www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www copyleft/copyleft.html gnu/manifesto.html c...


From: Ali Servet Donmez
Subject: www copyleft/copyleft.html gnu/manifesto.html c...
Date: Fri, 08 Jan 2010 15:13:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/08 15:13:14

Modified files:
    copyleft    : copyleft.html 
    gnu      : manifesto.html 
Added files:
    copyleft/po  : copyleft.tr.po 
    gnu/po     : manifesto.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/copyleft.html?cvsroot=www&r1=1.75&r2=1.76
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/copyleft/po/copyleft.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/manifesto.html?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/manifesto.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: copyleft/copyleft.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/copyleft/copyleft.html,v
retrieving revision 1.75
retrieving revision 1.76
diff -u -b -r1.75 -r1.76
--- copyleft/copyleft.html   18 Oct 2009 03:40:28 -0000   1.75
+++ copyleft/copyleft.html   8 Jan 2010 15:13:03 -0000    1.76
@@ -176,7 +176,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/10/18 03:40:28 $
+$Date: 2010/01/08 15:13:03 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -237,6 +237,8 @@
 <li><a 
href="/copyleft/copyleft.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/copyleft/copyleft.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/copyleft/copyleft.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: gnu/manifesto.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/manifesto.html,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- gnu/manifesto.html 14 Dec 2009 15:53:28 -0000   1.40
+++ gnu/manifesto.html 8 Jan 2010 15:13:08 -0000    1.41
@@ -688,7 +688,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/12/14 15:53:28 $
+$Date: 2010/01/08 15:13:08 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -750,6 +750,8 @@
 <li><a href="/gnu/manifesto.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/gnu/manifesto.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a href="/gnu/manifesto.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 

Index: copyleft/po/copyleft.tr.po
===================================================================
RCS file: copyleft/po/copyleft.tr.po
diff -N copyleft/po/copyleft.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ copyleft/po/copyleft.tr.po 8 Jan 2010 15:13:05 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,381 @@
+# Turkish translations for copyleft.html package
+# copyleft.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the copyleft.html package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: copyleft.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-18 04:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-08 16:08+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "What is Copyleft? - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Copyleft nedir? - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
+
+# type: Attribute 'content' of: <meta>
+msgid "GNU, FSF, Free Software Foundation, Linux, Copyleft"
+msgstr "GNU, FSF, Özgür Yazılım Vakfı, Linux, Copyleft"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "What is Copyleft?"
+msgstr "Copyleft Nedir?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft is a general method for making a program (or other work) free, and "
+"requiring all modified and extended versions of the program to be free as "
+"well."
+msgstr ""
+"Copyleft, bir programın (veya başka bir çalışmanın) özgür yazılım 
haline "
+"getirilmesi, programın tüm değiştirilmiş ve genişletilmiş 
sürümlerinin de "
+"özgür yazılım haline getirilmesi için genel bir yöntemdir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The simplest way to make a program free software is to put it in the <a href="
+"\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">public domain</a>, "
+"uncopyrighted. This allows people to share the program and their "
+"improvements, if they are so minded. But it also allows uncooperative "
+"people to convert the program into <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">proprietary software</a>. They can make changes, "
+"many or few, and distribute the result as a proprietary product. People who "
+"receive the program in that modified form do not have the freedom that the "
+"original author gave them; the middleman has stripped it away."
+msgstr ""
+"Bir programı özgür hale getirmenin en basit yolu, telif hakkını 
kaldırıp "
+"programı <a href=\"/philosophy/categories.html#PublicDomainSoftware\">kamu "
+"malı</a> haline getirmektir. Bu istekleri bu yöndeyse insanların programı 
ve "
+"iyileştirmeleri paylaşmalarını sağlar. Ancak bu durum ayrıca 
işbirliği "
+"yapmayan insanların programı <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">özel mülk yazılıma</a> dönüştürmesine de 
neden "
+"olur. Bu insanlar, çok sayıda ya da az sayıda değişiklik yapar ve 
programı "
+"özel mülk bir ürün olarak dağıtırlar. Programı bu değiştirilmiş 
biçimde alan "
+"insanlar, özgün yazarın onlara sağladığı özgürlüğe sahip 
olamazlar; aradaki "
+"insanlar bu özgürlüğü yoketmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the <a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU project</a>, our aim is to "
+"give <em>all</em> users the freedom to redistribute and change GNU "
+"software. If middlemen could strip off the freedom, we might have many "
+"users, but those users would not have freedom. So instead of putting GNU "
+"software in the public domain, we &ldquo;copyleft&rdquo; it. Copyleft says "
+"that anyone who redistributes the software, with or without changes, must "
+"pass along the freedom to further copy and change it. Copyleft guarantees "
+"that every user has freedom."
+msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/thegnuproject.html\">GNU Projesi</a>nde, hedefimiz, <em>tüm</"
+"em> kullanıcılara, GNU yazılımını yeniden dağıtmaları ve 
değiştirmeleri için "
+"özgürlük sağlamaktır. Aradaki insanlar özgürlüğü yokederlerse, 
birçok "
+"kullanıcıya sahip olduğumuz halde, bu kullanıcıların özgürlüğü 
olmayacaktır. "
+"Bu nedenle, GNU yazılımını kamuya açık hale getirmek yerine, 
\"copyleft\" "
+"uygularız. Copyleft, değiştirerek ya da değiştirmeyerek yazılımı 
dağıtan "
+"kimsenin, yazılımı kopyalamak ve değiştirmek isteyen kimselere bu 
özgürlüğü "
+"aktarmaları gerektiğini söyler. Copyleft, her kullanıcının 
özgürlüğe sahip "
+"olmasını garantiler. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft also provides an <a href=\"/philosophy/pragmatic.html\">incentive</"
+"a> for other programmers to add to free software. Important free programs "
+"such as the GNU C++ compiler exist only because of this."
+msgstr ""
+"Copyleft ayrıca diğer programcıların özgür yazılım eklemesi için bir 
<a href="
+"\"/philosophy/pragmatic.html\">güdü</a> de oluşturur. GNU C++ derleyicisi "
+"gibi önemli özgür programlar yalnızca bu nedenden dolayı varlar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft also helps programmers who want to contribute <a href=\"/prep/tasks."
+"html\">improvements</a> to <a href=\"/philosophy/free-sw.html\">free "
+"software</a> get permission to do so. These programmers often work for "
+"companies or universities that would do almost anything to get more money. "
+"A programmer may want to contribute her changes to the community, but her "
+"employer may want to turn the changes into a proprietary software product."
+msgstr ""
+"Copyleft ayrıca geliştirdiği <a href=\"/prep/tasks.html\">özellikleri</a> 
<a "
+"href=\"/philosophy/free-sw.html\">özgür yazılım</a>a aktarmak isteyen "
+"programcıların bunu yapması için izin almalarına da yardımcı 
olmaktadır. Bu "
+"programcılar, daha fazla para kazanmak için hemen hemen her şeyi yapacak "
+"olan firmalar ya da üniversiteler için çalışmaktadır. Bir programcı, "
+"değişikliklerini kamuya aktarmak isteyebilir ancak işvereni, 
değişiklikleri "
+"özel mülk bir yazılım ürününe aktarmak isteyebilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When we explain to the employer that it is illegal to distribute the "
+"improved version except as free software, the employer usually decides to "
+"release it as free software rather than throw it away."
+msgstr ""
+"İşverene, gelişmiş sürümün özgür yazılım hariç olmak üzere 
dağıtılmasının "
+"yasadışı olduğunu açıkladığımızda, işveren, genelde bu yazılımı 
çöpe atmak "
+"yerine özgür yazılım olarak dağıtmayı tercih etmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To copyleft a program, we first state that it is copyrighted; then we add "
+"distribution terms, which are a legal instrument that gives everyone the "
+"rights to use, modify, and redistribute the program's code, <em>or any "
+"program derived from it</em>, but only if the distribution terms are "
+"unchanged. Thus, the code and the freedoms become legally inseparable."
+msgstr ""
+"Bir programı copyleft etmek için, ilk olarak telif hakkının olduğunu 
ifade "
+"ederiz; daha sonra yalnızca dağıtım terimleri değişmemişse, bu 
programdan "
+"elde edilen herhangi bir programın ya da bu program kodunun kullanım "
+"haklarının, değiştirme ve yeniden dağıtım haklarının herkese 
verildiği yasal "
+"bir araç olan dağıtım terimlerini ekleriz. Bu nedenle, kod ve 
özgürlükler "
+"yasal olarak ayrılamaz hale gelir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary software developers use copyright to take away the users' "
+"freedom; we use copyright to guarantee their freedom. That's why we reverse "
+"the name, changing &ldquo;copyright&rdquo; into &ldquo;copyleft.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Özel mülk yazılım geliştiricileri, telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü "
+"almak için kullanmaktadır; biz ise telif hakkını kullanıcıların 
özgürlüğünü "
+"garanti etmek için kullanmaktayız. İsmini, \"telif hakkı\"ndan 
[:copyright] "
+"\"copyleft\"’e çevirmemizin nedeni budur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft is a way of using of the copyright on the program. It doesn't mean "
+"abandoning the copyright; in fact, doing so would make copyleft impossible. "
+"The &ldquo;left&rdquo; in &ldquo;copyleft&rdquo; is not a reference to the "
+"verb &ldquo;to leave&rdquo;&mdash;only to the direction which is the inverse "
+"of &ldquo;right&rdquo;."
+msgstr ""
+"Copyleft program üzerinde telif hakkını kullanmanın bir yoldur. Telif "
+"hakkında vazgeçmek anlamına gelmez; gerçekte, telif hakkından vazgeçmek 
"
+"copylefti imkansızlaştıracaktır. Copyleft kelimesindeki \"left\" ifadesi; 
"
+"İngilizce'deki \"to leave\" (terketmek, bırakmak) fiiline bir referans "
+"değildir; sadece \"right\" yönünün tersi yönü temsil etmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyleft is a general concept, and you can't use a general concept directly; "
+"you can only use a specific implementation of the concept. In the GNU "
+"Project, the specific distribution terms that we use for most software are "
+"contained in the <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU General Public License "
+"(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/gpl.txt\">text</a>, and <a href="
+"\"/copyleft/gpl.texi\">Texinfo</a> format). The GNU General Public License "
+"is often called the GNU GPL for short. There is also a <a href=\"/copyleft/"
+"gpl-faq.html\">Frequently Asked Questions</a> page about the GNU GPL. You "
+"can also read about <a href=\"/copyleft/why-assign.html\">why the FSF gets "
+"copyright assignments from contributors</a>."
+msgstr ""
+"Copyleft genel bir kavramdır; ayrıntıları doldurmanın çeşitli yolları 
"
+"vardır. GNU Projesinde, kullandığımız özel dağıtım terimleri, <a 
href=\"/"
+"copyleft/gpl.html\">GNU Genel Kamu Lisansı'nda (HTML</a> olarak, <a href=\"/"
+"copyleft/gpl.txt\">metin olarak</a>, ve <a href=\"/copyleft/gpl.texi"
+"\">Texinfo</a> biçimlerinde erişebilirsiniz) mevcuttur. GPU Genel Kamu "
+"Lisansı sıklıkla kısaca GNU GPL olarak adlandırılır. Ayrıca 
Ä°nternette GNU "
+"GPL hakkında <a href=\"/copyleft/gpl-faq.html\">Sıklıkla Sorulan Sorular "
+"sayfası</a> var. Ek olarak FSF’nin <a href=\"/copyleft/why-assign.html"
+"\">katılımcılardan gelen telif hakkı görevlerini niçin aldığına</a> 
ilişkin "
+"bilgileri de okuyabilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"An alternate form of copyleft, the <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
+"Lesser General Public License (LGPL) (available in HTML</a>, <a href=\"/"
+"copyleft/lesser.txt\">text</a>, and <a href=\"/copyleft/lesser.texi"
+"\">Texinfo</a> format), applies to a few (but not all) GNU libraries. To "
+"learn more about properly using the LGPL, please read the article <a href=\"/"
+"philosophy/why-not-lgpl.html\"><cite>Why you shouldn't use the Lesser GPL "
+"for your next library</cite></a>."
+msgstr ""
+"Alternatif bir copyleft biçimi olan <a href=\"/copyleft/lesser.html\">GNU "
+"Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)(HTML</a>, <a 
href=\"/copyleft/lesser.txt"
+"\">metin</a>, ve <a href=\"/copyleft/lesser.texi\">Texinfo</a> biçimleri) "
+"bazı (ama hepsi değil) GNU kütüphanelerine uygulanmaktadır. LGPL'i 
uygun "
+"kullanmak için daha fazlasını öğrenmek üzere, lütfen <a 
href=\"/philosophy/"
+"why-not-lgpl.html\"><cite>Neden bir sonraki kütüphaneniz için Lesser GPL "
+"kullanmamalısınız</cite></a> yazısını okuyun."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Free Documentation License (FDL) "
+"(available in HTML</a>, <a href=\"/copyleft/fdl.txt\">text</a> and <a href="
+"\"/copyleft/fdl.texi\">Texinfo)</a> is a form of copyleft intended for use "
+"on a manual, textbook or other document to assure everyone the effective "
+"freedom to copy and redistribute it, with or without modifications, either "
+"commercially or noncommercially."
+msgstr ""
+"<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı (FDL) 
(HTML</a>, "
+"<a href=\"/copyleft/fdl.txt\">metin</a> ve <a href=\"/copyleft/fdl.texi"
+"\">Texinfo</a>) değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş ticari olan ya da "
+"olmayan biçimde herkese kopyalama ve yeniden dağıtma etkili 
özgürlüğünü "
+"sağlamak için bir kılavuzda, kitapta ya da başka bir belgede 
kullanılması "
+"hedeflenen bir copyleft biçimidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The appropriate license is included in many manuals and in each GNU source "
+"code distribution."
+msgstr ""
+"Uygun lisans bir çok rehberde, ve her bir GNU kaynak kodu dağıtımında "
+"içerilmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All these licenses are designed so that you can easily apply them to your "
+"own works, assuming you are the copyright holder. You don't have to modify "
+"the license to do this, just include a copy of the license in the work, and "
+"add notices in the source files that refer properly to the license."
+msgstr ""
+"Bütün bu lisanslar kendi çalışmalarınıza, sizin telif hakkı sahibi 
olduğunuz "
+"varsayımıyla, rahatlıkla uyarlayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. "
+"Uyarlama için lisansları değiştirmenize gerek yoktur, sadece çalışmada 
"
+"lisansın bir kopyasını barındırmanız, ve kaynak kodlarda uygun bir 
şekilde "
+"lisansa yönelik bildirimleri eklemeniz yeterlidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Using the same distribution terms for many different programs makes it easy "
+"to copy code between various different programs. When they all have the "
+"same distribution terms, there is no problem. The Lesser GPL, version 2, "
+"includes a provision that lets you alter the distribution terms to the "
+"ordinary GPL, so that you can copy code into another program covered by the "
+"GPL. Version 3 of the Lesser GPL is built as an exception added to GPL "
+"version 3, making the compatibility automatic."
+msgstr ""
+"Birçok farklı program için aynı dağıtım terimlerinin kullanılması, 
çeşitli "
+"farklı programlar arasında kodun kopyalanmasını kolaylaştırmaktadır. 
Tümü "
+"aynı dağıtım terimlerine sahip oldukları için, terimlerin uyumlu olup "
+"olmadığının düşünülmesine gerek yoktur. Kısıtlı GPL, sürüm 2, 
dağıtım "
+"terimlerini genel GPL olarak değiştirmenize izin veren bir eklemeyi 
içerir, "
+"böylece kodu, GPL tarafından kapsanan başka bir programa "
+"kopyalayabilirsiniz. Lesser GPL'nin sürüm 3'ü, GPL sürüm 3'e bir istisna 
"
+"olarak eklenmiştir, uyumluluk böylece otomatikleşmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you would like to copyleft your program with the GNU GPL or the GNU LGPL, "
+"please see the <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">license instructions "
+"page</a> for advice. Please note that you must use the entire text of the "
+"license you choose. Each is an integral whole, and partial copies are not "
+"permitted."
+msgstr ""
+"Eğer programınızı GNU GPL veya GNU LGPL ile copyleft yapmak 
istiyorsanız, "
+"lütfen <a href=\"/copyleft/gpl-howto.html\">lisans açıklamaları 
sayfasını </"
+"a> tavsiyeler için ziyaret edin. Seçtiğiniz lisansın tüm metnini 
kullanmanız "
+"gerektiğini unutmöayın. Her biri bütündür, ve kısmi kopyalara izin "
+"verilmemektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you would like to copyleft your manual with the GNU FDL, please see the "
+"instructions at the <a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">end</a> of the FDL "
+"text, and the <a href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL instructions page</"
+"a>. Again, partial copies are not permitted."
+msgstr ""
+"Eğer kılavuzunuzu GNU FDL ile copyleft yapmak isterseniz, lütfen FDL "
+"metninin<a href=\"/copyleft/fdl.html#SEC4\">sonundaki</a> yönergeleri, ve <a 
"
+"href=\"/copyleft/fdl-howto.html\">GFDL açıklamalar sayfasını</a> 
inceleyin. "
+"Tekrar, kısmi kopyalara izin verilmemektedir."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
+"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"

Index: gnu/po/manifesto.tr.po
===================================================================
RCS file: gnu/po/manifesto.tr.po
diff -N gnu/po/manifesto.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ gnu/po/manifesto.tr.po   8 Jan 2010 15:13:11 -0000    1.1
@@ -0,0 +1,1402 @@
+# Turkish translations for manifesto.html package
+# manifesto.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the manifesto.html 
package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: manifesto.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-14 16:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-08 16:08+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "The GNU Manifesto - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "GNU Bildirgesi - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "The GNU Manifesto"
+msgstr "GNU Bildirgesi"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The GNU Manifesto (which appears below) was written by <a href=\"http://www.";
+"stallman.org/\">Richard Stallman</a> at the beginning of the GNU Project, to "
+"ask for participation and support. For the first few years, it was updated "
+"in minor ways to account for developments, but now it seems best to leave it "
+"unchanged as most people have seen it."
+msgstr ""
+"GNU Bildirgesi (aşağıda yer almaktadır) <a 
href=\"http://www.stallman.org/";
+"\">Richard Stallman</a> tarafından GNU Projesinin başlangıcında, destek 
ve "
+"katılım istemek için yazılmıştır. İlk birkaç yıl boyunca, 
gelişmeleri hesaba "
+"katmak için basit şekilde güncellenmiştir ancak şimdi birçok insanın 
görmüş "
+"olduğu gibi bu bildirgeyi değiştirmemek en iyisi gibi görünmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since that time, we have learned about certain common misunderstandings that "
+"different wording could help avoid. Footnotes added since 1993 help clarify "
+"these points."
+msgstr ""
+"O zamandan beri, farklı anlatım biçimleri ile kaçınılabilecek ortak 
yanlış "
+"anlamaları öğrendik ve bu yanlış anlamaları açıklamak için 1993'ten 
beri "
+"dipnotlar ekledik."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For up-to-date information about the available GNU software, please see the "
+"information available on our <a href=\"/home.html\">web server</a>, in "
+"particular our <a href=\"/software/software.html\">list of software</a>. "
+"For how to contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>."
+msgstr ""
+"Var olan GNU yazılımları hakkında güncel bilgilere ulaşmak için, 
lütfen <a "
+"href=\"/home.html\">web sunucumuzda</a> olan bilgileri inceleyin, özellikle "
+"<a href=\"/software/software.html\">yazılım liste</a>mizi. Nasıl katkı "
+"yapabileceğinize dair <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a> "
+"adresini ziyaret edebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "What's GNU? Gnu's Not Unix!"
+msgstr "GNU nedir? Gnu Unix Değildir!"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU, which stands for Gnu's Not Unix, is the name for the complete Unix-"
+"compatible software system which I am writing so that I can give it away "
+"free to everyone who can use it. <a href=\"#f1\">(1)</a> Several other "
+"volunteers are helping me. Contributions of time, money, programs and "
+"equipment are greatly needed."
+msgstr ""
+"Gnu Unix Değildir [:Gnu’s Not Unix] anlamına gelen GNU, yazmakta olduğum 
"
+"Unix-uyumlu yazılım sisteminin adıdır, bu yazılımı, kullanabilen 
herkese "
+"özgür olarak verebilirim<a href=\"#f1\">(1)</a>. Diğer çeşitli 
gönüllüler "
+"bana yardım etmektedir. Zaman, para, program ve cihaz katkıları büyük 
ölçüde "
+"gereklidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So far we have an Emacs text editor with Lisp for writing editor commands, a "
+"source level debugger, a yacc-compatible parser generator, a linker, and "
+"around 35 utilities. A shell (command interpreter) is nearly completed. A "
+"new portable optimizing C compiler has compiled itself and may be released "
+"this year. An initial kernel exists but many more features are needed to "
+"emulate Unix. When the kernel and compiler are finished, it will be "
+"possible to distribute a GNU system suitable for program development. We "
+"will use TeX as our text formatter, but an nroff is being worked on. We "
+"will use the free, portable X window system as well. After this we will add "
+"a portable Common Lisp, an Empire game, a spreadsheet, and hundreds of other "
+"things, plus on-line documentation. We hope to supply, eventually, "
+"everything useful that normally comes with a Unix system, and more."
+msgstr ""
+"Şu anda, editör komutlarını yazmak için Lisp’li bir Emacs metin "
+"düzenleyicimiz, kaynak-seviyesi hata ayıklayıcımız, yacc-uyumlu 
derleyici [:"
+"parser] üretecimiz, bağlayıcımız ve 35 civarında özelliğimiz 
mevcuttur. Bir "
+"kabuk (komut yorumlayıcı [:interpreter]) hemen hemen tamamlanmıştır. 
Yeni "
+"bir taşınabilir eniyileştirici C derleyicisi kendi kendini derlemiştir ve 
bu "
+"yıl piyasaya sürülebilir. Bir başlangıç çekirdeği mevcuttur ancak 
Unix’e "
+"benzer biçimde çalışmak için daha fazla birçok özellik gereklidir. 
Çekirdek "
+"ve derleyici tamamlandığında, program gelişimi için uygun bir GNU 
sisteminin "
+"dağıtılması mümkün olacaktır. Metin biçimlendirici olarak TEX’i 
kullanacağız "
+"ancak üzerinde nroff çalışacak. Bunun yanı sıra, özgür ve 
taşınabilir X "
+"Window sistemini de kullanacağız. Bundan sonra, taşınabilir Common 
Lisp’i, "
+"Empire oyununu, bir hesap çizelgesini ve yüzlerce başka şeyi ve çevrim 
içi "
+"belgeyi ekleyeceğiz. Sonunda, bir Unix sisteminin sahip olduğu her şeyi ve 
"
+"daha da fazlasını sağlamayı umuyoruz. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU will be able to run Unix programs, but will not be identical to Unix. "
+"We will make all improvements that are convenient, based on our experience "
+"with other operating systems. In particular, we plan to have longer file "
+"names, file version numbers, a crashproof file system, file name completion "
+"perhaps, terminal-independent display support, and perhaps eventually a Lisp-"
+"based window system through which several Lisp programs and ordinary Unix "
+"programs can share a screen. Both C and Lisp will be available as system "
+"programming languages. We will try to support UUCP, MIT Chaosnet, and "
+"Internet protocols for communication."
+msgstr ""
+"GNU, Unix programlarını çalıştırabilecektir ancak Unix’e özdeş 
olmayacaktır. "
+"Diğer işletim sistemleriyle olan tecrübelerimizi temel alarak elverişli 
olan "
+"tüm gelişmeleri gerçekleştireceğiz. Özellikle, daha uzun dosya 
isimlerine, "
+"dosya sürüm numaralarına, sorunsuz bir dosya sistemine, dosya adı 
tamamlama "
+"özelliğine, terminale-bağlı ekran desteğine ve belki de sonunda 
çeşitli Lisp "
+"programlarının ve sıradan Unix programlarının bir ekranı 
paylaşabildiği bir "
+"Lisp-tabanlı bir pencere sistemine sahip olmayı planlamaktayız. Hem C hem 
de "
+"Lisp sistem programlama dilleri olarak mevcut olacaktır. Haberleşme için "
+"İnternet protokollerini, UUCP’yi, MIT Chaosnet’i desteklemeye 
çalışacağız."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU is aimed initially at machines in the 68000/16000 class with virtual "
+"memory, because they are the easiest machines to make it run on. The extra "
+"effort to make it run on smaller machines will be left to someone who wants "
+"to use it on them."
+msgstr ""
+"GNU, sanal belleğe sahip olan ve 68000/16000 sınıfındaki makineleri "
+"hedeflemektedir çünkü bunlar, çalıştırılabilecek en kolay 
makinelerdir. Daha "
+"küçük makineler üzerinde çalışması için fazladan çaba, onu bunlar 
üzerinde "
+"kullanmak isteyen kimselere kalmıştır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To avoid horrible confusion, please pronounce the &lsquo;G&rsquo; in the "
+"word &lsquo;GNU&rsquo; when it is the name of this project."
+msgstr ""
+"Ciddi bir karışıklığı önlemek için, bu projenin adı olan ‘GNU’ 
sözcüğündeki "
+"‘G’ harfini dikkatli telaffuz edin."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Why I Must Write GNU"
+msgstr "GNU’yu niçin yazmalıydım?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I consider that the golden rule requires that if I like a program I must "
+"share it with other people who like it. Software sellers want to divide the "
+"users and conquer them, making each user agree not to share with others. I "
+"refuse to break solidarity with other users in this way. I cannot in good "
+"conscience sign a nondisclosure agreement or a software license agreement. "
+"For years I worked within the Artificial Intelligence Lab to resist such "
+"tendencies and other inhospitalities, but eventually they had gone too far: "
+"I could not remain in an institution where such things are done for me "
+"against my will."
+msgstr ""
+"Benim altın kuralım şudur: Bir programı sevdiysem, bu programı seven "
+"kimselerle onu paylaşmalıyım. Yazılım satıcıları kullanıcıları 
bölmek ve alt "
+"etmek istemektedir, kullanıcıların birbiriyle yazılım paylaşmama 
konusunda "
+"fikir birliği içinde olmasını isterler. Diğer kullanıcılarla bu 
şekilde "
+"dayanışmayı kırmayı reddediyorum. Aklım başımda iken bu gibi bir 
yazılım "
+"lisans anlaşmasını imzalamam. Yıllarca bu gibi eğilimlere ve diğer "
+"soğukluklara karşı koymak için Yapay Zeka Laboratuarında çaba harcadım 
ancak "
+"sonunda çok ileri gittiler: benim irademe karşı bazı şeylerin 
yapıldığı bir "
+"kurumda kalamazdım."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So that I can continue to use computers without dishonor, I have decided to "
+"put together a sufficient body of free software so that I will be able to "
+"get along without any software that is not free. I have resigned from the "
+"AI lab to deny MIT any legal excuse to prevent me from giving GNU away <a "
+"href=\"#f2a\">(2a)</a>."
+msgstr ""
+"Bilgisayarları onurlu bir biçimde kullanabilmek amacıyla, yeterli bir 
bütünü "
+"oluşturacak özgür yazılımları bir araya getirmeye karar verdim. Bunu 
özgür "
+"olmayan yazılımlar olmadan başaracaktım. MIT'in, GNU'yu yaymayı<a href="
+"\"#f2a\">(2a)</a> engelleyecek herhangi bir yasal durum yaratmasını 
önlemek "
+"için YZ laboratuvarından istifa ettim."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Why GNU Will Be Compatible with Unix"
+msgstr "GNU niçin Unix ile Uyumlu Olacaktır?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unix is not my ideal system, but it is not too bad. The essential features "
+"of Unix seem to be good ones, and I think I can fill in what Unix lacks "
+"without spoiling them. And a system compatible with Unix would be "
+"convenient for many other people to adopt."
+msgstr ""
+"Unix benim ideal sistemim değildir ancak çok kötü de sayılmaz. Unix’in 
temel "
+"özellikleri iyi özellikler gibi görünmektedir ve zannediyorum ki 
Unix’in "
+"eksiklerini tamamlayabilirim. Ve Unix ile uyumlu bir sistem başka birçok "
+"insanın benimseyebileceği şekilde uygun olacaktır."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "How GNU Will Be Available"
+msgstr "GNU Nasıl Erişebilir Olacaktır?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU is not in the public domain. Everyone will be permitted to modify and "
+"redistribute GNU, but no distributor will be allowed to restrict its further "
+"redistribution. That is to say, <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\">proprietary</a> modifications will not be "
+"allowed. I want to make sure that all versions of GNU remain free."
+msgstr ""
+"GNU kamu malı [:public domain] değildir. Herkesin GNU’yu değiştirme ve "
+"yeniden dağıtma hakkı vardır ancak hiçbir dağıtıcının 
yeniden-dağıtımını "
+"kısıtlamaya hakkı yoktur. Başka bir deyişle, <a href=\"/philosophy/"
+"categories.html#ProprietarySoftware\">özel mülk</a> değişikliklere izin "
+"verilmeyecektir. GNU’nun tüm sürümlerinin özgür kalacağından emin 
olmak "
+"isterim."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Why Many Other Programmers Want to Help"
+msgstr "Niçin Başka Birçok Programcı Yardım Etmek İstemektedir?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I have found many other programmers who are excited about GNU and want to "
+"help."
+msgstr ""
+"GNU konusunda heyecanlı olan ve yardım etmek isteyen çok sayıda 
programcı "
+"ile karşılaştım."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Many programmers are unhappy about the commercialization of system "
+"software. It may enable them to make more money, but it requires them to "
+"feel in conflict with other programmers in general rather than feel as "
+"comrades. The fundamental act of friendship among programmers is the "
+"sharing of programs; marketing arrangements now typically used essentially "
+"forbid programmers to treat others as friends. The purchaser of software "
+"must choose between friendship and obeying the law. Naturally, many decide "
+"that friendship is more important. But those who believe in law often do "
+"not feel at ease with either choice. They become cynical and think that "
+"programming is just a way of making money."
+msgstr ""
+"Birçok programcı sistem yazılımının ticarileşmesi konusunda mutsuzdur. 
Bu "
+"durum programcıların daha fazla para kazanmasını mümkün kılabilir 
ancak bu, "
+"diğer programcıları arkadaş gibi hissetmeleri yerine onlarla çatışma 
içinde "
+"gibi hissetmelerini gerektirir. Programcılar arasındaki temel arkadaşlık "
+"ilişkisi programların paylaşılması konusundadır; ancak günümüzdeki 
pazarlama "
+"düzenlemeleri, diğerlerini arkadaş olarak görmelerini engellemektedir. "
+"Yazılım alıcısı, arkadaşlık ve kanuna uymak arasında bir tercih 
yapmalıdır. "
+"Doğal olarak, birçoğu arkadaşlığın daha önemli olduğuna karar verir. 
Ancak "
+"kanuna inanan diğerleri, her iki tercihte de rahat olamazlar. Bu kimseler "
+"iyiliğe inanmaz hale gelir ve programlamanın yalnızca para kazanmanın bir 
"
+"yolu olduğuna inanırlar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By working on and using GNU rather than proprietary programs, we can be "
+"hospitable to everyone and obey the law. In addition, GNU serves as an "
+"example to inspire and a banner to rally others to join us in sharing. This "
+"can give us a feeling of harmony which is impossible if we use software that "
+"is not free. For about half the programmers I talk to, this is an important "
+"happiness that money cannot replace."
+msgstr ""
+"Özel mülk programlar yerine GNU üzerinde çalışarak ve GNU’yu 
kullanarak, "
+"herkese karşı kapısı açık - paylaşımcı olabilir ve kanunlara da 
uyabiliriz. "
+"Ek olarak, GNU, bir esin kaynağı örneğidir ve paylaşma konusunda "
+"başkalarının bize katılmasını sağlayan bir işaret gibidir. Bu bize 
özgür "
+"olmayan yazılımı kullandığımızda mümkün olmayan bir ahenk duygusu 
verir. "
+"Konuştuğum programcıların yaklaşık olarak yarısı için, bu, paranın 
yerini "
+"alan önemli bir mutluluktur."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "How You Can Contribute"
+msgstr "Nasıl Katılabilirsiniz?"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"(Nowadays, for software tasks to work on, see <a href=\"http://savannah.gnu.";
+"org/projects/tasklist\">the GNU task list</a>. For other ways to "
+"contribute, see <a href=\"/help/\">http://www.gnu.org/help</a>.)"
+msgstr ""
+"(Bu günlerdeki, çalışılabilecek yazılım görevleri için, <a 
href=\"http://";
+"savannah.gnu.org/projects/tasklist\">GNU görev listesi</a>ni ziyaret edin. "
+"Katkı sağlamanın diğer yolları için,<a 
href=\"/help/\">http://www.gnu.org/";
+"help</a> adresini inceleyin.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I am asking computer manufacturers for donations of machines and money. I'm "
+"asking individuals for donations of programs and work."
+msgstr ""
+"Bilgisayar üreticilerine makine ve para bağışı yapmaları konusunda 
istekte "
+"bulunuyorum. Bireylere program ve çalışma konusunda bağışta 
bulunmaları "
+"konusunda istekte bulunuyorum."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One consequence you can expect if you donate machines is that GNU will run "
+"on them at an early date. The machines should be complete, ready to use "
+"systems, approved for use in a residential area, and not in need of "
+"sophisticated cooling or power."
+msgstr ""
+"Makine bağışlarsanız bekleyebileceğiniz bir sonuç, erken bir tarihte 
söz "
+"konusu makinelerin üzerinde GNU’nun çalışmasıdır. Makineler bütün 
olmalıdır, "
+"kullanmaya hazır sistemler olmalıdır, elverişli bir mekanda çalışması 
için "
+"onaylı olmalıdır ve gelişmiş soğutma ya da güç gereksinimi içinde "
+"olmamalıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I have found very many programmers eager to contribute part-time work for "
+"GNU. For most projects, such part-time distributed work would be very hard "
+"to coordinate; the independently-written parts would not work together. But "
+"for the particular task of replacing Unix, this problem is absent. A "
+"complete Unix system contains hundreds of utility programs, each of which is "
+"documented separately. Most interface specifications are fixed by Unix "
+"compatibility. If each contributor can write a compatible replacement for a "
+"single Unix utility, and make it work properly in place of the original on a "
+"Unix system, then these utilities will work right when put together. Even "
+"allowing for Murphy to create a few unexpected problems, assembling these "
+"components will be a feasible task. (The kernel will require closer "
+"communication and will be worked on by a small, tight group.)"
+msgstr ""
+"GNU için yarı zamanlı çalışma gerçekleştirmek için hevesli çok 
sayıda "
+"programcının olduğunu gördüm. Birçok proje için, bu gibi yarı 
zamanlı olarak "
+"dağıtılmış çalışmanın eşgüdümlenmesi çok zor olacaktır, 
bağımsız-olarak "
+"yazılan parçalar birlikte çalışmayacaktır. Ancak Unix’in yerini alan 
belirli "
+"bir iş için, böyle bir problem yoktur. Bütün bir Unix sistemi, yüzlerce 
"
+"programı içermektedir, bunların her biri ayrı ayrı 
belgelendirilmektedir. "
+"Birçok ara yüz belirtimi Unix uyumluluğu ile sağlanmaktadır. Katkıda 
bulunan "
+"her birey tek bir Unix özelliği için uyumlu bir parça yazabilir ve bir 
Unix "
+"sistemindeki orijinal parçanın yerine uygun şekilde çalıştırabilirse, 
o "
+"zaman bu özellikler bir araya getirildiğinde düzgün şekilde 
çalışacaktır. "
+"Murphy’nin1 beklenmedik birkaç problem oluşturmasına izin verilse bile, 
bu "
+"bileşenlerin birleştirilmesi uygulanabilir bir iş olacaktır. (Çekirdek 
daha "
+"yakın bir haberleşme gerektirecektir ve küçük ve sıkı bir grup 
tarafından "
+"üzerinde çalışılacaktır.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If I get donations of money, I may be able to hire a few people full or part "
+"time. The salary won't be high by programmers' standards, but I'm looking "
+"for people for whom building community spirit is as important as making "
+"money. I view this as a way of enabling dedicated people to devote their "
+"full energies to working on GNU by sparing them the need to make a living in "
+"another way."
+msgstr ""
+"Para bağışı alırsam, tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak birkaç 
kişiyi işe "
+"alabilirim. Maaş, programcıların standartlarına göre yüksek 
olmayacaktır "
+"ancak topluluk ruhunun oluşturulmasına para kazanmak kadar önem veren "
+"kişileri arıyorum. Bunu, kendini bu işe adamış insanların tüm 
enerjilerini "
+"GNU üzerinde çalışmaya ayırmalarını olanaklı kılmanın bir yolu 
olarak "
+"görüyorum, bu insanlar hayatlarını kazanmak için başka bir yol tercih "
+"edebilirler."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Why All Computer Users Will Benefit"
+msgstr "Niçin Tüm Bilgisayar Kullanıcıları Yarar Sağlayacaktır?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once GNU is written, everyone will be able to obtain good system software "
+"free, just like air.<a href=\"#f2\">(2)</a>"
+msgstr ""
+"GNU yazıldıktan sonra, aynen hava almak gibi herkes iyi sistem 
yazılımını "
+"ücretsiz bir şekilde edinebilecektir.<a href=\"#f2\">(2)</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This means much more than just saving everyone the price of a Unix license. "
+"It means that much wasteful duplication of system programming effort will be "
+"avoided. This effort can go instead into advancing the state of the art."
+msgstr ""
+"Bu, herkesin Unix lisansının ücretini ödememesinden daha fazla bir şeyi "
+"ifade etmektedir. Bu, sistem programlama çabasının çok zahmetli olan "
+"kopyalama işinden kaçınılması anlamına gelmektedir. Bu çaba, bunun 
yerine "
+"projede aşama kaydedilmesi için harcanabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Complete system sources will be available to everyone. As a result, a user "
+"who needs changes in the system will always be free to make them himself, or "
+"hire any available programmer or company to make them for him. Users will "
+"no longer be at the mercy of one programmer or company which owns the "
+"sources and is in sole position to make changes."
+msgstr ""
+"Bütün sistem kaynakları herkese açık olacaktır. Bunun bir sonucu 
olarak, "
+"sistemde değişikliğe ihtiyaç duyan bir kullanıcı bu değişiklikleri 
kendi "
+"başına yapma konusunda özgür olacaktır ya da bu değişiklikleri 
yaptırmak "
+"için, bir programcı ya da firmaya para verecektir. Kullanıcılar, bundan "
+"böyle kaynakların sahibi olan tek bir programlayıcının ya da firmanın "
+"insafına kalmayacaktır ve değişiklik yapma hakkına sahip olacaklardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Schools will be able to provide a much more educational environment by "
+"encouraging all students to study and improve the system code. Harvard's "
+"computer lab used to have the policy that no program could be installed on "
+"the system if its sources were not on public display, and upheld it by "
+"actually refusing to install certain programs. I was very much inspired by "
+"this."
+msgstr ""
+"Okullar, sistem kodunu çalıştırmak ve daha da geliştirmek için tüm "
+"öğrencileri cesaretlendirerek çok daha eğitici bir ortam sağlayabilir. "
+"Harvard’ın bilgisayar laboratuarı, kaynaklarının kamuya açık 
olmaması "
+"durumunda hiçbir programın sisteme kurulamayacağı politikasını 
izlemekteydi "
+"ve belirli programları kurmayı reddederek bu kararlılığını korudu. 
Bundan "
+"çok etkilenmiş ve ilham almıştım."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Finally, the overhead of considering who owns the system software and what "
+"one is or is not entitled to do with it will be lifted."
+msgstr ""
+"Son olarak, sistem yazılımına kimin sahip olduğu ve bu yazılımla ne 
yapılıp "
+"yapılamayacağı özgür hale gelmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Arrangements to make people pay for using a program, including licensing of "
+"copies, always incur a tremendous cost to society through the cumbersome "
+"mechanisms necessary to figure out how much (that is, which programs) a "
+"person must pay for. And only a police state can force everyone to obey "
+"them. Consider a space station where air must be manufactured at great "
+"cost: charging each breather per liter of air may be fair, but wearing the "
+"metered gas mask all day and all night is intolerable even if everyone can "
+"afford to pay the air bill. And the TV cameras everywhere to see if you "
+"ever take the mask off are outrageous. It's better to support the air plant "
+"with a head tax and chuck the masks."
+msgstr ""
+"Kopyaların lisanslanması dahil olmak üzere bir programa insanlar 
tarafından "
+"para ödenmesine ilişkin düzenlemeler, her zaman bir insanın ne kadar 
(başka "
+"bir deyişle, hangi programlara) ödemesi gerektiğini belirlemek için 
gerekli "
+"ağır düzenlemeler aracılığıyla toplum için ağır bir yük 
oluşturmaktadır. Ve "
+"yalnızca bir polis devleti herkesi bu kurallara uymaya zorlayabilir. 
Havanın "
+"büyük bir maliyette üretilmesinin gerekli olduğu bir uzay istasyonunu "
+"değerlendirelim: her hava alanın havanın litresi başına 
ücretlendirilmesi "
+"uygun olabilir ancak herkes faturaları ödeyebilse bile, sayaçlı gaz "
+"maskesinin gündüz ve gece boyunca takılması tahammül edilemeyecek bir "
+"durumdur. Ve maskeyi çıkarıp çıkarmayacağınızı görmek için her 
yere TV "
+"kameralarının konulması ahlaka aykırıdır. Kişi başına vergi 
alınması ve "
+"maskelerin atılması daha iyidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copying all or parts of a program is as natural to a programmer as "
+"breathing, and as productive. It ought to be as free."
+msgstr ""
+"Bir programın tamamının ya da bir parçasının kopyalanması bir 
programcı için "
+"nefes almak kadar doğal bir şeydir, aynı zamanda da üretkenliğini 
artırır. "
+"Bu, özgür olmalıdır."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Some Easily Rebutted Objections to GNU's Goals"
+msgstr "Bazı kimseler GNU’nun hedeflerine kolayca karşı çıkmaktadır"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Nobody will use it if it is free, because that means they "
+"can't rely on any support.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Özgür olursa yazılımı hiç kimse kullanmayacaktır, çünkü 
bu, "
+"herhangi bir desteğe güvenilmeyeceği anlamına gelmektedir.\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;You have to charge for the program to pay for providing the "
+"support.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Desteği sağlamak üzere ödeme yapabilmek için programa ait bir "
+"ücret almalısınız.\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If people would rather pay for GNU plus service than get GNU free without "
+"service, a company to provide just service to people who have obtained GNU "
+"free ought to be profitable.<a href=\"#f3\">(3)</a>"
+msgstr ""
+"İnsanlar, ek hizmetler içermeyen özgür GNU’yu almaktan ek hizmetleri 
içeren "
+"GNU'ya ödeme yapmayı tercih ederlerse, GNU’yu özgür olarak edinen 
insanlara "
+"yalnızca hizmet sağlayan bir firma kârda olacaktır.<a 
href=\"#f3\">(3)</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We must distinguish between support in the form of real programming work and "
+"mere handholding. The former is something one cannot rely on from a "
+"software vendor. If your problem is not shared by enough people, the vendor "
+"will tell you to get lost."
+msgstr ""
+"Gerçek bir programlama çalışmasındaki destek ile elinden tutma 
arasındaki "
+"farkı anlamalıyız. Gerçek programlama çalışması, bir yazılım 
satıcısından "
+"alınamayan bir şeydir. Probleminiz yeterince sayıda insanda yoksa, 
satıcı "
+"size kaybolmanızı söyleyecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If your business needs to be able to rely on support, the only way is to "
+"have all the necessary sources and tools. Then you can hire any available "
+"person to fix your problem; you are not at the mercy of any individual. "
+"With Unix, the price of sources puts this out of consideration for most "
+"businesses. With GNU this will be easy. It is still possible for there to "
+"be no available competent person, but this problem cannot be blamed on "
+"distribution arrangements. GNU does not eliminate all the world's problems, "
+"only some of them."
+msgstr ""
+"İşiniz desteğe güvenmeyi gerektiriyorsa, buna sahip olmanın tek yolu 
gerekli "
+"tüm kaynaklara ve araçlara sahip olmaktır. O zaman probleminizi çözmek 
için "
+"herhangi birini tutabilirsiniz; herhangi tek bir insanın insafına "
+"kalmazsınız. Unix’te, birçok iş için kaynakların fiyatı bu durumun 
ikinci "
+"plana atılmasına neden olur. GNU için, bu, kolay olacaktır. Hâlâ uzman 
bir "
+"kimsenin olmaması durumu var olabilir ancak bu problem dağıtım 
anlaşmalarına "
+"bağlanamaz. GNU dünyanın tüm problemlerini ortadan kaldırmaz, yalnızca "
+"bazılarını ortadan kaldırır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Meanwhile, the users who know nothing about computers need handholding: "
+"doing things for them which they could easily do themselves but don't know "
+"how."
+msgstr ""
+"Bu arada, bilgisayarlar hakkında hiçbir şey bilmeyen kullanıcılar, "
+"ellerinden tutulmaya ihtiyaç duyarlar: kendilerinin de kolayca "
+"yapabilecekleri ama nasıl yapacaklarını bilmedikleri şeylerin onlar için 
"
+"yapılması gibi. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Such services could be provided by companies that sell just hand-holding and "
+"repair service. If it is true that users would rather spend money and get a "
+"product with service, they will also be willing to buy the service having "
+"got the product free. The service companies will compete in quality and "
+"price; users will not be tied to any particular one. Meanwhile, those of us "
+"who don't need the service should be able to use the program without paying "
+"for the service."
+msgstr ""
+"Yalnızca ellerinden tutma ve tamir hizmetini satan firmalar tarafından bu "
+"gibi hizmetler sağlanabilir. İnsanlar para harcayıp hizmeti olan bir 
ürünü "
+"almayı tercih ederlerse, ürünü ücretsiz bile alsalar, hizmete para 
vermeye "
+"istekli olacaklardır. Hizmet firmaları kalite ve ücret konusunda rekabet "
+"edecektir; kullanıcılar, herhangi birine bağlı olmayacaktır. Bu arada, "
+"hizmete ihtiyaç duymayanlar, hizmete para ödemeden programı "
+"kullanabilmelidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;You cannot reach many people without advertising, and you "
+"must charge for the program to support that.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Reklam vermeden çok sayıda insana ulaşamazsınız ve programı "
+"desteklemek için para ödemelisiniz.\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;It's no use advertising a program people can get free.&rdquo;"
+"</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"İnsanların özgürce sahip olabileceği bir program için reklam "
+"vermenin bir anlamı yoktur.\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are various forms of free or very cheap publicity that can be used to "
+"inform numbers of computer users about something like GNU. But it may be "
+"true that one can reach more microcomputer users with advertising. If this "
+"is really so, a business which advertises the service of copying and mailing "
+"GNU for a fee ought to be successful enough to pay for its advertising and "
+"more. This way, only the users who benefit from the advertising pay for it."
+msgstr ""
+"Çok sayıda bilgisayar kullanıcısını GNU gibi bir program hakkında "
+"bilgilendirmek için kullanılabilecek çeşitli özgür ya da çok ucuz 
tanıtma "
+"yolları vardır. Ancak reklam verilerek çok daha fazla sayıda mikro-"
+"bilgisayar kullanıcısına ulaşılabileceği doğru bir yaklaşım 
olabilir. Durum "
+"gerçekten de böyleyse, bir ücret karşılığında GNU’nun kopyalanması 
ve "
+"postalanması hizmetinin reklamını veren bir şirket, reklam ve daha 
fazlası "
+"için ödeme yapmaya yetecek kadar başarılı olmalıdır. Bu şekilde, 
yalnızca "
+"reklamdan kâr yapan kullanıcılar program için ödeme yapacaktır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"On the other hand, if many people get GNU from their friends, and such "
+"companies don't succeed, this will show that advertising was not really "
+"necessary to spread GNU. Why is it that free market advocates don't want to "
+"let the free market decide this?<a href=\"#f4\">(4)</a>"
+msgstr ""
+"Diğer taraftan, birçok insan GNU’yu arkadaşlarından edinirse ve bu gibi 
"
+"firmalar başarılı olamazsa, bu durum, GNU’yu yaymak için reklam 
vermenin "
+"ille de gerekli olmadığını gösterecektir. Niçin özgür piyasanın 
savunucuları "
+"buna özgür piyasanın karar vermesini istemiyor<a href=\"#f4\">(4)</a>?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;My company needs a proprietary operating system to get a "
+"competitive edge.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Firmam, rekabetçi bir durum elde etmek için özel mülk bir 
işletim "
+"sistemine ihtiyaç duymaktadır.\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"GNU will remove operating system software from the realm of competition. "
+"You will not be able to get an edge in this area, but neither will your "
+"competitors be able to get an edge over you. You and they will compete in "
+"other areas, while benefiting mutually in this one. If your business is "
+"selling an operating system, you will not like GNU, but that's tough on "
+"you. If your business is something else, GNU can save you from being pushed "
+"into the expensive business of selling operating systems."
+msgstr ""
+"GNU işletim sistemi yazılımını rekabet alanından çıkaracaktır. Bu 
alanda bir "
+"rekabet durumu elde edemeyeceksiniz ancak rakipleriniz de size fark "
+"atamayacak. Siz ve rakipleriniz farklı alanlarda rekabet edeceksiniz, bu "
+"konuda ortak yararınız olacaktır. İşiniz bir işletim sistemi satmaksa, "
+"GNU’yu sevemeyeceksiniz ancak bu sizin için zorlayıcı bir durumdur. 
İşiniz "
+"başka bir şeyle alakalıysa, GNU işletim sistemleri satmak gibi pahalı 
bir "
+"işe atılmanızı engelleyecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I would like to see GNU development supported by gifts from many "
+"manufacturers and users, reducing the cost to each.<a href=\"#f5\">(5)</a>"
+msgstr ""
+"Her birine ilişkin maliyeti düşürerek birçok kullanıcıdan ve 
üreticiden "
+"gelen hediyelerle GNU’nun gelişimini görmek isterdim.<a 
href=\"#f5\">(5)</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Don't programmers deserve a reward for their creativity?"
+"&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Programcılar yaratıcılıkları için bir ödülü hak etmezler 
mi?\"</"
+"strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If anything deserves a reward, it is social contribution. Creativity can be "
+"a social contribution, but only in so far as society is free to use the "
+"results. If programmers deserve to be rewarded for creating innovative "
+"programs, by the same token they deserve to be punished if they restrict the "
+"use of these programs."
+msgstr ""
+"Herhangi bir şey ödülü hak ediyorsa, bu, sosyal katkıdır. 
Yaratıcılık sosyal "
+"bir katkı olabilir ancak bu yalnızca toplumun sonuçları kullanabildiği "
+"ölçüdedir. Yeni programlar yarattıkları için programcılar 
ödüllendirilmeyi "
+"hak ediyorlarsa, aynı mantıkla, bu programların kullanılmasını "
+"kısıtlarlarsa, cezalandırılmayı da hak ederler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Shouldn't a programmer be able to ask for a reward for his "
+"creativity?&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Bir programcı yaratıcılığı için ödül isteme hakkına sahip 
olmamalı "
+"mıdır?\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There is nothing wrong with wanting pay for work, or seeking to maximize "
+"one's income, as long as one does not use means that are destructive. But "
+"the means customary in the field of software today are based on destruction."
+msgstr ""
+"Zarar verici yolların kullanılmaması şartıyla, çalışma için ücret 
istemekte "
+"ya da bir kimsenin gelirini en üst seviyeye çıkarmak istemesinde bir 
yanlış "
+"yoktur. Ancak günümüzde yazılım konusunda alışılageldik yollarda 
zarar "
+"verici bir durum vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Extracting money from users of a program by restricting their use of it is "
+"destructive because the restrictions reduce the amount and the ways that the "
+"program can be used. This reduces the amount of wealth that humanity "
+"derives from the program. When there is a deliberate choice to restrict, "
+"the harmful consequences are deliberate destruction."
+msgstr ""
+"Kullanımlarını kısıtlayarak bir programın kullanıcılarından para 
almak zarar "
+"vericidir çünkü kısıtlamalar miktarı ve programın kullanılma şeklini 
dşürür. "
+"Bu, insanlığın programdan edinebileceği zenginliği azaltır. Kasıtlı 
bir "
+"kısıtlama durumu söz konusu olduğunda, bunun sonucu da kasıtlı 
zarardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The reason a good citizen does not use such destructive means to become "
+"wealthier is that, if everyone did so, we would all become poorer from the "
+"mutual destructiveness. This is Kantian ethics; or, the Golden Rule. Since "
+"I do not like the consequences that result if everyone hoards information, I "
+"am required to consider it wrong for one to do so. Specifically, the desire "
+"to be rewarded for one's creativity does not justify depriving the world in "
+"general of all or part of that creativity."
+msgstr ""
+"İyi bir vatandaşın daha zengin olmak için bu gibi araçları 
kullanmamasının "
+"nedeni şudur: herkes böyle yaparsa, ortak zararlardan dolayı hepimiz daha "
+"fakir hale geleceğiz. Bu, Kantçı ahlaktır; ya da Altın Kuraldır. 
Herkesin "
+"bilgilerini saklaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan 
hoşlanmadığım "
+"için, bir kişinin bile bilgiyi saklamasını hatalı görüyorum. Özel 
olarak, "
+"birinin yaratıcılığı için ödüllendirilmesi isteği, genel olarak bu "
+"yaratıcılığın tamamından ya da bir kısmından mahrum kalınmasını 
haklı kılmaz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<strong>&ldquo;Won't programmers starve?&rdquo;</strong>"
+msgstr "<strong>\"Programlayıcılar açlıktan ölmeyecek midir?\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"I could answer that nobody is forced to be a programmer. Most of us cannot "
+"manage to get any money for standing on the street and making faces. But we "
+"are not, as a result, condemned to spend our lives standing on the street "
+"making faces, and starving. We do something else."
+msgstr ""
+"Bu soruyu \"hiç kimse programcı olmaya zorlanmamaktadır\" diye "
+"yanıtlayabilirim. Çoğumuz caddede durup gülümseyerek para kazanamayız. 
Sonuç "
+"olarak, caddede durup gülümseyerek açlıktan öldüğümüz için 
kınanmayız. Başka "
+"bir şeyler yaparız."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But that is the wrong answer because it accepts the questioner's implicit "
+"assumption: that without ownership of software, programmers cannot possibly "
+"be paid a cent. Supposedly it is all or nothing."
+msgstr ""
+"Ama bu yanlış yanıttır çünkü soruyu soranın üstü kapalı 
varsayımını kabul "
+"etmektedir: yazılımın sahibi değilse, programcılara bir kuruş bile 
ödenemez. "
+"Bu, ya hep ya hiçtir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The real reason programmers will not starve is that it will still be "
+"possible for them to get paid for programming; just not paid as much as now."
+msgstr ""
+"Programcıların açlıktan ölmeyecek olmalarının gerçek nedeni, 
programlama "
+"için programcılara para ödenecek olmasının hâlâ mümkün olmasıdır; 
ancak "
+"şimdiki kadar çok ödeme yapılmayacaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Restricting copying is not the only basis for business in software. It is "
+"the most common basis <a href=\"#f8\">(8)</a> because it brings in the most "
+"money. If it were prohibited, or rejected by the customer, software "
+"business would move to other bases of organization which are now used less "
+"often. There are always numerous ways to organize any kind of business."
+msgstr ""
+"Kopyalamanın kısıtlanması, yazılım piyasasında iş yapılmasının tek 
temeli "
+"değildir. Bu en yaygın temeldir çünkü en çok parayı bu getirmektedir. "
+"Yasaklanmış ya da müşteri tarafından reddedilmiş olsaydı, yazılım 
işi, şimdi "
+"daha az kullanılan organizasyon temellerine doğru kayardı. Herhangi bir 
iş "
+"tipini organize etmek için her zaman çeşitli yollar mevcuttur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Probably programming will not be as lucrative on the new basis as it is "
+"now. But that is not an argument against the change. It is not considered "
+"an injustice that sales clerks make the salaries that they now do. If "
+"programmers made the same, that would not be an injustice either. (In "
+"practice they would still make considerably more than that.)"
+msgstr ""
+"Muhtemelen programlama, yeni temelde şimdi olduğu gibi kârlı 
olmayacaktır. "
+"Ancak bu, bu değişikliğe karşı bir sav değildir. Satış 
görevlilerinin şimdi "
+"kazandığı paraların bir haksızlık olduğu düşünülmemektedir. 
Programcılar da "
+"aynısını yapsaydı, bu da bir haksızlık olmayacaktı. (Uygulamada, 
hâlâ bundan "
+"çok daha fazlasını gerçekleştireceklerdi.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Don't people have a right to control how their creativity is "
+"used?&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"İnsanlar yaratıcılıklarının nasıl kullanıldığını 
kontrol etme "
+"hakkına sahip değil midir?\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Control over the use of one's ideas&rdquo; really constitutes control "
+"over other people's lives; and it is usually used to make their lives more "
+"difficult."
+msgstr ""
+"“Birinin fikirlerinin kullanımının kontrolü” gerçekte diğer 
insanların "
+"hayatları üzerinde kontrol oluşturur ve genellikle yaşamlarını daha zor 
hale "
+"getirmek için kullanılır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People who have studied the issue of intellectual property rights<a href="
+"\"#f6\">(6)</a> carefully (such as lawyers) say that there is no intrinsic "
+"right to intellectual property. The kinds of supposed intellectual property "
+"rights that the government recognizes were created by specific acts of "
+"legislation for specific purposes."
+msgstr ""
+"Fikri mülkiyet [:intellectual property] <a href=\"#f6\">(6)</a> hakları "
+"üzerine dikkatli bir şekilde çalışan insanlar (avukatlar gibi) fikri "
+"mülkiyete ilişkin hiçbir içkin hakkın olmadığını söyler. 
Hükümetin tanıdığı "
+"fikri mülkiyet hakları, özel amaçlar için yasama organları tarafından "
+"oluşturulmuştur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For example, the patent system was established to encourage inventors to "
+"disclose the details of their inventions. Its purpose was to help society "
+"rather than to help inventors. At the time, the life span of 17 years for a "
+"patent was short compared with the rate of advance of the state of the art. "
+"Since patents are an issue only among manufacturers, for whom the cost and "
+"effort of a license agreement are small compared with setting up production, "
+"the patents often do not do much harm. They do not obstruct most "
+"individuals who use patented products."
+msgstr ""
+"Örneğin, patent sistemi, mucitlerin buluşlarının ayrıntılarını 
açıklaması "
+"için kurulmuştur. Patent sisteminin amacı, mucitlerden çok topluma hizmet 
"
+"etmektir. Bir patent için 17 yıllık bir zaman aralığı, son teknoloji "
+"ürününün gelişiminin hızıyla karşılaştırıldığında kısaydı. 
Yalnızca, bir "
+"lisans anlaşmasının maliyetinin ve uğraşının üretimin sağlanmasıyla 
"
+"karşılaştırıldığında küçük kaldığı üreticiler arasındaki bir 
husus olduğu "
+"için, patentler, genellikle çok zarar verici değildir. Patentli ürünleri 
"
+"kullanan birçok bireyi engellemezler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea of copyright did not exist in ancient times, when authors "
+"frequently copied other authors at length in works of non-fiction. This "
+"practice was useful, and is the only way many authors' works have survived "
+"even in part. The copyright system was created expressly for the purpose of "
+"encouraging authorship. In the domain for which it was invented&mdash;"
+"books, which could be copied economically only on a printing press&mdash;it "
+"did little harm, and did not obstruct most of the individuals who read the "
+"books."
+msgstr ""
+"Eski zamanlarda telif hakkı fikri yoktu, o zamanlar, yazarlar, kurgusal "
+"olmayan yazınlarda diğer yazarları sıklıkla kopyalamaktaydı. Bu 
uygulama "
+"yararlı idi ve birçok yazarın çalışmasının kısmen olsa bile ayakta 
kalması "
+"için tek yoldu. Telif hakkı sistemi, açık ve net bir şekilde 
yazarlığı "
+"cesaretlendirmek amacıyla oluşturuldu. İcat edildiği bölge için 
ekonomik "
+"olarak yalnızca bir baskıda kopyalanabilen kitaplar az zarar vericiydi ve "
+"kitapları okuyan bireylerin çoğunu engellemedi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"All intellectual property rights are just licenses granted by society "
+"because it was thought, rightly or wrongly, that society as a whole would "
+"benefit by granting them. But in any particular situation, we have to ask: "
+"are we really better off granting such license? What kind of act are we "
+"licensing a person to do?"
+msgstr ""
+"Tüm fikri mülkiyet hakları yalnızca toplum tarafından verilen 
lisanslardır "
+"çünkü hatalı ya da doğru bir şekilde, toplumun bütünü bu 
lisansların "
+"verilmesinden kârlı çıkmaktadır. Ancak herhangi bir özel durumda, 
sormamız "
+"gereken soru şudur: bu gibi bir lisansın verilmesiyle daha mı iyi 
olacağız? "
+"Bir kimsenin yapması gereken bir hareketi nasıl lisanslıyoruz?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The case of programs today is very different from that of books a hundred "
+"years ago. The fact that the easiest way to copy a program is from one "
+"neighbor to another, the fact that a program has both source code and object "
+"code which are distinct, and the fact that a program is used rather than "
+"read and enjoyed, combine to create a situation in which a person who "
+"enforces a copyright is harming society as a whole both materially and "
+"spiritually; in which a person should not do so regardless of whether the "
+"law enables him to."
+msgstr ""
+"Günümüzde programların durumu, yüz yıl önceki kitapların durumundan 
çok daha "
+"farklıdır. Bir programın kopyalanmasının en kolay yolu bir komşudan "
+"diğerinedir, bir program farklı olan kaynak koduna ve nesne koduna sahiptir 
"
+"ve bir program okuyup zevk almak yerine kullanılmaktadır, bir telif 
hakkını "
+"zorlayan kimsenin hem materyalist hem de manevi açıdan topluma bir bütün "
+"olarak zarar verme durumudur; bir kimse kanunların mümkün kılıp "
+"kılmamasından bağımsız olarak bunu yapmamalıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Competition makes things get done better.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Rekabet bazı şeylerin daha iyi bir şekilde yapılmasını 
sağlar.\"</"
+"strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The paradigm of competition is a race: by rewarding the winner, we encourage "
+"everyone to run faster. When capitalism really works this way, it does a "
+"good job; but its defenders are wrong in assuming it always works this way. "
+"If the runners forget why the reward is offered and become intent on "
+"winning, no matter how, they may find other strategies&mdash;such as, "
+"attacking other runners. If the runners get into a fist fight, they will "
+"all finish late."
+msgstr ""
+"Rekabetin paradigması bir yarıştır: kazananı ödüllendirerek, herkesi 
daha "
+"hızlı bir şekilde koşma konusunda cesaretlendiririz. Kapitalizm bu 
şekilde "
+"çalıştığında, iyi bir iş yapmış olur; ancak bu sistemin 
savunucuları bu "
+"sistemin her zaman bu şekilde çalıştığını varsayarak hatalı bir iş 
yapmış "
+"olur. Koşucular, ödülün niçin sunulduğunu unutur ve kazanma konusunda 
aşırı "
+"hırslanırlarsa, nasıl olursa olsun diyerek farklı stratejiler 
bulabilirler, "
+"örneğin, diğer koşuculara saldırabilirler. Koşucular ciddi bir kavgaya "
+"tutuşurlarsa, hepsi de yarışı geç bitireceklerdir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Proprietary and secret software is the moral equivalent of runners in a fist "
+"fight. Sad to say, the only referee we've got does not seem to object to "
+"fights; he just regulates them (&ldquo;For every ten yards you run, you can "
+"fire one shot&rdquo;). He really ought to break them up, and penalize "
+"runners for even trying to fight."
+msgstr ""
+"Özel mülk ve gizli yazılım, ciddi bir kavgadaki koşucuların eş 
değeridir. "
+"Üzgünüz ki, sahip olduğumuz tek hakem de bu kavgalara karşı çıkmıyor 
gibi "
+"görünmektedir; bu hakem yalnızca bu kavgaları düzenlemektedir 
(“Koştuğunuz "
+"her on metre için, birbirinize bir kere vurabilirsiniz”). Gerçekte 
yapması "
+"gereken kavga edenleri ayırmak ve dövüşmeye çalışan koşucuları 
cezalandırmak "
+"olmalıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Won't everyone stop programming without a monetary incentive?"
+"&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Maddi bir hedefi olmayınca herkes program yapmayı durdurmayacak "
+"mıdır?\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Actually, many people will program with absolutely no monetary incentive. "
+"Programming has an irresistible fascination for some people, usually the "
+"people who are best at it. There is no shortage of professional musicians "
+"who keep at it even though they have no hope of making a living that way."
+msgstr ""
+"Gerçekte, birçok insan mutlak olarak hiçbir parasal amacı olmaksızın 
program "
+"yapacaktır. Programlama, bazı insanlar için karşı konulmaz bir 
büyüdür, bu "
+"kimseler genellikle programlama konusunda en iyi olan kimselerdir. Bu "
+"şekilde para kazanamadıklarını düşünseler bile, müzik işine devam 
eden çok "
+"sayıda profesyonel müzisyen vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But really this question, though commonly asked, is not appropriate to the "
+"situation. Pay for programmers will not disappear, only become less. So "
+"the right question is, will anyone program with a reduced monetary "
+"incentive? My experience shows that they will."
+msgstr ""
+"Ancak genelde sıklıkla sorulmasına rağmen, gerçekte duruma uygun soru bu 
"
+"değildir. Programcılara ilişkin ödeme ortadan kalkmayacak, yalnızca daha 
az "
+"olacaktır. Böylece doğru soru şudur: herkes indirgenmiş bir parasal 
hedefe "
+"göre mi programlama yapacaktır? Benim tecrübelerim durumun böyle 
olacağını "
+"göstermektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For more than ten years, many of the world's best programmers worked at the "
+"Artificial Intelligence Lab for far less money than they could have had "
+"anywhere else. They got many kinds of non-monetary rewards: fame and "
+"appreciation, for example. And creativity is also fun, a reward in itself."
+msgstr ""
+"On yıldan daha uzun bir süre boyunca, dünyanın en iyi programcılarının 
"
+"birçoğu, başka herhangi bir yerde kazanabileceklerinden çok daha az 
parayla "
+"Yapay Zeka Laboratuarında çalıştı. Çeşitli parasal-olmayan ödüller "
+"kazandılar: örneğin, ün ve saygınlık gibi. Ve yaratıcılık da ayrıca 
bir "
+"eğlence, kendi içinde bir ödüldü. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Then most of them left when offered a chance to do the same interesting work "
+"for a lot of money."
+msgstr ""
+"Daha sonra birçoğu, aynı ilginç işi çok daha fazla para kazanarak 
yapmak "
+"için işlerini bıraktı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What the facts show is that people will program for reasons other than "
+"riches; but if given a chance to make a lot of money as well, they will come "
+"to expect and demand it. Low-paying organizations do poorly in competition "
+"with high-paying ones, but they do not have to do badly if the high-paying "
+"ones are banned."
+msgstr ""
+"Gerçekler şunu göstermektedir: insanlar zenginlerden farklı nedenler 
için "
+"programlama yapacaktır; ancak aynı zamanda çok para kazanma şansına da 
sahip "
+"olurlarsa, bu parayı kazanmayı bekleyecek ve talep edeceklerdir. Düşük 
ödeme "
+"yapan organizasyonlar, rekabette yüksek ödeme yapan organizasyonlara göre "
+"daha zayıftır ancak yüksek ödeme yapan organizasyonların yasaklanması "
+"durumunda, kötü şeyler yapmaları gerekmez."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;We need the programmers desperately. If they demand that we "
+"stop helping our neighbors, we have to obey.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Çaresiz bir şekilde programcılara ihtiyaç duymaktayız. "
+"Komşularımıza yardım etmememizi isterlerse, buna uymamız 
gerekir.\"</strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You're never so desperate that you have to obey this sort of demand. "
+"Remember: millions for defense, but not a cent for tribute!"
+msgstr ""
+"Aslında bu tip bir isteğe uyacak kadar çaresiz değilsiniz. Unutmayın: "
+"\"savunma için milyonlar harcanır ama barış için bir sent bile 
verilmez!\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<strong>&ldquo;Programmers need to make a living somehow.&rdquo;</strong>"
+msgstr ""
+"<strong>\"Programcılar bir şekilde yaşamlarını sürdürmek 
zorundadır.\"</"
+"strong>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the short run, this is true. However, there are plenty of ways that "
+"programmers could make a living without selling the right to use a program. "
+"This way is customary now because it brings programmers and businessmen the "
+"most money, not because it is the only way to make a living. It is easy to "
+"find other ways if you want to find them. Here are a number of examples."
+msgstr ""
+"Kısa vadede bu durum geçerlidir. Ancak, bir programın kullanım hakkını "
+"satmaksızın programcıların yaşamlarını kazanmalarının çeşitli 
yolları "
+"vardır. Bu yol şimdi alışılageldik bir yoldur çünkü programcılara ve 
iş "
+"adamlarına en çok parayı getiren yol budur, çünkü para kazanmanın tek 
yolu "
+"bu değildir. Bulmak isterseniz başka yollar da bulmak kolaydır. Aşağıda 
bir "
+"kaç örnek görebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A manufacturer introducing a new computer will pay for the porting of "
+"operating systems onto the new hardware."
+msgstr ""
+"Yeni bir bilgisayarı piyasaya süren bir üretici, işletim sistemlerinin 
yeni "
+"donanıma taşınması için bir ücret ödeyecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The sale of teaching, hand-holding and maintenance services could also "
+"employ programmers."
+msgstr ""
+"Öğretme, destek ve bakım hizmetleri için de programcıların 
kullanılması "
+"gerekli olabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"People with new ideas could distribute programs as freeware<a href=\"#f7\">"
+"(7)</a>, asking for donations from satisfied users, or selling hand-holding "
+"services. I have met people who are already working this way successfully."
+msgstr ""
+"Yeni fikirlere sahip insanlar, freeware (ücretsiz)<a href=\"#f7\">(7)</a> "
+"olarak programları dağıtabilir, memnun kullanıcılardan bağış 
isteyebilir ya "
+"da destek hizmetlerini satabilir. Hâlihazırda bu şekilde başarılı bir "
+"biçimde çalışan insanlarla karşılaştım."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Users with related needs can form users' groups, and pay dues. A group "
+"would contract with programming companies to write programs that the group's "
+"members would like to use."
+msgstr ""
+"İlişkili ihtiyaçlara sahip kullanıcılar kullanıcı grupları 
oluşturabilir ve "
+"hak ödeyebilir. Bir grup, grup üyelerinin kullanmak istediği programları "
+"yazmak için, programlama firmalarıyla anlaşma yapabilir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "All sorts of development can be funded with a Software Tax:"
+msgstr ""
+"Tüm geliştirme çeşitlerine bir Yazılım Vergisiyle finansman 
sağlanabilir:"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Suppose everyone who buys a computer has to pay x percent of the price as a "
+"software tax. The government gives this to an agency like the NSF to spend "
+"on software development."
+msgstr ""
+"Bir bilgisayarı satın alan herkesin yazılım vergisi olarak yüzde x’ini 
"
+"ödemesinin gerekli olduğunu varsayalım. Hükümet, bunu, yazılım 
geliştirme "
+"konusunda harcamak üzere NSF gibi bir birime verir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But if the computer buyer makes a donation to software development himself, "
+"he can take a credit against the tax. He can donate to the project of his "
+"own choosing&mdash;often, chosen because he hopes to use the results when it "
+"is done. He can take a credit for any amount of donation up to the total "
+"tax he had to pay."
+msgstr ""
+"Ancak bilgisayar alıcısının kendisi yazılım geliştiricisine bir 
bağışta "
+"bulunursa, vergiye karşı kredi alabilir. Kendi tercihine göre projeye "
+"bağışta bulunabilir çünkü ulaşılan sonuçları kullanmayı 
ummaktadır. "
+"Ödemesinin gerekli olduğu toplam vergiye kadar olan miktarda ödeme yapmak "
+"için kredi alabilir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The total tax rate could be decided by a vote of the payers of the tax, "
+"weighted according to the amount they will be taxed on."
+msgstr ""
+"Toplam vergi oranı vergi ödeyenlerin oyuyla belirlenebilir, "
+"vergilendirilecek miktara göre ağırlıklandırılır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "The consequences:"
+msgstr "Sonuçlar:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "The computer-using community supports software development."
+msgstr "Bilgisayar kullanan topluluk yazılım gelişimini destekler."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "This community decides what level of support is needed."
+msgstr "Bu topluluk, hangi destek seviyesinin gerekli olduğuna karar verir."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Users who care which projects their share is spent on can choose this for "
+"themselves."
+msgstr ""
+"Paylarının hangi projelere harcandığına önem veren kullanıcılar, 
kendileri "
+"için bunu seçebilir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the long run, making programs free is a step toward the post-scarcity "
+"world, where nobody will have to work very hard just to make a living. "
+"People will be free to devote themselves to activities that are fun, such as "
+"programming, after spending the necessary ten hours a week on required tasks "
+"such as legislation, family counseling, robot repair and asteroid "
+"prospecting. There will be no need to be able to make a living from "
+"programming."
+msgstr ""
+"Uzun vadede, programların özgür hale getirilmesi, insanların yalnızca "
+"yaşamlarını idame ettirmek için çok sıkı çalışmasının gerekli 
olmadığı "
+"kıtlık-sonrası dünyaya doğru bir adımdır. İnsanlar, yasa yapma, aile "
+"danışmanlığı, robot tamiri ve asteroit araştırması gibi gerekli 
işler "
+"konusunda haftada on saat ayırdıktan sonra, kendilerini programlama gibi "
+"eğlenceli olan etkinliklere adama konusunda özgür olacaktır. Programlama "
+"sayesinde geçimini sağlamak için gerekli kazancı sağlayabilme ihtiyacı "
+"olmayacaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We have already greatly reduced the amount of work that the whole society "
+"must do for its actual productivity, but only a little of this has "
+"translated itself into leisure for workers because much nonproductive "
+"activity is required to accompany productive activity. The main causes of "
+"this are bureaucracy and isometric struggles against competition. Free "
+"software will greatly reduce these drains in the area of software "
+"production. We must do this, in order for technical gains in productivity "
+"to translate into less work for us."
+msgstr ""
+"Gerçek üretkenliği sağlamak için tüm toplumun gerçekleştirmesi 
gereken iş "
+"miktarını büyük ölçüde azalttık ancak bunun yalnızca çok az bir 
bölümü, "
+"işçiler için boş vakte çevrildi çünkü üretken etkinliğe eşlik 
etmek için çok "
+"miktarda üretken-olmayan etkinlik gereklidir. Bunun temel nedenleri, "
+"bürokrasi ve rekabete karşı olan izometrik savaşlardır. Özgür 
yazılım, "
+"yazılım üretimindeki bu sorunları büyük ölçüde azaltacaktır. Bunu, "
+"üretkenlikteki teknik kazançların bizim için daha az çalışmaya 
dönüşmesi "
+"için yapmalıyız. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Footnotes"
+msgstr "Dipnotlar"
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f1\"></a>The wording here was careless. The intention was that "
+"nobody would have to pay for <b>permission</b> to use the GNU system. But "
+"the words don't make this clear, and people often interpret them as saying "
+"that copies of GNU should always be distributed at little or no charge. "
+"That was never the intent; later on, the manifesto mentions the possibility "
+"of companies providing the service of distribution for a profit. "
+"Subsequently I have learned to distinguish carefully between &ldquo;"
+"free&rdquo; in the sense of freedom and &ldquo;free&rdquo; in the sense of "
+"price. Free software is software that users have the freedom to distribute "
+"and change. Some users may obtain copies at no charge, while others pay to "
+"obtain copies&mdash;and if the funds help support improving the software, so "
+"much the better. The important thing is that everyone who has a copy has "
+"the freedom to cooperate with others in using it."
+msgstr ""
+"<a name=\"f1\"></a>Buradaki anlatım biçimi dikkatsizcedir. Amaç, GNU "
+"sistemini kullanma izni için hiç kimsenin ücret ödemesinin gerekli "
+"olmayışıdır. Ancak sözcükler bu durumu çok net anlatamamaktadır ve 
insanlar "
+"bunu genellikle GNU’nun kopyalarının her zaman düşük bir ücretle ya 
da "
+"ücretsiz olarak dağıtılması gerektiği olarak yorumlamaktadır. Amaç, 
hiçbir "
+"zaman bu değildir; daha sonra, bildirgede firmaların kâr için dağıtım "
+"hizmetini sağlama olanağı ifade edilmektedir. Sonuç olarak, özgürlük "
+"anlamındaki “free” (ç.n. özellikle İngilizce bırakılmıştır) ile 
ücret "
+"anlamındaki “free” arasındaki ayrımı dikkatli bir şekilde yapmayı 
öğrendim. "
+"Özgür yazılım, kullanıcıların, dağıtma ve değiştirme 
özgürlüğüne sahip "
+"oldukları yazılımdır. Bazı kullanıcılar kopyaları ücretsiz olarak 
temin "
+"edebilirken bazıları kopyaları edinmek için ödeme yapar – ve 
yazılımın daha "
+"da geliştirilmesi için finansman bulunursa, o zaman durum daha da iyi olur. 
"
+"Önemli olan şey şudur: Kopyaya sahip olan herhangi biri, bu kopyanın "
+"kullanımı konusunda diğer insanlarla işbirliği yapma özgürlüğüne 
sahiptir."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f2\"></a>This is another place I failed to distinguish carefully "
+"between the two different meanings of &ldquo;free&rdquo;. The statement as "
+"it stands is not false&mdash;you can get copies of GNU software at no "
+"charge, from your friends or over the net. But it does suggest the wrong "
+"idea."
+msgstr ""
+"<a name=\"f2\"></a>Burada “free” kelimesinin iki farklı anlamı 
arasında "
+"dikkatli bir ayrım yapamadığım başka bir durum var. Burada anlaşılan 
özgür "
+"ifadesi hatalı değildir – ücretsiz olarak, arkadaşlarınızdan ya da "
+"İnternetten GNU yazılımının kopyalarını alabilirsiniz. Ancak burada 
yanlış "
+"anlamı ifade etmektedir."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f2a\"></a>The expression ``give away'' is another indication that "
+"I had not yet clearly separated the issue of price from that of freedom. We "
+"now recommend avoiding this expression when talking about free software. "
+"See <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware\"> "
+"<q>Confusing Words and Phrases</q></a> for more explanation."
+msgstr ""
+"<a name=\"f2a\"></a>\"Vermek\" [:give away] ifadesi, ücret ve özgürlük "
+"arasındaki ayrımın doğru konulmadığını gösteren bir başka 
belirtidir. "
+"Günümüzde özgür yazılımdan bahsederken bu ifadeden kaçınmanızı 
öneriyoruz. "
+"Ayrıntılı bir açıklama için <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#GiveAwaySoftware\"> <q>kafa karıştıran kelimeler ve ifadeler</q></a> "
+"bağlantısını ziyaret ediniz."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid "<a name=\"f3\"></a>Several such companies now exist."
+msgstr "Buna benzer bir çok şirket günümüzde vardır."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f4\"></a> Although it is a charity rather than a company, the Free "
+"Software Foundation for 10 years raised most of its funds from its "
+"distribution service. You can <a href=\"/order/order.html\">order things "
+"from the FSF</a> to support its work."
+msgstr ""
+"<a name=\"f4\"></a> Bir firma olmaktan çok bir hayır kurumu olmasına 
rağmen, "
+"Özgür Yazılım Vakfı 10 yıldır finansmanının çoğunu dağıtım 
hizmetinden "
+"sağlamaktadır. <a href=\"/order/order.html\">FSF'den birşeyler satın 
alarak</"
+"a> çalışmasını destekleyebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f5\"></a>A group of computer companies pooled funds around 1991 to "
+"support maintenance of the GNU C Compiler."
+msgstr ""
+"<a name=\"f5\"></a>GNU C Derleyicisinin devamlılığının desteklenmesi 
için, "
+"bir grup bilgisayar firması 1991'de finansman sağladı."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f6\"></a>In the 1980s I had not yet realized how confusing it was "
+"to speak of &ldquo;the issue&rdquo; of &ldquo;intellectual property&rdquo;. "
+"That term is obviously biased; more subtle is the fact that it lumps "
+"together various disparate laws which raise very different issues. Nowadays "
+"I urge people to reject the term &ldquo;intellectual property&rdquo; "
+"entirely, lest it lead others to suppose that those laws form one coherent "
+"issue. The way to be clear is to discuss patents, copyrights, and "
+"trademarks separately. See <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">further "
+"explanation</a> of how this term spreads confusion and bias."
+msgstr ""
+"<a name=\"f6\"></a> 1980lerde \"fikri mülkiyet hakları\" [:intellectual "
+"property] \"konusunda\" konuşmanın ne kadar karışık olduğunu 
farketmemiştim. "
+"Terim açıktır ki taraflıdır; çok kurnaz gerçek şudur ki çok farklı 
konular "
+"üzerine tamamen farklı yasaları bir araya getirmektedir. Bu günlerde "
+"kişilerin \"fikri mülkiyet hakları\" terimini tamamen redetmesine "
+"çabalıyorum, başkaları bunun uyumlu, tutarlı bir konu olduğunu 
sanmasın "
+"diye. Açık olmanın bir yolu patentleri, telif hakkını, ve markaları 
ayrı "
+"ayrı tartışmaktır. <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">Daha fazla "
+"açıklamayla</a> bu terimin yaydığı karışıklık ve taraflılığı 
görebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f7\"></a>Subsequently we learned to distinguish between &ldquo;"
+"free software&rdquo; and &ldquo;freeware&rdquo;. The term &ldquo;"
+"freeware&rdquo; means software you are free to redistribute, but usually you "
+"are not free to study and change the source code, so most of it is not free "
+"software. See <a href=\"/philosophy/words-to-avoid.html#Freeware\"> "
+"<q>Confusing Words and Phrases</q></a> for more explanation."
+msgstr ""
+"<a name=\"f7\"></a>Sonradan \"özgür yazılım\" ve \"ücretsiz yazılım\" 
[:"
+"freeware] terimlerini ayırmayı öğrendik. \"Ücretsiz yazılım\" 
teriminin "
+"anlamı dağıtmakta özgür olduğunuz, ancak genellikle kaynak kodu "
+"çalışamayacağınız, değiştiremeyeceğinizdir, bu yüzden çoğu 
özgür yazılım "
+"değildir. Daha fazla açıklama için <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
+"html#Freeware\">kafa karıştıran kelimeler ve ifadeler</a>e ziyaret ediniz."
+
+# type: Content of: <ol><li>
+msgid ""
+"<a name=\"f8\"></a>I think I was mistaken in saying that proprietary "
+"software was the most common basis for making money in software. It seems "
+"that actually the most common business model was and is development of "
+"custom software. That does not offer the possibility of collecting rents, "
+"so the business has to keep doing real work in order to keep getting "
+"income. The custom software business would continue to exist, more or less "
+"unchanged, in a free software world. Therefore, I no longer expect that "
+"most paid programmers would earn less in a free software world."
+msgstr ""
+"<a name=\"f8\"></a>Özel mülk yazılımın yazılımda en yaygın para 
kazanma yolu "
+"olduğunu söylemekle yanılmışım. Gerçekte en yaygın iş modeli 
özelleştirilmiş "
+"yazılım geliştirilmesidir. Bu kiraların toplanması olasılığını "
+"önermemektedir, böylece firmalar getiri edinmeye yönelik olarak gerçek "
+"çalışmayı sürdürmelidir. Özelleştirilmiş yazılım iş dünyası 
özgür yazılım "
+"dünyasında da varolmaya devam edecektir, fazla veya az değişmeden. Bu "
+"yüzden, çoğu ücretli programcının özgür yazılım dünyasında daha 
az "
+"kazanmasını artık beklemiyorum."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1985, 1993, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 Free Software "
+"Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Permission is granted to anyone to make or distribute verbatim copies of "
+"this document, in any medium, provided that the copyright notice and "
+"permission notice are preserved, and that the distributor grants the "
+"recipient permission for further redistribution as permitted by this "
+"notice. <br /> Modified versions may not be made."
+msgstr ""
+"Bu belgenin aynı kopyalarının yapılmasına veya herhangi bir ortamda "
+"dağıtılmasına bu telif hakkı ve izin açıklamalarının aynen yer 
alması "
+"koşuluyla ve dağıtıcının alıcıya aynı izni daha fazla dağıtım 
için vermesi "
+"şartıyla izin verilmektedir. <br /> Değiştirilmiş sürümler yapılamaz."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]