www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server whatsnew.pl.txt


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/server whatsnew.pl.txt
Date: Wed, 19 Apr 2006 05:01:28 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/19 05:01:28

Modified files:
    server     : whatsnew.pl.txt 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/server/whatsnew.pl.txt.diff?tr1=1.52&tr2=1.53&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/server/whatsnew.pl.txt
diff -u www/server/whatsnew.pl.txt:1.52 www/server/whatsnew.pl.txt:1.53
--- www/server/whatsnew.pl.txt:1.52   Tue Mar 21 12:45:42 2006
+++ www/server/whatsnew.pl.txt Wed Apr 19 05:00:41 2006
@@ -1,3 +1,8 @@
+* 14 kwietnia 2006
+Rząd Wielkiej Brytanii prosi o opinie na istotne dla zwolenników wolnego 
oprogramowania tamety. Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną swojej 
opinii.
+Więcej informacji <a http://www.fsf.org/news/uk-comment-042006";>na stronach 
FSF (ang.)</a>.
+Termin ubiega 21 kwietnia.
+
 * 28 lutego 2006
 Subskrybenci list wysyłkowych GNU: serwer lists.gnu.org znów działa i 
dostarcza pocztę. Z powodu powstałych zaległości dadzą się odczuć pewne 
opóźnienia, ale nie powinny zginąć żadne przesyłki.
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]