www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software/po devel.ca.po software.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/software/po devel.ca.po software.ca.po
Date: Tue, 30 Jun 2009 14:04:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/06/30 14:04:35

Modified files:
    software/po  : devel.ca.po software.ca.po 

Log message:
    Some corrections / updated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/devel.ca.po?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.ca.po?cvsroot=www&r1=1.12&r2=1.13

Patches:
Index: devel.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/devel.ca.po,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- devel.ca.po 5 Feb 2009 09:28:02 -0000    1.2
+++ devel.ca.po 30 Jun 2009 14:04:31 -0000   1.3
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: devel.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:26-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-04 17:22+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:29+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -43,8 +43,8 @@
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina descriu els serveis de desenvolupament disponibles per als "
 "programadors de GNU en màquines del Projecte GNU. Si voleu fer ús d'algun "
-"d'aquests serveis per a desenvolupar un paquet GNU, contacteu si us plau amb "
-"l'adreça de correu de cada servei en particular. Per a més informació 
sobre "
+"d'aquests serveis per desenvolupar un paquet GNU, contacteu si us plau amb "
+"cada servei utilitzant la seva adreça de correu particular. Per a més 
informació sobre "
 "els privilegis i responsabilitats dels coordinadors de GNU, vegeu si us plau "
 "el document <a href=\"/prep/maintain_toc.html\">Informació per a "
 "coordinadors de GNU</a>. (També us poden interessar els <a href= \"/prep/"
@@ -80,7 +80,7 @@
 "programari GNU l'ús de les màquines de <code>gnu.org</code> com a base "
 "principal. L'ús d'aquestes màquines també beneficia indirectament al "
 "projecte GNU, ja que augmenta el coneixement públic de GNU i estén la idea "
-"del treball conjunt per a benefici de tots."
+"del treball conjunt en benefici de tots."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "CVS and Savannah"
@@ -133,7 +133,7 @@
 "Proporcionem accés remot a les màquines de GNU a les persones que ho "
 "necessiten per treballar sobre programari GNU. Tenir un compte és al mateix "
 "temps un privilegi i una responsabilitat, i només l'heu d'utilitzar per al "
-"vostre treball a GNU. Per aconseguir un compte, llegiu si us plau la pàgina "
+"vostre treball en GNU. Per aconseguir un compte, llegiu si us plau la pàgina 
"
 "sobre <a href=\"README.accounts.html\">mètodes d'accés a les màquines de "
 "GNU</a>."
 
@@ -158,7 +158,7 @@
 msgstr ""
 "Quan es registra un paquet a <a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</"
 "a>, una interfície web permet als programadors crear i mantenir llistes de "
-"correu dedicades a aquell paquet."
+"correu dedicades al paquet."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -339,7 +339,7 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr "Darrera revisió: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 27 de 
juny de 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
@@ -349,3 +349,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+

Index: software.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.ca.po,v
retrieving revision 1.12
retrieving revision 1.13
diff -u -b -r1.12 -r1.13
--- software.ca.po   22 Jun 2009 08:26:43 -0000   1.12
+++ software.ca.po   30 Jun 2009 14:04:31 -0000   1.13
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: software.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-22 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-29 13:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 14:34+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid "Software - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -169,7 +169,6 @@
 msgstr "Paquets de GNU descatalogats"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. Here is the list; we "
@@ -203,31 +202,33 @@
 msgstr ""
 "De tant en tant es retiren alguns paquets de GNU, generalment perquè s'han "
 "substituït o integrat en altres paquets. Aquí en teniu la llista; deixem "
-"oberts els webs corresponents (si en tenien): <a href=\"gnu3dkit/\">3dkit</"
-"a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a href="
-"\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"dgs/"
+"oberts els webs corresponents (si en tenien): <a href=\"gnu3dkit/"
+"\">3dkit</a>, <a href=\"abcsh/\">abcsh</a>, <a href=\"awacs/\">awacs</a>, <a "
+"href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"dgs/"
 "\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href="
 "\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a href=\"elib/"
-"\">elib</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)"
-"</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (vegeu <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a "
-"href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";
-"\">ggv</a> (vegeu <a href=\"gv/\">gv</a>), <a href=\"http://www.ideacode.";
-"com//assets/gicqd/\">gicqd</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, gnupedia (vegeu <a href=\"http://";
-"wikipedia.org\">wikipedia</a>), <a href=\"gnusql\">gnusql</a>, <a href="
-"\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
-"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
-"\">graphics</a>, <a href=\"grover/\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/"
-"\">gtkeditor</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"lengualibre"
-"\">lengualibre</a>, leonardo, mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a "
-"href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/"
-"\">obst</a>, p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"pips/"
-"\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href="
-"\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href="
-"\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/"
-"\">xmhtml</a>."
+"\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href="
+"\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (vegeu <a "
+"href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (vegeu <a href=\"gv/\">gv</a>), <a "
+"href=\"http://www.ideacode.com//assets/gicqd/\";>gicqd</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, "
+"gnupedia (vegeu <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href="
+"\"gnusql\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href="
+"\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
+"\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/"
+"\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/"
+"\">gtkeyboard</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href="
+"\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, mana, <a href=\"messenger/"
+"\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/"
+"\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, "
+"p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a "
+"href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"sweater/"
+"\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"webpublish/"
+"\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</"
+"a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -235,7 +236,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
 "address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
@@ -297,3 +297,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]