www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics fsf-logo.ca.html gnu-jacket.ca.htm...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/graphics fsf-logo.ca.html gnu-jacket.ca.htm...
Date: Fri, 21 Apr 2006 18:08:58 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Miquel Puigpelat <address@hidden>    06/04/21 18:08:58

Modified files:
    graphics    : fsf-logo.ca.html gnu-jacket.ca.html 
             gnubanner.ca.html httptunnel-logo.ca.html 
             listen.ca.html meditate.ca.html 

Log message:
    Corrected copyright notice

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/graphics/fsf-logo.ca.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/graphics/gnu-jacket.ca.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/graphics/gnubanner.ca.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/graphics/httptunnel-logo.ca.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/graphics/listen.ca.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/graphics/meditate.ca.html.diff?tr1=1.2&tr2=1.3&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/graphics/fsf-logo.ca.html
diff -u www/graphics/fsf-logo.ca.html:1.2 www/graphics/fsf-logo.ca.html:1.3
--- www/graphics/fsf-logo.ca.html:1.2  Fri Feb 10 14:46:00 2006
+++ www/graphics/fsf-logo.ca.html    Fri Apr 21 18:08:56 2006
@@ -79,13 +79,13 @@
 Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
  <br>
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.xtec.net/~mpuigpe1/";>puigpe</a>, 24 
de gener de 2006.</p>
+<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 24 de gener 
de 2006.</p>
 <P>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/10 14:46:00 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2006/04/21 18:08:56 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 <HR>
 </BODY>
Index: www/graphics/gnu-jacket.ca.html
diff -u www/graphics/gnu-jacket.ca.html:1.2 www/graphics/gnu-jacket.ca.html:1.3
--- www/graphics/gnu-jacket.ca.html:1.2 Fri Feb 10 14:46:37 2006
+++ www/graphics/gnu-jacket.ca.html   Fri Apr 21 18:08:56 2006
@@ -110,14 +110,14 @@
 Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.xtec.net/~mpuigpe1/";>puigpe</a>, 24 
de gener de 2006.</p>
+<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 24 de gener 
de 2006.</p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/10 14:46:37 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2006/04/21 18:08:56 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
Index: www/graphics/gnubanner.ca.html
diff -u www/graphics/gnubanner.ca.html:1.2 www/graphics/gnubanner.ca.html:1.3
--- www/graphics/gnubanner.ca.html:1.2 Fri Feb 10 14:46:37 2006
+++ www/graphics/gnubanner.ca.html   Fri Apr 21 18:08:56 2006
@@ -120,14 +120,14 @@
 Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 2004 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.xtec.net/~mpuigpe1/";>puigpe</a>, 24 
de gener de 2006.</p>
+<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 24 de gener 
de 2006.</p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/10 14:46:37 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2006/04/21 18:08:56 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
Index: www/graphics/httptunnel-logo.ca.html
diff -u www/graphics/httptunnel-logo.ca.html:1.2 
www/graphics/httptunnel-logo.ca.html:1.3
--- www/graphics/httptunnel-logo.ca.html:1.2  Fri Feb 10 14:46:57 2006
+++ www/graphics/httptunnel-logo.ca.html    Fri Apr 21 18:08:56 2006
@@ -95,14 +95,14 @@
 Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.xtec.net/~mpuigpe1/";>puigpe</a>, 24 
de gener de 2006.</p>
+<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 24 de gener 
de 2006.</p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/10 14:46:57 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2006/04/21 18:08:56 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
Index: www/graphics/listen.ca.html
diff -u www/graphics/listen.ca.html:1.2 www/graphics/listen.ca.html:1.3
--- www/graphics/listen.ca.html:1.2   Fri Feb 10 14:47:26 2006
+++ www/graphics/listen.ca.html Fri Apr 21 18:08:56 2006
@@ -111,14 +111,14 @@
 Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.,
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.xtec.net/~mpuigpe1/";>puigpe</a>, 24 
de gener de 2006.</p>
+<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 24 de gener 
de 2006.</p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/10 14:47:26 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2006/04/21 18:08:56 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
Index: www/graphics/meditate.ca.html
diff -u www/graphics/meditate.ca.html:1.2 www/graphics/meditate.ca.html:1.3
--- www/graphics/meditate.ca.html:1.2  Fri Feb 10 14:47:26 2006
+++ www/graphics/meditate.ca.html    Fri Apr 21 18:08:56 2006
@@ -98,14 +98,14 @@
 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
 
 <br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article 
sempre que hi aparegui el copyright i aquesta autoritzaci&oacute;.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que es conservi aquesta nota.
 </p>
-<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.xtec.net/~mpuigpe1/";>puigpe</a>, 24 
de gener de 2006.</p>
+<p>Traducci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 24 de gener 
de 2006.</p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/02/10 14:47:26 $ $Author: puigpe $
+$Date: 2006/04/21 18:08:56 $ $Author: puigpe $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]