www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-history.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/gnu/po gnu-history.ca.po
Date: Tue, 30 Jun 2009 14:24:01 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/06/30 14:24:01

Modified files:
    gnu/po     : gnu-history.ca.po 

Log message:
    Updated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-history.ca.po?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6

Patches:
Index: gnu-history.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-history.ca.po,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- gnu-history.ca.po  29 Jun 2009 21:15:12 -0000   1.5
+++ gnu-history.ca.po  30 Jun 2009 14:23:57 -0000   1.6
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-history.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-29 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-29 23:41+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 16:22+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -30,7 +30,6 @@
 msgstr "Descripció del Sistema GNU"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The GNU operating system is a complete free software system, upward-"
 "compatible with Unix. GNU stands for &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;. <a href="
@@ -45,9 +44,9 @@
 "compatible amb Unix. GNU significa “GNU's Not Unix” (GNU no és Unix). <a 
"
 "href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> va fer l'<a href=\"/"
 "gnu/initial-announcement.ca.html\">Anunci inicial</a> del Projecte GNU al "
-"setembre de 1983. El setembre de 1985 es va publicar una versió més llarga "
+"setembre de 1983. El març de 1985 es va publicar una versió més llarga "
 "anomenada <a href=\"/gnu/manifesto.ca.html\">Manifest GNU</a> que ha estat "
-"traduïda diferents <a href=\"/gnu/manifesto.ca.html#translations\">idiomes</"
+"traduïda a diferents <a 
href=\"/gnu/manifesto.ca.html#translations\">idiomes</"
 "a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -274,13 +273,12 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 "
 "Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 Free "
-"Software Foundation, Inc.,"
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 "
+"Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -305,3 +303,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]