www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy philosophy.pl.html


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/philosophy philosophy.pl.html
Date: Mon, 10 Apr 2006 06:29:31 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/10 06:29:31

Modified files:
    philosophy   : philosophy.pl.html 

Log message:
    link to boldrin-levine.pl.html

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/philosophy/philosophy.pl.html.diff?tr1=1.130&tr2=1.131&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/philosophy/philosophy.pl.html
diff -u www/philosophy/philosophy.pl.html:1.130 
www/philosophy/philosophy.pl.html:1.131
--- www/philosophy/philosophy.pl.html:1.130   Mon Jan 30 20:30:41 2006
+++ www/philosophy/philosophy.pl.html  Mon Apr 10 06:29:29 2006
@@ -155,8 +155,8 @@
    <li>Komentarz Richarda Stallmana na temat <a 
href="/philosophy/ipjustice.pl.html">opublikowanego przez ICLC wezwania
 do odrzucenia Dyrektywy o&nbsp;Egzekwowaniu W³asno¶ci Intelektualnej</a>.</li>
 
-    <li>Richard Stallman napisa³ <a 
href="/philosophy/boldrin-levine.html">recenzjê rozprawy Boldrina i Levine'a
-&bdquo;Sprawa przeciw w³asno¶ci intelektualnej&rdquo;</a>.</li>
+    <li>Richard Stallman napisa³ <a 
href="/philosophy/boldrin-levine.pl.html">recenzjê rozprawy Boldrina i Levine'a
+&bdquo;Argumentacja przeciw w³asno¶ci intelektualnej&rdquo;</a>.</li>
 
    <li><a href="/philosophy/sco/sco-gnu-linux.pl.html">SCO, GNU i 
Linux</a>, pióra Richarda Stallmana, omawia, w jaki sposób proces SCO przeciw 
IBM dotyczy pracy projektu GNU. Prosimy o&nbsp;zagl±dniêcie na stronê <a 
href="/philosophy/sco/sco.pl.html">odpowiedzi FSF dla SCO</a>, gdzie 
zamie¶cili¶my wiêcej informacji na ten temat.</li>
 
@@ -657,7 +657,7 @@
 <p>
 Aktualizowane:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/01/30 20:30:41 $ $Author: jonaskoelker $
+$Date: 2006/04/10 06:29:29 $ $Author: wkotwica $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]