www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software software.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/software software.ca.html
Date: Tue, 22 Apr 2008 18:16:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/22 18:16:34

Modified files:
    software    : software.ca.html 

Log message:
    Updated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/software.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: software.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/software.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- software.ca.html  24 Jun 2007 12:24:48 -0000   1.3
+++ software.ca.html  22 Apr 2008 18:15:47 -0000   1.4
@@ -1,96 +1,122 @@
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 
-<title>Recursos de desenvolupament GNU - Projecte GNU - Free Software 
Foundation (FSF)</title>
+<title>Programari - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)</title>
 
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
 
-<h2>Programari</h2>
+<h2>GNU i altres programes lliures</h2>
 
-<h3>Introducci&oacute;</h3>
-
-<p>Per buscar paquets de programari lliure, siguin o no siguin de GNU, vegeu 
si us plau el <a
-href="/directory/" id="FreeSoftwareDirectory">Directori de programari 
lliure</a>: una base de dades 
-de programari lliure organitzada per categories. La Free Software Foundation 
-mant&eacute; activament aquest directori i hi inclou enlla&ccedil;os als webs 
-dels programes si estan disponibles. El directori cont&eacute; una llista de 
<a href="http://directory.fsf.org/GNU/";
->tots els paquets de GNU</a>.</p>
+<p>Si esteu buscant un sistema complet per instal&middot;lar, vegeu
+ la nostra <a href="/links/links.ca.html#FreeGNULinuxDistributions">llista 
+ de distribucions GNU/Linux completament lliures</a>.</p>
+
+<p>Per buscar paquets de programari lliure, siguin o no siguin de <acronym
+title="GNU's Not Unix!">GNU,</acronym> vegeu si us plau el <a
+href="http://directory.fsf.org/";>Directori de programari lliure</a>:
+ una base de dades de programari lliure organitzada per categories.
+  La <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software
+Foundation</a> mant&eacute; activament aquest directori i hi 
+inclou enlla&ccedil;os als webs dels programes si estan disponibles.
+ El directori cont&eacute; una llista de 
+<a href="http://directory.fsf.org/GNU/";>tots els paquets de GNU</a>,
+ amb la seva <a href="/manual/">documentaci&oacute;</a> i altres 
informacions.</p>
 
 <p>Tamb&eacute; tenim una llista de <a 
href="http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";>projectes de programari 
lliure d'alta prioritat</a>. 
 Si us plau, participeu en aquests projectes si podeu. Per saber altres formes 
 de col&middot;laborar amb GNU, vegeu la p&agrave;gina de <a 
href="/help/help.ca.html">peticions d'ajuda de GNU</a>.
 </p>
 
-
-<p>Si voleu comprar un ordinador nou, considereu comprar-lo en alguna 
-d'<a href="/links/companies.html">aquestes companyies</a>, que els venen amb 
-sistemes completament lliures preinstal&middot;lats.</p>
-
-<p>Per informar-vos sobre les llic&egrave;ncies utilitzades en el programari 
GNU, i 
-sobre altres llic&egrave;ncies de programari lliure, vegeu si us plau la 
nostra 
-p&agrave;gina de <a 
href="/licenses/licenses.ca.html">llic&egrave;ncies</a>.</p>
-
 <p>Si esteu desenvolupant un paquet de programari GNU, o teniu intenci&oacute; 
de 
 fer-ho, us poden interessar els <a href="/software/devel.ca.html">recursos per 
a 
-desenvolupadors de programari GNU</a>.</p>
-
-<p>Si us agradaria convertir el vostre programari en un paquet oficial de GNU, 
vegeu 
+desenvolupadors de programari GNU</a>. Si us agradaria convertir el vostre 
+programari en un paquet oficial de GNU, vegeu 
 si us plau la <a href="/help/evaluation.html">informaci&oacute; sobre el 
 proc&eacute;s d'avaluaci&oacute; i el formulari de sol&middot;licitud</a>.</p>
 
-<p>De tant en tant es retiren alguns paquets de GNU, generalment perqu&egrave; 
-s'han substitu&iuml;t o integrat en altres paquets. Les persones que els
-busquin encara poden visitar els webs corresponents:
-<a href="3dkit/">3dkit</a>
-<a href="abcsh/">abcsh</a>
-<a href="awacs/">awacs</a>
-<a href="checker/">checker</a>
-<a href="dgs/">dgs (display ghostscript)</a>
-<a href="dld/">dld</a>
-<a href="dr.genius/">dr.genius</a>
-<a href="elib/">elib</a>
-<a href="free/">free (aka gnu.free)</a>
-<a href="gicqd/">gicqd</a>
-<a href="giptables/">giptables</a>
-<a href="gnubios/">gnubios</a>
-<a href="gnupedia/">gnupedia</a> (vegeu <a 
href="http://wikipedia.org";>wikipedia</a>)
-<a href="gnuts/">gnuts</a>
-<a href="goose/">goose</a>
-<a href="grover/">grover</a>
-<a href="gtkeditor/">gtkeditor</a>
-<a href="hegemonie/">hegemonie</a>
-<a href="leonardo/">leonardo</a>
-<a href="mana/">mana</a>
-<a href="sweater/">sweater</a>
-<a href="webpublish/">webpublish</a>
-<a href="xinfo/">xinfo</a>.</p>
+<p>Per informar-vos sobre les llic&egrave;ncies utilitzades en el programari 
GNU, i 
+sobre altres llic&egrave;ncies de programari lliure, vegeu si us plau la 
nostra 
+p&agrave;gina de <a 
href="/licenses/licenses.ca.html">llic&egrave;ncies</a>.</p>
 
 <p>Finalment, aqu&iacute; teniu una <a href="/software/for-windows.html">breu 
 llista de Programari Lliure per a Microsoft Windows</a>, per als usuaris de 
 Windows que tenen curiositat pel Programari Lliure per&ograve; que encara no 
 estan preparats per a usar un sistema operatiu lliure.</p>
 
-<h3>Com obtenir programari GNU</h3>
+
+<h3 id="getgnu">Com obtenir programari GNU</h3>
 
 <p>El programari GNU es pot aconseguir de diferents formes:</p>
 
 <ul>
- <li><a href="https://agia.fsf.org/";>Comprant c&ograve;pies en CD-ROM</a> de 
la
-    <a href="/fsf/fsf.html">FSF</a>. Aix&ograve; ens ajuda a obtenir fons 
per al Projecte GNU.<br />
-    El nostre paquet de tres CD-ROM inclou el codi font de tot el 
programari GNU, eines per al compilador GNU executables en les deu plataformes 
m&eacute;s comunes, i una llarga selecci&oacute; d'executables per a la 
plataforma Intel-Microsoft.</li>
- <li><a href="/order/ftp.html">Descarregant-lo per FTP</a>: proporcionem el 
codi font per a tot el programari GNU, sense despeses.<br />
-    (Si us plau, feu si podeu una <a 
href="/help/donate.html">donaci&oacute;</a>
-    a la FSF, per ajudar-nos a escriure m&eacute;s programari lliure).</li>
- <li>Demanant una c&ograve;pia a un amic.<br />
-    (Si us plau, feu tamb&eacute; si podeu una <a 
href="/help/donate.html">donaci&oacute;</a>
-    a la FSF, per ajudar-nos a promoure el programari lliure).</li>
- <li>Comprant un ordinador amb un sistema GNU/Linux completament lliure 
preinstal&middot;lat a <a href="/links/companies.html">alguna de les 
companyies</a>
-    que ho ofereixen.</li>
- <li>Descarregant el codi font d'un paquet i compilant-lo. D'aquesta manera 
podreu provar totes les &uacute;ltimes prestacions. Molts paquets de GNU 
mantenen el seu codi font a <a
-    href="http://savannah.gnu.org/";>savannah.gnu.org</a>. Alguns paquets 
utilitzen altres repositoris; els webs de cada paquet us informaran d'on es 
troba el repositori.</li>
+<li><a href="https://agia.fsf.org/order/";>Comprant distribucions</a> a
+la <a href="http://www.fsf.org/";>FSF</a>. Aix&ograve; ens ajuda a obtenir 
+fons per al Projecte GNU.</li>
+
+<li><a href="/order/ftp.html">Descarregant-lo per la p&agrave;gina o per 
FTP</a>:
+proporcionem el codi font per a tot el programari GNU, sense despeses. 
+(Si us plau, feu si podeu una <a href="/help/donate.html">donaci&oacute;</a> a 
+la FSF, per ajudar-nos a desenvolupar m&eacute;s programari lliure.)</li>
+
+<li>Demanant una c&ograve;pia a un amic.<br />
+(Si us plau, feu tamb&eacute; si podeu una 
+<a href="/help/donate.html">donaci&oacute;</a> a la 
+FSF, per ajudar-nos a promoure el programari lliure.)</li>
+
+<li>Comprant un ordinador amb un sistema GNU/Linux completament lliure 
+preinstal&middot;lat a <a href="/links/companies.html">alguna de les 
companyies</a> 
+que ho ofereixen.</li>
+
+<li>Descarregant el codi font d'un paquet i compilant-lo. D'aquesta
+ manera podreu provar totes les &uacute;ltimes prestacions. Molts
+ paquets de GNU mantenen el seu codi font a <a
+href="http://savannah.gnu.org/";>savannah.gnu.org</a>. Alguns 
+paquets utilitzen altres repositoris; els webs de cada paquet us 
+informaran d'on es troba el repositori.</li>
+
 </ul>
-</div>
 
-<!--#include virtual="/server/footer.ca.html" -->
+
+<h3>Paquets de GNU descatalogats</h3>
+
+<p>
+De tant en tant es retiren alguns paquets de GNU, generalment perqu&egrave; 
s'han
+ substitu&iuml;t o integrat en altres paquets. Les persones que els
+ busquin encara poden visitar els webs corresponents (si en tenien):
+ 
+<a href="/software/gnu3dkit/">3dkit</a>,
+<a href="abcsh/">abcsh</a>,
+<a href="awacs/">awacs</a>,
+<a href="cfs-el/">cfs-el</a>,
+<a href="checker/">checker</a>,
+dgs&nbsp;(display&nbsp;ghostscript),
+<a href="dld/">dld</a>,
+dr.genius,
+<a href="elib/">elib</a>,
+<a href="free/">free&nbsp;(gnu.free)</a>,
+<a href="gfe/">gfe</a>,
+<a href="http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";>ggv</a> (see <a 
href="gv/">gv</a>),
+<a href="http://www.ideacode.com//assets/gicqd/";>gicqd</a>,
+<a href="http://giptables.sourceforge.net/";>giptables</a>,
+<a href="http://directory.fsf.org/project/gnotepad/";>gnotepad+</a>,
+gnubios,
+gnucad,
+gnupedia (vegeu <a href="http://wikipedia.org";>wikipedia</a>),
+<a href="gnuts/">gnuts</a>,
+<a href="goose/">goose</a>,
+<a href="gphoto/">gphoto</a>,
+<a href="grover/">grover</a>,
+<a href="gtkeditor/">gtkeditor</a>,
+<a href="hegemonie/">hegemonie</a>,
+<a href="lengualibre">lengualibre</a>,
+leonardo, mana,
+<a href="obst/">obst</a>,
+<a href="sweater/">sweater</a>,
+<a href="webpublish/">webpublish</a>,
+<a href="xinfo/">xinfo</a>.
+</p>
+
+</div><!-- for id="content", starts in the include above -->
+<!--#include virtual="/server/footer-short.ca.html" -->
 <div id="footer">
 
 <p>
@@ -119,9 +145,11 @@
 </p>
 
 <p>
+Darrera actualitzaci&oacute;: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 22 
d'abril de 2008
+<br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2007/06/24 12:24:48 $
+$Date: 2008/04/22 18:15:47 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -155,6 +183,8 @@
  <li><a href="/software/software.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
  <li><a href="/software/software.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+ <li><a href="/software/software.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Norweigan (Bokm&aring;l) -->
  <li><a href="/software/software.nb.html">Norsk 
(bokm&aring;l)</a>&nbsp;[nb]</li>
 <!-- Norweigan (Nynorsk) -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]