www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-distros.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/distros/po free-distros.ca.po
Date: Tue, 30 Jun 2009 14:29:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    09/06/30 14:29:23

Modified files:
    distros/po   : free-distros.ca.po 

Log message:
    Updated

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.ca.po?cvsroot=www&r1=1.4&r2=1.5

Patches:
Index: free-distros.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.ca.po,v
retrieving revision 1.4
retrieving revision 1.5
diff -u -b -r1.4 -r1.5
--- free-distros.ca.po 25 May 2009 20:26:26 -0000   1.4
+++ free-distros.ca.po 30 Jun 2009 14:29:20 -0000   1.5
@@ -7,12 +7,12 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: free-distros.ca\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-05-25 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-23 10:11+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-06-30 16:28+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -35,7 +35,6 @@
 "d'altres llocs web ni de si estan o no actualitzats.</span></em>"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "These are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 "distributions we know of which have a firm policy commitment to only include "
@@ -47,7 +46,7 @@
 "System Distributions</a>."
 msgstr ""
 "Aquí trobareu les distribucions <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.ca.html\">GNU/"
-"Linux</a> que sabem que només inclouen i proposen programari lliure. "
+"Linux</a> que sabem que segueixen estrictament la política d'incloure i 
proposar només programari lliure. "
 "Aquestes distribucions rebutgen les aplicacions no lliures, les plataformes "
 "de programació no lliures, els controladors no lliures i el firmware no "
 "lliure. Si s'adonen que per error hi ha quelcom no lliure, ho treuen. Per "
@@ -239,3 +238,4 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Traduccions d'aquesta pàgina"
+
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]