www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy boldrin-levine.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy boldrin-levine.nl.html
Date: Tue, 11 Sep 2007 18:10:53 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/09/11 18:10:53

Added files:
    philosophy   : boldrin-levine.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.14

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/boldrin-levine.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: boldrin-levine.nl.html
===================================================================
RCS file: boldrin-levine.nl.html
diff -N boldrin-levine.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ boldrin-levine.nl.html   11 Sep 2007 18:10:31 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,134 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Recensie: Boldrin en Levine, &ldquo;Argumenten tegen het gebruik van 
intellectueel eigendom&rdquo; - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Recensie: Boldrin en Levine, &ldquo;Argumenten tegen het gebruik van 
intellectueel eigendom&rdquo;</h2>
+
+<p>
+door <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard 
Stallman</strong></a></p>
+
+<p>
+<a 
href="http://www.researchoninnovation.org/tiip/archive/issue2003_2.html";>http://www.researchoninnovation.org/tiip/archive/issue2003_2.html</a>
+bevat een artikel van Boldrin en Levine getiteld &ldquo;Argumenten tegen het 
+gebruik van intellectueel eigendom&rdquo; (The case against intellectual 
+property). Het stelt dat auteurs prima hun boterham kunnen verdienen met de 
+verkoop van hun werk, ook al zou dat in een wereld zijn waarin iedereen 
+vrij mag kopi&euml;ren.
+</p>
+
+<p>
+Je hebt ongetwijfeld al eens de dooddoener gehoord dat &ldquo;als het 
programma 
+gratis is je maar &eacute;&eacute;n exemplaar zal verkopen&rdquo;. Het voor de 
+hand liggende antwoord daarop is natuurlijk dat er tegenwoordig bedrijven zijn 
+die duizenden van die exemplaren per maand verkopen. Maar dit artikel geeft 
ook 
+een minder voor de hand liggend antwoord: het toont ook aan hoe mensen die 
zich 
+ten volle bewust zijn van de economische gevolgen van de vrijheid om te
+kopi&euml;ren, een hoge prijs zouden betalen voor &ldquo;het eerste 
exemplaar&rdquo;.
+</p>
+
+<p>
+<a href="/philosophy/words-to-avoid.html#IntellectualProperty">Het begrip
+&ldquo;intellectueel eigendom&rdquo; bevat vooroordelen en is verwarrend.</a> 
Het 
+vooroordeel is duidelijk&mdash;door auteursrechten, patenten en handelsmerken 
+als &ldquo;bezit&rdquo; aan te merken zijn mensen geneigd te denken dat 
wanneer 
+je hier kritiek op hebt, je &ldquo;tegen priv&eacute;-bezit bent&rdquo;. De 
+verwarring ligt wat subtieler: door de drie begrippen op &eacute;&eacute;n 
hoop 
+te gooien gaan mensen dit als &eacute;&eacute;n en hetzelfde beschouwen, 
waarmee 
+de verschillen worden genegeerd en het als &eacute;&eacute;n onderwerp wordt 
+gezien op basis van hun schaarse gemeenschappelijke kenmerken.
+</p>
+
+<p>
+Dit heeft tot gevolg dat sociale en ethische aspecten van het auteursrecht 
+worden verdoezeld, alsook die voor patenten, en alleen het beperkte 
economische 
+aspect van deze begrippen nog wordt gezien. Voorstanders van strenger auteurs- 
+en patentrecht verdedigen vervolgens dit economische argument dat zo simpel 
klinkt 
+dat het onweerlegbaar lijkt.
+</p>
+
+<p>
+Meestal reageer ik hierop door te laten zien welke andere aspecten er allemaal 
+genegeerd worden doordat alleen het economische wordt benadrukt. Het artikel 
van 
+Boldrin en Levine echter, gaat juist in op dat economische aspect en toont de 
+zwakke punten in de redenering. Punten die worden verborgen door de schijnbare 
+eenvoud van het economische argument.
+</p>
+
+<p>
+Ik ben van mening dat we nog steeds het begrip &ldquo;intellectueel 
eigendom&rdquo;
+moeten afwijzen. We moeten mensen wijzen op de niet-economische kanten 
+van auteursrecht en de niet-economische kanten van het patentrecht. De 
+argumenten van Boldrin en Levine echter, kan men gebruiken voor mensen die 
erop 
+blijven staan om alleen de economische kant hiervan te zien.
+</p>
+
+<p>
+Het artikel is geschreven voor economen en bevat veel wiskunde.
+Een populair-wetenschappelijke versie hiervan zou handig zijn.
+</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer-short.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar 
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook nog <a href="/contact/">andere manieren
+om in contact te komen</a> met de FSF.
+<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">TranslationsREADME</a>
+voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2003 Richard M. Stallman
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/09/11 18:10:31 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/boldrin-levine.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/boldrin-levine.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/boldrin-levine.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/boldrin-levine.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]