www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy right-to-read.html words-to-avoi...


From: Ali Servet Donmez
Subject: www/philosophy right-to-read.html words-to-avoi...
Date: Mon, 25 Jan 2010 15:08:17 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Ali Servet Donmez <exalted>   10/01/25 15:08:17

Modified files:
    philosophy   : right-to-read.html words-to-avoid.html 
Added files:
    philosophy/po : right-to-read.tr.po words-to-avoid.tr.po 

Log message:
    New translation.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.html?cvsroot=www&r1=1.40&r2=1.41
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.html?cvsroot=www&r1=1.116&r2=1.117
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/right-to-read.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/words-to-avoid.tr.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: right-to-read.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.html,v
retrieving revision 1.40
retrieving revision 1.41
diff -u -b -r1.40 -r1.41
--- right-to-read.html 27 Oct 2009 11:43:37 -0000   1.40
+++ right-to-read.html 25 Jan 2010 15:08:11 -0000   1.41
@@ -360,7 +360,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/10/27 11:43:37 $
+$Date: 2010/01/25 15:08:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -424,6 +424,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: words-to-avoid.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.html,v
retrieving revision 1.116
retrieving revision 1.117
diff -u -b -r1.116 -r1.117
--- words-to-avoid.html 10 Dec 2009 19:57:42 -0000   1.116
+++ words-to-avoid.html 25 Jan 2010 15:08:11 -0000   1.117
@@ -686,7 +686,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2009/12/10 19:57:42 $
+$Date: 2010/01/25 15:08:11 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -734,6 +734,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/right-to-read.tr.po
===================================================================
RCS file: po/right-to-read.tr.po
diff -N po/right-to-read.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/right-to-read.tr.po   25 Jan 2010 15:08:14 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,741 @@
+# Turkish translations for right-to-read.html package
+# right-to-read.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the right-to-read.html 
package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: right-to-read.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-10-27 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-25 16:03+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "The Right to Read - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr "Okuma Hakkı - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "The Right to Read"
+msgstr "Okuma Hakkı"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"by <a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.stallman.org/\";><strong>Richard Stallman</strong></a>"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<em>This article appeared in the February 1997 issue of "
+"<strong>Communications of the ACM</strong> (Volume 40, Number 2).</em>"
+msgstr ""
+"Bu yazı <strong>Communications of the ACM</strong> (Cilt 40, Sayı 2) Şubat 
"
+"1997 yayınında yer almıştır."
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"From <cite>The Road To Tycho</cite>, a collection of articles about the "
+"antecedents of the Lunarian Revolution, published in Luna City in 2096."
+msgstr ""
+"2096 yılında Ay Şehrinde yayınlanan Ay Devriminin ataları hakkındaki "
+"yazıların derlemesi olan “Tycho’ya Giden Yol”dan alınmıştır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"For Dan Halbert, the road to Tycho began in college&mdash;when Lissa Lenz "
+"asked to borrow his computer. Hers had broken down, and unless she could "
+"borrow another, she would fail her midterm project. There was no one she "
+"dared ask, except Dan."
+msgstr ""
+"Dan Halbert için, Tycho’ya Giden Yol, fakültede Lissa Lenz 
bilgisayarını "
+"ödünç almak istediğinde başladı. Lissa’nın bilgisayarı bozulmuştu 
ve başka "
+"bir bilgisayar ödünç alamazsa, dönem ödevinden kalacaktı. Dan hariç "
+"bilgisayarını isteyebileceği biri yoktu."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This put Dan in a dilemma. He had to help her&mdash;but if he lent her his "
+"computer, she might read his books. Aside from the fact that you could go "
+"to prison for many years for letting someone else read your books, the very "
+"idea shocked him at first. Like everyone, he had been taught since "
+"elementary school that sharing books was nasty and wrong&mdash;something "
+"that only pirates would do."
+msgstr ""
+"Bu durum, Dan’ı bir ikileme soktu. Lissa’ya yardım etmesi gerekiyordu, 
ama "
+"ona bilgisayarını verse, Lissa kitaplarını okuyabilirdi. Başka birinin "
+"kitaplarını okumasına izin verdiği için yıllarca hapse mahkum olması "
+"gerçeğinin yanı sıra, yalnızca bu fikir onu şok etmeye yetti bile. 
Herkes "
+"gibi, ona da ilkokuldan beri kitap paylaşımının kötü bir şey olduğu "
+"öğretilmişti, bunu yalnızca korsanlar yapardı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And there wasn't much chance that the SPA&mdash;the Software Protection "
+"Authority&mdash;would fail to catch him. In his software class, Dan had "
+"learned that each book had a copyright monitor that reported when and where "
+"it was read, and by whom, to Central Licensing. (They used this information "
+"to catch reading pirates, but also to sell personal interest profiles to "
+"retailers.) The next time his computer was networked, Central Licensing "
+"would find out. He, as computer owner, would receive the harshest "
+"punishment&mdash;for not taking pains to prevent the crime."
+msgstr ""
+"Ve SPA’nın, Yazılım Koruma Biriminin, onu yakalayamama ihtimali 
düşüktü. "
+"Yazılım sınıfında, Dan, her kitabın Merkezi Lisanslamaya ne zaman ve 
nerede "
+"ve kim tarafından okunduğunu raporlayan bir telif hakkı izleyicisine [:"
+"monitor] sahip olduğunu öğrenmişti. (Merkez bu bilgileri okuyucu 
korsanları "
+"yakalamak için kullandığı gibi, ayrıca kişisel ilgi profillerini "
+"perakendecilere satmak için de kullanmaktaydı.) Bilgisayarının ağa bir "
+"sonraki bağlanışında, Merkezi Lisanslama bu bilgiyi bulacaktı. 
Bilgisayar "
+"sahibi olarak, o, suçu önlemediği için ciddi bir ceza alabilirdi. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, Lissa did not necessarily intend to read his books. She might "
+"want the computer only to write her midterm. But Dan knew she came from a "
+"middle-class family and could hardly afford the tuition, let alone her "
+"reading fees. Reading his books might be the only way she could graduate. "
+"He understood this situation; he himself had had to borrow to pay for all "
+"the research papers he read. (Ten percent of those fees went to the "
+"researchers who wrote the papers; since Dan aimed for an academic career, he "
+"could hope that his own research papers, if frequently referenced, would "
+"bring in enough to repay this loan.)"
+msgstr ""
+"Tabi ki, Lissa kitaplarını okuma niyetinde olmayabilirdi. Bilgisayarı "
+"yalnızca dönem ödevini yazmak için istemiş olabilirdi. Ancak Dan 
Lissa’nın "
+"orta-sınıf bir aileden geldiğini ve okuma ücretleri hariç okul harcını 
zar "
+"zor ödediğini biliyordu. Kitaplarını okumak, okuldan mezun olmasının 
tek "
+"yolu olabilirdi. Dan bu durumu anladı; kendisi de okuduğu tüm araştırma "
+"makalelerinin ücretini ödemek için borç almak zorunda kalmıştı. (bu "
+"ücretlerin % 10’u makaleleri yazan araştırmacılara gitmekteydi; Dan 
akademik "
+"kariyer yapmak istediği için, kendi araştırma makalelerine sıklıkla 
atıf "
+"yapılırsa, bunların yeterli ücreti sağlayacağını ummaktaydı.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Later on, Dan would learn there was a time when anyone could go to the "
+"library and read journal articles, and even books, without having to pay. "
+"There were independent scholars who read thousands of pages without "
+"government library grants. But in the 1990s, both commercial and nonprofit "
+"journal publishers had begun charging fees for access. By 2047, libraries "
+"offering free public access to scholarly literature were a dim memory."
+msgstr ""
+"Daha sonra, Dan, herhangi bir kimsenin, kütüphaneye gidip ücret ödemeden "
+"makale ve hatta kitap okuyabileceğini öğrendi. Hükümetin kütüphane 
bağışları "
+"olmaksızın binlerce sayfa okuyan bağımsız burslu öğrenciler vardı. 
Ancak "
+"1990’larda, hem ticari hem de kâr amaçlı olmayan yayıncılar, erişim 
için "
+"ücret talep etmeye başladı. 2047 yılı itibariyle, özgür erişim 
sağlayan "
+"kütüphaneler geçmişte kalmıştı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There were ways, of course, to get around the SPA and Central Licensing. "
+"They were themselves illegal. Dan had had a classmate in software, Frank "
+"Martucci, who had obtained an illicit debugging tool, and used it to skip "
+"over the copyright monitor code when reading books. But he had told too "
+"many friends about it, and one of them turned him in to the SPA for a reward "
+"(students deep in debt were easily tempted into betrayal). In 2047, Frank "
+"was in prison, not for pirate reading, but for possessing a debugger."
+msgstr ""
+"SPA ve Merkezi Lisanslama'dan kaçmanın elbette yolları vardı. Ancak 
bunlar "
+"yasal değildi. Dan’ın yazılım sınıfında, Frank Martucci adında bir 
sınıf "
+"arkadaşı vardı, Frank, yasadışı bir hata ayıklama (debugging) aracı 
temin "
+"etti ve bu aracı, kitap okurken, telif hakkı izleme kodunu atlatmak için "
+"kullandı. Ancak çok sayıda arkadaşına bu hata ayıklayıcıdan bahsetti 
ve bu "
+"arkadaşlarından biri, bir ödül karşılığında onu şikayet etti 
(borçta olan "
+"öğrenciler ele vermeye yatkındılar). 2047 yılında Frank hapishanedeydi, 
"
+"bunun nedeni yasak okuma yapması değil, hata ayıklayıcıyı 
bulundurmasıydı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dan would later learn that there was a time when anyone could have debugging "
+"tools. There were even free debugging tools available on CD or downloadable "
+"over the net. But ordinary users started using them to bypass copyright "
+"monitors, and eventually a judge ruled that this had become their principal "
+"use in actual practice. This meant they were illegal; the debuggers' "
+"developers were sent to prison."
+msgstr ""
+"Dan daha sonra herkesin hata ayıklama araçlarına geçmişte sahip 
olabildiği "
+"bir zaman olduğunu öğrendi. CD üzerinde edinilebilen ya da İnternetten "
+"indirilebilen özgür hata ayıklama araçları bile vardı. Ancak sıradan "
+"kullanıcılar, bunu, telif hakkı izleyicilerini atlatmak etmek için "
+"kullanmaya başladığı için bir hakem, gerçek uygulamada, bunun, hata "
+"ayıklayıcıların temel kullanımı haline geldiğine karar verdi. Bu, 
onların "
+"yasadışı olduğu anlamına gelmekteydi; hata ayıklayıcıların 
geliştiricileri "
+"hapse gönderildi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Programmers still needed debugging tools, of course, but debugger vendors in "
+"2047 distributed numbered copies only, and only to officially licensed and "
+"bonded programmers. The debugger Dan used in software class was kept behind "
+"a special firewall so that it could be used only for class exercises."
+msgstr ""
+"Tâbi ki programcılar hâlâ hata ayıklama araçlarına ihtiyaç 
duymaktaydı ancak "
+"2047’de hata ayıklayıcı satıcıları yalnızca numaralı kopyaları, 
yalnızca "
+"resmi olarak lisanslı ve bağlı programcılara dağıttı. Dan’ın 
yazılım "
+"sınıfında kullandığı hata ayıklayıcı önemli bir güvenlik 
duvarının [:"
+"firewall] arkasında tutulmaktaydı, bu nedenle bu, yalnızca sınıf "
+"alıştırmaları için kullanılabilmekteydi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It was also possible to bypass the copyright monitors by installing a "
+"modified system kernel. Dan would eventually find out about the free "
+"kernels, even entire free operating systems, that had existed around the "
+"turn of the century. But not only were they illegal, like debuggers&mdash;"
+"you could not install one if you had one, without knowing your computer's "
+"root password. And neither the <abbr title=\"Federal Bureau of Investigation"
+"\">FBI</abbr> nor Microsoft Support would tell you that."
+msgstr ""
+"Değiştirilmiş bir sistem çekirdeği kurularak, telif hakkı 
izleyicilerinin "
+"atlatılması da mümkündü. Dan sonunda, özgür çekirdekleri de, hatta 
tamamen "
+"özgür işletim sistemlerini de öğrendi, bu sistemler yüzyılın sonunda 
vardı. "
+"Ancak bunlar, hata ayıklayıcılar gibi yasa dışıydı, ayrıca bir taneye 
sahip "
+"olsanız bile, bilgisayarınızın kök [:root] şifresini bilmeden bir tane "
+"kuramıyordunuz. Ve <abbr title=\"Federal Bureau of Investigation\">FBI</"
+"abbr> ya da Microsoft Destek size şifreyi söylemezdi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dan concluded that he couldn't simply lend Lissa his computer. But he "
+"couldn't refuse to help her, because he loved her. Every chance to speak "
+"with her filled him with delight. And that she chose him to ask for help, "
+"that could mean she loved him too."
+msgstr ""
+"Dan sonunda Lissa’ya bilgisayarını veremeyeceğine karar verdi. Ama ona "
+"yardım etmek de istiyordu çünkü onu seviyordu. Lissa ile her konuşma 
fırsatı "
+"Dan’ın içini mutlulukla dolduruyordu. Ve yardım istemek için 
Lissa’nın Dan’ı "
+"seçmiş olması da Lissa’nın da Dan’ı sevdiği anlamına gelebilirdi. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dan resolved the dilemma by doing something even more unthinkable&mdash;he "
+"lent her the computer, and told her his password. This way, if Lissa read "
+"his books, Central Licensing would think he was reading them. It was still "
+"a crime, but the SPA would not automatically find out about it. They would "
+"only find out if Lissa reported him."
+msgstr ""
+"Dan, daha da akla gelmeyen bir şey yaparak bu ikilemi çözdü, Lissa’ya "
+"bilgisayarı verdi ve ona şifresini söyledi. Bu şekilde, Lissa 
kitaplarını "
+"okursa, Merkezi Lisanslama kitapları Dan’ın okuduğunu düşünecekti. 
Bu, yine "
+"de bir suçtu ama SPA, bu suçu otomatik olarak bulamazdı. Ancak Lissa "
+"bildirirse bulabilirlerdi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Of course, if the school ever found out that he had given Lissa his own "
+"password, it would be curtains for both of them as students, regardless of "
+"what she had used it for. School policy was that any interference with "
+"their means of monitoring students' computer use was grounds for "
+"disciplinary action. It didn't matter whether you did anything "
+"harmful&mdash;the offense was making it hard for the administrators to check "
+"on you. They assumed this meant you were doing something else forbidden, "
+"and they did not need to know what it was."
+msgstr ""
+"Tabi ki, Dan’ın Lissa’ya kendi şifresini vermiş olduğunu okul 
yönetimi fark "
+"ederse, Lissa’nın bunu ne için kullandığına bağlı olmaksızın, 
ikisinin de "
+"okul hayatları sona erecekti. Okulun politikası, bunun bir disiplin suçu "
+"olduğu yönündeydi. Zararlı bir şey yapıp yapmamanız önemli değildi, 
suç, "
+"yöneticilerin sizi kontrol etmesini zorlaştırmaktaydı. Okul yönetimi, 
bunun, "
+"yasak bir şey yapmakta olduğunuz anlamına geldiğini varsaymaktaydı ve bu 
"
+"yasak şeyin ne olduğunu bilmeleri gerekmezdi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Students were not usually expelled for this&mdash;not directly. Instead "
+"they were banned from the school computer systems, and would inevitably fail "
+"all their classes."
+msgstr ""
+"Öğrenciler genelde bu nedenle atılmamaktaydı, en azından doğrudan 
değil. "
+"Bunun yerine, öğrencilerin okul bilgisayar sistemlerine girmeleri "
+"yasaklanmakta ve bu da kaçınılmaz bir şekilde tüm derslerden 
kalmalarına "
+"neden olmaktaydı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Later, Dan would learn that this kind of university policy started only in "
+"the 1980s, when university students in large numbers began using computers. "
+"Previously, universities maintained a different approach to student "
+"discipline; they punished activities that were harmful, not those that "
+"merely raised suspicion."
+msgstr ""
+"Daha sonra, Dan, bu üniversite politikasının yalnızca, çok sayıda 
üniversite "
+"öğrencisinin bilgisayar kullanmaya başladığı 1980’lerde başlamış 
olduğunu "
+"öğrendi. Önceden, üniversiteler, öğrenci disiplininde farklı bir 
yaklaşıma "
+"sahipti; üniversiteler, yalnızca şüphe yaratan etkinlikleri değil, 
zararlı "
+"etkinlikleri cezalandırmaktaydı. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Lissa did not report Dan to the SPA. His decision to help her led to their "
+"marriage, and also led them to question what they had been taught about "
+"piracy as children. The couple began reading about the history of "
+"copyright, about the Soviet Union and its restrictions on copying, and even "
+"the original United States Constitution. They moved to Luna, where they "
+"found others who had likewise gravitated away from the long arm of the SPA. "
+"When the Tycho Uprising began in 2062, the universal right to read soon "
+"became one of its central aims."
+msgstr ""
+"Lissa, Dan’ı SPA’ya bildirmedi. Dan’ın Lissa’ya yardım etmesi 
kararı, "
+"sonunda evlenmelerine kadar gitti ve ayrıca çocukken korsanlık hakkında "
+"onlara ne öğretildiğini sorgulamalarını sağladı. Çift, Sovyetler 
Birliği ve "
+"kopyalama konusundaki kısıtlamalar hakkında ve hatta orijinal Birleşik "
+"Devletler Anayasası hakkında telif hakkının tarihini okumaya başladı. "
+"Luna’ya taşındılar ve orada SPA’nın uzun kolundan benzer şekilde 
kaçan başka "
+"insanları tanıdılar. 2062 yılında, Tycho İsyanı başladığında, 
evrensel okuma "
+"hakkı, ana amaçlarından biri haline geldi."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "Author's Note"
+msgstr "Yazarın Notu"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "This note was updated in 2007."
+msgstr "Bu not 2007 yılında güncellenmiştir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The right to read is a battle being fought today. Although it may take 50 "
+"years for our present way of life to fade into obscurity, most of the "
+"specific laws and practices described above have already been proposed; many "
+"have been enacted into law in the US and elsewhere. In the US, the 1998 "
+"Digital Millenium Copyright Act (DMCA) established the legal basis to "
+"restrict the reading and lending of computerized books (and other works as "
+"well). The European Union imposed similar restrictions in a 2001 copyright "
+"directive. In France, under the DADVSI law adopted in 2006, mere possession "
+"of a copy of DeCSS, the free program to decrypt video on a DVD, is a crime."
+msgstr ""
+"Okuma hakkı günümüzde hâlâ devam eden bir mücadeledir. Mevcut yaşam "
+"şeklimizin karanlığa gömülmesi 50 yıl alabilmesine rağmen, yukarıda "
+"açıklanan belirli kanunların ve uygulamaların birçoğu halihazırda "
+"önerilmiştir; birçoğu Amerika’da ve başka yerlerde 
kanunlaştırılmıştır. "
+"Amerika’da, 1998 Dijital Milenyum Telif Hakkı Hareketi, bilgisayara "
+"yüklenmiş kitapların (ve diğer verilerin) okunmasını ve ödünç 
verilmesini "
+"kısıtlamak için yasal bir taban oluşturmuştur. Avrupa Birliği, 2001 
telif "
+"hakkı direktifinde, benzer kısıtlamalar getirmiştir. Fransa'da, 2006'da "
+"kabul edilen DADVSI yasasıyla DeCSS'nin, DVD'deki videoları çözmek için "
+"program, bir kopyasına sadece sahip olmak bile suç sayılmaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 2001, Disney-funded Senator Hollings proposed a bill called the SSSCA "
+"that would require every new computer to have mandatory copy-restriction "
+"facilities that the user cannot bypass. Following the Clipper chip and "
+"similar US government key-escrow proposals, this shows a long-term trend: "
+"computer systems are increasingly set up to give absentees with clout "
+"control over the people actually using the computer system. The SSSCA was "
+"later renamed to the unpronounceable CBDTPA, which was glossed as the &ldquo;"
+"Consume But Don't Try Programming Act&rdquo;."
+msgstr ""
+"2001 yılında, Disney-finansmanlı Senatör Hollings, SSSCA (halen CBDTPA "
+"olarak adlandırılmaktadır) olarak adlandırılan bir yasa tasarısını "
+"önermiştir, SSSCA, her bilgisayarda, kullanıcının atlatamadığı 
zorunlu "
+"kopyalama-sınırlama özelliklerinin bulunmasını gerektirmektedir. Clipper 
"
+"yondası ve benzer ABD hükümeti anahtar-belge [:key-escrow] önerilerini "
+"düşünürsek, bu uzun soluklu bir eğilimi göstermektedir: bilgisayar "
+"sistemleri kullananlar üzerinde bir nüfuz kontrolü yaratmak üzere "
+"ayarlanıyor. SSSCA daha sonra telafuz edilmeyen CBDTPA olarak "
+"değiştirilmiştir, bu da \"Consume But Don't Try Programming Act\" [:Tüket 
"
+"Ama Programlama Eylemini Deneme] olarak mizahi bir şekilde açılmıştır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Republicans took control of the US senate shortly thereafter. They are "
+"less tied to Hollywood than the Democrats, so they did not press these "
+"proposals. Now that the Democrats are back in control, the danger is once "
+"again higher."
+msgstr ""
+"Hemen sonrasında ABD senatosu Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilmeye "
+"başladı. Hollywood'a Demokratlardan daha az bağlılar, bu yüzden 
önerileri "
+"zorlamadılar. Şimdi Demokratlar geri döndüler, tehlike yine yüksek bir "
+"düzeyde."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In 2001 the US began attempting to use the proposed Free Trade Area of the "
+"Americas (FTAA) treaty to impose the same rules on all the countries in the "
+"Western Hemisphere. The FTAA is one of the so-called &ldquo;free "
+"trade&rdquo; treaties, which are actually designed to give business "
+"increased power over democratic governments; imposing laws like the DMCA is "
+"typical of this spirit. The FTAA was effectively killed by Lula, President "
+"of Brazil, who rejected the DMCA requirement and others."
+msgstr ""
+"2001 yılında, Amerika, Batı Yarıküre’deki tüm ülkelerde aynı 
kuralları "
+"dayatmak için, önerilen Amerika’nın Özgür Ticaret Bölgesi 
anlaşmasını "
+"kullanmaya başlamıştır. FTAA, “özgür ticaret” anlaşması olarak 
adlandırılan "
+"ancak gerçekte şirketlere demokratik hükümetler üzerinde artırılmış 
güç "
+"sağlamak için tasarlanmış bir anlaşmadır. DMCA gibi kanunların 
dayatılması "
+"bu işin özünü oluşturmaktadır. FTAA, DMCA gereksinimlerini rededen 
Brezilya "
+"başkanı Lula ve diğerleri tarafından etkin bir şekilde yokedildi."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Since then, the US has imposed similar requirements on countries such as "
+"Australia and Mexico through bilateral &ldquo;free trade&rdquo; agreements, "
+"and on countries such as Costa Rica through another treaty, CAFTA. "
+"Ecuador's President Correa refused to sign a &ldquo;free trade&rdquo; "
+"agreement with the US, but I've heard Ecuador had adopted something like the "
+"DMCA in 2003."
+msgstr ""
+"O zamandan beri, ABD benzer gereksinimleri Avustralya ve Meksika gibi "
+"ülkelere \"serbest ticaret\" anlaşmaları ile dayatmaktadır, ve Kosta Rika 
"
+"gibi ülkelere başka bir anlaşma olan CAFTA ile dayatmaktadır. Ekvador "
+"başkanı Correa ABD ile \"serbest ticaret\" anlaşmasını imzalamayı 
redetti, "
+"ancak duyduğum kadarıyla Ekvador 2003 yılında DMCA benzeri bir şeyi 
kabul "
+"etti."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"One of the ideas in the story was not proposed in reality until 2002. This "
+"is the idea that the <abbr>FBI</abbr> and Microsoft will keep the root "
+"passwords for your personal computers, and not let you have them."
+msgstr ""
+"Hikayedeki fikirlerden biri 2002 yılına kadar önerilmemişti. Bu fikir "
+"<abbr>FBI</abbr>’ın ve Microsoft’un kişisel bilgisayarlar için kök 
şifreleri "
+"tutması ve onlara sahip olmanıza izin vermemesi fikridir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The proponents of this scheme have given it names such as &ldquo;trusted "
+"computing&rdquo; and &ldquo;Palladium&rdquo;. We call it <a href=\"/"
+"philosophy/can-you-trust.html\">&ldquo;treacherous computing&rdquo;</a> "
+"because the effect is to make your computer obey companies even to the "
+"extent of disobeying and defying you. This was implemented in 2007 as part "
+"of <a href=\"http://badvista.org/\";>Windows Vista</a>; we expect Apple to do "
+"something similar. In this scheme, it is the manufacturer that keeps the "
+"secret code, but the <abbr>FBI</abbr> would have little trouble getting it."
+msgstr ""
+"Bu tertibi önerenler, tasarıya \"güvenli işletim\" [:trusted computing] 
ve "
+"\"Palladium\" gibi isimler verdiler. Biz <a href=\"/philosophy/can-you-trust."
+"html\">\"güvensiz (hain) işletim\"</a> [:treacherous computing] diyoruz, "
+"çünkü bilgisayarınızın şirketlere itaat etmesine, size itaat 
etmemesine ve "
+"karşı gelmesine neden olmaktadır. Bu 2007 yılında <a 
href=\"http://badvista.";
+"org/\">Windows Vista</a>'nın bir parçası olarak gerçekleştirildi; 
Apple'ın "
+"da benzer bir şey yapmasını bekliyoruz. Bu tertipte, gizli kodu saklayan "
+"üreticinin kendisidir, ancak <abbr>FBI</abbr>'ın onu edinmesinde zorluk "
+"çekeceğini düşünmüyorum."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"What Microsoft keeps is not exactly a password in the traditional sense; no "
+"person ever types it on a terminal. Rather, it is a signature and "
+"encryption key that corresponds to a second key stored in your computer. "
+"This enables Microsoft, and potentially any web sites that cooperate with "
+"Microsoft, the ultimate control over what the user can do on his own "
+"computer."
+msgstr ""
+"Microsoft sakladığı geleneksel anlamda bir şifre değil; hiç bir kişi 
bunu "
+"bir terminalde yazmaz. Bunun yerine, bir imza ve saklanan bir ikinci "
+"anahtara karşılık gelen bir şifreleme anahtarıdır. Bu Microsoft'un, ve "
+"Microsoft ile işbirliği yapan herhangi bir web sitesinin, kullanıcının "
+"bilgisayarıyla yapabilecekleri üzerinde tam bir denetim sağlamasına 
elverir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Vista also gives Microsoft additional powers; for instance, Microsoft can "
+"forcibly install upgrades, and it can order all machines running Vista to "
+"refuse to run a certain device driver. The main purpose of Vista's many "
+"restrictions is to impose DRM (Digital Restrictions Management) that users "
+"can't overcome. The threat of DRM is why we have established the <a href="
+"\"http://DefectiveByDesign.org\";> DefectiveByDesign.org</a> campaign."
+msgstr ""
+"Vista ayrıca Microsoft'a ek güç verir; örneğin, Microsoft zorla "
+"yükseltmeleri kurdurabilir, ve Vista kullanan herhangi bir makinenin belli "
+"bir aygıt sürücüsünü çalıştırmasını engelleme emri verebilir. 
Vista'nın bir "
+"çok kısıtlamasının ana amacı DRM (Digital Restrictions Management)'ı "
+"dayatarak, kullanıcıların üstesinden gelmesine engel olmaktır. DRM 
tehlikesi "
+"yüzünden <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";> 
DefectiveByDesign.org</a> "
+"kampanyasını oluşturduk."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When this story was first written, the SPA was threatening small Internet "
+"service providers, demanding they permit the SPA to monitor all users. Most "
+"ISPs surrendered when threatened, because they cannot afford to fight back "
+"in court. One ISP, Community ConneXion in Oakland, California, refused the "
+"demand and was actually sued. The SPA later dropped the suit, but obtained "
+"the DMCA, which gave them the power they sought."
+msgstr ""
+"Bu yazı yazıldığında, SPA, küçük İnternet Hizmeti 
Sağlayıcılarını (Internet "
+"Service Provider - ISP) tehdit ediyor ve SPA’nın tüm kullanıcıları 
izlemesi "
+"için izin istiyordu. Birçok ISP, tehdit edildiğinde teslim oluyordu 
çünkü "
+"mahkemede savaşmaya güçleri yetmemekteydi (Atlanta Gazete-Kurumu (Journal-"
+"Constitution), 1 Ekim 96, D3). ISP’lerden bir tanesi, Oakland, "
+"Kaliforniya’daki ConneXion, istemi reddetti ve gerçekten de dava 
açıldı. SPA "
+"daha sonra davayı düşürdü ama DMCA’yı, yani, istediği gücü 
kendisine veren "
+"şeyi elde etti. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The SPA, which actually stands for Software Publisher's Association, has "
+"been replaced in its police-like role by the Business Software Alliance. "
+"The BSA is not, today, an official police force; unofficially, it acts like "
+"one. Using methods reminiscent of the erstwhile Soviet Union, it invites "
+"people to inform on their coworkers and friends. A BSA terror campaign in "
+"Argentina in 2001 made slightly veiled threats that people sharing software "
+"would be raped."
+msgstr ""
+"Yazılım Yayıncıları Birliğinin kısaltması olan SPA yerine bu 
polis-benzeri "
+"görevde BSA (Business Software Alliance) rol oynamaya başlamıştır. 
Günümüzde "
+"bu, resmi bir polis kuvveti değildir; resmi olmayan bir şekilde "
+"davranmaktadır. Eski Sovyetler Birliği’ni hatırlatan yöntemleri 
kullanarak, "
+"insanları birlikte çalıştıkları insanlar ve arkadaşları konusunda 
bilgi "
+"vermeye çağırırlar. 2001 yılında Arjantin’deki bir BSA kampanyası, 
yazılımı "
+"paylaşan kimselere ağır hapis cezaları verileceği şeklinde ciddi 
tehditlerde "
+"bulunmuştur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The university security policies described above are not imaginary. For "
+"example, a computer at one Chicago-area university displayed this message "
+"upon login:"
+msgstr ""
+"Yukarıda açıklanan üniversite güvenlik politikaları gerçektir. 
Örneğin, "
+"giriş yaptığınızda, Chicago-bölgesi üniversitelerinden birindeki bir "
+"bilgisayarda aşağıdaki mesajı görürsünüz:"
+
+# type: Content of: <blockquote><p>
+msgid ""
+"This system is for the use of authorized users only. Individuals using this "
+"computer system without authority or in the excess of their authority are "
+"subject to having all their activities on this system monitored and recorded "
+"by system personnel. In the course of monitoring individuals improperly "
+"using this system or in the course of system maintenance, the activities of "
+"authorized user may also be monitored. Anyone using this system expressly "
+"consents to such monitoring and is advised that if such monitoring reveals "
+"possible evidence of illegal activity or violation of University regulations "
+"system personnel may provide the evidence of such monitoring to University "
+"authorities and/or law enforcement officials."
+msgstr ""
+"Bu sistem yalnızca yetkili kullanıcıların kullanımı içindir. Yetkisiz 
olarak "
+"ya da yetkilerinin dışında bu bilgisayar sistemini kullanan bireylerin, 
tüm "
+"işlemleri, sistem personeli tarafından izlenecek ve kaydedilecektir. Bu "
+"sistem kullanılarak bireylerin düzgün olmayan bir şekilde izlenmesi ve "
+"sistemin bakımda olması durumunda, yetkili kullanıcıların işlemleri de "
+"izlenebilir. Bu sistemi kullanan kişi, bu gibi bir izlemenin olduğunu 
açık "
+"ve net bir şekilde kabul etmektedir ve bu izlemenin sonucunda, yasal olmayan 
"
+"bir işlem ya da Üniversite kurallarının çiğnenmesi gibi bir duruma "
+"rastlanırsa, sistem personeli bu izleme sonucunu Üniversite yetkililerine 
ve/"
+"veya kanun yürütme birimlerine bildirir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is an interesting approach to the Fourth Amendment: pressure most "
+"everyone to agree, in advance, to waive their rights under it."
+msgstr ""
+"Bu, Dördüncü Değişikliğe ilişkin ilginç bir yaklaşımdır: herkese 
ikna olması "
+"için baskı uygulayın, böylece haklarından vazgeçsinler."
+
+# type: Content of: <h3>
+msgid "References"
+msgstr "Kaynakça"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The administration's &ldquo;White Paper&rdquo;: Information Infrastructure "
+"Task Force, Intellectual Property and the National Information "
+"Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property "
+"Rights (1995)."
+msgstr ""
+"The administration's &ldquo;White Paper&rdquo;: Information Infrastructure "
+"Task Force, Intellectual Property and the National Information "
+"Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property "
+"Rights (1995)."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html\";>An "
+"explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a>, Pamela Samuelson, "
+"Wired, Jan. 1996"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html\";>An "
+"explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a>, Pamela Samuelson, "
+"Wired, Jan. 1996"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm\";>Sold Out</a>, "
+"James Boyle, New York Times, 31 March 1996"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm\";>Sold Out</a>, "
+"James Boyle, New York Times, 31 March 1996"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"Public Data or Private Data, Washington Post, 4 Nov 1996. We used to have a "
+"link to this, but Washinton Post has decided to start charging users who "
+"wishes to read articles on the web site and therefore we have decided to "
+"remove the link."
+msgstr ""
+"Public Data or Private Data, Washington Post, 4 Nov 1996. Buna bağlantı "
+"veriyorduk, ancak Washington Post web sitesindeki yazıları okumak isteyen "
+"kullanıcılardan para almaya başladı, bu yüzden bağlantıyı kaldırmaya 
karar "
+"verdik."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.public-domain.org/\";>Union for the Public Domain</"
+"a>&mdash;an organization which aims to resist and reverse the overextension "
+"of copyright and patent powers."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.public-domain.org/\";>Union for the Public Domain "
+"(Kamusal Alan için Birlik)</a>&mdash;Telif hakları ve patent güçlerinin "
+"genişlemesine karşı durmayı ve tersine çevirmeyi hedefleyen bir 
organizasyon"
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme "
+"Yazıları</cite></a> kitabında yayınlanmıştır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "<strong>Other Texts to Read</strong>"
+msgstr "<strong>Okunabilecek diğer metinler</strong>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Philosophy of the GNU Project</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">GNU Projesinin Felsefesi</a>"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/";
+"story/0,10801,49358,00.html\" id=\"COPYPROCTECTION\">Copy Protection: Just "
+"Say No</a>, Published in Computer World."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/";
+"story/0,10801,49358,00.html\" id=\"COPYPROCTECTION\">Copy Protection: Just "
+"Say No (Kopya Koruma: Sadece Hayır Deyin)</a>, Computer World'te "
+"yayınlanmıştır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The <a href=\"#AuthorsNote\">author's note</a> talks about the battle for "
+"the right to read and electronic surveillance. The battle is beginning now; "
+"here are links to two articles about technologies now being developed to "
+"deny you the right to read."
+msgstr ""
+"<a href=\"#AuthorsNote\">Yazarın notu</a> elektronik gözetleme ve okuma "
+"hakkı üzerine sürdürülen mücadele hakkındadır. Savaş şimdi 
başlamaktadır; "
+"aşağıda okuma hakkınızı engellemek üzere geliştirilmiş teknolojiler "
+"hakkındaki iki yazının bağlantısını bulabilirsiniz."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2324939,00.html";
+"\">Electronic Publishing:</a> An article about distribution of books in "
+"electronic form, and copyright issues affecting the right to read a copy."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2324939,00.html";
+"\">Electronic Publishing:</a> Kitapların elektronik biçimde 
dağıtılması, ve "
+"bir kopyayı okuma hakkını etkileyen telif hakları üzerine bir yazı"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.";
+"asp\">Books inside Computers:</a> Software to control who can read books and "
+"documents on a PC."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.";
+"asp\">Bilgisayarların içindeki Kitaplar:</a> Bir bilgisayarda kitapları ve 
"
+"belgeleri kimin okuyacağını kontrol eden yazılım."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996 Richard Stallman <br /> Verbatim copying and "
+"distribution of this entire article is permitted in any medium without "
+"royalty provided this notice is preserved."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996 Richard Stallman <br />Bu makalenin tamamının 
kelimesi "
+"kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, 
herhangi "
+"bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, dünya "
+"çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"

Index: po/words-to-avoid.tr.po
===================================================================
RCS file: po/words-to-avoid.tr.po
diff -N po/words-to-avoid.tr.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/words-to-avoid.tr.po   25 Jan 2010 15:08:14 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,1331 @@
+# Turkish translations for words-to-avoid.html package
+# words-to-avoid.html paketi için Türkçe çeviriler
+# Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the words-to-avoid.html 
package.
+# Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>, 2009.
+# Çiğdem Özşar, 2009.
+# Birkan Sarıfakıoğlu, 2009.
+# Serkan Çapkan, 2009.
+# İzlem Gözükeleş, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: words-to-avoid.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-12-10 16:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-25 16:03+0100\n"
+"Last-Translator: Tahir Emre Kalaycı <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Turkish <address@hidden>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Confusing Words and Phrases That Are Worth Avoiding - GNU Project - Free "
+"Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Kullanmaktan Kaçınılması Gereken Kafa Karıştıran Kelimeler ve 
Ä°fadeler - GNU "
+"Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Some Confusing or Loaded Words and Phrases to Avoid (or Use with Care)"
+msgstr ""
+"Kullanmaktan Kaçınılması (veya Dikkatli Kullanılması) Gereken Kafa "
+"Karıştıran Kelimeler ve İfadeler"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are a number of words and phrases that we recommend avoiding, or "
+"avoiding in certain contexts and usages. Some are ambiguous or misleading; "
+"others presuppose a viewpoint that we hope you disagree with."
+msgstr ""
+"Tamamen veya belirli kapsamlarda ve durumlarda kullanmamanızı önerdiğimiz 
"
+"birtakım sözcükler ve ifadeler vardır. Bazıları muğlak, bazıları ise 
yanlış "
+"yönlendiricidir; diğerleri tamamen fikir birliğinde olmayacağınızı "
+"zannettiğimiz bir fikri vurgularlar. "
+
+# type: Content of: <div>
+msgid ""
+"Also note <a href=\"/philosophy/categories.html\">Categories of Free "
+"Software</a>."
+msgstr ""
+"Ayrıca <a href=\"/philosophy/categories.html\">Özgür Yazılım 
Kategorileri</"
+"a>ne göz atın."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Other Texts to Read</a> | &ldquo;<a "
+"href=\"words-to-avoid.html#BSD-style\">BSD-style</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Closed\">Closed</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#CloudComputing\">Cloud Computing</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Commercial\">Commercial</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Compensation\">Compensation</a>&rdquo; | &ldquo;<a "
+"href=\"words-to-avoid.html#Consumer\">Consumer</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Content\">Content</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-"
+"to-avoid.html#Creator\">Creator</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid."
+"html#DigitalGoods\">Digital Goods</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#DigitalRightsManagement\">Digital Rights Management</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Ecosystem\">Ecosystem</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#ForFree\">For free</a>&rdquo; | &ldquo;"
+"<a href=\"words-to-avoid.html#FreelyAvailable\">Freely available</a>&rdquo; "
+"| &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Freeware\">Freeware</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware\">Give away software</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Hacker\">Hacker</a>&rdquo; "
+"| &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#IntellectualProperty\">Intellectual "
+"property</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#LAMP\">LAMP "
+"system</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Linux\">Linux "
+"system</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Market\">Market</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#MP3Player\">MP3 player</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Open\">Open</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#PC\">PC</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Photoshop\">Photoshop</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Piracy\">Piracy</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#PowerPoint\">PowerPoint</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#Protection\">Protection</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#RAND\">RAND</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid."
+"html#SellSoftware\">Sell software</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#SoftwareIndustry\">Software Industry</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Theft\">Theft</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#TrustedComputing\">Trusted Computing</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Vendor\">Vendor</a>&rdquo;"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/philosophy.html\">Okunabilecek Diğer Metinler</a> | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#BSD-style\">BSD-stili</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Closed\">Kapalı</a>&rdquo; | &ldquo;<a "
+"href=\"words-to-avoid.html#CloudComputing\">Bulut Hesaplama</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Commercial\">Ticari</a>&rdquo; | &ldquo;"
+"<a href=\"words-to-avoid.html#Compensation\">Mükafat</a>&rdquo; | &ldquo;<a "
+"href=\"words-to-avoid.html#Consumer\">Tüketici</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#Content\">İçerik</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-"
+"to-avoid.html#Creator\">Yaratıcı</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#DigitalGoods\">Sayısal Meta</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-"
+"to-avoid.html#DigitalRightsManagement\">Sayısal Haklar Yönetimi</a>&rdquo; 
| "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Ecosystem\">Ekosistem</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#ForFree\">Bedava</a>&rdquo; | &ldquo;<a "
+"href=\"words-to-avoid.html#FreelyAvailable\">Özgürce edinilebilen 
yazılım</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Freeware\">Ücretsiz "
+"yazılım</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware"
+"\">Bağış yazılım</a>&rdquo; | &ldquo;<a 
href=\"words-to-avoid.html#Hacker"
+"\">Hacker</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid."
+"html#IntellectualProperty\">Fikri Mülkiyet</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="
+"\"words-to-avoid.html#LAMP\">LAMP sistem</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-"
+"to-avoid.html#Linux\">Linux sistem</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-"
+"avoid.html#Market\">Pazar</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid."
+"html#MP3Player\">MP3 çalar</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid."
+"html#Open\">Açık</a>&rdquo; | &ldquo;<a 
href=\"words-to-avoid.html#PC\">PC</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Photoshop\">Photoshop</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Piracy\">Korsanlık</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#PowerPoint\">PowerPoint</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Protection\">Koruma</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#RAND\">RAND</a>&rdquo; | "
+"&ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#SellSoftware\">Yazılımın 
satılması</"
+"a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#SoftwareIndustry\">Yazılım 
"
+"Endüstrisi</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid.html#Theft"
+"\">Hırsızlık</a>&rdquo; | &ldquo;<a href=\"words-to-avoid."
+"html#TrustedComputing\">Güvenli İşletim</a>&rdquo; | &ldquo;<a 
href=\"words-"
+"to-avoid.html#Vendor\">Sağlayıcı</a>&rdquo;"
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;BSD-style&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;BSD-stili&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The expression &ldquo;BSD-style license&rdquo; leads to confusion because it "
+"<a href=\"/philosophy/bsd.html\">lumps together licenses that have important "
+"differences</a>. For instance, the original BSD license with the "
+"advertising clause is incompatible with the GNU General Public License, but "
+"the revised BSD license is compatible with the GPL."
+msgstr ""
+"“BSD stili lisansı” ifadesi kafa karışıklığına neden olmaktadır 
çünkü <a "
+"href=\"/philosophy/bsd.html\">önemli farkları olan lisansları bir araya "
+"toplamaktadır</a>. Örneğin, reklamsal ifadeye sahip orijinal BSD lisansı 
GPL "
+"ile uyumsuzdur ancak gözden geçirilmiş BSD lisansı GPL ile uyumludur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To avoid confusion, it is best to name <a href=\"/licenses/license-list.html"
+"\"> the specific license in question</a> and avoid the vague term &ldquo;BSD-"
+"style.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Kafa karışıklığını önlemek için, söz konusu <a 
href=\"/licenses/license-list."
+"html\">lisansın belirtilmesi</a> ve “BSD stili” ifadesinin 
kullanımının "
+"önlenmesi en iyisidir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Closed&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Kapalı&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Describing nonfree software as &ldquo;closed&rdquo; clearly refers to the "
+"term &ldquo;open source&rdquo;. In the free software movement, <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> we do not want to be "
+"confused with the open source camp</a>, so we are careful to avoid saying "
+"things that would encourage people to lump us in with them. For instance, "
+"we avoid describing nonfree software as &ldquo;closed&rdquo;. We call it "
+"&ldquo;nonfree&rdquo; or <a href=\"/philosophy/categories."
+"html#ProprietarySoftware\"> &ldquo;proprietary&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Özgür olmayan yazılımı &ldquo;kapalı&rdquo; olarak tanımlamak, 
açıkça \"açık "
+"kaynak\" terimine işaret eder. Özgür Yazılım hareketinde <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> açık kaynak kampıyla "
+"karıştırılmak istemeyiz</a>, bu yüzden insanların bizi onlarla 
karıştıracağı "
+"şeyleri söylemekten kaçınırız. Örneğin özgür olmayan yazılımı 
\"kapalı\" "
+"olarak tanımlamaktan kaçarız. Bu tür yazılımı \"özgür olmayan\" veya 
<a href="
+"\"/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware\"> &ldquo;özel 
mülk&rdquo;"
+"</a> olarak adlandırırız."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Cloud Computing&rdquo;"
+msgstr "&ldquo;Bulut Hesaplama&rdquo;"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;cloud computing&rdquo; is a marketing buzzword with no clear "
+"meaning. It is used for a range of different activities whose only common "
+"characteristic is that they use the Internet for something beyond "
+"transmitting files. Thus, the term is a nexus of confusion. If you base "
+"your thinking on it, your thinking will be vague."
+msgstr ""
+"\"Bulut hesaplama\" açık bir anlamı olmayan bir pazarlama tekniği "
+"kelimesidir. Ortak özellikleri dosya iletiminin ötesinde bir amaçla "
+"İnternet'i kullanan geniş yelpazede farklı etkinlikler için "
+"kullanılmaktadır. Böylece, bu terim karmaşanın bağlantı noktasıdır. 
Eğer "
+"düşünmenizi kelime üzerine kurarsanız, düşünmeniz belirsizleşir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When thinking about or responding to a statement someone else has made using "
+"this term, the first step is to clarify the topic. Which kind of activity "
+"is the statement really about, and what is a good, clear term for that "
+"activity? Once the topic is clear, the discussion can head for a useful "
+"conclusion."
+msgstr ""
+"Bu terimi kullanan başka birinin yaptığı söyleme yanıt verme veya 
düşünmeden "
+"önce, öncelikle konuyu açıklığa kavuşturun. İfade gerçekte hangi 
tür "
+"etkinlik için, ve bu etkinlik için açıklayıcı, iyi ifade terim nedir? 
Konu "
+"açıklığa kavuştuktan sonra, tartışma yararlı bir sonuca 
yönelecektir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Curiously, Larry Ellison, a proprietary software developer, also <a href="
+"\"http://news.cnet.com/8301-13953_3-10052188-80.html\";> noted the vacuity of "
+"the term &ldquo;cloud computing.&rdquo;</a> He decided to use the term "
+"anyway because, as a proprietary software developer, he isn't motivated by "
+"the same ideals as we are."
+msgstr ""
+"İlginç biçimde, Larry Ellison, özel mülk yazılım geliştirici, keza <a 
href="
+"\"http://news.cnet.com/8301-13953_3-10052188-80.html\";>\"bulut hesaplama\" "
+"teriminin anlamsızlığını belirtiyor</a>. Yine de terimi kullanmaya devam 
"
+"etmeye karar verdi, çünkü özel mülk yazılım geliştiricisi olarak 
bizim "
+"ideallerimizle aynı ideallerle güdülenmiyor."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Commercial&rdquo;"
+msgstr "\"Ticari\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please don't use &ldquo;commercial&rdquo; as a synonym for &ldquo;nonfree."
+"&rdquo; That confuses two entirely different issues."
+msgstr ""
+"Lütfen “ticari” ifadesini “özgür olmayan” anlamında kullanmayın. 
Bu, çok "
+"farklı iki konunun karışmasına neden olmaktadır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A program is commercial if it is developed as a business activity. A "
+"commercial program can be free or nonfree, depending on its manner of "
+"distribution. Likewise, a program developed by a school or an individual "
+"can be free or nonfree, depending on its manner of distribution. The two "
+"questions&mdash;what sort of entity developed the program and what freedom "
+"its users have&mdash;are independent."
+msgstr ""
+"Bir program, bir iktisadi eylem olarak geliştirilmişse ticaridir. Ticari 
bir "
+"program, lisansına bağlı olarak özgür ya da özgür olmayan biçimde 
olabilir. "
+"Benzer şekilde, bir okul ya da bir birey tarafından geliştirilen bir "
+"program, lisansına bağlı olarak özgür ya da özgür olmayan biçimde 
olabilir. "
+"Programı nasıl bir birimin geliştirdiği ve kullanıcılarının ne gibi "
+"özgürlüklere sahip olduğu tamamen bağımsız iki sorudur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the first decade of the free software movement, free software packages "
+"were almost always noncommercial; the components of the GNU/Linux operating "
+"system were developed by individuals or by nonprofit organizations such as "
+"the FSF and universities. Later, in the 90s, free commercial software "
+"started to appear."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım hareketinin ilk on yılında, özgür yazılım paketleri 
hemen "
+"hemen her zaman ticari olmayan paketlerdi; GNU/Linux işletim sisteminin "
+"bileşenleri, Özgür Yazılım Vakfı ve üniversiteler gibi kâr amaçlı 
olmayan "
+"organizasyonlar ya da bireyler tarafından geliştirilmişti. Ancak 
1990’larda, "
+"özgür ticari yazılım ortaya çıkmaya başladı."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free commercial software is a contribution to our community, so we should "
+"encourage it. But people who think that &ldquo;commercial&rdquo; means "
+"&ldquo;nonfree&rdquo; will tend to think that the &ldquo;free "
+"commercial&rdquo; combination is self-contradictory, and dismiss the "
+"possibility. Let's be careful not to use the word &ldquo;commercial&rdquo; "
+"in that way."
+msgstr ""
+"Özgür ticari yazılım topluluğumuz için bir katkıdır, bu nedenle 
özgür ticari "
+"yazılımı desteklemeliyiz. Ancak “ticari” ifadesinin “özgür 
olmayan” anlamına "
+"geldiğini düşünen insanlar, söz konusu birleşimin kendi kendiyle 
çatışan bir "
+"birleşim olduğunu düşünecekler ve olasılığı ortadan 
kaldıracaklardır. Lütfen "
+"“ticari” ifadesini bu şekilde kullanmamaya özen gösterelim."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Compensation&rdquo;"
+msgstr "\"Mükafat\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To speak of &ldquo;compensation for authors&rdquo; in connection with "
+"copyright carries the assumptions that (1) copyright exists for the sake of "
+"authors and (2) whenever we read something, we take on a debt to the author "
+"which we must then repay. The first assumption is simply <a href=\"/"
+"philosophy/misinterpreting-copyright.html\">false</a>, and the second is "
+"outrageous."
+msgstr ""
+"Telif hakları ile bağlantılı olarak \"yazarların 
mükafatlandırılması\"nı "
+"konuşmak şu varsayımları taşır (1) telif hakları yazarlar için 
vardır ve (2) "
+"bir şey okuduğumuzda yazara ödememiz gereken bir borca gireriz. İlk 
varsayım "
+"basitçe <a 
href=\"/philosophy/misinterpreting-copyright.html\">yanlıştır</"
+"a>, ikinci varsayım ise çirkindir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Consumer&rdquo;"
+msgstr "\"Tüketici\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;consumer,&rdquo; when used to refer to computer users, is "
+"loaded with assumptions we should reject. Playing a digital recording, or "
+"running a program, does not consume it."
+msgstr ""
+"\"Tüketici\" terimi bilgisayar kullanıcılarını tarif etmek için "
+"kullanıldığında, redetmemiz gereken varsayımlarla yüklüdür. Bir 
sayısal "
+"kaydı oynatmak, veya bir programı çalıştırmak onu tüketmek değildir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The terms &ldquo;producer&rdquo; and &ldquo;consumer&rdquo; come from "
+"economic theory, and bring with them its narrow prespective and misguided "
+"assumptions. They tend to warp your thinking."
+msgstr ""
+"\"Üreticiler\" ve \"tüketiciler\" terimleri ekonomi teorisinde gelirler, ve 
"
+"dar bakış açısıyla, yanlış yönlendirilmiş varsayımlarla birlikte 
gelirler. "
+"Düşünmenizi çarpıtmaya hizmet ederler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In addition, describing the users of software as &ldquo;consumers&rdquo; "
+"presumes a narrow role for them: it regards them as cattle that passively "
+"graze on what others make available to them."
+msgstr ""
+"Ek olarak, yazılım kullanıcılarını \"tüketici\" olarak tanımlamak "
+"kullanıcılar için dar bir rolü kabul eder: başkalarının sağladığı 
otlakta "
+"edilgen bir şekilde otlayan sığırlar kadar itibar verir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This kind of thinking leads to travesties like the CBDTPA &ldquo;Consumer "
+"Broadband and Digital Television Promotion Act&rdquo; which would require "
+"copying restriction facilities in every digital device. If all the users do "
+"is &ldquo;consume,&rdquo; then why should they mind?"
+msgstr ""
+"Bu tür bir düşünme CBDTPA (\"Tüketici Genişağ ve Sayısal Televizyon 
Tanıtım "
+"Eylemi\") gibi yergilere yol açar. CBDTPA her bir sayısal aygıtta "
+"kopyalamayı önleyici özelliklerin barındırılmasını gerektirir. Eğer 
tüm "
+"kullanıcıların yaptığı sadece \"tüketmek\" ise, neden önemsesinler?"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The shallow economic conception of users as &ldquo;consumers&rdquo; tends to "
+"go hand in hand with the idea that published works are mere &ldquo;content."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Kullanıcıların \"tüketiciler\" olarak dar ekonomik 
kavramsallaştırılması, "
+"yayınlanan çalışmaların sadece \"içerik\" olması fikriyle el ele 
sürdürülen "
+"bir eğilimdir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To describe people who are not limited to passive use of works, we suggest "
+"terms such as &ldquo;individuals&rdquo; and &ldquo;citizens&rdquo;."
+msgstr ""
+"Çalışmaları sadece edilgen bir şekilde kullanmakla sınırlı olmayan 
insanları "
+"tanımlamak için \"birey\" ve \"yurttaş\" gibi terimleri öneriyoruz."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Content&rdquo;"
+msgstr "\"İçerik\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to describe a feeling of comfort and satisfaction, by all means "
+"say you are &ldquo;content,&rdquo; but using the word as a noun to describe "
+"written and other works of authorship adopts an attitude you might rather "
+"avoid. It regards these works as a commodity whose purpose is to fill a box "
+"and make money. In effect, it disparages the works themselves."
+msgstr ""
+"Bir rahatlık ve memnuniyet duygusu tanımlamak isterseniz, mutlaka 
“memnun” [:"
+"content] deyin ancak yazarlığın yazılı ya da başka çalışmalarını 
tanımlamak "
+"için kullanmak bu çalışmalara ilişkin belirli bir yaklaşımı ortaya 
çıkarır: "
+"Amacı bir kutuyu doldurmak ve para kazanmak olan birbiriyle 
değiştirilebilir "
+"mallar oldukları yaklaşımını ortaya çıkarır. Aslında, 
çalışmaları "
+"saygısızlıkla değerlendirir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Those who use this term are often the publishers that push for increased "
+"copyright power in the name of the authors (&ldquo;creators,&rdquo; as they "
+"say) of the works. The term &ldquo;content&rdquo; reveals their real "
+"attitude towards these works and their authors. (See <a href=\"http://";
+"archive.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love/print.html\">Courtney Love's "
+"open letter to Steve Case</a> and search for &ldquo;content provider&rdquo; "
+"in that page. Alas, Ms. Love is unaware that the term &ldquo;intellectual "
+"property&rdquo; is also <a href=\"#IntellectualProperty\"> biased and "
+"confusing</a>.)"
+msgstr ""
+"Bu terimi kullananlar genelde çalışmaların yazarları 
(“yaratıcıları” derler) "
+"adına telif hakkı gücünün artırılmasını isteyen yayıncılardır. 
“İçerik” "
+"terimi, gerçekte ne hissettiklerini ortaya çıkarır. (<a href=\"http://";
+"archive.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love/print.html\">Courtney Love'ın 
"
+"Steve Case'e açık mektubu</a>nu okuyun ve o sayfada &ldquo;content "
+"provider&rdquo; (\"içerik sağlayıcı\")yı aratın. Heyhat, Bayan Love 
\"fikri "
+"mülkiyet\" (&ldquo;intellectual property&rdquo;) teriminin de <a href="
+"\"#IntellectualProperty\"> yanıltıcı ve kafa karıştırıcı</a> 
olduğunu "
+"bilmiyor.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"However, as long as other people use the term &ldquo;content "
+"provider&rdquo;, political dissidents can well call themselves &ldquo;"
+"malcontent providers&rdquo;."
+msgstr ""
+"Diğer insanlar, “içerik sağlayıcısını” kullandıkları sürece, 
politik "
+"muhalifler, kendilerini “huzursuz sağlayıcılar” olarak adlandırır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;content management&rdquo; takes the prize for vacuity. "
+"&ldquo;Content&rdquo; means &ldquo;some sort of information,&rdquo; and "
+"&ldquo;management&rdquo; in this context means &ldquo;doing something with "
+"it.&rdquo; So a &ldquo;content management system&rdquo; is a system for "
+"doing something to some sort of information. Nearly all programs fit that "
+"description."
+msgstr ""
+"\"İçerik yönetimi\" terimi belirsizliğiyle ödül kazanmalıdır. 
\"İçerik\", "
+"\"bir tür bilgi\" anlamına gelir ve \"yönetim\" ise bu kapsamda \"bu "
+"bilgiyle bir şey yapmak\" anlamına gelecektir. Böylece \"içerik yönetim "
+"sistemi\", bir tür bilgiyle birşey yapmak üzere bir sistemdir. Neredeyse 
tüm "
+"programlar bu tanıma uygundur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In most cases, that term really refers to a system for updating pages on a "
+"Web site. For that, we recommend the term &ldquo;Web site revision "
+"system&rdquo; (WRS)."
+msgstr ""
+"Çoğu durumda, bu terim gerçekte web sitesinde sayfaları güncellemek 
için "
+"kullanılan sistemi belirtir. Bu yüzden, \"web sitesi sürüm sistemi\" 
(\"web "
+"site revision system\" - WRS) terimini öneriyoruz."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Creator&rdquo;"
+msgstr "\"Yaratıcı\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;creator&rdquo; as applied to authors implicitly compares "
+"them to a deity (&ldquo;the creator&rdquo;). The term is used by publishers "
+"to elevate authors' moral standing above that of ordinary people in order to "
+"justify giving them increased copyright power, which the publishers can then "
+"exercise in their name. We recommend saying &ldquo;author&rdquo; instead. "
+"However, in many cases &ldquo;copyright holder&rdquo; is what you really "
+"mean."
+msgstr ""
+"Yazarlara uygulandığı gibi “yaratıcı” terimi, kapalı bir şekilde 
onları bir "
+"ilahlıkla (“Yaradan”) karşılaştırır. Terim, yayıncılar 
tarafından yazarların "
+"moral kişiliğini sıradan insanlarınkinden daha yüksekte tutmak için, "
+"yayıncıların, yazarların adına uygulayabildikleri artmış telif hakkı 
gücünü "
+"haklı göstermek için kullanılır. \"Yazar\" kullanımını bu terim 
yerine "
+"öneriyoruz. Ancak çoğu durumda, kastettiğiniz \"telif hakkına sahip"
+"\" (\"copyright holder\") anlamına gelmektedir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Digital Goods&rdquo;"
+msgstr "\"Sayısal meta\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;digital goods,&rdquo; as applied to copies of works of "
+"authorship, erroneously identifies them with physical goods&mdash;which "
+"cannot be copied, and which therefore have to be manufactured and sold."
+msgstr ""
+"\"Sayısal meta\" terimi yazarlığın çalışmalarının kopyalarına "
+"uygulanmaktadır, hatalı bir şekilde fiziksel metalar gibi 
tanımlamaktadır, "
+"ki fiziksel metalar kopyalanamaz ve bu yüzden üretilmeli ve 
satılmalıdır."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Digital Rights Management&rdquo;"
+msgstr "\"Sayısal Haklar Yönetimi\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;Digital Rights Management&rdquo; refers to technical schemes designed "
+"to impose restrictions on computer users. The use of the word &ldquo;"
+"rights&rdquo; in this term is propaganda, designed to lead you unawares into "
+"seeing the issue from the viewpoint of the few that impose the restrictions, "
+"and ignoring that of the general public on whom these restrictions are "
+"imposed."
+msgstr ""
+"“Sayısal Haklar Yönetimi” terimi, gerçekte bilgisayar kullanıcıları 
üzerine "
+"kısıtlama getirmek için tasarımlanmıştır. Bu terimde “haklar” 
sözcüğünün "
+"kullanılması propagandadır, kısıtlamaların uygulandığı kişilerin 
bakış "
+"açısını ihmal ederken, sizin gibi habersiz insanların, kısıtlamaları 
getiren "
+"azınlığın bakış açısından görmesini sağlamak için 
tasarımlanmıştır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Good alternatives include &ldquo;Digital Restrictions Management,&rdquo; and "
+"&ldquo;digital handcuffs.&rdquo;"
+msgstr ""
+"İyi alternatifler, “Dijital Kısıtlamaların Yönetilmesi” ve 
“sayısal "
+"kelepçeler” olabilir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Ecosystem&rdquo;"
+msgstr "\"Ekosistem\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is a mistake to describe the free software community, or any human "
+"community, as an &ldquo;ecosystem,&rdquo; because that word implies the "
+"absence of (1) intention and (2) ethics. In an ecosystem, species evolve "
+"according to their fitness: if a species is weak and goes extinct, that's "
+"neither right nor wrong, merely an ecological phenomenon. The term &ldquo;"
+"ecosystem&rdquo; implicitly suggests a attitude of nonjudgmental "
+"observation: don't ask how what <em>should</em> happen, just study what does "
+"happen."
+msgstr ""
+"Özgür Yazılım topluluğunu veya herhangi bir insan topluluğunu 
\"ekosistem\" "
+"olarak tanımlamak bir hatadır, çünkü bu kelime (1) niyet ve (2) etik "
+"yokluğunu ima eder. Bir ekosistemde türler uygunluklarına göre "
+"evrimleşirler: eğer bir tür zayıfsa nesli tükerni, bu ne doğru ne de "
+"yanlıştır, sadece ekolojik bir olaydır. \"Ekosistem\" terimi üstü 
kapalı "
+"olarak yargısız gözlem davranışını önerir: ne olacağını nasıl 
olacağını "
+"sorma, sadece olanları incele."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By contrast, beings that adopt an ethical stance towards their surroundings, "
+"and have ideas of ethical responsibility, can decide to preserve things "
+"that, on their own, would tend to vanish&mdash;such as civil society, "
+"democracy, human rights, peace, public health, clean air and water, "
+"endangered species, traditional arts&hellip;and computer users' freedom."
+msgstr ""
+"Karşıt olarak, çevrelerine karşı etik bir tutum benimseyen ve etik "
+"sorumluluğa sahip varlıklar, yokolmaya eğilimli ama önemli olan sivil "
+"toplum, demokrasi, insan hakları, barış, kamu sağlığı, temiz hava ve 
su, "
+"tehlike altındaki türler, geleneksel sanatlar&hellip; ve bilgisayar "
+"kullanıcılarının özgürlüğü gibi şeyleri korumaya kendi kendilerine 
karar "
+"verebilirler."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;For free&rdquo;"
+msgstr "\"Bedava\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to say that a program is free software, please don't say that it "
+"is available &ldquo;for free.&rdquo; That term specifically means &ldquo;for "
+"zero price.&rdquo; Free software is a matter of freedom, not price."
+msgstr ""
+"Bir programın özgür yazılım olduğunu söylemek istediğinizde, lütfen "
+"programın “bedava” edinilebileceğini söylemeyin. Bu terim özel olarak 
“sıfır "
+"fiyat” anlamına gelmektedir. Özgür yazılım bir özgürlük hususudur, 
para "
+"hususu değildir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software copies are often available for free&mdash;for example, by "
+"downloading via FTP. But free software copies are also available for a "
+"price on CD-ROMs; meanwhile, proprietary software copies are occasionally "
+"available for free in promotions, and some proprietary packages are normally "
+"available at no charge to certain users."
+msgstr ""
+"Özgür yazılım kopyaları genellikle ücretsiz olarak temin edilebilir – 
"
+"örneğin, FTP aracılığıyla indirilerek. Ancak özgür yazılım 
kopyaları CD-"
+"ROM’lar üzerinde bir fiyat karşılığı da alınabilir; bu arada, özel 
mülk "
+"yazılım kopyaları ara sıra promosyon olarak ücretsiz olarak 
verilmektedir ve "
+"bazı özel mülk paketler, normalde belirli kullanıcılara ücretsiz olarak 
"
+"verilmektedir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To avoid confusion, you can say that the program is available &ldquo;as free "
+"software.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Kafa karışıklığını önlemek için, programın “özgür yazılım 
olarak” mevcut "
+"olduğunu söyleyebilirsiniz. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Freely available&rdquo;"
+msgstr "\"Özgürce edinilebilen yazılım\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Don't use &ldquo;freely available software&rdquo; as a synonym for &ldquo;"
+"free software.&rdquo; The terms are not equivalent. Software is &ldquo;"
+"freely available&rdquo; if anyone can easily get a copy. &ldquo;Free "
+"software&rdquo; is defined in terms of the freedom of users that have a copy "
+"of it. These are answers to different questions."
+msgstr ""
+"\"Özgürce edinilebilen yazılım\" terimini özgür yazılım için bir 
eşanlamlı "
+"olarak kullanmayın. Terimler aynı değildir. Yazılım eğer herhangi bir 
kimse "
+"bir kopyasını kolayca edinebiliyorsa \"özgürce edinilebilen 
yazılım\"dır. "
+"\"Özgür yazılım\" ise bir kopyaya sahip kullanıcıların 
özgürlükleriyle "
+"tanımlanmıştır. Bunlar farklı sorulara farklı yanıtlardır."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Freeware&rdquo;"
+msgstr "\"Ücretsiz Yazılım [:freeware]\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please don't use the term &ldquo;freeware&rdquo; as a synonym for &ldquo;"
+"free software.&rdquo; The term &ldquo;freeware&rdquo; was used often in the "
+"1980s for programs released only as executables, with source code not "
+"available. Today it has no particular agreed-on definition."
+msgstr ""
+"Lütfen “özgür yazılım” için eş anlamlı kelime olarak 
“freeware”i "
+"kullanmayın. “Freeware” terimi 1980’lerde yalnızca 
çalıştırılabilir olarak "
+"yayınlanan programlar için kullanılmıştı, kaynak kodu mevcut değildi. "
+"Günümüzde üzerinde fikir birliğine varılmış bir anlamı yoktur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When using languages other than English, please avoid borrowing English "
+"terms such as &ldquo;free software&rdquo; or &ldquo;freeware.&rdquo; It is "
+"better to translate the term &ldquo;free software&rdquo; into <a href=\"/"
+"philosophy/fs-translations.html\">your language</a>."
+msgstr ""
+"Ayrıca, İngilizceden farklı diller kullanırsanız, “özgür yazılım "
+"(freesoftware)” ya da “freeware” gibi İngilizce sözcükleri almayın. 
"
+"Dilinizin sağladığı daha az kafa karıştırıcı olan sözcükleri 
kullanmaya "
+"çalışın. Aşağıda “özgür yazılım” terimi için kafa 
karıştırıcı olmayan "
+"önerilen çeşitli dillere çevrilmiş <a 
href=\"/philosophy/fs-translations.html"
+"\">çeviriler</a> mevcuttur."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"By using a word in <a href=\"/philosophy/fs-translations.html\">your own "
+"language</a>, you show that you are really referring to freedom and not just "
+"parroting some mysterious foreign marketing concept. The reference to "
+"freedom may at first seem strange or disturbing to your compatriots, but "
+"once they see that it means exactly what it says, they will really "
+"understand what the issue is."
+msgstr ""
+"Kendi dilinizde bir sözcük oluşturarak, gerçekten de özgürlüğe atıf "
+"yaptığınızı ve yalnızca birtakım yabancı pazarlama kavramlarını 
papağan gibi "
+"tekrarlamadığınızı gösterirsiniz. Özgürlüğe ilişkin atıf, 
vatandaşlarınıza "
+"ilk başta garip ya da rahatsız edici gelebilir ancak bir kere tam olarak "
+"dediği şeyin anlamına geldiğini gördüklerinde, konunun ne olduğunu 
gerçekten "
+"de anlayacaklardır. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Give away software&rdquo;"
+msgstr "\"Bağış yazılım\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It's misleading to use the term &ldquo;give away&rdquo; to mean &ldquo;"
+"distribute a program as free software.&rdquo; This locution has the same "
+"problem as &ldquo;for free&rdquo;: it implies the issue is price, not "
+"freedom. One way to avoid the confusion is to say &ldquo;release as free "
+"software.&rdquo;"
+msgstr ""
+"“Bir programın özgür yazılım olarak dağıtılması” anlamında 
“bağış” "
+"ifadesinin kullanılması yanıltıcıdır. “Ücretsiz”le aynı probleme 
sahiptir: "
+"ücret hususunu vurgulamakta, özgürlük hususunu vurgulamamaktadır. Kafa "
+"karışıklığını önlemenin bir yolu “özgür yazılım olarak 
yayınla” demektir. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Hacker"
+msgstr "Hacker"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"A hacker is someone who <a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.";
+"html\"> enjoys playful cleverness</a>&mdash;not necessarily with computers. "
+"The programmers in the old <abbr title=\"Massachusetts Institute of "
+"Technology\">MIT</abbr> free software community of the 60s and 70s referred "
+"to themselves as hackers. Around 1980, journalists who discovered the "
+"hacker community mistakenly took the term to mean &ldquo;security breaker."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Hacker <a href=\"http://stallman.org/articles/on-hacking.html\";>oyuncu "
+"beceriden hoşlanan</a> kişilerdir, bilgisayarlarla olması şart değildir. 
"
+"Eski 60lar ve 70lerdeki <abbr title=\"Massachusetts Institute of Technology"
+"\">MIT</abbr> özgür yazılım topluluğundaki programcılar kendilerini 
hacker "
+"olarak tanımlamışlardır. 1980 civarında hacker topluluğunı keşfeden "
+"gazeteciler terimi \"güvenlik kırıcısı\" anlamına gelecek şekilde 
yanlış bir "
+"şekilde aldılar."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please don't spread this mistake. People who break security are &ldquo;"
+"crackers.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Lütfen bu hatayı daha fazla yaymayın. Güvenliği kıran kişiler 
\"cracker"
+"\"lardır."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Intellectual property&rdquo;"
+msgstr "\"Fikri Mülkiyet\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Publishers and lawyers like to describe copyright as &ldquo;intellectual "
+"property&rdquo;&mdash;a term also applied to patents, trademarks, and other "
+"more obscure areas of law. These laws have so little in common, and differ "
+"so much, that it is ill-advised to generalize about them. It is best to "
+"talk specifically about &ldquo;copyright,&rdquo; or about &ldquo;patents,"
+"&rdquo; or about &ldquo;trademarks.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Yayıncılar ve avukatlar, telif hakkını “fikri mülkiyet\" olarak "
+"tanımlamaktan hoşlanır, bu terim ayrıca patentlere, markalara ve yasanın 
"
+"diğer belirsiz alanları için de kullanılır. Bu yasalar gerçekte çok az 
ortak "
+"noktaya sahiptir, ve çok farklıdırlar, haklarında genelleştirmeler 
yapmak "
+"sağlıksızdır. \"Telif hakkı\" hakkında veya \"patentler\" hakkında 
veya "
+"\"markalar\" hakkında ayrı ayrı konuşmak en iyisidir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;intellectual property&rdquo; carries a hidden "
+"assumption&mdash;that the way to think about all these disparate issues is "
+"based on an analogy with physical objects, and our conception of them as "
+"physical property."
+msgstr ""
+"\"Fikri mülkiyet\" terimi gizli bir varsayımı içinde taşımaktadır – "
+"kopyalama konusunda düşünmenin en doğal yolunun fiziksel nesnelerle "
+"benzerlik kurulması ve mülkiyet olarak onlar hakkındaki düşüncelerimizi 
esas "
+"almaktır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When it comes to copying, this analogy disregards the crucial difference "
+"between material objects and information: information can be copied and "
+"shared almost effortlessly, while material objects can't be."
+msgstr ""
+"Kopyalamada bu benzerlik, malzeme nesneleri ile bilgi arasındaki temel 
farkı "
+"gözden kaçırmaktadır: bilgi, hemen hemen hiç çaba göstermeksizin "
+"kopyalanabilir ve paylaşılabilir ancak malzeme nesneleri için bu durum 
söz "
+"konusu değildir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To avoid spreading unnecessary bias and confusion, it is best to adopt a "
+"firm policy <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\"> not to speak or even think "
+"in terms of &ldquo;intellectual property&rdquo;</a>."
+msgstr ""
+"Gereksiz yönlendirme ve kafa karışıklığını yaymaktan kaçınmak için 
en iyisi "
+"sıkı bir politika güderek <a href=\"/philosophy/not-ipr.html\">\"fikri "
+"mülkiyet\" terimleriyle konuşmamak ve hatta düşünmemek\"</a>tir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The hypocrisy of calling these powers &ldquo;rights&rdquo; is <a href=\"/"
+"philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\"> starting to make the "
+"World &ldquo;Intellectual Property&rdquo; Organization embarrassed</a>."
+msgstr ""
+"Bu güçlerin \"haklar\" olarak ifade edilmesi iki yüzlülüğü <a href=\"/"
+"philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html\"> Dünya \"Fikri "
+"Mülkiyet\" Örgütünü utandırmaya başlamıştır</a>."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;LAMP system&rdquo;"
+msgstr "\"LAMP Sistem\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"&ldquo;LAMP&rdquo; stands for &ldquo;Linux, Apache, MySQL and PHP&rdquo;"
+"&mdash;a common combination of software to use on a Web server, except that "
+"&ldquo;Linux&rdquo; in this context really refers to the GNU/Linux system. "
+"So instead of &ldquo;LAMP&rdquo; it should be &ldquo;GLAMP&rdquo;: &ldquo;"
+"GNU, Linux, Apache, MySQL and PHP.&rdquo;"
+msgstr ""
+"\"LAMP\", Linux, Apache, MySQL ve PHP - web sunucusunda kullanmak üzere "
+"kullanılan başlıca programlar - anlamına gelir, sadece \"Linux\" yanlış 
"
+"kullanılmıştır, burada GNU/Linux kastedilmektedir. Bu yüzden \"LAMP\" 
yerine "
+"\"GLAMP\" - \"GNU, Linux, Apache, MySql ve PHP\" - olmalıdır."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "Linux system"
+msgstr "Linux sistem"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Linux is the name of the kernel that Linus Torvalds developed starting in "
+"1991. The operating system in which Linux is used is basically GNU with "
+"Linux added. To call the whole system &ldquo;Linux&rdquo; is both unfair "
+"and confusing. Please call the complete system <a href=\"/gnu/linux-and-gnu."
+"html\"> GNU/Linux</a>, both to give the GNU Project credit and to "
+"distinguish the whole system from the kernel alone."
+msgstr ""
+"Linux, Linus Torvalds tarafından 1991'lerde geliştirilmesi başlayan "
+"çekirdeğin ismidir. Linux'un kullanıldığı işletim sistemi basitçe 
GNU'nun "
+"Linux eklenerek kullanılmasıdır. Bütün bu sisteme \"Linux\" demek hem "
+"adaletsiz hem de kafa karıştırıcıdır. Lütfen bütün sistemi <a 
href=\"/gnu/"
+"linux-and-gnu.html\">GNU/Linux</a> olarak telafuz edin, hem GNU Projesine "
+"itibarını vermek hem de bütün sistemi çekirdekten ayırdetmek için."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Market&rdquo;"
+msgstr "\"Pazar\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is misleading to describe the users of free software, or the software "
+"users in general, as a &ldquo;market.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Özgür yazılım kullanıcıları veya genel olarak yazılım 
kullanıcılarını \"pazar"
+"\" olarak tanımlamak yanıltıcıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This is not to say there is no room for markets in the free software "
+"community. If you have a free software support business, then you have "
+"clients, and you trade with them in a market. As long as you respect their "
+"freedom, we wish you success in your market."
+msgstr ""
+"Bu özgür yazılım topluluğunda marketlerin yeri yoktur demek değildir. 
Eğer "
+"bir özgür yazılım destek faaliyetine sahipseniz, o zaman müşterileriniz 
"
+"vardır ve onlarla bir pazarda ticaret yapıyorsunuzdur. Özgürlüklerine 
saygı "
+"duyduğunuz sürece, pazarınızda başarılar dileriz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But the free software movement is a social movement, not a business, and the "
+"success it aims for is not a market success. We are trying to serve the "
+"public by giving it freedom&mdash;not competing to draw business away from a "
+"rival. To equate this campaign for freedom to a business' efforts for mere "
+"success is to deny the importance of freedom and legitimize proprietary "
+"software."
+msgstr ""
+"Ancak özgür yazılım hareketi sosyal bir harekettir, bir ticari faaliyet "
+"değildir, ve başarısı pazar başarısını hedeflememektedir. Kamuya 
özgürlük "
+"sağlayarak hizmet etmeye çalışıyoruz - rakip bir şirketten iş kazanmak 
üzere "
+"rekabet için değil. Bu özgürlük kampanyasını iş faaliyetlerinin 
sadece "
+"başarısı ile eşitlemek, özgürlüğün önemini yadsımak ve özel mülk 
yazılımı "
+"meşrulaştırmak anlamına gelir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;MP3 player&rdquo;"
+msgstr "\"MP3 Çalar\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"In the late 1990's it became feasible to make portable, solid-state digital "
+"audio players. Most support the patented MP3 codec, but not all. Some "
+"support the patent-free audio codecs Ogg Vorbis and FLAC, and may not even "
+"support MP3-encoded files at all, precisely to avoid these patents. To call "
+"such players &ldquo;MP3 players&rdquo; is not only confusing, it also puts "
+"MP3 in an undeserved position of privilege which encourages people to "
+"continue using that vulnerable format. We suggest the terms &ldquo;digital "
+"audio player,&rdquo; or simply &ldquo;audio player&rdquo; if context permits."
+msgstr ""
+"1990'ların sonunda, taşınabilir sayısal ses oynatıcılarını yapmak 
mümkün "
+"oldu. Çoğu patentlenmiş MP3'ü desteklemekedir. Bazıları ise patentsiz 
ses "
+"kodlayıcı olan Ogg Vorbis ve FLAC desteklemektedir, ve hatta MP3 ile "
+"kodlanmış dosyaları hiç desteklememektedir, özellikle patentlerin "
+"kullanımından kaçınmak için. Bu tür oynatıcıları \"MP3 Çalar\" 
olarak "
+"isimlendirmek, sadece kafa karıştırıcı değil, ayrıca MP3'ü 
istenmeyen, "
+"insanları bu hassas biçimi kullanmaya teşvik eden bir konuma "
+"yükseltmektedir. Bunun yerine \"sayısal ses oynatıcı\" terimini veya 
eğer "
+"kapsam izin veriyorsa basitçe \"ses çalar\" terimini öneriyoruz."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Open&rdquo;"
+msgstr "\"Açık\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please avoid using the term &ldquo;open&rdquo; or &ldquo;open source&rdquo; "
+"as a substitute for &ldquo;free software&rdquo;. Those terms refer to a <a "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\"> different position</"
+"a> based on different values. Free software is a political movement; open "
+"source is a development model. When referring to the open source position, "
+"using its name is appropriate; but please do not use it to label us or our "
+"work&mdash;that leads people to think we share those views."
+msgstr ""
+"Lütfen \"özgür yazılım\" yerine \"açık\" veya \"açık kaynak\" 
terimini "
+"kullanmaktan kaçının. Bu terimler farklı değerlere sahip <a href=\"/"
+"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">farklı konumları</a> temsil "
+"etmektedir. Özgür Yazılım politik bi harekettir; açık kaynak bir 
geliştirme "
+"modelidir. Açık kaynak konumunu tariflerken, ismini kullanmak uygundur, "
+"ancak lütfen bizi veya çalışmalarımızı etiketlemek için kullanmayın 
- "
+"insanların aynı bakışlara sahip olduğumuzu düşünmesine neden 
olmaktadır."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;PC&rdquo;"
+msgstr "\"PC\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It's ok to use the abbreviation &ldquo;PC&rdquo; to refer to a certain kind "
+"of computer hardware, but please don't use it with the implication that the "
+"computer is running Microsoft Windows. If you install GNU/Linux on the same "
+"computer, it is still a PC."
+msgstr ""
+"Belirli bir bilgisayar donanımını belirtmek için \"PC\" kısaltmasını "
+"kullanmak uygundur, ancak lütfen bilgisayarın Microsoft Windows 
kullandığı "
+"imasıyla kullanmayın. Eğer aynı bilgisayara GNU/Linux kurarsanız da o "
+"bilgisayar bir PC'dir."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;WC&rdquo; has been suggested for a computer running Windows."
+msgstr "Windows çalıştıran bilgisayar için \"WC\" terimi önerilmiştir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Photoshop&rdquo;"
+msgstr "\"Photoshop\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please avoid using the term &ldquo;photoshop&rdquo; as a verb, meaning any "
+"kind of photo manipulation or image editing in general. Photoshop is just "
+"the name of one particular image editing program, which should be avoided "
+"since it is proprietary. There are plenty of free alternatives, such as <a "
+"href=\"/software/gimp\">GIMP</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen, herhangi bir resim veya görüntü düzenleme ve değiştirme işi 
için "
+"\"photoshop\" terimini fiil olarak kullanmayınız. Photoshop sadece, özel "
+"mülk olduğu için kaçınılması gereken, bir görüntü düzenleme 
programının "
+"ismidir. Bir çok özgür alternatifi vardır, örneğin <a 
href=\"/software/gimp"
+"\">GIMP</a> gibi."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Piracy&rdquo;"
+msgstr "\"Korsanlık\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Publishers often refer to copying they don't approve of as &ldquo;piracy."
+"&rdquo; In this way, they imply that it is ethically equivalent to attacking "
+"ships on the high seas, kidnapping and murdering the people on them. Based "
+"on such propaganda, they have procured laws in most of the world to forbid "
+"copying in most (or sometimes all) circumstances. (They are still "
+"pressuring to make these prohibitions more complete.)"
+msgstr ""
+"Yayıncılar genelde yasaklanmış kopyalamayı “korsanlık” olarak "
+"tanımlamaktadır. Bu şekilde, yasadışı kopyalamanın, büyük denizlerde 
"
+"gemilere saldırmak, bu gemilerdeki insanları esir almak ve öldürmekle 
etik "
+"açıdan eş değer olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu tarz bir propagandaya "
+"dayanarak, dünyanın bir çok yerinde çoğu (veya bazen her) durumda "
+"kopyalamayı yasaklayan yasaları sağladılar. (Bu yasaklamaları daha 
eksiksiz "
+"yapmak için hala baskı uyguluyorlar)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you don't believe that copying not approved by the publisher is just like "
+"kidnapping and murder, you might prefer not to use the word &ldquo;"
+"piracy&rdquo; to describe it. Neutral terms such as &ldquo;unauthorized "
+"copying&rdquo; (or &ldquo;prohibited copying&rdquo; for the situation where "
+"it is illegal) are available for use instead. Some of us might even prefer "
+"to use a positive term such as &ldquo;sharing information with your neighbor."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"Yasadışı kopyalamanın adam kaçırmak ve cinayetle aynı şeyler 
olmadığına "
+"inanıyorsanız, yasadışı kopyalamayı tanımlamak için “korsanlık” 
sözcüğünü "
+"kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Bunun yerine, “yasaklanmış 
kopyalama” ya "
+"da “yetkisiz kopyalama” gibi nötr ifadeleri kullanabilirsiniz. 
Bazılarımız, "
+"“bilgiyi komşularınızla paylaşmak” gibi pozitif bir ifade bile 
kullanabilir. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;PowerPoint&rdquo;"
+msgstr "\"PowerPoint\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please avoid using the term &ldquo;PowerPoint&rdquo; to mean any kind of "
+"slide presentation. PowerPoint is just the name of one particular "
+"proprietary program to make presentations, and there are plenty of free "
+"alternatives, such as TeX's <tt>beamer</tt> class and OpenOffice.org's "
+"Impress."
+msgstr ""
+"Lütfen herhangi bir yansı sunumunu tanımlamak için \"PowerPoint\" 
terimini "
+"kullanmayınız. PowerPoint sunum yapmak üzere kullanılan belirli bir özel 
"
+"mülk yazılımın adıdır, ve bu işe uygun yeterince özgür alternatif 
vardır, "
+"TeX'in <tt>beamer</tt> sınıfı ve OpenOffice.org'un Impress'i gibi."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Protection&rdquo;"
+msgstr "\"Koruma\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Publishers' lawyers love to use the term &ldquo;protection&rdquo; to "
+"describe copyright. This word carries the implication of preventing "
+"destruction or suffering; therefore, it encourages people to identify with "
+"the owner and publisher who benefit from copyright, rather than with the "
+"users who are restricted by it."
+msgstr ""
+"Yayıncıların avukatları, telif hakkını tanımlamak için “koruma” 
ifadesini "
+"kullanmayı sevmektedir. Bu sözcük, hasarın ya da zorda kalmanın 
önlenmesi "
+"anlamını taşımaktadır; bu nedenle, telif hakkı tarafından kısıtlanan 
"
+"kullanıcılardan çok, telif hakkından faydalanan sahip ve yayıncının "
+"tanımlanmasını destekler."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"It is easy to avoid &ldquo;protection&rdquo; and use neutral terms instead. "
+"For example, instead of saying, &ldquo;Copyright protection lasts a very "
+"long time,&rdquo; you can say, &ldquo;Copyright lasts a very long time."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"“Koruma”nın önlenmesi ve onun yerine nötr ifadelerin kullanılması 
kolaydır. "
+"Örneğin, “Telif hakkı koruması çok zaman alır” yerine “Telif 
hakkı çok zaman "
+"alır” diyebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you want to criticize copyright instead of supporting it, you can use the "
+"term &ldquo;copyright restrictions.&rdquo; Thus, you can say, &ldquo;"
+"Copyright restrictions last a very long time.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Desteklemek yerine telif hakkını eleştirmek isterseniz, “telif hakkı "
+"kısıtlamaları” terimini kullanabilirsiniz. Böylece, \"telif hakkı "
+"kısıtlamaları çok uzun bir süre sürmektedir\" diyebilirsiniz."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;protection&rdquo; is also used to describe malicious "
+"features. For instance, &ldquo;copy protection&rdquo; is a feature that "
+"interferes with copying. From the user's point of view, this is "
+"obstruction. So we can call that malicious feature &ldquo;copy obstruction."
+"&rdquo;"
+msgstr ""
+"\"Koruma\" terimi ayrıca kötü niyetli özellikleri tanımlamak için de "
+"kullanılmaktadır. Örneğin, \"kopyalama koruma\" kopyalamaya müdahele 
eden "
+"bir özelliktir. Kullanıcı bakış açısıyla bu bir engeldir. Bu yüzden "
+"\"kopyalama koruma\"ya kötü niyetli özellik diyebiliriz."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;RAND (reasonable and nondiscriminatory)&rdquo;"
+msgstr "\"RAND (makul ve ayrım yapmayan)\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Standards bodies that promulgate patent-restricted standards that prohibit "
+"free software typically have a policy of obtaining patent licenses that "
+"require a fixed fee per copy of a conforming program. They often refer to "
+"such licenses by the term &ldquo;RAND,&rdquo; which stands for &ldquo;"
+"reasonable and non-discriminatory.&rdquo;"
+msgstr ""
+"Özgür yazılımı yasaklayan patent sınırlı standartları yürürlüğe 
koyan "
+"standart kurumları, tipik olarak uyumlu bir programın her kopyası için 
sabit "
+"bir ücret talep eden patent lisanslarının edinilmesi politikasını "
+"uygulamaktadır. Genellikle bu gibi lisansları “RAND” terimiyle ifade "
+"etmektedirler, bu terim, makul ve ayrım yapmayan anlamına gelmektedir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"That term whitewashes a class of patent licenses that are normally neither "
+"reasonable nor nondiscriminatory. It is true that these licenses do not "
+"discriminate against any specific person, but they do discriminate against "
+"the free software community, and that makes them unreasonable. Thus, half "
+"of the term &ldquo;RAND&rdquo; is deceptive and the other half is prejudiced."
+msgstr ""
+"Söz konusu terim, normalde makul olmayan ya da ayrım yapan patent lisansı "
+"sınıfını örtbas etmektedir. Bu lisansların bazı insanlar arasında 
ayrım "
+"yapmadığı doğrudur ancak özgür yazılım topluluğuna karşı ayrım "
+"yapmaktadırlar ve bu, onları, mantıksız hale getirmektedir. Bu nedenle, "
+"“RAND”ın yarısı aldatıcı ve diğer yarısı ise önyargılıdır. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Standards bodies should recognize that these licenses are discriminatory, "
+"and drop the use of the term &ldquo;reasonable and nondiscriminatory&rdquo; "
+"or &ldquo;RAND&rdquo; to describe them. Until they do so, writers who do "
+"not wish to join in the whitewashing would do well to reject that term. To "
+"accept and use it merely because patent-wielding companies have made it "
+"widespread is to let those companies dictate the views you express."
+msgstr ""
+"Standart kurumları bu lisansların ayrım yaptığını fark etmeli ve 
“makul ve "
+"ayrım yapmayan” ifadesinin kullanımını ya da bunları tanımlamak için 
“RAND” "
+"ifadesinin kullanımını sona erdirmelidir. Bunu yapana kadar da, örtbas "
+"etmeye katılmak istemeyen diğer yazarlar, bu terimi kullanmayı "
+"reddetmelidir. Patent sahibi olan firmalar yaygınlaştırdığı için bu 
terimi "
+"kabul etmek ve kullanmak, bu firmalara zorla istediklerini yapma fırsatı "
+"vermektir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"We suggest the term &ldquo;uniform fee only,&rdquo; or &ldquo;UFO&rdquo; for "
+"short, as a replacement. It is accurate because the only condition in these "
+"licenses is a uniform royalty fee."
+msgstr ""
+"Bunun yerine “yalnızca tek biçimli ücret” ya da kısaca “UFO” 
teriminin "
+"kullanılmasını tavsiye ederim. Bu, doğrudur çünkü bu lisanslardaki tek 
şart, "
+"tek biçimli bir hak sahibine verilen ücrettir. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Sell software&rdquo;"
+msgstr "\"Yazılımın satılması\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;sell software&rdquo; is ambiguous. Strictly speaking, "
+"exchanging a copy of a free program for a sum of money is selling; but "
+"people usually associate the term &ldquo;sell&rdquo; with proprietary "
+"restrictions on the subsequent use of the software. You can be more "
+"precise, and prevent confusion, by saying either &ldquo;distributing copies "
+"of a program for a fee&rdquo; or &ldquo;imposing proprietary restrictions on "
+"the use of a program,&rdquo; depending on what you mean."
+msgstr ""
+"“Yazılımın satılması” terimi kafa karıştırıcıdır. Kesin 
konuşursak, özgür "
+"bir programın kopyasının bir para karşılığı verilmesi 
“satmak”tır; ancak "
+"insanlar genellikle, “satma” terimini yazılımın sonraki kullanımında 
özel "
+"mülk kısıtlamalar olmasıyla ilişkilendirmektedir. Ne demek istediğinize 
"
+"bağlı olarak “bir ücret karşılığında bir programın kopyalarının 
dağıtılması” "
+"ya da “bir programın kullanılmasına özel mülk kısıtlamaların 
getirilmesi” "
+"gibi daha doğru bir ifade kullanabilir ve kafa karışıklığını "
+"önleyebilirsiniz. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"See <a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> for "
+"further discussion of this issue."
+msgstr ""
+"Bu husus hakkında daha fazla bilgi için, <a href=\"/philosophy/selling.html"
+"\">“Özgür Yazılımın Satılması”</a> bölümüne bakınız. "
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Software Industry&rdquo;"
+msgstr "\"Yazılım Endüstrisi\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;software industry&rdquo; encourages people to imagine that "
+"software is always developed by a sort of factory and then delivered to "
+"consumers. The free software community shows this is not the case. "
+"Software businesses exist, and various businesses develop free and/or "
+"nonfree software, but those that develop free software are not run like "
+"factories."
+msgstr ""
+"\"Yazılım Endüstrisi\" terimi insanların yazılımın bir tür fabrika 
ile "
+"üretildiği ve tüketicilere iletildiği imgesi yaratmalarını 
cesaretlendirir. "
+"Özgür Yazılım Topluluğu durumun böyle olmadığını gösterir. 
Yazılım ticari "
+"faaliyeti vardır, ve değişik faaliyetler özgür ve/veya özgür olmayan "
+"yazılımlar geliştirirler, ancak özgür yazılım geliştirenler fabrika 
gibi "
+"çalışmamaktadır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The term &ldquo;industry&rdquo; is being used as propaganda by advocates of "
+"software patents. They call software development &ldquo;industry&rdquo; and "
+"then try to argue that this means it should be subject to patent "
+"monopolies. <a href=\"http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/\";> The "
+"European Parliament, rejecting software patents in 2003, voted to define "
+"&ldquo;industry&rdquo; as &ldquo;automated production of material goods."
+"&rdquo;</a>"
+msgstr ""
+"\"Endüstri\" kelimesi yazılım patentlerinin savunucuları tarafından "
+"propaganda terimi olarak kullanılmaktadır. Yazılım geliştirmeyi 
\"endüstri\" "
+"olarak tanımlamakta, ve bunun patent tekellerine karşı çıkma anlamına "
+"geldiğini söylemektedirler. <a href=\"http://swpat.ffii.org/papers/";
+"europarl0309/\">2003 yılında yazılım patentlerini rededen Avrupa "
+"Parlamentosu, \"endüstri\"yi \"malzeme metalarının otomatik üretimi\" 
olarak "
+"tanımlamak üzere oy kullandı.</a>"
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Theft&rdquo;"
+msgstr "\"Hırsızlık\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Copyright apologists often use words like &ldquo;stolen&rdquo; and &ldquo;"
+"theft&rdquo; to describe copyright infringement. At the same time, they ask "
+"us to treat the legal system as an authority on ethics: if copying is "
+"forbidden, it must be wrong."
+msgstr ""
+"Telif hakkını savunanlar, telif hakkının çiğnenmesini tanımlamak için 
"
+"“çalındı” ya da “hırsızlık” gibi sözcükleri 
kullanmaktadırlar. Aynı zamanda, "
+"yasal sistemi, etik üzerinde bir otorite olarak değerlendirmemizi isterler: 
"
+"kopyalama yasaksa, o zaman yanlış olmalıdır."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So it is pertinent to mention that the legal system&mdash;at least in the "
+"US&mdash;rejects the idea that copyright infringement is &ldquo;theft."
+"&rdquo; Copyright apologists are making an appeal to authority&hellip;and "
+"misrepresenting what authority says."
+msgstr ""
+"Bu nedenle, yasal sistemin – en azından ABD.’de – telif hakkının "
+"çiğnenmesinin “hırsızlık” olduğu fikrini reddettiği söylenebilir. 
Telif "
+"hakkını savunanlar otoriteye başvurmakta … ve otoritenin söylediğini 
yanlış "
+"ifade etmektedir. "
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The idea that laws decide what is right or wrong is mistaken in general. "
+"Laws are, at their best, an attempt to achieve justice; to say that laws "
+"define justice or ethical conduct is turning things upside down."
+msgstr ""
+"Yasaların genel olarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna nasıl karar 
verdiği "
+"yanlış anlaşılmaktadır. Yasalar en iyi anlamda, adaleti sağlamak için 
bir "
+"girişimdir; kanunların adaleti ya da etik davranışları 
tanımladığını "
+"söylemek olayları tersine çevirmektir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Trusted Computing&rdquo;"
+msgstr "\"Güvenli İşletim\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">&ldquo;Trusted computing&rdquo;</"
+"a> is the proponents' name for a scheme to redesign computers so that "
+"application developers can trust your computer to obey them instead of you. "
+"For their point of view, it is &ldquo;trusted&rdquo;; from your point of "
+"view, it is &ldquo;treacherous.&rdquo;"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/can-you-trust.html\">&ldquo;Güvenli 
İşletim&rdquo;</a> "
+"bilgisayarların size itaat etmemesi yerine, uygulama geliştiricilere itaat "
+"etmesi için tekrar tasarlanmasına yönelik tasarıya destekçilerinin 
verdiği "
+"isimdir. Onların bakış açısından \"güvenli\"dir, sizin bakış 
açınızdan \"hain"
+"\"dir."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid "&ldquo;Vendor&rdquo;"
+msgstr "\"Sağlayıcı\""
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Please don't use the term &ldquo;vendor&rdquo; to refer generally to anyone "
+"that develops or packages software. Many programs are developed in order to "
+"sell copies, and their developers are therefore their vendors; this even "
+"includes some free software packages. However, many programs are developed "
+"by volunteers or organizations which do not intend to sell copies. These "
+"developers are not vendors. Likewise, only some of the packagers of GNU/"
+"Linux distributions are vendors."
+msgstr ""
+"Lütfen \"sağlayıcı\" terimini yazılım geliştiren veya paketleyen 
herhangi "
+"biri için kullanmayın. Çoğu program kopyaların satılması için "
+"geliştirilmektedir, ve geliştiricileri sağlayıcıları olmaktadır; bu 
bazı "
+"özgür yazılım paketlerini de içermektedir. Ancak, bazı programlar "
+"kopyalarını satma amacı gütmeyen gönüllüler veya organizasyonlar 
tarafından "
+"geliştirilmektedir. Bu geliştiriciler sağlayıcı değildir. Aynı 
şekilde, "
+"sadece bazı GNU/Linux dağıtımlarının paketleyicileri sağlayıcıdır."
+
+# type: Content of: <h4>
+msgid ""
+"This essay is published in <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-";
+"software-free-society/\"><cite>Free Software, Free Society: The Selected "
+"Essays of Richard M. Stallman</cite></a>."
+msgstr ""
+"Bu yazı <a href=\"http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";
+"\"><cite>Özgür Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın 
Seçilmiş "
+"Yazıları</cite></a> kitabında yayınlanmıştır."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a 
href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF ile iletişim kurmanın <a 
href=\"/"
+"contact/\">başka yolları</a> da vardır. Lütfen çalışmayan 
bağlantıları ve "
+"başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\">&lt;address@hidden&gt;</a> adresine gönderin."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a "
+"href=\"/server/standards/README.translations.html\">çeviriler hakkındakı "
+"BENİOKU</a> dosyasına bakınız."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, "
+"2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, "
+"2009 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına, "
+"ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı "
+"bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir."
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr ""
+"<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>\n"
+"<ul>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"<a href=\"http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/\";>Tahir Emre Kalaycı</a>\n"
+"<a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Çiğdem Özşar,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Birkan Sarıfakıoğlu,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"Serkan Çapkan,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"<li>\n"
+"İzlem Gözükeleş,\n"
+"2009.\n"
+"</li>\n"
+"\n"
+"</ul>"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start
+msgid "Updated:"
+msgstr "Son Güncelleme:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr ""
+"Bu sayfanın diğer dillere <a href=\"/server/standards/README.translations."
+"html\">çevirileri</a>:"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]