www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-distros.sk.po


From: Dominik Smatana
Subject: www/distros/po free-distros.sk.po
Date: Sun, 27 Sep 2009 20:39:51 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Dominik Smatana <dominiks>   09/09/27 20:39:51

Modified files:
    distros/po   : free-distros.sk.po 

Log message:
    Slovak translation for revisions 1.5 - 1.7 + little cleanup.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.sk.po?cvsroot=www&r1=1.7&r2=1.8

Patches:
Index: free-distros.sk.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.sk.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -b -r1.7 -r1.8
--- free-distros.sk.po 10 Sep 2009 20:25:37 -0000   1.7
+++ free-distros.sk.po 27 Sep 2009 20:39:47 -0000   1.8
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: free-distros.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-09-10 16:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-27 11:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-09-27 22:36+0200\n"
 "Last-Translator: Dominik Smatana <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Slovak <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -37,7 +37,7 @@
 "stránok ani za ich aktuálnosť.</span></em>"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
+# Preštylizovať prvú vetu.
 msgid ""
 "These are the <a href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> "
 "distributions we know of which have a firm policy commitment to only include "
@@ -48,14 +48,15 @@
 "philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">Guidelines for Free "
 "System Distributions</a>."
 msgstr ""
-"Tu sú uvedené distribúcie <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a>, "
-"o ktorých vieme, že obsahujú a ponúkajú výlučne slobodný software. "
-"Odmietajú akékoľvek aplikácie, programovacie platformy, ovládače alebo "
-"firmware, ktoré nespĺňajú kritéria pre slobodný software. Ak bola 
náhodou "
-"omylom do nich zaradená takáto časť, bude odstránená. Ak sa chcete "
-"dozvedieť viac o podmienkach, ktoré musí spĺňať každá slobodná 
distribúcia "
-"GNU/Linux, prečítajte si <a href=\"/philosophy/free-system-distribution-"
-"guidelines.html\">Smernice pre distribúcie slobodných systémov</a>."
+"Tu sú uvedené tie distribúcie <a 
href=\"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</"
+"a>, o ktorých vieme, že záväzne dodržiavajú prísne zásady o tom, že 
budú "
+"obsahovať a ponúkať výlučne slobodný softvér. Odmietajú akékoľvek "
+"aplikácie, programovacie platformy, ovládače alebo firmware, ktoré 
nespĺňajú "
+"kritéria pre slobodný softvér. Ak bola náhodou omylom do nich zaradená "
+"takáto časť, bude odstránená. Ak sa chcete dozvedieť viac o 
podmienkach, "
+"ktoré musí spĺňať každá slobodná distribúcia GNU/Linux, prečítajte 
si <a "
+"href=\"/philosophy/free-system-distribution-guidelines.html\">Smernice pre "
+"distribúcie slobodných systémov</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -69,7 +70,7 @@
 msgstr ""
 "Ak poznáte nejakú distribúciu, ktorá by sa mohla považovať za 
slobodnú, ale "
 "nie je uvedená v nasledovnom zozname, skúste sa prosím spýtať správcov 
tejto "
-"distribúcie, či by boli ochotní nasledovať princípy slobodného 
software. Ak "
+"distribúcie, či by boli ochotní nasledovať princípy slobodného 
softvéru. Ak "
 "by súhlasili a chceli, aby bola ich distribúcia uvedená v tomto zozname, "
 "mali by napísať na &lt;address@hidden&gt;. Niektoré distribúcie 
vyvíjajú "
 "úsilie, aby sa postupne stali úplne slobodnými. Ďakujeme im za ich 
úsilie a "
@@ -166,6 +167,8 @@
 "<a href=\"http://venenux.org\";>Venenux</a>, a free distro built around the "
 "KDE desktop."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://venenux.org\";>Venenux</a>, slobodná distribúcia postavená 
"
+"na KDE desktope."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -173,6 +176,9 @@
 "system of African origin. The name comes from the Shona word for a gnu (also "
 "known as a wildebeest)."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://kongoni.co.za\";>Kongoni</a> je slobodný operačný systém 
GNU/"
+"Linux afrického pôvodu. Jeho názov je odvodený zo slova označujúceho 
pakoňa "
+"v jazyku Shona (pakôň po anglicky je gnu)."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -236,22 +242,3 @@
 # type: Content of: <div><h4>
 msgid "Translations of this page"
 msgstr "Preklady tejto stránky"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "The following distributions have expressed their intent to follow the "
-#~ "Guidelines for Free System Distributions, and are currently under review:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Nasledovné distribúcie vyjadrili zámer nasledovať princípy a smernice 
pre "
-#~ "distribúcie slobodných systémov a v súčasnej dobe sú v štádiu "
-#~ "posudzovania:"
-
-# type: Content of: <ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://livecd.gnustep.org/\";>GNUstep Live</a>, a GNU/Linux "
-#~ "distribution with a user interface based on <a href=\"http://www.gnustep.";
-#~ "org/\">GNUstep</a>, a free implementation of the Cocoa/OpenStep framework."
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://livecd.gnustep.org/\";>GNUstep Live</a>, distribúcia GNU/"
-#~ "Linux s užívateľkým rozhraním založeným na <a 
href=\"http://www.gnustep.";
-#~ "org/\">GNUstep</a>, slobodnej implementácii frameworku Cocoa/OpenStep."
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]