www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu gnu-linux-faq.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu gnu-linux-faq.ca.html
Date: Sun, 27 Apr 2008 09:05:06 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/27 09:05:06

Modified files:
    gnu      : gnu-linux-faq.ca.html 

Log message:
    Minor corrections

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: gnu-linux-faq.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-linux-faq.ca.html,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gnu-linux-faq.ca.html    21 Apr 2008 16:12:32 -0000   1.4
+++ gnu-linux-faq.ca.html    27 Apr 2008 09:04:48 -0000   1.5
@@ -49,10 +49,11 @@
     realment no han interpretat. Llavors aquesta gent d&oacute;na
     un pes desproporcionat al punt de vista dels desenvolupadors.</p>
    <p> Anomenant GNU/Linux al sistema
-    reconeixeu el paper que el nostre idealisme a jugat en construir
+    reconeixeu el paper que el nostre idealisme ha jugat en construir
     la nostra comunitat, i <a href="/gnu/why-gnu-linux.ca.html">ajuda
     al p&uacute;blic a recon&egrave;ixer la import&agrave;ncia
-    pr&agrave;ctica d'aquests ideals</a>.</dd>
+    pr&agrave;ctica d'aquests ideals</a>.
+   </dd>
    <dt> <a name="howerror" id="howerror"></a>Com s'ha arribat a
     qu&egrave; la majoria de la gent anomeni &ldquo;Linux&rdquo; al
     sistema? </dt>
@@ -1057,7 +1058,7 @@
 2 d'abril de 2008. <br />
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/21 16:12:32 $
+$Date: 2008/04/27 09:04:48 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -1066,7 +1067,7 @@
  <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
  <ul class="translations-list">
  <!-- Catalan -->
- <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">Catal&agrave;</a>&nbsp;[de]</li>
+ <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
  <!-- German -->
  <li><a href="/gnu/gnu-linux-faq.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
  <!-- English -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]