www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po gpl-american-way.ca.po micros...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po gpl-american-way.ca.po micros...
Date: Tue, 30 Jun 2009 14:03:07 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/06/30 14:03:07

Modified files:
    philosophy/po : gpl-american-way.ca.po 
             microsoft-antitrust.ca.po motif.ca.po 
             patent-reform-is-not-enough.ca.po 
             pragmatic.ca.po wassenaar.ca.po why-free.ca.po 

Log message:
    Some corrections

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gpl-american-way.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/microsoft-antitrust.ca.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/motif.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/pragmatic.ca.po?cvsroot=www&r1=1.9&r2=1.10
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/why-free.ca.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: gpl-american-way.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gpl-american-way.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- gpl-american-way.ca.po   27 Jan 2009 09:28:09 -0000   1.4
+++ gpl-american-way.ca.po   30 Jun 2009 14:03:01 -0000   1.5
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gpl-american-way.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 18:54+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:18+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -176,7 +176,7 @@
 "popularity."
 msgstr ""
 "De tant en tant, algunes empreses ens han dit: \"Faríem una versió 
millorada "
-"d'aquest programa si ens permeteu publicar-la sense llibertats\". I "
+"d'aquest programa si ens permetéssiu publicar-la sense llibertats\". I "
 "nosaltres diem: \"No, gràcies; les seves millores podrien ser útils si "
 "fossin lliures, però si no podem utilitzar-les lliurement, no són bones en "
 "absolut\". Llavors recorren al nostre ego, dient que el nostre codi tindrà "
@@ -222,7 +222,7 @@
 "utilitzen els de Microsoft. En altres casos, es fa més difícil que 
utilitzeu "
 "un programa que no sigui de Microsoft per a la tasca A si esteu utilitzant "
 "un programa de Microsoft per a la tasca B. En qualsevol dels dos casos, "
-"\"abraçar i estendre\" magnifica l'efecte del poder del mercat de Microsoft."
+"\"abraçar i estendre\" magnifica l'efecte del poder sobre el mercat de 
Microsoft."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -276,7 +276,7 @@
 "coherent sobre ell. És una expressió \"calaix de sastre\", que cobreix el "
 "copyright, les patents, les marques registrades i altres àrees dispars de la 
"
 "llei; àrees tan diferents, en les lleis i en els seus efectes, que qualsevol 
"
-"afirmació sobre el conjunt és segurament simplista. Per a pensar "
+"afirmació sobre el conjunt és segurament simplista. Per pensar "
 "intel·ligentment sobre el copyright, les patents o les marques registrades, "
 "cal pensar-hi per separat. El primer pas és rebutjar agrupar-ho tot sota el "
 "terme \"propietat intel·lectual\"."
@@ -290,7 +290,7 @@
 "rights are meant to advance human well-being, not as an excuse to disregard "
 "it."
 msgstr ""
-"Necessitaria una hora per a exposar la meva visió sobre el copyright, però "
+"Necessitaria una hora per exposar la meva visió sobre el copyright, però "
 "s'hi pot aplicar aquest principi general: el copyright no pot justificar la "
 "negació de llibertats importants a la societat. Com va dir Abraham Lincoln: "
 "\"Sempre que hi hagi un conflicte entre els drets humans i els drets de "
@@ -342,7 +342,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 29 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -352,3 +352,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: microsoft-antitrust.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/microsoft-antitrust.ca.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- microsoft-antitrust.ca.po  27 Jan 2009 09:28:09 -0000   1.5
+++ microsoft-antitrust.ca.po  30 Jun 2009 14:03:02 -0000   1.6
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: microsoft-antitrust.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 18:56+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:05+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -69,9 +69,9 @@
 "&ldquo;Halloween documents&rdquo;) it will use to obstruct free software. "
 "It would be most effective to use all three of these remedies together."
 msgstr ""
-"És per això que proposo tres solucions que poden ajudar a que els sistemes "
+"És per això que proposo tres solucions que poden ajudar els sistemes "
 "operatius de <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">programari lliure</a> "
-"(com ara GNU/Linux) a competir tècnicament alhora que respecta la llibertat "
+"(com ara GNU/Linux) a competir tècnicament bo i respectant la llibertat "
 "dels usuaris. Aquestes tres solucions s'adrecen a resoldre els tres majors "
 "obstacles per al desenvolupament de sistemes operatius lliures i per a donar-"
 "los la capacitat d'executar programes escrits per a Windows. També s'adrecen 
"
@@ -88,7 +88,7 @@
 msgstr ""
 "Obligar a Microsoft a publicar documentació completa de totes les "
 "interfícies entre components de programari, tots els protocols de "
-"comunicacions i formats d'arxius. Això eliminaria una de les tàctiques "
+"comunicacions i tots el formats d'arxius. Això eliminaria una de les tà
ctiques "
 "favorites de Microsoft: les interfícies secretes i incompatibles."
 
 # type: Content of: <ol><li><p>
@@ -125,9 +125,9 @@
 "distinguished from implementation techniques) would have to be answered."
 msgstr ""
 "Garantir aquesta obligació no hauria de ser difícil. Si un desenvolupador 
de "
-"programari indica que la documentació publicada no descriu algun aspecte de "
-"la interfície, o com fer una determinada tasca, els tribunals poden fer que "
-"Microsoft doni explicacions sobre aquests aspectes. Qualsevol pregunta sobre "
+"programari es queixés que la documentació publicada no descriu algun 
aspecte de "
+"la interfície, o com fer una determinada tasca, els tribunals obligarien a "
+"Microsoft a donar explicacions sobre aquests aspectes. Qualsevol pregunta 
sobre "
 "interfícies (distingint-les de les tècniques d'implementació) haurien de 
ser "
 "respostes."
 
@@ -172,8 +172,7 @@
 "creuada de totes les patents sense cost a qualsevol que desitgi fer-ho. La "
 "defensa mútua significa donar la llicència de totes les patents a un "
 "consorci al qual qualsevol pot unir-se, fins i tot gent que no disposi de "
-"patents. El consorci pot donar llicències a de tots els seus membres a tots "
-"ells."
+"patents. El consorci podria donar a tots els membres llicències de les 
patents dels membres."
 
 # type: Content of: <ol><li><p>
 msgid ""
@@ -228,7 +227,7 @@
 "Microsoft fa que alguna part important de Windows esdevingui programari "
 "lliure, pot solucionar aquest problemes parcialment (podria ser també una "
 "contribució a la causa del programari lliure, si el programari en qüestió "
-"fos útil per a finalitats més enllà de pode executar altres programes "
+"fos útil per a finalitats més enllà de poder executar altres programes "
 "propietaris de Microsoft)."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -239,7 +238,7 @@
 "develop a truly superior alternative to Microsoft Windows, in whatever area "
 "Microsoft does not make Windows free software."
 msgstr ""
-"Malgrat això l'ús de programari lliure com a part de Windows és menys "
+"Malgrat això, l'ús de programari lliure com a part de Windows és menys "
 "crucial que estar <em>autoritzat</em> a implementar totes les parts. Els "
 "remeis proposats més amunt són els realment necessaris. Això aclarirà el "
 "camí per desenvolupar una una alternativa netament superior a Microsoft "
@@ -295,7 +294,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 30 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -305,3 +304,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: motif.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/motif.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- motif.ca.po 27 Jan 2009 09:28:10 -0000   1.4
+++ motif.ca.po 30 Jun 2009 14:03:02 -0000   1.5
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: motif.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:08+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The Motif License - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -68,7 +68,7 @@
 "Podem esperar que ho facin, però no podem donar-ho per fet. En les "
 "circumstàncies actuals hem de tractar Motif de la mateixa manera que abans: "
 "com a no disponible. Motif encara no pot ser part d'un sistema operatiu "
-"lliure, i combinar o vincular codi de tercers, cobert per la GPL, amb Motif, "
+"lliure, i combinar o vincular amb Motif codi cobert per la GPL "
 "continua sent una violació de la GPL, excepte en situacions molt especials."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -84,7 +84,7 @@
 "majoria dels programes escrits per a Motif poden utilitzar LessTif sense cap "
 "canvi. Si us plau, recolzeu la comunitat del programari lliure utilitzant "
 "LessTif en lloc de Motif. Encara s'han de fer uns retocs finals a LessTif; "
-"per a oferir-vos com a voluntaris, poseu-vos en contacte amb <a href="
+"per oferir-vos com a voluntaris, poseu-vos en contacte amb <a href="
 "\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -121,7 +121,7 @@
 msgstr ""
 "Irònicament, aquesta restricció exclou gairebé totes les distribucions "
 "comercials de GNU/Linux, ja que, malauradament, molt sovint inclouen "
-"programes no lliures, i és difícil que cap d'ells compleixi els criteris 
que "
+"programes no lliures, i és difícil que cap d'elles compleixi els criteris 
que "
 "s'especifiquen a la llicència de Motif."
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -200,7 +200,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 29 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -210,3 +210,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: patent-reform-is-not-enough.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/patent-reform-is-not-enough.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- patent-reform-is-not-enough.ca.po  27 Jan 2009 09:28:10 -0000   1.4
+++ patent-reform-is-not-enough.ca.po  30 Jun 2009 14:03:02 -0000   1.5
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: patent-reform-is-not-enough.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:11+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:15+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -39,7 +39,7 @@
 "per exemple, patents que cobreixen tècniques que ja són àmpliament "
 "conegudes. Aquestes tècniques inclouen la d'ordenar una col·lecció de "
 "fórmules de manera que no s'utilitzi cap variable abans de ser calculada "
-"(anomenada «recàlcul d'ordre natural» en els fulls de càlcul), i l'ús de 
"
+"(anomenada «recàlcul d'ordre natural» en els fulls de càlcul) i l'ús de "
 "l'operador OR exclusiu per modificar el contingut d'una visualització d'un "
 "mapa de bits."
 
@@ -52,7 +52,7 @@
 msgstr ""
 "Centrar-se en aquests exemples pot portar la gent a ignorar la resta del "
 "problema. Poden arribar a pensar que el sistema de patents és bàsicament "
-"correcte i que només necessita «reformes» per a funcionar de manera 
eficient."
+"correcte i que només necessita «reformes» per funcionar de manera 
eficient."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -86,7 +86,7 @@
 "5,049,881."
 msgstr ""
 "Aquell setembre, quan la FSF estava a una setmana de publicar un d'aquests "
-"nous programes de compressió com a eina escollida per a comprimir els arxius 
"
+"nous programes de compressió com a eina escollida per comprimir els arxius "
 "de la nostra distribució, l'ús d'aquests programes als Estats Units va ser "
 "aturat pel registre d'una nova patent, la número 5,049,881."
 
@@ -186,10 +186,10 @@
 msgstr ""
 "Això convertirà el programari en un fangar. Fins i tot un programa 
innovador "
 "utilitza normalment dotzenes de tècniques i capacitats no gaire noves que "
-"poden haver estat patentades. La nostra capacitat per a utilitzar cada una "
+"poden haver estat patentades. La nostra capacitat per utilitzar cada una "
 "d'aquestes idees dependrà de la sort, i si tenim mala sort la meitat del "
 "temps, pocs seran els programes que no infringeixin un bon nombre de "
-"patents. Navegar en el laberint de patents serà més difícil que escriure "
+"patents. Navegar en el laberint de les patents serà més difícil que 
escriure "
 "programari. Com diu <cite>The Economist</cite>, les patents del programari "
 "són simplement dolentes per als negocis."
 
@@ -262,7 +262,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 28 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -272,3 +272,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: pragmatic.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/pragmatic.ca.po,v
retrieving revision 1.9
retrieving revision 1.10
diff -u -b -r1.9 -r1.10
--- pragmatic.ca.po   27 Jan 2009 09:28:10 -0000   1.9
+++ pragmatic.ca.po   30 Jun 2009 14:03:02 -0000   1.10
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: pragmatic.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-01-21 04:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:23+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -73,8 +73,8 @@
 "(GPL GNU) està escrita com a una llicència copyleft. Tot el codi afegit als 
"
 "programes protegits per la GPL ha de ser programari lliure, fins i tot si "
 "s'inclou en un fitxer separat. Faig que el meu codi estigui disponible per "
-"fer-lo servir en programari lliure i no en programari privatiu, amb la idea "
-"d'animar altres programadors que facin el mateix. Entenc que com que els "
+"fer-lo servir en programari lliure, i no en programari privatiu, amb la idea "
+"d'animar altres programadors que facin el mateix. Entenc que, ja que els "
 "desenvolupadors de programari privatiu fan servir el copyright per impedir "
 "que el compartim, els que cooperem podem fer servir el copyright per donar "
 "als altres usuaris que cooperen un avantatge: que puguin fer servir el "
@@ -109,7 +109,7 @@
 msgstr ""
 "Per tant estava disposat a compartir la seva feina amb una comunitat que "
 "compartís programari, però no veia cap raó per donar un cop de mà a una "
-"empresa que fes productes fora de l'abast de la nostra comunitat. El seu "
+"empresa fent productes que quedarien fora de l'abast de la nostra comunitat. 
El seu "
 "objectiu era diferent del meu, però va decidir que la Llicència Pública "
 "General de GNU també era útil per al seu objectiu."
 
@@ -139,9 +139,9 @@
 "Considerem el GNU C++. Per què tenim un compilador C++ lliure? Només 
perquè "
 "la Llicència GPL de GNU deia que havia de ser lliure. El GNU C++ va ser "
 "desenvolupat per un consorci industrial, MCC, a partir del compilador GNU C. "
-"Normalment MCC fa els seus productes tan privatius com sigui possible. Però "
+"Normalment MCC fa els seus productes tan privatius com pot. Però "
 "van fer la interfície del C++ com a programari lliure perquè la Llicència "
-"GPL de GNU deia que era l'única manera en que podia publicar-se. La "
+"GPL de GNU deia que era l'única manera en què podia publicar-se. La "
 "interfície del C++ incloïa molts fitxers nous, però com que s'havien "
 "d'enllaçar amb el GCC, se'ls havia d'aplicar la Llicència GPL. Els "
 "avantatges per a la nostra comunitat són evidents."
@@ -402,7 +402,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 30 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -412,3 +412,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: wassenaar.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/wassenaar.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- wassenaar.ca.po   27 Jan 2009 09:28:10 -0000   1.4
+++ wassenaar.ca.po   30 Jun 2009 14:03:02 -0000   1.5
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: wassenaar.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:20+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:11+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "The Wassenaar Agreement - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
@@ -61,7 +61,7 @@
 msgstr ""
 "No obstant, els Estats Units continuen volent imposar aquestes restriccions, "
 "i per tant té sentit continuar amb els nostres preparatius, com a precaució 
"
-"per si de cas una futura versió de l'acord de Wassenaar imposés 
restriccions "
+"en cas que una futura versió de l'acord de Wassenaar imposi restriccions "
 "addicionals en l'exportació de programari lliure."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -69,7 +69,7 @@
 "Here is our interpretation of the text of the latest Wassenaar agreement, as "
 "we have seen it. This has not been checked by a lawyer."
 msgstr ""
-"Aquesta és la nostra interpretació del text de l'últim acord de Wassenaar, 
"
+"A continuació trobareu la nostra interpretació del text de l'últim acord 
de Wassenaar, "
 "tal com el veiem. No ha estat revisada per un advocat."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -188,7 +188,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 30 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -198,3 +198,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: why-free.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/why-free.ca.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- why-free.ca.po   27 Jan 2009 09:28:10 -0000   1.8
+++ why-free.ca.po   30 Jun 2009 14:03:02 -0000   1.9
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: why-free.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-01-07 04:28-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-26 19:23+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 13:57+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -91,7 +91,7 @@
 msgstr ""
 "La tecnologia digital és més flexible que la impressió: si la informació 
és "
 "en forma digital, es pot copiar fàcilment i distribuir-la a tercers. Aquesta 
"
-"gran flexibilitat encaixa malament en un sistema com el de copyright. "
+"gran flexibilitat encaixa malament en un sistema com el del copyright. "
 "Aquesta és la raó de les creixents mesures draconianes i de dubtosa ètica "
 "que actualment garanteixen el copyright del programari. Considereu les "
 "següents quatre pràctiques dutes a terme per la Software Publishers "
@@ -130,7 +130,7 @@
 "use."
 msgstr ""
 "Persecució (per part del govern dels EE.UU., a petició de la SPA) de "
-"persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar programari, (no ha "
+"persones com David LaMacchia (MIT), no pel fet de copiar programari (no ha "
 "estat acusat de copiar res), sinó només pel fet de no haver vigilat les "
 "instal·lacions on es fan còpies i no haver-ne restringit el seu ús."
 
@@ -160,7 +160,7 @@
 "Owners make several kinds of arguments for giving them the power to control "
 "how we use information:"
 msgstr ""
-"Els propietaris fan diversos tipus d'arguments per tal de retenir el poder "
+"Els propietaris se serveixen de diversos tipus d'arguments per tal de retenir 
el poder "
 "de controlar com usar la informació:"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -275,7 +275,7 @@
 msgstr ""
 "Els autors sostenen sovint que mantenen una relació especial amb els "
 "programes que han escrit i que per tant els seus desitjos i interessos en "
-"relació al programa passen per davant dels de qualsevol altra, i fins i tot "
+"relació al programa passen per davant dels de qualsevol altre, i fins i tot "
 "dels de la resta del món. (Normalment són les empreses i no els autors els "
 "qui tenen el copyright del programari, però s'espera que ignorem aquest "
 "\"petit detall\".)"
@@ -286,8 +286,8 @@
 "important than you&mdash;I can only say that I, a notable software author "
 "myself, call it bunk."
 msgstr ""
-"A aquells qui proposen això com un axioma ètic - l'autor és més important 
"
-"que tu - només els puc dir que jo, un reconegut autor de programes, ho "
+"A aquells qui proposen això com un axioma ètic -l'autor és més important "
+"que tu- només els puc dir que jo, un reconegut autor de programes, ho "
 "considero una bajanada."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
@@ -332,7 +332,7 @@
 "authors is the accepted and unquestioned tradition of our society."
 msgstr ""
 "La segona raó es basa en què la gent ha escoltat per activa i per passiva "
-"que els drets naturals dels autors és una tradició acceptada i no "
+"que els drets naturals dels autors són una tradició acceptada i no "
 "qüestionada a la nostra societat."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
@@ -427,8 +427,8 @@
 "owner does not directly affect what it <em>is</em>, or what you can do with "
 "it if you acquire it."
 msgstr ""
-"Això és cert per qualsevol classe d'objecte material--independentment o no "
-"si té un propietari, això no afecta el que és o el que podeu fer si el "
+"Això és cert per qualsevol classe d'objecte material. Que tingui o no "
+"un propietari no afecta el que és o el que podeu fer si el "
 "compreu."
 
 # type: Content of: <ul><li><p>
@@ -442,8 +442,8 @@
 "Però si el programa té un propietari, això afecta de manera substancial el 
"
 "que és i el que podeu fer amb una còpia si en compreu un. La diferència no 
"
 "només és una qüestió monetària. El sistema de propietaris de programari "
-"encoratja als propietaris de programari a produir quelcom-- però no allò 
que "
-"la societat realment necessita. I causa una polució ètica intangible que 
ens "
+"encoratja als propietaris de programari a produir quelcom, però no allò que 
"
+"la societat realment necessita. I causa una pol·lució ètica intangible que 
ens "
 "afecta a tots."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -476,7 +476,7 @@
 msgstr ""
 "I sobre tot la societat necessita encoratjar l'esperit de cooperació "
 "voluntària en els seus ciutadans. Quan els propietaris de programari ens "
-"conten que ajudar als nostres veïns de manera natural és \"pirateria\", "
+"expliquen que ajudar als nostres veïns de manera natural és \"pirateria\", "
 "estan embrutant l'esperit cívic de la nostra societat."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -484,7 +484,7 @@
 "This is why we say that <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free software</"
 "a> is a matter of freedom, not price."
 msgstr ""
-"És per això perquè diem que el <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html"
+"És per això que diem que el <a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html"
 "\">programari lliure</a> és un assumpte de llibertats, no de preus."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -545,7 +545,7 @@
 "\">venda</a> de <a href=\"/software/software.ca.html\">CD-ROM</a>, <a href="
 "\"/order/t-shirts.html\">samarretes</a>, <a href=\"/doc/doc.ca.html"
 "\">manuals</a>, i <a href=\"/order/deluxe.html\">distribucions de luxe</a> "
-"GNU, (de les quals els usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), "
+"GNU, (que els usuaris tenen plena llibertat de copiar i modificar), "
 "així com de <a href=\"/help/donate.html\">donacions</a>. Actualment compta "
 "amb una plantilla de cinc programadors, a més de tres treballadors que "
 "atenen les comandes per via postal."
@@ -683,7 +683,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 30 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -693,3 +693,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]