www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy fighting-software-patents.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy fighting-software-patents.ca.html
Date: Wed, 26 Sep 2007 15:45:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    07/09/26 15:45:24

Modified files:
    philosophy   : fighting-software-patents.ca.html 

Log message:
    Templated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fighting-software-patents.ca.html?cvsroot=www&r1=1.1&r2=1.2

Patches:
Index: fighting-software-patents.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fighting-software-patents.ca.html,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -b -r1.1 -r1.2
--- fighting-software-patents.ca.html  11 Oct 2006 13:58:05 -0000   1.1
+++ fighting-software-patents.ca.html  26 Sep 2007 15:45:07 -0000   1.2
@@ -1,125 +1,162 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
-  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"; xml:lang="en">
+<!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<head>
 <title>Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment - 
Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
-<meta http-equiv="content-type" content='text/html; charset=utf-8' />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/gnu.css" />
-<link rev="made" href="mailto:address@hidden"; />
-</head>
-
-<!-- This document is in XML, and xhtml 1.0 -->
-<!-- Please make sure to properly nest your tags -->
-<!-- and ensure that your final document validates -->
-<!-- consistent with W3C xhtml 1.0 and CSS standards -->
-<!-- See validator.w3.org -->
-
-<body>
-
-<p><a href="#translations">Traduccions</a> d'aquesta p&agrave;gina</p>
-
-<h3>Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment </h3>
-<p>Per <a href="http://www.stallman.org";>Richard Stallman</a></p>
-<p>
-<a href="/graphics/agnuhead.ca.html"><img src="/graphics/gnu-head-sm.jpg"
-    alt=" [imatge d'un cap de GNU] "
-    width="129" height="122" /></a>
-</p>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
+
+<h2>Lluitar contra les patents de programari: d'una en una i globalment</h2>
+
+<p>per Richard Stallman</p>
 
 <p>
-En els projectes de programari, les patents son l'equivalent d'un camp de 
mines: cada decisi&oacute; de disseny comporta el risc de trepitjar una patent, 
que pot destruir el vostre projecte.</p>
-<p>
-Desenvolupar un programa gran i complex significa combinar moltes idees, 
sovint centenars o milers. En un pa&iacute;s que permeti les patents de 
programari, &eacute;s molt probable que una part substancial de les idees del 
vostre programa estiguin ja patentades per diverses companyies. Pot ser que hi 
hagi centenars de patents que cobreixin diferents parts del vostre programa. Un 
estudi de l'any 2004 va trobar que gaireb&eacute; 300 patents dels Estats Units 
cobrien diverses parts d'un important programa. D&oacute;na tanta feina 
elaborar un estudi com aquest que nom&eacute;s se n'ha fet un.</p>
-<p>
-A la pr&agrave;ctica, si sou desenvolupadors de programari, normalment us 
veureu tard o d'hora amena&ccedil;ats per una patent. Quan aix&ograve; passa, 
podreu escapar-ne indemnes si trobeu bases legals per invalidar la patent. 
Podeu intentar-ho; si tingu&eacute;ssiu &egrave;xit, significaria una mina 
menys al camp. Si la patent &eacute;s particularment amena&ccedil;adora per al 
p&uacute;blic, la <a href="http://www.pubpat.org";>Public 
-Patent Foundation (pubpat.org)</a> 
-pot fer-se c&agrave;rrec del cas; aquesta &eacute;s la seva especialitat. Si 
demaneu l'ajuda de la comunitat d'usuaris d'ordinadors en la recerca d'alguna 
publicaci&oacute; anterior de la mateixa idea, per a usar-la com a prova per a 
invalidar una patent, tots haur&iacute;em de respondre amb qualsevol 
informaci&oacute; &uacute;til que puguem tenir.</p>
-<p>
-No obstant, combatre les patents d'una en una mai no eliminar&agrave; el 
perill de les patents de programari, igual que xafar mosquits no 
eliminar&agrave; mai la mal&agrave;ria. No podeu esperar derrotar totes les 
patents que es creuin pel vostre cam&iacute;, de la mateixa manera que no podeu 
esperar matar tots els monstres d'un videojoc: tard o d'hora, algun us 
vencer&agrave; i perjudicar&agrave; el vostre programa. L'oficina de patents 
dels Estats Units publica cada any al voltant de cent mil patents; els nostres 
millors esfor&ccedil;os mai no podrien desactivar aquestes mines amb la mateixa 
rapidesa que ells les posen.</p>
-<p>
-Algunes d'aquestes mines s&oacute;n impossibles de desactivar. Totes les 
patents de programari s&oacute;n danyoses, i totes les patents de programari 
restringeixen injustament l'&uacute;s del vostre ordinador, per&ograve; no 
totes les patents de programari s&oacute;n inv&agrave;lides segons els criteris 
del sistema de patents. Les patents de programari que podem invalidar 
s&oacute;n aquelles que s&oacute;n el resultat d'<i> errors</i> en 
l'aplicaci&oacute; de les regles del sistema de patents. Quan l'&uacute;nic 
error rellevant &eacute;s la pol&iacute;tica de permetre les patents de 
programari, no hi ha res a fer.</p>
-<p>
-Per a aconseguir que una part del castell sigui segura, heu de fer alguna cosa 
m&eacute;s que matar els monstres a mesura que apareixen: heu d'acabar amb el 
generador que els produeix. Invalidar les patents existents d'una en una no 
far&agrave; que programar sigui segur. Per a aconseguir-ho, hem de canviar el 
sistema de patents, de manera que les patents no puguin amena&ccedil;ar mai 
m&eacute;s als desenvolupadors i als usuaris de programari.</p>
-<p>
-No hi ha cap conflicte entre aquestes dues campanyes; podem treballar al 
mateix temps en l'escapat&ograve;ria a curt termini i en la soluci&oacute; a 
llarg termini. Si ens preocupem d'aix&ograve;, podem fer que els nostres 
esfor&ccedil;os per a invalidar patents de programari individuals tinguin una 
doble funci&oacute;, construint suports per als esfor&ccedil;os de corregir el 
problema global. El punt crucial &eacute;s no igualar patents de programari 
&laquo;dolentes&raquo; amb patents de programari err&ograve;nies o no 
v&agrave;lides. Cada vegada que invalidem una patent de programari, cada vegada 
que parlem del nostre plans per intentar-ho, haur&iacute;em de dir clarament: 
&laquo;Una patent de programari menys, una amena&ccedil;a menys per als 
programadors: l'objectiu &eacute;s zero&raquo;.</p>
-<p>
-A la Uni&oacute; Europea, la batalla de les patents de programari est&agrave; 
arribant a una fase crucial. Fa un any, el Parlament Europeu va votar 
decididament contra les patents de programari. Al maig, el Consell de Ministres 
va votar desfer les esmenes del Parlament i va fer una directiva encara pitjor 
que la inicial. No obstant, almenys un pa&iacute;s que ho va recolzar ha 
invertit ja el seu vot. Tots hem de fer el nostre m&agrave;xim esfor&ccedil; 
ara mateix per a conv&egrave;ncer un altre pa&iacute;s europeu que canvi&iuml; 
el seu vot, i per conv&egrave;ncer els membres recentment elegits del Parlament 
Europeu de mantenir el vot anterior. Si us plau, dirigiu-vos a <a 
href="http://www.ffii.org/";>
-www.ffii.org</a> per obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre com ajudar i 
posar-se en contacte amb altres activistes.</p>
-
-<hr />
-<h4><a href="/philosophy/philosophy.ca.html">Altres textos per llegir 
</a></h4>
-<hr />
-
-<!-- All pages on the GNU web server should have the section about  -->
-<!-- verbatim copying. Please do NOT remove this without talking   -->
-<!-- with the webmasters first. -->
-<!-- Please make sure the copyright date is consistent with the document -->
-<!-- and that it is like this "2001, 2002" not this "2001-2002." -->
-
-<div class="translations">
-<p><a id="translations"></a>
-<b>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</b>:<br />
-
-<!-- Please keep this list alphabetical, and in the original -->
-<!-- language if possible, otherwise default to English -->
-<!-- If you do not have it English, please comment what the -->
-<!-- English is. If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!--  - in /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!--  - in /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!--   one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!--  - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!--   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!--   http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm -->
-
-[
- <a href="/philosophy/fighting-software-patents.ca.html">Catal&#x00e0;</a> 
<!-- Catalan --> 
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.html">English</a>
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>  
 <!-- Spanish -->
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.el.html">Ελληνικά</a> 
    <!-- Greek -->
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a> 
 <!-- French -->
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.it.html">Italiano</a>     
<!-- Italian -->
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.pl.html">Polski</a>      
<!-- Polish -->
-| <a href="/philosophy/fighting-software-patents.pt.html">Português</a>    
 <!--Portuguese -->
-]
-</p>
+En els projectes de programari, les patents son l'equivalent d'un
+ camp de mines: cada decisi&oacute; de disseny comporta el risc de
+trepitjar una patent, que pot destruir el vostre projecte.</p>
+<p>
+Desenvolupar un programa gran i complex significa combinar moltes
+ idees, sovint centenars o milers. En un pa&iacute;s que permeti
+ les patents de programari, &eacute;s molt probable que una part
+ substancial de les idees del vostre programa estiguin ja patentades
+ per diverses companyies. Pot ser que hi hagi centenars de patents
+ que cobreixin diferents parts del vostre programa. Un estudi de
+ l'any 2004 va trobar que gaireb&eacute; 300 patents dels Estats
+ Units cobrien diverses parts d'un important programa. D&oacute;na
+ tanta feina elaborar un estudi com aquest que nom&eacute;s se n'ha
+fet un.</p>
+<p>
+A la pr&agrave;ctica, si sou desenvolupadors de programari, normalment
+us veureu tard o d'hora amena&ccedil;ats per una patent. Quan aix&ograve; 
passa,
+podreu escapar-ne indemnes si trobeu bases legals per invalidar la
+patent. Podeu intentar-ho; si tingu&eacute;ssiu &egrave;xit, significaria
+una mina menys al camp. Si la patent &eacute;s particularment 
amena&ccedil;adora
+per al p&uacute;blic, la <a href="http://www.pubpat.org";>Public Patent
+Foundation (pubpat.org)</a> pot fer-se c&agrave;rrec del cas; aquesta &eacute;s
+la seva especialitat. Si demaneu l'ajuda de la comunitat d'usuaris
+d'ordinadors en la recerca d'alguna publicaci&oacute; anterior de
+la mateixa idea, per a usar-la com a prova per a invalidar una patent,
+tots haur&iacute;em de respondre amb qualsevol informaci&oacute; &uacute;til
+que puguem tenir.</p>
+<p>
+No obstant, combatre les patents d'una en una mai no eliminar&agrave; el
+perill de les patents de programari, igual que xafar mosquits no 
eliminar&agrave; mai
+la mal&agrave;ria. No podeu esperar derrotar totes les patents que
+es creuin pel vostre cam&iacute;, de la mateixa manera que no podeu
+esperar matar tots els monstres d'un videojoc: tard o d'hora, algun
+us vencer&agrave; i perjudicar&agrave; el vostre programa. L'oficina
+de patents dels Estats Units publica cada any al voltant de cent mil
+patents; els nostres millors esfor&ccedil;os mai no podrien desactivar
+aquestes mines amb la mateixa rapidesa que ells les posen.</p>
+<p>
+Algunes d'aquestes mines s&oacute;n impossibles de desactivar. Totes
+les patents de programari s&oacute;n danyoses, i totes les patents
+de programari restringeixen injustament l'&uacute;s del vostre ordinador,
+per&ograve; no totes les patents de programari s&oacute;n inv&agrave;lides
+segons els criteris del sistema de patents. Les patents de programari
+que podem invalidar s&oacute;n aquelles que s&oacute;n el resultat
+d'<i> errors</i> en l'aplicaci&oacute; de les regles del sistema de
+patents. Quan l'&uacute;nic error rellevant &eacute;s la pol&iacute;tica
+de permetre les patents de programari, no hi ha res a fer.</p>
+<p>
+Per a aconseguir que una part del castell sigui segura, heu de fer
+ alguna cosa m&eacute;s que matar els monstres a mesura que apareixen:
+ heu d'acabar amb el generador que els produeix. Invalidar les patents
+ existents d'una en una no far&agrave; que programar sigui segur.
+ Per a aconseguir-ho, hem de canviar el sistema de patents, de manera
+ que les patents no puguin amena&ccedil;ar mai m&eacute;s als desenvolupadors
+i als usuaris de programari.</p>
+<p>
+No hi ha cap conflicte entre aquestes dues campanyes; podem treballar
+ al mateix temps en l'escapat&ograve;ria a curt termini i en la 
soluci&oacute; a
+ llarg termini. Si ens preocupem d'aix&ograve;, podem fer que els
+ nostres esfor&ccedil;os per a invalidar patents de programari individuals
+ tinguin una doble funci&oacute;, construint suports per als esfor&ccedil;os
+ de corregir el problema global. El punt crucial &eacute;s no igualar
+ patents de programari &laquo;dolentes&raquo; amb patents de programari
+ err&ograve;nies o no v&agrave;lides. Cada vegada que invalidem una
+ patent de programari, cada vegada que parlem del nostre plans per
+ intentar-ho, haur&iacute;em de dir clarament: &laquo;Una patent
+ de programari menys, una amena&ccedil;a menys per als programadors:
+l'objectiu &eacute;s zero&raquo;.</p>
+<p>
+A la Uni&oacute; Europea, la batalla de les patents de programari
+est&agrave; arribant a una fase crucial. Fa un any, el Parlament Europeu
+va votar decididament contra les patents de programari. Al maig, el
+Consell de Ministres va votar desfer les esmenes del Parlament i va
+fer una directiva encara pitjor que la inicial. No obstant, almenys
+un pa&iacute;s que ho va recolzar ha invertit ja el seu vot. Tots
+hem de fer el nostre m&agrave;xim esfor&ccedil; ara mateix per a 
conv&egrave;ncer
+un altre pa&iacute;s europeu que canvi&iuml; el seu vot, i per conv&egrave;ncer
+els membres recentment elegits del Parlament Europeu de mantenir el
+vot anterior. Si us plau, dirigiu-vos a <a href="http://www.ffii.org/";> 
www.ffii.org</a> per
+obtenir m&eacute;s informaci&oacute; sobre com ajudar i posar-se en
+contacte amb altres activistes.</p>
+
 </div>
 
-<div class="copyright">
-<p>
-Tornar a la <a href="/home.ca.html">p&agrave;gina principal del projecte 
GNU</a>.
-</p>
+<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<div id="footer">
 
 <p>
 Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
-Tamb&eacute; hi ha d'<a href="/home.ca.html#ContactInfo">altres formes de 
contactar</a> 
-la FSF.
+Tamb&eacute; hi ha d'<a href="http://www.fsf.org/about/contact.html";>altres 
formes de 
+contactar</a> amb la FSF.
 <br />
-Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments) a 
<a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Envieu els enlla&ccedil;os trencats i d'altres correccions (o suggeriments)
+a <a href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
 </p>
 
 <p>
-Vegeu el <a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
-README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
de les traduccions d'aquest article.
+Vegeu el 
+<a href="/server/standards/README.translations.html">Translations
+README</a> per a informar-vos sobre la coordinaci&oacute; i publicaci&oacute; 
+de les traduccions d'aquest article.
 </p>
 
+<p>Copyright &copy; 2004 Richard Stallman</p>
+
 <p>
-Copyright (C) 2004 Richard Stallman
-<br />
-Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en 
qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
+Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest 
+article en qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que 
+hi aparegui aquesta nota.
 </p>
 
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2006/10/11 13:58:05 $ $Author: puigpe $
-
+$Date: 2007/09/26 15:45:07 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
+<div id="translations">
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
+
+<ul class="translations-list">
+<!-- Azerbaijani -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.az.html">Az&#x0259;rbaycanca</a>&nbsp;[az]</li>
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Greek -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.el.html">&#x0395;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
+<!-- English -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!--Portuguese -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.pt.html">Portugu&#x0ea;s</a>&nbsp;[pt]</li>
+<!-- Tamil -->
+<li><a 
href="/philosophy/fighting-software-patents.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
 </body>
 </html>
\ No newline at end of file
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]