www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu/po gnu-linux-faq.tr.po


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/gnu/po gnu-linux-faq.tr.po
Date: Thu, 07 Jan 2010 12:11:38 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/07 12:11:38

Modified files:
    gnu/po     : gnu-linux-faq.tr.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po?cvsroot=www&r1=1.8&r2=1.9

Patches:
Index: gnu-linux-faq.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-linux-faq.tr.po,v
retrieving revision 1.8
retrieving revision 1.9
diff -u -b -r1.8 -r1.9
--- gnu-linux-faq.tr.po 18 Oct 2009 08:26:33 -0000   1.8
+++ gnu-linux-faq.tr.po 7 Jan 2010 12:10:40 -0000    1.9
@@ -11,7 +11,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnu-linux-faq.html\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-10-18 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-11-04 13:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-07 13:09+0100\n"
 "Last-Translator: Firat Ozgul <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -151,43 +151,28 @@
 "çekirdek arasındaki fark nedir?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
-#| "foundation of a house? How can a house be almost complete when it doesn't "
-#| "have a foundation?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">The kernel of a system is like the "
 "foundation of a house. How can a house be almost complete when it doesn't "
 "have a foundation?</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"#house\" id=\"TOChouse\">Bir sistemin çekirdeği bir evin temeli "
-"gibi değil midir? Temeli olmayan bir eve nasıl olur da tam gözüyle "
-"bakabiliriz?</a>"
+"gibidir. Temeli olmayan bir eve nasıl olur da tam gözüyle bakabiliriz?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">Can't there be Linux systems "
-#| "without GNU?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Isn't the kernel the brain of the system?"
 "</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#justlinux\" id=\"TOCjustlinux\">GNU'suz Linux sistemleri olamaz "
-"mı?</a>"
+"<a href=\"#brain\" id=\"TOCbrain\">Çekirdek sistemin beyni değil midir?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">What is the difference "
-#| "between an operating system and a kernel?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Isn't writing the kernel most "
 "of the work in an operating system?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"#osvskernel\" id=\"TOCosvskernel\">Bir işletim sistemi ile bir "
-"çekirdek arasındaki fark nedir?</a>"
+"<a href=\"#kernelmost\" id=\"TOCkernelmost\">Çekirdeği yazmak bir işletim "
+"sisteminin büyük bölümü değil midir?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1105,16 +1090,12 @@
 "gerekiyor."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The kernel of a system is like the foundation of a house? How can a house "
-#| "be almost complete when it doesn't have a foundation?"
 msgid ""
 "The kernel of a system is like the foundation of a house. How can a house "
 "be almost complete when it doesn't have a foundation?"
 msgstr ""
-"Bir sistemin çekirdeği bir evin temeli gibi değil midir? Temeli olmayan 
bir "
-"eve nasıl olur da tam gözüyle bakabiliriz?"
+"Bir sistemin çekirdeği bir evin temeli gibidir. Temeli olmayan bir eve 
nasıl "
+"olur da tam gözüyle bakabiliriz?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
@@ -1137,14 +1118,6 @@
 "bir durumda sahip olduğunuz tek şey toprakta bir delikten ibaret 
olacaktır."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "By contrast, an operating system consists of loosely-coupled complex "
-#| "components that can be developed in any order. When you have developed "
-#| "most of the components, most of the work is done. This is much more like "
-#| "the International Space Station than like a house. If most of the Space "
-#| "Station modules were in orbit and connected but awaiting one vital "
-#| "module, that would be like the GNU system in 1992."
 msgid ""
 "By contrast, an operating system consists of complex components that can be "
 "developed in any order. When you have developed most of the components, "
@@ -1158,27 +1131,28 @@
 "bileşenlerden oluşur. Bileşenlerin büyük kısmını geliştirdiğinizde, 
işin "
 "büyük kısmı bitmiş demektir. Bu bir evden ziyade, Uluslararası Uzay "
 "İstasyonuna benzer. Eğer Uzay İstasyonunun modüllerinin büyük bir 
kısmı "
-"yörüngedeyse ve birbirlerine bağlanmışlarsa, ancak tek bir hayati modül 
"
-"bekleniyorsa, bu tablo 1992 yılında GNU sisteminin içinde bulunduğu 
duruma "
-"benzetilebilir."
+"yörüngede ancak tek bir olmazsa olmaz modül bekleniyorsa, bu tablo 1992 "
+"yılında GNU sisteminin içinde bulunduğu duruma benzetilebilir."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Isn't the kernel the brain of the system?"
-msgstr ""
+msgstr "Çekirdek sistemin beyni değil midir?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid ""
 "A computer system is not much like a human body, and no part of it plays a "
 "role comparable to that of the brain in a human."
 msgstr ""
+"Bir bilgisayar sistemi tam olarak bir insan bedeni gibi değildir ve hiçbir "
+"parçası insan beyniyle kıyaslanabilecek bir rol oynamaz."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid "Isn't writing the kernel most of the work in an operating system?"
-msgstr ""
+msgstr "Çekirdeği yazmak bir işletim sisteminin büyük bölümü değil 
midir?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
 msgid "No, many components take a lot of work."
-msgstr ""
+msgstr "Hayır, birçok bileşen çok fazla iş gerektirmektedir."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
@@ -1643,15 +1617,6 @@
 "etkili olmaz mıydı?"
 
 # type: Content of: <dl><dd>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
-#| "organizations and individuals to help spread the word. In fact, we have "
-#| "asked all three of those companies. Mandrake uses the term &ldquo;GNU/"
-#| "Linux&rdquo; some of the time, but IBM and Red Hat were unwilling to "
-#| "help. One executive said, &ldquo;This is a pure commercial decision; we "
-#| "expect to make more money calling it &lsquo;Linux&rsquo;.&rdquo; In other "
-#| "words, that company did not care what was right."
 msgid ""
 "It isn't a choice of one or the other&mdash;we ask companies and "
 "organizations and individuals to help spread the word about this. In fact, "
@@ -1664,20 +1629,13 @@
 "Bu birini ya da diğerini seçme meselesi değil. Esasında biz 
şirketlerden, "
 "kuruluşlardan ve tek tek kişilerden, herkesi haberdar etmemize yardımcı "
 "olmalarını istiyoruz. Aslında, o şirketlerin üçüne de başvurduk. 
Mandrake, "
-"zaman zaman &ldquo;GNU/Linux&rdquo; terimini kullanıyor, fakat IBM ve Red "
-"Hat, yardım etmeye pek istekli değil. Hatta yöneticilerinden biri, 
&ldquo;Bu "
-"salt ticari bir karardır. Biz sistemi &lsquo;Linux&rsquo; olarak "
-"adlandırarak daha fazla para kazanmayı umuyoruz,&rdquo; demişti. Başka 
bir "
-"deyişle, bu şirket için neyin doğru olduğunun önemi yok."
+"zaman zaman &ldquo;GNU/Linux&rdquo; terimini kullanacağını söyledi, fakat 
"
+"IBM ve Red Hat yardım etmeye pek istekli değillerdi. Hatta 
yöneticilerinden "
+"biri, &ldquo;Bu salt ticari bir karardır; biz sistemi &lsquo;Linux&rsquo; "
+"olarak adlandırarak daha fazla para kazanmayı umuyoruz,&rdquo; demişti. "
+"Başka bir deyişle, bu şirket için neyin doğru olduğunun önemi yok."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "We can't make them change, but we're not the sort to give up just because "
-#| "the road isn't easy. You may not have as much influence at your disposal "
-#| "as IBM or Red Hat, but you can still help. Together we can change the "
-#| "situation to the point where companies will make more profit calling it "
-#| "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
 msgid ""
 "We can't make them do this right, but we're not the sort to give up just "
 "because the road isn't easy. You may not have as much influence at your "
@@ -1685,11 +1643,11 @@
 "the situation to the point where companies will make more profit calling it "
 "&ldquo;GNU/Linux&rdquo;."
 msgstr ""
-"Biz onları değiştiremeyiz, fakat biz bu yol kolay değil diye vazgeçecek "
-"insanlar da değiliz. IBM veya Red Hat kadar etkileme gücünüz olmayabilir, 
"
-"ama yine de bize yardım edebilirsiniz. Sizinle birlikte gidişatı, "
-"şirketlerin sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye adlandırarak daha fazla 
kâr "
-"edeceği bir noktaya getirebiliriz."
+"Biz onların bunu doğru yapmalarını sağlayamayız, fakat biz bu yol kolay 
"
+"değil diye vazgeçecek insanlar da değiliz. IBM veya Red Hat kadar etkileme 
"
+"gücünüz olmayabilir, ama yine de bize yardım edebilirsiniz. Sizinle 
birlikte "
+"gidişatı, şirketlerin sistemi &ldquo;GNU/Linux&rdquo; diye adlandırarak 
daha "
+"fazla kâr edeceği bir noktaya getirebiliriz."
 
 # type: Content of: <dl><dt>
 msgid ""
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]