www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy free-doc.html po/free-doc.tr.po


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/philosophy free-doc.html po/free-doc.tr.po
Date: Tue, 12 Jan 2010 14:51:08 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/12 14:51:08

Modified files:
    philosophy   : free-doc.html 
Added files:
    philosophy/po : free-doc.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/free-doc.html?cvsroot=www&r1=1.27&r2=1.28
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/free-doc.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: free-doc.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/free-doc.html,v
retrieving revision 1.27
retrieving revision 1.28
diff -u -b -r1.27 -r1.28
--- free-doc.html    15 Dec 2009 14:59:03 -0000   1.27
+++ free-doc.html    12 Jan 2010 14:51:02 -0000   1.28
@@ -165,7 +165,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/12/15 14:59:03 $
+$Date: 2010/01/12 14:51:02 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -232,6 +232,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/free-doc.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Tamil -->
 <li><a 
href="/philosophy/free-doc.ta.html">&#2980;&#2990;&#3007;&#2996;&#3021;</a>&nbsp;[ta]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/free-doc.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/free-doc.tr.po
===================================================================
RCS file: po/free-doc.tr.po
diff -N po/free-doc.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/free-doc.tr.po  12 Jan 2010 14:51:05 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,376 @@
+# Turkish translations for free-doc.html package
+# free-doc.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the free-doc.html package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: free-doc.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-16 04:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-12 15:45+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Free Software and Free Manuals - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar - GNU Projesi - Özgür Yazılım 
Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Free Software and Free Manuals"
+msgstr "Özgür Yazılım ve Özgür Kılavuzlar"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">The GNU Free Documentation License</a>"
+msgstr "<a href=\"/copyleft/fdl.html\">GNU Özgür Belgeleme Lisansı</a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The biggest deficiency in free operating systems is not in the "
+"software&mdash;it is the lack of good free manuals that we can include in "
+"these systems. Many of our most important programs do not come with full "
+"manuals. Documentation is an essential part of any software package; when "
+"an important free software package does not come with a free manual, that is "
+"a major gap. We have many such gaps today."
+msgstr ""
+"Özgür işletim sistemlerimizdeki en büyük eksiklik yazılımda değildir, 
en "
+"büyük eksiklik, sistemlerimize dahil edebildiğimiz iyi özgür belgelerin "
+"olmamasıdır. Bizim çoğu önemli programımız tam kılavuzlara sahip 
değildir. "
+"Belgeleme, her türlü yazılım paketinin önemli bir parçasıdır; önemli 
bir "
+"özgür yazılım paketi iyi bir özgür belgeyle birlikte verilmediğinde, 
bu "
+"büyük bir eksikliktir. Günümüzde bu gibi eksikliklerimiz vardır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Once upon a time, many years ago, I thought I would learn Perl. I got a "
+"copy of a free manual, but I found it hard to read. When I asked Perl users "
+"about alternatives, they told me that there were better introductory "
+"manuals&mdash;but those were not free."
+msgstr ""
+"Yıllar önce, bir zamanlar, Perl öğrenebileceğimi düşünmüştüm. 
Özgür "
+"kılavuzdan bir kopya edinmiş ancak bu kılavuzu okumakta zorlanmıştım. 
Perl "
+"kullanıcılarına başka kılavuzlar olup olmadığını sorduğumda, daha 
iyi "
+"anlatımlı kılavuzların olduğunu ancak bunların ücretsiz olmadığını 
"
+"öğrenmiştim."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Why was this? The authors of the good manuals had written them for O'Reilly "
+"Associates, which published them with restrictive terms&mdash;no copying, no "
+"modification, source files not available&mdash;which exclude them from the "
+"free software community."
+msgstr ""
+"Bunun nedeni neydi? İyi kılavuzlar O’Reilly Associates için 
yazılmıştı ve bu "
+"kılavuzlar kısıtlayıcı terimlerle yayınlanmıştı, kopyalama ve 
değiştirme "
+"yasaktı, kaynak dosyalarına ulaşılamamaktaydı, özgür yazılım 
topluluğundan "
+"hariç tutulmaktaydılar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That wasn't the first time this sort of thing has happened, and (to our "
+"community's great loss) it was far from the last. Proprietary manual "
+"publishers have enticed a great many authors to restrict their manuals since "
+"then. Many times I have heard a GNU user eagerly tell me about a manual "
+"that he is writing, with which he expects to help the GNU Project&mdash;and "
+"then had my hopes dashed, as he proceeded to explain that he had signed a "
+"contract with a publisher that would restrict it so that we cannot use it."
+msgstr ""
+"Bu olay, bu tip bir olayın ilk meydana gelişi değildi ve (topluluğumuz 
için "
+"büyük bir kayıptır ki) son olacak gibi de görünmüyordu. Özel mülk 
kılavuz "
+"yayıncıları, o zamandan beri birçok yazarını kılavuzlarını 
kısıtlamaları "
+"konusunda kandırmıştır. Birçok kereler, bir GNU kullanıcısının 
yazmakta "
+"olduğu bir kılavuz konusunda bana hevesli bir şekilde bir şeyler 
anlattığını "
+"duydum, bu kullanıcılar, bu yazdıklarıyla GNU projesine yardımcı olmak "
+"istemişti, ve daha sonra, umutlarım söndü, çünkü bu kullanıcılar, 
bizim "
+"kullanamayacağız şekilde bir yayıncı ile anlaşıp bir sözleşme 
imzaladığını "
+"söyledi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Given that writing good English is a rare skill among programmers, we can "
+"ill afford to lose manuals this way."
+msgstr ""
+"Programcıların iyi İngilizce yazamadıklarını göz önünde 
bulundurursak, "
+"kılavuzların bu şekilde işlevsizleştiğini de görürüz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free documentation, like free software, is a matter of freedom, not price. "
+"The problem with these manuals was not that O'Reilly Associates charged a "
+"price for printed copies&mdash;that in itself is fine. (The Free Software "
+"Foundation <a href=\"/doc/doc.html#DescriptionsOfGNUDocumentation\">sells "
+"printed copies</a> of free <a href=\"/doc/doc.html\">GNU manuals</a>, too.) "
+"But GNU manuals are available in source code form, while these manuals are "
+"available only on paper. GNU manuals come with permission to copy and "
+"modify; the Perl manuals do not. These restrictions are the problems."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım gibi özgür belgeleme de ücretle ilgili değil 
özgürlükle ilgili "
+"bir husustur. Bu kılavuzlarla ilgili sorun, O’Reilly Associates’in 
kopyalar "
+"için bir ücret istemesi değildir, bununla ilgili bir sorun yoktur. 
(Özgür "
+"yazılım vakfı özgür <a href=\"/doc/doc.html\">GNU kılavuzları</a>nın 
<a "
+"href=\"/doc/doc.html#DescriptionsOfGNUDocumentation\">baskılı 
kopyalarını</"
+"a> da satmaktadır.) Ancak GNU kılavuzları, kaynak kodu biçiminde "
+"sağlanabilirken, özel mülk kılavuzlar yalnızca kağıt biçiminde elde "
+"edilebilmektedir. GNU kılavuzları kopyalama ve değiştirme izniyle 
birlikte "
+"gelir; Perl kılavuzları için durum farklıdır. Bu kısıtlamalar 
problemlerdir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The criterion for a free manual is pretty much the same as for free "
+"software: it is a matter of giving all users certain freedoms. "
+"Redistribution (including commercial redistribution) must be permitted, so "
+"that the manual can accompany every copy of the program, on line or on "
+"paper. Permission for modification is crucial too."
+msgstr ""
+"Özgür bir belgeye ilişkin ölçütler, özgür yazılıma ilişkin 
ölçütlere oldukça "
+"benzerdir: ikisi de tüm kullanıcılara belirli özgürlüklerin 
verilmesiyle "
+"ilgilidir. Yeniden-dağıtıma (ticari yeniden-dağıtım dahil olmak üzere) 
izin "
+"verilebilir, böylece kılavuz, programın her kopyasıyla birlikte 
verilebilir, "
+"bu çevrim-içi ya da kağıt biçiminde olabilir. Değiştirmeye ilişkin 
izin de "
+"can alıcıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"As a general rule, I don't believe that it is essential for people to have "
+"permission to modify all sorts of articles and books. The issues for "
+"writings are not necessarily the same as those for software. For example, I "
+"don't think you or I are obliged to give permission to modify articles like "
+"this one, which describe our actions and our views."
+msgstr ""
+"Genel bir kural olarak, insanların tüm yazı ve kitap tiplerini 
değiştirme "
+"izinlerinin olmasının gerekli olduğuna inanmıyorum. Yazılara ilişkin "
+"hususların, yazılıma ilişkin hususlarla mutlaka aynı olması gerekmez. "
+"Örneğin, bizim görüşlerimizi ve hareketlerimizi tanımlayan bu yazı 
gibi "
+"yazıların değiştirilmesine sizin ve benim izin vermek zorunda olduğumuzu 
"
+"düşünmüyorum."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But there is a particular reason why the freedom to modify is crucial for "
+"documentation for free software. When people exercise their right to modify "
+"the software, and add or change its features, if they are conscientious they "
+"will change the manual too&mdash;so they can provide accurate and usable "
+"documentation with the modified program. A manual which forbids programmers "
+"from being conscientious and finishing the job, or more precisely requires "
+"them to write a new manual from scratch if they change the program, does not "
+"fill our community's needs."
+msgstr ""
+"Özgür yazılıma ilişkin belgeleme için değiştirme özgürlüğünün 
niçin can "
+"alıcı olduğuna ilişkin belirli bir neden vardır. İnsanlar, yazılımı "
+"değiştirme ve özelliklerine ekleme yapma ya da değiştirme hakkını "
+"kullandıklarında, özenlilerse, kılavuzunu da değiştireceklerdir, 
böylece "
+"değiştirilmiş programla doğru ve kullanılabilir belgeleme 
sağlanabilecektir. "
+"Programcıların özen gösterip işlerini bitirmelerini engelleyen bir 
kılavuz "
+"veya programı değiştirdiklerinde sıfırdan yeni bir kılavuz 
yazmalarını "
+"gerektiren bir kılavuz, topluluğumuzun ihtiyaçlarını karşılamaz. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"While a blanket prohibition on modification is unacceptable, some kinds of "
+"limits on the method of modification pose no problem. For example, "
+"requirements to preserve the original author's copyright notice, the "
+"distribution terms, or the list of authors, are OK. It is also no problem "
+"to require modified versions to include notice that they were modified, even "
+"to have entire sections that may not be deleted or changed, as long as these "
+"sections deal with nontechnical topics. (Some GNU manuals have them.)"
+msgstr ""
+"Değişiklik üzerinde sınırsız bir yasak kabul edilemezken, değiştirme 
yöntemi "
+"üzerindeki bazı sınır tipleri hiçbir problem oluşturmaz. Örneğin, 
orijinal "
+"yazarın telif hakkı uyarısının, dağıtım terimlerinin ya da yazar 
listesinin "
+"korunmasına ilişkin şartlar uygundur. Ayrıca değiştirilmiş 
sürümlerin "
+"değiştirilmiş olduklarına dair uyarıyı içermelerini istemekte, hatta "
+"silinemeyen ya da değiştirilemeyen bölümlere (söz konusu bölümler 
teknik-"
+"olmayan başlıkları ele aldığı sürece) sahip olmakta da bir problem 
yoktur. "
+"(Bazı GNU kılavuzlarında bu vardır.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"These kinds of restrictions are not a problem because, as a practical "
+"matter, they don't stop the conscientious programmer from adapting the "
+"manual to fit the modified program. In other words, they don't block the "
+"free software community from making full use of the manual."
+msgstr ""
+"Bu şekildeki kısıtlamalar bir problem teşkil etmez çünkü pratik bir 
konu "
+"olarak, özenli programcıyı, kılavuzu, değiştirilmiş programa 
uyarlamaktan "
+"alıkoymaz. Başka bir deyişle, özgür yazılım topluluğunun kılavuzun 
tam "
+"kullanımını sağlamasını engellemezler. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, it must be possible to modify all the <em>technical</em> content of "
+"the manual, and then distribute the result through all the usual media, "
+"through all the usual channels; otherwise, the restrictions do block the "
+"community, the manual is not free, and so we need another manual."
+msgstr ""
+"Ancak, kılavuzun tüm <em>teknik</em> içeriğinin değiştirilebilmesi ve 
daha "
+"sonra sonucun tüm genel ortamda tüm genel kanallar aracılığıyla 
dağıtılması "
+"mümkün olmalıdır; aksi takdirde, kısıtlamalar topluluğu engeller, 
kılavuz "
+"özgür değilse başka bir kılavuza ihtiyaç duyarız. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Unfortunately, it is often hard to find someone to write another manual when "
+"a proprietary manual exists. The obstacle is that many users think that a "
+"proprietary manual is good enough&mdash;so they don't see the need to write "
+"a free manual. They do not see that the free operating system has a gap "
+"that needs filling."
+msgstr ""
+"Maalesef, özel mülk bir kılavuz var olduğunda, başka bir kılavuz 
yazacak "
+"birini bulmamız genellikle zordur. Temel engel, birçok kullanıcının 
özel "
+"mülk bir kılavuzun yeterince iyi olduğunu düşünmesidir, bu nedenle, 
özgür "
+"bir kılavuzun yazılmasına ihtiyaç olduğunu göremezler. Özgür işletim 
"
+"sisteminin, doldurulması gereken bir boşluğa sahip olduğunu görmezler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Why do users think that proprietary manuals are good enough? Some have not "
+"considered the issue. I hope this article will do something to change that."
+msgstr ""
+"Kullanıcılar niçin özel mülk kılavuzların yeterince iyi olduğunu "
+"düşünmektedir? Bazıları bu konuyu düşünmemiştir. Umarım ki bu 
yazı, bunu "
+"değiştirmek için bir şeyler yapacaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Other users consider proprietary manuals acceptable for the same reason so "
+"many people consider proprietary software acceptable: they judge in purely "
+"practical terms, not using freedom as a criterion. These people are "
+"entitled to their opinions, but since those opinions spring from values "
+"which do not include freedom, they are no guide for those of us who do value "
+"freedom."
+msgstr ""
+"Diğer kullanıcılar, özel mülk kılavuzları, birçok insanın özel 
mülk "
+"yazılımın kabul edilebilir olduğunu düşünmesiyle aynı nedenle kabul "
+"edilebilir olarak değerlendirmektedir: tamamen pratik ölçütler üzerinden 
"
+"değerlendirme yapmaktadırlar, özgürlüğü bir ölçüt olarak "
+"kullanmamaktadırlar. Bu insanların böyle düşünmeye hakları vardır, 
ancak bu "
+"fikirler, özgürlüğü içermeyen değerlerden kaynaklandıkları için, 
özgürlüğe "
+"değer veren bizim gibi insanlar için yol gösterici değildir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please spread the word about this issue. We continue to lose manuals to "
+"proprietary publishing. If we spread the word that proprietary manuals are "
+"not sufficient, perhaps the next person who wants to help GNU by writing "
+"documentation will realize, before it is too late, that he must above all "
+"make it free."
+msgstr ""
+"Lütfen bu konudaki görüşlerimizi daha fazla yayın. Kılavuzlarımızı 
özel mülk "
+"şeklinde yayınlanmasından ötürü kaybetmeye devam etmekteyiz. Özel 
mülk "
+"kılavuzların yeterli olmadığını söylersek, belki de, belge 
hazırlayarak "
+"GNU’ya yardım etmek isteyen bir sonraki kimse, çok geç olmadan hepsinin "
+"ötesinde öncelikle özgürlüğe önem vermesi gerektiğini fark edecektir. 
"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We can also encourage commercial publishers to sell free, copylefted manuals "
+"instead of proprietary ones. One way you can help this is to check the "
+"distribution terms of a manual before you buy it, and prefer copylefted "
+"manuals to non-copylefted ones."
+msgstr ""
+"Ayrıca ticari yayıncıları, özel mülk kılavuzlar yerine özgür, 
copyleft "
+"edilmiş kılavuzlar satmak için de yüreklendirebiliriz. Bunu sağlamanın 
bir "
+"yolu da, satın almadan önce bir kılavuzun dağıtımını kontrol etmek ve 
"
+"copyleft olmayan kılavuzlardan çok copyleft kılavuzları tercih etmektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"[Note: We maintain a <a href=\"/doc/other-free-books.html\">page that lists "
+"free books available from other publishers</a>]."
+msgstr ""
+"[Not: Özgür Yazılım Vakfının, diğer yayıncılardan satın alınabilen 
özgür "
+"kitapları listeleyen <a href=\"/doc/other-free-books.html\">bir 
sayfamız</a> "
+"vardır.]"
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
+"2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any "
+"medium, provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
+"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]