trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sq] New translation: Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimis


From: Gnun user for www translation team
Subject: [sq] New translation: Pse Shkollat Do të Duhej të Përdornin Përjashtimisht Software të Lirë
Date: Thu, 13 Mar 2014 16:59:03 -0400

<URL:http://www.gnu.org/education/edu-schools.sq.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]