trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ca] New translation: Guia per a la traducció de les pàgines del web de


From: Gnun user for www translation team
Subject: [ca] New translation: Guia per a la traducció de les pàgines del web de www.gnu.org
Date: Thu, 16 Feb 2012 12:38:50 -0500

<URL:http://www.gnu.org/server/standards/README.translations.ca.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]