www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/po home.tr.po


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/po home.tr.po
Date: Thu, 07 Jan 2010 11:51:31 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/07 11:51:31

Modified files:
    po       : home.tr.po 

Log message:
    Update.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/po/home.tr.po?cvsroot=www&r1=1.94&r2=1.95

Patches:
Index: home.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/po/home.tr.po,v
retrieving revision 1.94
retrieving revision 1.95
diff -u -b -r1.94 -r1.95
--- home.tr.po 6 Jan 2010 21:26:54 -0000    1.94
+++ home.tr.po 7 Jan 2010 11:50:52 -0000    1.95
@@ -2,13 +2,13 @@
 # home.shtml paketi için Türkçe çeviriler
 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the home.shtml package.
-# Ali Servet Dönmez <address@hidden>, 2008.
+# Ali Servet Dönmez <address@hidden>, 2008, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: home.shtml\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-01-06 16:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-01-07 15:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-07 12:49+0100\n"
 "Last-Translator: Ali Servet Dönmez <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -64,12 +64,19 @@
 "\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
 "neutrality in Canada\">in Canada</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.openrightsgroup.org/orgwiki/index.php/Net_Neutrality\";> "
+"Support the efforts on net neutrality in Europe</a>, <a href=\"http://www.";
+"savetheinternet.com\" title=\"Net neutrality in the United States of America"
+"\">in the USA</a> and <a href=\"http://www.neutrality.ca\"; title=\"Net "
+"neutrality in Canada\">in Canada</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
 "Take a look at a new <a href=\"http://www.gnu.org/graphics/jesus-cartoon.html";
 "\"> cartoon</a>."
 msgstr ""
+"Take a look at a new <a href=\"http://www.gnu.org/graphics/jesus-cartoon.html";
+"\"> cartoon</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 msgid "What is GNU?"
@@ -107,32 +114,29 @@
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><div><img>
 msgid "gNewSense logo"
-msgstr ""
+msgstr "gNewSense logo"
 
 # type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><div><img>
 msgid "Trisquel GNU/Linux logo"
-msgstr ""
+msgstr "Trisquel GNU/Linux logo"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<span class=\"highlight\">We recommend the <a href=\"/distros/free-distros."
 "html\">GNU/Linux distributions</a> that are 100% free software; in other "
 "words, entirely freedom-respecting</span>."
 msgstr ""
 "Biz %100 özgür olan, ya da başka bir deyişle tamamen özgürlüğe saygı 
duyan, "
-"<span class=\"highlight\"><a href=\"/links/links."
-"html#FreeGNULinuxDistributions\">GNU/Linux dağıtımları</a>nı tavsiye "
-"ediyoruz</span>."
+"<span class=\"highlight\"><a href=\"/distros/free-distros.html\">GNU/Linux "
+"dağıtımları</a>nı tavsiye ediyoruz</span>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The name &ldquo;GNU&rdquo; is a recursive acronym for &ldquo;GNU's Not Unix!"
 "&rdquo;; it is pronounced <em>g-noo</em>, as one syllable with no vowel "
 "sound between the <em>g</em> and the <em>n</em>."
 msgstr ""
-"&ldquo;GNU&rdquo; adı &ldquo;GNU's Not Unix&rdquo;in kendini yineleyen bir "
+"&ldquo;GNU&rdquo; adı &ldquo;GNU's Not Unix!&rdquo;in kendini yineleyen bir "
 "kısaltmasıdır; Türkçe'de aynen yazıldığı gibi söylenir."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
@@ -211,15 +215,6 @@
 "bağlamaktadır."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.";
-#| "fsf.org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.";
-#| "org/\">buying manuals and gear</a> or by <a href=\"http://donate.fsf.org/";
-#| "\">donating money</a>. If you use Free Software in your business, you "
-#| "can also consider <a href=\"http://patron.fsf.org/\";>corporate patronage</"
-#| "a> or <a href=\"http://www.gnu.org/order/\";>a deluxe distribution of GNU "
-#| "software</a> as a way to support the <abbr>FSF</abbr>."
 msgid ""
 "Please consider helping the <abbr>FSF</abbr> by <a href=\"http://member.fsf.";
 "org/\">becoming an associate member</a>, <a href=\"http://order.fsf.org/";
@@ -233,9 +228,8 @@
 "href=\"http://donate.fsf.org/\";>para bağışlayarak</a> <abbr>FSF</abbr>'ye "
 "yardım etmeyi göz önünde bulundurun. Eğer işinizde Özgür Yazılım "
 "kullanıyorsanız, <abbr>FSF</abbr>'ye yardımcı olmanın bir yolu olarak, 
<a "
-"href=\"http://patron.fsf.org/\";>sürekli müşterilik</a> ya da <a href="
-"\"http://www.gnu.org/order/\";>üstün nitelikli GNU yazılımları</a>nı da 
göz "
-"önünde bulundurabilirsiniz."
+"href=\"http://patron.fsf.org/\";>sürekli müşteriliği</a> göz önünde "
+"bulundurabilirsiniz."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -258,32 +252,26 @@
 "www.eff.org/privnow/\">şifreleme yazılımı kullanma hakkı</a>nı ve özel 
"
 "tekeller tarafından engellenmemiş <a href=\"/philosophy/protecting.html"
 "\">yazılım yazma hakkı</a>nı destekliyoruz. Bu konular hakkında daha 
fazla "
-"bilgiyi ayrıca <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-";
-"society/\">Free Software, Free Society</a> kitabından öğrenebilirsiniz."
+"bilgiyi ayrıca <a href=\"/doc/book13.html\">Free Software, Free Society</a> "
+"kitabından öğrenebilirsiniz."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfeurope.";
-#| "org\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and "
-#| "<a href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
 msgid ""
 "The FSF also has sister organizations in <a href=\"http://www.fsfe.org";
 "\">Europe</a>, <a href=\"http://www.fsfla.org/\";>Latin America</a> and <a "
 "href=\"http://fsf.org.in/\";>India</a>."
 msgstr ""
-"FSF'nin ayrıca <a href=\"http://www.fsfeurope.org\";>Avrupa</a>'da, <a href="
+"FSF'nin ayrıca <a href=\"http://www.fsfe.org\";>Avrupa</a>'da, <a href="
 "\"http://www.fsfla.org/\";>Latin Amerika</a>'da ve <a href=\"http://fsf.org.";
 "in/\">Hindistan</a>'da kardeş kuruluşları vardır."
 
 # type: Attribute 'title' of: <link>
-#, fuzzy
 msgid "GNUstep"
-msgstr "Yeni Özgür Yazılımlar"
+msgstr "GNUstep"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid "GNUstep is a fully-functional object-oriented development environment."
-msgstr ""
+msgstr "GNUstep tümüyle işlevsel nesne tabanlı bir geliştirme 
ortamıdır."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -291,6 +279,9 @@
 "make it a great experience for users. See <a href=\"http://www.gnustep.org/";
 "\">http://www.gnustep.org/</a> for more information."
 msgstr ""
+"Kullanıcılar için harika bir deneyim olabilsin diye GNUstep'e uygulamalar "
+"yazacak ve geçirecek geliştiricilere ihtiyacımız var. Daha fazla bilgi 
için "
+"lütfen http://www.gnustep.org/ sayfasına bakın."
 
 # type: Attribute 'alt' of: <h1><img>
 msgid "Freedom Fry"
@@ -318,7 +309,7 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 msgid "GNUs Flashes"
-msgstr "Son Dakika GNU'ları"
+msgstr "GNUs Flashes"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
@@ -326,9 +317,9 @@
 "section, see <a href=\"/server/whatsnew.html\">What's New</a> in and about "
 "the GNU Project."
 msgstr ""
-"Önceden Son Dakika GNU'lar bölümünde bulunmuş olanlar da dahil olmak 
üzere, "
-"diğer haberler için, lütfen GNU Projesi ile ilgili <a href=\"/server/"
-"whatsnew.html\">Haberler Neler</a> bölümüne bakın."
+"Önceden GNUs Flashes bölümünde bulunmuş olanlar da dahil olmak üzere, 
diğer "
+"haberler için, lütfen GNU Projesi ile ilgili <a 
href=\"/server/whatsnew.html"
+"\">Haberler Neler</a> bölümüne bakın."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 msgid "Take Action"
@@ -339,24 +330,24 @@
 "<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#licenses"
 "\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
 msgstr ""
-"<strong>Lisans taslağı yazma:</strong> GFDL'nin ve GSFDL'nin taslağını "
-"yazarken <a href=\"/server/takeaction.html#licenses\">bize katılın</a>."
+"<strong>License drafting:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#licenses"
+"\">Participate</a> in the drafting of the GFDL and GSFDL."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
 "Directory</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Özgür Yazılım Dizini'ne "
-"eklenin</a>."
+"<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Add to the Free Software "
+"Directory</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid ""
 "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
 "\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Evrensel:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
-"\">WIPO'yu adını ve amacını değiştirmeye çağırın</a>."
+"<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipochange"
+"\">Call on WIPO to change its name and mission</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid ""
@@ -364,20 +355,19 @@
 "endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
 "\">in Europe</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Yazılım patentlerine karşı durun:</strong> <a href=\"http://www.";
-"endsoftpatents.org\">ABD'de</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
-"\">Avrupa'da</a>."
+"<strong>Fight against software patents:</strong> <a href=\"http://www.";
+"endsoftpatents.org\">in the USA</a>, <a href=\"/server/takeaction.html#swpat"
+"\">in Europe</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid ""
 "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
 "\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
 msgstr ""
-"<strong>BD vatandaşları:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
-"\">Yazılım patentlerine ve DMCA'ya karşı olan dilekçelere katılın</a>."
+"<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#antidmca"
+"\">Sign petitions against software patents and the DMCA</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
 "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects we "
@@ -400,26 +390,26 @@
 "campaigns/priority.html#oracle\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /"
 "><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU PDF</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Yüksek öncelikli projeler:</strong> Önemle belirttiğimiz özgür "
-"yazılım projelerine <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-"\">katkıda bulunun</a>: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
-"priority.html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Oynatıcı)</a>, <br /><a href="
-"\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#coreboot\";> Coreboot (Özgür 
bir "
-"BIOS için kampanya)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
-"priority.html#skypereplacement\"> skype'ın yerine geçecek özgür bir 
yazılım</"
-"a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting";
-"\"> görüntü düzenleme</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/";
-"priority.html#gereplacment\"> Google Earth'ün yerine geçecek özgür bir "
-"yazılım</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
-"html#gnewsense\"> gNewSense (tamamen özgür yazılım GNU/Linux 
sistemi)</a>, "
-"<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gnuoctave\";> GNU "
-"Octave (Matlab'ın yerine özgür bir yazılım)</a>, <br /><a 
href=\"http://www.";
-"fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement\"> OpenDWG "
-"kütüphanelerinin yerine geçecek özgür bir yazılım</a>, <br /><a href="
-"\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#reversegdb\";> GDB'de tersine "
-"hata ayıklama</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
-"html#mesh\"> örgü yönlendiriciler<sup><a id=\"RefTransNote2\" href="
-"\"#TransNote2\">2</a></sup> için özgür yazılım sürüleri</a>."
+"<strong>High priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects we "
+"are emphasizing: <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+"html#gnash\"> Gnash (GNU Flash Player)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority.html#coreboot\"> Coreboot (campaign for a free BIOS)</"
+"a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+"html#skypereplacement\"> free replacement for skype</a>, <br /><a href="
+"\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#videoediting\";> video editing</"
+"a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#gereplacment";
+"\"> free replacement for Google Earth</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority.html#gnewsense\"> gNewSense (the all free software "
+"GNU/Linux system)</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.";
+"html#gnuoctave\"> GNU Octave (free software Matlab replacement)</a>, <br /"
+"><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#opendwgreplacement\";> "
+"free replacement for OpenDWG libraries</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.";
+"org/campaigns/priority.html#reversegdb\"> reversible debugging in GDB</a>, "
+"<br /><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#mesh\";> free "
+"software drivers for mesh routers</a>, <br /><a href=\"http://www.fsf.org/";
+"campaigns/priority.html#oracle\">free replacement for Oracle Forms</a>, <br /"
+"><a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html#pdf\";>GNU PDF</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid "<a href=\"/server/takeaction.html#other\">Other Action Items</a>"
@@ -427,56 +417,41 @@
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h2>
 msgid "Get Involved"
-msgstr ""
+msgstr "Siz de katılın"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><p>
 msgid ""
 "Whoever you are, wherever you are, and whatever your skills and interests "
 "are there are many ways you can get involved with the GNU Project:"
 msgstr ""
+"Kim olursanız olun, nerede olursanız olun ve yetenek ya da ilgileriniz 
neler "
+"olursa olsunlar GNU Projesine katılmanın birçok yolu vardır:"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid "<a href=\"/help/help.html\">How you can help us get there</a>"
 msgid "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/help/help.html\">Oraya varmamızda bize yardım etmenizin 
yolları</"
-"a>"
+msgstr "<a href=\"/help/help.html\">General ways you can help</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects that "
 "need help</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://savannah.gnu.org/people/?type_id=1\";>Specific projects that "
+"need help</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>Long-term contribution:</strong> Help us translate the gnu.org "
-#| "essays into your native <a href=\"/server/standards/translations/"
-#| "priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href=\"/server/standards/"
-#| "translations/priorities.html#Orphaned\"> become a coordinator</a> of a "
-#| "www.gnu.org translation team."
 msgid ""
 "Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
 "standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href="
 "\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become a "
 "coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
 msgstr ""
-"<strong>Uzun süreli katkı:</strong> Gnu.org makalelerini yerel <a href=\"/"
-"server/standards/translations/priorities.html#Languages\">dilinize</a> "
-"çevirmemizde bize yardım edin ya da bir www.gnu.org çeviri takımının <a 
href="
-"\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\">koordinatörü "
-"olun</a>."
+"Help us translate the gnu.org essays into your native <a href=\"/server/"
+"standards/translations/priorities.html#Languages\"> language</a> or <a href="
+"\"/server/standards/translations/priorities.html#Orphaned\"> become a "
+"coordinator</a> of a www.gnu.org translation team."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-#| "html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-recording software development "
-#| "and more in <a href=\"/software/libcdio/index.html#volunteerswanted\">GNU "
-#| "libcdio</a>."
 msgid ""
 "<a href=\"/server/takeaction.html#libcdio\">Contribute</a> to CD/DVD-"
 "recording software development and more in <a href=\"/software/libcdio/index."
@@ -488,7 +463,6 @@
 "libcdio</a>'da."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
 "package:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/"
@@ -500,161 +474,137 @@
 "a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/"
 "\">xmorph</a>."
 msgstr ""
-"<strong>Uzun süreli katkı:</strong> <a 
href=\"/server/takeaction.html#unmaint"
-"\">Sahipsiz bir GNU paketine sahip çıkın:</a> <a 
href=\"/software/dbmanual/"
-"\">dbmanual</a>, <a href=\"/software/dotgnu-forum/\">dotgnu-forum</a>, <a "
-"href=\"/software/ffp/\">ffp</a>, <a href=\"/software/gnuprologjava/"
-"\">gnuprologjava</a>, <a href=\"/software/gnutrition/\">gnutrition</a>, <a "
-"href=\"/software/gtkeyboard/\">gtkeyboard</a>, <a href=\"/software/oleo/"
-"\">oleo</a>, <a href=\"/software/speedx/\">speedx</a>, <a href=\"/software/"
-"vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/\">xmorph</a>."
+"<a href=\"/server/takeaction.html#unmaint\">Take over an unmaintained GNU "
+"package:</a> <a href=\"/software/alive/\">alive</a>, <a href=\"/software/"
+"fontutils/\">fontutils</a>, <a href=\"/software/gleem/\">gleem</a>, <a href="
+"\"/software/gnatsweb/\">gnatsweb</a>, <a href=\"/software/gnutrition/"
+"\">gnutrition</a>, <a href=\"/software/gtypist/\">gtypist</a>, <a href=\"/"
+"software/oleo/\">oleo</a>, <a href=\"/software/pgccfd/\">pgccfd</a>, <a href="
+"\"/software/polyxmass/\">polyxmass</a>, <a href=\"/software/rpge/\">rpge</"
+"a>, <a href=\"/software/vmslib/\">vmslib</a>, <a href=\"/software/xmorph/"
+"\">xmorph</a>."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Audio/Video</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr "<a href=\"http://audio-video.gnu.org/\";>GNU Ses/Görüntü</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gpl.html\">GNU GPL</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/lgpl.html\">GNU LGPL</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/gfdl.html\">GNU GFDL</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/agpl.html\">GNU AGPL</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Free Software Licenses</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Gittiğimiz yer</a>"
+msgstr "<a href=\"/licenses/license-list.html\">Özgür Yazılım 
Lisansları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Varoluş nedenimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Felsefe</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Packages</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Paketleri</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Manuals</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/manual/manual.html\">GNU Kullanım Klavuzları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mailing Lists</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU Mektuplaşma Listeleri</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>savannah.gnu.org, proje barındırma "
-"sunucumuz</a>"
+msgstr "<a href=\"http://savannah.gnu.org/\";>Savannah</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Site</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr "<a href=\"http://ftp.gnu.org/\";>GNU FTP Sitesi</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror List</a>"
-msgstr "<a href=\"/provide.html\">Sağladıklarımız</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/ftp.html\">GNU FTP Mirror Listesi</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"http://www.fsf.org/resources/service/\";>GNU Service Directory</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Free GNU/Linux Distros</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/distros/free-distros.html\">Özgür GNU/Linux 
Dağıtımları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr "<a href=\"http://planet.gnu.org/\";>planet.gnu.org</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU User Groups</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Gittiğimiz yer</a>"
+msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-user-groups.html\">GNU Kullanıcı Groupları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/testimonials/\">Testimonials</a>"
-msgstr ""
-"<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Kullanıcıların GNU 
yazılımları "
-"hakkında düşündükleri</a>"
+msgstr "<a href=\"/testimonials/\">Referanslar</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standards</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/server/standards/\">GNU Web Standartları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/server/\">GNU Server Guidelines</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/server/\">GNU Server Kılavuzları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Coding Standards</a>"
-msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
+msgstr "<a href=\"/prep/standards/\">GNU Kod Standartları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Maintainers' Information</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/prep/maintain/\">GNU Bakıcı Bilgileri</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/people/\">GNU's Who</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/\">GNU'nun Kimliği</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/people/speakers.html\">Speakers</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/people/speakers.html\">Konuşmacılar</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">ThankGNUs</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Gittiğimiz yer</a>"
+msgstr "<a href=\"/thankgnus/thankgnus.html\">Teşekkürler</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Art</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Varoluş nedenimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/graphics/graphics.html\">GNU Sanat</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Fun</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/fun/fun.html\">GNU Eğlence</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
 msgid "<a href=\"/music/\">Music &amp; Songs</a>"
-msgstr ""
+msgstr "<a href=\"/music/\">Müzik &amp; Şarkılar</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/jobs\">Free Software Jobs</a>"
-msgstr "<a href=\"/gnu/gnu-history.html\">Gittiğimiz yer</a>"
+msgstr "<a href=\"/jobs\">Özgür Yazılım İş İlanları</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid "<a href=\"/links\">Links</a>"
-msgstr "<a href=\"/people/people.html\">Kimliğimiz</a>"
+msgstr "<a href=\"/links\">Bağlantılar</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><h3>
 msgid "More information"
@@ -697,7 +647,6 @@
 msgstr "<a href=\"http://lists.gnu.org/\";>GNU mektuplaşma listesi</a>"
 
 # type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Other areas of the GNU web site: <a href=\"/manual/manual.html\">Software "
 "documentation</a>, <a href=\"/graphics/graphics.html\">Graphics and art</a>, "
@@ -727,15 +676,14 @@
 "</ol>"
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
 "2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
 "Foundation</a>, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software Foundation</"
-"a>, Inc."
+"2006, 2007, 2008, 2009 <a href=\"http://www.fsf.org\";>Free Software "
+"Foundation</a>, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -757,7 +705,7 @@
 "<li>\n"
 "<a href=\"http://www.pittle.org/\";>Ali Servet Dönmez</a>\n"
 "<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,\n"
-"2008.\n"
+"2008, 2010.\n"
 "</li>\n"
 "\n"
 "</ul>"
@@ -774,209 +722,3 @@
 msgstr ""
 "Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
 "html\">çevirileri</a>:"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Take action:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
-#~ "\">Support ODF Olympiad</a> and their efforts to bring OpenDocument to "
-#~ "schools."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Harekete geçin:</strong> <a href=\"http://www.odfolympiad.org/";
-#~ "\">ODF Olimpiyatları</a>na ve onların OpenDocument'i okullara taşıma "
-#~ "gayretlerine destek olun."
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Long-term contribution:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-#~ "html#gnustep\">Contribute</a> as a user and developer to <a href=\"http://";
-#~ "www.gnustep.org\">GNUstep</a>, a free object-oriented framework for "
-#~ "application development."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Uzun süreli katkı:</strong> Bir kullanıcı ve geliştirici 
olarak, "
-#~ "uygulama geliştirmek için nesneye dayalı özgür bir çatı olan, <a 
href="
-#~ "\"http://www.gnustep.org\";>GNUstep</a>'e <a href=\"/server/takeaction."
-#~ "html#gnustep\">lütfen katkıda bulunun</a>."
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#music-"
-#~ "sharing\"> Sign EFF's petition</a> in favor of music sharing."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>BD vatandaşları:</strong> Müzik paylaşımından yana <a 
href=\"/"
-#~ "server/takeaction.html#music-sharing\">EFF'nin dilekçesine katılın</a>."
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#broadcast"
-#~ "\">Support Public Knowledge against the \"broadcast flag\"</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>BD vatandaşları:</strong> <a href=\"/server/takeaction."
-#~ "html#broadcast\">\"Yayım bayrağı\"na karşı \"Public Knowledge\"e 
destek "
-#~ "olun</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo"
-#~ "\">Raise awareness of dangers of WIPO Broadcast Treaty</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Evrensel:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#wipo\">WIPO "
-#~ "Yayım Antlaşması ile ilgili uyanmayı kalkındırın</a>."
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#~ msgid "<a href=\"#skipgnulist\">Skip list of GNU software</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/testimonials/testimonials.html\">Kullanıcıların GNU "
-#~ "yazılımları hakkında düşündükleri</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://directory.fsf.org/GNU/\";>GNU Project Software in the "
-#~ "Free Software Directory</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"/server/takeaction.html#directory\">Özgür Yazılım Dizini'ne "
-#~ "eklenin</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.laquadrature.net/en\";>Stop the EU torpedo amendments "
-#~ "to the Telecom bill, support the La Quadrature du Net campaign</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.laquadrature.net/en\";>AB'nin Telecom yasa "
-#~ "değişikliğini durdurun, La Quadrature du Net çabasına destek 
verin</a>"
-
-# type: Content of: <div><h1>
-#~ msgid "Urgent action items"
-#~ msgstr "İvedi öğeler"
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-";
-#~ "NON-a-la-loi-Hadopi.html\">Take action: France plans to adopt a law, "
-#~ "which would punish people who fail to 'respect' copyright on the Internet."
-#~ "</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.numerama.com/magazine/9854-10-bonnes-raisons-de-dire-";
-#~ "NON-a-la-loi-Hadopi.html\">Harekete geçin: Fransa İnternet'teki 
copyright "
-#~ "bildirilerine saygısızlık edenleri cezalandıracak bir kanunu kabul 
etmeyi "
-#~ "planlıyor.</a>"
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/\";>Canadians! "
-#~ "Don't vote Conservative</a> &mdash; danger over &ldquo;<a href=\"http://";
-#~ "www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html\">intellectual property</a>&rdquo;"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.michaelgeist.ca/content/view/3439/125/";
-#~ "\">Kanadalılar! Çekimser oy kullanmayın</a> &mdash; &ldquo;<a href="
-#~ "\"http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html\";>düşünsel ürün 
iyeliği</"
-#~ "a><sup><a id=\"RefTransNote1\" href=\"#TransNote1\">1</a></sup>&rdquo; "
-#~ "tehlikesi"
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "Travelling from China to the USA in the next two weeks? Can you help "
-#~ "bring some batteries? <a href=\"mailto:address@hidden";>address@hidden"
-#~ "org</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Önümüzdeki iki hafta içinde Çin'den ABD'ye mi seyahat ediyorsunuz? 
Birkaç "
-#~ "pil getirmekte yardımcı olabilir misiniz? <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-#~ "org\">address@hidden</a>."
-
-# type: Content of: <div><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/tell-bush-to-veto-proip\";>Last "
-#~ "Chance: Tell Bush to veto the RIAA/MPAA Enforcement Bill</a>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://www.defectivebydesign.org/tell-bush-to-veto-proip\";>Son "
-#~ "Şans: Bush'a RIAA/MPAA'yı veto etmesini söyleyin</a>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Priority projects:</strong> <a href=\"http://www.fsf.org/";
-#~ "campaigns/priority.html\">Contribute</a> to these free software projects "
-#~ "we are emphasizing: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";
-#~ "\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> "
-#~ "(GNU Flash Player), <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org and free "
-#~ "Internet protocols</a>, <a href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
-#~ "reversible.html\">reversible debugging for GDB</a>."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Öncelikli projeler:</strong> Vurguladığımız bu özgür 
yazılım "
-#~ "projelerine siz de <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/priority.html";
-#~ "\">katılın</a>: <a href=\"http://www.fsf.org/campaigns/free-bios.html";
-#~ "\">Free BIOS</a>, <a href=\"http://www.gnu.org/software/gnash\";>Gnash</a> "
-#~ "(GNU Flash Oynatıcı), <a href=\"http://xiph.org/\";>Xiph.org ve özgür "
-#~ "İnternet iletişim kuralları</a>, <a 
href=\"http://sourceware.org/gdb/news/";
-#~ "reversible.html\">GDB için geriye dönüşlü hata ayıklama</a>."
-
-# type: Content of: <p><a>
-#~ msgid ""
-#~ "<a href=\"http://stopsoftwarepatents.org/\"; title=\"Stop Software Patents!"
-#~ "\">"
-#~ msgstr ""
-#~ "<a href=\"http://stopsoftwarepatents.org/\"; title=\"Yazılım Patenlerini "
-#~ "Durdurun!\">"
-
-# type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Stop Software Patents &mdash; World Day, September 24th"
-#~ msgstr "Yazılım Patenlerini Durdurun &mdash; Dünya Günü, 24 Eylül"
-
-# type: Content of: <p><a>
-#~ msgid "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">"
-#~ msgstr "<a href=\"/fry/happy-birthday-to-gnu-in-your-language.html\">"
-
-# type: Attribute 'alt' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Software Freedom Day"
-#~ msgstr "Yazılım Özgürlüğü Günü"
-
-# type: Attribute 'title' of: <p><a><img>
-#~ msgid "Download Fry in your language!"
-#~ msgstr "Fry'ı kendi dilinizde indirin!"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><div><p>
-#~ msgid "<strong>Sign up for the <em>Free Software Supporter</em></strong>"
-#~ msgstr "<strong><em>Özgür Yazılım Destekçisi</em>'ne kaydolun</strong>"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><div><p>
-#~ msgid "A monthly update on GNU and the Free Software Foundation"
-#~ msgstr "GNU ve Özgür Yazılım Vakfı hakkında aylık haberler"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><div><form><p>
-#~ msgid ""
-#~ "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"35\" maxlength="
-#~ "\"80\" value=\"address@hidden" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; "
-#~ "<input type=\"submit\" value=\"Subscribe me\" />"
-#~ msgstr ""
-#~ "<input type=\"text\" id=\"frmEmail\" name=\"email\" size=\"35\" maxlength="
-#~ "\"80\" value=\"E-posta adresiniz\" onfocus=\"this.value=''\" /> &nbsp; "
-#~ "<input type=\"submit\" value=\"Beni kaydet\" />"
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>US citizens:</strong> <a href=\"http://www.defectivebydesign.org/";
-#~ "stop-riaa-ip-enforcement-bill-s3325\">Call your senators</a> to stop the "
-#~ "Department of Justice from doing the RIAA/MPAA's dirty work."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>BD vatandaşları:</strong> Adalet Departmanı'nın, 
RIAA/MPAA'nın "
-#~ "kirli işlerini yapmasını durdurmak için <a href=\"http://www.";
-#~ "defectivebydesign.org/stop-riaa-ip-enforcement-bill-s3325"
-#~ "\">senatörlerinizi arayın</a>."
-
-# type: Content of: <table><tr><td><ul><li>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Worldwide:</strong> <a href=\"/server/takeaction.html#doom\">Sign "
-#~ "the Doom community's petition</a> to free the source code to the games "
-#~ "Heretic and Hexen."
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>Evrensel:</strong> Heretic ve Hexen oyunlarının kaynak 
kodlarını "
-#~ "özgürleştirmek için <a href=\"/server/takeaction.html#doom\">Doom "
-#~ "topluluğunun dilekçelerine siz de katılın</a>."
-
-# type: Content of: <p>
-#~ msgid ""
-#~ "<strong>Welcome to the GNU Operating System &mdash; GNU is free software."
-#~ "</strong>"
-#~ msgstr ""
-#~ "<strong>GNU İşletim Sistemi'ne hoşgeldiniz &mdash; GNU özgür bir "
-#~ "yazılımdır.</strong>"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]