www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/server whatsnew.pl.txt


From: Wojciech Kotwica
Subject: www/server whatsnew.pl.txt
Date: Sun, 30 Apr 2006 09:03:55 +0000

CVSROOT:    /webcvs/www
Module name:  www
Branch:     
Changes by:   Wojciech Kotwica <address@hidden>    06/04/30 09:03:55

Modified files:
    server     : whatsnew.pl.txt 

Log message:
    updated to en

CVSWeb URLs:
http://cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/www/server/whatsnew.pl.txt.diff?tr1=1.54&tr2=1.55&r1=text&r2=text

Patches:
Index: www/server/whatsnew.pl.txt
diff -u www/server/whatsnew.pl.txt:1.54 www/server/whatsnew.pl.txt:1.55
--- www/server/whatsnew.pl.txt:1.54   Mon Apr 24 07:55:32 2006
+++ www/server/whatsnew.pl.txt Sun Apr 30 09:03:53 2006
@@ -1,7 +1,15 @@
-* 21 kwietnia 2006
+* 28 kwietnia
+Prosimy o <a href="http://www.eff.org/share/petition/";>podpisanie petycji 
EFF</a>
+na rzecz dzielenia się muzyką. W petycji użyto pewnego niedobrego 
określenia.
+Błędem jest mówienie o "kompensowaniu muzykom" kopiowania, gdyż takie 
sformułowanie
+podsyca niebezpieczne pretensje RIAA, jakoby muzycy "tracili" coś, kiedy 
ludzie
+kopiują. Właściwy cel to nie "kompensowanie" czegokolwiek muzykom, ale 
wspieranie
+muzyki i muzyków. Jednak ta usterka to nie powód, żeby nie podpisać 
petycji.
+
+21 kwietnia 2006
 Z Drugiej Międzynarodowej Konferencji na Temat GPLv3 udostępniono obraz i 
dźwięk, na żywo, w technologii strumieniowej; także inne części 7. 
Międzynarodowego Forum na Temat Wolnego Oprogramowania. Nagrania można 
odbierać spod adresu <a 
href="http://gplv3.fsf.org";>http://gplv3.fsf.org/av</a>.
 
-* 14 kwietnia 2006
+14 kwietnia 2006
 Rząd Wielkiej Brytanii prosi o opinie na istotne dla zwolenników wolnego 
oprogramowania tamety. Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną swojej 
opinii.
 Więcej informacji <a http://www.fsf.org/news/uk-comment-042006";>na stronach 
FSF (ang.)</a>.
 Termin ubiega 21 kwietnia.
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]