www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy gnutella.ca.html


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy gnutella.ca.html
Date: Tue, 29 Apr 2008 17:01:40 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    08/04/29 17:01:40

Modified files:
    philosophy   : gnutella.ca.html 

Log message:
    Minor correction

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/gnutella.ca.html?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: gnutella.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/gnutella.ca.html,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- gnutella.ca.html  29 Apr 2008 16:41:11 -0000   1.3
+++ gnutella.ca.html  29 Apr 2008 17:01:36 -0000   1.4
@@ -18,25 +18,29 @@
  volien fer-lo programari GNU en un futur, per&ograve; els seus caps els van 
  impedir fer-ho, cosa que ha fet que no s'hagi llen&ccedil;at com a 
programari 
  lliure. 
-<p>Hi ha un nombre de programes&nbsp; en desenvolupament dins de la categoria 
- de programari lliure que han estat dissenyats per a utilitzar el mateix 
protocol 
- que Gnutella. <a 
href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";>gtk-gnutella</a> 
- n'&eacute;s un. <a href="http://www.umr.edu/~jjp/";>GNUT</a> n'&eacute;s un 
altre. 
- Cap d'aquests programes &eacute;s oficialment, per&ograve;, <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#GNUsoftware">programari 
- GNU</a> either. 
-<p>La Free Software Foundation treballa amb la llibertat de copiar i canviar 
programari. 
- La m&uacute;sica &eacute;s fora del nostre abast d'actuacions. Tot i 
aix&ograve; 
- hi ha una similaritat parcial en els aspectes &egrave;tics de copiar 
programari 
- i copiar enregistraments de m&uacute;sica. Alguns articles a la 
secci&oacute; 
- de <a href="/philosophy/philosophy.ca.html#Laws">filosofia</a> tracten el 
tema 
- de la c&ograve;pia d'altres materials diferents al programari. . Alguns 
dels&nbsp; 
- <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ca.html#ThirdPartyIdeas";>articles
 
- de persones alienes a la FSF</a>&nbsp; ofereixen enlla&ccedil;os 
interessants. 
+<p>Hi ha un nombre de programes en desenvolupament dins de la categoria
+  de programari lliure que han estat dissenyats per a utilitzar el
+ mateix protocol que Gnutella. <a 
href="http://gtk-gnutella.sourceforge.net/";>gtk-gnutella</a> 
+ n'&eacute;s un. <a href="http://www.umr.edu/~jjp/";>GNUT</a> n'&eacute;s
+ un altre. Cap d'aquests programes &eacute;s oficialment, per&ograve;, <a 
href="/philosophy/categories.ca.html#GNUsoftware">programari
+  GNU</a>. 
+<p>La Free Software Foundation treballa amb la llibertat de copiar
+ i canviar programari. La m&uacute;sica &eacute;s fora del nostre
+ abast d'actuacions. Tot i aix&ograve; 
+ hi ha una similaritat parcial en els aspectes &egrave;tics de copiar
+ programari i copiar enregistraments de m&uacute;sica. Alguns articles
+ a la secci&oacute; 
+ de <a href="/philosophy/philosophy.ca.html#Laws">filosofia</a> tracten
+ el tema de la c&ograve;pia d'altres materials diferents al programari.
+ Alguns dels <a 
href="http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ca.html#ThirdPartyIdeas";>articles
+  de persones alienes a la FSF</a> ofereixen enlla&ccedil;os
+  interessants. 
 <p>Sense distinci&oacute; del tipus d'informaci&oacute; impresa que es 
comparteixi, 
  animem a la ciutadania a rebutjar el sup&ograve;sit que una persona o 
empresa 
  t&eacute; el dret natural a prohibir compartir o dictar exactament com s'han 
- d'utilitzar. Fins i tot el sistema legal dels Estats Units&nbsp; <a 
href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">rebutja</a>&nbsp; 
- de forma nominal aquesta idea&nbsp; antisocial. 
+ d'utilitzar. Fins i tot el sistema legal dels Estats 
+ Units <a href="/philosophy/reevaluating-copyright.html">rebutja</a> 
+ de forma nominal aquesta idea antisocial. 
 <p>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
@@ -78,13 +82,13 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2008/04/29 16:41:11 $
+$Date: 2008/04/29 17:01:36 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
 
 <div id="translations">
-<h4>Traduccions d'aquesta pĂ gina</h4>
+<h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
 <!-- Please keep this list alphabetical. -->
 <!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]