almenheten kan dra nytte av forbedringene (freedom 3). Tilgang til "
+"kildekoden er en forutsetning for dette."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Aktivisme"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Sloss mot programvarepatenter:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">i USA</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat\">i "
+"Europa</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+#| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>Globalt:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">FÃ¥ "
+"WIPO til å endre navn og mål</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"Bidra til <a href=\"/server/takeaction.html#directory\">katalogen over fri "
+"programvare</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Annen aktivisme</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+#| "Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</"
+"a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfeurope.";
+#| "org\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and "
+#| "<a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"FSF har søsterorganisasjoner i <a href=\"http://www.fsfeurope.org\";>Europa</"
+"a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin Amerika</a> og <a href=\"http://";
+"fsf.org.in/\">India</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<strong>Oversettelse:</strong> Andreas Tolf Tolfsen <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"no\">&lt;address@hidden&gt;</a>, 2007, 2008."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "Sist oppdatert:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Oversettelser</a> av "
+"denne siden"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bokstavelig gjengivelse og distribusjon av hele denne artikkelen er lov, "
+#~ "uten royalty, uansett medie, forutsatt at denne teksten, og copyright-"
+#~ "teksten, blir bevart."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "For andre nyheter, samt artikler som pleide å være i GNUs lynmeldinger-"
+#~ "seksjon, se <a href=\"/server/whatsnew.html\">Hva er nytt</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Welcome to the GNU Operating System &mdash; GNU is free software."
+#~ "</strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Velkommen til operativsystemet GNU &mdash; GNU er fri "
+#~ "programvare</strong>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "GNU's kernel wasn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
+#~ "combination of GNU and Linux is the GNU/Linux operating system, now used "
+#~ "by millions. (Sometimes this combination is incorrectly called <a href="
+#~ "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux</a>.)"
+#~ msgstr ""
+#~ "GNUs kjerne var ikke ferdig, så vi brukte Linux-kjernen. Kombinasjonen "
+#~ "av GNU og Linux ble GNU/Linux-operativsystemet som er i bruk av millioner "
+#~ "av mennesker verden over. (Noen ganger blir denne kombinasjonen "
+#~ "feilaktig kallt <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux</a>.)"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "There are many variants or &ldquo;distributions&rdquo; of GNU/Linux. "
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Det er mange varianter eller «distribusjoner» av GNU/Linux. <span 
class="
+#~ "\"highlight\">Vi anbefaler <a href=\"/distros/free-distros.html\">GNU/"
+#~ "Linux-distribusjoner</a> som er 100% fri programvare; som med andre ord "
+#~ "fullt ut respekterer frihet."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "Hva er Free Software Foundation?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr title="
+#~ "\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) er hovedsponsoren for GNU-"
+#~ "prosjektet. <abbr>FSF</abbr> mottar lite støtte fra firmaer eller andre "
+#~ "tilskuddsordninger, og er derfor helt avhengig av støtte fra individuelle 
"
+#~ "bidragsytere, som deg."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> or <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe distribution of GNU "
+#~ "software</a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vær så snill og vurder å hjelpe <abbr>FSF</abbr> ved å <a 
href=\"http://";
+#~ "member.fsf.org/\">bli et støttemedlem</a>, <a 
href=\"http://order.fsf.org/";
+#~ "\">kjøpe bøker og utstyr</a> eller ved å <a 
href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donere peneger</a>. Dersom du bruker fri programvare på din "
+#~ "arbeidsplass kan du også vurdere <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>å "
+#~ "motivere ditt firma til å bli en faglig verner</a> av <abbr>FSF</abbr>. "
+#~ "Du kan også vurdere <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>en deluxe-"
+#~ "distribusjon av GNU-programvare for å støtte <abbr>FSF</abbr>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><div><p>
+#~ msgid "<strong>Sign up for the <em>Free Software Supporter</em></strong>"
+#~ msgstr "<strong>Abonnér på <em>Free Software Supporter</em></strong>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><div><p>
+#~ msgid "A monthly update on GNU and the Free Software Foundation"
+#~ msgstr "En månedlig oppdatering om GNU og Free Software Foundation"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><div><form><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"35\" maxlength="
+#~ "\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; "
+#~ "<input type=\"submit\" value=\"Subscribe me\" />"
+#~ msgstr ""
+#~ "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"35\" maxlength="
+#~ "\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; "
+#~ "<input type=\"submit\" value=\"Abonnér\" />"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Mer informasjon"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Hva vi tilbyr</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href0\"/philosophy/philosophy.html\">Hvorfor vi finens</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Hvor går vi</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/help/help.html\">Hvordan du kan hjelpe oss å komme dit</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Hvem vi er</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Hva brukere synes om "
+#~ "programvare fra GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>VÃ¥r prosjekttjener, savannah.gnu."
+#~ "org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Andre områder på GNU-vevsiden: <a href=\"/manual/manual.html"
+#~ "\">programvaredokumentasjon</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html"
+#~ "\">Grafikk og kunst</a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Morsomheter</a>, <a "
+#~ "href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Lisensutforming:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Delta</a> i utformingen av GFDL og GSFDL."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#doom\">Sign "
+#~ "the Doom community's petition</a> to free the source code to the games "
+#~ "Heretic and Hexen."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Globalt:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#doom\">Skriv "
+#~ "under på oppropet fra Doom-miljøet</a> om å frigi kildekoden til 
spillene "
+#~ "Heretic og Hexen."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these projects we are "
+#~ "emphasizing: <a href=\"http://dri.freedesktop.org/wiki/\";>Free software "
+#~ "3D video drivers</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.";
+#~ "html\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash";
+#~ "\">Gnash</a> (GNU Flash Player), <a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a> "
+#~ "(free software replacement for .NET), <a href=\"http://gnupdf.org\";>GNU "
+#~ "PDF</a>, <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org and free Internet "
+#~ "protocols</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html";
+#~ "\">reversible debugging for GDB</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Prioriterte prosjekter:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Bidra</a> til disse prosjektene vi legger vekt "
+#~ "på: <a href=\"http://dri.freedesktop.org/wiki/\";>fri programvare 3D "
+#~ "grafikkdrivere</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";
+#~ "\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash/\";>Gnash</"
+#~ "a> (GNU Flash-spiller), <a href=\"/software/dotgnu/\">DotGNU</a> (fri "
+#~ "programvare-erstatning for .NET), <a href=\"http://gnupdf.org/\";>GNU PDF</"
+#~ "a>, <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org og åpne internettprotokoller</"
+#~ "a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/reversible.html\";>reversibel "
+#~ "feilleting for GDB</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
+#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Innbyggere i USA:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#music-sharing\">Skriv under EFFs opprop</a> til støtte for deling av 
"
+#~ "musikk."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Innbyggere i USA:</strong> Støtt <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#broadcast\">Public Knowledge mot «kringkastingsflagget»</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Globalt:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo\">Skap "
+#~ "bevissthet rundt farene ved WIPOs kringkastingstraktat</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Innbyggere i USA:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#antidmca\">Skriv under opprop mot programvarepatenter og DMCA</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
+#~ "software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
+#~ "\">ffp</a>, <a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a "
+#~ "href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/"
+#~ "gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, "
+#~ "<a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/"
+#~ "\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langtidsbidrag:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+#~ "\">Ta over som vaktmester av en uvedlikeholdt GNU-pakke:</a> <a href=\"/"
+#~ "software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href=\"/software/ffp/"
+#~ "\">ffp</a>, <a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, <a "
+#~ "href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/"
+#~ "gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, "
+#~ "<a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/vmslib/"
+#~ "\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Please contribute</a> as a user and developer to <a href="
+#~ "\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, a free object-oriented framework "
+#~ "for application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langtidsbidrag:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#gnustep"
+#~ "\">Bidra</a> som bruker og utvikler av <a href=\"http://www.gnustep.org";
+#~ "\">GNUstep</a>, et fritt objekt-orientert rammeverk for utvikling av "
+#~ "programmer."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langtidsbidrag:</strong> Hjelp til med å oversette artikler på "
+#~ "gnu.org til ditt <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
+#~ "html#Languages\">morsmål</a> eller <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\">bli en koordinator</a> for et "
+#~ "oversettelseslag på www.gnu.org."

Index: provide.de.po
===================================================================
RCS file: provide.de.po
diff -N provide.de.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.de.po    30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,175 @@
+# German translation of http://gnu.org/provide.html
+# Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: provide.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-28 02:50+0200\n"
+"Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>\n"
+"Language-Team: German <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Was wir bieten - GNU Projekt - Free Software Foundation (FSF)"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr " "
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr " "
+
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Was gibt&#8217;s Neues"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "Was wir bieten"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Die FSF bietet Rechnernutzern vor allem die Chance, einen Rechner in "
+"Freiheit zu nutzen&#160;&#8209;&#160;mit Hilfe von <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw\">Freie Software</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"Seit 1985 sponsert die FSF die Entwicklung des freien Betriebssystems <a "
+"href=\"/gnu/gnu-history\"><acronym title=\"GNU&#8217;s Nicht Unix\">GNU</"
+"acronym></a>. Die <a href=\"/gnu/linux-and-gnu\">GNU/Linux</a>-Variante von "
+"<acronym title=\"GNU&#8217;s Nicht Unix\">GNU</acronym> ist bereits weit "
+"verbreitet. Das GNU/Hurd-Betriebssystem, basierend auf unserem <a href=\"/"
+"software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>-Betriebssystemkern, bereit von "
+"Programmierern und Enthusiasten getestet zu werden. Im Allgemeinen steht "
+"eine große Auswahl an <a href=\"/software/software\">GNU Software zum "
+"Herunterladen</a> bereit."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr "Dinge, die Sie direkt von der FSF beziehen können, inklusive:"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Mitgliedschaft als Partner</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Schirmherr als Unternehmen</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc\">Dokumentation und Bücher über Freie-Software-"
+"Philosophie</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://shop.fsf.org/category/gnu-gear/\";>T-Shirts und andere "
+"Ausrüstung</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Bitte erkundigen Sie sich über GNU per E-Mail <a 
href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon +1-617-542-5942 oder Telefax "
+"+1-617-542-2652."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder Vorschläge "
+"an <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.de\">Creative Commons "
+"Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Vereinigte Staaten von Amerika Lizenz</"
+"a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<strong>Übersetzung:</strong> Joerg Kohne, 2011."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualisierung:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations\">Übersetzungen</a> "
+#~ "dieser Seite"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Die unveränderte Vervielfältigung und Verbreitung dieses gesamten 
Textes "
+#~ "sind weltweit ohne Lizenzgebühren und auf jedem Medium, sofern dieser "
+#~ "Hinweis und der Copyright-Hinweis angegeben werden, erlaubt."

Index: home.sq.po
===================================================================
RCS file: home.sq.po
diff -N home.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.sq.po 30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,447 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-05 11:24+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Sistemi Operativ GNU"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Software i "
+"Lirë, Sistem Operativ, GNU Kernel, GNU Hurd"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Që prej 1983, duke zhvilluar sistemin operativ të lirë GNU, të ngjashëm 
me "
+"Unix-in, që përdoruesit e kompjuterit të jenë të lirë të shkëmbejnë 
dhe të "
+"përmirësojnë software-et që përdorin."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Ç'ka të Re"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Software i Lirë i Ri"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman-i më Shtator 1983 njoftoi planin për zhvillimin e një "
+"software-i sistem operativ të lirë, të ngjashëm me Unix-in, të quajtur 
GNU. "
+"GNU është sistemi i vetëm operativ i zhvilluar posaçërisht për hir të 
lirisë "
+"së përdoruesit."
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studentë! 
"
+"Kërkoni t'ju kthehen paratë për leje Microsoft Windows-i të 
papërdorura</a>"
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Përkrahni përpjekjet për asnjanësinë e rrjetit në Europë, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">në ShBA</a> dhe <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">në Kanada</a>."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Ç'është GNU-ja?"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Projekti GNU</a> zuri fill më 1984 për të "
+"zhvilluar një sistem operativ të plotë, të ngjashëm me Unix-in, e që 
është "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software i lirë</a>&mdash;software që "
+"respekton lirinë tuaj."
+
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "Foto ekrani nga GNU-ja"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemet operativë të ngjashëm me Unix-in ngrihen mbi një <a href=\"/"
+"software/\">koleksion software-esh</a> zbatimesh, librarish, dhe mjetesh "
+"programuesi&mdash;plus një program për shpërndarje burimesh dhe për të "
+"komunikuar me hardware-in, i njohur si kernel."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU-ja përdoret shpesh <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">me një kernel 
të "
+"quajtur Linux</a>, dhe më poshtë keni një <a href=\"/distros/free-distros."
+"html\">listë shpërndarjes GNU/Linux të gatshme për instalim</a>, të 
cilat "
+"janë krejtësisht software i lirë. <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd-"
+"i, kerneli i GNU-së</a>, është vazhdimisht nën zhvillim, por ende e ndan 
ca "
+"rrugë nga të qenët gati për përdorim të përditëshëm."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Ndërthurja e <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU-së dhe Linux-it</a> "
+"përfaqëson <strong>sistemin operativ GNU/Linux</strong>, i përdorur 
tashmë "
+"nga miliona dhe ngandonjëherë i quajtur pasaktësisht thjesht &ldquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Emri &ldquo;GNU&rdquo; është shkurtim i &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; <a "
+"href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">shqiptohet <em>g-n-u</em></a>, si "
+"një rrokje pa zanore ndërmjet <em>g-së</em> dhe <em>n-së</em>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Shkarkojeni GNU-në tani</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Shkurt nga GNU"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Për më tepër lajme, shihni <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet 
GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr "GNU Guile"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> është gjuha "
+"zyrtare për zgjerimin për Sistemin Operativ GNU. Versioni 2.0 u hodh në "
+"qarkullim më 16 Shkurt, 2011, me një <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">larmi veçorish të reja.</a> Infrastruktura e përpiluesit 
"
+"të tij, libraritë, dhe mjedisi dinamik i programimit e bëjnë një gjuhë 
të "
+"fuqishme për shkrim zbatimesh. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Bëhuni pjesë e bashkësisë tani!</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> është një mjedis zhvillimi 
"
+"plotësisht funksional i llojit \"object-oriented\". Na duhen zhvillues që 
të "
+"shkruajnë dhe kalojnë zbatime në GNUstep që ta bëjmë një përvojë të 
fuqishme "
+"për përdoruesit."
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Ç'është Software-i i Lirë?"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Software-i i Lirë</a>&rdquo; "
+"është çështje lirie, jo çmimi. Për të kuptuar konceptin, do të duhej 
të "
+"sillnit në mend &ldquo;i lirë&rdquo; si te &ldquo;fjala e lirë&rdquo;, jo 
si "
+"te &ldquo;birrë e lirë&rdquo;."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software-i i Lirë ka të bëjë me lirinë e përdoruesit të 
xhirojë, "
+"kopjojë, shpërndajë, studiojë, ndryshojë dhe përmirësojë 
software-in.</"
+"strong> Më saktë, lidhet me katër lloje lirie, për përdoruesit e 
software-"
+"it:"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "Liria për të xhiruar programin, për çfarëdo qëllimi (liria 0)"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të studiuar se si punon programi, dhe për ta përshtatur për "
+"nevojat tuaja (liria 1).  Aksesi në kodin burim është parakusht për 
këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Liria për të rishpërndarë kopje që kështu të mund t'i vini në ndihmë 
fqinjit "
+"tuaj (liria 2)."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Liria për të përmirësuar programin, dhe për t'ia dhënë përmirësimet 
tuaja "
+"publikut, që kështu të përfitojë tërë bashkësia (liria 3).  Aksesi 
në kodin "
+"burim është parakusht për këtë."
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Hidhuni Në Veprim"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Përkrahni fushatat e "
+"tanishme të FSF-së</a></strong>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Shihni dhe shpërndaheni këtë film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Absurditet Patentash</a>&mdash;sjellë nga <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>anëtarë shok të FSF-së</a> si <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>ju</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luftoni kundër patentave mbi software-et:</strong> <a href=\"http://";
+"www.endsoftpatents.org\">kudo në botë</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">dhe në Europë</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">I bëni thirrje WIPO-"
+"s</a></strong> të ndërrojë emrin dhe misionin e vet."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Shtoni te Drejtoria e Software-"
+"it të Lirë</a>."
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html\">Më tepër zëra.</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>A mundeni të jepni ndihmesë në një nga këto <a 
href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority-projects/\">Projekte me Përparësi të Madhe</a>?</"
+"strong> Gnash, coreboot, shpërndarje të lira të GNU/Linux-it, GNU Octave, "
+"përudhësa për rrugëzues rrjetesh, diagnostikim reversibël në GDB, "
+"transkriptim automatik, përudhësa PowerVR, dhe gjithashtu zëvendësime me "
+"software të lirë për Skype, librari OpenDWG, dhe Oracle Forms."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>A mund të ndihmoni duke i dalë zot një <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">pakete GNU të pamirëmbajtur</a>?</strong> <a 
href=\"/software/"
+"alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a "
+"href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> presin <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">për mirëmbajtësa</a>, të gjitha. Kemi gjithashtu nevojë 
për "
+"<a href=\"/server/takeaction.html#python_configure\">GNU configure për "
+"paketa Python</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF-ja</a> ka po ashtu organizma motra në <a 
"
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europë</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Amerikën Latine</a> dhe <a href=\"http://fsf.org.in/\";>Indi</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Përkthime</a> të "
+"kësaj faqeje"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>A mund të na ndihmoni për "
+#~ "modifikimin e NoScript-it që të mund të dallojë dhe bllokojë kod "
+#~ "JavaScript jotrivial dhe jo të lirë?</a>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Nënshkruani peticionin tonë që i kërkon This American Life të 
përkrahë "
+#~ "dhe mbulojë formatet e lira!</a></strong>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+#~ "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Turp "
+#~ "Masaçusetsit për censurimin e Internetit</a>"

Index: home.ro.po
===================================================================
RCS file: home.ro.po
diff -N home.ro.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.ro.po 30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,593 @@
+# Romanian translation of http://www.gnu.org/home.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Laurențiu Buzdugan <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-08-24 17:38+05\n"
+"Last-Translator: Laurențiu Buzdugan <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Romanian <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Sistemul de operare GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Fundația pentru Software Liber, Linux, "
+"Emacs, GCC, Unix, Free Software, Software Liber, Sistem de operare, Kernelul "
+"GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Din 1983, dezvoltând sistemul de operare liber GNU stil Unix, pentru ca "
+"utilizatorii de calculatoare să poată avea libertatea de a împărtăși 
și "
+"îmbunătăți software-ul pe care îl folosesc."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Ce-i Nou"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Software liber nou"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"În luna septembrie a anului 1983 Richard Stallman a anunțat planul de a "
+"dezvolta un sistem de operare liber ca Unix-ul numit GNU. GNU este singurul "
+"sistem de operare dezvoltat specific pentru libertatea utilizatorilor."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studenți! 
"
+"Cereți banii înapoi pentru licențele Microsoft Windows nefolosite</a>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#| "\"> Support the efforts on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://";
+#| "www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+#| "America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
+#| "\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\";> "
+"Suportați eforturile pentru neutralitatea Internetului în Europa</a>, <a "
+"href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United "
+"States of America\">în SUA</a> și <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; 
title="
+"\"Net neutrality in Canada\">în Canada</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Ce este GNU?"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU was launched in 1984 to develop a complete Unix-like operating system "
+#| "which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash; "
+#| "software which respects your freedom."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"Proiectul GNU a fost lansat în 1984 pentru a dezvolta un sistem de operare "
+"complet, similar Unix-ului, care este <a href=\"/philosophy/free-sw.ro.html"
+"\"> software liber (free software)</a>&mdash; software care vă respectă "
+"libertatea."
+
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.ro.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "Imaginea lui GNU"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Unix-like operating systems are built from a collection of <a href=\"/"
+#| "software/libc/\">libraries</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU";
+#| "\">applications</a> and <a href=\"/software/gdb/\">developer tools</a> "
+#| "&mdash; plus a program to allocate resources and talk to the hardware, "
+#| "known as a kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Sistemele de operare similare Unux-ului sunt construite dintr-o colecție de "
+"<a href=\"/software/libc/\">biblioteci</a>, <a href=\"http://directory.fsf.";
+"org/GNU\">aplicații</a> și <a href=\"/software/gdb/\">unelte pentru "
+"dezvoltatori</a> &mdash; plus un program pentru alocarea resurselor și "
+"conversarea cu hardware-ul, cunoscut ca kernel."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> "
+#| "is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions "
+#| "and sometimes incorrectly called simply 'Linux'."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Combinația de <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.ro.html\">GNU și Linux</a> este "
+"<strong>sistemul de operare GNU/Linux</strong>, folosit acum de milioane de "
+"utilizatori și care e uneori incorect numit doar 'Linux'."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Did you know?</strong> The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; &mdash; it is pronounced <em>g-"
+#| "noo</em>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> and "
+#| "the <em>n</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"<strong>Știați că?</strong> Numele &ldquo;GNU&rdquo; este un acronim "
+"recursiv pentru &ldquo;GNU Nu-i Unix!&rdquo;; &mdash; el este pronunțat "
+"exact cum se scrie - GNU."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.gnu.org/software/software.html#HowToGetSoftware";
+#| "\">Download GNU now</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/software.ro.html#HowToGetSoftware";
+"\">Descărcați GNU acum</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><div><h4>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Știri GNU"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><div><h4>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> este un mediu de dezvoltare "
+"orientat pe obiecte total funcțional. Avem nevoie de dezvoltatori să scrie 
"
+"și să porteze aplicații pentru GNUstep pentru a crea o experiență bună "
+"pentru utilizatori."
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Ce este Software Liber?"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.ro.html\">Software liber</a>&rdquo; "
+"este o chestiune de libertate, nu de preț. Pentru a înțelege conceptul, 
ar "
+"trebui să vă gândiți la &ldquo;liber&rdquo; (free) ca în 
&ldquo;libertatea "
+"cuvântului&rdquo; (free speech), nu ca în &ldquo;bere gratis&rdquo; (free "
+"beer)."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Software liber se referă la libertatea utilizatorilor de a rula, "
+"copia, distribui, studia, schimba și îmbunătăți software-ul.</strong> 
Mai "
+"precis, se referă la patru feluri de libertăți, pentru utilizatorii de "
+"software: "
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "Libertatea de a rula programul, pentru orice scop (libertatea 0)."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Libertatea de a studia cum funționează programul și a-l adapta la nevoile "
+"dvs. (libertatea 1). Accesul la codul sursă este o precondiție pentru "
+"aceasta."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Libertatea de a redistribui copii pentru a putea ajuta vecinul dvs. "
+"(libertatea 2)."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Libertatea de a îmbunătăți programul și a distribui îmbunătățirile 
dvs. "
+"publicului, pentru ca întreaga comunitate să beneficieze (libertatea 3). "
+"Accesul la codul sursă este o precondiție pentru aceasta."
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Acționați"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+#| "patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a> &mdash; made possible by <a "
+#| "href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a "
+#| "href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Vizionați și răspândiți acest film:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a> &mdash; făcut posibil de <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>membrii asociați FSF </a> ca <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>dvs.</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Luptați împotriva patentelor pentru software:</strong> <a href="
+"\"http://www.endsoftpatents.org\";>în SUA</a> și <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">în Europa</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.ro."
+#| "html#wipochange\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>În lume:</strong> <a href=\"/server/takeaction.ro.html#wipochange"
+"\">Cereți ca WIPO să-și schimbe numele și misiunea</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.ro.html#directory\">Adăugați la directorul de "
+"software liber</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Alte acțiuni</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
+#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
+#| "drivers for network routers and reversable debugging in GDB, as well as "
+#| "free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, RARv3 and Oracle "
+#| "Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>Puteți contribui la oricare din aceste <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">Proiecte Prioritare</a>?</strong> GNU PDF, "
+"Gnash, coreboot, distribuții libere de GNU/Linux, GNU Octave, drivere pentru 
"
+"routere de rețea și depanare reversibilă în GDB, precum și înlocuitori 
de "
+"software liber pentru Skype, lbibliotecile OpenDWG, RARv3 și Oracle Forms."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"http://www.gnu.org/server/";
+#| "takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href="
+#| "\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, "
+#| "<a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/"
+#| "\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
+#| "goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, "
+#| "<a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, "
+#| "<a href=\"/software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/software/"
+#| "snakecharmer/\">snakecharmer</a> and <a href=\"/software/vmslib/"
+#| "\">vmslib</a> are all looking for maintainers. <a href=\"http://www.gnu.";
+#| "org/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Puteți ajuta preluând <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.";
+"html#unmaint\">pachete GNU nemenținute</a>?</strong> <a href=\"/software/"
+"alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/"
+"software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, "
+"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</"
+"a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/"
+"software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a> and <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a> caută "
+"custode. <a href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.ro.html#unmaint";
+"\">Mai multe informații</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+#| "Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> are de asemenea organizații surori "
+"în <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europa</a>, <a href=\"http://www.fsfla.";
+"org/\">America Latină</a> și <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Traducere de: Laurențiu Buzdugan "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "Actualizat:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Traduceri</a> ale "
+"acestei pagini"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Ne puteți ajuta să "
+#~ "modificăm NoScript să poată detecta și bloca cod Javascript non-liber 
și "
+#~ "non-trivial?</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Reproducerea exactă și distribuirea acestui articol în întregime este "
+#~ "permisă în întreaga lume, pe orice mediu, cu condiția ca această 
notă și "
+#~ "nota de copyright să fie păstrate."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, GNU's kernel</a> is actively "
+#~| "developed, but is still some way from being ready for daily use, so GNU "
+#~| "is often used with a kernel called Linux."
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively "
+#~ "developed, but is still some way from being ready for daily use, so GNU "
+#~ "is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+#~ "Linux</a>; here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of full "
+#~ "GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, kernelul lui GNU/a> este dezvoltat în "
+#~ "mod activ, dar încă nu este gata pentru a fi folosit uzual, astfel că 
GNU "
+#~ "este adeseori folosit cu un kernel numit Linux."
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pentru alte știri, precum și pentru alte chestiuni care obișnuiau să 
fie "
+#~ "în această secțiune, vedeți <a href=\"/server/whatsnew.ro.html\">Ce-i "
+#~ "nou</a> în și despre Projectul GNU."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/";
+#~ "digital-economy-act\">UK citizens: help repeal the Digital Economy Act</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/";
+#~ "digital-economy-act\">Cetățeni UK: ajutați anularea legii \"Digital "
+#~ "Economy Act\"</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction.ro."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Schițarea licențelor:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participați</a> în schițarea licențelor GFDL și 
GSFDL."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Cetățeni SUA:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Semnați petiții împotriva patentelor pentru software și DMCA</a>."

Index: home.ja.po
===================================================================
RCS file: home.ja.po
diff -N home.ja.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.ja.po 30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1230 @@
+# Japanese translation of http://www.gnu.org/home.html
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org articles.
+# Masayuki Hatta <address@hidden>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-18 11:09+0300\n"
+"Last-Translator: Masayuki Hatta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Japanese <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "GNU オペレーティング・システム"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, グヌー, グニュー, FSF, Free Software Foundation, 
フリーソフトウェア財"
+"団, Linux, リヌクス, リナックス, Emacs, GCC, Unix, Free Software, 
フリーソフ"
+"トウェア, 自由なソフトウェア, 
オペレーティング・システム, GNU カーネル, "
+"HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"コンピュータ・ユーザに自らが使うソフトウェアをå…
±æœ‰ã€æ”¹è‰¯ã™ã‚‹è‡ªç”±ã‚’もたらすた"
+"め、1983年から、Unixスタイルのフリーなオペレーティングシステãƒ
 ã§ã‚ã‚‹GNUを開発"
+"しています。"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "新着情報"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "新着フリーソフトウェア"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "GNUとは?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
+#| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+#| "software</a>: the GNU system."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"GNUプロジェクトは1984年、Unixに似た完å…
¨ãªã‚ªãƒšãƒ¬ãƒ¼ãƒ†ã‚£ãƒ³ã‚°ã‚·ã‚¹ãƒ†ãƒ ã€ã€ŒGNUシス"
+"テム」の開発を目的として開始されました。GNUシステム
は、<a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">フリー(自由な)ソフトウェア</a>で構成されています。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a 
href=\"/distros/free-distros.html\">フリーなGNU/Linuxディストロ</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
+#| "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
+#| "now used by millions."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"GNU本来のカーネル部分はまだ
完成していませんので、GNUはLinuxと呼ばれるカーネル"
+"とå…
±ã«åˆ©ç”¨ã•ã‚Œã¦ã„ます。GNUとLinuxの組み合わせである<b>GNU/Linuxオペレーティ"
+"ングシステム</b>は、現在何百万人もの人々
に使われています。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"「GNU」という名称は、「GNU's Not 
Unix」(GNUはUnixではない)というフレーズの頭"
+"文字を並べた再帰的é 
­å­—語です。GNUは一音節で<em>グヌー(グニュー)</em>と発音し"
+"ます。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a 
href=\"/distros/free-distros.html\">フリーなGNU/Linuxディストロ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "グニュース・フラッシュ"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+#, fuzzy
+#| msgid "GNU software"
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNU ソフトウェア"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "フリーソフトウェアとは?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"<a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">フリーソフトウェア</a>で問題とするのは権"
+"利としての自由であって、価æ 
¼ã§ã¯ã‚りません。このことを理解するには、「ビール"
+"飲み放題」(free 
beer)というときのフリーと、「言論の自由」(free 
speech)という"
+"ときのフリーの意味の違いについて考えてみてくだ
さい。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Free software is a matter of the users' <span class=\"highlight\">freedom "
+#| "to run, copy, distribute, study, change and improve</span> the software. "
+#| "More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"フリーソフトウェアで問題とするのは、ユーザがソフトウェアを<span
 class="
+"\"highlight\">実行、コピー、配布、ç 
”究、変更、改良する自由</span>です。より正"
+"確に言えば、フリーソフトウェアの「フリー」とは、そのソフトウェアのユーザに保"
+"障される以下の4種類の自由のことを指します。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "プログラム
を、目的を問わず実行する自由(自由その0)。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"プログラムがいかに動作しているかを研究し、必
要に応じて改造する自由(自由その"
+"1)。ソースコードへのアクセスが保障されていることは、このための前提条件の一つ"
+"です。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"身近な人々を助けられるよう、プログラムのコピーを再é…
å¸ƒã™ã‚‹è‡ªç”±(自由その2)。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"プログラムを改良し、改良点を広く一般にå…
¬é–‹ã—、それによってコミュニティ全体が"
+"恩恵を受けられるようにする自由(自由その3)。ソースコードへのアクセスが保障され"
+"ていることは、このための前提条件の一つです。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "皆さんができること"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#| "a>"
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>ソフトウェア特許との戦い:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">アメリカ</a>および<a href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">ヨーロッパ</a>での活動にご協力ください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+#| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>世界中の皆さん:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+"\">WIPOに対し、その名称と任務の変更を求めてくだ
さい</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Free Software Directoryに情å 
±ã‚’"
+"お寄せください</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">その他の行動目標</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>長期的な貢献:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">メ"
+"ンテナンスされていないGNUパッケージの管理を引き継いでくã
 ã•ã„:</a> <a href="
+"\"/software/ffp/\">ffp</a>、<a 
href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>、"
+"<a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>、<a href=\"/software/gnatsweb/"
+"\">gnatsweb</a>、<a href=\"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>、<a 
"
+"href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>、<a href=\"/software/"
+"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>、<a href=\"/software/leg/\">leg</a>、<a href="
+"\"software/oleo/\">oleo</a>、<a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>、<a "
+"href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>、<a href=\"/software/sovix/"
+"\">sovix</a>、<a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>、<a 
href=\"/software/"
+"xmorph/\">xmorph</a>。"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+#| "Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfeurope.";
+#| "org\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and "
+#| "<a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"なお、<a href=\"http://www.fsfeurope.org\";>ヨーロッパ</a>、<a 
href=\"http://";
+"www.fsfla.org/\">南米</a>、<a 
href=\"http://fsf.org.in/\";>インド</a>には、FSF"
+"の支部(シスター・オーガニゼーション)が存在します。"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<b>翻訳</b>: 八田真行 (Masayuki Hatta)\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"2009"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "最終更新:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"このページの<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">各国語訳</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "意味内容に改変を加えない限り、この記事å…
¨ä½“の複製と配布を、全世界的に、媒体"
+#~ "を問わず許可する。印税は要求しない。ただ
し、この告知と著作権表示を残すこ"
+#~ "と。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ 
"その他のニュース、または過去にこのグニュース・フラッシュ・セクションにあっ"
+#~ "た記事に関しては、GNUプロジェクトの<a 
href=\"/server/whatsnew.html\">新着"
+#~ "情報ページ</a>をご覧ください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>ライセンスの起草:</strong> GFDLとGSFDLの起草に<a 
href=\"/server/"
+#~ "takeaction.html#licenses\">ご参加</a>ください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>アメリカ合衆国民の皆さん</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ 
"html#antidmca\">ソフトウェア特許とDMCAに反対する請願にご署名くã
 ã•ã„</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
+#~ "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;"
+#~ "distributions&rdquo; of GNU/Linux."
+#~ msgstr ""
+#~ "この組み合わせは、誤って<a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">Linux</a>と呼"
+#~ 
"ばれることがあります。GNU/Linuxには多くの変種、「ディストリビューション」"
+#~ "が存在します。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<span 
class=\"highlight\">私たちは、100%フリーソフトウェアのみで構成され"
+#~ "た、ユーザの自由を徹底的に尊重する<a 
href=\"/distros/free-distros.html"
+#~ 
"\">GNU/Linuxディストリビューション</a>を推奨します</span>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/pub/gnu/\";>Download GNU source code</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org\";>GNU Audio/Video</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment. "
+#~| "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~| "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~| "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgid ""
+#~ "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~ "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~ "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgstr ""
+#~ "GNUstepは完å…
¨ã«æ©Ÿèƒ½ã™ã‚‹ã‚ªãƒ–ジェクト指向の開発環境です。私たちは、GNUstepが"
+#~ 
"ユーザにとってもっと便利なものとなるように、GNUstep用のアプリケーションを"
+#~ "書いたり、移植してくださる開発者を必
要としています。詳しくは<a href="
+#~ "\"http://www.gnustep.org/\";>http://www.gnustep.org/</a>をご覧くだ
さい。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnash\";> Gnash "
+#~ "(GNU Flash Player)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#coreboot\";> "
+#~ "Coreboot (campaign for a free BIOS)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#skypereplacement";
+#~ "\"> free replacement for skype</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#videoediting\";> "
+#~ "video editing</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gereplacment\";> "
+#~ "free replacement for Google Earth</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#distros\";> "
+#~ "Fully free GNU/Linux distributions</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnuoctave\";> "
+#~ "GNU Octave (free software Matlab replacement)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";
+#~ "#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#mesh\";> free "
+#~ "software drivers for mesh routers</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#oracle\";>free "
+#~ "replacement for Oracle Forms</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "フリーソフトウェア財団とは?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/\";>フリーソフトウェア財団</a>(Free 
Software "
+#~ "Foundation, <abbr title=\"Free Software 
Foundation\">FSF</abbr>)は、GNUプ"
+#~ 
"ロジェクトの主要な組織的スポンサーです。<abbr>FSF</abbr>は企業や助成団体か"
+#~ 
"らの財政的支援をほとんど受けておらず、皆さんのような個人の方ã€
…からのご支援"
+#~ "に頼っています。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~| "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~| "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~| "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~| "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate "
+#~| "patronage</a> or <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe "
+#~| "distribution of GNU software</a> as a way to support the <abbr>FSF</"
+#~| "abbr>."
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "そこで、<a 
href=\"http://member.fsf.org/\";>FSFの協力会員(アソシエイト・メ"
+#~ "ンバ)になる</a>、<a 
href=\"http://order.fsf.org/\";>マニュアルやグッズを購"
+#~ "入する</a>、あるいは<a 
href=\"http://donate.fsf.org/\";>金銭を寄付する</a>"
+#~ 
"といった形で、<abbr>FSF</abbr>へのご支援をぜひご検討くだ
さい。ビジネスにお"
+#~ "いてフリーソフトウェアを利用されている場合は、<a 
href=\"http://patron.fsf.";
+#~ "org/\">企業パトロンになる</a>、または<a 
href=\"http://www.gnu.org/order/";
+#~ 
"\">デラックス版のGNUソフトウェア・ディストリビューションを購å
…¥ã™ã‚‹</a>と"
+#~ "いった形でも<abbr>FSF</abbr>を支援していただ
くことが可能です。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ 
"GNUプロジェクトは、コンピュータ・ソフトウェアを利用、ç
 ”究、コピー、改変、"
+#~ "再é…
å¸ƒã™ã‚‹è‡ªç”±ã‚’維持、保護、促進し、フリーソフトウェアのユーザの権利を擁護"
+#~ 
"することによって<abbr>FSF</abbr>の使命達成をサポートしています。私たちは、"
+#~ "インターネット上における<a 
href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">言論、"
+#~ "報道、集会の自由</a>、<a 
href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>私的なコミュ"
+#~ 
"ニケーションのために暗号化ソフトウェアを利用する権利</a>、そして私的独å
 ã«"
+#~ "妨げられることなく<a 
href=\"/philosophy/protecting.html\">ソフトウェアを書"
+#~ 
"く権利</a>を支持しています。これらの問題についてもっとお知りになりたい方"
+#~ "は、書籍<a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+#~ "\">『Free Software, Free 
Society』</a>(日本語訳『フリーソフトウェアと自由"
+#~ "な社会』)をお読みください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr "<a 
href=\"/help/help.html\">目標達成のために皆さんができること</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>支援募集中</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>長期的な貢献:</strong> 
gnu.orgにある論説文をあなたの<a href=\"/"
+#~ 
"server/standards/translations/priorities.html#Languages\">母国語</a>に翻訳"
+#~ "するのを手伝ってくだ
さい。または、コーディネータがいないwww.gnu.org翻訳"
+#~ "チームの<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned"
+#~ "\">コーディネータ</a>になってください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>長期的な貢献:</strong> 
アプリケーション開発のフリーなオブジェクト"
+#~ "指向フレームワークである<a 
href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>に、"
+#~ "ユーザ、開発者として<a 
href=\"/server/takeaction.html#gnustep\">貢献</a>し"
+#~ "てください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>長期的な貢献:</strong> 
gnu.orgにある論説文をあなたの<a href=\"/"
+#~ 
"server/standards/translations/priorities.html#Languages\">母国語</a>に翻訳"
+#~ "するのを手伝ってくだ
さい。または、コーディネータがいないwww.gnu.org翻訳"
+#~ "チームの<a 
href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned"
+#~ "\">コーディネータ</a>になってください。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNUパッケージ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">GNUマニュアル</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNUメーリングリスト</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Site</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
+#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTPサイト</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/licenses/license-list.html\">フリーソフトウェアのライセンス</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/license/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"\\licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org\";>GNU Audio/Video</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/licenses/license-list.html\">フリーソフトウェアのライセンス</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/server/\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/server/server.html\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/\">GNU サーバガイドライン</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/standards/\">GNU ウェブ標準</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/licenses/license-list.html\">フリーソフトウェアのライセンス</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/\">GNU 人名録</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU アート</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">講演者</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
+#~ msgstr "<a 
href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">GNUから感謝を込めて</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/testimonials/\">Testimonials</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/testimonials/\">ユーザの声</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU 
ユーザーグループ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Jobs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Job Board</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/jobs\">フリーソフトウェア関連の求人</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resource/service/\";>GNU サービス提供者
一覧</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">GNUのおたのしみ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU アート</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/music/\">音楽と歌</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "さらなる情報"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">私たちが提供するもの</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a 
href=\"/philosophy/philosophy.html\">私たちの存在理由</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">私たちが向かう場所</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">私たちは何者か</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"http://savannah.gnu.org/\";>私たちのプロジェクトホスティングサー"
+#~ "バ、savannah.gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">GNUマニュアル</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNUパッケージ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU メーリングリスト</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "Freedom Fry"
+#~ msgstr "フリーダム・フライ"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p><a>
+#~ msgid "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><p><a><img>
+#~ msgid "Stephen Fry"
+#~ msgstr "スティーヴン・フライ"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
+#~ "and reminds you of a very special birthday."
+#~ msgstr ""
+#~ 
"著名なイギリスの俳優、小説家であるスティーヴン・フライ氏が、<a
 href=\"/"
+#~ 
"fry/\">フリーソフトウェアと、あるとても特別な誕生日についてあなたにご紹介"
+#~ "します</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">哲学</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTPミラーサイト</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/standards/\">GNU コーディング標準</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Maintainers' Information</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU メンテナ向け情報</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/links\">リンク集</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/testimonials/testimonials.html\">GNUソフトウェアに対するユーザ"
+#~ "の感想</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "GNUウェブサイトのその他のエリア: <a 
href=\"/manual/manual.html\">ソフト"
+#~ "ウェア・ドキュメント</a>、<a 
href=\"/graphics/graphics.html\">グラフィック"
+#~ "スとアート</a>、<a href=\"/fun/fun.html\">おたのしみ</a>、<a 
href=\"/"
+#~ "thankgnus/thankgnus.html\">GNUから感謝を込めて</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted"
+#~| "\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>長期的な貢献:</strong> 
CD/DVD録音ソフトウェアの開発に<a href=\"/"
+#~ "server/takeaction.html#libcdio\">貢献</a>してくだ
さい。詳しくは<a href=\"/"
+#~ "software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>に。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted"
+#~| "\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>長期的な貢献:</strong> 
CD/DVD録音ソフトウェアの開発に<a href=\"/"
+#~ "server/takeaction.html#libcdio\">貢献</a>してくだ
さい。詳しくは<a href=\"/"
+#~ "software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>に。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free "
+#~ "BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
+#~ "editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gereplacment\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense (the "
+#~ "all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab "
+#~ "replacement)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> free software drivers for mesh routers</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>優先度の高いプロジェクト:</strong> 
私たちが重視している、以下のソ"
+#~ "フトウェアプロジェクトに<a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html\">貢献</a>をお願いいたします: <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#gnash\"> Gnash (GNU Flashプレーヤ)</a>、<br 
/><a "
+#~ "href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";> Coreboot 
(フ"
+#~ "リーBIOSに向けたキャンペーン)</a>、<br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#skypereplacement\"> 
Skypeのフリーな代替品の開発</"
+#~ "a>、<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#videoediting\"> ビデオ編集ソフトウェアの開発</a>、<br 
/><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment\";> Google Earth"
+#~ "のフリーな代替品の開発</a>、<br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#gnewsense\"> gNewSense 
(すべてフリーソフトウェアで構成された"
+#~ "GNU/Linuxシステム)</a>、<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave 
(Matlabのフリーソフトウェア代替品)</"
+#~ "a>、<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> 
OpenDWGライブラリのフリーな代替品開発</a>、"
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "GDBの可逆デバッグ機能</a>、<br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#mesh\"> 
メッシュルータ用のフリーソフトウェアドライバ</a>、"
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">Oracle Formsのフリーな代替品開発</a>、<br /><a 
href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Take action:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+#~ "\">Support ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to "
+#~ "schools."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>今こそ行動を:</strong>å­¦æ 
¡ã¸ã®OpenDocumentの普及を目指す<a href="
+#~ "\"http://www.odfolympiad.org/\";>ODF 
Olympiadの活動をサポート</a>してくださ"
+#~ "い。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
+#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>アメリカ合衆国民の皆さん:</strong> 音楽å…
±æœ‰ã‚’支持する<a href=\"/"
+#~ "server/takeaction.html#music-sharing\">EFFの請願にご署名くだ
さい</a>。"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>アメリカ合衆国民の皆さん:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ 
"html#broadcast\">「ブロードキャスト・フラグ」に反対する団体、Public
 "
+#~ "Knowledgeへの支持をお願いいたします</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>世界中の皆さん:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">WIPO 放送条約の危険性について注意を喚起してくだ
さい</a>。"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#~ "\">Support the efforts on EU net neutrality!</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#~ "\">EUにおけるネット中立性擁護運動にご支持を!</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "GNUstep Developers Wanted"
+#~ msgstr "GNUstepの開発者募集中"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.april.org/en/european-parliament-2009-elections-a-";
+#~ "pact-support-free-software\">European Parliament 2009 elections: a pact "
+#~ "to support Free Software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.april.org/en/european-parliament-2009-elections-a-";
+#~ "pact-support-free-software\">2009年ヨーロッパ議会選挙: 
フリーソフトウェア"
+#~ "支持協定に注目</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/2009/03/25/telecom-package-in-";
+#~ "second-reading-dangerous-amendments/\">Fight the proposed EU telecom "
+#~ "package!</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/2009/03/25/telecom-package-in-";
+#~ "second-reading-dangerous-amendments/\">EUテレコム
パッケージへの危険な修正"
+#~ "提案と戦おう!</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid "<a href=\"#skipgnulist\">Skip list of GNU software</a>"
+#~ msgstr "<a 
href=\"#skipgnulist\">GNUソフトウェアのリストを飛ばす</a>"
+
+# type: Content of: <div><h2>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Project Software in the "
+#~ "Free Software Directory</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Free Software 
DirectoryにあるGNU"
+#~ "プロジェクトソフトウェア</a>"

Index: provide.ca.po
===================================================================
RCS file: provide.ca.po
diff -N provide.ca.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.ca.po    30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,234 @@
+# Catalan translation of http://www.gnu.org/provide.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Miquel Puigpelat <address@hidden>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: provide.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-26 19:50+0200\n"
+"Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-09 12:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Què oferim - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr "Free Software Foundation, Inc"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Novetats"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "Què oferim"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"La Free Software Foundation proporciona als usuaris, fonamentalment, "
+"l'oportunitat de servir-se d'un ordinador amb total llibertat, utilitzant <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">programari lliure</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+#| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
+#| "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already "
+#| "widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/"
+#| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
+#| "try. A wide variety of GNU software in general <a href=\"/software/"
+#| "software.html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"Des de 1985, la Free Software Foundation ha patrocinat el desenvolupament "
+"del sistema operatiu lliure <a href=\"/gnu/gnu-history.ca.html\">GNU</a>. La "
+"variant <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.ca.html\">GNU/Linux</a> d'aquest "
+"sistema s'utilitza molt actualment. El sistema GNU/Hurd, basat en el nostre "
+"<a href=\"/software/hurd/hurd.html\">nucli Hurd</a>, també està disponible "
+"per als entusiastes i experts que vulguin provar-lo. Hi ha<a href=\"/"
+"software/software.ca.html#HowToGetSoftware\">disponible per descarregar</a> "
+"un gran varietat de programari GNU en general."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr ""
+"Les coses que podeu obtenir directament de la Free Software Foundation són:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associació com a membre</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Patrocini corporatiu</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Programari</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc.ca.html\">Documentació i llibres sobre la filosofia del "
+"programari lliure</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Samarretes i altres regals "
+"GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Dirigiu-nos si us plau les vostres qüestions sobre GNU per correu "
+"electrònic: <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, telèfon: 
+1-617-"
+"542-5942, o fax: +1-617-542-2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Envieu si us plau els enllaços trencats o altres suggeriments sobre aquesta "
+"pàgina als <a href=\"/people/webmeisters.ca.html\"> Webmàsters de GNU</a>, 
a "
+"l'adreça <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
+"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 18 "
+"d'agost de 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Updated:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.ca.html\">Traduccions</a> "
+#~ "d'aquesta pàgina"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Es permet realitzar i distribuir còpies literals d'aquest article en "
+#~ "qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta "
+#~ "nota."
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid "There are various ways to get the software:"
+#~ msgstr "Hi ha diverses formes d'obtenir el programari:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/order/deluxe.html\">Deluxe distributions</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/order/deluxe.html\">Distribucions de luxe</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>On-line order form</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>Comanda en línia</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">Other ways to get "
+#~ "GNU Software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/software.ca.html#HowToGetSoftware\">Altres maneres "
+#~ "d'obtenir el programari GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div><address>
+#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#~ msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"

Index: provide.pt-br.po
===================================================================
RCS file: provide.pt-br.po
diff -N provide.pt-br.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.pt-br.po  30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,245 @@
+# Brazilian Portuguese translation of http://www.gnu.org/provide.html
+# Copyright (C) 2001, 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Fernando Lozano <address@hidden>, 2001.
+# Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA <address@hidden>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: provide.pt-br.po\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-06 23:17-0200\n"
+"Last-Translator: Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA <leandro.gfc."
+"address@hidden>\n"
+"Language-Team: Brazilian Portuguese\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-09 12:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "O que provemos — Projeto GNU — Free Software Foundation (FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, Marcação Semântica, Projeto sem Tabelas, 
Liberdade"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Novidades"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "O que Provemos"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use "
+#| "a computer in freedom &mdash; using <a href=\"/philosophy/free-sw.html"
+#| "\">free software</a>."
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"A FSF provê a usuários de computador, acima de tudo, a oportunidade de usar 
"
+"um computador livremente — usando <a href = \"/philosophy/free-sw.html"
+"\">programas livres</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+#| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
+#| "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already "
+#| "widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/"
+#| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
+#| "try."
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"Desde 1985 a FSF patrocina o desenvolvimento do sistema operacional livre <a "
+"href = \"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. A variante <a href = \"/gnu/linux-"
+"and-gnu.html\">GNU/Linux</a> do GNU já é amplamente usada. O sistema GNU/"
+"Hurd, baseado em nosso núcleo <a href = \"/software/hurd/hurd.html\">GNU "
+"Hurd</a>, está pronto para uso por especialistas e entusiastas."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "More concretely, the things you can obtain from the FSF include&hellip;"
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr "Mais concretamente, o que podes obter da FSF inclui&hellip;"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr "<a href = \"http://member.fsf.org/\";>Membresia como associado</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr ""
+"<a href = \"http://patron.fsf.org/\";>Cotas de patrocínio corporativo</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr ""
+"<a href = \"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Programas de computador</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href = \"/doc/doc.html\">Documentação e livros sobre filosofia de "
+"sistemas livres</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href = \"http://gnu.org/gear/gear.html\";>Camisetas e outros objetos GNU</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";
+#| "\"><em>address@hidden</em></a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: 
+1-617-542-"
+#| "2652."
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Pergunte sobre o GNU por correio eletrônico: <a href = 
\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>, voz (em inglês): +1 (617) 542 5942, ou tele-"
+"facsímile: +1 (617) 542 2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/"
+#| "people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:";
+#| "address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Relate vínculos quebrados e envie outras sugestões sobre páginas da teia 
aos "
+"<a href = \"/people/webmeisters.html\">Administradores da Teia GNU</a> em <a "
+"href = \"mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Atualizada:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/server/standards/README.translations.html\">Traduções</a> "
+#~ "desta página"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Permite-se mundialmente a cópia e distribuição literais e integrais 
deste "
+#~ "artigo, sem <em>royalties</em>, em qualquer meio, desde que esta "
+#~ "advertência, e a nota de <em>copyright</em>, sejam preservadas."
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid "There are various ways to get the software:"
+#~ msgstr "Há muitas maneira de obter os programas:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/order/deluxe.html\">Deluxe distributions</a>"
+#~ msgstr "<a href = \"/order/deluxe.html\">Distribuições de luxo</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://order.fsf.org/\";>On-line order form</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"http://order.fsf.org/\";>Formulário de pedidos em linha</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">Other ways to get "
+#~ "GNU Software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/software.html#HowToGetSoftware\">Outras maneiras de "
+#~ "obter programas GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div><address>
+#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos da "
+#~ "América do Norte"

Index: keepingup.pt-br.po
===================================================================
RCS file: keepingup.pt-br.po
diff -N keepingup.pt-br.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ keepingup.pt-br.po 30 Sep 2011 10:38:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,320 @@
+# Brazilian Portuguese translation of http://www.gnu.org/keepingup.html
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA <address@hidden>, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keepingup.pt-br.po\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-02-07 22:55+0200\n"
+"Last-Translator: Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA <leandro.gfc."
+"address@hidden>\n"
+"Language-Team: Brazilian Portuguese\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Keeping Up With GNU and the FSF - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF - Projeto GNU - Free Software "
+"Foundation"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Keeping Up With GNU and the FSF"
+msgstr "Mantendo-se Atualizado com o GNU e a FSF"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This page contains a list of resources to help you keep up to date on what "
+"is happening with the GNU Project and the Free Software Foundation."
+msgstr ""
+"Esta página contém uma lista de recursos para ajudar a manter-se atualizado 
"
+"sobre o que acontece com o Projeto GNU e a Free Software Foundation"
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What's New"
+msgstr "Novidades"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Find out <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New in and about the GNU "
+"Project</a>."
+msgstr ""
+"Descubra <a href = \"/server/whatsnew.html\">As Novidades de e sobre o "
+"Projeto GNU</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Aja"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep up on what <a href=\"/server/takeaction.html\">you can do</a> to keep "
+"software free, and promote the freedoms of speech, press, and association on "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"Atualize-se sobre <a href = \"/server/takeaction.html\">o que pode fazer</a> "
+"para manter a liberdade em sistemas, e promover as liberdades de expressão, "
+"divulgação, e associação na Rede."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Coming Events"
+msgstr "Eventos Vindouros"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Find out about <a href=\"/events.html\">Coming FSF and GNU Events</a>."
+msgid "Find out about <a href=\"/events.html\">coming FSF and GNU Events</a>."
+msgstr ""
+"Saiba sobre <a href = \"/events.html\">Eventos Vindouros FSF e GNU</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Press Releases"
+msgstr "Informes à Imprensa"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">Press Releases</a> from "
+#| "the GNU Project and the FSF."
+msgid ""
+"Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">press releases</a> from the "
+"GNU Project and the FSF."
+msgstr ""
+"Leia os <a href = \"/press/press.html#releases\">Informes à Imprensa</a> do "
+"Projeto GNU e da FSF."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Free Software Directory"
+msgstr "Lista de Programas Livres"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Additions and updates are constantly made to the <a href=\"http://";
+#| "directory.fsf.org\">Free Software Directory</a>. Check the list of "
+#| "recent updates often to see what's new."
+msgid ""
+"Additions and updates are constantly made to the <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org\">Free Software Directory</a>. Check the list of recent updates "
+"often to see what's new (and consider contributing)."
+msgstr ""
+"Adiciona-se a, e atualiza-se, constantemente a <a href = \"http://directory.";
+"fsf.org\">Lista de Sistemas Livres</a>. Confira freqüentemente a lista de "
+"atualizações recentes para saber das novidades."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr "Listas de Discussão"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "There are many <a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo\";>public "
+#| "mailing lists</a> related to the GNU Project and the FSF. You can "
+#| "subscribe to these lists to keep up with the latest news and developments "
+#| "on GNU Projects/Packages and to get general information about GNU/FSF."
+msgid ""
+"There are many <a href=\"http://lists.gnu.org\";>public mailing lists</a> "
+"related to the GNU Project and the FSF. You can subscribe to these lists to "
+"keep up with the latest news and developments on GNU Projects/Packages and "
+"to get general information about GNU/FSF."
+msgstr ""
+"Há muitas <a href = \"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo\";>listas 
públicas "
+"de discussão</a> relacionadas ao Projeto GNU e à FSF. Pode-se assinar 
essas "
+"listas para manter-se atualizado sobre as últimas novidades e acontecimentos 
"
+"de Projetos e Pacotes GNU, e obter informações gerais sobre o GNU e a FSF."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid "These are some that are good for general info:"
+msgid "Here are some that are good for general info:"
+msgstr "Estas têm boas informações gerais:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
+"Free Software Foundation announcements and information."
+msgstr ""
+"<a href = \"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";>info-fsf</a>: "
+"anúnicos e informações da Free Software Foundation."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
+"Announcements and requests for help from the GNU project and the Free "
+"Software Foundation."
+msgstr ""
+"<a href = \"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";>info-gnu</a>: "
+"anúncios e pedidos de ajuda do projeto GNU e da Free Software Foundation."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
+"events</a>: Announcements of GNU and FSF events."
+msgstr ""
+"<a href = \"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu/events\";>info-gnu-"
+"events</a>: anúncios de eventos GNU e da FSF."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
+"GNU press announcements."
+msgstr ""
+"<a href = \"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";>info-press</"
+"a>: anúncios à imprensa GNU."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Usenet"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "There are several gnu.* <a href=\"/prep/mailinglists.html\"> usenet "
+#| "newsgroups</a> that are good sources of information. This group is "
+#| "useful in keeping up with what's going on with GNU:"
+msgid ""
+"There are several gnu.* Usenet newsgroups that are good sources of "
+"information. This group is useful in keeping up with what's going on with "
+"GNU:"
+msgstr ""
+"Há vários <a href = \"/prep/mailinglists.html\">grupos de notícias 
Usenet</"
+"a> gnu.* que são boas fontes de informação. O seguinte grupo é útil 
para "
+"acompanhar o que acontece com o GNU:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "gnu.announce"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "News in Spanish"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "You can get news about GNU in spanish at <a href=\"http://gnuticias.es.";
+#| "gnu.org\">GNUticias</a>"
+msgid ""
+"You can get news about GNU in Spanish at <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.";
+"org\">GNUticias</a>."
+msgstr ""
+"Pode-se obter notícias em espanhol sobre o GNU em <a href = \"http://";
+"gnuticias.es.gnu.org/\">GNUticias</a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please inquire about GNU by Email: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+#| "org</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Pergunte sobre o GNU por correio eletrônico: <a href = 
\"mailto:address@hidden";
+"\">address@hidden</a>, voz (em inglês): +1 (617) 542 5942, ou 
telefacsímile: +1 "
+"(617) 542 2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/"
+#| "people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:";
+#| "address@hidden">address@hidden</a>"
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Relate vínculos quebrados e outras sugestões sobre páginas da Teia aos <a "
+"href = \"/people/webmeisters.htmls\">Administradores da Teia GNU</a> em <a "
+"href = \"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Atualizada:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid "Translations of this page"
+#~ msgstr "Traduções desta página"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is "
+#~ "preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Permite-se mundialmente a cópia e distribuição deste artigo integral, 
sem "
+#~ "<em>royalties</em>, em qualquer meio, desde que este aviso seja "
+#~ "preservado."
+
+# type: Content of: <h3>
+#~ msgid "News"
+#~ msgstr "Notícias"
+
+# type: Content of: <div><address>
+#~ msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+#~ msgstr ""
+#~ "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos da "
+#~ "América do Norte"

Index: provide.pl.po
===================================================================
RCS file: provide.pl.po
diff -N provide.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.pl.po    30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,189 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/provide.html
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011 Free Software 
Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# "serek", 2001.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: provide.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-09 13:33-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Co dostarczamy - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr "Free Software Foundation, Inc"
+
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Co nowego"
+
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "Co dostarczamy"
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Tym, co FSF dostarcza użytkownikom komputerów jest, przede wszystkim, 
szansa "
+"swobody użytkowania komputera &ndash; korzystania z&nbsp;<a href=\"/"
+"philosophy/free-sw.html\">wolnego oprogramowania</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"FSF od&nbsp;1985 sponsoruje rozwój wolnego systemu operacyjnego <a href=\"/"
+"gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Obecnie jest już szeroko stosowany <a href="
+"\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, wariant systemu GNU. Dla mistrzów 
"
+"i&nbsp;entuzjastów mamy gotowy do&nbsp;wypróbowania system GNU/Hurd, oparty 
"
+"na&nbsp;naszym jądrze <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">GNU Hurd</a>. "
+"Różnorakie oprogramowanie GNU jest <a href=\"/software/software.html"
+"\">dostępne do&nbsp;pobrania</a>."
+
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr ""
+"Konkretnie, to, co możecie uzyskać bezpośrednio od&nbsp;FSF obejmuje..."
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Członkostwo Stowarzyszone</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Program partnerski dla firm &ndash; "
+"patronat</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Oprogramowanie</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Podręczniki i&nbsp;książki na&nbsp;temat idei "
+"wolnego oprogramowania</a>"
+
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Koszulki i&nbsp;inne rzeczy "
+"z&nbsp;GNU</a>"
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Więcej informacji o GNU: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>, telefonicznie: +1-617-542-5942, lub&nbsp;faksem: +1-617-542-2652."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz&nbsp;inne poprawki (lub "
+"propozycje) prosimy wysyłać na&nbsp;adres <a href=\"mailto:web-";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. <br /> Aby&nbsp;"
+"zapoznać się z&nbsp;informacjami dotyczącymi tłumaczenia i&nbsp;"
+"koordynowania tłumaczeń artykułów, proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/"
+"standards/README.translations.html\">tłumaczeń</a>. <br /> Komentarze "
+"odnośnie tłumaczenia polskiego oraz&nbsp;zgłoszenia dotyczące chęci "
+"współpracy w&nbsp;tłumaczeniu prosimy kierować na&nbsp;adres <a\n"
+"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.pl\">licencji Creative "
+"Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone</a>."
+
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: \"serek\" 2001, Jan Owoc 2011; poprawki: Wojciech Kotwica 2002, 
"
+"2003, 2004, 2005, 2006."
+
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Tłumaczenia</a> "
+#~ "tej strony"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na&nbsp;wykonywanie "
+#~ "i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od&nbsp;"
+#~ "nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."

Index: keepingup.sq.po
===================================================================
RCS file: keepingup.sq.po
diff -N keepingup.sq.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ keepingup.sq.po   30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,268 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <address@hidden>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-09 12:29+0200\n"
+"Last-Translator: Besnik Bleta <address@hidden>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Keeping Up With GNU and the FSF - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"GNU dhe FSF - Projekti GNU - Free Software Foundation (FSF) Në Vazhdimësi"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Keeping Up With GNU and the FSF"
+msgstr "GNU dhe FSF Në Vazhdimësi"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This page contains a list of resources to help you keep up to date on what "
+"is happening with the GNU Project and the Free Software Foundation."
+msgstr ""
+"Kjo faqe përmban një listë burimesh për t'ju ndihmuar të jini i "
+"mirëinformuar mbi çfarë ndodh te Projekti GNU dhe Free Software 
Foundation."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What's New"
+msgstr "Ç'ka të Re"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Find out <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New in and about the GNU "
+"Project</a>."
+msgstr ""
+"Njihuni me <a href=\"/server/whatsnew.html\">Ç'ka të Re te dhe mbi 
Projektin "
+"GNU</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Hidhuni në Veprim"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep up on what <a href=\"/server/takeaction.html\">you can do</a> to keep "
+"software free, and promote the freedoms of speech, press, and association on "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"Qëndroni në dijeni mbi çfarë <a href=\"/server/takeaction.html\">mund të 
"
+"bëni</a> për ta mbajtur <em>software</em>-in të lirë, dhe nxitur lirinë 
e "
+"shprehjes, shtypit dhe organizimit në Internet."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Coming Events"
+msgstr "Ngjarje Së Afërmi"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Find out about <a href=\"/events.html\">coming FSF and GNU Events</a>."
+msgstr ""
+"Shihni <a href=\"/events.html\">Veprimtari të FSF-së dhe GNU-së Së 
Afërmi</"
+"a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Press Releases"
+msgstr "Njoftime Shtypi"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">press releases</a> from the "
+"GNU Project and the FSF."
+msgstr ""
+"Lexoni <a href=\"/press/press.html#releases\">njoftimet e shtypit</a> nga "
+"Projekti GNU dhe FSF-ja."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Free Software Directory"
+msgstr "Drejtori Software-esh të Lirë"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Additions and updates are constantly made to the <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org\">Free Software Directory</a>. Check the list of recent updates "
+"often to see what's new (and consider contributing)."
+msgstr ""
+"Te <a href=\"http://directory.fsf.org\";>Drejtoria e Software-it të 
Lirë</a> "
+"shtohen dhe përditësohen programe në mënyrë konstante. Kontrollojeni 
shpesh "
+"listën e përditësimeve së fundi, që të shihni se ç'ka të re (dhe 
shihni "
+"mundësinë për të dhënë ndihmesë)."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr "Lista Postimesh"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are many <a href=\"http://lists.gnu.org\";>public mailing lists</a> "
+"related to the GNU Project and the FSF. You can subscribe to these lists to "
+"keep up with the latest news and developments on GNU Projects/Packages and "
+"to get general information about GNU/FSF."
+msgstr ""
+"Ka mjaft <a href=\"http://lists.gnu.org\";>lista publike postimesh</a> të "
+"lidhura me Projektin GNU dhe FSF-në. Mund të pajtoheni te këto lista që 
të "
+"merrni vazhdimisht lajmet më të freskëta dhe informacion mbi zhvillimet 
më "
+"të reja te Projektet/Paketat GNU dhe për të pasur të dhëna të 
përgjithshme "
+"rreth GNU/FSF-së."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Here are some that are good for general info:"
+msgstr "Ja disa që ia vlejnë për të dhëna të përgjithshme:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
+"Free Software Foundation announcements and information."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
+"Njoftime dhe informacione nga Free Software Foundation."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
+"Announcements and requests for help from the GNU project and the Free "
+"Software Foundation."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
+"Njoftime dhe kërkesa për ndihmë nga projekti GNU dhe Free Software "
+"Foundation."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
+"events</a>: Announcements of GNU and FSF events."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
+"events</a>: Njoftime mbi veprimtari GNU dhe FSF."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
+"GNU press announcements."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
+"Njoftime GNU për shtypin."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Usenet"
+msgstr "Usenet"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are several gnu.* Usenet newsgroups that are good sources of "
+"information. This group is useful in keeping up with what's going on with "
+"GNU:"
+msgstr ""
+"Ka disa grupe lajmesh Usenet për gnu.*, që përbëjnë burime të mira "
+"informacioni. Ky grup është i dobishëm kur vjen puna për të ditur se "
+"ç'ndodh te GNU:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "gnu.announce"
+msgstr "gnu.announce"
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "News in Spanish"
+msgstr "Lajme në Spanjisht"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can get news about GNU in Spanish at <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.";
+"org\">GNUticias</a>."
+msgstr ""
+"Lajme në Spanjisht rreth GNU-së mund të merrni prej <a href=\"http://";
+"gnuticias.es.gnu.org\">GNUticias</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Ju lutemi, dërgojini pyetjet dhe kërkesat mbi GNU-në te: <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>, Telefon: +1-617-542-5942, ose 
Faks: "
+"+1-617-542-2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Ju lutem, lidhjet e dëmtuara dhe këshillat mbi faqe të tjera web 
dërgojini "
+"te <a href=\"/people/webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> te <a href="
+"\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Të drejta Kopjimi &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Kjo faqe mund të përdoret sipas një <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Lejeje Creative Commons "
+"Attribution-NoDerivs 3.0 United States</a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Përditësuar:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid "Translations of this page"
+#~ msgstr "Përkthime të kësaj faqeje"

Index: provide.el.po
===================================================================
RCS file: provide.el.po
diff -N provide.el.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.el.po    30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,216 @@
+# Greek translation of http://www.gnu.org/provide.html
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# First author: Georgios Zarkadas <address@hidden>, 2009
+# Includes content by previous translations of the 'greekwebtranslations'
+# \ project (see translations credits msgstr)
+# Georgios Zarkadas <address@hidden>, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: www-el_v0.2.0\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-19 15:16+0200\n"
+"Last-Translator: Georgios Zarkadas <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Greek <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-09 12:25-0300\n"
+"Plural-Forms: \n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Τι παρέχουμε - Έργο GNU - Ίδρυμα 
Ελεύθερου Λογισμικού (ΙΕΛ)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr "no"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr "Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Inc"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr ""
+"WAI AA, XHTML, CSS, σημασιολογική σήμανση, 
σχεδιασμός χωρίς πίνακες, "
+"ελευθερία"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Τι νέο υπάρχει"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "Τι παρέχουμε"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"Αυτό που το ΙΕΛ παρέχει στους χρήστες υ
πολογιστών, πάνω απ' όλα, είναι η "
+"ευκαιρία να χρησιμοποιούν έναν υ
πολογιστή ελεύθερα&mdash;χρησιμοποιώντας <a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">ελεύθερο λογισμικό</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+#| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
+#| "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already "
+#| "widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/"
+#| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
+#| "try. A wide variety of GNU software in general <a href=\"/software/"
+#| "software.html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"Από το 1985 το ΙΕΛ υπήρξε χορηγός στην 
ανάπτυξη του ελεύθερου λειτουργικού "
+"συστήματος <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. Η 
παραλλαγή <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> του συστήματος GNU 
χρησιμοποιείται "
+"ήδη ευρέως. Το σύστημα GNU/Hurd, βασισμένο 
στον πυρήνα μας <a href=\"/"
+"software/hurd/hurd.el.html\">GNU Hurd</a>, είναι έτοιμο για 
τους ειδικούς "
+"και ενθουσιώδεις προς δοκιμή. Μια μεγάλη 
ποικιλία λογισμικού GNU εν γένει <a "
+"href=\"/software/software.html#HowToGetSoftware\">είναι 
διαθέσιμο για "
+"μεταφόρτωση</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr "Αυτά που μπορείτε να αποκομίσετε απευ
θείας από το ΙΕΛ περιλαμβάνουν:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://member.fsf.org\";>Ιδιότητα του Συ
νεργαζόμενου Μέλους</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Εταιρική 
Υποστήριξη</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Λογισμικό</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Τεκμηρίωση και βιβλία 
σχετικά με τη φιλοσοφία του "
+"ελεύθερου λογισμικού</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>Μπλουζάκια και 
άλλα προϊόντα "
+"GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Παρακαλούμε ρωτήστε για το GNU με Η-ταχυ
δρομείο: <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a>, Τηλέφωνο: +1-617-542-5942, ή Φαξ: 
+1-617-542-"
+"2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Παρακαλούμε στείλτε ανενεργούς συνδέσμου
ς και άλλες προτάσεις για τη σελίδα "
+"στους <a href=\"/people/webmeisters.html\">Διαχειριστές 
ιστού του GNU</a> "
+"στο <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Πνευματικά δικαιώματα &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, "
+"2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org";
+"\">Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p>Αρχική μετάφραση στα ελληνικά: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/users/";
+"wizard\">Ιωάννης Βαλασσάκης</a> (2006)</p>\n"
+"<p>Συντήρηση / επικαιροποίηση: <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/users/lafs";
+"\">Ευστάθιος Χατζηκυριακίδης</a> (2007), <a 
href=\"http://savannah.gnu.org/";
+"users/freeasinfreedom\">Αθανάσιος Κασάμπαλης</a> (2007), 
<a href=\"http://";
+"savannah.gnu.org/users/gzarkadas\">Γεώργιος Μ. Ζαρκάδας</a> 
(2009, 2010).</p>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Ενημερώθηκε:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a 
href=\"/server/standards/README.translations.html\">Μεταφράσεις</a> "
+#~ "αυτής της σελίδας"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Επιτρέπεται η κατά λέξη αντιγραφή και 
διανομή όλου αυτού του άρθρου "
+#~ "παγκοσμίως, χωρίς επίδομα συγγραφέως, σε 
οποιοδήποτε μέσο, με την "
+#~ "προϋπόθεση ότι αυτή η ειδοποίηση, καθώς 
και η ειδοποίηση πνευματικών "
+#~ "δικαιωμάτων, διατηρούνται."

Index: provide.fa.po
===================================================================
RCS file: provide.fa.po
diff -N provide.fa.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ provide.fa.po    30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,194 @@
+# Persian translation of http://www.gnu.org/provide.html
+# Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the provide.html page.
+# Abbas Esmaeeli <abbas AT gnu DOT org>, 2008, 2009, 2010, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: provide.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-12 16:15+0330\n"
+"Last-Translator: Abbas Esmaeeli <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Persian <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-09 12:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "What we provide - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "چه چیز ارائه می‌دهیم - پروژه گنو - 
بنیاد نرم‌افزار آزاد (FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "text/html;charset=utf-8"
+msgstr "text/html;charset=utf-8"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "no"
+msgstr "خیر"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "Free Software Foundation, Inc"
+msgstr "بنیاد نرم‌افزار آزاد"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "WAI AA, XHTML, CSS, Semantic Markup, Tableless Design, Freedom"
+msgstr "WAI AA, XHTML, CSS, طراحی معنائی, طراحی بدون 
جدول, آزادی"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "تازه‌ها"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "What We Provide"
+msgstr "چه چیز ارائه می‌دهیم"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the FSF provides to computer users, above all, is the chance to use a "
+"computer in freedom&mdash;using <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a>."
+msgstr ""
+"چیزی که FSF برای کاربران کامپیوتر به ارمغان 
آورده است فرصت استفاده آزاد از "
+"کامپیوتر است&mdash; <a href=\"/philosophy/free-sw.fa.html\">نرم
‌افزار آزاد</"
+"a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+#| "operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href="
+#| "\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already "
+#| "widely used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/"
+#| "hurd.html\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to "
+#| "try. A wide variety of GNU software in general <a href=\"/software/"
+#| "software.html#HowToGetSoftware\">is available for download</a>."
+msgid ""
+"Since 1985 the FSF has sponsored the development of the free software "
+"operating system <a href=\"/gnu/gnu-history.html\">GNU</a>. The <a href=\"/"
+"gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> variant of GNU is already widely "
+"used. The GNU/Hurd system, based on our <a href=\"/software/hurd/hurd.html"
+"\">GNU Hurd</a> kernel, is ready for wizards and enthusiasts to try. A wide "
+"variety of GNU software in general <a href=\"/software/software.html\">is "
+"available for download</a>."
+msgstr ""
+"از سال ۱۹۸۵ بنیاد نرم‌افزار آزاد از توسعه 
سیستم‌عامل آزاد <a href=\"/gnu/gnu-"
+"history.fa.html\">گنو</a> حمایت می‌کند. امروز گنو در 
قالب <a href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.fa.html\">گنو/لینوکس</a> بصورت وسیعی م
ورد استفاده قرار می‌گیرد. "
+"سیستم گنو/هرد، که مبتنی بر هسته <a 
href=\"/software/hurd/hurd.html\">گنو "
+"هرد</a> خود ما می‌باشد برای علاقمندان و 
افراد مشتاق آماده آزمایش است. طیف "
+"وسیعی از نرم‌افزارهای گنو نیز عموما <a 
href=\"/software/software."
+"html#HowToGetSoftware\">قابل دریافت می‌باشند</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Things you can obtain directly from the FSF include:"
+msgstr "چیزهایی که می‌توانید به طور مستقیم از 
FSF به دست بیاورید عبارتند از:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://member.fsf.org\";>Associate Membership</a>"
+msgstr "<a href=\"http://member.fsf.org\";>عضویت دائمی</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>Corporate Patronage</a>"
+msgstr "<a href=\"http://patron.fsf.org\";>حمایت حقوقی</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Software</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>نرم‌افزار</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">Documentation and books on free software "
+"philosophy</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/doc/doc.html\">مستندات و کتاب‌های مربوط به 
فلسفه نرم‌افزار آزاد</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>T-shirts and other GNU Gear</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/gear/gear.html\";>تی‌شرت‌ها و 
راهنماهای دیگر گنو</"
+"a>"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"لطفا سوالات و پرسش‌های خود در مورد گنو را 
از طریق ایمیل: <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>، تلفن: <span 
dir=\"ltr\">+Û±-Û¶Û±Û·-ÛµÛ´Û²-"
+"۵۹۴۲</span> یا فکس <span 
dir=\"ltr\">+۱-۶۱۷-۵۴۲-۲۶۵۲</span> مطرح نمایید."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>."
+msgstr ""
+"لطفا لینک‌های خراب و یا دیگر پیشنهادات 
خود در مورد صفحات وب را با <a href=\"/"
+"people/webmeisters.html\">مدیران گنو</a> به آدرس <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> در میان بگذارید."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"این صفحه تحت مجوز <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United "
+"States License</a> قرار دارد."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "به روز شد:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> "
+#~ "of this page"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">ترجم
ه‌های</a> این "
+#~ "صفحه"

Index: home.pt-br.po
===================================================================
RCS file: home.pt-br.po
diff -N home.pt-br.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.pt-br.po    30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1601 @@
+# Brazilian Portuguese translation of http://www.gnu.org/home.shtml.
+# Copyright (C) 2001, 2002, 2005, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Andre Zelenkovas <address@hidden>, 2001.
+# Fernando Lozano <address@hidden>, 2001, 2002, 2005.
+# Wille Marcel <address@hidden>, 2008, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.shtml\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-15 23:03-0300\n"
+"Last-Translator: Leandro GFC DUTRA <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Brazil-Portuguese\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Sistema Operacional GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Software Livre, Fundação Software Livre, Operating System, GNU Kernel, 
HURD, "
+"GNU HURD, núcleo GNU, Hurd, Sistema Operacional,"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Desde 1983 desenvolvendo o sistema operacional livre GNU, para que usuários "
+"de computador tenham a liberdade de compartilhar e melhorar os programas que "
+"usam."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "O que há de novo"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Novos Programas Livres"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Em setembro de 1983, Richard Stallman anunciou seu plano de desenvolver um "
+"sistema operacional livre compatível com Unix, chamado GNU. O GNU é o 
único "
+"sistema operacional desenvolvido especificamente para garantir a liberdade "
+"dos usuários."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "O que é o GNU?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
+#| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+#| "software</a>: the GNU system."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"O Projeto GNU foi lançado em 1984 para desenvolver um sistema operacional "
+"completo compatível com Unix que seja <a href=\"/philosophy/free-sw.html\"> "
+"software livre</a>: o sistema GNU."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Distribuições GNU/Linux livres</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
+#| "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
+#| "now used by millions."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"O núcleo do GNU ainda não está pronto; assim, o GNU é utilizado com o 
núcleo "
+"Linux. A combinação do GNU com o Linux é o <b>sistema operacional 
GNU/Linux</"
+"b>, atualmente utilizado por milhões de pessoas."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"O nome &ldquo;GNU&rdquo; é uma sigla recursiva para &ldquo;GNU's Not "
+"Unix&rdquo;; (GNU não é Unix). Pronuncia-se <em>gui-nu</em>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Distribuições GNU/Linux livres</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Instantâneos GNU"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planeta gnu.org</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+#, fuzzy
+#| msgid "GNU software"
+msgid "GNUstep"
+msgstr "Programas GNU"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "O que é Software Livre?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">software livre</a>&rdquo; é uma "
+"questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, você deve "
+"pensar em liberdade no sentido de &ldquo;liberdade de expressão&rdquo;, não 
"
+"de &ldquo;gratuidade&rdquo;."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Free software is a matter of the users' <span class=\"highlight\">freedom "
+#| "to run, copy, distribute, study, change and improve</span> the software. "
+#| "More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"O software livre é uma questão de garantir aos usuários a <span class="
+"\"highlight\">liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, modificar "
+"e melhorar</span> o software. Mais precisamente, isto se refere a quatro "
+"tipos de liberdade para os usuários de software:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr ""
+"A liberdade para executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 
"
+"0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo a suas "
+"necessidades (liberdade nº 1). Acesso ao código-fonte é um pré-requisito "
+"para esta liberdade."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu "
+"próximo (liberdade nº 2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, "
+"de modo que toda a comunidade se beneficie (liberdade nº 3). Acesso ao "
+"código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Parta para a Ação"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#| "a>"
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços do "
+"GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Lute contra patentes de software:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">nos EUA</a> e <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">na Europa</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+#| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>Mundo:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">peça "
+"à OMPI para mudar seu nome e missão</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Adicione ao diretório de "
+"Software Livre</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Outras ações</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Contribuição de longo prazo:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">assuma a manutenção de um pacote de software GNU:</a> <a 
href "
+"= \"/software/ffp/\">ffp</a>, <a href = \"/software/fontutils/\">fontutils</"
+"a>, <a href = \"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href = \"/software/gnatsweb/"
+"\">gnatsweb</a>, <a href = \"/software/gnuprologjava/\">gnuprologjava</a>, "
+"<a href = \"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/"
+"gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href = \"/software/leg/\">leg</a>, <a href "
+"= \"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href = \"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href = \"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href = \"/software/sovix"
+"\">sovix</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/"
+"xmorph/\">xmorph</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+#| "Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfeurope.";
+#| "org\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and "
+#| "<a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"A FSF também tem organizações irmãs na <a href=\"http://www.fsfeurope.org";
+"\">Europa</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>América Latina</a> e <a "
+"href=\"http://fsf.org.in/\";>Índia</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Contribuíram na tradução: André Zelenkovas (azelenkovas <i>arroba</i> "
+"mediaone.net), Fernando Lozano (fernando <i>arroba</i> lozano.eti.br), "
+"Leandro Guimarães Faria Corcete DUTRA (leandro.gfc.dutra <i>arroba</i> 
gmail."
+"com) e Wille Marcel (wille <i>arroba</i> riseup.net)."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "Última atualização"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Traduções</a> desta "
+"página"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Permitem-se cópia e distribuição literais deste artigo inteiro em todo 
o "
+#~ "mundo, sem royalties, em qualquer meio, desde que esta nota e a de "
+#~ "<i>copyright</i> sejam preservadas."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Para outras notícias, bem como para mais itens que costumam estar na "
+#~ "seção Instantâneos GNU, veja <a href=\"/server/whatsnew.html\">O que 
há "
+#~ "de novo</a> no Projeto GNU."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Licenças:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#licenses"
+#~ "\">Participe</a> dos rascunhos da GFDL e da GSFDL."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>EUA:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca\">assine "
+#~ "as petições contra as patentes de software e o DMCA</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
+#~ "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;"
+#~ "distributions&rdquo; of GNU/Linux."
+#~ msgstr ""
+#~ "Algumas vezes, esta combinação é incorretamente chamada de <a 
href=\"/gnu/"
+#~ "linux-and-gnu.html\">Linux</a>. Existem muitas variações ou &ldquo;"
+#~ "distribuições&rdquo; GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<span class = \"highlight\">Recomendamos as <a href = \"/links/links."
+#~ "html#FreeGNULinuxDistributions\">distribuições GNU/Linux</a> 100% 
livres; "
+#~ "em outras palavras, que respeitam integralmente nossa liberdade</span>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/pub/gnu/\";>Download GNU source code</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Áudio/Vídeo</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment. "
+#~| "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~| "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~| "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgid ""
+#~ "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~ "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~ "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgstr ""
+#~ "O GNUStep é um ambiente de desenvolvimento orientado a objeto plenamente "
+#~ "funcional. Precisamos de desenvolvedores que escrevam e portem "
+#~ "aplicações para o GNUStep para que o tornemos numa grande experiência "
+#~ "para os usuários. Vide <a href = \"http://gnustep.org/\";>http://gnustep.";
+#~ "org/</a> para maiores informações."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnash\";> Gnash "
+#~ "(GNU Flash Player)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#coreboot\";> "
+#~ "Coreboot (campaign for a free BIOS)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#skypereplacement";
+#~ "\"> free replacement for skype</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#videoediting\";> "
+#~ "video editing</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gereplacment\";> "
+#~ "free replacement for Google Earth</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#distros\";> "
+#~ "Fully free GNU/Linux distributions</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnuoctave\";> "
+#~ "GNU Octave (free software Matlab replacement)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";
+#~ "#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#mesh\";> free "
+#~ "software drivers for mesh routers</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#oracle\";>free "
+#~ "replacement for Oracle Forms</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "O que é a Free Software Foundation?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "A <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) é a principal 
organização "
+#~ "patrocinadora do Projeto GNU. A <abbr>FSF</abbr> recebe muito pouco em "
+#~ "doações de corporações ou de fundações, dependendo do apoio de 
pessoas "
+#~ "como você."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~| "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~| "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~| "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~| "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate "
+#~| "patronage</a> or <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe "
+#~| "distribution of GNU software</a> as a way to support the <abbr>FSF</"
+#~| "abbr>."
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Por favor, considere a possibilidade de ajudar a <abbr>FSF</abbr> <a href="
+#~ "\"http://member.fsf.org/\";>tornando-se membro associado</a>, <a href="
+#~ "\"http://order.fsf.org/\";>comprando manuais e outros itens</a> ou <a href="
+#~ "\"http://donate.fsf.org/\";>doando dinheiro</a>. Se usa programas livres "
+#~ "em sua empresa, pode também se tornar um <a href=\"http://patron.fsf.org/";
+#~ "\">patrocinador corporativo</a> ou <a href=\"http://www.gnu.org/order/";
+#~ "\">um distribuidor especial de software GNU</a>, como forma de ajudar a "
+#~ "<abbr>FSF</abbr>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "O Projeto GNU empenha-se na missão de <abbr>FSF</abbr> de preservar, "
+#~ "proteger e promover a liberdade de usar, estudar, copiar, modificar e "
+#~ "redistribuir programas de computador, e defende os direitos dos usuários "
+#~ "de Software Livre. Defendemos as <a href=\"/philosophy/basic-freedoms."
+#~ "html\">liberdades de expressão, divulgação e associação</a> na 
Internet, "
+#~ "<a href=\"http://www.eff.org/privnow/\";> o direito de usar programas de "
+#~ "criptografia para comunicações privadas</a>, e o <a href=\"/philosophy/"
+#~ "protecting.html\">direito de escrever software</a> sem empecilhos com "
+#~ "monopólios privados. Você também pode aprender mais sobre estas 
questões "
+#~ "no livro <a href=\"/doc/book13.html\">Free Software, Free Society</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Como nos ajudar a chegar lá</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Ajuda GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Contribuição de longo prazo:</strong> ajude-nos a traduzir os "
+#~ "artigos do sítio gnu.org para a sua <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Languages\">língua nativa</a> ou <a href=\"/"
+#~ "server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\">torne-se um "
+#~ "coordenador</a> de uma equipe de tradução do www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Contribuição de longo prazo:</strong> <a href=\"/server/"
+#~ "takeaction.html#gnustep\">contribua</a> como um usuário e desenvolvedor "
+#~ "do <a href=\"http://gnustep.org/\";>GNUstep</a>, um arcabouço livre "
+#~ "orientado a objetos para desenvolvimento de aplicativos."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Contribuição de longo prazo:</strong> ajude-nos a traduzir os "
+#~ "artigos do sítio gnu.org para a sua <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Languages\">língua nativa</a> ou <a href=\"/"
+#~ "server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\">torne-se um "
+#~ "coordenador</a> de uma equipe de tradução do www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Pacotes GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">Manuais GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Listas de discussão GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Site</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
+#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Licenças de Software Livre</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Áudio/Vídeo</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Licenças de Software Livre</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/server/\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/server/server.html\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/\">Orientações do servidor GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/standards/\">Padrões Web GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Licenças de Software Livre</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/\">Quem participa do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Arte GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
+#~ msgstr "<a href = \"/people/speakers.html\">Palestrantes</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">Agradecimentos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/testimonials/\">Testimonials</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testemunhos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Grupos de usuários GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Jobs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Job Board</a>"
+#~ msgstr "<a href= \"/jobs\">Empregos em sistemas livres</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Diretório de Serviços "
+#~ "do GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">Diversão GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">Arte GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href = \"/music/\">Música</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Mais informações"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">O que oferecemos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.pt-br.html\">Por que existimos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Para onde vamos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Quem somos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Nosso servidor de hospedagem, "
+#~ "savannah.gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">Manuais GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Pacotes GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Listas de discussão GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "Freedom Fry"
+#~ msgstr "Fry Livre"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p><a>
+#~ msgid "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><p><a><img>
+#~ msgid "Stephen Fry"
+#~ msgstr "Stephen Fry"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
+#~ "and reminds you of a very special birthday."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stephen Fry <a href=\"/fry/\">apresenta o software livre</a>, e lembra um "
+#~ "aniversário muito especial."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.pt-br.html\">Por que existimos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/ftp.html\">Espelhos do FTP GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/standards/\">Padrões de programação GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Maintainers' Information</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/maintain/\">Informações para mantenedores GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
+#~ msgstr "<a href = \"/links\">Hiperligações</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">O que os usuários acham dos "
+#~ "programas GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Outras áreas do sítio GNU: <a 
href=\"/manual/manual.html\">Documentação "
+#~ "dos programas</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Gráficos e arte</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Diversão</a>, <a href=\"/thankgnus/"
+#~ "thankgnus.html\">Agradecimentos</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted"
+#~| "\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Contribuição de longo prazo:</strong> <a href=\"/server/"
+#~ "takeaction.html#libcdio\">contribua</a> com o desenvolvimento de "
+#~ "softwares para gravação de CD e DVD em <a 
href=\"/software/libcdio/index."
+#~ "html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted"
+#~| "\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Contribuição de longo prazo:</strong> <a href=\"/server/"
+#~ "takeaction.html#libcdio\">contribua</a> com o desenvolvimento de "
+#~ "softwares para gravação de CD e DVD em <a 
href=\"/software/libcdio/index."
+#~ "html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free "
+#~ "BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
+#~ "editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gereplacment\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense (the "
+#~ "all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab "
+#~ "replacement)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> free software drivers for mesh routers</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Projetos de alta prioridade:</strong> <a href=\"http://fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Colabore</a> com os projetos de software livre "
+#~ "que consideramos prioritários:<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#gnash\">Gnash (GNU Flash Player)</a>,<br /><a href = "
+#~ "\"http://fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";>Coreboot (campanha "
+#~ "para um BIOS livre)</a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#skypereplacement\">software livre de VoIP alternativo ao "
+#~ "Skype</a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#videoediting\">editor de vídeo</a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#gereplacment\">substituto livre do Google Earth</"
+#~ "a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense";
+#~ "\">gNewSense (a distribuição GNU/Linux totalmente livre)</a>,<br /><a "
+#~ "href = \"http://fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\";>GNU Octave "
+#~ "(opção livre ao Matlab)</a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#opendwgreplacement\">opção livre às bibliotecas 
OpenDWG</a>,"
+#~ "<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb";
+#~ "\">depuração reversível no GDB</a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\">acionadores livres para roteadores de "
+#~ "redes em malha</a>,<br /><a href = \"http://fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#oracle\">substituto livre do Oracle Forms</a>,<br /><a href = "
+#~ "\"http://fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU PDF</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Take action:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+#~ "\">Support ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to "
+#~ "schools."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Ação:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/\";>Ajude a "
+#~ "Olímpiada ODF</a> e seus esforços para levar os formatos de arquivo "
+#~ "OpenDocument às escolas."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
+#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Cidadãos estadunidenses:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#music-sharing\"> assinem a petição da EFF</a> em favor do "
+#~ "compartilhamento de músicas."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>EUA:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">defenda o conhecimento público contra a \"marca do broadcast\"</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Mundo:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">concientize-se a respeito dos perigos do acordo de radiodifusão OMPI</"
+#~ "a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#~ "\">Support the efforts on EU net neutrality!</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/";
+#~ "Net_Neutrality\">Apóie os esforços de neutralidade de rede na UE!</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "GNUstep Developers Wanted"
+#~ msgstr "Precisam-se desenvolvedores GNUStep"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.april.org/en/european-parliament-2009-elections-a-";
+#~ "pact-support-free-software\">European Parliament 2009 elections: a pact "
+#~ "to support Free Software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"http://www.april.org/en/european-parliament-2009-elections-a-";
+#~ "pact-support-free-software\">Eleições parlamentares européias 2009: um "
+#~ "pacto para apoiar sistemas livres</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/2009/03/25/telecom-package-in-";
+#~ "second-reading-dangerous-amendments/\">Fight the proposed EU telecom "
+#~ "package!</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"http://www.openrightsgroup.org/2009/03/25/telecom-package-in-";
+#~ "second-reading-dangerous-amendments/\">Combata o pacote de "
+#~ "telecomunicações proposto à UE!</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"#skipgnulist\">Skip list of GNU software</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"#skipgnulist\">Passar lista de programas GNU</a>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/3dldf/\">3DLDF</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">3D "
+#~ "drawing package</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/3dldf/\">3DLDF</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">pacote de desenho 3D</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/acm/\">ACM</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">Aerial "
+#~ "combat simulation game</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/acm/\">ACM</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">Jogo "
+#~ "de simulação de combates aéreos</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/abdabi/\">Abdabi</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Service discovery system for DotGNU</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/abdabi/\">Abdabi</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Serviço de reconhecimento de sistema para o DotGNU</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/Aetherspace/\">Aetherspace</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Project to produce a multiplayer game</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/Aetherspace/\">Aetherspace</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Projeto para produzir um jogo multijogadores</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/anubis/\">Anubis</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Processes outgoing mail</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/anubis/\">Anubis</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Processa mensagens de correio eletrônico enviadas</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/archimedes/\">Archimedes</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Software for designing and simulating submicron "
+#~ "semiconductor devices</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/archimedes/\">Archimedes</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Sistema para design e simulação de dispositivos "
+#~ "semicondutores submícron</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/aspell/\">Aspell</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Spell checker</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/aspell/\">Aspell</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">"
+#~ "\tCorretor ortográfico</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/autoconf/\">Autoconf</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Produces shell scripts which automatically configure source code</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/autoconf/\">Autoconf</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Produz scripts shell que configuram automaticamente o código 
fonte</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/autogen/\">Autogen</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Automated program and text generation</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/autogen/\">Autogen</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Geração automática de texto e programas</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/automake/\">Automake</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Generates Makefile.in files </em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/automake/\">Automake</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Gera arquivos Makefile.in </em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/bpel2owfn/\">BPEL2oWFN</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">translates a web service expressed in BPEL into an oWFN</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/bpel2owfn/\">BPEL2oWFN</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">traduz um serviço web expresso em BPEL para oWFN</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/balsa/\">Balsa</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">GNOME mail client</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/balsa/\">Balsa</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Cliente de correio eletrônico GNOME</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/barcode/\">Barcode</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Converts text strings to printed bars</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/barcode/\">Barcode</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Converte seqüências texto em barras impressas</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/bash/\">Bash</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Shell of the GNU operating system</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/bash/\">Bash</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Shell do sistema operacional GNU</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/bayonne/\">Bayonne</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">GNU telephony server</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/bayonne/\">Bayonne</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Servidor de telefonia GNU</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/bzr/\">Bazaar Version Control </a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">distributed version control</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/bzr/\">Bazaar Version Control </a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">controle distribuído de versões</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/bc/\">Bc</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Interactive algebraic language </em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/bc/\">Bc</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Linguagem algébrica interativa</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/binutils/\">Binutils</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Collection of binary utilities</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/binutils/\">Binutils</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Coleção de utilitários binários</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/bison/\">Bison</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Replacement for the parser generator &#39;yacc&#39;</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/bison/\">Bison</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Substituto para o gerador de parser &#39;yacc&#39;</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/calendula/\">Calendula</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Fund-raising/contact management software for non-profits</"
+#~ "em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/calendula/\">Calendula</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Sistema para arrecadação de fundos e gerenciamento de "
+#~ "contatos para instuições não lucrativas</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/cfengine/\">Cfengine</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Maintains configuration of a heterogenous UNIX network</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/cfengine/\">Cfengine</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Mantém configurações de redes heterogêneas UNIX</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/chess/\">Chess </a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Chess game</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/chess/\">Chess</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Jogo de xadrez</em>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/commoncpp/\">Common C++</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Highly portable C++ class library</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/commoncpp/\">Common C++</a> — biblioteca de 
classes "
+#~ "C++ altamente portáveis"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/cpio/\">Cpio</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Archiver that handles various types of cpio and tar archives</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/cpio/\">Cpio</a> — Arquivador que lida com vários 
"
+#~ "tipos de arquivos cpio e tar"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/djgpp/\">DJGPP</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">GCC, G++, and GNU utilities for DOS </em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/djgpp/\">DJGPP</a> — GCC, G++, e utilitários GNU "
+#~ "para DOS"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/DMD/\">DMD</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Service manager that&#39;s a replacement for SysV-init</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/DMD/\">DMD</a> — um gestor de serviços que "
+#~ "substitui o init do SysV"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/denemo/\">Denemo</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Graphical music notation program</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/denemo/\">Denemo</a> — programa gráfico de 
notação "
+#~ "musical"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/dia/\">Dia</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">GTK-"
+#~ "based diagram drawing program</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/dia/\">Dia</a> — programa de desenho de diagramas "
+#~ "baseado em Gtk"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/diffutils/\">Diffutils</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Finds differences between and among files</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/diffutils/\">Diffutils</a> — encontra diferenças "
+#~ "entre e dentro de arquivos"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/dominion/\">Dominion</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Multi-player role-playing simulation</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/dominion/\">Dominion</a> — simulação de 
atuação "
+#~ "multijogadores"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/dcl/\">Double Choco Latte</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">System for tracking bugs, changes, enhancements, and "
+#~ "requests for software</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/dcl/\">Double Choco Latte</a> — Sistema para "
+#~ "rastrear defeitos, mudanças, melhorias e requisitos de <i>software</i>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/edma/\">EDMA </a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Modular development environment </em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/edma/\">EDMA</a> — ambiente modular de "
+#~ "desenvolvimento"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/EPrints/\">EPrints</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Online information archiving system</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/EPrints/\">EPrints</a> — sistema em linha de "
+#~ "arquivamento de informações"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/ecc/\">Ecc</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Elliptical curve class library</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/ecc/\">Ecc</a> — biblioteca de classes de curvas "
+#~ "elípticas"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/ed/\">Ed</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">Line-"
+#~ "oriented text editor</em>"
+#~ msgstr "<a href = \"/software/ed/\">Ed</a> — editor de textos em linhas"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/electric/\">Electric</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">CAD electrical circuit design system </em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/electric/\">Electric</a> — sistema de projeto de "
+#~ "circuitos elétricos auxiliado por computador "
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/emacs/\">Emacs</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Extensible, real-time editor</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/emacs/\">Emacs</a> — editor de textos extensível 
e "
+#~ "em tempo real"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/epsilon/\">Epsilon</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Strongly-typed omega-order programming language</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/epsilon/\">Epsilon</a> — linguagem de 
programação "
+#~ "em ordem ômega de tipagem forte"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/ffp/\">Ffp</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">Free "
+#~ "Film Project</em>"
+#~ msgstr "<a href = \"/software/ffp/\">FFP</a> — projeto de filmes livres"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/findutils/\">Findutils</a> &mdash; <em class="
+#~ "\"netscape4\">Tools to find files and to operate on groups of files</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/findutils/\">Findutils</a> — Ferramentas para "
+#~ "encontrar arquivos e operar sobre grupos deles"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/Forum/\">Forum</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Web-based groupware system</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/Forum/\">Forum</a> — sistema colaborativo baseado "
+#~ "na Teia"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/FreeDink/\">FreeDink</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Free enhancement of the Dink Smallwood game engine</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/FreeDink/\">FreeDink</a> — melhoria livre ao "
+#~ "mecanismo de jogos Dink Smallwood"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/freefont/\">Freefont</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Free UCS outline fonts</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href = \"/software/freefont/\">Freefont</a> — fontes escaláveis "
+#~ "Unicode e livres"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/gcc/\">GCC</a> &mdash; <em class=\"netscape4\">GNU "
+#~ "Compiler Collection</em>"
+#~ msgstr "<a href = \"/software/gcc/\">GCC</a> — Coleção de Compiladores 
GNU"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/gcl/\">GCL</a> &mdash; <em class=\"netscape4"
+#~ "\">Compiler and interpreter for Common Lisp</em>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a title = \"GNU Common Lisp\" href = \"/software/gcl/\">GCL</a> — <em "
+#~ "class = \"netscape4\">Compilador e interpretador Common <acronym title = "
+#~ "\"List Processor\">Lisp</acronym></em>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Project Software in the "
+#~ "Free Software Directory</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>Projetos de software GNU no "
+#~ "Diretório de Software Livre</a>"

Index: home.id.po
===================================================================
RCS file: home.id.po
diff -N home.id.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.id.po 30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,803 @@
+# Indonesian translation of home.shtml
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org articles.
+# Ridzki Samsulhadi <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.shtml\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-23 12:25-0700\n"
+"Last-Translator: Ridzki Samsulhadi <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Indonesian <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Sistem Operasi GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Perangkat Lunak "
+"Bebas, Sistem Operasi, Kernel GNU, HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Semenjak 1983, telah mengembangkan sistem operasi bebas berbasis Unix yaitu "
+"GNU, sehingga para pengguna komputer dapat secara bebas berbagi serta "
+"mempercanggih perangkat lunak yang mereka gunakan. "
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Yang baru"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Perangkat Lunak Bebas yang baru"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"September 1983, Richard Stallman mengumumkan rencananya untuk mengembangkan "
+"sebuah sistem operasi bebas berbasis Unix yang disebut GNU. GNU adalah satu-"
+"satunya sistem operasi yang dikembangkan dengan tujuan memeberikan kebebasan "
+"pada penggunanya"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Apa itu GNU?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
+#| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+#| "software</a>: the GNU system."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"Proyek GNU diluncurkan pada tahun 1984 untuk mengembangkan sebuah sistem "
+"operasi berbasis Unix yang sempurna, sebuah <a href=\"/philosophy/free-sw."
+"html\">perangkat lunak bebas</a>: sistem GNU."
+
+# type: Content of: <div><div><p><a>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Unix-like operating systems are built from a collection of <a href=\"/"
+#| "software/libc/\">libraries</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU";
+#| "\">applications</a> and <a href=\"/software/gdb/\">developer tools</a>, "
+#| "plus a kernel to allocate resources and talk to the hardware &mdash; <a "
+#| "href=\"/software/hurd/\">Hurd, GNU's kernel</a> is actively developed, "
+#| "but is still some way from being ready for daily use, so GNU is often "
+#| "used with the kernel Linux."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"sistem operasi berbasis Unix merupakan kumpulan dari <a href=\"/software/"
+"libc/\"><em>library</em></a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU";
+"\">applikasi-aplikasi</a> dan <a href=\"/software/gdb/\"><em>developer tool</"
+"em></a>, serta sebuah kernel untuk mengalokasikan <em>resources</em> dan "
+"berkomunikasi dengan perangkat keras &mdash; <a href=\"/software/hurd/"
+"\">kernel GNU, Hurd,</a> sudah dalam tahap pengembangan, tetapi masih jauh "
+"dari siap untuk diimplementasikan, sehingga GNU saat ini menggunakan kernel "
+"Linux."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
+#| "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
+#| "now used by millions."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Pengembangan Kernel GNU tidak pernah rampung sehingga GNU menggunakan kernel "
+"Linux. Kombinasi GNU dan Linux, disebut <b>sistem operasi GNU/Linux</b>, "
+"sekarang telah digunakan oleh jutaan orang."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
+#| "Unix!&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no "
+#| "vowel sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Nama &ldquo;GNU&rdquo; merupakan singkatan rekursif untuk &ldquo;GNU's Not "
+"Unix!&rdquo; (GNU bukan Unix), serta dilafalkan <em>ge-nuu</em>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Siapa kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "GNUnia Dalam Berita (Bahasa Inggris)"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> merupakan sebuah platform "
+"fungsional berorientasi objek untuk pengembangan perangkat lunak."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Apakah Perangkat Lunak Bebas itu?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Perangkat Lunak Bebas</a>&rdquo; "
+"(<em>Free Software</em>) itu terkait kebebasan penggunaan, bukan harga."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Free software is a matter of the users' <span class=\"highlight\">freedom "
+#| "to run, copy, distribute, study, change and improve</span> the software. "
+#| "More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"Perangkat Lunak Bebas berhubungan dengan <span class=\"highlight\">kebebasan "
+"pengguna untuk menjalankan (<em>run</em>), menyalin (<em>copy</em>), "
+"mengedarkan (<em>distribute</em>), mempelajari (<em>study</em>), mengubah "
+"(<em>change</em>), serta mempercanggih (<em>improve</em>)</span> perangkat "
+"lunak. Lebih tepatnya, hal ini merujuk pada empat jenis kebebasan, untuk "
+"para pengguna perangkat lunak:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr ""
+"Kebebasan untuk menjalankan program, untuk keperluan apa pun (kebebasan 0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Kebebasan untuk mempelajari cara kerja program, serta mengadaptasikannya "
+"sesuai dengan keperluan (kebebasan 1). Prasyarat kebebasan ini ialah akses "
+"terhadap kode sumber (<em>source code</em>) program."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Kebebasan untuk mengedarkan perangkat lunak, sehingga dapat membantu semua "
+"pihak yang membutuhkan (kebebasan 2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Kebebasan untuk memodifikasi program, serta mengedarkan hasil modifikasi "
+"tersebut kepada masyarakat, sehingga bermanfaat bagi semua (kebebasan 3). "
+"Prasyarat kebebasan ini ialah akses terhadap kode sumber program."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Dibutuhkan (Bahasa Inggris)"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/provide.html\">Yang kami tawarkan</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
+#| "package:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/"
+#| "fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a "
+#| "href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+#| "\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtypist/\">gtypist</a>, <a href=\"/"
+#| "software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
+#| "href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rpge/"
+#| "\">rpge</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Ambil alih proyek-proyek yang "
+"saat ini terabaikan:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/"
+"software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, "
+"<a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtypist/\">gtypist</a>, <a href=\"/"
+"software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href="
+"\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rpge/\">rpge</"
+"a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"Halaman ini dikelola oleh <a href=\"/server/standards/translations/id/"
+"indoteam.id.html#root\">Kelompok Kerja Penerjemah Web Proyek GNU</a>. Jika "
+"anda berminat untuk menjadi relawanpenerjemah, atau ingin memberikan masukan "
+"dalam bahasa Indonesia, atau hanya sekedar ingin tahu lebih lanjut, silakan "
+"<a href=\"/server/standards/translations/id/indoteam.id.html#contact"
+"\">mengunjungi laman tersebut</a>. Silakan juga merujuk berkas <a href=\"/"
+"server/standards/README.translations.id.html\">panduan menerjemahkan</a> "
+"untuk informasi tambahan.<a name=\"ContactInfo\"></a> Silakan mengirimkan "
+"pertanyaan <strong>dalam bahasa Inggris</strong> mengenai <acronym>GNU</"
+"acronym> ke <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>, Telepon: 
+1-617-"
+"542-5942, atau Fax: +1-617-542-2652.Silakan memberitahu <strong>dalam bahasa "
+"Inggris</strong> hal yang berhubungan dengan web (link mati, usulan, dst.) "
+"kepada <a href=\"/people/webmeisters.html\">The <acronym>GNU</acronym> "
+"Webmasters</a>atau <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</"
+"a>, Terimakasih."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+#| "Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Hak Cipta &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+"2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org";
+#| "\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a "
+#| "href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"Organisasi yang serupa dengan FSF terdapat di <a href=\"http://www.fsfe.org";
+"\">Eropa</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Amerika Latin</a> dan <a "
+"href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Ridzki Samsulhadi (address@hidden)"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Terjemahan</a> dari "
+"halaman ini"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Diizinkan untuk melakukan penyalinan utuh serta mengedarkan seluruh "
+#~ "berkas pada segala macam media, dengan ketentuan menyertakan nota hak "
+#~ "cipta ini."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Untuk berita lainnya, serta GNUnia Dalam Berita lainnya, lihat <a href=\"/"
+#~ "server/whatsnew.html\">Yang baru</a> mengenai proyek GNU."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
+#~ "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;"
+#~ "distributions&rdquo; of GNU/Linux."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kombinasi tersebut sering salah disebut sebagai hanya <a href=\"/gnu/"
+#~ "linux-and-gnu.html\">Linux</a>. Kenyataannya berbagai varian &ldquo;"
+#~ "distribusi&rdquo; adalah GNU/Linux."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<span class=\"highlight\">Kami menyarankan penggunaan <a href=\"/distros/"
+#~ "free-distros.html\">distribusi GNU/Linux</a> yang merupakan 100% "
+#~ "perangkat lunak bebas. Dengan kata lain, sepenuhnya menghargai kebebasan</"
+#~ "span>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~ "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~ "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kami membutuhkan para pengembang untuk menulis dan menghubungkan berbagai "
+#~ "aplikasi pada GNUstep sehingga kami dapat memberikan sebuah pengalaman "
+#~ "yang tidak terlupakan pada para pengguna. Buka <a href=\"http://www.";
+#~ "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> untuk informasi selengkapnya."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "Apa itu Free Software Foundation?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr title="
+#~ "\"Free Software Foundation\">FSF</abbr> &ndash; [Yayasan Perangkat Lunak "
+#~ "Bebas]) merupakan sponsor utama dari proyek GNU. <abbr>FSF</abbr> "
+#~ "menerima sedikit sumbangan dana dari kalangan perusahaan dan organisasi "
+#~ "donatur lainnya, sehingga sangat tergantung dari bantuan perorangan "
+#~ "seperti anda"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bantu <abbr>FSF</abbr> dengan cara <a href=\"http://member.fsf.org/";
+#~ "\">bergabung menjadi anggota</a>, <a href=\"http://order.fsf.org/\";>beli "
+#~ "manual dan lain-lain</a> atau dengan cara <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">memberikan sumbangan dana</a>. Jika bisnis/usaha anda menggunakan "
+#~ "Perangkat Lunak Bebas, bisa juga membantu dengan cara menjadi <a href="
+#~ "\"http://patron.fsf.org/\";>penyumbang tetap</a> sebagai bentuk dukungan "
+#~ "terhadap <abbr>FSF</abbr>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Proyek GNU mendukung misi <abbr>FSF</abbr> untuk melestarikan, "
+#~ "melindungi, serta mempromosikan kebebasan menggunakan, mempelajari, "
+#~ "mengubah, dan mengedarkan perangkat lunak komputer, serta mempertahankan "
+#~ "hak para pengguna perangkat lunak bebas. Kami mendukung <a href=\"/"
+#~ "philosophy/basic-freedoms.html\">kebebasan berbicara, pers, dan "
+#~ "berserikat</a> di Internet, <a href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>hak "
+#~ "untuk menggunakan perangkat lunak terenkripsi untuk komunikasi pribadi</"
+#~ "a>, serta <a href=\"/philosophy/protecting.html\">hak untuk menulis "
+#~ "perangkat lunak</a> yang terlepas dari monopoli pribadi. Keterangan "
+#~ "lengkap dapat dilihat pada buku <a href=\"http://shop.fsf.org/product/";
+#~ "free-software-free-society/\">Free Software, Free Society</a> (Bahasa "
+#~ "Inggris)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "Get Involved"
+#~ msgstr "Terlibatlah!"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Whoever you are, wherever you are, and whatever your skills and interests "
+#~ "are there are many ways you can get involved with the GNU Project:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Siapapun anda, di manapun anda, dan apapun kemampuan dan minat anda, ada "
+#~ "banyak cara untuk terlibat dalam proyek GNU (Kemampuan Bahasa Inggris "
+#~ "adalah syarat standar):"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Cara-cara mudah untuk membantu</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Proyek-proyek "
+#~ "spesifik yang butuh bantuan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bantu kami menerjemahkan gnu.org ke <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Languages\"> bahasa utama anda </a> atau <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> jadilah "
+#~ "koordinator</a> dari sebuah kelompok penerjemah www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Kontribusi jangka panjang:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Berkontribusilah</a> sebagai pengguna dan pengembang dari "
+#~ "<a href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, sebuah platform "
+#~ "fungsional berorientasi objek untuk pengembangan perangkat lunak."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Kontribusi jangka panjang:</strong> Bantu kami menerjemahkan gnu."
+#~ "org ke <a href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Languages"
+#~ "\"> bahasa utama anda</a> atau <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Orphaned\"> jadilah koordinator</a> dari sebuah kelompok "
+#~ "penerjemah www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Tujuan kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Tujuan kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~| "software</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Pendapat para pengguna "
+#~ "perangkat lunak GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Tujuan kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Informasi Lain (Bahasa Inggris)"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Yang kami tawarkan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Kenapa kami eksis</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Tujuan kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Siapa kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org, server dariproyek-"
+#~ "proyek kami</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
+#~ "and reminds you of a very special birthday."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">memperkenalkan perangkat lunak bebas</"
+#~ "a>, dan mengingatkan kita pada sebuah ulang tahun yang sangat spesial "
+#~ "(<em>Bahasa Inggris</em>)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "halaman-halaman lain dari website GNU: <a href=\"/manual/manual.html"
+#~ "\">Software documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html"
+#~ "\">Graphics and art</a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/"
+#~ "thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#~ msgid "Support GNU!"
+#~ msgstr "Dukung GNU!"
+
+# type: Content of: <div><div><blockquote><p>
+#~ msgid ""
+#~ "A strong free software movement focused on the principled issues of "
+#~ "software freedom &mdash; and a strong FSF in particular &mdash; will "
+#~ "determine what freedoms the next generation of computer users enjoy. At "
+#~ "stake is no less that the next generation's autonomy. &mdash; <a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/appeal/2009/mako/\";>Benjamin Mako Hill</a>, writer, "
+#~ "technologist and FSF board member"
+#~ msgstr ""
+#~ "Sebuah gerakan perangkat lunak bebas difokuskan pada isu-isu berdasarkan "
+#~ "kebebasan perangkat lunak &mdash; dan sebuah gerakan FSF &mdash; akan "
+#~ "menentukan kebebasan- kebebasan apa saja yang bisa dinikmati generasi "
+#~ "pengguna komputer di masa depan. Juga tidak kalah pentingnya adalah "
+#~ "kemandirian dari generasi tersebut. &mdash; <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "appeal/2009/mako/\">Benjamin Mako Hill</a>, penulis, teknolog dan anggota "
+#~ "dewan FSF"
+
+# type: Content of: <div><div><blockquote><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The FSF's work represents the most important work for freedom that this "
+#~ "culture has seen in many generations, because it takes the idea of "
+#~ "freedom and it removes it from the ivory tower and places it in a "
+#~ "community &mdash; <a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/lawrence-lessig";
+#~ "\">Professor Lawrence Lessig</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pekerjaan FSF mewakili arti terpenting dalam mewujudkan kebebasan yang "
+#~ "telah terlihat diperadaban sejak puluhan generasi, karena pekerjaan "
+#~ "tersebut menggunakan prinsip kebebasan dan mempersembahkan kebebasan "
+#~ "tersebut kepada masyarakat &mdash; <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "appeal/2009/lawrence-lessig\">Professor Lawrence Lessig</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/\";>View all the latest appeal "
+#~ "videos</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/appeal/2009/\";>Lihat video-video terbaru di "
+#~ "sini</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Berkontribusilah</a> dalam "
+#~ "pengembangan perangkat lunak CD/DVD-recording dan lebih spesifik lagi "
+#~ "dalam <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Kontribusi jangka panjang:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Berkontribusilah</a> Dalam pengembangan perangkat lunak CD/"
+#~ "DVD-recording dan lebih spesifik lagi dalam <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."

Index: home.nl.po
===================================================================
RCS file: home.nl.po
diff -N home.nl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.nl.po 30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1077 @@
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: GNU Web translation\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-16 22:52+0100\n"
+"Last-Translator: \n"
+"Language-Team: Dutch Web Translators\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+"X-Poedit-Language: Dutch\n"
+"X-Poedit-Country: NETHERLANDS\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Het GNU Besturingssysteem"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Ontwikkeling van het vrije besturingssysteem GNU met Unix als voorbeeld, "
+"sinds 1983. Zodat gebruikers software met elkaar kunnen delen en in alle "
+"vrijheid eraan kunnen sleutelen."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Nieuws"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Nieuwe Vrije Software"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"In September 1983 maakte Richard Stallman bekend dat hij een "
+"besturingssysteem wilde maken, gebaseerd op Unix, met alleen vrije software, "
+"GNU genaamd. GNU is het enige besturingssysteem dat is ontwikkeld voor de "
+"vrijheid van gebruikers."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows";
+"\">Studenten! Vraag je geld terug voor je ongebruikte Microsoft Windows "
+"licenties</a>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Ondersteun de akties voor neutraliteit op het net in Europa, <a href="
+"\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United "
+"States of America\">in de VS</a> en <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; "
+"title=\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Wat is GNU?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">Het GNU project</a> werd gestart in 1984 met als "
+"doel een besturingssysteem te ontwikkelen, naar het voorbeeld van Unix, die "
+"in zijn geheel uit <a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">vrije software</"
+"a> zou bestaan: het GNU systeem."
+
+# type: Content of: <div><div><p><a>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "Een foto van GNU"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Unix besturingssystemen zijn opgebouwd uit een <a href=\"/software/\">aantal "
+"programma's</a> bestaande uit toepassingen, bibliotheken en ontwikkel "
+"gereedschap&mdash;in combinatie met programma's die de computer apparatuur "
+"aanstuurt, wat als geheel bekend staat als de kernel."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU wordt <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">vaak gebruikt met de Linux "
+"kernel</a>, en hier is een <a href=\"/distros/free-distros.html\">lijst van "
+"installeerbare GNU/Linux distributies</a> die helemaal uit vrije software "
+"bestaan. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, de kernel van GNU</a>, "
+"wordt aktief ontwikkeld maar is nog niet klaar voor dagelijks gebruik."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"De kernel van GNU is nog niet af dus GNU wordt gebruikt met Linux als "
+"kernel. De combinatie van GNU en Linux vormt nu het GNU/Linux "
+"besturingssysteem zoals dit inmiddels door miljoenen wordt gebruikt. (Soms "
+"wordt dit verkeerd aangeduid als zijnde <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.nl.html"
+"\">Linux</a>.)"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"De naam &ldquo;GNU&rdquo; is een recursieve afkorting voor &ldquo;GNU's Niet "
+"Unix&rdquo; en wordt uitgesproken als <em>knoe</em> met een zachte k."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download nu GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "GNU Flitsen"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Voor meer nieuws, zie <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr "GNU Guile"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is de "
+"offic&euml;le uitbreidings-taal van het GNU besturingssysteem. Versie 2.0 is "
+"uitgebracht op 16 Februari 2011 met <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/news.html\">veel nieuwe mogelijheden.</a> De compiler infrastructuur, "
+"bibliotheken en dynamische programmeer omgeving maken het de ideale taal om "
+"toepassingen in te schrijven. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/";
+"community.html\">Sluit je nu aan bij de gemeenschap!</a>"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is een volwaardige, object-"
+"geori&euml;nteerde ontwikkel omgeving. We hebben ontwikkelaars nodig voor "
+"het schrijven en overzetten van toepassingen naar GNUstep zodat we dit een "
+"prachtige omgeving voor gebruikers kunnen maken."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Wat is Vrije Software?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.nl.html\">Vrije software</a>&rdquo; "
+"gaat over vrijheid, niet over het prijskaartje. Om dit te begrijpen moet je "
+"bij de term &ldquo;vrij&rdquo; denken aan <em>vrijheid</em> niet aan "
+"<em>gratis</em> (nvdv: het Engelse &ldquo;free&rdquo; kan zowel <em>vrij</"
+"em> als <em>gratis</em> betekenen, vandaar de nadruk in deze en andere "
+"artikelen op de betekenis van de term &ldquo; vrij&rdquo;. Dit wordt nog "
+"verder bemoeilijkt doordat vrije software meestal ook vrijelijk te "
+"verkrijgen is, (bijna-) gratis dus. Maar vrije software slaat dus vooral op "
+"vrijheid, niet op gratis)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"Vrije software gaat over de vrijheid van de gebruiker om software te kunnen "
+"gebruiken, kopi&euml;ren, bestuderen, distribueren en verbeteren. Het gaat "
+"dus om vier basisvrijheden voor de gebruiker van de software:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr ""
+"De vrijheid een programma te gebruiken voor wat voor doel dan ook (vrijheid "
+"0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"De vrijheid om een programma te kunnen bestuderen en zonodig aan te passen "
+"aan je behoeften (vrijheid 1). Hiervoor moet je de broncode kunnen bekijken."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"De vrijheid om kopie&euml;n weer weg te kunnen geven, zodat je ook je "
+"buurman kunt helpen (vrijheid 2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"De vrijheid om zelf programma's te kunnen verbeteren en dit weer vrij te "
+"geven aan het publiek zodat de hele gemeenschap ervan kan profiteren "
+"(vrijheid 3). Ook hiervoor moet je toegang hebben tot de broncode."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Kom in aktie"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Steun lopende FSF "
+"campagnes</a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Bekijk deze film en laat hem aan je vrienden zien:</strong> <a href="
+"\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdisme</a>&mdash;mogelijk gemaakt "
+"door <a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> "
+"zoals <a href=\"http://fsf.org/jfb\";>jij</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Strijd tegen software patenten:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">in de VS</a>,   <a href=\"/server/takeaction.nl."
+"html#swpat\">in Europa</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.nl.html#wipochange\">Oefen druk uit op "
+"WIPO</a></strong> om hun naam en doelstelling te veranderen."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Draag bij aan de Free Software "
+"Directory</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.nl.html\">Andere Acties</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>Kun jij een bijdrage leveren aan deze <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">Projecten met Hoge Prioriteit</a>?</strong> "
+"Gnash, coreboot, vrije distributies van GNU/Linux, GNU Octave, "
+"stuurprogramma's voor netwerk routers, reversible debugging in GDB, "
+"automatic transcription, PowerVR stuurprogramma's, en ook vrije software "
+"vervangingen voor Skype, OpenDWG libraries en Oracle Forms."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/"
+#| "alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, "
+#| "<a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+#| "\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/"
+#| "software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</"
+#| "a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/"
+#| "halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a "
+#| "href=\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/"
+#| "\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/"
+#| "software/quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/"
+#| "snakecharmer/\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, "
+#| "<a href=\"/software/trueprint/\">trueprint</a> are all looking for "
+#| "maintainers. <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">More "
+#| "information</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Kun jij 1 van de volgende <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">verwaarloosde GNU pakketten</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">nieuw leven inblazen</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-"
+"forum</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/"
+"ggradebook/\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gift/\">gift</a>, <a href="
+"\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/gnu-queue/\">gnu-queue</"
+"a>, <a href=\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/"
+"halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/software/maverik/\">maverik</a>, <a href="
+"\"/software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</"
+"a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> hebben allen onderhoud nodig. <a href=\"/"
+"server/takeaction.html#unmaint\">Meer informatie</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"De <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> heeft zusterorganisaties in <a "
+"href=\"http://www.fsfe.org\";>Europa</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latijns-Amerika</a> en <a href= \"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Deze pagina valt onder de <a rel=\"license\" href=\"http://creativecommons.";
+"org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 "
+"United States Licentie</a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Laatste wijziging:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Vertalingen</a> van "
+"deze pagina"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Kun jij helpen met het "
+#~ "aanpassen van NoScript zodat deze niet-vrije JavaScript code kan "
+#~ "ontdekken en blokkeren?</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+#~| "campaigns</a></strong>."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Steun lopende FSF "
+#~ "campagnes</a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+#~ "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Foei "
+#~ "Massachusetts met je Internet-censuur</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan "
+#~ "op willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt "
+#~ "meegenomen."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Voor meer nieuws en vorige onderwerpen uit de GNU flitsen, zie <a href=\"/"
+#~ "server/whatsnew.html\">Nieuws</a> over het GNU project"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Licenties opstellen:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
+#~ "html#licenses\">Help</a> met het opstellen van de GFDL of GSFDL."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Voor de VS:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl.html#antidmca"
+#~ "\">Onderteken petities tegen software patenten en de DMCA.</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
+#~ "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;"
+#~ "distributions&rdquo; of GNU/Linux."
+#~ msgstr ""
+#~ "Soms wordt deze combinatie per abuis ook wel <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+#~ "nl.html\">Linux</a> genoemd. Er zijn diverse smaken GNU/Linux &ldquo;"
+#~ "distributies&rdquo;."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Er zijn veel verschillende varianten van GNU/Linux ldquo;"
+#~ "distributies&rdquo;. <span class=\"highlight\">Wij raden <a href=\"/links/"
+#~ "links.nl.html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux distributies</a> aan "
+#~ "die uit 100% vrije software bestaan. Oftewel, respect hebben voor "
+#~ "vrijheid.</span>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/pub/gnu/\";>Download GNU source code</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "Wat is de Free Software Foundation (Stichting Vrije Software)?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "De <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is de hoofdsponsor van het "
+#~ "GNU project. De <abbr>FSF</abbr> krijgt weinig subsidie van het "
+#~ "bedrijfsleven of subsidi&euml;rende stichtingen maar drijft vooral op "
+#~ "bijdragen van individuen zoals jij."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~| msgid ""
+#~| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~| "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~| "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~| "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~| "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate "
+#~| "patronage</a> or <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe "
+#~| "distribution of GNU software</a> as a way to support the <abbr>FSF</"
+#~| "abbr>."
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Help alsjeblieft de <abbr>FSF</abbr> door <a href=\"http://member.fsf.org/";
+#~ "\">lid te worden</a>, <a href=\"http://order.fsf.org/\";>handleidingen en "
+#~ "andere artikelen te kopen</a> of door <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">het doneren van geld</a>. Wanneer je vrije software zakelijk gebruikt "
+#~ "kun je ook <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>sponsor</a> worden of een "
+#~ "<a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>deluxe distributie van GNU "
+#~ "software</a> aanschaffen als steun aan de <abbr>FSF</abbr>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Het GNU project steunt de doelstellingen van de <abbr>FSF</abbr>, het "
+#~ "beschermen en steunen van de vrijheid om computer software te kunnen "
+#~ "gebruiken, bestuderen, veranderen en distribueren en om de rechten van "
+#~ "vrije software gebruikers te beschermen. Wij steunen de <a href=\"/"
+#~ "philosophy/basic-freedoms.nl.html\">vrijheid van meningsuiting</a> op het "
+#~ "Internet, <a href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>het recht om "
+#~ "versleutelings-programma's te gebruiken voor priv&eacute;-berichten</a>, "
+#~ "en het <a href=\"/philosophy/protecting.nl.html\">recht software te maken "
+#~ "die niet wordt gehinderd door private monopolies.</a> Meer hierover staat "
+#~ "in het boek <a href =\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
+#~ "society/\">Free Software, Free Society</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/help/help.nl.html\">Hoe jij daarbij kunt helpen</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langlopende bijdrage:</strong> Help ons de gnu.org artikelen te "
+#~ "vertalen in je eigen <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
+#~ "html#Languages\">taal</a> of <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Orphaned\">wordt co&ouml;rdinator</a> van een www.gnu.org "
+#~ "vertaalteam."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langlopende bijdragen:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
+#~ "html#gnustep\">Help ons</a> als gebruiker en ontwikkelaar van <a href="
+#~ "\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, een vrije en object-geori&euml;"
+#~ "nteerde fundering voor het ontwikkelen van toepassingen."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langlopende bijdrage:</strong> Help ons de gnu.org artikelen te "
+#~ "vertalen in je eigen <a href=\"/server/standards/translations/priorities."
+#~ "html#Languages\">taal</a> of <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Orphaned\">wordt co&ouml;rdinator</a> van een www.gnu.org "
+#~ "vertaalteam."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Onze project-server:    savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
+#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/server/server.html\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.nl.html\">Wat gebruikers vinden van "
+#~ "GNU software</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Job Board</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Meer informatie"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.nl.html\">Wat we bieden</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.nl.html\">Welke riching we op gaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Onze project-server:    savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
+#~ "and reminds you of a very special birthday."
+#~ msgstr ""
+#~ "Dhr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">geeft een introductie tot vrije "
+#~ "software</a>, en herinnert ons aan een speciale verjaardag."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.nl.html\">Waarom we bestaan</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.nl.html\">Wat we bieden</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lijsten</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Wie wij zijn</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.nl.html\">Wat gebruikers vinden van "
+#~ "GNU software</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Andere onderdelen van de GNU website: <a href=\"/manual/manual.html"
+#~ "\">Software documentatie</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html"
+#~ "\">Grafische vormgeving en kunst</a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Lachen</"
+#~ "a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">DankGNUs</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langlopende bijdragen:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
+#~ "html#gnustep\">Help ons als gebruiker en ontwikkelaar van <a href="
+#~ "\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, een vrije en object-geori&euml;"
+#~ "nteerde fundering voor het ontwikkelen van toepassingen."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Langlopende bijdragen:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
+#~ "html#gnustep\">Help ons als gebruiker en ontwikkelaar van <a href="
+#~ "\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>, een vrije en object-geori&euml;"
+#~ "nteerde fundering voor het ontwikkelen van toepassingen."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free "
+#~ "BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
+#~ "editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gereplacment\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense (the "
+#~ "all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab "
+#~ "replacement)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> free software drivers for mesh routers</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Projecten met hoge prioriteit:</strong> <a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html\">Help mee</a>met de vrije software projecten "
+#~ "die we hier uitlichten: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";> Coreboot "
+#~ "(campagne voor een vrije BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#skypereplacement\"> vrije versie van skype</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";
+#~ "\"> video editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#gereplacment\"> vrije versie van Google Earth</a>, <br /><a "
+#~ "href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense "
+#~ "(het volledig vrije GNU/Linux systeem)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (vrije versie van "
+#~ "Matlab)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> vrije versie van de OpenDWG bibliotheken</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "omgekeerd debuggen in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> vrije stuurprogramma´s voor mesh 
routers</"
+#~ "a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Take action:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+#~ "\">Support ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to "
+#~ "schools."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Onderneem aktie:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+#~ "\">Steun de ODF Olympiade</a> en hun inspanningen om OpenDocument op "
+#~ "scholen te introduceren."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
+#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Voor de VS:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl.html#music-"
+#~ "sharing\">Onderteken de petitie van EFF</a> ter ondersteuning van het "
+#~ "delen van muziek."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Voor de VS:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl."
+#~ "html#broadcast\">Steun publieke gewaarwording tegen de &ldquo;broadcast "
+#~ "flag&rdquo;</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Wereldwijd:</strong> <a href=\"/server/takeaction.nl.html#wipo"
+#~ "\">Help met voorlichting over de gevaren van de WIPO uitzend-"
+#~ "overeenkomst</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"#skipgnulist\">Skip list of GNU software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.nl.html\">Wat gebruikers vinden van "
+#~ "GNU software</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Project Software in the "
+#~ "Free Software Directory</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Draag bij aan de Free "
+#~ "Software Directory</a>."
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.laquadrature.net/en\";>Stop the EU torpedo amendments "
+#~ "to the Telecom bill, support the La Quadrature du Net campaign</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.laquadrature.net/en\";>Stop de EU met het aanpassen "
+#~ "van de telecommunicatie wetten, steun de campagne La Quadrature du Net</a>"
+
+# type: Content of: <div><h1>
+#~ msgid "Urgent action items"
+#~ msgstr "Belangrijke akties"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help "
+#~ "bring some batteries? <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
+#~ "org</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Reis je binnenkort vanuit China naar de USA? Kun je dan wat batterijen "
+#~ "vervoeren? <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";
+#~ "\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> "
+#~ "(GNU Flash Player), <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org and free "
+#~ "Internet protocols</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
+#~ "reversible.html\">reversible debugging for GDB</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Projecten met prioriteit:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Lever een bijdrage</a> aan de projecten die we "
+#~ "hier in het zonnetje zetten: <a href=\"http://dri.freedesktop.org/wiki/";
+#~ "\">Vrije 3D video stuurprogramma's</a>, <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/free-bios.html\">Vrije BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/";
+#~ "software/gnash\">Gnash</a> (GNU Flash Speler), <a href=\"/software/dotgnu/"
+#~ "\">DotGNU</a> (vrije software vervanging voor .NET), <a href=\"http://";
+#~ "gnupdf.org\">GNU PDF</a>, <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org en vrije "
+#~ "Internet protocollen</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
+#~ "reversible.html\">omkeerbare debugging voor GDB</a>."

Index: home.uk.po
===================================================================
RCS file: home.uk.po
diff -N home.uk.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.uk.po 30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.4
@@ -0,0 +1,1043 @@
+# Ukrainian translation for home.shtml
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the home.shtml package.
+# Evgeniy Sudyr <address@hidden>, 2008.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.shtml\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-02 09:03+0200\n"
+"Last-Translator: Evgeniy Sudyr <address@hidden>\n"
+"Language-Team: <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Операційна система GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Починаючи із 1983, розпочалась розробка 
вільної Unix-подібної операційної "
+"системи GNU, з того часу користувачі 
компютерів мають свободу у "
+"розповсюджувати і вдосконалювати 
програмне забезпечення, яке вони "
+"використовують."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Що нового"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Нове Вільне Програмне Забезпечення"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Річард Столмен у вересні 1983 року 
анонсував план розробити вільну Unix-"
+"подібну операційну систему, назвавши її 
GNU. GNU - це лише операційна "
+"система, яка розроблена виключно для того 
щоб користувачі змогли отримати "
+"свободу."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a 
href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Студенти!
 "
+"Вимагайте повернення коштів ліцензії для 
Microsoft Windows якими Ви не "
+"користуєтесь</a>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#| "\"> Support the efforts on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://";
+#| "www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+#| "America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
+#| "\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\";> "
+"Підтримайте зусилля спрямовані на 
мережеву нейтральність в Європі</a>, <a "
+"href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Net neutrality in the United "
+"States of America\">в Сполучених Штатах Америки</a> 
і <a href=\"http://www.";
+"neutrality.ca\" title=\"Net neutrality in Canada\">в Канаді</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Що таке GNU?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU was launched in 1984 to develop a complete Unix-like operating system "
+#| "which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash; "
+#| "software which respects your freedom."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"Проект GNU було розпочато в 1984 для розробки 
повноцінної Unix-подібної "
+"операційної системи, яка б була <a 
href=\"/philosophy/free-sw.html\">Вільним "
+"Програмним Забезпеченням</a>&mdash; 
програмним забезпеченням, яке поважає "
+"вашу свободу."
+
+# type: Content of: <div><div><p><a>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "Знімок екрану системи GNU"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Unix-like operating systems are built from a collection of <a href=\"/"
+#| "software/libc/\">libraries</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU";
+#| "\">applications</a> and <a href=\"/software/gdb/\">developer tools</a> "
+#| "&mdash; plus a program to allocate resources and talk to the hardware, "
+#| "known as a kernel."
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Unix подібна операційна система побудована 
із колекції <a href=\"/software/"
+"libc/\">бібліотек</a>, <a 
href=\"http://directory.fsf.org/GNU\";>програмних "
+"додатків</a> і <a href=\"/software/gdb/\">інструментів 
розробника</a> "
+"&mdash; плюс програма, яка долзоляє 
розподіляти ресурси і спілкуватись із "
+"апаратним забезпеченням, яка відома під 
назвою ядро."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> "
+#| "is the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions "
+#| "and sometimes incorrectly called simply 'Linux'."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Поєднання <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU і Linux</a> 
називається "
+"<strong>операційною системою GNU/Linux</strong>, яка 
наразі використовується "
+"мільйонами і інколи неправильно 
називається просто 'Linux'."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Did you know?</strong> The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive "
+#| "acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;; &mdash; it is pronounced <em>g-"
+#| "noo</em>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</em> and "
+#| "the <em>n</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"<strong>Чи знаєте Ви що?</strong> Назва &ldquo;GNU&rdquo; - 
це рекурсивний "
+"акронім від &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo; &mdash; це 
вимовляється як <em>гну</"
+"em>."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.gnu.org/software/software.html#HowToGetSoftware";
+#| "\">Download GNU now</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/software.html#HowToGetSoftware";
+"\">Завантажити GNU прямо зараз</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Новини GNU"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> це 
повнофункціональне, "
+"об&#146;єктно-орієнтоване середовище 
розробки. Нам потрібні розробники для "
+"написання і портування програм для GNUstep 
щоб ми могли зробити його зручним "
+"для користувачів."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Що таке вільне програмне 
забезпечення?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Вільне програмне 
забезпечення</"
+"a>&rdquo; у значенні свобода, а не ціни чи 
вартості. Щоб зрозуміти "
+"концепцію , Вам потрібно думати про 
&ldquo;свободу&rdquo; в розумінні &ldquo;"
+"вільного висловлювання&rdquo;, а не в 
розумінні &ldquo;пити безкоштовне "
+"пиво&rdquo;."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+" <strong>Вільне програмне забезпечення для 
користувачів означає <span class="
+"\"highlight\">свободу запускати, копіювати, 
розповсюджувати, вивчати, "
+"змінювати і вдосконалювати програмне 
забезпечення.</span> Якщо бути точним "
+"то сюди відносяться чотири види свобод 
користувачів програмного забезпечення:"
+"</strong>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "Право запускати програму, для 
будь-яких цілей (свобода 0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Право на вивчення того, як працює програма 
і можливість адаптування її, "
+"згідно із Вашими потребами (свобода 1). 
Доступ до вихідного коду є "
+"необхідною умовою цього."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Право розповсюджувати копії - цим ви 
можете допомогти своєму сусіду (свобода "
+"2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Свобода у вдосконаленні програми і у 
публічному росповсюдження Ваших "
+"вдосконалень, саме це є перевагами 
спільноти (свобода 3). Доступ до "
+"вихідного коду є необхідною передумовою 
для цього."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Візьміть участь!"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+#| "patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a> &mdash; made possible by <a "
+#| "href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a "
+#| "href=\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Подивіться і поділіться цим 
фільмом:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Патентне Бузглуздя</a> &mdash; 
стоврено завдяки <a "
+"href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>ассоційованим 
членам FSF</a> таким як "
+"<a href=\"http://fsf.org/jfb\";>Ви</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Битва проти патентування програмного 
забезпечення:</strong> <a href="
+"\"http://www.endsoftpatents.org\";>в США</a>, <a 
href=\"/server/takeaction."
+"html#swpat\">в Європі</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+#| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>По усьому світу:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+"html#wipochange\">зателефонуйте до WIPO в вимагайте 
зміни їхньої назви і "
+"місії</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Додайте до 
каталогу вільного "
+"програмного забезпечення</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Інші пункти</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#| "campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> GNU "
+#| "PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, "
+#| "drivers for network routers and reversable debugging in GDB, as well as "
+#| "free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, RARv3 and Oracle "
+#| "Forms."
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>Ви можете долучитися до будь-якого із 
цих <a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority-projects/\">Проектів із Високим 
Пріоритетом</a>?</"
+"strong> GNU PDF, Gnash, coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU "
+"Octave, драйвери для мережевих роутерів і 
зворотнім відлагоджуванням в GDB,а "
+"також заміною вільним програмним для Skype, 
OpenDWG бібліотек, RARv3 і "
+"Oracle Forms."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Can you help take over an <a href=\"http://www.gnu.org/server/";
+#| "takeaction.html#unmaint\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href="
+#| "\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, "
+#| "<a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gift/"
+#| "\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/software/"
+#| "goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, "
+#| "<a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/\">quickthreads</a>, "
+#| "<a href=\"/software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/software/"
+#| "snakecharmer/\">snakecharmer</a> and <a href=\"/software/vmslib/"
+#| "\">vmslib</a> are all looking for maintainers. <a href=\"http://www.gnu.";
+#| "org/server/takeaction.html#unmaint\">More information</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Чи могли б ви взяти на себе <a 
href=\"http://www.gnu.org/server/";
+"takeaction.html#unmaint\">пакет GNU якйи наразі ніхто 
не підтримує</a>?</"
+"strong> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/dr-geo/"
+"\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/"
+"software/gift/\">gift</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href="
+"\"/software/goldwater/\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/"
+"\">halifax</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/"
+"software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/quickthreads/"
+"\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/sather/\">sather</a>, <a href=\"/"
+"software/snakecharmer/\">snakecharmer</a> and <a href=\"/software/vmslib/"
+"\">vmslib</a> всі вони чекають на тих хто зможе 
їх пітримувати. <a href="
+"\"http://www.gnu.org/server/takeaction.html#unmaint\";>Дізнатися 
більше</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+#| "Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>Фонд Вільного 
Програмного Забезпечення</a> "
+"також має сестринські організації в <a 
href=\"http://www.fsfe.org\";>Європі</"
+"a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Латинській Америці</a> 
та <a href="
+"\"http://fsf.org.in/\";>Індії</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Підтримка українського перекладу: 
Євгеній Судир (address@hidden)"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "Востаннє було оновлено:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Переклади 
іншими "
+"мовами</a> цієї сторінки"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Чи могли б ви 
допомогти нам "
+#~ "модифікувати NoScript так, щоб він зміг 
розпізнавати і блокувати "
+#~ "нетривіальний JavaScript код, який не є 
вільно розповсюджуваним?</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Дозволяється дослівне копіювання і 
розповсюдження цієї статті у повному "
+#~ "обсягу по всьому світу, без яких-небудь 
гонарарів, на будь-якому носії, "
+#~ "при умові збереження цього 
застереження. "
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, GNU's kernel</a> is actively "
+#~| "developed, but is still some way from being ready for daily use, so GNU "
+#~| "is often used with a kernel called Linux."
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively "
+#~ "developed, but is still some way from being ready for daily use, so GNU "
+#~ "is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+#~ "Linux</a>; here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of full "
+#~ "GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, ядро GNUl</a> перебуває у 
стадії "
+#~ "активної розробки, але ще потрібно трохи 
часу доки воно буде готовим для "
+#~ "повсякденного використання, тому GNU 
часто використовується із ядром яке "
+#~ "називається Linux."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Якщо Вас цікавлять інші новини, схожі до 
новин у розділі Новини GNU, "
+#~ "перегляньте розділи <a 
href=\"/server/whatsnew.html\">Що нового</a> в і "
+#~ "про проект GNU."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/";
+#~ "digital-economy-act\">UK citizens: help repeal the Digital Economy Act</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/";
+#~ "digital-economy-act\">Жителі Об&#146;єднаного 
Королівства: допоможіть "
+#~ "скасувати the Digital Economy Act</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Розробка ліціензій:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Попрактикуйтесь</a> в розробці 
GFDL та GSFDL."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Жителі Сполучених Штатів:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#antidmca\">підпишіть петицію проти 
патентування програмного "
+#~ "забезпечення і DMCA</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Існує багато варіантів або ж 
&ldquo;дистрибутивів&rdquo; системи GNU/"
+#~ "Linux. <span class=\"highlight\">Ми рекомендуємо <a 
href=\"/links/links."
+#~ "html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux дистрибутиви</a> 
які вільні на "
+#~ "всі 100%; іншими словами вони повністю 
відповідають нашим вимогам до "
+#~ "вільного програмного забезпечення</span>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/pub/gnu/\";>Download GNU source code</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "Що таке фонд вільного програмного 
забезпечення?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Фонд вільного 
програмного забезпечення</a> "
+#~ "(<abbr title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) це 
основний "
+#~ "організаційний спонсор проекту GNU. 
<abbr>FSF</abbr> огтримує дуже "
+#~ "невеликі кошти від корпорацій чи 
грантів але надіється на підтримку від "
+#~ "приватних осіб, таких як Ви."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~| msgid ""
+#~| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~| "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~| "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~| "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~| "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate "
+#~| "patronage</a> or <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe "
+#~| "distribution of GNU software</a> as a way to support the <abbr>FSF</"
+#~| "abbr>."
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Допоможіть <abbr>FSF</abbr> <a 
href=\"http://member.fsf.org/\";>станьте "
+#~ "асоційованим членом</a>, <a 
href=\"http://order.fsf.org/\";>купіть "
+#~ "документацію</a> or by <a 
href=\"http://donate.fsf.org/\";>пожертвуйте "
+#~ "кошти</a>. Якщо Ви кикористовуєте вільне 
програмне забезпечення у Вашому "
+#~ "бізнесі, ви також можете здійснювати <a 
href=\"http://patron.fsf.org/";
+#~ "\">корпоративне шефство</a> чи <a 
href=\"http://www.gnu.org/order/\";> "
+#~ "отримати високоякісне програмне 
забезпечення GNU</a> як спосіб підтрмати "
+#~ "<abbr>FSF</abbr>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Проект GNU підтримує місію <abbr>FSF</abbr> у 
попередженні, захисті і "
+#~ "пропагуванні використання , вивчення, 
копіювання, модифікування, і "
+#~ "розповсюдження комп&apos;ютерного 
програмного забезпечення, а також у "
+#~ "захитсты прав користувачів вільного 
програмного забезпечення. Ми "
+#~ "підтримуємо <a 
href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">свободи слова, "
+#~ "преси, і асоціацій</a> в Інтернеті, <a 
href=\"http://www.eff.org/privnow/";
+#~ "\">свободу використання шифрування для 
приватного спілкування</a> та <a "
+#~ "href=\"/philosophy/protecting.html\">свободу на 
написання програмного "
+#~ "забезпечення</a>, яке порушується 
приватними монополіями. Ви також "
+#~ "можете дізнатись більше про все це у 
книжці <a href=\"http://shop.fsf.org/";
+#~ "product/free-software-free-society/\">Вільне програмне 
забезпечення, "
+#~ "вільне суспільство</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/help/help.html\">У чому Ви можете 
допомогти нам</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Довгострокові сприяння:</strong> 
допоможіть нам перекласти сайт "
+#~ "gnu.org на вашу рідну <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities."
+#~ "html#Languages\"> мову</a> або <a 
href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Orphaned\"> станьте координатором</a> 
команди "
+#~ "перекладачів сайту www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Довгострокове сприяння:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Будь-ласка, посприяйте</a> як 
коричтувач і розробник <a "
+#~ "href=\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a> - вільного 
обєктно-"
+#~ "орієнтовного фреймворку для розробки 
прикладних програм."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Довгострокові сприяння:</strong> 
допоможіть нам перекласти сайт "
+#~ "gnu.org на вашу рідну <a 
href=\"/server/standards/translations/priorities."
+#~ "html#Languages\"> мову</a> або <a 
href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Orphaned\"> станьте координатором</a> 
команди "
+#~ "перекладачів сайту www.gnu.org."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Хостінг-сервер який 
обслуговує наш "
+#~ "проект, savannah.gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
+#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/server/server.html\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Чому ми 
існуємо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Що думають 
користувачі про "
+#~ "програмне забезпечення GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Job Board</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Чому ми 
існуємо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~| msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Більше інформації"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Що ми надаємо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Чому ми 
існуємо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Чого ми 
прагнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Хостінг-сервер який 
обслуговує наш "
+#~ "проект, savannah.gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Чому ми 
існуємо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Що ми надаємо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>Списки розсилок 
GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Хто ми такі</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Що думають 
користувачі про "
+#~ "програмне забезпечення GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Інші куточки вебсайту GNU: <a 
href=\"/manual/manual.html\">Документація "
+#~ "до програмного забезпечення</a>, <a 
href=\"/graphics/graphics.html"
+#~ "\">Графіка і мистецтво</a>, <a 
href=\"/fun/fun.html\">Гумор</a>, <a href="
+#~ "\"/thankgnus/thankgnus.html\">Дякуємо проекту GNU</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Довгострокове сприяння:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Будь-ласка посприяйте</a> 
розробці програмного "
+#~ "забезпечення призначенного для запису 
CD/DVD і <a href=\"/software/"
+#~ "libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Довгострокове сприяння:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Будь-ласка посприяйте</a> 
розробці програмного "
+#~ "забезпечення призначенного для запису 
CD/DVD і <a href=\"/software/"
+#~ "libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
+#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Жителі Сполучених Штатів:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#music-sharing\"> Підпишіть петицію EFF's</a> для 
можливості ділитись "
+#~ "музикою."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Жителі Сполучених Штатів:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#broadcast\">Підтримайте Публічні Знання 
замість \"прапора "
+#~ "транслювання\"</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>По усьому світу:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Зростаюча загроза та небезпека WIPO 
Broadcast Treaty</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid "<a href=\"#skipgnulist\">Skip list of GNU software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Що думають 
користувачі про "
+#~ "програмне забезпечення GNU</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Project Software in the "
+#~ "Free Software Directory</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Додайте до 
каталогу "
+#~ "вільного програмного забезпечення</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";
+#~ "\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> "
+#~ "(GNU Flash Player), <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org and free "
+#~ "Internet protocols</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
+#~ "reversible.html\">reversible debugging for GDB</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Пріоритетні проекти:</strong> <a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Сприяння</a> наступним 
проектам вільного "
+#~ "програмного забезпечення, у яких ми 
зацікавлені: <a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/free-bios.html\">Вільний BIOS</a>, <a 
href=\"http://www.gnu.";
+#~ "org/software/gnash\">Gnash</a> (GNU Flash плеєр), <a 
href=\"/software/"
+#~ "dotgnu/\">DotGNU</a> (вільне програмне 
забезпечення для заміни .NET), <a "
+#~ "href=\"http://gnupdf.org\";>GNU PDF</a>, <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph."
+#~ "org і вільні Інтернет протоколи</a>, <a 
href=\"http://sourceware.org/gdb/";
+#~ "news/reversible.html\">зворотня відладка для GDB</a>."

Index: home.sr.po
===================================================================
RCS file: home.sr.po
diff -N home.sr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.sr.po 30 Sep 2011 10:38:52 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1232 @@
+# Serbian translation of http://www.gnu.org/home.html
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Strahinya Radich <address@hidden>, 2008-2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-17 17:48+0200\n"
+"Last-Translator: Strahinya Radich <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Serbian <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Оперативни систем ГНУ"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"ГНУ, ЗСС, Задужбина за слободни софтвер, 
Линукс, Емакс, ГСП, Уникс, Слободни "
+"софтвер, Оперативни систем, Језгро ГНУ-а, 
КРДО, ГНУ-ово КРДО, Крдо"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Од 1983. изграђујемо слободни оперативни 
систем у стилу Уникса, ГНУ, како "
+"бисмо корисницима рачунара пружили 
слободу дељења и побољшавања софтвера "
+"који користе."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Шта има ново"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Нови слободни софтвер"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Ричард Сталман је септембра 1983 објавио 
план да развије униксолики "
+"оперативни систем назван ГНУ, који би био 
слободни софтвер. ГНУ је једини "
+"оперативни систем који се посебно 
изграђује за добробит слободе корисника."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Шта је ГНУ?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
+#| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+#| "software</a>: the GNU system."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"Пројекат ГНУ је покренут 1984. да развије 
потпун униксолики оперативни "
+"систем који је <a 
href=\"/philosophy/free-sw.sr.html\">слободан софтвер</a>: "
+"систем ГНУ."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Слободне 
дистрибуције ГНУ-а са "
+"Линуксом</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
+#| "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
+#| "now used by millions."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"ГНУ-ово језгро није довршено, па се ГНУ 
користи уз језгро Линукс. "
+"Комбинација ГНУ-а и Линукса чини 
<b>оперативни систем ГНУ са Линуксом,</b> "
+"кога данас користе милиони људи."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
+#| "Unix!&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no "
+#| "vowel sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Назив „ГНУ“ је рекурзивна скраћеница за 
„ГНУ није Уникс“.<sup><a href="
+"\"#TransNote1\">[1]</a></sup>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/distros/free-distros.html\">Слободне 
дистрибуције ГНУ-а са "
+"Линуксом</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Гновости"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Шта је слободни софтвер?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"„<a href=\"/philosophy/free-sw.sr.html\">Слободни 
софтвер</a>“ (енгл. "
+"<em>free software</em>) је ствар слободе, а не цене. 
Да бисте боље разумели "
+"на шта мислимо<sup><a href=\"#TransNote2\">[2]</a></sup>, 
требало би да на "
+"реч „слободно“ гледате као у синтагми 
„слободни говор“ (енгл. <em>free "
+"speech</em>), а не као у синтагми „бесплатно 
пиво“ (енгл. <em>free beer</"
+"em>)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Free software is a matter of the users' <span class=\"highlight\">freedom "
+#| "to run, copy, distribute, study, change and improve</span> the software. "
+#| "More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"Слободни софтвер је ствар слободе 
корисника да покрећу, умножавају, "
+"расподељују, проучавају, мењају и 
побољшавају софтвер. Прецизније, он се "
+"односи на четири врсте слободе, које се 
пружају његовим корисницима:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr "Слободу покретања програма, за било 
коју сврху (слобода број 0)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Слободу проучавања начина рада програма и 
прилагођавања програма вашим "
+"потребама (слобода број 1). Предуслов за 
ово јесте обезбеђивање приступа "
+"изворном коду."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Слободу расподељивања примерака 
програма, како бисте могли да помогнете "
+"ближњем (слобода број 2)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Слободу побољшавања програма и 
објављивања ваших измена у јавности, како 
би "
+"цела заједница имала користи (слобода 
број 3). Предуслов за ово јесте "
+"обезбеђивање приступа изворном коду."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Реагујте"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#| "a>"
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових услуга</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Борите се против софтверских 
патената:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">у САД</a>, <a 
href=\"/server/takeaction.sr.html#swpat"
+"\">у Европи</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+#| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>Широм света:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr.html#wipochange"
+"\">Тражите од СОИС (<em>WIPO</em>) да промени 
назив и мисију</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.sr.html#directory\">Додајте у 
Каталог слободног "
+"софтвера</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.sr.html#other\">Друге 
ставке</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU package:</a> <a href=\"/"
+#| "software/fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</"
+#| "a>, <a href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/"
+#| "gnutrition/\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a "
+#| "href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/"
+#| "\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Дугорочни допринос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+"html#unmaint\">Преузмите неодржавани ГНУ-ов 
пакет:</a> <a href=\"/software/"
+"fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href="
+"\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/"
+"pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a "
+"href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr ""
+"<b>Примедбе преводиоца:</b>\n"
+"<ol>\n"
+"<li id=\"TransNote1\">Напомена о изговору 
скраћенице „ГНУ“ је изостављена "
+"због природног фонетског записа у српском 
језику. [СР]</li>\n"
+"<li id=\"TransNote2\">У енглеском је придев <em>free</em> 
двосмислен — може "
+"да означава „слободно“, али и 
„бесплатно“. [СР]</li>\n"
+"</ol>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+#| "Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"<b>Ауторска права:</b><br />Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, "
+"2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.";
+"fsf.org\">Free Software Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfeurope.";
+#| "org\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and "
+#| "<a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"ЗСС има и сестринске организације у <a 
href=\"http://www.fsfeurope.org";
+"\">Европи</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Латинској 
Америци</a> и <a "
+"href=\"http://fsf.org.in/\";>Индији</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<b>Превод:</b>\n"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/index.php\";>Страхиња Р
адић</"
+"a>,\n"
+"<a href=\"http://alas.matf.bg.ac.rs/~mr99164/posta.php\";><em>vilinkamen</"
+"em>\n"
+"на серверу <em>mail.ru</em></a>, 2008-2009."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "Последња измена:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Преводи</a> 
ове "
+"странице"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Дозвољено је дословно умножавање и 
расподела овог целог чланка широм "
+#~ "света, без надокнаде, на било којем 
медијуму, уз услов да је очувано ово "
+#~ "обавештење и обавештење о ауторским 
правима."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "За друге вести, као и ставке које су се 
некад налазиле у овом одељку "
+#~ "Гновости, погледајте <a 
href=\"/server/whatsnew.sr.html\">Шта је ново</a> "
+#~ "у и око Пројекта ГНУ."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Нацрти лиценци:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#licenses\">Учествујте</a> у изради нацрта 
ГСЛД и ГССЛД."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Држављани САД:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#antidmca\">Потпишите петиције против 
софтверских патената и УДАП "
+#~ "(<em>DMCA</em>)</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
+#~ "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;"
+#~ "distributions&rdquo; of GNU/Linux."
+#~ msgstr ""
+#~ "Понекад се ова комбинација нетачно 
назива <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.sr."
+#~ "html\">Линуксом</a>. Постоје многе варијанте 
„дистрибуција“ ГНУ-а са "
+#~ "Линуксом."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<span class=\"highlight\">Ми препоручујемо <a 
href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">дистрибуције ГНУ-а са 
Линуксом</a> које су 100% слободни "
+#~ "софтвер. Другим речима, оне које у 
потпуности поштују слободу</span>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/pub/gnu/\";>Download GNU source code</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>ГНУ-ови аудио и 
видео записи</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment. "
+#~| "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~| "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~| "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgid ""
+#~ "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~ "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~ "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgstr ""
+#~ "ГНУстеп је сасвим функционално окружење 
за објектно оријентисану "
+#~ "изградњу. Потребни су нам градитељи који 
ће писати и преносити апликације "
+#~ "на ГНУстеп, како бисмо могли да га 
учинимо бољим за кориснике. Погледајте "
+#~ "<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>http://www.gnustep.org/</a> за 
више "
+#~ "података."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnash\";> Gnash "
+#~ "(GNU Flash Player)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#coreboot\";> "
+#~ "Coreboot (campaign for a free BIOS)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#skypereplacement";
+#~ "\"> free replacement for skype</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#videoediting\";> "
+#~ "video editing</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gereplacment\";> "
+#~ "free replacement for Google Earth</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#distros\";> "
+#~ "Fully free GNU/Linux distributions</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnuoctave\";> "
+#~ "GNU Octave (free software Matlab replacement)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";
+#~ "#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#mesh\";> free "
+#~ "software drivers for mesh routers</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#oracle\";>free "
+#~ "replacement for Oracle Forms</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "Шта је Задужбина за слободни 
софтвер?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Задужбина за слободни 
софтвер</a> — <abbr "
+#~ "title=\"Задужбина за слободни 
софтвер\">ЗСС</abbr> (<em><abbr title="
+#~ "\"Free Software Foundation\">FSF</abbr> — Free Software Foundation</em>) 
"
+#~ "је основни организациони спонзор 
Пројекта ГНУ. <abbr>ЗСС</abbr> прима "
+#~ "веома мало средстава од фирми или 
задужбина за финансирање. Уместо тога "
+#~ "се ослањамо на подршку појединаца као 
што сте ви."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Молимо вас да размислите о помоћи 
<abbr>ЗСС</abbr>-у тако што ћете <a "
+#~ "href=\"http://member.fsf.org/\";>постати прудружени 
члан</a>, <a href="
+#~ "\"http://order.fsf.org/\";>купити упутства или 
опрему</a>, или <a href="
+#~ "\"http://donate.fsf.org/\";>поклонити новчани 
прилог</a>. Ако користите "
+#~ "слободни софтвер у вашем послу, можете и 
размислити о <a href=\"http://";
+#~ "patron.fsf.org/\">патронату фирме</a> као једном 
од начина да подржите "
+#~ "<abbr>ЗСС</abbr>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Пројекат ГНУ подржава мисију 
<abbr>ЗСС</abbr>-а да заштити, одбрани и "
+#~ "промовише слободу коришћења, 
проучавања, умножавања, измене и расподеле "
+#~ "рачунарског софтвера и одбрани права 
корисника слободног софтвера. Ми "
+#~ "подржавамо <a 
href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">слободе говора, "
+#~ "штампе и удруживања</a> на Интернету, <a 
href=\"http://www.eff.org/";
+#~ "privnow/\">право на употребу софтвера за 
шифровање за приватну "
+#~ "комуникацију</a>, и <a 
href=\"/philosophy/protecting.html\">право на "
+#~ "писање софтвера</a> без ограничења 
приватних монопола. О овим стварима "
+#~ "можете да опширније сазнате у књизи <a 
href=\"http://shop.fsf.org/product/";
+#~ "free-software-free-society/\">Слободни софтвер, 
слободно друштво</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/help/help.html\">Како нам можете помоћи да 
тамо стигнемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>GNU Help Wanted</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Помоћ 
ГНУ-у</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Дугорочни допринос:</strong> Помозите 
нам да преведемо есеје са "
+#~ "<em>gnu.org</em>-а на ваш <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\">језик</a> или <a 
href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\">постаните 
координатор</a> "
+#~ "преводилачког тима <em>www.gnu.org</em>-а."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Дугорочни допринос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#gnustep\">Молимо вас да допринесете</a>, као 
корисник и градитељ, <a "
+#~ "href=\"http://www.gnustep.org\";>ГНУстепу</a>, слободној 
објектно "
+#~ "оријентисаној основи за развој 
апликација."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~| "www.gnu.org translation team."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Дугорочни допринос:</strong> Помозите 
нам да преведемо есеје са "
+#~ "<em>gnu.org</em>-а на ваш <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\">језик</a> или <a 
href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\">постаните 
координатор</a> "
+#~ "преводилачког тима <em>www.gnu.org</em>-а."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>ГНУ-ови 
пакети</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">ГНУ-ова упутства</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>ГНУ-ова дописна 
друштва</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Савана</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Site</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
+#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>ГНУ-ово <em>FTP</em> 
место</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Лиценце слободног 
софтвера</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">ГНУ-ова ОЈЛ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">ГНУ-ова МОЈЛ</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+# TODO: Find out what does the G in GFDL stand for and update
+#    accordingly. [SR]
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">ГНУ-ова СЛД</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/agpl.html\">ОЈЛ ГНУ-овог 
Афероа</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>ГНУ-ови аудио и 
видео записи</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Лиценце слободног 
софтвера</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/server/\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/server/server.html\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/\">Смернице ГНУ-овог 
сервера</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/standards/\">ГНУ-ови стандарди 
веба</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Лиценце слободног 
софтвера</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/\">Ко смо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">ГНУ-ова 
уметност</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">Говорници</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">Хвала 
ГНУ-овима</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/testimonials/\">Testimonials</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/testimonials/\">Сведочанства</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">Корисничке 
групе ГНУ-а</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Jobs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Job Board</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/jobs\">Послови у вези са 
слободним софтвером</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>Каталог 
ГНУ-ових "
+#~ "услуга</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">ГНУ-ова забава</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">ГНУ-ова 
уметност</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/music/\">Музика и песме</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Више информација"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.sr.html\">Шта нудимо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.sr.html\">Зашто 
постојимо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.sr.html\">Куда идемо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Ко смо</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Сервер-домаћин 
нашег пројекта, "
+#~ "savannah.gnu.org</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">ГНУ-ова упутства</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>ГНУ-ови 
пакети</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>ГНУ-ова дописна 
друштва</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <h1><img>
+#~ msgid "Freedom Fry"
+#~ msgstr "Freedom Fry"
+
+# type: Content of: <p><a>
+#~ msgid "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><p><a><img>
+#~ msgid "Stephen Fry"
+#~ msgstr "Стивен Фрај"
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
+#~ "and reminds you of a very special birthday."
+#~ msgstr ""
+#~ "Г. Стивен Фрај вас <a href=\"/fry/\">упознаје са 
слободним софтвером</a>, "
+#~ "и подсећа на један посебан рођендан."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.sr.html\">Филозофија</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/prep/ftp.html\">Списак ГНУ-ових <em>FTP</em> 
огледала</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/standards/\">ГНУ-ови стандарди 
програмирања</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Maintainers' Information</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/maintain/\">Подаци о 
одржаваоцима ГНУ-а</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/links\">Везе</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Шта корисници 
мисле о ГНУ-"
+#~ "овом софтверу</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Други делови ГНУ-овог еместа: <a 
href=\"/manual/manual.html\">Софтверска "
+#~ "документација</a>, <a 
href=\"/graphics/graphics.sr.html\">Графика и "
+#~ "илустрације</a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Забава</a>, <a 
href=\"/"
+#~ "thankgnus/thankgnus.html\">Хвала ГНУ-овима</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted"
+#~| "\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Дугорочни допринос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#libcdio\">Молимо вас да допринесете</a>, као 
корисник и градитељ, "
+#~ "изградњи софтвера за снимање <em>CD</em>-ова 
и ДВД-ова и другим "
+#~ "пројектима у оквиру <a href=\"/software/libcdio/index."
+#~ "html#volunteerswanted\">ГНУ-овог libcdio-а</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted"
+#~| "\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Дугорочни допринос:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#libcdio\">Молимо вас да допринесете</a>, као 
корисник и градитељ, "
+#~ "изградњи софтвера за снимање <em>CD</em>-ова 
и ДВД-ова и другим "
+#~ "пројектима у оквиру <a href=\"/software/libcdio/index."
+#~ "html#volunteerswanted\">ГНУ-овог libcdio-а</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free "
+#~ "BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
+#~ "editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gereplacment\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense (the "
+#~ "all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab "
+#~ "replacement)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> free software drivers for mesh routers</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Пројекти високог приоритета:</strong> <a 
href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html\">Допринесите</a> овим 
пројектима слободног "
+#~ "софтвера које истичемо: <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
+#~ "priority.html#gnash\"> Гнеш (ГНУ-ов плејер за 
Флеш)</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";> Корбут "
+#~ "(<em>Coreboot</em> — кампању за слободни 
<em>BIOS</em>)</a>, <br /><a "
+#~ "href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#skypereplacement\";> "
+#~ "слободну замену за Скајп</a>, <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#videoediting\"> уређивање видеа</a>, 
<br /><a "
+#~ "href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment\";> "
+#~ "слободну замену за Гуглову Земљу (<em>Google 
Earth</em>)</a>, <br /><a "
+#~ "href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> "
+#~ "<em>gNewSense</em> (потпуно слободни систем ГНУ-а 
ас Линуксом)</a>, <br /"
+#~ "><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\";> ГНУ-"
+#~ "ову Октаву (слободну замену за Матлаб)</a>, 
<br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement\"> слободну 
замену за "
+#~ "библиотеке <em>OpenDWG</em></a>, <br /><a 
href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#reversegdb\"> повратно 
поправљање у ГСП-у "
+#~ "(<em>GDB</em>)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#mesh\"> слободне управљачке програме за 
<em>mesh</em> усмериваче</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">слободну замену за Ораклове форме</a>, <br 
/><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">ГНУ-ов ПДФ</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Take action:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+#~ "\">Support ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to "
+#~ "schools."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Реагујте:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
+#~ "\">Подржимо <em>ODF</em> олимпијаду</a> и њихове 
напоре да се стандард "
+#~ "Опендокјумент (<em>OpenDocument</em>) примени у 
школама."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Canadians:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/";
+#~ "canadian-copyright-consultation/\"> Make your voice heard</a> on "
+#~ "copyright reform before September 13."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>канађани:</strong> <a 
href=\"http://www.fsf.org/blogs/community/";
+#~ "canadian-copyright-consultation/\">Огласите се</a> 
поводом реформе "
+#~ "система ауторских права пре 13. 
септембра."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
+#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Држављани САД:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#music-sharing\"> Потпишите петицију ЗЕГ-а 
(<em>EFF</em>)</a> за "
+#~ "подршку дељењу музике."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
+#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Држављани САД:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr."
+#~ "html#broadcast\">Подржите случај Јавно знање 
против „дозволе емитовања“</"
+#~ "a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
+#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Широм света:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.sr.html#wipo"
+#~ "\">Повећајте свесност о штетности 
СОИС-овог пакта о емитовању</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#~ "\">Support the efforts on EU net neutrality!</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality";
+#~ "\">Подржите неутралност мреже у ЕУ!</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "GNUstep Developers Wanted"
+#~ msgstr "Траже се градитељи ГНУстепа"

Index: home.pl.po
===================================================================
RCS file: home.pl.po
diff -N home.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.pl.po 30 Sep 2011 10:38:53 -0000   1.22
@@ -0,0 +1,564 @@
+# Polish translation of http://www.gnu.org/home.html
+# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org page.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2004, 2005, 2006.
+# Jan Wieremjewicz <address@hidden>, 2010.
+# Oskar Gałecki <address@hidden>, 2010.
+# Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>, 2010, 2011.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-29 18:58-0600\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <jsowoc AT gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "System Operacyjny GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Fundacja Wolnego Oprogramowania, Linux, Emacs, GCC, Unix, Wolne "
+"oprogramowanie, System operacyjny, Jądro GNU, GNU Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Od&nbsp;1983 roku tworzymy kompletny, podobny do&nbsp;Unix-a system "
+"operacyjny, który dałby użytkownikom wolność dzielenia się 
i&nbsp;ulepszania "
+"oprogramowania, które używają."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Co nowego"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Nowe wolne oprogramowanie"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman ogłosił we&nbsp;wrześniu 1983 roku plan stworzenia 
wolnego "
+"systemu operacyjnego podobnego do&nbsp;Unixa o&nbsp;nazwie GNU. GNU to "
+"jedyny system operacyjny napisany z&nbsp;myślą o&nbsp;wolności 
użytkowników."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studenci! "
+"Ubiegajcie się o&nbsp;zwrot nieużywanych licencji Windowsa</a>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Wesprzyj kampanię o&nbsp;neutralność sieci w&nbsp;Europie, <a 
href=\"http://";
+"www.savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+"America\">w&nbsp;USA</a> i&nbsp;<a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
+"\"Net neutrality in Canada\">w&nbsp;Kanadzie</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Czym jest GNU?"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.pl.html\">Projekt GNU</a> został zapoczątkowany "
+"w&nbsp;1984 roku w&nbsp;celu stworzenia systemu operacyjnego GNU&nbsp;"
+"&ndash; kompletnego, podobnego do&nbsp;Unix-a systemu operacyjnego, będą
cego "
+"<a href=\"/philosophy/free-sw.pl.html\">wolnym oprogramowaniem</a>&nbsp;"
+"&ndash; systemem, który szanuje Waszą wolność."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr "Zrzut ekranu z&nbsp;GNU"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+"Systemy Unikso-podobne są <a href=\"/software/\">zbiorami</a> aplikacji, "
+"bibliotek i&nbsp;narzędzi deweloperskich, oraz&nbsp;programu, nazywanego "
+"jądrem systemu, który przydziela zasoby i&nbsp;komunikuje się ze 
sprzętem."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+"GNU jest <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">często używany z&nbsp;jądrem "
+"zwanym Linux</a>. Mamy listę <a 
href=\"/distros/free-distros.html\">gotowych-"
+"do-zainstalowania dystrybucji GNU/Linuksa</a>, które zawierają wyłącznie "
+"wolne oprogramowanie. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">Hurd, jądro GNU</"
+"a>, jest rozwijane, ale&nbsp;nadal mu trochę brakuje zanim może być 
używane "
+"na&nbsp;co dzień."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"Kombinacja <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.pl.html\">GNU i&nbsp;Linux</a> jest "
+"<strong>Systemem operacyjnym GNU/Linux</strong> obecnie używanym przez "
+"miliony użytkowników, czasami błędnie nazywanym po&nbsp;prostu &bdquo;"
+"Linux&rdquo;."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"Nazwa &bdquo;GNU&rdquo; jest rekurencyjnym akronimem znaczącym &bdquo;GNU's "
+"Not Unix!&rdquo; [GNU nie jest UNIXem]; <a href=\"/pronunciation/"
+"pronunciation.html\">jest wymawiana po&nbsp;prostu<em>gnu</em></a> jako "
+"jedna sylaba z&nbsp;twardym 'g'."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Pobierz GNU teraz</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "Aktualności GNU"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr ""
+"Więcej aktualności znajduje się na&nbsp;<a href=\"http://planet.gnu.org/";
+"\">Planet GNU</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr "GNU Guile"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> jest oficjalnym "
+"językiem dla rozszerzeń Systemu Operacyjnego GNU. Wersja 2.0 została 
wydana "
+"16 lutego 2011 z&nbsp;<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.html";
+"\">wieloma nowymi możliwościami.</a> Ze względu na&nbsp;naturę 
kompilatora, "
+"biblioteki i&nbsp;dynamiczne środowisko programistyczne jest znakomitym "
+"językiem do&nbsp;pisania aplikacji. <a href=\"http://www.gnu.org/software/";
+"guile/community.html\">Przyłączcie się do&nbsp;społeczności!</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+# type: Content of: <div><div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> to w&nbsp;pełni funkcjonalne 
"
+"zorientowane obiektowo środowisko deweloperskie. Potrzebujemy programistów "
+"aby&nbsp;pisali i&nbsp;przenosili aplikacje dla GNUstep, a&nbsp;co za&nbsp;"
+"tym idzie, możemy sprawić, że&nbsp;system GNUstep dostarczy wspaniałych "
+"wrażeń jego użytkownikom."
+
+# type: Content of: <div><div><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Czym jest wolne oprogramowanie?"
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&bdquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.pl.html\">Wolne oprogramowanie</"
+"a>&rdquo; to kwestia wolności, a&nbsp;nie&nbsp;ceny, choć&nbsp;oba słowa "
+"po&nbsp;angielsku się tłumaczy jako &bdquo;free&rdquo;. W&nbsp;angielskim "
+"się rozróżnia te dwa znaczenia jako &bdquo;free speech&rdquo; [wolność "
+"słowa] lub&nbsp;&bdquo;free beer&rdquo; [darmowe piwo]."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"<strong>Wolne oprogramowanie to&nbsp;kwestia wolności użytkownika aby&nbsp;"
+"uruchamiał, powielał, rozprowadzał, badał, zmieniał oraz&nbsp;ulepszał "
+"oprogramowanie.</strong> Konkretnie, wolne oprogramowanie daje użytkownikowi 
"
+"cztery prawa:"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr ""
+"Wolność do&nbsp;uruchamiania programu, w&nbsp;dowolnym celu (wolność 0)."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Wolność analizowania, jak program działa i&nbsp;dostosowywania go do&nbsp;"
+"swoich potrzeb (wolność 1). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp 
do&nbsp;kodu "
+"źródłowego."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"Wolność do&nbsp;rozpowszechniania kopii, byście mogli pomóc innym ludziom 
"
+"(wolność 2)."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Wolność udoskonalania programu i&nbsp;publicznego rozpowszechniania 
własnych "
+"ulepszeń, dzięki czemu może z&nbsp;nich skorzystać cała społeczność 
(wolność "
+"3). Warunkiem koniecznym jest tu dostęp do&nbsp;kodu źródłowego."
+
+# type: Content of: <div><div><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Podejmijcie działanie"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Wspierajcie kampanie FSF</"
+"a></strong>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Obejrzyjcie i&nbsp;podzielcie się tym filmem:</strong> <a href="
+"\"http://patentabsurdity.com\";>Patent Absurdity</a>&nbsp;&ndash; wykonany "
+"dzięki <a href=\"http://www.fsf.org/associate/\";>członkom FSF</a> takich 
jak "
+"<a href=\"http://fsf.org/jfb\";>Wy</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Walczcie przeciwko patentom na&nbsp;oprogramowanie:</strong> <a href="
+"\"http://www.endsoftpatents.org\";>na&nbsp;całym świecie</a> <a href=\"/"
+"server/takeaction.pl.html#swpat\">i&nbsp;w&nbsp;Europie</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.pl.html#wipochange\">Wzywajcie aby&nbsp;"
+"WIPO zmienił swoją nazwę i&nbsp;misję</a>.</strong>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.pl.html#directory\">Dodajcie do&nbsp;skorowidza "
+"wolnego oprogramowania</a>."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.pl.html\">Więcej działań</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+"<strong>Czy&nbsp;jesteście w&nbsp;stanie się przyłączyć do&nbsp;jednego "
+"z&nbsp;tych <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";
+"\">Projektów o&nbsp;wysokim priorytecie</a>?</strong> Gnash, coreboot, wolne 
"
+"dystrybucje GNU/Linux, GNU Octave, sterowniki dla routerów, dwustronne "
+"debugowanie w&nbsp;GDB, automatyczna transkrypcja, sterowniki PowerVR, "
+"oraz&nbsp;wolne programy zastępujące Skype, biblioteki OpenDWG, i&nbsp;"
+"Oracle Forms."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Czy&nbsp;możecie przejąć <a 
href=\"/server/takeaction.pl.html#unmaint"
+"\">nieutrzymywany pakiet GNU</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a> i&nbsp;<a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> wszystkie czekają na&nbsp;opiekuna. <a "
+"href=\"http://www.gnu.org/server/takeaction.pl.html#unmaint\";>Więcej "
+"informacji</a>. Także potrzebujemy <a href=\"/server/takeaction."
+"html#python_configure\">GNU configure dla pakietów Python</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> ma bratnie organizacje <a href="
+"\"http://www.fsfe.org\";>w&nbsp;Europie</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">w&nbsp;Ameryce Łacińskiej</a> oraz&nbsp;<a href=\"http://fsf.org.in/";
+"\">w&nbsp;Indiach</a>."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez "
+"utworów zależnych 3.0 Stany Zjednoczone. Aby&nbsp;zobaczyć kopię 
niniejszej "
+"licencji przejdź na&nbsp;stronę <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-nd/3.0/us/</a> lub&nbsp;napisz do&nbsp;Creative Commons, 171 "
+"Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2004, 2005, 2006, Jan Owoc 2010, 2011; "
+"poprawki: Jan Wieremjewicz 2010, Oskar Gałecki 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Tłumaczenia</a> tej "
+"strony"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Can you help us modify "
+#~ "NoScript so it can detect and block nontrivial nonfree JavaScript code?</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/tasks/noscript\";>Czy&nbsp;możecie pomóc "
+#~ "zmodyfikować NoScript aby&nbsp;wykrywał nietrywialny kod JavaScript?</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Podpiszcie petycje aby&nbsp;This American Life wspierało wolne 
formaty!"
+#~ "</a></strong>"
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Shame on "
+#~ "Massachusetts for censoring the Internet</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://ma.aclu.org/site/R?i=GFduzww44T4ttMzabqwBig..\";>Hańba "
+#~ "dla stanu Massachusetts, próbującego cenzurować Internet</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in "
+#~ "any medium, provided this notice is preserved. <br /> Zezwala się 
na&nbsp;"
+#~ "wykonywanie i&nbsp;dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie "
+#~ "od&nbsp;nośnika, pod&nbsp;warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">The Hurd, GNU's kernel</a>, is actively "
+#~ "developed, but is still some way from being ready for daily use, so GNU "
+#~ "is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+#~ "Linux</a>; here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of full "
+#~ "GNU/Linux distributions</a> which are entirely free software."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/software/hurd/\">Hurd, jądro GNU</a> jest na&nbsp;bieżąco "
+#~ "rozwijany, ale&nbsp;sporo jeszcze zostało zanim będzie gotowy do&nbsp;"
+#~ "używania na&nbsp;co dzień, więc&nbsp;system GNU jest <a 
href=\"/gnu/gnu-"
+#~ "linux-faq.pl.html\">często używany z&nbsp;jądrem o&nbsp;nazwie 
Linux</a>. "
+#~ "Mamy <a href=\"/distros/free-distros.html\">listę pełnych dystrybucji 
GNU/"
+#~ "Linuksa</a>, w&nbsp;których skład wchodzi wyłącznie wolne 
oprogramowanie."
+
+# type: Content of: <div><div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Inne wiadomości, oraz&nbsp;starsze wiadomości z&nbsp;Aktualności GNU "
+#~ "znajdziesz w&nbsp;<a href=\"/server/whatsnew.html\">Co&nbsp;nowego</a> "
+#~ "w&nbsp;Projekcie GNU."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/";
+#~ "digital-economy-act\">UK citizens: help repeal the Digital Economy Act</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://yourfreedom.hmg.gov.uk/repealing-unnecessary-laws/";
+#~ "digital-economy-act\">Obywatele Wielkiej Brytanii: pomóżcie uchylić "
+#~ "ustawę <em>Digital Economy Act</em></a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Pisanie licencji:</strong> <a href=\"/server/takeaction.pl."
+#~ "html#licenses\">Uczestniczcie</a> w&nbsp;pisaniu licencji GFDL i&nbsp;"
+#~ "GSFDL."
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Obywatele USA:</strong> <a href=\"/server/takeaction.pl."
+#~ "html#antidmca\">Podpiszcie petycje przeciwko patentom na&nbsp;"
+#~ "oprogramowaniu oraz&nbsp;przeciwko DMCA</a>."

Index: keepingup.de.po
===================================================================
RCS file: keepingup.de.po
diff -N keepingup.de.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ keepingup.de.po   30 Sep 2011 10:38:53 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,280 @@
+# German translation of http://gnu.org/keepingup.html
+# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>, 2011.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: keepingup.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-20 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-28 02:50+0200\n"
+"Last-Translator: Joerg Kohne <joeko (AT) online (PUNKT) de>\n"
+"Language-Team: German <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Keeping Up With GNU and the FSF - GNU Project - Free Software Foundation "
+"(FSF)"
+msgstr ""
+"Auf dem Laufenden bleiben mit GNU und der FSF - GNU Projekt - Free Software "
+"Foundation (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+#. type: Content of: <h2>
+msgid "Keeping Up With GNU and the FSF"
+msgstr "Auf dem Laufenden bleiben mit GNU und der FSF"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This page contains a list of resources to help you keep up to date on what "
+"is happening with the GNU Project and the Free Software Foundation."
+msgstr ""
+"Diese Seite enthält Ressourcen, um Sie auf dem Laufenden zu halten, was "
+"gerade bei <span title=\"GNU&#8217;s Nicht Unix\">GNU</span> und der Free "
+"Software Foundation los ist."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "What's New"
+msgstr "Was gibt&#8217;s Neues"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Find out <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New in and about the GNU "
+"Project</a>."
+msgstr ""
+"Finden Sie heraus, <a href=\"/server/whatsnew\">Was es Neues beim GNU "
+"Projekt gibt</a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Aktiv werden"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Keep up on what <a href=\"/server/takeaction.html\">you can do</a> to keep "
+"software free, and promote the freedoms of speech, press, and association on "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"Was <a href=\"/server/takeaction\">können Sie tun</a>, um Software <span "
+"title=\"Frei wie in Freiheit\">Frei</span> zu halten und die Meinungs-, "
+"Presse- und Versammlungsfreiheit im Internet zu fördern."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Coming Events"
+msgstr "Anstehende Veranstaltungen"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Find out about <a href=\"/events.html\">coming FSF and GNU Events</a>."
+msgstr ""
+"Informieren Sie sich über <a href=\"http://www.fsf.org/events\";>anstehende "
+"Veranstaltungen der FSF und <span title=\"GNU&#8217;s Nicht Unix\">GNU</"
+"span></a>."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Press Releases"
+msgstr "Pressemitteilungen"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Read the <a href=\"/press/press.html#releases\">press releases</a> from the "
+"GNU Project and the FSF."
+msgstr ""
+"Lesen Sie die <a href=\"/press/press.de.html#releases\">Pressemitteilungen</"
+"a> vom GNU Projekt und der FSF."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Free Software Directory"
+msgstr "Freie Software-Verzeichnis"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Additions and updates are constantly made to the <a href=\"http://directory.";
+"fsf.org\">Free Software Directory</a>. Check the list of recent updates "
+"often to see what's new (and consider contributing)."
+msgstr ""
+"Es werden ständig Ergänzungen und Aktualisierungen am <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org\">Freie Software-Verzeichnis</a> vorgenommen. Überprüfen "
+"Sie häufiger die neuesten Aktualisierungen, um zu erfahren, was es Neues "
+"gibt (und erwägen sich daran zu beteiligen)."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr "Mailinglisten"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are many <a href=\"http://lists.gnu.org\";>public mailing lists</a> "
+"related to the GNU Project and the FSF. You can subscribe to these lists to "
+"keep up with the latest news and developments on GNU Projects/Packages and "
+"to get general information about GNU/FSF."
+msgstr ""
+"Es gibt zahlreiche <a href=\"http://lists.gnu.org\";>öffentliche "
+"Mailinglisten</a> im Zusammenhang mit dem GNU Projekt und der FSF. Sie "
+"können diese Mailinglisten abonnieren, um Schritt mit den neuesten "
+"Nachrichten und Entwicklungen der GNU Projekte/Pakete halten zu können, und "
+"um allgemeine Informationen über GNU und der FSF zu erhalten."
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid "Here are some that are good for general info:"
+msgstr "Einige Mailinglisten zur allgemeinen Information:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";> info-fsf</a>: "
+"Free Software Foundation announcements and information."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-fsf\";>info-fsf</a>: "
+"Ankündigungen und Informationen der Free Software Foundation."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";> info-gnu</a>: "
+"Announcements and requests for help from the GNU project and the Free "
+"Software Foundation."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu\";>info-gnu</a>: "
+"Ankündigungen und Anfragen zur Hilfe aus dem GNU Projekt und der Free "
+"Software Foundation."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";> info-gnu-"
+"events</a>: Announcements of GNU and FSF events."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-gnu-events\";>info-gnu-"
+"events</a>: Ankündigungen von Veranstaltungen über GNU und der FSF."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";> info-press</a>: "
+"GNU press announcements."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://mail.gnu.org/mailman/listinfo/info-press\";>info-press</a>: "
+"GNU Pressemitteilungen."
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "Usenet"
+msgstr "Usenet"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are several gnu.* Usenet newsgroups that are good sources of "
+"information. This group is useful in keeping up with what's going on with "
+"GNU:"
+msgstr ""
+"Es gibt verschiedene gnu.* Usenet-Newsgroups, die gute Informationsquellen "
+"sind. Diese Gruppe ist sinnvoll, im Einklang mit &#8222;Was gibt&#8217;s "
+"Neues bei GNU&#8220;:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+#. type: Content of: <ul><li>
+msgid "gnu.announce"
+msgstr "gnu.announce"
+
+# type: Content of: <h3>
+#. type: Content of: <h3>
+msgid "News in Spanish"
+msgstr "Neues auf Spanisch"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can get news about GNU in Spanish at <a href=\"http://gnuticias.es.gnu.";
+"org\">GNUticias</a>."
+msgstr ""
+"Sie können Neuigkeiten über GNU in Spanisch unter <a 
href=\"http://gnuticias.";
+"es.gnu.org\">GNUticias</a> erhalten."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please inquire about GNU by Email: <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>, Voice: +1-617-542-5942, or Fax: +1-617-542-2652."
+msgstr ""
+"Fragen zu GNU bitte per E-Mail: <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>, Telefon: +1-617-542-5942 oder Fax: +1-617-542-2652."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send broken links and other web page suggestions to <a href=\"/people/"
+"webmeisters.html\">The GNU Webmasters</a> at <a href=\"mailto:address@hidden";
+"org\">&lt;address@hidden&gt;</a>"
+msgstr ""
+"Bitte senden Sie ungültige Verweise und andere Korrekturen oder Vorschläge "
+"an <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;"
+"</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+"Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.de\">Creative Commons "
+"Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 Vereinigte Staaten von Amerika Lizenz</"
+"a>."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "<strong>Übersetzung:</strong> Joerg Kohne, 2011."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualisierung:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#~ msgid "Translations of this page"
+#~ msgstr "Übersetzungen dieser Seite"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice is "
+#~ "preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Die unveränderte Vervielfältigung und Verbreitung dieses gesamten 
Textes "
+#~ "sind weltweit ohne Lizenzgebühren und auf jedem Medium, sofern dieser "
+#~ "Hinweis und der Copyright-Hinweis angegeben werden, erlaubt."

Index: home.tr.po
===================================================================
RCS file: home.tr.po
diff -N home.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.tr.po 30 Sep 2011 10:38:53 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1158 @@
+# Turkish translations for home.shtml package
+# home.shtml paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the home.shtml package.
+# Ali Servet Dönmez <address@hidden>, 2008, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.shtml\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-11 18:29+0100\n"
+"Last-Translator: Ali Servet Dönmez <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Outdated-Since: 2011-09-27 04:25-0300\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "GNU İşletim Sistemi"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free "
+#| "Software, Operating System, GNU Kernel, HURD, GNU HURD, Hurd"
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, Linux, Emacs, GCC, Unix, Özgür 
Yazılım, "
+"İşletim Sistemi, GNU Çekirdeği, HURD, GNU HURD, Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"1983'den beri, bilgisayar kullanıcıları kullandıkları yazılımları 
paylaşma "
+"ve daha da iyileştirme özgürlüklerine sahip olabilsinler diye, UNIX 
benzeri "
+"GNU işletim sistemini geliştiriyoruz."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Neler olup bitiyor?"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Yeni Özgür Yazılımlar"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman Eylül 1983'te adı GNU olan özgür yazılım Unix benzeri 
bir "
+"işletim sistemi geliştirmeyi planladığını açıkladı. GNU özellikle "
+"kullanıcıların özgürlükleri için geliştirilmiş tek işletim 
sistemidir."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://petition.stopsoftwarepatents.eu/\";>Sign This Petition to "
+#| "stop software patents in Europe</a><br /> <a href=\"http://www.";
+#| "openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\"> Support the "
+#| "efforts on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://www.";
+#| "savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of "
+#| "America\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
+#| "\"Net neutrality in Canada\">in Canada</a>.<br /> Take a look at a new <a "
+#| "href=\"http://www.gnu.org/graphics/jesus-cartoon.html\";> cartoon</a>."
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://petition.stopsoftwarepatents.eu/\";>Sign This Petition to "
+"stop software patents in Europe</a><br /> <a href=\"http://www.";
+"openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\"> Support the efforts "
+"on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://www.savetheinternet.com\"; "
+"title=\"Net neutrality in the United States of America\">in the USA</a> and "
+"<a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net neutrality in Canada\">in "
+"Canada</a>.<br /> Take a look at a new <a href=\"http://www.gnu.org/graphics/";
+"jesus-cartoon.html\"> cartoon</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "GNU nedir?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The GNU Project was launched in 1984 to develop a complete Unix-like "
+#| "operating system which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+#| "software</a>: the GNU system."
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"GNU Projesi 1984 yılında tam anlamıyla UNIX benzeri <a href=\"/philosophy/"
+"free-sw.html\">özgür</a> bir işletim sistemini, GNU sistemini, 
geliştirmek "
+"için başlatıldı."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p><a>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/screenshot.html\">"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Özgür GNU/Linux 
Dağıtımları</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><p><a><img>
+msgid "Screenshot of GNU"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid "</a>"
+msgstr "</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"Unix-like operating systems are built from a <a href=\"/software/\">software "
+"collection</a> of applications, libraries, and developer tools&mdash;plus a "
+"program to allocate resources and talk to the hardware, known as a kernel."
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"GNU is <a href=\"/gnu/gnu-linux-faq.html\">often used with a kernel called "
+"Linux</a>, and here is a <a href=\"/distros/free-distros.html\">list of "
+"ready-to-install GNU/Linux distributions</a> which are entirely free "
+"software. <a href=\"/software/hurd/hurd.html\">The Hurd, GNU's kernel</a>, "
+"is actively developed, but is still some way from being ready for daily use."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNU's kernel isn't finished, so GNU is used with the kernel Linux. The "
+#| "combination of GNU and Linux is the <b>GNU/Linux operating system</b>, "
+#| "now used by millions."
+msgid ""
+"The combination of <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU and Linux</a> is "
+"the <strong>GNU/Linux operating system</strong>, now used by millions and "
+"sometimes incorrectly called simply &ldquo;Linux&rdquo;."
+msgstr ""
+"GNU'nun kendi çekirdeği henüz bitmemiş olduğundan GNU, Linux çekirdeği 
ile "
+"kullanılmaktadır. Bugün milyonlar tarafından kullanılan, GNU ve Linux'un 
"
+"birlikteliği GNU/Linux işletim sistemidir."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not "
+#| "Unix!&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no "
+#| "vowel sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
+msgid ""
+"The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
+"&rdquo;; <a href=\"/pronunciation/pronunciation.html\">it is pronounced "
+"<em>g-noo</em></a>, as one syllable with no vowel sound between the <em>g</"
+"em> and the <em>n</em>."
+msgstr ""
+"&ldquo;GNU&rdquo; adı &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;in kendini yineleyen bir "
+"kısaltmasıdır; Türkçe'de aynen yazıldığı gibi söylenir."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
+msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Download GNU now</a>"
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Özgür GNU/Linux 
Dağıtımları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUs Flashes"
+msgstr "GNUs Flashes"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+msgid "For more news, see <a href=\"http://planet.gnu.org/\";>Planet GNU</a>."
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNU Guile"
+msgstr ""
+
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/\";>GNU Guile</a> is the official "
+"extension language for the GNU Operating System. Version 2.0 was released "
+"February 16, 2011 with a <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/news.";
+"html\">wealth of new features.</a> Its compiler infrastructure, libraries, "
+"and dynamic programming environment make it a great language to write "
+"applications in. <a href=\"http://www.gnu.org/software/guile/community.html";
+"\">Join the community now!</a>"
+msgstr ""
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Content of: <div><div><div><h4>
+msgid "GNUstep"
+msgstr "GNUstep"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment."
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnustep.org/\";>GNUstep</a> is a fully-functional object-"
+"oriented development environment. We need developers to write and port "
+"applications to GNUstep so that we can make it a great experience for users."
+msgstr "GNUstep tümüyle işlevsel nesne tabanlı bir geliştirme 
ortamıdır."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is Free Software?"
+msgstr "Özgür Yazılım nedir?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Free software</a>&rdquo; is a "
+"matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think "
+"of &ldquo;free&rdquo; as in &ldquo;free speech&rdquo;, not as in &ldquo;free "
+"beer&rdquo;."
+msgstr ""
+"&ldquo;<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">Özgür yazılım</a>&rdquo; para 
"
+"ile ilgili bir sorun değildir, bir özgürlük sorunudur. Bu kavramı 
anlamak "
+"için &ldquo;düşünce özgürlüğü&rdquo;nü düşünmeniz gerekir, 
&ldquo;nerede "
+"beleş oraya yerleş&rdquo; gibi değil."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Free software is a matter of the users' <span class=\"highlight\">freedom "
+#| "to run, copy, distribute, study, change and improve</span> the software. "
+#| "More precisely, it refers to four kinds of freedom, for the users of the "
+#| "software:"
+msgid ""
+"<strong>Free software is a matter of the users' freedom to run, copy, "
+"distribute, study, change and improve the software.</strong> More precisely, "
+"it refers to four kinds of freedom, for the users of the software:"
+msgstr ""
+"Özgür yazılım, kullanıcıların yazılımları <span class=\"highlight"
+"\">çalıştırma, kopyalama, dağıtma, öğrenme, değiştirme ve 
iyileştirme "
+"özgürlükleri</span>yle ilgili bir sorundur. Daha kesin olarak, yazılım "
+"kullanıcıları için, dört çeşit özgürlüğe atıfta bulunur:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid "The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)."
+msgstr ""
+"Hangi amaç için olursa olsun, programı çalıştırma özgürlüğü (0. 
özgürlük)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs "
+"(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Kendi ihtiyaçlarınıza uyarlamak için programın nasıl çalıştığını 
öğrenme "
+"özgürlüğü (1. özgürlük). Kaynak koduna erişim bunun için bir 
önkoşuldur."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)."
+msgstr ""
+"İhtiyacı olanlara yardım edebilmeniz için programın kopyalarını 
dağıtma "
+"özgürlüğü (2. özgürlük)."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"The freedom to improve the program, and release your improvements to the "
+"public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the "
+"source code is a precondition for this."
+msgstr ""
+"Bütün toplumun faydalanabilmesi için programı iyileştirme ve 
yaptıklarınızı "
+"halka açma özgürlüğü (3. özgürlük). Kaynak koduna erişim bunun 
için bir "
+"önkoşuldur."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "Take Action"
+msgstr "Harekete Geçin"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#| "a>"
+msgid ""
+"<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns\";>Support current FSF "
+"campaigns</a></strong>."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</a>"
+
+# type: Content of: <div><div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Watch and share this movie:</strong> <a href=\"http://";
+"patentabsurdity.com\">Patent Absurdity</a>&mdash;made possible by <a href="
+"\"http://www.fsf.org/associate/\";>FSF associate members</a> like <a href="
+"\"http://fsf.org/jfb\";>you</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+#| "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction."
+#| "html#swpat\">in Europe</a>."
+msgid ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">worldwide</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">and Europe</a>."
+msgstr ""
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">in Europe</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+#| "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+msgid ""
+"<strong><a href=\"/server/takeaction.html#wipochange\">Call on WIPO</a></"
+"strong> to change its name and mission."
+msgstr ""
+"<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+"\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#, fuzzy
+#| msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
+msgid "<a href=\"/server/takeaction.html\">More action items.</a>"
+msgstr "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Diğer eylemler</a>"
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"<strong>Can you contribute to any of these <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority-projects/\">High Priority Projects</a>?</strong> Gnash, "
+"coreboot, free distributions of GNU/Linux, GNU Octave, drivers for network "
+"routers, reversible debugging in GDB, automatic transcription, PowerVR "
+"drivers, and also free software replacements for Skype, OpenDWG libraries, "
+"and Oracle Forms."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
+#| "package:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/"
+#| "fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a "
+#| "href=\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+#| "\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtypist/\">gtypist</a>, <a href=\"/"
+#| "software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a "
+#| "href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rpge/"
+#| "\">rpge</a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>."
+msgid ""
+"<strong>Can you help take over an <a href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
+"\">unmaintained GNU package</a>?</strong> <a href=\"/software/alive/"
+"\">alive</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a href="
+"\"/software/dr-geo/\">dr-geo</a>, <a href=\"/software/ggradebook/"
+"\">ggradebook</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href=\"/"
+"software/gnu-queue/\">gnu-queue</a>, <a href=\"/software/goldwater/"
+"\">goldwater</a>, <a href=\"/software/halifax/\">halifax</a>, <a href=\"/"
+"software/orgadoc/\">orgadoc</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, "
+"<a href=\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/"
+"quickthreads/\">quickthreads</a>, <a href=\"/software/snakecharmer/"
+"\">snakecharmer</a>, <a href=\"/software/sxml/\">sxml</a>, <a href=\"/"
+"software/trueprint/\">trueprint</a> are all <a href=\"/server/takeaction."
+"html#unmaint\">looking for maintainers</a>. We also need <a href=\"/server/"
+"takeaction.html#python_configure\">GNU configure for Python packages</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
+"package:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/"
+"fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href="
+"\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtypist/\">gtypist</a>, <a href=\"/"
+"software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href="
+"\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rpge/\">rpge</"
+"a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+#. type: Content of: <div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
+#| "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+#| "Software Foundation</a>, Inc."
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free "
+"Software Foundation</a>, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org";
+#| "\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a "
+#| "href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.fsf.org/\";>FSF</a> also has sister organizations in "
+"<a href=\"http://www.fsfe.org\";>Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/";
+"\">Latin America</a> and <a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
+msgstr ""
+"FSF'nin ayrıca <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Avrupa</a>'da, <a href="
+"\"http://www.fsfla.org/\";>Latin Amerika</a>'da ve <a href=\"http://fsf.org.";
+"in/\">Hindistan</a>'da kardeş kuruluşları vardır."
+
+#. type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
+"NoDerivs 3.0 United States License</a>."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+#. type: Content of: <div><div>
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://www.pittle.org/\";>Ali Servet Dönmez</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
+"2008, 2010.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+#. type: Content of: <div><p>
+#, fuzzy
+#| msgid "Last Updated:"
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+#. type: Content of: <div><h4>
+msgid ""
+"<a href=\"/server/standards/README.translations.html\">Translations</a> of "
+"this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<strong><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/tal-patents/petition";
+#~ "\">Sign our petition to ask This American Life to support free formats!</"
+#~ "a></strong>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+#~ "worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+#~ "copyright notice, are preserved."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve "
+#~ "dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu 
ve "
+#~ "yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin 
verilmiştir."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "For other news, as well as for items that used to be in this GNUs Flashes "
+#~ "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and "
+#~ "about the GNU Project."
+#~ msgstr ""
+#~ "Önceden GNUs Flashes bölümünde bulunmuş olanlar da dahil olmak 
üzere, "
+#~ "diğer haberler için, lütfen GNU Projesi ile ilgili <a href=\"/server/"
+#~ "whatsnew.html\">Haberler Neler</a> bölümüne bakın."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#licenses\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+#~ "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Sometimes this combination is incorrectly called <a href=\"/gnu/linux-and-"
+#~ "gnu.html\">Linux</a>. There are many variants or &ldquo;"
+#~ "distributions&rdquo; of GNU/Linux."
+#~ msgstr ""
+#~ "Bazen bu birliktelik hatalı olarak <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html"
+#~ "\">Linux</a> olarak anılmaktadır. GNU/Linux'un çok çeşitleri ya da 
&ldquo;"
+#~ "dağıtımları&rdquo; vardır."
+
+# type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><div><img>
+#~ msgid "gNewSense logo"
+#~ msgstr "gNewSense logo"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><div><img>
+#~ msgid "Trisquel GNU/Linux logo"
+#~ msgstr "Trisquel GNU/Linux logo"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-"
+#~ "distros.html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; "
+#~ "in other words, entirely freedom-respecting</span>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Biz %100 özgür olan, ya da başka bir deyişle tamamen özgürlüğe 
saygı "
+#~ "duyan, <span class=\"highlight\"><a href=\"/distros/free-distros.html"
+#~ "\">GNU/Linux dağıtımları</a>nı tavsiye ediyoruz</span>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/pub/gnu/\";>Download GNU source code</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Ses/Görüntü</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "We need developers to write and port applications to GNUstep so that we "
+#~ "can make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.";
+#~ "gnustep.org/\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kullanıcılar için harika bir deneyim olabilsin diye GNUstep'e 
uygulamalar "
+#~ "yazacak ve geçirecek geliştiricilere ihtiyacımız var. Daha fazla bilgi 
"
+#~ "için lütfen http://www.gnustep.org/ sayfasına bakın."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnash\";> Gnash "
+#~ "(GNU Flash Player)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#coreboot\";> "
+#~ "Coreboot (campaign for a free BIOS)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#skypereplacement";
+#~ "\"> free replacement for skype</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#videoediting\";> "
+#~ "video editing</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gereplacment\";> "
+#~ "free replacement for Google Earth</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#distros\";> "
+#~ "Fully free GNU/Linux distributions</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#gnuoctave\";> "
+#~ "GNU Octave (free software Matlab replacement)</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/";
+#~ "#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#mesh\";> free "
+#~ "software drivers for mesh routers</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid ""
+#~| "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~| "a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/#oracle\";>free "
+#~ "replacement for Oracle Forms</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "What is the Free Software Foundation?"
+#~ msgstr "Özgür Yazılım Vakfı nedir?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</a> (<abbr "
+#~ "title=\"Free Software Foundation\">FSF</abbr>) is the principal "
+#~ "organizational sponsor of the GNU Project. The <abbr>FSF</abbr> receives "
+#~ "very little funding from corporations or grant-making foundations but "
+#~ "relies on support from individuals like you."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org\";>Özgür Yazılım Vakfı</a> (<abbr title="
+#~ "\"Özgür Yazılım Vakfı\">FSF</abbr>) GNU Projesi'nin başlıca 
örgütsel "
+#~ "destekleyicisidir. <abbr>FSF</abbr> şirketlerden ve kâr sağlayan "
+#~ "kurumlardan çok küçük bir kaynak sağlamaktadır ama sizin gibi 
bireylerin "
+#~ "desteğine bel bağlamaktadır."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
+#~ "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
+#~ "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
+#~ "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
+#~ "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
+#~ "a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lütfen <a href=\"http://member.fsf.org/\";>ortak üye olarak</a>, <a href="
+#~ "\"http://order.fsf.org/\";>el kitapları ya da eşya sayın alarak</a> ya 
da "
+#~ "<a href=\"http://donate.fsf.org/\";>para bağışlayarak</a> <abbr>FSF</"
+#~ "abbr>'ye yardım etmeyi göz önünde bulundurun. Eğer işinizde Özgür 
Yazılım "
+#~ "kullanıyorsanız, <abbr>FSF</abbr>'ye yardımcı olmanın bir yolu 
olarak, <a "
+#~ "href=\"http://patron.fsf.org/\";>sürekli müşteriliği</a> göz önünde "
+#~ "bulundurabilirsiniz."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "The GNU project supports the mission of the <abbr>FSF</abbr> to preserve, "
+#~ "protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and "
+#~ "redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software "
+#~ "users. We support the <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html"
+#~ "\">freedoms of speech, press, and association</a> on the Internet, <a "
+#~ "href=\"http://www.eff.org/privnow/\";>the right to use encryption software "
+#~ "for private communication</a>, and the <a href=\"/philosophy/protecting."
+#~ "html\">right to write software</a> unimpeded by private monopolies. You "
+#~ "can also learn more about these issues in the book <a href=\"http://shop.";
+#~ "fsf.org/product/free-software-free-society/\">Free Software, Free "
+#~ "Society</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "GNU Projesi, <abbr>FSF</abbr>'nin bilgisayar yazılımlarını kullanma, "
+#~ "öğrenme, kopyalama, değiştirme ve dağıtma özgürlüklerini koruma 
ve Özgür "
+#~ "Yazılım kullanıcılarının haklarını savunma amacını destekler. 
Biz, "
+#~ "İnternet'te <a href=\"/philosophy/basic-freedoms.html\">özgür 
düşünce</"
+#~ "a>, yayın ve birlik kurma özgürlüklerini, özel iletişim için <a 
href="
+#~ "\"http://www.eff.org/privnow/\";>şifreleme yazılımı kullanma 
hakkı</a>nı "
+#~ "ve özel tekeller tarafından engellenmemiş <a href=\"/philosophy/"
+#~ "protecting.html\">yazılım yazma hakkı</a>nı destekliyoruz. Bu konular "
+#~ "hakkında daha fazla bilgiyi ayrıca <a href=\"/doc/book13.html\">Free "
+#~ "Software, Free Society</a> kitabından öğrenebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#~ msgid "Get Involved"
+#~ msgstr "Siz de katılın"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#~ msgid ""
+#~ "Whoever you are, wherever you are, and whatever your skills and interests "
+#~ "are there are many ways you can get involved with the GNU Project:"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kim olursanız olun, nerede olursanız olun ve yetenek ya da ilgileriniz "
+#~ "neler olursa olsunlar GNU Projesine katılmanın birçok yolu vardır:"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/help/help.html\">Yardım edebileceğiniz genel 
yollar</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects "
+#~ "that need help</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Yardıma muhtaç 
özel "
+#~ "projeler</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+#~ "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a "
+#~ "href=\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become "
+#~ "a coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
+#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
+#~ "application development."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
+#~ "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
+#~ "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
+#~ "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
+#~ "www.gnu.org translation team."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Paketleri</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Kullanım Klavuzları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mektuplaşma Listeleri</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Site</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://ftp.gnu.org/gnu/\";>GNU FTP Site</a> and <a href=\"/prep/"
+#~ "ftp.html\">mirrors</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Sitesi</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Özgür Yazılım Lisansları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU FDL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Ses/Görüntü</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/accessibility/accessibility.html\">Accessibility Statement</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Özgür Yazılım Lisansları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/server/\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/server/server.html\">GNU Server Guidelines</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/\">GNU Server Kılavuzları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standartları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/links/links.html\">More Free Software Links</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Özgür Yazılım Lisansları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">GNU's Who</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/\">GNU'nun Kimliği</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/contact/gnu-advisory.html\">GNU Advisory Committee</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Sanat</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">Konuşmacılar</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">Teşekkürler</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/testimonials/\">Testimonials</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Testimonials</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/testimonials/\">Referanslar</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU Kullanıcı 
Groupları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Jobs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Job Board</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/jobs\">Özgür Yazılım İş İlanları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</"
+#~ "a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Eğlence</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Sanat</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/music/music.html\">Music &amp; Songs</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/music/\">Müzik &amp; Şarkılar</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h3>
+#~ msgid "More information"
+#~ msgstr "Daha fazla bilgi"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/provide.html\">What we provide</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/provide.html\">Sağladıklarımız</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Why we exist</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Varoluş nedenimiz</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Where we are going</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Gittiğimiz yer</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/people/people.html\">Who we are</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Our project hosting server, savannah."
+#~ "gnu.org</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org, proje barındırma "
+#~ "sunucumuz</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
+#~ msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU documentation</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Kullanım Klavuzları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#, fuzzy
+#~| msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
+#~ msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>All GNU packages</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Paketleri</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mailing lists</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <h1><img>
+#~ msgid "Freedom Fry"
+#~ msgstr "Özgürlük Fry"
+
+# type: Content of: <p><a>
+#~ msgid "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+#~ msgstr "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu.html\">"
+
+# type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><p><a><img>
+#~ msgid "Stephen Fry"
+#~ msgstr "Stephen Fry"
+
+# type: Content of: <p>
+#~ msgid ""
+#~ "Mr. Stephen Fry <a href=\"/fry/\">introduces you to free software</a>, "
+#~ "and reminds you of a very special birthday."
+#~ msgstr ""
+#~ "Stephen Fry <a href=\"/fry/\">sizi özgür yazılım ile 
tanıştırıyor</a>, ve "
+#~ "çok özel bir doğumgününü hatırlatıyor."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Felsefe</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror Listesi</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Kod Standartları</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Maintainers' Information</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Bakıcı Bilgileri</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
+#~ msgstr "<a href=\"/links\">Bağlantılar</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">What users think of GNU "
+#~ "software</a>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Kullanıcıların GNU "
+#~ "yazılımları hakkında düşündükleri</a>"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
+#~ "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</"
+#~ "a>, <a href=\"/fun/fun.html\">Fun</a>, <a href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">ThankGNUs</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "GNU web sitesinin diğer alanları: <a 
href=\"/manual/manual.html\">Yazılım "
+#~ "belgeleme</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Çizgeler ve sanat</a>, 
"
+#~ "<a href=\"/fun/fun.html\">Eğlence</a>, <a 
href=\"/thankgnus/thankgnus.html"
+#~ "\">GNU'lara Teşekkürler</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
+#~ "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/"
+#~ "index.html#volunteerswanted\">GNU libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
+#~ "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
+#~ "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
+#~ "libcdio</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
+#~ msgid ""
+#~ "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free "
+#~ "BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
+#~ "editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gereplacment\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense (the "
+#~ "all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab "
+#~ "replacement)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> free software drivers for mesh routers</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
+#~ "we are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.";
+#~ "fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free "
+#~ "BIOS)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video "
+#~ "editing</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#gereplacment\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href="
+#~ "\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnewsense\";> gNewSense (the "
+#~ "all free software GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab "
+#~ "replacement)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+#~ "html#opendwgreplacement\"> free replacement for OpenDWG libraries</a>, "
+#~ "<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> "
+#~ "reversible debugging in GDB</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+#~ "campaigns/priority.html#mesh\"> free software drivers for mesh routers</"
+#~ "a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#oracle";
+#~ "\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+#~ "org/campaigns/priority.html#pdf\">GNU PDF</a>."

Index: home.it.po
===================================================================
RCS file: home.it.po
diff -N home.it.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ home.it.po 30 Sep 2011 10:38:53 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,479 @@
+# Italian translation of home.html
+# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Giorgio V. Felchero, Paola Blason, Francesco Potortì,
+# Alessandro Rubini, Andrea Pescetti, 1999-2008.
+# Andrea Pescetti, 2008.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: home.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-09-30 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-31 07:10+0100\n"
+"Last-Translator: Andrea Pescetti <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Italian\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+#. type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Operating System"
+msgstr "Il Sistema Operativo GNU"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Operating System, GNU Kernel, GNU Hurd"
+msgstr ""
+"GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Emacs, GCC, Unix, Free Software, "
+"Software Libero, Operating System, Sistema Operativo, GNU Kernel, GNU Hurd"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+#. type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid ""
+"Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that "
+"computer users can have the freedom to share and improve the software they "
+"use."
+msgstr ""
+"Dal 1983 sviluppiamo il sistema operativo libero GNU, simile a UNIX, per "
+"dare agli utenti la possibilità di condividere e migliorare il software che "
+"usano."
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "What's New"
+msgstr "Novità"
+
+# type: Attribute 'title' of: <link>
+#. type: Attribute 'title' of: <link>
+msgid "New Free Software"
+msgstr "Software Libero: ultimi arrivi"
+
+# type: Content of: <p>
+#. type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Richard Stallman announced in September 1983 the plan to develop a free "
+"software Unix-like operating system called GNU. GNU is the only operating "
+"system developed specifically for the sake of users' freedom."
+msgstr ""
+"Richard Stallman announciò a settembre 1983 il progetto di sviluppare GNU, "
+"un sistema operativo che fosse software libero e fosse simile a Unix. GNU è "
+"l'unico sistema operativo sviluppato appositamente per la libertà degli "
+"utenti."
+
+# type: Content of: <div><ul><li>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Students! "
+"Claim a refund on your unused Microsoft Windows licences</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.aful.org/communiques/univ-offers-me-windows\";>Studenti, "
+"fatevi rimborsare le vostre licenze Microsoft Windows inutilizzate!</a>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. type: Content of: <div><ul><li>
+msgid ""
+"Support the efforts on net neutrality in Europe, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
+msgstr ""
+"Sostenete gli sforzi per preservare la neutralità della rete in Europa, <a "
+"href=\"http://www.savetheinternet.com\"; title=\"Neutralità della rete negli "
+"USA\">negli USA</a> e <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title="
+"\"Neutralità della rete in Canada\">in Canada</a>."
+
+# type: Content of: <table><tr><td><h2>
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+msgid "What is GNU?"
+msgstr "Cos'è il Progetto GNU?"
+
+# type: Content of: <table><tr><td><p>
+#. type: Content of: <div><div><p>
+msgid ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.html\">The GNU Project</a> was launched in 1984 to "
+"develop the GNU operating system, a complete Unix-like operating system "
+"which is <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</a>&mdash;"
+"software which respects your freedom."
+msgstr ""
+"Il <a href=\"/gnu/gnu.it.html\">Progetto GNU</a> è stato lanciato nel 1984 "
+"per sviluppare il sistema operativo GNU, un sistema Unix-compatibile "
+"completo che fosse <a href=\"/philosophy/f