www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po words-to-avoid.sr.po


From: Strahinya Radich
Subject: www/philosophy/po words-to-avoid.sr.po
Date: Fri, 04 Dec 2009 12:11:55 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Strahinya Radich <Ctpajgep>   09/12/04 12:11:55

Modified files:
    philosophy/po : words-to-avoid.sr.po 

Log message:
    Small corrections and updates to match the latest original

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.sr.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26

Patches:
Index: words-to-avoid.sr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/words-to-avoid.sr.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- words-to-avoid.sr.po    27 Nov 2009 21:26:36 -0000   1.25
+++ words-to-avoid.sr.po    4 Dec 2009 12:10:53 -0000    1.26
@@ -295,7 +295,6 @@
 msgstr "„Потрошач“"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The term &ldquo;consumer,&rdquo; when used to refer to computer users, is "
 #| "loaded with assumptions we should reject."
@@ -305,10 +304,10 @@
 "running a program, does not consume it."
 msgstr ""
 "Израз „потрошач“ носи са собом гомилу 
непожељних претпоставки када се "
-"употребљава да означи кориснике рачунара."
+"употребљава да означи кориснике рачунара. 
Пуштањем се дигитални снимак, "
+"као ни програм покретаењм, не троши."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;consumer&rdquo; come from "
 #| "economic theory, and presuppose the assumptions and narrow prespective of "
@@ -319,10 +318,10 @@
 "assumotions. They tend to warp your thinking."
 msgstr ""
 "Изрази „произвођач“ и „потрошач“ 
потичу из економске теорије, и намећу "
-"претпоставке и уску визуру економске 
теорије. То изврће ваш начин мишљења."
+"њене погрешне претпоставке и уску визуру 
економске теорије. То тежи ка "
+"извртању вашег начина мишљења."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "In addition, describing the users of software as &ldquo;consumers&rdquo; "
 #| "presumes a narrow role for them. It treats them like cattle that "
@@ -333,11 +332,10 @@
 "graze on what others make available to them."
 msgstr ""
 "Осим тога, називање корисника софтвера 
„потрошачима“ им прописује врло "
-"ограничену улогу. Они се тиме третирају 
као стока која незаинтересовано пасе "
+"ограничену улогу. Они се третирају као 
стока која незаинтересовано пасе "
 "све што јој други обезбеде."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This kind of thinking leads to travesties like the CBDTPA &ldquo;Consumer "
 #| "Broadband and Digital Television Promotion Act&rdquo; which would require "
@@ -357,7 +355,6 @@
 "би онда покретачи те уредбе били 
забринути?"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The narrow economic conception of users as &ldquo;consumers&rdquo; tends "
 #| "to go hand in hand with the idea that published works are &ldquo;content."
@@ -367,11 +364,10 @@
 "go hand in hand with the idea that published works are mere &ldquo;content."
 "&rdquo;"
 msgstr ""
-"Уска економска визија корисника као 
„потрошача“ води ка идеји да су "
+"Плитка економска визија корисника као 
„потрошача“ води ка идеји да су "
 "објављена дела „садржај“."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "To describe people who are not limited to passive consumption on their "
 #| "computers, we suggest terms such as &ldquo;individuals&rdquo; and &ldquo;"
@@ -380,8 +376,8 @@
 "To describe people who are not limited to passive use of works, we suggest "
 "terms such as &ldquo;individuals&rdquo; and &ldquo;citizens&rdquo;."
 msgstr ""
-"Како би се описали људи који нису 
ограничени на пасивно уживање на њиховим "
-"рачунарима, предлажемо да се користе 
изрази као што су „појединци“ и "
+"Како би се описали људи који нису 
ограничени на пасивно коришћење дела, "
+"предлажемо да се користе изрази као што су 
„појединци“ и "
 "„грађани“."
 
 # type: Content of: <h4>
@@ -524,7 +520,6 @@
 msgstr "„Екосистем“"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "It is a mistake to describe the free software community, or any human "
 #| "community, as an &ldquo;ecosystem,&rdquo; because that word implies the "
@@ -548,11 +543,10 @@
 "као „екосистем“, јер та реч подразумева 
одсуство (1) намере и (2) етике. У "
 "екосистему врсте еволуирају у зависности 
од њихове прилагођености. Ако је "
 "нешто слабо, то бива истребљено, и то није 
ни исправно ни погрешно. Израз "
-"„екосистем“ имплицитно наводи на 
пасивни став: „Не питај какве ствари "
+"„екосистем“ имплицитно наводи на 
некритички став: „Не питај какве ствари "
 "<em>треба да буду,</em> већ само посматрај шта 
се дешава.“"
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "By contrast, beings that adopt an active stance towards their "
 #| "surroundings, and have ideas of ethical responsibility, can decide to "
@@ -745,7 +739,7 @@
 "physical property."
 msgstr ""
 "Израз „интелектуална својина“ носи са 
собом скривену претпоставку — да је "
-"најприроднији начин да се размишља свим 
овим различитим питањима заснован на "
+"најприроднији начин да се размишља o свим 
овим различитим питањима заснован на "
 "аналогији са физичким стварима и нашим 
представама о њима као о физичкој "
 "својини."
 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]