www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/software/po software.sk.po


From: Dominik Smatana
Subject: www/software/po software.sk.po
Date: Sun, 27 Sep 2009 16:27:38 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Dominik Smatana <dominiks>   09/09/27 16:27:38

Modified files:
    software/po  : software.sk.po 

Log message:
    Slovak translation for revisions 1.6 - 1.7 + little cleanup.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/software/po/software.sk.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: software.sk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/software/po/software.sk.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- software.sk.po   22 Jun 2009 08:26:44 -0000   1.7
+++ software.sk.po   27 Sep 2009 16:27:34 -0000   1.8
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: software.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-06-22 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-24 18:49+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-27 18:24+0200\n"
 "Last-Translator: Dominik Smatana <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Slovak <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -159,7 +159,7 @@
 "package's web pages should say where the repository is."
 msgstr ""
 "Získaním zdrojových kódov od vývojárov nejakého balíčka a ich 
následnou "
-"kompiláciou.Takýmto spôsobom máte možnosť vyskúšať najnovšie 
verzie. Mnohé "
+"kompiláciou. Takýmto spôsobom máte možnosť vyskúšať najnovšie 
verzie. Mnohé "
 "GNU balíčky majú svoje zdrojové súbory umiestnené na GNU hostingu <a 
href="
 "\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org</a>. Niektoré balíčky "
 "využívajú iné možnosti uloženia zdrových súborov; bližšie 
informácie sa "
@@ -170,7 +170,6 @@
 msgstr "Vyradené GNU balíčky"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GNU packages are occasionally decommissioned, generally because they've been "
 "superseded by, or integrated into, other packages. Here is the list; we "
@@ -209,26 +208,28 @@
 "href=\"cfs-el/\">cfs-el</a>, <a href=\"checker/\">checker</a>, <a href=\"dgs/"
 "\">dgs</a> (display&nbsp;ghostscript), <a href=\"dld/\">dld</a>, <a href="
 "\"http://directory.fsf.org/project/DrGenius/\";>dr.genius</a>, <a href=\"elib/"
-"\">elib</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href=\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)"
-"</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (pozri <a href=\"mcron/\">mcron</a>), <a "
-"href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/ggv.html";
-"\">ggv</a> (pozri <a href=\"gv/\">gv</a>), <a href=\"http://www.ideacode.";
-"com//assets/gicqd/\">gicqd</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"http://directory.fsf.org/project/";
-"gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, gnupedia (pozri <a href=\"http://";
-"wikipedia.org\">wikipedia</a>), <a href=\"gnusql\">gnusql</a>, <a href="
-"\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href=\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href="
-"\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/"
-"\">graphics</a>, <a href=\"grover/\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/"
-"\">gtkeditor</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href=\"lengualibre"
-"\">lengualibre</a>, leonardo, mana, <a href=\"messenger/\">messenger</a>, <a "
-"href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/\">mll2html</a>, <a href=\"obst/"
-"\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, p2c, <a href=\"patchwork/"
-"\">patchwork</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a href=\"poc/\">poc</a>, <a "
-"href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"sweater/\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/"
-"\">toutdoux</a>, <a href=\"webpublish/\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/"
-"\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>."
+"\">elib</a>, <a href=\"ffp/\">ffp</a>, <a href=\"fhp/\">fhp</a>, <a href="
+"\"free/\">free&nbsp;(gnu.free)</a>, <a href=\"gcron/\">gcron</a> (viď. <a "
+"href=\"mcron/\">mcron</a>), <a href=\"gfe/\">gfe</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/GNU/ggv.html\">ggv</a> (viď. <a href=\"gv/\">gv</a>), <a "
+"href=\"http://www.ideacode.com//assets/gicqd/\";>gicqd</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/giptables/\">giptables</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/gnochive/\">gnochive</a>, <a href=\"http://";
+"directory.fsf.org/project/gnotepad/\">gnotepad+</a>, gnubios, gnucad, "
+"gnupedia (viď. <a href=\"http://wikipedia.org\";>wikipedia</a>), <a href="
+"\"gnusql\">gnusql</a>, <a href=\"gnustep-db/\">gnustep-db</a>, <a href="
+"\"gnuts/\">gnuts</a>, <a href=\"goose/\">goose</a>, <a href=\"gphoto/"
+"\">gphoto</a>, <a href=\"graphics/\">graphics</a>, <a href=\"grover/"
+"\">grover</a>, <a href=\"gtkeditor/\">gtkeditor</a>, <a href=\"gtkeyboard/"
+"\">gtkeyboard</a>, <a href=\"hegemonie/\">hegemonie</a>, <a href="
+"\"lengualibre\">lengualibre</a>, leonardo, mana, <a href=\"messenger/"
+"\">messenger</a>, <a href=\"mgcp/\">mgcp</a>, <a href=\"mll2html/"
+"\">mll2html</a>, <a href=\"obst/\">obst</a>, <a href=\"octal/\">octal</a>, "
+"p2c, <a href=\"patchwork/\">patchwork</a>, <a href=\"pips/\">pips</a>, <a "
+"href=\"poc/\">poc</a>, <a href=\"rat/\">rat</a>, <a href=\"sweater/"
+"\">sweater</a>, <a href=\"toutdoux/\">toutdoux</a>, <a href=\"webpublish/"
+"\">webpublish</a>, <a href=\"xbase/\">xbase</a>, <a href=\"xinfo/\">xinfo</"
+"a>, <a href=\"xmhtml/\">xmhtml</a>."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -284,7 +285,10 @@
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
-msgstr " "
+msgstr ""
+"<strong>Preklad</strong>: <a href=\"https://savannah.gnu.org/users/dominiks";
+"\">Dominik Smatana</a> <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"sk&gt;</a>, 2009."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]