trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sq] New translation: Të propozuarit për Çmimin e Software-it të Lirë, 1


From: Gnun user for www translation team
Subject: [sq] New translation: Të propozuarit për Çmimin e Software-it të Lirë, 1998
Date: Sat, 08 Aug 2020 09:59:15 -0400

<URL:https://www.gnu.org/award/1998/nominees.sq.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]