trans-coord-news
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[sq] New translation: Si të zgjidhni një licencë për veprën tuaj


From: Gnun user for www translation team
Subject: [sq] New translation: Si të zgjidhni një licencë për veprën tuaj
Date: Sun, 28 Nov 2021 12:00:39 -0500

<URL:https://www.gnu.org/licenses/license-recommendations.sq.html>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]