www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy categories.ar.html categories.ca...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy categories.ar.html categories.ca...
Date: Fri, 11 Dec 2009 09:26:26 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  09/12/11 09:26:26

Modified files:
    philosophy   : categories.ar.html categories.ca.html 
             categories.sr.html categories.tr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.ar.html?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.ca.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.sr.html?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.tr.html?cvsroot=www&r1=1.13&r2=1.14

Patches:
Index: categories.ar.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.ar.html,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- categories.ar.html 3 Sep 2009 20:25:51 -0000    1.6
+++ categories.ar.html 11 Dec 2009 09:26:06 -0000   1.7
@@ -17,22 +17,25 @@
 <p>لاحظ أيضا <a href="/philosophy/words-to-avoid.html">كلمات م
ُشوّشة قد ترغب في
 تجاوزها</a>.</p>
 
-<p id="diagram"><img src="/philosophy/category.jpg" alt="[مخطط 
لتصانيف البرمجيات المختلفة]" /> This diagram by 
Chao-Kuei explains the different categories of
-software. It's available as an <a href="/philosophy/category.fig">XFig
-file</a>, as a <a href="/philosophy/category.jpg">JPEG picture</a> and as a
-1.5 magnified <a href="/philosophy/category.png">PNG image</a>, under the
-terms of any of the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the
-Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
+<p id="diagram" class="c">
+<img src="category.png" alt="" />
+</p>
+
+   <p>This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of
+software. It's also available as an <a
+href="/philosophy/category.svg">Scalable Vector Graphic</a> and as an <a
+href="/philosophy/category.fig">XFig document</a>, under the terms of any of
+the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons
+Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
 
-<dl>
-<dt id="FreeSoftware"><strong>البرمجيات الحرة</strong></dt>
+<h3 id="FreeSoftware">Free software</h3>
 
-    <dd>
-    البرمجيات الحرة هي برمجيات تأتي مع 
أذونات لأي شخص بالاستخدام، والنشر،
+    <p>البرمجيات الحرة هي برمجيات تأتي مع 
أذونات لأي شخص بالاستخدام، والنشر،
 والتوزيع، سواءً حرفيا أو مع تعديلات، سواءً 
مجانًا أو مقابل رسم. تحديدا، هذا
 يعني أن الشيفرة المصدرية يجب أن تكون م
توفرة &rdquo;إذا لم تكن مصدرا، ليست
 برمجيات&ldquo; هذا تعريف مبسط، راجع أيضا <a
-href="/philosophy/free-sw.ar.html">التعريف الكامل</a>.
+href="/philosophy/free-sw.ar.html">التعريف الكامل</a>.</p>
+
    <p>إذا كان البرنامج حرة، حينها يمكن أن 
يُضمّن في نظام تشغيل حر مثل غنو، أو
 الإصدارات الحرة من <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.ar.html">نظام غنو/لينكس</a>.</p>
 
@@ -64,52 +67,53 @@
    <p>البرمجيات الحرة عادة <a 
href="/software/reliability.html">أكثر وثوقية</a> من
 البرمجيات غير الحرة.</p>
 
-    </dd>
+<h3 id="OpenSource">Open Source software</h3>
 
-<dt id="OpenSource"><strong>برمجيات المصدر الم
فتوح</strong></dt>
-
-    <dd>
+    <p>
    المصطلح برمجيات &ldquo;المصدر المفتوح&rdquo; 
مستخدم من بعض الناس بمعنى أكثر
 أو أقل لنفس تصنيف البرمجيات الحرة. ليس تمام
ا نفس طبقة البرمجيات: هم يقبلون
 بغض التراخيص التي نعتبرها مقيدة جدا، ويوجد 
تراخيص برمجيات حرة لم
 يقبلوها. لكن الفرق في سعة التصنيف هو المثل: 
تقريبا كل البرمجيات الحرة مصدر
-مفتوح، وكل برمجيات المصدر المفتوح حرة.
+مفتوح، وكل برمجيات المصدر المفتوح حرة.</p>
    <p>نحن نفضل المصطلح &rdquo;<a href=
 "/philosophy/open-source-misses-the-point.html">البرمجيات 
الحرة</a>&ldquo;
 لأنه يشير إلى الحرية&mdash;الشيء الذي لا يم
ثله مصطلح &ldquo;المصدر
 المفتوح&ldquo;.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="PublicDomainSoftware"><strong>برمجيات الملكية العام
Ø©</strong></dt>
-    <dd>برمجيات الملكية العامة هي برمجيات 
غير محفوظة الحقوق. إذا كانت الشيفرة
+<h3 id="PublicDomainSoftware">Public domain software</h3>
+
+    <p>برمجيات الملكية العامة هي برمجيات 
غير محفوظة الحقوق. إذا كانت الشيفرة
 المصدرية في الملكية العامة، هذه حالة خاصة م
ن <a
 href="#Non-CopyleftedFreeSoftware">البرمجيات الحرة غير م
تروكة الحقوق</a>،
-التي تعني أن بعض النسخ أو التعديلات قد لا 
تكون حرة أصلا.
+التي تعني أن بعض النسخ أو التعديلات قد لا 
تكون حرة أصلا.</p>
+
    <p>في بعض الحالات، البرنامج التشغيلي يم
كن أن يكون في الملكية العامة لكن الشيفرة
 المصدرية ليست متاحة. هذه ليست برمجيات حرة، 
لأن البرمجيات الحرة تتطلب إتاحة
 الشيفرة المصدرية. بين ذلك، معظم البرمجيات 
الحرة ليست في الملكية العامة، هي
 محفوظة الحقوق، ومالكي حقوق النشر أعطوا 
إذنا قانونيا لأي شخص باستعمالها
 بحرية، باستخدام رخصة برمجيات حرة.</p>
+
    <p>أحيانا يستخدم الناس المصطلح &rdquo;الم
لكية العامة&ldquo; بطريقة سائبة بمعنى
 <a href="#FreeSoftware">&rdquo;حر&ldquo;</a> أو &rdquo;متاح
 مجانا&ldquo;. لكن &rdquo;الملكية العامة&ldquo; مصطلح 
قانوني ويعني تحديدا
 &ldquo;غير محفوظ الحقوق&rdquo;. للتوضيح، نوصي 
باستخدام &rdquo;الملكية
 العامة&ldquo; لذلك المعنى فقط، واستخدام الم
صطلحات الأخرى لإيصال المعاني
 الأخرى.</p>
+
    <p>تحت اتفاقية بيرن، التي وقعتها معظم 
الدول، أي شيء مكتوب تلقائيا محفوظ
 الحقوق. هذا يتضمن البرامج. لذلك، إذا أردت 
لبرنامج كتبته أن يكون في الملكية
 العامة، يجب أن تتخذ بعض الإجراءات 
القانونية للتنصل عن حقوق النشر عليه؛ خلاف
 ذلك، البرنامج محفوظ الحقوق.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="CopyleftedSoftware"><strong>البرمجيات متروكة 
الحقوق</strong></dt>
-    <dd>Copylefted software is free software whose distribution terms 
ensure that
+<h3 id="CopyleftedSoftware">Copylefted software</h3>
+
+    <p>Copylefted software is free software whose distribution terms ensure 
that
 all copies of all versions carry more or less the same distribution terms.
 This means, for instance, that copyleft licenses generally disallow others
 to add additional requirements to the software (though a limited set of safe
 added requirements can be allowed) and require making source code
 available. This shields the program, and its modified versions, from some
-of the common ways of making a program proprietary.
+of the common ways of making a program proprietary.</p>
 
     <p>Some copyleft licenses, such as GPL version 3, block other means of 
turning
 software proprietary.</p>
@@ -118,6 +122,7 @@
 <em>كل</em> مستخدم الحريات المُضمنة في مصطلح 
&rdquo;البرمجيات الحرة.&ldquo;،
 راجع <a href= "/copyleft/copyleft.ar.html">الحقوق الم
تروكة</a> لمزيد من
 توضيح كيفية ترك حقوق الأعمال ولماذا نستخدم
ه.</p>
+
    <p>الحقوق المتروكة فكرة عامة، لترك حقوق 
برنامج فعليا، تحتاج إلى استخدام مجموعة
 من شروط التوزيع. يوجد الكثير من الطرق المم
كن لكتابة شروط توزيع حقوق متروكة،
 لذا يمكن أن توجد الكثير من رخص ترك حقوق 
البرمجيات الحرة. لكن في الممارسة
@@ -126,15 +131,17 @@
 المتروكة عادة تكون &rdquo;مستحيلة&ldquo;، ما 
يعني أنه من غير القانوني دمج
 الشيفرة باستخدام رخصة مع الشيفرة باستخدام 
رخصة أخرى؛ لذلك، من الجيد للمجتمع
 إذا استخدم الناس رخصة حقوق متروكة واحدة.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="Non-CopyleftedFreeSoftware"><strong>البرمجيات الحرة 
غير متروكة الحقوق</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات الحرة غير متروكة الحقوق 
تأتي من المؤلف مع أذونات بإعادة التوزيع
-والتعديل، وأيضا إضافة بعض القيود إليها.
-    <p>إذا كان البرنامج حرا لكن غير متروك 
الحقوق، حينها بعض النسخ أو الإصدارات
-المعدلة قد لا تكون حر أصلا. شركة برمجيات يم
كن أن تترجم البرنامج، مع أو بدون
-تعديلات، وتوزع الملف التشغيلي كمنتج برم
جيات <a href=
-"#ProprietarySoftware">احتكارية</a>.</p>
+<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Non-copylefted free software</h3>
+
+    <p>البرمجيات الحرة غير متروكة الحقوق 
تأتي من المؤلف مع أذونات بإعادة التوزيع
+والتعديل، وأيضا إضافة بعض القيود إليها.</p>
+
+    <p>If a program is free but not copylefted, then some copies or modified
+versions may not be free at all. A software company can compile the program,
+with or without modifications, and distribute the executable file as a <a
+href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software product.</p>
+
    <p>The <a href="http://www.x.org";>X Window System</a> illustrates this. 
The X
 Consortium releases X11 with distribution terms that make it non-copylefted
 free software. If you wish, you can get a copy which has those distribution
@@ -145,118 +152,149 @@
 developers of X11 even made X11 non-free</a> for a while; they were able to
 do this because others had contributed their code under the same
 non-copyleft license.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GPL-CoveredSoftware"><strong>البرمجيات المغطاة 
بجي&#8204;بي&#8204;إل</strong></dt>
-    <dd><a href="/copyleft/gpl.html">غنو جي&#8204;بي&#8204;إل</a> 
هي واحدة من مجموعة
-شروط التوزيع المحددة لترك حقوق برنامج. م
شروع غنو يستخدمها لمعظم برمجيات غنو.
+<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
+
+    <p><a href="/copyleft/gpl.html">غنو جي&#8204;بي&#8204;إل</a> 
هي واحدة من مجموعة
+شروط التوزيع المحددة لترك حقوق برنامج. م
شروع غنو يستخدمها لمعظم برمجيات غنو.</p>
+
+    <p>To equate free software with GPL-covered software is therefore an 
error.</p>
+
+<h3 id="TheGNUsystem">The GNU operating system</h3>
 
-    <p>To equate free software with GPL-covered software is therefore an 
error.</p></dd>
+    <p>The <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU operating system</a> is the
+Unix-like operating system, which is entirely free software, that we in the
+GNU Project have developed since 1984.</p>
 
-<dt id="TheGNUsystem"><strong>نظام غنو</strong></dt>
-    <dd><a href="/gnu/gnu-history.ar.html">نظام غنو</a> هو نظام
 التشغيل شبيه يونكس،
-حر بالكامل، الذي نطوره في مشروع غنو منذ عام 
1984.
    <p>نظام التشغيل شبيه يونكس يتكون من برام
ج كثيرة. نظام غنو يحتوي كل برمجيات غنو،
 بالإضافة إلى الكثير من الحزم الآخرى مثل 
نظام النوفذة إكس وتخ الذيْن ليسا من
 برمجيات غنو.</p>
-    <p>أول إصدار تجريبي لنظام غنو الكامل كان 
في عام 1996. هذا يتضمن غنو هرد،
-نواتنا، المُطورة منذ عام 1990. في عام 2001 نظام 
غنو (بما في ذلك غنو هرد) بدأ
-العمل بثقة واضحة؛ لكن هرد لازالت تفتقد بعض 
المزايا الهامة، لذا هي غير
-مستخدمة بشكل واسع. بين ذلك، <a href= 
"/gnu/linux-and-gnu.ar.html">نظام
-غنو/لينكس</a>، فرع لنظام غنو يستخدم لينكس 
كنواة بدلا من غنو هرد، حقق نجاحا
-كبيرا منذ التسعينيات.</p>
-    <p>بما أن غرض غنو أن يكون حرا، كل مكون 
نظام غنو يجب أن يكون برنامجا حرا. لا يجب
-أن يكونوا جميعا متروكي الحقوق، لكن، أي نوع 
من البرمجيات الحرة مناسب قانونيا
-ليُضمن إذا ساعد في ملاقاة الأهداف التقنية. 
وليس ضرورويا لكل الأجزاء أن تكون
-برمجيات غنو، ذاته. غنو يمكن وهو بالفعل 
يحتوي برمجيات حرة غير متروكة الحقوق
-مثل نظام النوفذة إكس الذي طُور عن طريق م
شاريع أخرى.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GNUprograms"><strong>برامج غنو</strong></dt>
-    <dd>&rdquo;برامج غنو&ldquo; تساوي <a 
href="#GNUsoftware">برمجيات غنو.</a>
+    <p>The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
+includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
+system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd
+still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile,
+the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, an offshoot of
+the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the GNU
+Hurd, has been a great success since the 90s.</p>
+
+    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single component in 
the GNU
+operating system has to be free software. They don't all have to be
+copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to
+include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
+components to be GNU software, individually. GNU can and does include
+non-copylefted free software such as the X Window System that were developed
+by other projects.</p>
+
+<h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
+
+    <p>&rdquo;برامج غنو&ldquo; تساوي <a 
href="#GNUsoftware">برمجيات غنو.</a>
 البرنامج الفلاني برنامج غنو إذا كان من برم
جيات غنو. نحن أيضا أحيانا نسميه
-&rdquo;حزمة غنو&ldquo;.</dd>
-<dt id="GNUsoftware"><strong>برمجيات غنو</strong></dt>
-    <dd><a href="/software/software.html">برمجيات غنو</a> هي 
برمجيات تُصدر تحت رعاية
+&rdquo;حزمة غنو&ldquo;.</p>
+
+<h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
+
+    <p><a href="/software/software.html">برمجيات غنو</a> هي 
برمجيات تُصدر تحت رعاية
 <a href= "/gnu/gnu-history.html">مشروع غنو</a>. إذا كان 
برنامج من برمجيات
 غنو، نسميه أيضا برنامج غنو أو حزمة غنو. ملف 
اقرأني أو دليل حزمة غنو يجب أن
 يذكر أنه واحد؛ <a href="/directory">دليل البرمجيات 
الحرة</a> يحدد كل حزم
-غنو.
+غنو.</p>
+
    <p>معظم برمجيات غنو <a href= 
"/copyleft/copyleft.ar.html">متروكة الحقوق</a>،
 لكن ليس كلها؛ لكن كل برمجيات غنو يجب أن 
تكون <a
 href="/philosophy/free-sw.ar.html">برمجيات حرة</a>.</p>
-    <p>بعض برمجيات غنو مكتوبة بواسطة <a href= 
"/people/people.html">طاقم</a> <a
-href="/fsf/fsf.html">مؤسسة البرمجيات الحرة</a>، لكن م
عظم برمجيات غنو مُساهمة
-من قبل <a href="/people/people.html">متطوعين</a>. بعض البرم
جيات المُساهمة
-محفوظة الحقوق بواسطة مؤسسة البرمجيات 
الحرة، البعض محفوظ الحقوق بواسطة
-المساهمين الذين كتبوه.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="non-freeSoftware"><strong>البرمجيات غير 
الحرة</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات غير الحرة هي برمجيات ليست 
حرة. هذا يتصمن <a
+    <p>Some GNU software is written by <a href=
+"http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of the <a
+href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, but most GNU
+software is contributed by <a
+href="/people/people.html">volunteers</a>. Some contributed software is
+copyrighted by the Free Software Foundation; some is copyrighted by the
+contributors who wrote it.</p>
+
+<h3 id="non-freeSoftware">Non-free software</h3>
+
+    <p>البرمجيات غير الحرة هي برمجيات ليست 
حرة. هذا يتصمن <a
 href="#semi-freeSoftware">البرمجيات شبه الحرة</a>و<a
-href="#ProprietarySoftware">البرمجيات الاحتكارية.</a>.</dd>
+href="#ProprietarySoftware">البرمجيات الاحتكارية.</a>.</p>
+
+<h3 id="semi-freeSoftware">Semi-free software</h3>
 
-<dt id="semi-freeSoftware"><strong>البرمجيات شبه 
الحرة</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات شبه الحرة هي برمجيات ليست 
حرة، لكنها تأتي مع إذن خاص للاستخدام،
+    <p>البرمجيات شبه الحرة هي برمجيات ليست 
حرة، لكنها تأتي مع إذن خاص للاستخدام،
 والنشر، والتوزيع، والتعديل (بما في ذلك 
توزيع إصدارات مُعدلة) لأغراض غير
-هادفة للربح. بي&#8204;جي&#8204;بي مثال لبرنامج 
شبه حر.
+هادفة للربح. بي&#8204;جي&#8204;بي مثال لبرنامج 
شبه حر.</p>
+
    <p>البرمجيات شبه الحرة أفضل بكثير 
أخلاقيا من <a href=
 "#ProprietarySoftware">البرمجيات الاحتكارية</a>، لكن م
ازالت متأثرة بالمشاكل،
 ولا نستطيع استخدامها في نظام تشغيل حر.</p>
+
    <p>قيود ترك الحقوق مصممة لحماية الحريات 
الجوهرية لجميع المستخدمين. بالنسبة لنا،
 النطاق الوحيد لأي قيد معتبر في استخدام 
برنامج هو منع الأشخاص الآخرين من
 إضافة قيود أخرى. البرامج شبه الحرة لديها 
قيود إضافية، تُثار من أهداف أنانية
 بحتة.</p>
+
    <p>من المستحيل تضمين برنامج شبه حر في 
نظام تشغيل حر. هذا لأن شروط توزيع نظام
 التشغيل ككل هي اتحاد شروط التوزيع لكل 
البرامج فيه. إضافة برنامج شبه حر إلى
 النظام سوف يجعل النظام <em>ككل</em> شبه حر 
فحسب. يوجد سببان لعدم رغبتنا في
 حدوث ذلك:</p>
+
    <ul>
    <li>نؤمن أن البرمجيات الحرة يجب أن تكون 
لكل واحد&mdash;بما في ذلك الأعمال
 التجارية، ليس فقط المدارس والهواة. نريد 
دعوة الأعمال التجارية إلى استخدام
 نظام غنو الكامل، وذلك يجب ألا نضمن برنامج 
شبه حر فيه.</li>
+
    <li>التوزيع التجاري لنظام التشغيل الحر، 
بما في ذلك <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.ar.html">نظام غنو/لينكس</a>، هام 
جدا، والمستخدمون
 يدركون ملائمة توزيع السيدي روم التجاري. تضم
ين برنامج شبه حر واحد في نظام
 تشغيل سوف يسلب توزيع السيدي روم التجاري م
نه.</li>
    </ul>
-    <p>مؤسسة البرمجيات الحرة نفسها غير 
تجارية، ولذلك سيكون مُجازا لنا قانونيا
-استخدام برنامج شبه حر &rdquo;داخليا&ldquo;. 
لكننا لا نفعل، لأن هذا سيضعف
-جهودنا في السعي إلى برنامج يمكن أيضا تضم
ينه في غنو.</p>
+
+    <p>The <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> 
itself is
+non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a
+semi-free program &ldquo;internally&rdquo;. But we don't do that, because
+that would undermine our efforts to obtain a program which we could also
+include in GNU.</p>
+
    <p>إذا وُجدت مهمة تحتاج التعامل من برم
جيات، حينها حتى نمتلك برنامجا حرا لتأدية
 المهمة، نظام غنو لديه ثغرة. يجب أن نخبر الم
تطوعين &ldquo;ليس لدينا برنامج
 بعد لتأدية المهمة في غنو، لذا نأمل أنكم
ستكتبون واحدا&rdquo; إذا استخدمنا
 بأنفسنا برنامج شبه حر لتأدية المهمة، هذا 
سيضعف ما نقول؛ سيأخذ الدافع (منا،
 ومن الآخرين الذين قد يستمعون لوجهات نظرنا) 
لكتابة بديل حر. لذا نحن لا نفعل
 ذلك.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="ProprietarySoftware"><strong>البرمجيات 
الاحتكارية</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات الاحتكارية هي برمجيات 
ليست حرة أو شبه حرة. استخدمها، أو إعادة
+<h3 id="ProprietarySoftware">Proprietary software</h3>
+
+    <p>البرمجيات الاحتكارية هي برمجيات ليست 
حرة أو شبه حرة. استخدمها، أو إعادة
 توزيعها، أو تعديلها محظور، أو يتطلب أن 
تطلب الإذن، أو مُقيد مشكل كبير جدا
-بحيث لا تستطيع استخدامه بحرية.
+بحيث لا تستطيع استخدامه بحرية.</p>
+
    <p>مؤسسة البرمجيات الحرة تتبع قاعدة 
أننا لا نستطيع تثبيت أي برنامج احتكاري على
 حواسيبنا إلا بشكل مؤقت لغرض محدد لكتابة 
بديل حر لهذا البرنامج. جانب من هذا،
 أننا لا نشعر بوجود أي مبرر لتثبيت برنامج 
احتكاري.</p>
+
    <p>على سبيل المثال، شعرنا بمبرر لتثبيت 
يونكس على حواسيبنا في الثمانينات، لأننا
 كنا نستخدمها لكتابة بديل حر ليونكس. الآن، م
نذ أن توفّر نظام تشغيل حر، العذر
 لم يعد ملائما، تخلصنا من كل أنظمة التشغيل 
غير الحرة، وأي حاسوب جديد نثتبه
 يجب أن يشغل نظام حر بالكامل.</p>
+
    <p>نحن لا نلح على مستخدمي غنو، أو المساهم
ين لغنو، بأن عليهم العيش بهذه
 القاعدة. هي قاعدة قطعناها على أنفسنا، لكن 
نأمل أن تقرر اتباعها أيضا.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="freeware"><strong>البرمجيات المجانية</strong></dt>
-    <dd>مصطلح &rdquo;برمجيات مجانية&ldquo; ليس 
لديه تعريف مقبول واضح، لكن بشكل عام
+
+<h3 id="freeware">Freeware</h3>
+
+    <p>مصطلح &rdquo;برمجيات مجانية&ldquo; ليس لديه 
تعريف مقبول واضح، لكن بشكل عام
 يُستخدم للحزم التي تجيز إعادة التوزيع لكن 
ليس التعديل (وشيفرتها المصدرية غير
 متوفرة). هذه الحزم <em>ليست</em> برمجيات حرة، 
لذا من فضلك لا تستخدم
-&rdquo;برمجيات مجانية&ldquo; للإشارة إلى البرم
جيات الحرة.</dd>
+&rdquo;برمجيات مجانية&ldquo; للإشارة إلى البرم
جيات الحرة.</p>
+
+<h3 id="shareware">Shareware</h3>
+
+    <p>البرمجيات النصيبية هي برمجيات تأتي م
ع إذن للناس بإعادة توزيع نسخ، لكنها تقول
+أن أي شخص يستمر في استخدام نسخة <em>مطالب</em> 
بدفع رسوم رخصة.</p>
 
-<dt id="shareware"><strong>البرمجيات النصيبية</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات النصيبية هي برمجيات تأتي م
ع إذن للناس بإعادة توزيع نسخ، لكنها تقول
-أن أي شخص يستمر في استخدام نسخة <em>مطالب</em> 
بدفع رسوم رخصة.
    <p>البرمجيات النصيبية ليست حرة أو حتى 
شبه حرة. يوجد سببين لعدم كونها:</p>
+
    <ul>
    <li>لمعظم البرمجيات النصيبية، الشيفرة 
غير متاحة؛ لذلك، لا يمكن تعديل البرنامج
 أصلا.</li>
@@ -264,12 +302,11 @@
 أو حتى للاستخدام الخاص في نشاط غير هادف 
للربح. (في الواقع، الناس يتجاهلون
 شروط التوزيع ويفعلون ذلك على كل حال، لكن 
الشروط لا تجيزه.)</li>
    </ul>
-    </dd>
 
-<dt id="PrivateSoftware"><strong>البرمجيات الخاصة</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات الخاصة أو المخصصة هي برم
جيات مُطورة لمستخدم واحد (عادة منظمة أو
+<h3 id="PrivateSoftware">Private software</h3>
+    <p>البرمجيات الخاصة أو المخصصة هي برم
جيات مُطورة لمستخدم واحد (عادة منظمة أو
 شركة). هذا المستخدم يحتفظ به ويستخدمه، ولا 
يصدره للعموم سواءً كشيفرة مصدرية
-أو ثنائية.
+أو ثنائية.</p>
    <p>A private program is free software in a trivial sense if its unique 
user has
 full rights to it.</p>
    <p>In general we do not believe it is wrong to develop a program and not
@@ -280,13 +317,14 @@
 and the principles of the free software movement.</p>
    <p>تقريبا كل وظائف المبرمجين في تطوير 
برمجيات مخصصة؛ لذلك معظم مهام المبرمجين،
 أو تكاد تكون، تتم بطريقة منسجمة مع حركة 
البرمجيات الحرة.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="commercialSoftware"><strong>البرمجيات 
التجارية</strong></dt>
-    <dd>البرمجيات التجارية هي برمجيات تُطور 
من مشاريع تجارية تهدف إلى جني المال من
+<h3 id="commercialSoftware">Commercial Software</h3>
+
+    <p>البرمجيات التجارية هي برمجيات تُطور م
ن مشاريع تجارية تهدف إلى جني المال من
 استخدام البرمجيات. &rdquo;تجاري&ldquo; 
و&rdquo;احتكاري&ldquo; ليسا نفس
 الشيء! معظم البرمجيات التجارية <a 
href="#ProprietarySoftware">احتكارية</a>،
-لكن يوجد برمجيات تجارية حرة، ويوجد برمجيات 
غير تجارية غير حرة.
+لكن يوجد برمجيات تجارية حرة، ويوجد برمجيات 
غير تجارية غير حرة.</p>
+
    <p>For example, GNU Ada is developed by a company. It is always 
distributed
 under the terms of the GNU GPL, and every copy is free software; but its
 developers sell support contracts. When their salesmen speak to prospective
@@ -300,8 +338,6 @@
    <p>Please help spread the awareness that free commercial software is
 possible. You can do this by making an effort not to say
 &ldquo;commercial&rdquo; when you mean &ldquo;proprietary.&rdquo;</p>
-    </dd>
-    </dl>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -320,11 +356,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-من فضلك أرسل لإف&#8204;إس&#8204;إف ولاستفسارات 
غنو ل<a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. يوجد أيضا <a
-href="/contact/">طرق أخرى للاتصال</a> 
بالإف&#8204;إس&#8204;إف. <br /> من
-فضلك أرسل الوصلات المنقطعة وأي تصحيحات أو 
اقتراحات إلى <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -333,10 +369,9 @@
 </p>
 
 <p>
-حقوق النشر &copy; 1996، 1997، 1998، 2001، 2006، 2007 مؤسسة 
البرمجيات الحرة،
-المحدودة،
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009 Free Software
+Foundation, Inc.
 </p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>النسخ والتوزيع الحرفي لمدخلة المقال م
ُجازة في كل أنحاء العالم، بدون أرباح،
 في أي وسيط، مع وضع هذه الملاحظة وملاحظة 
حقوق النشر، في عين الاعتبار.
 </p>
@@ -352,7 +387,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 حُدّثت:
 
-$Date: 2009/09/03 20:25:51 $
+$Date: 2009/12/11 09:26:06 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -361,55 +396,57 @@
 <div id="translations">
 <h4>ترجمات هذه الصفحة</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/philosophy/categories.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/categories.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a href="/philosophy/categories.el.html">Greek</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/categories.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/categories.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/categories.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Slovenian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 <!-- Turkish -->

Index: categories.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.ca.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- categories.ca.html 2 Aug 2009 20:29:34 -0000    1.14
+++ categories.ca.html 11 Dec 2009 09:26:10 -0000   1.15
@@ -17,25 +17,27 @@
 <p>Vegeu tamb&eacute; <a href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">Paraules
 confuses que conv&eacute; evitar</a>.</p>
 
-<p id="diagram"><img src="/philosophy/category.jpg" alt="[diagrama de les 
diferents categories de programari]" /> Aquest diagrama de Chao-Kuei 
il&middot;lustra les diferents categories de
-programari. Est&agrave; disponible en els formats <a
-href="/philosophy/category.fig">XFig</a>, <a
-href="/philosophy/category.jpg">JPEG</a> i <a
-href="/philosophy/category.png">PNG</a> (ampliat al 150%), sota els termes i
-condicions de les llic&egrave;ncies GNU GPL v2 o posterior, GNU FDL v1.2 o
-posterior i Creative Commons Attribution-Share Alike v2.0 o posterior.</p>
+<p id="diagram" class="c">
+<img src="category.png" alt="" />
+</p>
+
+   <p>This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of
+software. It's also available as an <a
+href="/philosophy/category.svg">Scalable Vector Graphic</a> and as an <a
+href="/philosophy/category.fig">XFig document</a>, under the terms of any of
+the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons
+Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
 
-<dl>
-<dt id="FreeSoftware"><strong>Programari lliure</strong></dt>
+<h3 id="FreeSoftware">Free software</h3>
 
-    <dd>
-    Programari lliure &eacute;s aquell programari que concedeix a tothom
+    <p>Programari lliure &eacute;s aquell programari que concedeix a tothom
 perm&iacute;s per utilitzar-lo, copiar-lo i distribuir-lo amb o sense
 modificacions i de forma gratu&iuml;ta o a canvi d'una quota. Aix&ograve;
 implica, particularment, que el codi font ha d'estar disponible:&quot; Si no
 &eacute;s codi font, no es programari&quot;. Aquesta &eacute;s una
 definici&oacute; simplificada; vegeu tamb&eacute; una <a
-href="/philosophy/free-sw.ca.html">definici&oacute; completa</a>.
+href="/philosophy/free-sw.ca.html">definici&oacute; completa</a>.</p>
+
    <p>Si un programa &eacute;s lliure pot ser incl&ograve;s en un sistema 
operatiu
 lliure com GNU o les versions lliures del <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>.</p>
@@ -77,11 +79,9 @@
 href="/software/reliability.ca.html">m&eacute;s fiable</a> que el que no ho
 &eacute;s.</p>
 
-    </dd>
+<h3 id="OpenSource">Open Source software</h3>
 
-<dt id="OpenSource"><strong>Programari de codi obert</strong></dt>
-
-    <dd>
+    <p>
    Algunes persones utilitzen l'expressi&oacute; &quot;programari de codi
 obert&quot; per referir-se m&eacute;s o menys al mateix que nosaltres
 entenem per programari lliure. No &eacute;s exactament la mateixa classe de
@@ -89,19 +89,20 @@
 restrictives, i es rebutgen certes llic&egrave;ncies de programari
 lliure. No obstant, les zones que cobreixen les dues categories s&oacute;n
 semblants: gaireb&eacute; tot el programari lliure &eacute;s de codi obert,
-i gaireb&eacute; tot el programari de codi obert &eacute;s lliure.
+i gaireb&eacute; tot el programari de codi obert &eacute;s lliure.</p>
    <p>Nosaltres preferim l'expressi&oacute; &quot;<a href=
 "/philosophy/open-source-misses-the-point.html">programari lliure</a>&quot;
 perqu&egrave; fa refer&egrave;ncia a la llibertat, cosa que no fa &quot;codi
 obert&quot;.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="PublicDomainSoftware"><strong>Programari de domini 
p&uacute;blic</strong></dt>
-    <dd>El programari de domini p&uacute;blic &eacute;s programari que no 
t&eacute;
+<h3 id="PublicDomainSoftware">Public domain software</h3>
+
+    <p>El programari de domini p&uacute;blic &eacute;s programari que no 
t&eacute;
 copyright. Si el codi font es troba en el domini p&uacute;blic, es tracta
 d'un cas especial de <a href="#Non-CopyleftedFreeSoftware">programari lliure
 sense copyleft</a>, la qual cosa implica que algunes c&ograve;pies o
-versions modificades poden no ser lliures.
+versions modificades poden no ser lliures.</p>
+
    <p>En alguns casos, un programa executable pot trobar-se en el domini
 p&uacute;blic sense que el seu codi font estigui disponible. En tal cas no
 seria programari lliure, ja que l'acc&eacute;s al codi font &eacute;s un
@@ -110,6 +111,7 @@
 copyright, tot i que els titulars del copyright, mitjan&ccedil;ant un
 llic&egrave;ncia de programari lliure, han donat legalment perm&iacute;s a
 tothom per utilitzar-lo lliurement.</p>
+
    <p>De vegades s'utilitza l'expressi&oacute; &quot;de domini 
p&uacute;blic&quot;
 de manera ambigua, donant a entendre que vol dir <a
 href="#FreeSoftware">&quot;lliure&quot;</a> o &quot;de franc&quot;. Malgrat
@@ -118,22 +120,23 @@
 recomanem utilitzar &quot;de domini p&uacute;blic&quot; nom&eacute;s en el
 seu sentit estricte i utilitzar altres termes per expressar altres
 significats.</p>
+
    <p>D'acord amb la Convenci&oacute; de Berna, que han signat la majoria 
dels
 pa&iuml;sos, qualsevol cosa que s'escriu t&eacute; autom&agrave;ticament un
 copyright. Aix&ograve; inclou els programes. De manera que, si voleu que un
 programa que heu escrit estigui en el domini p&uacute;blic, heu de seguir
 una s&egrave;rie de passos legals per renunciar als vostres drets d'autor;
 si no ho feu, el programa continuar&agrave; tenint un copyright.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="CopyleftedSoftware"><strong>Programari amb copyleft</strong></dt>
-    <dd>Copylefted software is free software whose distribution terms 
ensure that
+<h3 id="CopyleftedSoftware">Copylefted software</h3>
+
+    <p>Copylefted software is free software whose distribution terms ensure 
that
 all copies of all versions carry more or less the same distribution terms.
 This means, for instance, that copyleft licenses generally disallow others
 to add additional requirements to the software (though a limited set of safe
 added requirements can be allowed) and require making source code
 available. This shields the program, and its modified versions, from some
-of the common ways of making a program proprietary.
+of the common ways of making a program proprietary.</p>
 
     <p>Some copyleft licenses, such as GPL version 3, block other means of 
turning
 software proprietary.</p>
@@ -144,6 +147,7 @@
 lliure&quot;. Vegeu <a href= "/copyleft/copyleft.ca.html">Qu&egrave;
 &eacute;s el copyleft?</a> per a una explicaci&oacute; m&eacute;s detallada
 sobre com funciona i per qu&egrave; el fem servir.</p>
+
    <p>El copyleft &eacute;s un concepte general; per publicar un programa 
amb
 copyleft, haureu d'utilitzar un conjunt espec&iacute;fic de termes de
 distribuci&oacute;. Hi ha moltes maneres possibles d'exposar uns termes de
@@ -156,17 +160,18 @@
 implica que pot ser il&middot;legal combinar codi sota una llic&egrave;ncia
 amb codi sota una altra. Per aquesta ra&oacute;, &eacute;s bo per a la
 comunitat que tothom utilitzi la mateixa llic&egrave;ncia de copyleft.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="Non-CopyleftedFreeSoftware"><strong>Programari lliure sense 
copyleft</strong></dt>
-    <dd>El programari lliure sense copyleft ve amb el perm&iacute;s de 
l'autor per
+<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Non-copylefted free software</h3>
+
+    <p>El programari lliure sense copyleft ve amb el perm&iacute;s de 
l'autor per
 modificar-lo i distribuir-lo, per&ograve; tamb&eacute; amb el perm&iacute;s
-d'afegir-hi restriccions addicionals.
-    <p>Si un programa &eacute;s lliure per&ograve; no t&eacute; copyleft, 
llavors
-algunes c&ograve;pies o versions modificades poden no ser lliures. Una
-empresa de programari pot compilar el programa, amb o sense modificacions, i
-distribuir el fitxer executable com un producte de programari <a href=
-"#ProprietarySoftware">privatiu</a>.</p>
+d'afegir-hi restriccions addicionals.</p>
+
+    <p>If a program is free but not copylefted, then some copies or modified
+versions may not be free at all. A software company can compile the program,
+with or without modifications, and distribute the executable file as a <a
+href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software product.</p>
+
    <p>The <a href="http://www.x.org";>X Window System</a> illustrates this. 
The X
 Consortium releases X11 with distribution terms that make it non-copylefted
 free software. If you wish, you can get a copy which has those distribution
@@ -177,99 +182,112 @@
 developers of X11 even made X11 non-free</a> for a while; they were able to
 do this because others had contributed their code under the same
 non-copyleft license.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GPL-CoveredSoftware"><strong>Programari cobert per la GPL</strong></dt>
-    <dd>La <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica
+<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
+
+    <p>La <a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Llic&egrave;ncia 
P&uacute;blica
 General)</a> &eacute;s un conjunt espec&iacute;fic de termes de
 distribuci&oacute; per publicar un programa amb copyleft. El Projecte GNU
 utilitza aquests termes de distribuci&oacute; a la major part del programari
-GNU.
+GNU.</p>
+
+    <p>To equate free software with GPL-covered software is therefore an 
error.</p>
+
+<h3 id="TheGNUsystem">The GNU operating system</h3>
 
-    <p>To equate free software with GPL-covered software is therefore an 
error.</p></dd>
+    <p>The <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU operating system</a> is the
+Unix-like operating system, which is entirely free software, that we in the
+GNU Project have developed since 1984.</p>
 
-<dt id="TheGNUsystem"><strong>El sistema GNU</strong></dt>
-    <dd>El <a href="/gnu/gnu-history.ca.html">sistema GNU</a> &eacute;s un 
sistema
-operatiu a l'estil de Unix completament lliure. L'hem estat desenvolupant al
-Projecte GNU des de 1984.
    <p>Un sistema operatiu a l'estil de Unix consta de molts programes. El 
sistema
 GNU inclou tot el programari GNU i molts altres paquets que no s&oacute;n
 programari GNU, com el sistema X Window i TeX.</p>
-    <p>La primera versi&oacute; de prova d'un sistema GNU complet es va 
publicar el
-1996. Inclo&iuml;a GNU Hurd, el nucli que v&agrave;rem desenvolupar des de
-1990. Al 2001 el sistema GNU (amb el nucli Hurd) va comen&ccedil;ar a
-funcionar amb una fiabilitat raonable, per&ograve; a Hurd encara li mancaven
-algunes prestacions importants, de manera que s'utilitzava poc. Mentrestant,
-el <a href= "/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>, una variant
-del sistema GNU que se servia com a nucli de Linux en lloc de Hurd, havia
-tingut un gran &egrave;xit durant els 90.</p>
-    <p>Com que el prop&ograve;sit del sistema GNU &eacute;s ser lliure, cada
-component individual del sistema GNU ha de ser programari lliure. No cal,
-per&ograve;, que tots ells tinguin copyleft. S'hi pot incloure qualsevol
-tipus de programari lliure des del punt de vista legal si ajuda a assolir
-els objectius t&egrave;cnics. I tampoc no &eacute;s necessari que tots els
-components siguin programari GNU. El sistema GNU pot incloure i inclou
-programes lliures sense copyleft (com el sistema X Window) desenvolupats per
-altres projectes.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GNUprograms"><strong>Programes GNU</strong></dt>
-    <dd>&quot;Programes GNU&quot; &eacute;s el mateix que <a
+    <p>The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
+includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
+system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd
+still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile,
+the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, an offshoot of
+the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the GNU
+Hurd, has been a great success since the 90s.</p>
+
+    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single component in 
the GNU
+operating system has to be free software. They don't all have to be
+copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to
+include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
+components to be GNU software, individually. GNU can and does include
+non-copylefted free software such as the X Window System that were developed
+by other projects.</p>
+
+<h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
+
+    <p>&quot;Programes GNU&quot; &eacute;s el mateix que <a
 href="#GNUsoftware">programari GNU</a>. El programa Nothifixis &eacute;s un
 programa GNU si &eacute;s programari GNU. De vegades tamb&eacute; diem que
-&eacute;s un &quot;paquet GNU&quot;.</dd>
-<dt id="GNUsoftware"><strong>Programari GNU</strong></dt>
-    <dd>El <a href="/software/software.ca.html">programari GNU</a> &eacute;s
+&eacute;s un &quot;paquet GNU&quot;.</p>
+
+<h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
+
+    <p>El <a href="/software/software.ca.html">programari GNU</a> &eacute;s
 programari publicat sota els auspicis del <a href=
 "/gnu/gnu-history.ca.html">Projecte GNU</a>. Si un programa &eacute;s
 programari GNU, tamb&eacute; diem que &eacute;s un programa GNU o un paquet
 GNU. El manual o el Llegeix-me d'un paquet GNU ha de dir que ho &eacute;s;
 per altra banda, el <a href="/directory">Directori de Programari Lliure</a>
-identifica tots els paquets GNU.
+identifica tots els paquets GNU.</p>
+
    <p>La major part del programari GNU t&eacute; <a href=
 "/copyleft/copyleft.ca.html">copyleft</a>, per&ograve; no tots el
 tenen. Malgrat aix&ograve;, tot el programari GNU &eacute;s i ha de ser <a
 href="/philosophy/free-sw.ca.html">programari lliure</a>.</p>
-    <p>Els <a href= "/people/people.ca.html">membres</a> de la <a
-href="/fsf/fsf.html">Free Software Foundation</a> escriuen part del
-programari GNU, per&ograve; la major part la devem a les contribucions dels
-<a href="/people/people.ca.html">voluntaris</a>. En uns casos, la Free
-Software Foundation &eacute;s titular del copyright d'aquestes
-contribucions; en altres, els titulars s&oacute;n els mateixos voluntaris.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="non-freeSoftware"><strong>Programari no lliure</strong></dt>
-    <dd>&Eacute;s qualsevol programari que no &eacute;s lliure. Inclou el 
programari
+    <p>Some GNU software is written by <a href=
+"http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of the <a
+href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, but most GNU
+software is contributed by <a
+href="/people/people.html">volunteers</a>. Some contributed software is
+copyrighted by the Free Software Foundation; some is copyrighted by the
+contributors who wrote it.</p>
+
+<h3 id="non-freeSoftware">Non-free software</h3>
+
+    <p>&Eacute;s qualsevol programari que no &eacute;s lliure. Inclou el 
programari
 <a href="#semi-freeSoftware">semilliure</a> i el <a
-href="#ProprietarySoftware">programari privatiu</a>.</dd>
+href="#ProprietarySoftware">programari privatiu</a>.</p>
+
+<h3 id="semi-freeSoftware">Semi-free software</h3>
 
-<dt id="semi-freeSoftware"><strong>Programari semilliure</strong></dt>
-    <dd>Programari semilliure &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure,
+    <p>Programari semilliure &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure,
 per&ograve; ve amb el perm&iacute;s d'&uacute;s, c&ograve;pia,
 distribuci&oacute; i modificaci&oacute; (incloent-hi el dret a distribuir
 versions modificades) si es fa per a usos no comercials. El PGP &eacute;s un
-exemple de programa semilliure.
+exemple de programa semilliure.</p>
+
    <p>&Egrave;ticament, el programari semilliure &eacute;s molt millor que 
el <a
 href= "#ProprietarySoftware">programari privatiu</a>, per&ograve;
 aix&iacute; i tot planteja problemes pr&agrave;ctics, i per tant no el podem
 utilitzar en un sistema operatiu lliure.</p>
+
    <p>Les restriccions de copyleft estan dissenyades per protegir les 
llibertats
 essencials de tots els usuaris. Per a nosaltres, l'&uacute;nica
 justificaci&oacute; per imposar importants restriccions en l'&uacute;s d'un
 programa &eacute;s impedir que altres persones imposin noves
 restriccions. El programes semilliures contenen restriccions addicionals,
 motivades purament per objectius egoistes.</p>
+
    <p>&Eacute;s impossible incloure programari semilliure en un sistema 
operatiu
 lliure, ja que els termes de distribuci&oacute; del sistema operatiu lliure
 en conjunt s&oacute;n una s&iacute;ntesi dels termes de distribuci&oacute;
 de tots els programes que en formen part. Si afegim un programa semilliure,
 <em>tot</em> el sistema esdev&eacute; semilliure. Hi ha dues raons per les
 quals no volem que aix&ograve; passi:</p>
+
    <ul>
    <li>Creiem que el programari lliure no hauria de ser nom&eacute;s per 
als
 escolars o aficionats, sin&oacute; per a tothom, incloent-hi les
 empreses. Convidem a les empreses a utilitzar el sistema GNU complet, i per
 tant no hem d'incloure-hi cap programa semilliure.</li>
+
    <li>La distribuci&oacute; comercial de sistemes operatius lliures, 
incloent-hi
 el <a href="/gnu/linux-and-gnu.ca.html">sistema GNU/Linux</a>, &eacute;s
 molt important, i els usuaris aprecien tenir la possibilitat de comprar
@@ -277,11 +295,13 @@
 sistema operatiu podria impedir la seva distribuci&oacute; comercial en
 CD-ROM.</li>
    </ul>
-    <p>La mateixa Free Software Foundation no &eacute;s una 
organitzaci&oacute;
-comercial, i per tant podr&iacute;em legalment utilitzar un programa
-semilliure &quot;internament&quot;. Per&ograve; no volem fer-ho,
-perqu&egrave; aix&ograve; seria malbaratar els nostres esfor&ccedil;os per
-aconseguir un programa que tamb&eacute; podr&iacute;em incloure a GNU.</p>
+
+    <p>The <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> 
itself is
+non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a
+semi-free program &ldquo;internally&rdquo;. But we don't do that, because
+that would undermine our efforts to obtain a program which we could also
+include in GNU.</p>
+
    <p>Si hi ha una tasca que necessita un programa, fins que no tinguem un
 programa lliure per fer-la hi haur&agrave; una mancan&ccedil;a al sistema
 GNU. Hem de dir als voluntaris: &quot;No tenim encara un programa per fer
@@ -290,44 +310,51 @@
 tasca, perdr&iacute;em tota la for&ccedil;a moral i, a m&eacute;s, nosaltres
 o altres persones que comparteixen els nostres punts de vista perdrien els
 incentius per escriure un substitut lliure. Per aix&ograve; no ho fem.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="ProprietarySoftware"><strong>Programari privatiu</strong></dt>
-    <dd>El programari privatiu &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure
+<h3 id="ProprietarySoftware">Proprietary software</h3>
+
+    <p>El programari privatiu &eacute;s aquell programari que no &eacute;s 
lliure
 ni semilliure. El seu &uacute;s, distribuci&oacute; o modificaci&oacute; es
 troba regulat o prohibit, o requereix que demaneu perm&iacute;s, o
 cont&eacute; tals restriccions que no es pot distribuir o modificar
-lliurement.
+lliurement.</p>
+
    <p>La Free Software Foundation segueix la regla de no instal&middot;lar 
cap
 tipus de programari de car&agrave;cter privatiu als seus ordinadors, amb
 l'excepci&oacute; d'aquells que s'instal&middot;lin temporalment amb la
 intenci&oacute; concreta d'escriure'n un substitut lliure. Fora d'aquest cas
 pensem que no hi ha cap excusa per instal&middot;lar un programa privatiu.</p>
+
    <p>Per exemple, estava justificat instal&middot;lar Unix en els nostres
 ordinadors als anys 80 perqu&egrave; el f&egrave;iem servir per escriure un
 substitut lliure d'Unix. Actualment, com que ja hi ha sistemes operatius
 lliures, aquesta excusa ja no val; hem eliminat tots els sistemes operatius
 no lliures, i cada ordinador nou ha de funcionar amb un sistema operatiu
 completament lliure.</p>
+
    <p>No insistim que els usuaris o col&middot;laboradors de GNU segueixin 
aquesta
 regla. &Eacute;s una norma que v&agrave;rem crear per a
 nosaltres. Per&ograve; tenim l'esperan&ccedil;a que tamb&eacute; decidiu
 seguir-la.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="freeware"><strong>Freeware</strong></dt>
-    <dd>El terme &quot;freeware&quot; no disposa d'una definici&oacute; 
acceptada
+
+<h3 id="freeware">Freeware</h3>
+
+    <p>El terme &quot;freeware&quot; no disposa d'una definici&oacute; 
acceptada
 un&agrave;nimement; s'utilitza normalment per referir-se a programes que
 permeten la distribuci&oacute; per&ograve; no la modificaci&oacute; (i el
 seu codi font no est&agrave; disponible). Aquests paquets <em>no</em>
 s&oacute;n programari lliure; per tant, si us plau, no feu servir la paraula
-&quot;freeware&quot; per referir-vos al programari lliure.</dd>
+&quot;freeware&quot; per referir-vos al programari lliure.</p>
 
-<dt id="shareware"><strong>Shareware</strong></dt>
-    <dd>El shareware &eacute;s aquell programari que autoritza la 
distribuci&oacute;
+<h3 id="shareware">Shareware</h3>
+
+    <p>El shareware &eacute;s aquell programari que autoritza la 
distribuci&oacute;
 de c&ograve;pies, per&ograve; que adverteix que per fer-ne un &uacute;s
-continuat <em>cal</em> pagar una llic&egrave;ncia d'&uacute;s.
+continuat <em>cal</em> pagar una llic&egrave;ncia d'&uacute;s.</p>
+
    <p>El shareware no &eacute;s programari lliure ni semilliure, per dues 
raons:</p>
+
    <ul>
    <li>A la major part del shareware, el codi font no est&agrave; 
disponible, i per
 tant no es pot modificar el programa.</li>
@@ -337,13 +364,12 @@
 termes de distribuci&oacute; i el fan servir igualment, tot i no estar
 perm&egrave;s).</li>
    </ul>
-    </dd>
 
-<dt id="PrivateSoftware"><strong>Programari privat</strong></dt>
-    <dd>El programari privat o personalitzat &eacute;s aquell programari 
dissenyat
+<h3 id="PrivateSoftware">Private software</h3>
+    <p>El programari privat o personalitzat &eacute;s aquell programari 
dissenyat
 per a un usuari (normalment una empresa u organitzaci&oacute;). L'usuari en
 q&uuml;esti&oacute; l'utilitza i el custodia, sense fer-ne p&uacute;blic ni
-l'executable ni el codi font.
+l'executable ni el codi font.</p>
    <p>A private program is free software in a trivial sense if its unique 
user has
 full rights to it.</p>
    <p>In general we do not believe it is wrong to develop a program and not
@@ -356,16 +382,17 @@
 desenvolupar programari personalitzat; per tant, la major part de les feines
 de programaci&oacute; es fan o es podrien fer d'una manera compatible amb
 els principis del moviment per al programari lliure.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="commercialSoftware"><strong>Programari comercial</strong></dt>
-    <dd>El programari comercial &eacute;s aquell programari que ha estat
+<h3 id="commercialSoftware">Commercial Software</h3>
+
+    <p>El programari comercial &eacute;s aquell programari que ha estat
 desenvolupat per empreses amb l'objectiu d'obtenir diners de l'&uacute;s del
 programari. &quot;Comercial&quot; i &quot;privatiu&quot; no &eacute;s el
 mateix! La major part del programari comercial &eacute;s <a
 href="#ProprietarySoftware">privatiu</a>, per&ograve; hi ha programari
 comercial que &eacute;s lliure, i hi ha programari no comercial que no
-&eacute;s lliure.
+&eacute;s lliure.</p>
+
    <p>For example, GNU Ada is developed by a company. It is always 
distributed
 under the terms of the GNU GPL, and every copy is free software; but its
 developers sell support contracts. When their salesmen speak to prospective
@@ -379,8 +406,6 @@
    <p>Please help spread the awareness that free commercial software is
 possible. You can do this by making an effort not to say
 &ldquo;commercial&rdquo; when you mean &ldquo;proprietary.&rdquo;</p>
-    </dd>
-    </dl>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -399,12 +424,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a
-href="/contact/contact.ca.html">altres formes de contactar</a> amb la
-FSF. <br />Envieu els enllaços trencats i d'altres correccions o
-suggeriments a <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -416,10 +440,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software
-Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009 Free Software
+Foundation, Inc.
 </p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Es permet realitzar i distribuir c&ograve;pies literals d'aquest article en
 qualsevol medi sense pagament de drets, sempre que hi aparegui aquesta nota.
 </p>
@@ -434,7 +457,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2009/08/02 20:29:34 $
+$Date: 2009/12/11 09:26:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -443,55 +466,57 @@
 <div id="translations">
 <h4>Traduccions d'aquesta p&agrave;gina</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/philosophy/categories.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/categories.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a href="/philosophy/categories.el.html">Greek</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/categories.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/categories.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/categories.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Slovenian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 <!-- Turkish -->

Index: categories.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.sr.html,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- categories.sr.html 31 Oct 2009 08:25:53 -0000   1.23
+++ categories.sr.html 11 Dec 2009 09:26:10 -0000   1.24
@@ -17,24 +17,25 @@
 <p>Погледајте и <a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">Збуњујуће речи
 које би требало избегавати</a>.</p>
 
-<p id="diagram"><img src="/philosophy/category.jpg" alt="[дијаграм 
различитих врста софтвера]" /> Овај 
дијаграм, који је нацртао Чао Квеј 
(<em>Chao-Kuei</em>), пружа увид у
-различите врсте софтвера. Можете га 
преузети у виду <a
-href="/philosophy/category.fig">датотеке програма 
<em>XFig</em></a>, као <a
-href="/philosophy/category.jpg">слику у формату <em>JPEG</em></a> 
и као <a
-href="/philosophy/category.png">слику у формату <em>PNG</em></a>, 
увећану
-1,5 пута, под одредбама ГНУ-ове ОЈЛ в2 или 
касније, ГНУ-ове СЛД в1.2 или
-касније, или Криејтив комонсове лиценце 
„Приписивање под истим условима“
-в2.0 или касније.</p>
+<p id="diagram" class="c">
+<img src="category.png" alt="" />
+</p>
+
+   <p>This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of
+software. It's also available as an <a
+href="/philosophy/category.svg">Scalable Vector Graphic</a> and as an <a
+href="/philosophy/category.fig">XFig document</a>, under the terms of any of
+the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons
+Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
 
-<dl>
-<dt id="FreeSoftware"><strong>Слободни софтвер</strong></dt>
+<h3 id="FreeSoftware">Free software</h3>
 
-    <dd>
-    Слободни софтвер је софтвер који свако 
може да употребљава, умножава и
+    <p>Слободни софтвер је софтвер који 
свако може да употребљава, умножава и
 расподељује, дословно или уз измене, 
бесплатно или за одређену цену. Ово,
 између осталог, значи да изворни код мора 
да буде доступан. „Уколико нема
 изворни код, не ради се о софтверу.“ Ово је 
поједностављена дефиниција;
-погледајте и <a href="/philosophy/free-sw.sr.html">пуну 
дефиницију</a>.
+погледајте и <a href="/philosophy/free-sw.sr.html">пуну 
дефиницију</a>.</p>
+
    <p>Ако је програм слободан, онда се може 
укључити у оперативни систем, као што
 је ГНУ, или слободне верзије <a 
href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">система
 ГНУ са Линуксом</a>.</p>
@@ -73,58 +74,59 @@
    <p>Слободни софтвер је често <a
 href="/software/reliability.html">поузданији</a> од 
неслободног софтвера.</p>
 
-    </dd>
+<h3 id="OpenSource">Open Source software</h3>
 
-<dt id="OpenSource"><strong>Софтвер отвореног изворног 
кода</strong></dt>
-
-    <dd>
+    <p>
    Израз „софтвер ‘отвореног изворног 
кода’“ (енгл. <em>„open source“
 software</em>) неки људи користе када мисле на 
мање или више исту ствар као
 слободни софтвер. То није сасвим иста 
врста софтвера. Они прихватају неке
 лиценце које ми сматрамо превише 
рестриктивним, а не прихватају неке
 слободне софтверске лиценце. Међутим, 
разлике у проширењу врсте су мале:
 скоро сав слободни софтвер је софтвер 
отвореног изворног кода, а скоро сав
-софтвер отвореног изворног кода је 
слободан.
+софтвер отвореног изворног кода је 
слободан.</p>
    <p>Ми сматрамо да је израз „<a
 href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">слободни 
софтвер</a>“
 бољи, јер се односи на слободу, за разлику 
од израза „отворени изворни код“.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="PublicDomainSoftware"><strong>Софтвер у јавном 
власништву</strong></dt>
-    <dd>Софтвер у јавном власништву (енгл. 
<em>public domain</em>) је софтвер који
+<h3 id="PublicDomainSoftware">Public domain software</h3>
+
+    <p>Софтвер у јавном власништву (енгл. 
<em>public domain</em>) је софтвер који
 није под лиценцом о ауторским правима. Ако 
је изворни код у јавном
 власништву, то је посебан случај <a
 
href="categories.sr.html#Non-CopyleftedFreeSoftware">некопилефтованог
 слободног софтвера</a>, што значи да неки 
примерци или измењене верзије могу
-да буду сасвим неслободни.
+да буду сасвим неслободни.</p>
+
    <p>У неким случајевима, извршни програм 
може да буде у јавном власништву али
 изворни код није доступан. Такав софтвер 
није слободан, јер слободни софтвер
 захтева доступност изворног кода. За то 
време, већина слободног софтвера
 није у јавном власништву. Слободни софтвер 
је под ауторским правима, а
 носиоци ауторских права су правно дали 
дозволу свакоме да софтвер слободно
 користи преко слободне софтверске 
лиценце.</p>
+
    <p>Понекад људи непажљиво користе израз 
„у јавном власништву“, мислећи на <a
 href="categories.sr.html#FreeSoftware">„слободно“</a> или
 „бесплатно“. Међутим, израз „у јавном 
власништву“ је правни израз који
 прецизно значи „није под лиценцом о 
ауторским правима“. Јасноће ради, ми
 предлажемо употребу израза „у јавном 
власништву“ искључиво да би се изразило
 то значење, а друге изразе за друга 
значења.</p>
+
    <p>Према Бернској конвенцији, коју је 
потписала већина земаља, било шта што је
 написано је аутоматски стављено под 
ауторска права. Тако, уколико желите да
 програм који сте написали буде у јавном 
власништву, морате да предузмете
 одређене правне кораке како бисте се 
одрекли ауторског права које постоји
 над њим, иначе је програм под ауторским 
правима.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="CopyleftedSoftware"><strong>Копилефтован 
софтвер</strong></dt>
-    <dd>Копилефтован (енгл. <em>Copylefted 
software</em>)<sup><a
+<h3 id="CopyleftedSoftware">Copylefted software</h3>
+
+    <p>Копилефтован (енгл. <em>Copylefted 
software</em>)<sup><a
 href="#TransNote2">[2]</a></sup> софтвер јесте слободни 
софтвер чије одредбе
 о расподели обезбеђују да примерци свих 
верзија имају мање или више исте
 одредбе о расподели. Ово, на пример, значи 
да лиценце копилефта углавном не
 дозвољавају другима да додају ограничења 
при расподели или измени софтвера
 (преко ограниченог низа додатних 
дозвољених услова) и захтевају 
обезбеђивање
 приступа изворном коду. Ово штити програм 
и његове измењене верзије од неких
-најчешћих начина претварања програма у 
власнички.
+најчешћих начина претварања програма у 
власнички.</p>
 
     <p>Неке лиценце копилефта, као што је 
верзија 3 ОЈЛ, заустављају и друге начине
 претварања софтвера у власнички.</p>
@@ -134,6 +136,7 @@
 софтвер“ подразумева. Погледајте и текст <a
 href="/copyleft/copyleft.html">Копилефтовање</a> за даље 
објашњење
 функционисања копилефта и због чега га ми 
користимо.</p>
+
    <p>Копилефт је уопштена замисао. Да 
бисте заиста копилефтовали програм, морате
 да употребите одређен низ одредби о 
расподели. Пошто постоји много начина да
 се саставе копилефтоване одредбе 
расподеле, у теорији може постојати и много
@@ -143,15 +146,17 @@
 о копилефту су најчешће „несагласне“, што 
значи да је незаконито спајати код
 под једном лиценцом са кодом под другом 
лиценцом; стога би било боље по
 заједницу ако би људи користили само једну 
лиценцу о копилефту.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="Non-CopyleftedFreeSoftware"><strong>Некопилефтован 
слободни софтвер</strong></dt>
-    <dd>Некопилефтован слободни софтвер 
нуди аутор уз дозволе за расподељивање и
-измене, и додавање ограничења тим 
дозволама.
-    <p>Уколико је програм слободан али не и 
копилефтован, неки његови примерци или
-измењене верзије могу и да не буду 
слободни. Софтверска фирма може да
-преведе програм са или без измена и 
расподељује извршну датотеку као <a
-href="#ProprietarySoftware">власнички</a> софтверски 
производ.</p>
+<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Non-copylefted free software</h3>
+
+    <p>Некопилефтован слободни софтвер 
нуди аутор уз дозволе за расподељивање и
+измене, и додавање ограничења тим 
дозволама.</p>
+
+    <p>If a program is free but not copylefted, then some copies or modified
+versions may not be free at all. A software company can compile the program,
+with or without modifications, and distribute the executable file as a <a
+href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software product.</p>
+
    <p>Ово илуструје <a 
href="http://www.x.org";>Прозорски систем Икс</a>. Икс
 конзорцијум (<em>X Consortium</em>) издаје Икс11 
(<em>X11</em>) под
 одредбама о расподели које га чине 
некопилефтованим слободним
@@ -163,101 +168,119 @@
 href="/philosophy/x.html">Градитељи Икса11 су чак 
накратко учинили Икс11
 неслободним.</a> Они су ово могли да ураде 
зато што су остали доприносили
 њиховом изворном коду под истом 
некопилефтованом лиценцом.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GPL-CoveredSoftware"><strong>Софтвер под ОЈЛ</strong></dt>
-    <dd><a href="/copyleft/gpl.html">ГНУ-ова ОЈЛ (општа 
јавна лиценца)</a>
+<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
+
+    <p><a href="/copyleft/gpl.html">ГНУ-ова ОЈЛ (општа 
јавна лиценца)</a>
 представља посебан скуп одредби о 
расподели намењен копилефтовању
 програма. Пројекат ГНУ је користи као 
„одредбе о расподели“ за већи део
-ГНУ-овог софтвера.
+ГНУ-овог софтвера.</p>
+
+    <p>Зато је погрешно изједначавати 
слободни софтвер са софтвером под ОЈЛ.</p>
+
+<h3 id="TheGNUsystem">The GNU operating system</h3>
 
-    <p>Зато је погрешно изједначавати 
слободни софтвер са софтвером под ОЈЛ.</p></dd>
+    <p>The <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU operating system</a> is the
+Unix-like operating system, which is entirely free software, that we in the
+GNU Project have developed since 1984.</p>
 
-<dt id="TheGNUsystem"><strong>Систем ГНУ</strong></dt>
-    <dd><a href="/gnu/gnu-history.sr.html">Систем ГНУ</a> је 
униксолики оперативни
-систем, и у потпуности је слободни софтвер 
који смо ми из Пројекта ГНУ
-градили од 1984.
    <p>Униксолики оперативни систем чине 
многи програми. Систем ГНУ садржи сав
 ГНУ-ов софтвер и многе друге пакете, као 
што су прозорски систем Икс и ТеХ,
 који нису ГНУ-ов софтвер.</p>
-    <p>Прво пробно издање потпуног система 
ГНУ је објављено 1996. године,
-укључујући ГНУ-ово Крдо, наше језгро које 
градимо од 1990. Систем ГНУ (који
-укључује ГНУ-ово Крдо) је 2001. почео да 
сасвим пристојно функционише, али
-Крду још увек недостају неке важне 
особине, па се оно масовније не
-користи. У међувремену, велики успех је од 
деведесетих постигао <a
-href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">систем ГНУ са 
Линуксом</a>, изданак
-система ГНУ који користи Линукс као језгро 
уместо ГНУ-овог Крда.</p>
-    <p>Пошто је сврха ГНУ-а да буде слободан, 
сваки део система ГНУ мора да буде
-слободни софтвер. Међутим, не мора сваки 
део и да буде копилефтован. Било
-каква врста слободног софтвера је правно 
исправна за укључивање уколико
-помаже да се достигну тахнички циљеви. 
Такође, није потребно ни да сви
-делови појединачно буду ГНУ-ов софтвер. 
ГНУ може да укључује и укључује
-некопилефтован слободни софтвер, као што 
је прозорски систем Икс, који су
-изграђени у оквиру других пројеката.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GNUprograms"><strong>ГНУ-ови програми</strong></dt>
-    <dd>Израз „ГНУ-ови програми“ има исто 
значење као и <a
+    <p>The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
+includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
+system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd
+still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile,
+the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, an offshoot of
+the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the GNU
+Hurd, has been a great success since the 90s.</p>
+
+    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single component in 
the GNU
+operating system has to be free software. They don't all have to be
+copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to
+include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
+components to be GNU software, individually. GNU can and does include
+non-copylefted free software such as the X Window System that were developed
+by other projects.</p>
+
+<h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
+
+    <p>Израз „ГНУ-ови програми“ има исто 
значење као и <a
 href="#GNUsoftware">ГНУ-ов софтвер.</a> Програм 
„ТрлаБабаЛан“ је ГНУ-ов
 програм уколико је ГНУ-ов софтвер. Ми га 
понекад називамо и „ГНУ-овим
-пакетом“.</dd>
-<dt id="GNUsoftware"><strong>ГНУ-ов софтвер</strong></dt>
-    <dd><a href="/software/software.html">ГНУ-ов софтвер</a> 
је софтвер који је
+пакетом“.</p>
+
+<h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
+
+    <p><a href="/software/software.html">ГНУ-ов софтвер</a> 
је софтвер који је
 издат под покровитељством <a 
href="/gnu/gnu-history.sr.html">Пројекта
 ГНУ</a>. Ако је програм ГНУ-ов софтвер, ми га 
називамо и ГНУ-овим
 програмом. У датотеци ПРОЧИТАЈМЕ (<em>README</em>) 
или упутству ГНУ-овог
 пакета би требало да стоји да је тај 
програм ГНУ-ов. Такође, у <a
 href="/directory">Каталогу слободног софтвера</a> 
су наведени сви ГНУ-ови
-пакети.
+пакети.</p>
+
    <p>Већина ГНУ-овог софтвера је <a
 href="/copyleft/copyleft.html">копилефтована</a>, али не и 
сав ГНУ-ов
 софтвер. Међутим, сав ГНУ-ов софтвер мора 
да буде <a
 href="/philosophy/free-sw.sr.html">слободни софтвер</a>.</p>
-    <p>Неки ГНУ-ов софтвер су написали људи 
из <a
-href="/people/people.html">особља</a> <a 
href="/fsf/fsf.sr.html">Задужбине
-за слободни софтвер</a>, али су већину 
ГНУ-овог софтвера приложили <a
-href="/people/people.html">добровољци</a>. Неки 
приложени софтвер је ставила
-под „ауторска права“ Задужбина за 
слободни софтвер, а неки други прилагачи
-који су га написали.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="non-freeSoftware"><strong>Неслободни 
софтвер</strong></dt>
-    <dd>Неслободни софтвер је сав софтвер 
који није слободан. Ово укључује <a
+    <p>Some GNU software is written by <a href=
+"http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of the <a
+href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, but most GNU
+software is contributed by <a
+href="/people/people.html">volunteers</a>. Some contributed software is
+copyrighted by the Free Software Foundation; some is copyrighted by the
+contributors who wrote it.</p>
+
+<h3 id="non-freeSoftware">Non-free software</h3>
+
+    <p>Неслободни софтвер је сав софтвер 
који није слободан. Ово укључује <a
 href="#semi-freeSoftware">полуслободни софтвер</a> и <a
-href="#ProprietarySoftware">власнички софтвер</a>.</dd>
+href="#ProprietarySoftware">власнички софтвер</a>.</p>
+
+<h3 id="semi-freeSoftware">Semi-free software</h3>
 
-<dt id="semi-freeSoftware"><strong>Полуслободни 
софтвер</strong></dt>
-    <dd>Полуслободни софтвер је софтвер 
који није слободан, али се испоручује уз
+    <p>Полуслободни софтвер је софтвер који 
није слободан, али се испоручује уз
 дозволу појединцима да га користе, 
умножавају, расподељују и мењају
 (укључујући расподелу измењених верзија) у 
непрофитне сврхе. Пример
-полуслободног програма је Пегепе (<em>PGP</em>).
+полуслободног програма је Пегепе 
(<em>PGP</em>).</p>
+
    <p>Полуслободни софтвер је етички много 
бољи него <a
 href="#ProprietarySoftware">власнички софтвер</a>, али и 
он ствара проблеме,
 па га не можемо користити у слободном 
оперативном систему.</p>
+
    <p>Ограничења копилефта су замишљена да 
заштите основне слободе свих
 корисника. За нас је једино оправдање за 
било које суштинско ограничење
 коришћења програма спречавање других да 
додају друга
 ограничења. Полуслободни програми садрже 
додатна ограничења, која су настала
 из чисто себичних разлога.</p>
+
    <p>Немогуће је укључити полуслободни 
софтвер у слободни оперативни систем. Ово
 стога што одредбе о расподели оперативног 
система у целини представљају збир
 одредби о расподели свих програма који га 
чине. Додавањем једног
 полуслободног програма систему би систем 
<em>у целини</em> постао
 полуслободан. Ми не бисмо желели да се то 
деси из два разлога:</p>
+
    <ul>
    <li>Верујемо да би слободни софтвер 
требало да буде слободан за све, укључујући
 и фирме, не само школе и хобисте. Ми желимо 
да подстакнемо фирме да користе
 цео систем ГНУ, и стога у њега не смемо да 
укључујемо полуслободне програме.</li>
+
    <li>Комерцијална расподела слободних 
оперативних система, укључујући и <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.sr.html">систем ГНУ са 
Линуксом</a>, је веома
 значајна, а и корисници цене практичност 
комерцијалне расподеле на
 <em>CD-ROM</em>-овима. Додавањем једног 
полуслободног програма у оперативни
 систем спречили бисмо комерцијалну 
расподелу на <em>CD-ROM</em>-овима.</li>
    </ul>
-    <p>Сама Задужбина за слободни софтвер 
је некомерцијална, и стога би нама могло
-бити дозвољено (од стране аутора програма) 
да користимо полуслободни програм
-„интерно“. Али ми то не чинимо, јер би то 
поткопало наше напоре да набављамо
-само програме које бисмо могли и да 
укључимо у ГНУ.</p>
+
+    <p>The <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> 
itself is
+non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a
+semi-free program &ldquo;internally&rdquo;. But we don't do that, because
+that would undermine our efforts to obtain a program which we could also
+include in GNU.</p>
+
    <p>Уколико морамо да обавимо неки посао 
који има везе са софтвером, посао ће
 морати да чека док не постане доступан 
слободни програм који обавља тај
 посао. Добровољцима морамо да кажемо: „Ми 
још немамо програм који обавља тај
@@ -265,41 +288,48 @@
 смо користили полуслободне програме за 
тај посао, скочили бисмо сами себи у
 уста; нестало би елана (нама и другима који 
би нас слушали) за писање
 слободне замене. Зато то не чинимо.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="ProprietarySoftware"><strong>Власнички 
софтвер</strong></dt>
-    <dd>Власнички софтвер је софтвер који 
није слободан или полуслободан. Његово
+<h3 id="ProprietarySoftware">Proprietary software</h3>
+
+    <p>Власнички софтвер је софтвер који 
није слободан или полуслободан. Његово
 коришћење, расподела или измена су 
забрањени, или од вас захтевају да
 тражите дозволу, или су ограничени у 
толикој мери да то ефективно не можете
-да урадите.
+да урадите.</p>
+
    <p>У Задужбини за слободни софтвер се 
руководимо правилом да не инсталирамо
 било који власнички програм на нашим 
рачунарима, осим привремено, уколико је
 то баш неопходно у сврху писања слободне 
замене за такав програм. Ван тога,
 сматрамо да не постоји изговор за 
инсталирање власничког програма.</p>
+
    <p>На пример, осамдесетих смо се 
сматрали да је исправно инсталирати Уникс 
на
 нашем рачунару, јер смо га користили да 
напишемо слободну замену за
 Уникс. Данас не постоји изговор за тако 
нешто, јер су доступни слободни
 оперативни системи; код нас смо 
елиминисали све неслободне оперативне
 системе, и на сваком новом рачунару који 
набавимо се мора инсталирати
 потпуно слободан оперативни систем.</p>
+
    <p>Ми не инсистирамо на томе да 
корисници ГНУ-а, или прилагачи ГНУ-у, овако
 поступају. То је правило које смо 
установили за себе. Али се надамо да ћете
 и ви одлучити да га поштујете.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="freeware"><strong>Фривер</strong></dt>
-    <dd>Израз „фривер“ (енгл. <em>freeware</em>) 
нема јасно прихваћену дефиницију,
+
+<h3 id="freeware">Freeware</h3>
+
+    <p>Израз „фривер“ (енгл. <em>freeware</em>) нема 
јасно прихваћену дефиницију,
 али се обично користи за пакете који се 
смеју расподељивати али не и мењати
 (а њихов изворни код није доступан). Ови 
пакети <em>нису</em> слободни
 софтвер, па вас молимо да не користите 
израз „фривер“ када мислите на
-слободни софтвер.</dd>
+слободни софтвер.</p>
 
-<dt id="shareware"><strong>Шервер</strong></dt>
-    <dd>Шервер (енгл. <em>shareware</em>) је софтвер 
чије примерке људи смеју да
+<h3 id="shareware">Shareware</h3>
+
+    <p>Шервер (енгл. <em>shareware</em>) је софтвер 
чије примерке људи смеју да
 расподељују, али свако ко настави да 
користи примерак <em>мора</em> да плати
-цену лиценцирања.
+цену лиценцирања.</p>
+
    <p>Шервер није слободни софтвер, па чак 
ни полуслободан. Ево два разлога зашто
 је то тако:</p>
+
    <ul>
    <li>За већину шервера није доступан 
изворни код, па уопште не можете да мењате
 програм.</li>
@@ -308,13 +338,12 @@
 пракси, људи често не поштују одредбе о 
расподели и поред свега врше описане
 радње, али то одредбама није дозвољено.)</li>
    </ul>
-    </dd>
 
-<dt id="PrivateSoftware"><strong>Приватни софтвер</strong></dt>
-    <dd>Приватни или прилагођени софтвер је 
софтвер који је развијен за једног
+<h3 id="PrivateSoftware">Private software</h3>
+    <p>Приватни или прилагођени софтвер је 
софтвер који је развијен за једног
 корисника (углавном за организацију или 
фирму). Само га тај корисник
 поседује и употребљава, и не објављује га у 
јавности ни у виду изворног кода
-ни у виду бинарних датотека.
+ни у виду бинарних датотека.</p>
    <p>Приватни програм је слободан софтвер 
у тривијалном смислу да његов једини
 корисник има пуна права на њега.</p>
    <p>У принципу, ми не сматрамо да је 
погрешно изградити програм и не објавити
@@ -326,14 +355,15 @@
    <p>Скоро сви програмерски послови имају 
везе са развојем прилагођеног
 софтвера. Зато сви програмерски послови 
јесу, или би могли да буду,
 реализовани на начин који је сагласан са 
покретом за слободни софтвер.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="commercialSoftware"><strong>Комерцијални 
софтвер</strong></dt>
-    <dd>Комерцијални софтвер је софтвер 
који развија фирма која намерава да заради
+<h3 id="commercialSoftware">Commercial Software</h3>
+
+    <p>Комерцијални софтвер је софтвер који 
развија фирма која намерава да заради
 на употреби софтвера. „Комерцијално“ и 
„власничко“ нису иста ствар! Већина
 комерцијалног софтвера је <a 
href="#ProprietarySoftware">власничка</a>, али
 постоји и комерцијални слободни софтвер, 
као и некомерцијални неслободни
-софтвер.
+софтвер.</p>
+
    <p>На пример, ГНУ-ову Аду изграђује 
фирма. Она се увек расподељује под
 одредбама ГНУ-ове ОЈЛ, и сваки примерак је 
слободни софтвер. Међутим, њени
 градитељи продају уговоре о техничкој 
подршци. Када њихови продавци
@@ -348,8 +378,6 @@
    <p>Молимо вас да помогнете да се прошири 
свест о томе да је могућ и
 комерцијални слободни софтвер. Можете да 
помогнете тиме што ћете се
 потрудити да не говорите „комерцијално“ 
када мислите на „власничко“.</p>
-    </dd>
-    </dl>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -380,11 +408,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Молимо вас да шаљете питања у вези са 
ЗСС-ом и ГНУ-ом на адресу <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>. Постоје и <a
-href="/contact/">други начини да се обратите</a> 
ЗСС-у.<br />Молимо вас да
-шаљете неисправне везе и друге исправке 
(или предлоге) на адресу <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a>.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -394,10 +422,9 @@
 </p>
 
 <p>
-<b>Ауторска права:</b><br />Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 
2001, 2006,
-2007 Free Software Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009 Free Software
+Foundation, Inc.
 </p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Дозвољено је дословно умножавање и 
расподела овог целог чланка широм света,
 без надокнаде, на било којем медијуму, уз 
услов да је очувано ово обавештење
 и обавештење о ауторским правима.
@@ -426,7 +453,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/10/31 08:25:53 $
+$Date: 2009/12/11 09:26:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -435,55 +462,57 @@
 <div id="translations">
 <h4>Преводи ове странице</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/philosophy/categories.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/categories.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a href="/philosophy/categories.el.html">Greek</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/categories.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/categories.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/categories.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Slovenian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 <!-- Turkish -->

Index: categories.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.tr.html,v
retrieving revision 1.13
retrieving revision 1.14
diff -u -b -r1.13 -r1.14
--- categories.tr.html 4 Oct 2009 20:26:17 -0000    1.13
+++ categories.tr.html 11 Dec 2009 09:26:10 -0000   1.14
@@ -17,23 +17,26 @@
 <p>Ayrıca <a href="/philosophy/words-to-avoid.tr.html">Uzak Durmak
 İsteyebileceğiniz Karmaşık Kelimeler</a>'e dikkat edin.</p>
 
-<p id="diagram"><img src="/philosophy/category.jpg" alt="[yazılımın farklı 
kategorilerinin bir şeması]" /> Chao-Kuei'nin bu şeması, farklı yazılım 
kategorilerini açıklıyor. GNU GPL v2
-veya daha yenisi, GNU FDL v1.2 veya daha yenisi veya Creative Commons
-Attribution-Share Alike v2.0 lisanslarının herhangi birinin koşulları
-altında <a href="/philosophy/category.fig">XFig dosyası</a>, <a
-href="/philosophy/category.jpg">JPEG resmi</a> ve 1.5 kat büyütülmüş <a
-href="/philosophy/category.png">PNG resmi</a> olarak da mevcuttur.</p>
+<p id="diagram" class="c">
+<img src="category.png" alt="" />
+</p>
+
+   <p>This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of
+software. It's also available as an <a
+href="/philosophy/category.svg">Scalable Vector Graphic</a> and as an <a
+href="/philosophy/category.fig">XFig document</a>, under the terms of any of
+the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons
+Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
 
-<dl>
-<dt id="FreeSoftware"><strong>Özgür yazılım</strong></dt>
+<h3 id="FreeSoftware">Free software</h3>
 
-    <dd>
-    Özgür yazılım, herkese kullanma, çoğaltma ve dağıtma 
izinlerini, bire-bir
+    <p>Özgür yazılım, herkese kullanma, çoğaltma ve dağıtma 
izinlerini, bire-bir
 aynısı veya değişiklikler ile, bedava veya bir ücret karşılığında 
gelen
 yazılımdır. Dikkate değer anlamda, bu kaynak kodun bulunmak zorunda olduğu
 anlamına gelir. &ldquo;Eğer, kaynak değilse, o yazılım değildir.&rdquo; 
Bu
 basitleştirilmiş bir tanımdır; ayrıca <a 
href="/philosophy/free-sw.html">tam
-tanımına</a> bakın.
+tanımına</a> bakın.</p>
+
    <p>Eğer bir program özgür ise GNU gibi özgür bir işletim 
sistemine veya <a
 href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> sistemlerin özgür sürümlerine
 dahil edilebilir.</p>
@@ -70,34 +73,34 @@
 
    <p>Özgür yazılım, çoğunlukla, özgür olmayan yazılımdan daha 
güvenilirdir.</p>
 
-    </dd>
+<h3 id="OpenSource">Open Source software</h3>
 
-<dt id="OpenSource"><strong>Açık Kaynak yazılım</strong></dt>
-
-    <dd>
+    <p>
    Bazı kişiler tarafından &ldquo;Açık kaynak&rdquo; yazılım 
kavramı, özgür
 yazılım ile az çok aynı anlama gelen kategoriyi ifade etmek için
 kullanır. Kesinlikle aynı sınıf yazılım değillerdir: bizim çok 
kısıtlayıcı
 olduğunu düşündüğümüz lisansları kabul ediyorlar ve onların kabul 
etmediği
 bir sürü özgür yazılım lisansı var. Her nasılsa, kategori dahilinde
 farklılıklar küçük: neredeyse, tüm özgür yazılımlar, açık kaynak 
yazılımdır,
-ve neredeyse, tüm açık kaynak yazılımlar, özgür yazılımdır.
+ve neredeyse, tüm açık kaynak yazılımlar, özgür yazılımdır.</p>
    <p>Biz &ldquo;<a 
href="/philosophy/open-source-misses-the-point.tr.html">özgür
 yazılım</a>&rdquo; terimini tercih ediyoruz; çünkü, o özgürlüğe 
işaret
 eder&mdash;&ldquo;açık kaynak&rdquo; teriminin yapmadığı bir şey.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="PublicDomainSoftware"><strong>Kamuya açık yazılım</strong></dt>
-    <dd>Kamuya açık yazılım, telif hakkı olmayan yazılımdır. Eğer, 
kaynak kod kamuya
+<h3 id="PublicDomainSoftware">Public domain software</h3>
+
+    <p>Kamuya açık yazılım, telif hakkı olmayan yazılımdır. Eğer, 
kaynak kod kamuya
 açık ise, bu bazı kopyalar veya değiştirilmiş sürümlerin, tamamen 
özgür
 olmayabileceği anlamına gelen <a href="#Non-CopyleftedFreeSoftware">copyleft
-olmayan özgür yazılım</a> özel halidir.
+olmayan özgür yazılım</a> özel halidir.</p>
+
    <p>Bazı durumlarda, çalıştırılabilir program kamuya açıktır 
ama kaynak kod
 mevcut değildir. Bu özgür yazılım değildir, çünkü özgür yazılım 
kaynak koda
 ulaşımı gerekli bulur. Bu arada, çoğu özgür yazılım kamuya açık 
değildir;
 telif hakkı vardır ve telif hakkı sahipleri, herkese özgürlük içinde
 kullanma izinlerini, bir özgür yazılım lisansı kullanarak yasal olarak
 vermiştir.</p>
+
    <p>Bazen insanlar, &ldquo;kamuya açık&rdquo; terimini, gevşek bir 
biçimde, <a
 href="#FreeSoftware">&ldquo;özgür&rdquo;</a> veya &ldquo;ücretsiz olarak
 mevcut&rdquo; anlamında kullanır. Fakat, &ldquo;kamuya açık&rdquo; yasal 
bir
@@ -105,22 +108,23 @@
 gelir. Açık anlamlılık için, sadece bu anlamı için &ldquo;kamuya 
açık&rdquo;
 terimini, başka anlamları ifade etmek için diğer terimleri kullanmanızı
 öneriyoruz.</p>
+
    <p>Çoğu ülkenin imzaladığı Berne anlaşmasında, yazılmış her 
hangi bir şey direk
 olarak telif hakkına sahiptir. Bu durum programları da içeriyor. Böylece,
 eğer yazdığınız bir programı kamuya açık olmasını istiyorsanız, 
telif
 hakkını çıkarmak için bazı yasal adımlardan geçmek zorundasınız; 
yoksa,
 program telif hakkına sahiptir.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="CopyleftedSoftware"><strong>Copyleft yazılım</strong></dt>
-    <dd>Copyleft yazılım, dağıtım koşullarında, bütün kopyaların 
ve bütün sürümlerin
+<h3 id="CopyleftedSoftware">Copylefted software</h3>
+
+    <p>Copyleft yazılım, dağıtım koşullarında, bütün kopyaların 
ve bütün sürümlerin
 az çok aynı dağıtım koşullarını temin eden özgür yazılımdır. 
Örneğin bu,
 copyleft lisanlar genellikle diğerlerinin yazılıma ek koşullar eklemesine
 izin vermez (yine de bazı sınırlı sayıda koşulların eklenmesine izin
 verilebilmektedir) ve kaynak kodunun herkes tarafından erişilebilir olarak
 bulundurulmasını gerektirir anlamlarına gelir. Bu, programı ve 
değiştirilmiş
 sürümlerini mülk yazılım haline getirmenin bazı bilindik yollarından bir
-kalkan gibi korur.
+kalkan gibi korur.</p>
 
     <p>GPL'in 3. sürümü gibi bazı lisanslar yazılımların mülke 
dönüşmelerini
 sağlayan diğer yolları durdurur.</p>
@@ -130,6 +134,7 @@
 edilen koşulları vermektir; Copyleft yazılımın nasıl işlediği ve neden 
onu
 kullandığımız hakkında daha çok açıklama için <a
 href="/copyleft/copyleft.html">Copyleft yazılım</a> sayfasına bakın.</p>
+
    <p>Copyleft, genel bir kavramdır; bir yazılımı, copyleft yapmak 
için, bazı özel
 dağıtım koşulları ayarlamanız gerekir. Copyleft özgür yazılım 
lisansı
 yazmanın bir çok olası yolu vardır, yani, aslında bir çok copyleft 
özgür
@@ -139,16 +144,17 @@
 yani bir lisans ile yazılmış kodu, diğer lisans ile yazılmış olana
 birleştirmek yasal değildir; böylece, eğer insanlar tek bir copyleft lisans
 kullanması toplum için iyidir.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="Non-CopyleftedFreeSoftware"><strong>Copyleft olmayan özgür 
yazılım</strong></dt>
-    <dd>Copyleft-olmayan özgür yazılımlar, yazarından yeniden 
dağıtma ve değiştirme
-ve ayrıca sonradan kısıtlamalar ekleme izinleri ile gelir.
-    <p>Eğer bir program özgür ama copyleft yazılım değilse, bazı 
kopyaları veya
-değiştirilmiş sürümleri tamamen özgür olmayabilir. Bir yazılım 
şirketi,
-programı, aynen veya değişikliklerle derleyebilir ve çalıştırılabilir
-dosyayı, <a href="#ProprietarySoftware">mülk</a> yazılım ürünü olarak
-dağıtabilir.</p>
+<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Non-copylefted free software</h3>
+
+    <p>Copyleft-olmayan özgür yazılımlar, yazarından yeniden dağıtma 
ve değiştirme
+ve ayrıca sonradan kısıtlamalar ekleme izinleri ile gelir.</p>
+
+    <p>If a program is free but not copylefted, then some copies or modified
+versions may not be free at all. A software company can compile the program,
+with or without modifications, and distribute the executable file as a <a
+href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software product.</p>
+
    <p><a href="http://www.x.org/";>X Pencere Sistemi</a> bunu örnekle 
açıklar. X
 Birliği, X11'i, copyleft olmayan özgür yazılım yapan dağıtım 
koşulları ile
 yayınlar. Eğer isterseniz, o koşulları içeren ve özgür bir kopyasını
@@ -159,96 +165,115 @@
 yazılımının geliştiricileri dahi bir ara X11'i özgür-olmayan yazılım
 yaptılar</a>; bunu yapabiliyorlardı, çünkü diğer kişiler aynı copyleft
 olmayan lisans altında koda katkıda bulundular.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GPL-CoveredSoftware"><strong>GPL kapsamlı yazılım</strong></dt>
-    <dd><a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)</a>, bir 
programı
+<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
+
+    <p><a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)</a>, bir 
programı
 copyleft yazılım yapmak için özel bir dağıtım koşullarıdır. GNU 
projesi,
-çoğu GNU yazılım için dağıtım koşulu olarak kullanır.
+çoğu GNU yazılım için dağıtım koşulu olarak kullanır.</p>
+
+    <p>Dolaisiyle özgür yazılımı GPL ile korunan yazılım ile eş 
saymak bir hatadır.</p>
+
+<h3 id="TheGNUsystem">The GNU operating system</h3>
 
-    <p>Dolaisiyle özgür yazılımı GPL ile korunan yazılım ile eş 
saymak bir hatadır.</p></dd>
+    <p>The <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU operating system</a> is the
+Unix-like operating system, which is entirely free software, that we in the
+GNU Project have developed since 1984.</p>
 
-<dt id="TheGNUsystem"><strong>GNU sistemi</strong></dt>
-    <dd><a href="/gnu/gnu-history.html">GNU sistemi</a>, Unix-benzeri, 
1984'den beri
-GNU projesinde geliştirdiğimiz, tamamen özgür yazılım işletim 
sistemidir.
    <p>Unix-benzeri bir işletim sistemi bir çok programdan oluşur. GNU 
sistemi,
 bütün GNU yazılımları gibi diğer, X Pencere Sistemi ve TeX gibi bir çok 
GNU
 yazılımı olmayan diğer paketleri de içerir.</p>
-    <p>GNU sistemin ilk deneme yayınlanışı 1996'dadır. Bu, 
çekirdeğimiz, 1990'dan
-beri geliştirilen GNU Hurd çekirdeğini de içerir. 2001'de, GNU sistemi 
(GNU
-Hurd çekirdeği de dahil olarak) yeterli derecede çalışmaya 
başlamıştır ama
-Hurd hala önemli özelliklere sahip değildir, bu yüzden yaygın olarak
-kullanılmamaktadır.. Bu arada, <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux
-sistemi</a>, çekirdek olarak GNU Hurd yerine, 90'lardan beri büyük bir
-başarı olan Linux çekirdeğini kullanan GNU sistemi doğmuştur.</p>
-    <p>GNU sisteminin amacı özgür olmak olduğu için, GNU sistemindeki 
her tek
-bileşen özgür olmak zorundadır. Ancak, hepsinin copyleft yazılımı 
olması
-gerekmiyor; eğer teknik bir hedefe ulaşmaya yardımcı oluyor ise her hangi
-bir çeşit özgür yazılımı yasal olarak dahil etmeye uygundur. Ve her
-bileşenin, tek başına GNU yazılımı olması da gerekmiyor. GNU, X Pencere
-Sistemi gibi diğer projelerde de geliştirilmiş olan copyleft-olmayan özgür
-yazılımları içerebilir.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="GNUprograms"><strong>GNU programları</strong></dt>
-    <dd>&ldquo;GNU programları&rdquo; <a href="#GNUsoftware">GNU 
yazılımı</a> ile
+    <p>The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
+includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
+system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd
+still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile,
+the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, an offshoot of
+the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the GNU
+Hurd, has been a great success since the 90s.</p>
+
+    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single component in 
the GNU
+operating system has to be free software. They don't all have to be
+copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to
+include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
+components to be GNU software, individually. GNU can and does include
+non-copylefted free software such as the X Window System that were developed
+by other projects.</p>
+
+<h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
+
+    <p>&ldquo;GNU programları&rdquo; <a href="#GNUsoftware">GNU 
yazılımı</a> ile
 aynı anlama gelir. Eğer Foo programı bir GNU yazılımı ise, o bir GNU
-programıdır. Bazen, onun bir &ldquo;GNU paketi&rdquo; olduğunu da 
söyleriz.</dd>
-<dt id="GNUsoftware"><strong>GNU yazılımı</strong></dt>
-    <dd><a href="/software/software.html">GNU yazılımı</a>, <a
+programıdır. Bazen, onun bir &ldquo;GNU paketi&rdquo; olduğunu da 
söyleriz.</p>
+
+<h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
+
+    <p><a href="/software/software.html">GNU yazılımı</a>, <a
 href="/gnu/gnu-history.html">GNU projesi</a> himayesi altında yayınlanan
 yazılımdır. Eğer bir program GNU yazılımı ise, biz onun aynı zamanda 
bir GNU
 programı veya GNU paketi olduğunu da söyleriz. README veya bir GNU paketinin
 kılavuzu, öyle olduğunu söylemelidir; ayrıca, <a href="/directory">Özgür
-Yazılım Rehberi</a> bütün GNU paketlerini tanımlar.
+Yazılım Rehberi</a> bütün GNU paketlerini tanımlar.</p>
+
    <p>Çoğu, ama hepsi değil, GNU yazılımı, <a
 href="/copyleft/copyleft.tr.html">copyleft</a> yazılımdır; ancak, bütün <a
 href="/philosophy/free-sw.tr.html">GNU yazılımları</a> özgür yazılım 
olmak
 zorundadır.</p>
-    <p>Bazı GNU yazılımları, <a href="/fsf/fsf.html">Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)</a>
-tarafından yazılmıştır ama çoğu GNU yazılımına <a
-href="/people/people.html">gönüllüler</a> tarafından katkıda
-bulunulmuştur. Bazı katkıda bulunan yazılımlar Özgür Yazılım Vakfı
-tarafından telif hakkı ile korunur; bazıları da ona katkıda bulunan 
yazarlar
-tarafından telif hakkı ile korunmuştur.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="non-freeSoftware"><strong>Özgür olmayan yazılım</strong></dt>
-    <dd>Özgür-olmayan yazılım, özgür olmayan yazılımdır. Bu <a
+    <p>Some GNU software is written by <a href=
+"http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of the <a
+href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, but most GNU
+software is contributed by <a
+href="/people/people.html">volunteers</a>. Some contributed software is
+copyrighted by the Free Software Foundation; some is copyrighted by the
+contributors who wrote it.</p>
+
+<h3 id="non-freeSoftware">Non-free software</h3>
+
+    <p>Özgür-olmayan yazılım, özgür olmayan yazılımdır. Bu <a
 href="#semi-freeSoftware">yarı-özgür yazılım</a> ve <a
-href="#ProprietarySoftware">mülk yazılım</a> kategorilerini içerir.</dd>
+href="#ProprietarySoftware">mülk yazılım</a> kategorilerini içerir.</p>
+
+<h3 id="semi-freeSoftware">Semi-free software</h3>
 
-<dt id="semi-freeSoftware"><strong>Yarı-özgür yazılım</strong></dt>
-    <dd>Yarı-özgür yazılım, özgür olmayan yazılımdır ama 
bireylere kâr çıkarı
+    <p>Yarı-özgür yazılım, özgür olmayan yazılımdır ama bireylere 
kâr çıkarı
 olmayan amaçlar için kullanma, kopyalama, dağıtma ve değiştirme
 (değiştirilmiş sürümlerin dağıtımı da dahil olarak) izinleri ile 
gelir. PGP,
-yarı-özgür yazılıma bir örnektir.
+yarı-özgür yazılıma bir örnektir.</p>
+
    <p>Yarı-özgür yazılım, etik olarak <a 
href="#ProprietarySoftware">mülk
 yazılım</a> kategorisinden daha iyidir, ama yine de problemler ortaya
 çıkarır, ve özgür bir işletim sisteminde kullanamayız.</p>
+
    <p>Copyleft yazılımın kısıtlandırmaları, tüm kullanıcılar 
için temel
 özgürlükleri korumak için tasarlanmıştır. Bizim için bir programın
 kullanımındaki anlam ifade eden her hangi bir kısıtlandırmadaki tek haklı
 neden, diğer kişilerin başka kısıtlandırmalar eklemesini önlemektir.</p>
+
    <p>Yarı-özgür bir yazılımı özgür bir işletim sistemine dahil 
etmek mümkün
 değildir. Çünkü, işletim sistemi için olan dağıtım koşulları, 
içindeki bütün
 programların dağıtım programlarının bileşimidir. Sisteme bir tane 
yarı-özgür
 program eklemek, onu <em>tamamen</em> yarı özgür yapar. Olmasını
 istemediğimiz iki neden var:</p>
+
    <ul>
    <li>Özgür yazılımın herkes için olması gerektiğine 
inanıyoruz&mdash;sadece
 okulları ve meraklılara değil, ticarete de dahil. Biz, bütün ticari 
işlerle
 ilgili olanları bütün GNU sistemini kullanmaya davet etmek istiyoruz ve bu
 yüzden içine yarı-özgür yazılım dahil etmemeliyiz.</li>
+
    <li><a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux sistemi</a> de dahil 
olmak üzere
 Özgür işletim sistemlerinin ticari dağıtımları çok önemlidir ve 
kullanıcılar
 ticari CD-ROM dağıtımlarının oluşunu takdir ederler. Bir tane 
yarı-özgür
 programı sisteme dahil etmek, ticari CD-ROM dağıtımını engellerdi.</li>
    </ul>
-    <p>Özgür Yazılım Vakfı, ticari değildir ve bu sebeple 
yarı-özgür bir programı
-&ldquo;içimizde&rdquo; yasal olarak kullanabilme iznimiz vardır. Ama biz
-bunu yapmayız, çünkü bu, GNU içine dahil edebileceğimiz bir programı 
alma
-çabalarımızın altını kazar.</p>
+
+    <p>The <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> 
itself is
+non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a
+semi-free program &ldquo;internally&rdquo;. But we don't do that, because
+that would undermine our efforts to obtain a program which we could also
+include in GNU.</p>
+
    <p>Yazılımla yapılacak bir iş var ise eğer, işi yapmak için 
özgür bir
 programımız olana kadar, GNU sisteminin bir eksiği vardır. Gönüllülere,
 &ldquo;GNU içinde, bu işi yapacak bir programımız yok, sizin bir tane
@@ -256,38 +281,45 @@
 kullansaydık, bu dediğimizin altını kazardı; Özgür bir değişimi 
yazmanın
 (bizim üzerimizdeki ve bizim görüşlerimizi dinleyen diğer kişilerin
 üzerindeki) dikkatini başka yöne atardı.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="ProprietarySoftware"><strong>Mülk yazılım</strong></dt>
-    <dd>Mülk yazılım, özgür olmayan veya yarı-özgür olmayan 
yazılımdır. Kullanımı,
+<h3 id="ProprietarySoftware">Proprietary software</h3>
+
+    <p>Mülk yazılım, özgür olmayan veya yarı-özgür olmayan 
yazılımdır. Kullanımı,
 yeniden dağıtımı ve değişiklik yapmak yasaklanmıştır veya izin 
almanız için
 sormanızı gerektirir veya o kadar kısıtlandırılmıştır ki özgür bir 
şekilde
-etkin olarak değişiklik yapamazsınız.
+etkin olarak değişiklik yapamazsınız.</p>
+
    <p>Özgür Yazılım Vakfı, geçici olarak o programın özgür bir 
değişiğini yazmak
 özel amacı dışında her hangi bir mülk yazılım yükleyemeyiz kuralını
 uygular. Bundan bir yana, bir mülk program yüklemenin olası bir özürü
 olmadığını hissediyoruz.</p>
+
    <p>Örnek olarak, 1980'lerde, bilgisayarımıza Unix yüklemenin haklı 
olduğunu
 hissettik, çünkü onu, Unix işletim sisteminin özgür bir değişiğini 
yazmak
 için kullanıyorduk.</p>
+
    <p>GNU kullanıcıları veya GNU'ya katkıda bulunanların bu kural ile 
yaşamasını
 ısrar etmiyoruz. Bu kendimiz için yaptığımız bir kuraldır. Ama, sizin de
 uymaya karar vereceğinizi umut ediyoruz.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="freeware"><strong>Ücretsiz yazılım</strong></dt>
-    <dd>&ldquo;Ücretsiz yazılım&rdquo; teriminin kabul edilmiş açık 
bir tanımı
+
+<h3 id="freeware">Freeware</h3>
+
+    <p>&ldquo;Ücretsiz yazılım&rdquo; teriminin kabul edilmiş açık 
bir tanımı
 yoktur, ama genel olarak değişiklikler olmadan yeniden dağıtımına izin 
veren
 (ve kaynak kod da mevcut değildir) paketler için kullanılır. Bu paketler
 özgür yazılım <em>değildirler</em>, yani, lütfen özgür yazılımı 
ifade etmek
-için &ldquo;ücretsiz yazılım&rdquo; terimini kullanmayın.</dd>
+için &ldquo;ücretsiz yazılım&rdquo; terimini kullanmayın.</p>
 
-<dt id="shareware"><strong>Paylaşılan yazılım</strong></dt>
-    <dd>Paylaşılan yazılım, insanlara kopyalarını yeniden dağıtma 
izni ile gelen
+<h3 id="shareware">Shareware</h3>
+
+    <p>Paylaşılan yazılım, insanlara kopyalarını yeniden dağıtma 
izni ile gelen
 fakat kullanmaya devam eden kişilerin lisans ücreti ödemesi
-<em>gerektiğini</em> söyler.
+<em>gerektiğini</em> söyler.</p>
+
    <p>Paylaşılan yazılım, özgür yazılım, hatta yarı-özgür 
yazılım bile
 değildir. Olmamasının iki sebebi vardır:</p>
+
    <ul>
    <li>Çoğu paylaşılan yazılımın kaynak kodu mevcut değildir; 
yani, programı
 tamamen değiştiremezsiniz.</li>
@@ -297,12 +329,11 @@
 bir şekilde, bir kopyasını yaparlar ve yüklerler, ama dağıtım 
koşulları
 bunlara izin vermez.)</li>
    </ul>
-    </dd>
 
-<dt id="PrivateSoftware"><strong>Özel yazılım</strong></dt>
-    <dd>Özel yazılım, bir kullanıcı için geliştirilmiş 
yazılımdır (genellikle bir
+<h3 id="PrivateSoftware">Private software</h3>
+    <p>Özel yazılım, bir kullanıcı için geliştirilmiş yazılımdır 
(genellikle bir
 kurum veya şirket için). Bu kullanıcı, yazılımı saklar ve kullanır, ve
-kamuya, kaynak koduveya çalışabilir halini yayınlamaz.
+kamuya, kaynak koduveya çalışabilir halini yayınlamaz.</p>
    <p>Basit bir anlamda kişiye özel bir program eğer tek kullanıcısı 
bütün
 haklarına sahipse özgür yazılımdır.</p>
    <p>Genel olarak, bir program geliştirip de onu yayınlamamanın 
yanlış olduğuna
@@ -314,14 +345,15 @@
    <p>Programcılar için neredeyse bütün işe alımlar özel yazılım 
içindir; yani,
 çoğu programlama işleri, özgür yazılım hareketi ile uyumlu bir şekilde
 yapılabilinir veya yapılabilinirdi.</p>
-    </dd>
 
-<dt id="commercialSoftware"><strong>Ticari Yazılım</strong></dt>
-    <dd>Ticari yazılım, yazılımın kullanımından para kazanmak 
amacında olan bir
+<h3 id="commercialSoftware">Commercial Software</h3>
+
+    <p>Ticari yazılım, yazılımın kullanımından para kazanmak 
amacında olan bir
 ticari iş yeri tarafından geliştirilmiş yazılımdır. 
&ldquo;Ticari&rdquo; ve
 &ldquo;mülk&rdquo; aynı şey değildirler! Çoğu ticari yazılım, <a
 href="#ProprietarySoftware">mülktür</a>, ama ticari özgür yazılımlar da
-vardır, ve ticari olmayan ve özgür olmayan yazılım da vardır.
+vardır, ve ticari olmayan ve özgür olmayan yazılım da vardır.</p>
+
    <p>Örnek olarak, GNU Ada, bir şirket tarafından geliştirilmiştir. 
Her zaman GNU
 GPL koşulları altında dağıtılmıştır ve her kopyası özgür 
yazılımdır; fakat
 onun geliştircileri, destek sözleşmeleri satarlar. Ne zaman 
pazarlamacıları,
@@ -336,8 +368,6 @@
    <p>Lütfen, ticari özgür yazılımın mümkün olduğunun bilincini
 yaygınlaştırılmasına yardımcı olun. Bunu, aslında &ldquo;mülk&rdquo; 
demek
 istediğinizde &ldquo;ticari&rdquo; demeyerek yapabilirsiniz.</p>
-    </dd>
-    </dl>
 
 <!-- If needed, change the copyright block at the bottom. In general, -->
 <!-- all pages on the GNU web server should have the section about  -->
@@ -365,12 +395,11 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine iletin. FSF 
ile
-iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır.<br
-/>Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a
-href="mailto:address@hidden";><em>address@hidden</em></a> adresine
-gönderin.
+Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
+href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
+broken links and other corrections or suggestions to <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
 </p>
 
 <p>
@@ -380,10 +409,9 @@
 </p>
 
 <p>
-Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007 Free Software
-Foundation, Inc.,
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2001, 2006, 2007, 2009 Free Software
+Foundation, Inc.
 </p>
-<address>51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA</address>
 <p>Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına,
 ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı
 bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir.
@@ -424,7 +452,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2009/10/04 20:26:17 $
+$Date: 2009/12/11 09:26:10 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -434,55 +462,57 @@
 <h4>Bu sayfanın diğer dillere <a
 href="/server/standards/README.translations.html">çevirileri</a>:</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is Deutsch.-->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/bin/nightly-vars either TAGSLANG or WEBLANG -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the 2 letter language code right versus -->
-<!-- <URL:http://www.w3.org/WAI/ER/IG/ert/iso639.htm> -->
-<!-- Please use W3C normative character entities -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 <ul class="translations-list">
 <!-- Arabic -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ar.html">&#1575;&#1604;&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;</a>&nbsp;[ar]</li>
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- Czech -->
 <li><a href="/philosophy/categories.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
 <!-- German -->
 <li><a href="/philosophy/categories.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
 <!-- Greek -->
-<li><a href="/philosophy/categories.el.html">Greek</a>&nbsp;[el]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.el.html">&#x03b5;&#x03bb;&#x03bb;&#x03b7;&#x03bd;&#x03b9;&#x03ba;&#x03ac;</a>&nbsp;[el]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/categories.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- Spanish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.es.html">Espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
 <!-- French -->
-<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">Fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
 <!-- Indonesian -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.id.html">Bahasa&nbsp;Indonesia</a>&nbsp;[id]</li>
 <!-- Italian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.it.html">Italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
 <!-- Japanese -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
 <!-- Dutch -->
 <li><a href="/philosophy/categories.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
 <!-- Polish -->
-<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">Polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 <!-- Brazilian Portuguese -->
 <li><a href="/philosophy/categories.pt-br.html">portugu&ecirc;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
 <!-- Romanian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">Rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
 <!-- Russian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0420;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Slovenian -->
-<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">Slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
+<li><a href="/philosophy/categories.sl.html">slovensko</a>&nbsp;[sl]</li>
 <!-- Serbian -->
-<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0421;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<li><a 
href="/philosophy/categories.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/categories.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
 <!-- Turkish -->
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]