trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[pl] New translation: Nie pozwólcie "własność intelektualnej" skrzywić W


From: Gnun user for www translation team
Subject: [pl] New translation: Nie pozwólcie "własność intelektualnej" skrzywić Waszego etosu
Date: Sun, 05 Feb 2012 12:30:16 -0500

<URL:http://www.gnu.org/philosophy/no-ip-ethos.pl.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]