www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy guardian-article.nl.html


From: Tom Uijldert
Subject: www/philosophy guardian-article.nl.html
Date: Sun, 16 Sep 2007 18:58:03 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Tom Uijldert <tuijldert>    07/09/16 18:58:03

Added files:
    philosophy   : guardian-article.nl.html 

Log message:
    Initial dutch translation from version 1.14

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/guardian-article.nl.html?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: guardian-article.nl.html
===================================================================
RCS file: guardian-article.nl.html
diff -N guardian-article.nl.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ guardian-article.nl.html  16 Sep 2007 18:57:51 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,198 @@
+<!--#include virtual="/server/header.html" -->
+<title>Dit is oorlogsretoriek - GNU Project - Free Software Foundation 
(FSF)</title>
+<!--#include virtual="/server/banner.html" -->
+<h2>Dit is oorlogsretoriek</h2>
+
+<p>door <a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard
+Stallman</strong></a> en <strong>Nick Hill</strong></p>
+
+<p>
+De computerindustrie wordt op dit moment geteisterd door wild-west taferelen.
+De grootste en rijkste bedrijven worden geholpen door de overheid om een 
+exclusieve greep te krijgen op de creatieve idee&euml;n die programmeurs 
+gebruiken om programma-onderdelen te combineren tot nieuwe programma's.
+</p>
+
+<p>
+De maatschappij raakt steeds afhankelijker van informatietechnologie. 
+Tegelijkertijd neemt de centrale regelgeving toe die je toegang en 
+eigendomsrecht op informatie steeds meer reguleert. En mega-bedrijven, 
+geruggensteund door de overheid, bedreigen onze vrijheid en democratie wanneer 
+het gaat om zeggenschap over onze computers. Via een monopolie op huidige 
+software zullen de grootste graaiers zeggenschap krijgen over wat wij onze 
+computers kunnen laten doen en onze toegang tot het Internet reguleren, via 
+monopolies die de Europese Gemeenschap van plan is ze te geven.
+</p>
+
+<p>
+Deze monopolies zijn patenten. Ieder patent reguleert de toegang tot 
+&eacute;&eacute;n of meerdere software-idee&euml;n. We noemen ze
+&ldquo;software-patenten&rdquo; omdat ze ons software-ontwikkelaars beperken 
in wat we 
+met software kunnen doen. Hoe zitten die monopolies in elkaar? Wanneer je 
bijvoorbeeld een 
+computer als een tekstverwerker wilt laten werken moet deze een aantal 
+opdrachten afwerken die hem instrueren hoe je als een tekstverwerker moet 
+reageren. Je kunt het vergelijken met de opdrachten in een symfonie, waarbij 
+het notenschrift het orkest vertelt hoe ze moeten spelen. Deze opdrachten zijn 
+niet eenvoudig. Ze bestaan op zich weer uit duizenden kleinere opdrachten, net 
+als de opeenvolging van noten en akkoorden. Een symfonie bevat honderden 
+muzikale idee&euml;n en een softwareprogramma bevat honderdduizenden software 
idee&euml;n.
+Omdat ieder idee abstract is zijn er meestal meerdere methoden om ze te 
+beschrijven: en dus kunnen sommige idee&euml;n op meerdere manieren 
gepatenteerd 
+worden.
+</p>
+
+<p>
+De Verenigde Staten, die reeds softwarepatenten hebben sinds de jaren tachtig, 
+laten zien waar dit toe kan leiden bij de ontwikkeling van alledaagse 
+programma's. Er zijn bijvoorbeeld in de VS 39 monopolie-vorderingen op een 
+standaard manier voor het visualiseren van video via software (het <abbr title=
+"Moving Picture Experts Group">MPEG</abbr>2 formaat).</p>
+
+<p>
+Omdat &eacute;&eacute;n programma duizenden idee&euml;n kan bevatten en deze 
+abstract zijn en een willekeurig bereik hebben, wordt het schrijven van 
software 
+alleen lucratief voor diegenen die rijk genoeg zijn en een groot 
+software-monopolie hebben: bedrijven met een oorlogskas en een portfolio die 
+groot genoeg is om vorderingen aan te vechten die anders hun ondergang 
+betekenen. In de VS bedragen de juridische kosten om een patent-vordering te 
+verdedigen gemiddeld $1,5 miljoen. Rechtbanken zijn de rijken gunstig gezind 
dus 
+zelfs als je als klein bedrijf een paar patenten bezit zullen deze niet helpen 
+in de strijd.
+</p>
+
+<p>
+In de VS worden nu enorm veel patenten op software aangevraagd. Wanneer deze 
ook 
+in Europa legaal worden zullen ze zich ook daar verspreiden. Dit heeft 
+waarschijnlijk een desastreus effect op software-ontwikkeling in Europa&mdash;
+met als gevolg banenverlies, een slechtere economie, duurder computergebruik 
en 
+minder vrijheid voor de gebruiker. De voorstanders van softwarepatenten in 
+Europa, en waarschijnlijk diegenen die ervan zullen profiteren, zijn de 
+patent-bureaucratie (meer invloed op meer aspecten van het dagelijks leven), 
+patent-juristen (meer zaken van zowel aanklagers als beklaagden), en computer 
+mega-bedrijven als IBM en Microsoft.
+</p>
+
+<p>
+De belangrijkste exponent van deze mega-bedrijven is Microsoft. Terwijl de 
+Europese commissie nog bezig is met een onderzoek naar monopolistische 
+praktijken van het bedrijf, is een andere afdeling al bezig alle 
patentaanvragen 
+klaar te zetten voor monopolies van 20 jaar zodra de regelgeving is aangepast. 
+In een memo van 16 Mei 1991 met de titel Uitdagingen en Strategie&euml;n 
schreef 
+Bill Gates al dat &ldquo;als mensen hadden begrepen hoe patenten werden 
+toegekend toen de huidige idee&euml;n werden uitgevonden en daadwerkelijk 
+patenten hadden aangevraagd, de computerindustrie nu tot stilstand zou zijn 
+gebracht. De oplossing is &hellip; om zoveel mogelijk te patenteren &hellip; 
Een 
+startend bedrijf zonder patenten zou dan gedwongen kunnen worden om wat voor 
+prijs dan ook te betalen voor de rechten&rdquo;. Nu hoopt Microsoft blijvende 
+monopolies op software uit te onderhandelen op diverse gebieden.
+</p>
+
+<p>
+De Europese commissie beweert dat het voorstel over computer-uitgevoerde 
+uitvindingen juist patenten verbiedt. Maar de daadwerkelijke tekst is 
geschreven 
+door de Business Software Alliance, die de grootste softwarebedrijven 
+vertegenwoordigd. (De commissie heeft dit niet verteld&mdash;dat hebben we 
zelf 
+moeten ontdekken). Het voorstel bevat vage bewoordingen waarvan wij vermoeden 
+dat deze de deur open moeten zetten voor softwarepatenten.
+</p>
+
+<p>
+In de tekst staat dat patenten die met computers te maken hebben een
+&ldquo;technische bijdrage&rdquo; moeten leveren; de commissie beweerd dat dit 
betekent 
+dat er geen sprake is van software-patenten. Maar &ldquo;technisch&rdquo; is 
een 
+breed begrip. Het europese patentbureau is al softwarepatenten aan het 
+registreren waarvan de wettigheid ter discussie staat, daarmee de grenzen van 
+het verdrag al oprekkend nog voor het is uitgevaardigd. Met het gebruik van 
dit 
+soort vage termen kunnen ze het voorstel oprekken zodat allerlei 
+softwarepatenten gewoon kunnen worden toegekend.
+</p>
+
+<p>
+Arlene McCarthy, <abbr title="Member of the European Parliament">MEP</abbr> 
van 
+Noord-West Engeland, is een sleutelfiguur in het bevorderen van dit voorstel. 
De 
+wijzigingsvoorstellen waarmee zij kwam waren meer voor de vorm en lossen niets 
+op. Het wijzigingsvoorstel van de commissie voor cultuur echter, definieert 
het 
+woord &ldquo;technisch&rdquo; dusdanig dat Britse en Europese software 
+ontwikkelaars geen risico lopen op een rechtszaak, simpelweg voor het 
schrijven 
+en verspreiden van een software-pakket.
+</p>
+
+<p>
+De vage bewoordingen die de mega-bedrijven hebben bedacht moeten worden 
+vervangen door heldere en duidelijke bewoordingen die ervoor zorgen dat in de 
+toekomst, informatie niet voor onze neus kan worden weggekaapt door de 
belangen 
+van een paar rijke organisaties.
+</p>
+
+<p>
+Ga alsjeblieft naar <a href="http://www.softwarepatents.co.uk";>
+http://www.softwarepatents.co.uk</a> voor meer informatie en praat vervolgens 
+met de volksvertegewoordiger van jouw regio.
+</p>
+
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Gelieve vragen over FSF &amp; GNU te sturen naar
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Er zijn ook <a href="/contect/">andere manieren om in contact te komen</a>
+met de FSF.<br />
+Gelieve meldingen van verkeerde links en andere verbeteringen (of suggesties)
+te sturen aan:
+<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+</p>
+
+<p>
+Zie <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> voor nadere informatie over het eventueel vertalen van dit artikel.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 2003 Richard M Stallman and Nicholas R Hill
+<br />
+Het letterlijk overnemen en kopi&euml;ren van dit artikel is toegestaan op
+willekeurig welk medium op voorwaarde dat deze mededeling ook wordt
+meegenomen.
+</p>
+
+<p>
+Updated:
+<!-- timestamp start -->
+$Date: 2007/09/16 18:57:51 $
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Vertalingen van dit artikel</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
+<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
+<!-- Please use W3C normative character entities -->
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/guardian-article.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/guardian-article.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/guardian-article.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/guardian-article.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]