www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www distros/distros.sk.html people/po/people.pot


From: Yavor Doganov
Subject: www distros/distros.sk.html people/po/people.pot
Date: Sat, 19 Sep 2009 08:25:57 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/09/19 08:25:57

Modified files:
    distros    : distros.sk.html 
    people/po   : people.pot 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/distros.sk.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/people/po/people.pot?cvsroot=www&r1=1.19&r2=1.20

Patches:
Index: distros/distros.sk.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/distros.sk.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- distros/distros.sk.html   2 Aug 2009 20:28:36 -0000    1.5
+++ distros/distros.sk.html   19 Sep 2009 08:25:45 -0000   1.6
@@ -27,10 +27,10 @@
 </p>
 
 <p>
-Ak chcete prispieť tým najužitočnejším spôsobom, odporúčame vám 
zapojiť sa
-do vývoja už existujúcej distribúcie, radšej než začínať vlastnú 
novú
-distribúciu, aj keby táto mala byť tiež slobodná. Každá z existujúcich
-distribúcií potrebuje pomoc pri svojom vývoji.
+Each of these existing distros could use more development help. Thus, if
+you want to make an effective contribution to free GNU/Linux distributions,
+we suggest that you join the development of an existing free distro rather
+that starting a new free distro.
 </p>
 
 <h3 id="distroGuidelines">Usmernenia pre slobodné distribúcie</h3>
@@ -99,7 +99,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Aktualizované:
 
-$Date: 2009/08/02 20:28:36 $
+$Date: 2009/09/19 08:25:45 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -123,6 +123,8 @@
 <!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
 <!-- Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
+<!-- Arabic -->
+<li><a 
href="/distros/distros.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/distros/distros.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->

Index: people/po/people.pot
===================================================================
RCS file: /web/www/www/people/po/people.pot,v
retrieving revision 1.19
retrieving revision 1.20
diff -u -b -r1.19 -r1.20
--- people/po/people.pot    6 Aug 2009 08:25:41 -0000    1.19
+++ people/po/people.pot    19 Sep 2009 08:25:53 -0000   1.20
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-06 04:25-0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-09-19 04:25-0300\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <address@hidden>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <address@hidden>\n"
@@ -2484,6 +2484,23 @@
 msgstr ""
 
 # type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.pidgin.im/~sadrul/\";>Sadrul Habib Chowdhury</a> &lt;<a "
+"href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden</a>&gt;"
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Is the lead developer and co-maintainer of <a "
+"href=\"/software/screen/screen.html\">GNU Screen</a>, a full-screen terminal "
+"window manager. He is also a lead developer of <a "
+"href=\"http://www.pidgin.im/\";>Pidgin</a>, a multi-protocol instant "
+"messaging program. He is a <a "
+"href=\"http://www.bangladesh.gov.bd/\";>Bangladeshi</a> living in Ottawa, "
+"Canada."
+msgstr ""
+
+# type: Content of: <h4>
 msgid "<a href=\"http://kickino.org\";>Sebastian Wieseler</a>"
 msgstr ""
 




reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]