www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy categories.tr.html right-to-read...


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy categories.tr.html right-to-read...
Date: Mon, 25 Jan 2010 21:26:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/01/25 21:26:23

Modified files:
    philosophy   : categories.tr.html right-to-read.bg.html 
             right-to-read.fa.html right-to-read.fr.html 
             right-to-read.it.html right-to-read.sr.html 
             words-to-avoid.es.html words-to-avoid.fr.html 
             words-to-avoid.sr.html 
    philosophy/po : categories.tr.po 
Added files:
    philosophy   : right-to-read.tr.html words-to-avoid.tr.html 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/categories.tr.html?cvsroot=www&r1=1.14&r2=1.15
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.bg.html?cvsroot=www&r1=1.15&r2=1.16
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.fa.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.fr.html?cvsroot=www&r1=1.32&r2=1.33
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.it.html?cvsroot=www&r1=1.10&r2=1.11
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.sr.html?cvsroot=www&r1=1.2&r2=1.3
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.es.html?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.fr.html?cvsroot=www&r1=1.49&r2=1.50
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.sr.html?cvsroot=www&r1=1.28&r2=1.29
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/right-to-read.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/words-to-avoid.tr.html?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/categories.tr.po?cvsroot=www&r1=1.16&r2=1.17

Patches:
Index: categories.tr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/categories.tr.html,v
retrieving revision 1.14
retrieving revision 1.15
diff -u -b -r1.14 -r1.15
--- categories.tr.html 11 Dec 2009 09:26:10 -0000   1.14
+++ categories.tr.html 25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.15
@@ -21,14 +21,14 @@
 <img src="category.png" alt="" />
 </p>
 
-   <p>This diagram by Chao-Kuei explains the different categories of
-software. It's also available as an <a
-href="/philosophy/category.svg">Scalable Vector Graphic</a> and as an <a
-href="/philosophy/category.fig">XFig document</a>, under the terms of any of
-the GNU GPL v2 or later, the GNU FDL v1.2 or later, or the Creative Commons
-Attribution-Share Alike v2.0 or later.</p>
+   <p>Chao-Kuei'nin bu şeması, farklı yazılım kategorilerini 
açıklıyor. GNU GPL v2
+veya daha yenisi, GNU FDL v1.2 veya daha yenisi veya Creative Commons
+Attribution-Share Alike v2.0 lisanslarının herhangi birinin koşulları
+altında <a href="/philosophy/category.svg">Ölçeklenebilir Vektörel Grafik
+(SVG)</a> ve <a href="/philosophy/category.fig">XFig dosyası</a>olarak da
+mevcuttur.</p>
 
-<h3 id="FreeSoftware">Free software</h3>
+<h3 id="FreeSoftware">Özgür yazılım</h3>
 
    <p>Özgür yazılım, herkese kullanma, çoğaltma ve dağıtma 
izinlerini, bire-bir
 aynısı veya değişiklikler ile, bedava veya bir ücret karşılığında 
gelen
@@ -73,7 +73,7 @@
 
    <p>Özgür yazılım, çoğunlukla, özgür olmayan yazılımdan daha 
güvenilirdir.</p>
 
-<h3 id="OpenSource">Open Source software</h3>
+<h3 id="OpenSource">Açık Kaynak yazılım</h3>
 
    <p>
    Bazı kişiler tarafından &ldquo;Açık kaynak&rdquo; yazılım 
kavramı, özgür
@@ -87,7 +87,7 @@
 yazılım</a>&rdquo; terimini tercih ediyoruz; çünkü, o özgürlüğe 
işaret
 eder&mdash;&ldquo;açık kaynak&rdquo; teriminin yapmadığı bir şey.</p>
 
-<h3 id="PublicDomainSoftware">Public domain software</h3>
+<h3 id="PublicDomainSoftware">Kamuya açık yazılım</h3>
 
    <p>Kamuya açık yazılım, telif hakkı olmayan yazılımdır. Eğer, 
kaynak kod kamuya
 açık ise, bu bazı kopyalar veya değiştirilmiş sürümlerin, tamamen 
özgür
@@ -115,7 +115,7 @@
 hakkını çıkarmak için bazı yasal adımlardan geçmek zorundasınız; 
yoksa,
 program telif hakkına sahiptir.</p>
 
-<h3 id="CopyleftedSoftware">Copylefted software</h3>
+<h3 id="CopyleftedSoftware">Copyleft yazılım</h3>
 
    <p>Copyleft yazılım, dağıtım koşullarında, bütün kopyaların 
ve bütün sürümlerin
 az çok aynı dağıtım koşullarını temin eden özgür yazılımdır. 
Örneğin bu,
@@ -145,15 +145,16 @@
 birleştirmek yasal değildir; böylece, eğer insanlar tek bir copyleft lisans
 kullanması toplum için iyidir.</p>
 
-<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Non-copylefted free software</h3>
+<h3 id="Non-CopyleftedFreeSoftware">Copyleft olmayan özgür yazılım</h3>
 
    <p>Copyleft-olmayan özgür yazılımlar, yazarından yeniden dağıtma 
ve değiştirme
 ve ayrıca sonradan kısıtlamalar ekleme izinleri ile gelir.</p>
 
-    <p>If a program is free but not copylefted, then some copies or modified
-versions may not be free at all. A software company can compile the program,
-with or without modifications, and distribute the executable file as a <a
-href="#ProprietarySoftware">proprietary</a> software product.</p>
+    <p>Eğer bir program özgür ama copyleft yazılım değilse, bazı 
kopyaları veya
+değiştirilmiş sürümleri tamamen özgür olmayabilir. Bir yazılım 
şirketi,
+programı, aynen veya değişikliklerle derleyebilir ve çalıştırılabilir
+dosyayı, <a href="#ProprietarySoftware">mülk</a> yazılım ürünü olarak
+dağıtabilir.</p>
 
    <p><a href="http://www.x.org/";>X Pencere Sistemi</a> bunu örnekle 
açıklar. X
 Birliği, X11'i, copyleft olmayan özgür yazılım yapan dağıtım 
koşulları ile
@@ -166,7 +167,7 @@
 yaptılar</a>; bunu yapabiliyorlardı, çünkü diğer kişiler aynı copyleft
 olmayan lisans altında koda katkıda bulundular.</p>
 
-<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL-covered software</h3>
+<h3 id="GPL-CoveredSoftware">GPL kapsamlı yazılım</h3>
 
    <p><a href="/copyleft/gpl.html">GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)</a>, bir 
programı
 copyleft yazılım yapmak için özel bir dağıtım koşullarıdır. GNU 
projesi,
@@ -174,39 +175,39 @@
 
    <p>Dolaisiyle özgür yazılımı GPL ile korunan yazılım ile eş 
saymak bir hatadır.</p>
 
-<h3 id="TheGNUsystem">The GNU operating system</h3>
+<h3 id="TheGNUsystem">GNU İşletim Sistemi</h3>
 
-    <p>The <a href="/gnu/gnu-history.html">GNU operating system</a> is the
-Unix-like operating system, which is entirely free software, that we in the
-GNU Project have developed since 1984.</p>
+    <p><a href="/gnu/gnu-history.html">GNU işletim sistemi</a>, 
Unix-benzeri,
+1984'den beri GNU projesinde geliştirdiğimiz, tamamen özgür yazılım 
işletim
+sistemidir.</p>
 
    <p>Unix-benzeri bir işletim sistemi bir çok programdan oluşur. GNU 
sistemi,
 bütün GNU yazılımları gibi diğer, X Pencere Sistemi ve TeX gibi bir çok 
GNU
 yazılımı olmayan diğer paketleri de içerir.</p>
 
-    <p>The first test release of the complete GNU system was in 1996. This
-includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU
-system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the Hurd
-still lacks some important features, so it is not widely used. Meanwhile,
-the <a href= "/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux system</a>, an offshoot of
-the GNU operating system which uses Linux as the kernel instead of the GNU
-Hurd, has been a great success since the 90s.</p>
-
-    <p>Since the purpose of GNU is to be free, every single component in 
the GNU
-operating system has to be free software. They don't all have to be
-copylefted, however; any kind of free software is legally suitable to
-include if it helps meet technical goals. And it isn't necessary for all the
-components to be GNU software, individually. GNU can and does include
-non-copylefted free software such as the X Window System that were developed
-by other projects.</p>
+    <p>GNU sistemin ilk deneme yayınlanışı 1996'dadır. Bu, 
çekirdeğimiz, 1990'dan
+beri geliştirilen GNU Hurd çekirdeğini de içerir. 2001'de, GNU sistemi 
(GNU
+Hurd çekirdeği de dahil olarak) yeterli derecede çalışmaya 
başlamıştır ama
+Hurd hala önemli özelliklere sahip değildir, bu yüzden yaygın olarak
+kullanılmamaktadır.. Bu arada, <a href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux
+sistemi</a>, çekirdek olarak GNU Hurd yerine, 90'lardan beri büyük bir
+başarı olan Linux çekirdeğini kullanan GNU sistemi doğmuştur.</p>
+
+    <p>GNU'nun amacı özgür olmak olduğu için, GNU işletim 
sistemindeki her tek
+bileşen özgür olmak zorundadır. Ancak, hepsinin copyleft yazılımı 
olması
+gerekmiyor; eğer teknik bir hedefe ulaşmaya yardımcı oluyor ise her hangi
+bir çeşit özgür yazılımı yasal olarak dahil etmeye uygundur. Ve her
+bileşenin, tek başına GNU yazılımı olması da gerekmiyor. GNU, X Pencere
+Sistemi gibi diğer projelerde de geliştirilmiş olan copyleft-olmayan özgür
+yazılımları içerebilir.</p>
 
-<h3 id="GNUprograms">GNU programs</h3>
+<h3 id="GNUprograms">GNU Programları</h3>
 
    <p>&ldquo;GNU programları&rdquo; <a href="#GNUsoftware">GNU 
yazılımı</a> ile
 aynı anlama gelir. Eğer Foo programı bir GNU yazılımı ise, o bir GNU
 programıdır. Bazen, onun bir &ldquo;GNU paketi&rdquo; olduğunu da 
söyleriz.</p>
 
-<h3 id="GNUsoftware">GNU software</h3>
+<h3 id="GNUsoftware">GNU yazılımı</h3>
 
    <p><a href="/software/software.html">GNU yazılımı</a>, <a
 href="/gnu/gnu-history.html">GNU projesi</a> himayesi altında yayınlanan
@@ -220,21 +221,21 @@
 href="/philosophy/free-sw.tr.html">GNU yazılımları</a> özgür yazılım 
olmak
 zorundadır.</p>
 
-    <p>Some GNU software is written by <a href=
-"http://www.fsf.org/about/staff/";>staff</a> of the <a
-href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a>, but most GNU
-software is contributed by <a
-href="/people/people.html">volunteers</a>. Some contributed software is
-copyrighted by the Free Software Foundation; some is copyrighted by the
-contributors who wrote it.</p>
+    <p>Bazı GNU yazılımları, <a href="http://www.fsf.org/";>Özgür 
Yazılım Vakfı
+(FSF)</a> <a href="http://www.fsf.org/about/staff/";>çalışanları</a>
+tarafından yazılmıştır, ancak çoğu GNU yazılımı <a
+href="/people/people.html">gönüllüler</a> tarafından katkıda
+bulunulmuştur. Bazı katkıda bulunulan yazılımlar Özgür Yazılım Vakfı
+tarafından telif hakkı ile korunur; bazıları da ona katkıda bulunan 
yazarlar
+tarafından telif hakkı ile korunmuştur.</p>
 
-<h3 id="non-freeSoftware">Non-free software</h3>
+<h3 id="non-freeSoftware">Özgür olmayan yazılım</h3>
 
    <p>Özgür-olmayan yazılım, özgür olmayan yazılımdır. Bu <a
 href="#semi-freeSoftware">yarı-özgür yazılım</a> ve <a
 href="#ProprietarySoftware">mülk yazılım</a> kategorilerini içerir.</p>
 
-<h3 id="semi-freeSoftware">Semi-free software</h3>
+<h3 id="semi-freeSoftware">Yarı-özgür yazılım</h3>
 
    <p>Yarı-özgür yazılım, özgür olmayan yazılımdır ama bireylere 
kâr çıkarı
 olmayan amaçlar için kullanma, kopyalama, dağıtma ve değiştirme
@@ -268,11 +269,10 @@
 programı sisteme dahil etmek, ticari CD-ROM dağıtımını engellerdi.</li>
    </ul>
 
-    <p>The <a href="http://www.fsf.org/";>Free Software Foundation</a> 
itself is
-non-commercial, and therefore we would be legally permitted to use a
-semi-free program &ldquo;internally&rdquo;. But we don't do that, because
-that would undermine our efforts to obtain a program which we could also
-include in GNU.</p>
+    <p><a href="http://www.fsf.org/";>Özgür Yazılım Vakfı</a>, ticari 
değildir ve bu
+sebeple yarı-özgür bir programı &ldquo;içimizde&rdquo; yasal olarak
+kullanabilme iznimiz vardır. Ama biz bunu yapmayız, çünkü bu, GNU içine
+dahil edebileceğimiz bir programı alma çabalarımızın altını kazar.</p>
 
    <p>Yazılımla yapılacak bir iş var ise eğer, işi yapmak için 
özgür bir
 programımız olana kadar, GNU sisteminin bir eksiği vardır. Gönüllülere,
@@ -282,7 +282,7 @@
 (bizim üzerimizdeki ve bizim görüşlerimizi dinleyen diğer kişilerin
 üzerindeki) dikkatini başka yöne atardı.</p>
 
-<h3 id="ProprietarySoftware">Proprietary software</h3>
+<h3 id="ProprietarySoftware">Mülk yazılım</h3>
 
    <p>Mülk yazılım, özgür olmayan veya yarı-özgür olmayan 
yazılımdır. Kullanımı,
 yeniden dağıtımı ve değişiklik yapmak yasaklanmıştır veya izin 
almanız için
@@ -330,7 +330,7 @@
 bunlara izin vermez.)</li>
    </ul>
 
-<h3 id="PrivateSoftware">Private software</h3>
+<h3 id="PrivateSoftware">Özel yazılım</h3>
    <p>Özel yazılım, bir kullanıcı için geliştirilmiş yazılımdır 
(genellikle bir
 kurum veya şirket için). Bu kullanıcı, yazılımı saklar ve kullanır, ve
 kamuya, kaynak koduveya çalışabilir halini yayınlamaz.</p>
@@ -346,7 +346,7 @@
 çoğu programlama işleri, özgür yazılım hareketi ile uyumlu bir şekilde
 yapılabilinir veya yapılabilinirdi.</p>
 
-<h3 id="commercialSoftware">Commercial Software</h3>
+<h3 id="commercialSoftware">Ticari Yazılım</h3>
 
    <p>Ticari yazılım, yazılımın kullanımından para kazanmak 
amacında olan bir
 ticari iş yeri tarafından geliştirilmiş yazılımdır. 
&ldquo;Ticari&rdquo; ve
@@ -395,11 +395,12 @@
 <div id="footer">
 
 <p>
-Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>. There are also <a
-href="/contact/">other ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send
-broken links and other corrections or suggestions to <a
-href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>.
+Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır.<br
+/>Lütfen çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya 
önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.
 </p>
 
 <p>
@@ -452,7 +453,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Son Güncelleme:
 
-$Date: 2009/12/11 09:26:10 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: right-to-read.bg.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.bg.html,v
retrieving revision 1.15
retrieving revision 1.16
diff -u -b -r1.15 -r1.16
--- right-to-read.bg.html    1 Nov 2009 09:26:19 -0000    1.15
+++ right-to-read.bg.html    25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.16
@@ -437,7 +437,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Последно обновяване:
 
-$Date: 2009/11/01 09:26:19 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -501,6 +501,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: right-to-read.fa.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.fa.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- right-to-read.fa.html    26 Nov 2009 09:26:11 -0000   1.5
+++ right-to-read.fa.html    25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.6
@@ -358,7 +358,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 آخرین به روز رسانی:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:11 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -422,6 +422,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: right-to-read.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.fr.html,v
retrieving revision 1.32
retrieving revision 1.33
diff -u -b -r1.32 -r1.33
--- right-to-read.fr.html    30 Nov 2009 21:26:49 -0000   1.32
+++ right-to-read.fr.html    25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.33
@@ -449,7 +449,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/11/30 21:26:49 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -513,6 +513,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: right-to-read.it.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.it.html,v
retrieving revision 1.10
retrieving revision 1.11
diff -u -b -r1.10 -r1.11
--- right-to-read.it.html    28 Oct 2009 08:26:08 -0000   1.10
+++ right-to-read.it.html    25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.11
@@ -386,7 +386,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ultimo aggiornamento:
 
-$Date: 2009/10/28 08:26:08 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -450,6 +450,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: right-to-read.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/right-to-read.sr.html,v
retrieving revision 1.2
retrieving revision 1.3
diff -u -b -r1.2 -r1.3
--- right-to-read.sr.html    26 Nov 2009 09:26:11 -0000   1.2
+++ right-to-read.sr.html    25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.3
@@ -371,7 +371,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2009/11/26 09:26:11 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -435,6 +435,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
 <!-- Swedish -->
 <li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: words-to-avoid.es.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.es.html,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- words-to-avoid.es.html   9 Jan 2010 09:25:58 -0000    1.21
+++ words-to-avoid.es.html   25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.22
@@ -661,7 +661,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Última actualización: 
 
-$Date: 2010/01/09 09:25:58 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -709,6 +709,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: words-to-avoid.fr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.fr.html,v
retrieving revision 1.49
retrieving revision 1.50
diff -u -b -r1.49 -r1.50
--- words-to-avoid.fr.html   12 Dec 2009 21:26:35 -0000   1.49
+++ words-to-avoid.fr.html   25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.50
@@ -768,7 +768,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Dernière mise à jour&nbsp;:
 
-$Date: 2009/12/12 21:26:35 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -816,6 +816,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: words-to-avoid.sr.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/words-to-avoid.sr.html,v
retrieving revision 1.28
retrieving revision 1.29
diff -u -b -r1.28 -r1.29
--- words-to-avoid.sr.html   9 Jan 2010 09:25:58 -0000    1.28
+++ words-to-avoid.sr.html   25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.29
@@ -662,7 +662,7 @@
 <!-- timestamp start -->
 Ажурирано:
 
-$Date: 2010/01/09 09:25:58 $
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>
@@ -710,6 +710,8 @@
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
 <!-- Serbian -->
 <li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/categories.tr.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/categories.tr.po,v
retrieving revision 1.16
retrieving revision 1.17
diff -u -b -r1.16 -r1.17
--- po/categories.tr.po 25 Jan 2010 15:26:39 -0000   1.16
+++ po/categories.tr.po 25 Jan 2010 21:26:20 -0000   1.17
@@ -409,14 +409,6 @@
 "yazılımı olmayan diğer paketleri de içerir."
 
 # type: Content of: <dl><dd><p>
-#| msgid ""
-#| "The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
-#| "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "
-#| "system (including the GNU Hurd) began working fairly reliably, but the "
-#| "Hurd still lacks some important features, so it is not widely used. "
-#| "Meanwhile, the <a href= \"/gnu/linux-and-gnu.html\">GNU/Linux system</a>, "
-#| "an offshoot of the GNU system which uses Linux as the kernel instead of "
-#| "the GNU Hurd, has been a great success since the 90s."
 msgid ""
 "The first test release of the complete GNU system was in 1996. This "
 "includes the GNU Hurd, our kernel, developed since 1990. In 2001 the GNU "

Index: right-to-read.tr.html
===================================================================
RCS file: right-to-read.tr.html
diff -N right-to-read.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ right-to-read.tr.html    25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,484 @@
+
+<!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Okuma Hakkı - GNU Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<h2>Okuma Hakkı</h2>
+
+<p>
+<a href="http://www.stallman.org/";><strong>Richard Stallman</strong></a></p>
+
+<p>
+Bu yazı <strong>Communications of the ACM</strong> (Cilt 40, Sayı 2) Şubat
+1997 yayınında yer almıştır.</p>
+
+<blockquote><p>
+      2096 yılında Ay Şehrinde yayınlanan Ay Devriminin ataları 
hakkındaki
+yazıların derlemesi olan “Tycho’ya Giden Yol”dan alınmıştır.
+</p></blockquote>
+
+<p>
+Dan Halbert için, Tycho’ya Giden Yol, fakültede Lissa Lenz bilgisayarını
+ödünç almak istediğinde başladı. Lissa’nın bilgisayarı bozulmuştu 
ve başka
+bir bilgisayar ödünç alamazsa, dönem ödevinden kalacaktı. Dan hariç
+bilgisayarını isteyebileceği biri yoktu.</p>
+
+<p>
+Bu durum, Dan’ı bir ikileme soktu. Lissa’ya yardım etmesi gerekiyordu, 
ama
+ona bilgisayarını verse, Lissa kitaplarını okuyabilirdi. Başka birinin
+kitaplarını okumasına izin verdiği için yıllarca hapse mahkum olması
+gerçeğinin yanı sıra, yalnızca bu fikir onu şok etmeye yetti bile. Herkes
+gibi, ona da ilkokuldan beri kitap paylaşımının kötü bir şey olduğu
+öğretilmişti, bunu yalnızca korsanlar yapardı.</p>
+
+<p>
+Ve SPA’nın, Yazılım Koruma Biriminin, onu yakalayamama ihtimali
+düşüktü. Yazılım sınıfında, Dan, her kitabın Merkezi Lisanslamaya ne 
zaman
+ve nerede ve kim tarafından okunduğunu raporlayan bir telif hakkı
+izleyicisine [:monitor] sahip olduğunu öğrenmişti. (Merkez bu bilgileri
+okuyucu korsanları yakalamak için kullandığı gibi, ayrıca kişisel ilgi
+profillerini perakendecilere satmak için de kullanmaktaydı.) Bilgisayarının
+ağa bir sonraki bağlanışında, Merkezi Lisanslama bu bilgiyi
+bulacaktı. Bilgisayar sahibi olarak, o, suçu önlemediği için ciddi bir 
ceza
+alabilirdi. </p>
+
+<p>
+Tabi ki, Lissa kitaplarını okuma niyetinde olmayabilirdi. Bilgisayarı
+yalnızca dönem ödevini yazmak için istemiş olabilirdi. Ancak Dan 
Lissa’nın
+orta-sınıf bir aileden geldiğini ve okuma ücretleri hariç okul harcını 
zar
+zor ödediğini biliyordu. Kitaplarını okumak, okuldan mezun olmasının tek
+yolu olabilirdi. Dan bu durumu anladı; kendisi de okuduğu tüm araştırma
+makalelerinin ücretini ödemek için borç almak zorunda kalmıştı. (bu
+ücretlerin % 10’u makaleleri yazan araştırmacılara gitmekteydi; Dan 
akademik
+kariyer yapmak istediği için, kendi araştırma makalelerine sıklıkla atıf
+yapılırsa, bunların yeterli ücreti sağlayacağını ummaktaydı.)</p>
+
+<p>
+Daha sonra, Dan, herhangi bir kimsenin, kütüphaneye gidip ücret ödemeden
+makale ve hatta kitap okuyabileceğini öğrendi. Hükümetin kütüphane 
bağışları
+olmaksızın binlerce sayfa okuyan bağımsız burslu öğrenciler vardı. 
Ancak
+1990’larda, hem ticari hem de kâr amaçlı olmayan yayıncılar, erişim 
için
+ücret talep etmeye başladı. 2047 yılı itibariyle, özgür erişim 
sağlayan
+kütüphaneler geçmişte kalmıştı.</p>
+
+<p>
+SPA ve Merkezi Lisanslama'dan kaçmanın elbette yolları vardı. Ancak bunlar
+yasal değildi. Dan’ın yazılım sınıfında, Frank Martucci adında bir 
sınıf
+arkadaşı vardı, Frank, yasadışı bir hata ayıklama (debugging) aracı 
temin
+etti ve bu aracı, kitap okurken, telif hakkı izleme kodunu atlatmak için
+kullandı. Ancak çok sayıda arkadaşına bu hata ayıklayıcıdan bahsetti 
ve bu
+arkadaşlarından biri, bir ödül karşılığında onu şikayet etti 
(borçta olan
+öğrenciler ele vermeye yatkındılar). 2047 yılında Frank hapishanedeydi,
+bunun nedeni yasak okuma yapması değil, hata ayıklayıcıyı 
bulundurmasıydı.</p>
+
+<p>
+Dan daha sonra herkesin hata ayıklama araçlarına geçmişte sahip 
olabildiği
+bir zaman olduğunu öğrendi. CD üzerinde edinilebilen ya da İnternetten
+indirilebilen özgür hata ayıklama araçları bile vardı. Ancak sıradan
+kullanıcılar, bunu, telif hakkı izleyicilerini atlatmak etmek için
+kullanmaya başladığı için bir hakem, gerçek uygulamada, bunun, hata
+ayıklayıcıların temel kullanımı haline geldiğine karar verdi. Bu, 
onların
+yasadışı olduğu anlamına gelmekteydi; hata ayıklayıcıların 
geliştiricileri
+hapse gönderildi.</p>
+
+<p>
+Tâbi ki programcılar hâlâ hata ayıklama araçlarına ihtiyaç 
duymaktaydı ancak
+2047’de hata ayıklayıcı satıcıları yalnızca numaralı kopyaları, 
yalnızca
+resmi olarak lisanslı ve bağlı programcılara dağıttı. Dan’ın 
yazılım
+sınıfında kullandığı hata ayıklayıcı önemli bir güvenlik duvarının
+[:firewall] arkasında tutulmaktaydı, bu nedenle bu, yalnızca sınıf
+alıştırmaları için kullanılabilmekteydi.</p>
+
+<p>
+Değiştirilmiş bir sistem çekirdeği kurularak, telif hakkı izleyicilerinin
+atlatılması da mümkündü. Dan sonunda, özgür çekirdekleri de, hatta 
tamamen
+özgür işletim sistemlerini de öğrendi, bu sistemler yüzyılın sonunda
+vardı. Ancak bunlar, hata ayıklayıcılar gibi yasa dışıydı, ayrıca bir 
taneye
+sahip olsanız bile, bilgisayarınızın kök [:root] şifresini bilmeden bir 
tane
+kuramıyordunuz. Ve <abbr title="Federal Bureau of Investigation">FBI</abbr>
+ya da Microsoft Destek size şifreyi söylemezdi.</p>
+
+<p>
+Dan sonunda Lissa’ya bilgisayarını veremeyeceğine karar verdi. Ama ona
+yardım etmek de istiyordu çünkü onu seviyordu. Lissa ile her konuşma 
fırsatı
+Dan’ın içini mutlulukla dolduruyordu. Ve yardım istemek için 
Lissa’nın Dan’ı
+seçmiş olması da Lissa’nın da Dan’ı sevdiği anlamına gelebilirdi. 
</p>
+
+<p>
+Dan, daha da akla gelmeyen bir şey yaparak bu ikilemi çözdü, Lissa’ya
+bilgisayarı verdi ve ona şifresini söyledi. Bu şekilde, Lissa kitaplarını
+okursa, Merkezi Lisanslama kitapları Dan’ın okuduğunu düşünecekti. Bu, 
yine
+de bir suçtu ama SPA, bu suçu otomatik olarak bulamazdı. Ancak Lissa
+bildirirse bulabilirlerdi.</p>
+
+<p>
+Tabi ki, Dan’ın Lissa’ya kendi şifresini vermiş olduğunu okul 
yönetimi fark
+ederse, Lissa’nın bunu ne için kullandığına bağlı olmaksızın, 
ikisinin de
+okul hayatları sona erecekti. Okulun politikası, bunun bir disiplin suçu
+olduğu yönündeydi. Zararlı bir şey yapıp yapmamanız önemli değildi, 
suç,
+yöneticilerin sizi kontrol etmesini zorlaştırmaktaydı. Okul yönetimi, 
bunun,
+yasak bir şey yapmakta olduğunuz anlamına geldiğini varsaymaktaydı ve bu
+yasak şeyin ne olduğunu bilmeleri gerekmezdi.</p>
+
+<p>
+Öğrenciler genelde bu nedenle atılmamaktaydı, en azından doğrudan
+değil. Bunun yerine, öğrencilerin okul bilgisayar sistemlerine girmeleri
+yasaklanmakta ve bu da kaçınılmaz bir şekilde tüm derslerden kalmalarına
+neden olmaktaydı.</p>
+
+<p>
+Daha sonra, Dan, bu üniversite politikasının yalnızca, çok sayıda 
üniversite
+öğrencisinin bilgisayar kullanmaya başladığı 1980’lerde başlamış 
olduğunu
+öğrendi. Önceden, üniversiteler, öğrenci disiplininde farklı bir 
yaklaşıma
+sahipti; üniversiteler, yalnızca şüphe yaratan etkinlikleri değil, 
zararlı
+etkinlikleri cezalandırmaktaydı. </p>
+
+<p>
+Lissa, Dan’ı SPA’ya bildirmedi. Dan’ın Lissa’ya yardım etmesi 
kararı,
+sonunda evlenmelerine kadar gitti ve ayrıca çocukken korsanlık hakkında
+onlara ne öğretildiğini sorgulamalarını sağladı. Çift, Sovyetler 
Birliği ve
+kopyalama konusundaki kısıtlamalar hakkında ve hatta orijinal Birleşik
+Devletler Anayasası hakkında telif hakkının tarihini okumaya
+başladı. Luna’ya taşındılar ve orada SPA’nın uzun kolundan benzer 
şekilde
+kaçan başka insanları tanıdılar. 2062 yılında, Tycho İsyanı 
başladığında,
+evrensel okuma hakkı, ana amaçlarından biri haline geldi.</p>
+
+
+<h3 id="AuthorsNote">Yazarın Notu</h3>
+
+<p>Bu not 2007 yılında güncellenmiştir.</p>
+
+<p>
+Okuma hakkı günümüzde hâlâ devam eden bir mücadeledir. Mevcut yaşam
+şeklimizin karanlığa gömülmesi 50 yıl alabilmesine rağmen, yukarıda
+açıklanan belirli kanunların ve uygulamaların birçoğu halihazırda
+önerilmiştir; birçoğu Amerika’da ve başka yerlerde
+kanunlaştırılmıştır. Amerika’da, 1998 Dijital Milenyum Telif Hakkı 
Hareketi,
+bilgisayara yüklenmiş kitapların (ve diğer verilerin) okunmasını ve 
ödünç
+verilmesini kısıtlamak için yasal bir taban oluşturmuştur. Avrupa 
Birliği,
+2001 telif hakkı direktifinde, benzer kısıtlamalar getirmiştir. Fransa'da,
+2006'da kabul edilen DADVSI yasasıyla DeCSS'nin, DVD'deki videoları çözmek
+için program, bir kopyasına sadece sahip olmak bile suç sayılmaktadır.</p>
+
+<p>
+2001 yılında, Disney-finansmanlı Senatör Hollings, SSSCA (halen CBDTPA
+olarak adlandırılmaktadır) olarak adlandırılan bir yasa tasarısını
+önermiştir, SSSCA, her bilgisayarda, kullanıcının atlatamadığı zorunlu
+kopyalama-sınırlama özelliklerinin bulunmasını gerektirmektedir. Clipper
+yondası ve benzer ABD hükümeti anahtar-belge [:key-escrow] önerilerini
+düşünürsek, bu uzun soluklu bir eğilimi göstermektedir: bilgisayar
+sistemleri kullananlar üzerinde bir nüfuz kontrolü yaratmak üzere
+ayarlanıyor. SSSCA daha sonra telafuz edilmeyen CBDTPA olarak
+değiştirilmiştir, bu da "Consume But Don't Try Programming Act" [:Tüket Ama
+Programlama Eylemini Deneme] olarak mizahi bir şekilde açılmıştır.
+</p>
+
+<p>
+Hemen sonrasında ABD senatosu Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilmeye
+başladı. Hollywood'a Demokratlardan daha az bağlılar, bu yüzden önerileri
+zorlamadılar. Şimdi Demokratlar geri döndüler, tehlike yine yüksek bir
+düzeyde.</p>
+
+<p>
+2001 yılında, Amerika, Batı Yarıküre’deki tüm ülkelerde aynı 
kuralları
+dayatmak için, önerilen Amerika’nın Özgür Ticaret Bölgesi 
anlaşmasını
+kullanmaya başlamıştır. FTAA, “özgür ticaret” anlaşması olarak 
adlandırılan
+ancak gerçekte şirketlere demokratik hükümetler üzerinde artırılmış 
güç
+sağlamak için tasarlanmış bir anlaşmadır. DMCA gibi kanunların 
dayatılması
+bu işin özünü oluşturmaktadır. FTAA, DMCA gereksinimlerini rededen 
Brezilya
+başkanı Lula ve diğerleri tarafından etkin bir şekilde yokedildi.</p>
+
+<p>
+O zamandan beri, ABD benzer gereksinimleri Avustralya ve Meksika gibi
+ülkelere "serbest ticaret" anlaşmaları ile dayatmaktadır, ve Kosta Rika 
gibi
+ülkelere başka bir anlaşma olan CAFTA ile dayatmaktadır. Ekvador başkanı
+Correa ABD ile "serbest ticaret" anlaşmasını imzalamayı redetti, ancak
+duyduğum kadarıyla Ekvador 2003 yılında DMCA benzeri bir şeyi kabul 
etti.</p>
+
+<p>
+Hikayedeki fikirlerden biri 2002 yılına kadar önerilmemişti. Bu fikir
+<abbr>FBI</abbr>’ın ve Microsoft’un kişisel bilgisayarlar için kök 
şifreleri
+tutması ve onlara sahip olmanıza izin vermemesi fikridir.</p>
+
+<p>
+Bu tertibi önerenler, tasarıya "güvenli işletim" [:trusted computing] ve
+"Palladium" gibi isimler verdiler. Biz <a
+href="/philosophy/can-you-trust.html">"güvensiz (hain) işletim"</a>
+[:treacherous computing] diyoruz, çünkü bilgisayarınızın şirketlere 
itaat
+etmesine, size itaat etmemesine ve karşı gelmesine neden olmaktadır. Bu 2007
+yılında <a href="http://badvista.org/";>Windows Vista</a>'nın bir parçası
+olarak gerçekleştirildi; Apple'ın da benzer bir şey yapmasını 
bekliyoruz. Bu
+tertipte, gizli kodu saklayan üreticinin kendisidir, ancak
+<abbr>FBI</abbr>'ın onu edinmesinde zorluk çekeceğini düşünmüyorum.</p>
+
+<p>
+Microsoft sakladığı geleneksel anlamda bir şifre değil; hiç bir kişi 
bunu
+bir terminalde yazmaz. Bunun yerine, bir imza ve saklanan bir ikinci
+anahtara karşılık gelen bir şifreleme anahtarıdır. Bu Microsoft'un, ve
+Microsoft ile işbirliği yapan herhangi bir web sitesinin, kullanıcının
+bilgisayarıyla yapabilecekleri üzerinde tam bir denetim sağlamasına 
elverir.</p>
+
+<p>
+Vista ayrıca Microsoft'a ek güç verir; örneğin, Microsoft zorla
+yükseltmeleri kurdurabilir, ve Vista kullanan herhangi bir makinenin belli
+bir aygıt sürücüsünü çalıştırmasını engelleme emri verebilir. 
Vista'nın bir
+çok kısıtlamasının ana amacı DRM (Digital Restrictions Management)'ı
+dayatarak, kullanıcıların üstesinden gelmesine engel olmaktır. DRM 
tehlikesi
+yüzünden <a href="http://DefectiveByDesign.org";> DefectiveByDesign.org</a>
+kampanyasını oluşturduk.</p>
+
+<p>
+Bu yazı yazıldığında, SPA, küçük İnternet Hizmeti 
Sağlayıcılarını (Internet
+Service Provider - ISP) tehdit ediyor ve SPA’nın tüm kullanıcıları 
izlemesi
+için izin istiyordu. Birçok ISP, tehdit edildiğinde teslim oluyordu çünkü
+mahkemede savaşmaya güçleri yetmemekteydi (Atlanta Gazete-Kurumu
+(Journal-Constitution), 1 Ekim 96, D3). ISP’lerden bir tanesi, Oakland,
+Kaliforniya’daki ConneXion, istemi reddetti ve gerçekten de dava açıldı. 
SPA
+daha sonra davayı düşürdü ama DMCA’yı, yani, istediği gücü 
kendisine veren
+şeyi elde etti. </p>
+
+<p>
+Yazılım Yayıncıları Birliğinin kısaltması olan SPA yerine bu 
polis-benzeri
+görevde BSA (Business Software Alliance) rol oynamaya başlamıştır. 
Günümüzde
+bu, resmi bir polis kuvveti değildir; resmi olmayan bir şekilde
+davranmaktadır. Eski Sovyetler Birliği’ni hatırlatan yöntemleri 
kullanarak,
+insanları birlikte çalıştıkları insanlar ve arkadaşları konusunda bilgi
+vermeye çağırırlar. 2001 yılında Arjantin’deki bir BSA kampanyası, 
yazılımı
+paylaşan kimselere ağır hapis cezaları verileceği şeklinde ciddi 
tehditlerde
+bulunmuştur.</p>
+
+<p>
+Yukarıda açıklanan üniversite güvenlik politikaları gerçektir. 
Örneğin,
+giriş yaptığınızda, Chicago-bölgesi üniversitelerinden birindeki bir
+bilgisayarda aşağıdaki mesajı görürsünüz:</p>
+
+<blockquote><p>
+Bu sistem yalnızca yetkili kullanıcıların kullanımı içindir. Yetkisiz 
olarak
+ya da yetkilerinin dışında bu bilgisayar sistemini kullanan bireylerin, tüm
+işlemleri, sistem personeli tarafından izlenecek ve kaydedilecektir. Bu
+sistem kullanılarak bireylerin düzgün olmayan bir şekilde izlenmesi ve
+sistemin bakımda olması durumunda, yetkili kullanıcıların işlemleri de
+izlenebilir. Bu sistemi kullanan kişi, bu gibi bir izlemenin olduğunu açık
+ve net bir şekilde kabul etmektedir ve bu izlemenin sonucunda, yasal olmayan
+bir işlem ya da Üniversite kurallarının çiğnenmesi gibi bir duruma
+rastlanırsa, sistem personeli bu izleme sonucunu Üniversite yetkililerine
+ve/veya kanun yürütme birimlerine bildirir.
+</p></blockquote>
+
+<p>
+Bu, Dördüncü Değişikliğe ilişkin ilginç bir yaklaşımdır: herkese 
ikna olması
+için baskı uygulayın, böylece haklarından vazgeçsinler.</p>
+
+<h3 id="References">Kaynakça</h3>
+
+<ul>
+ <li>The administration's &ldquo;White Paper&rdquo;: Information 
Infrastructure
+Task Force, Intellectual Property and the National Information
+Infrastructure: The Report of the Working Group on Intellectual Property
+Rights (1995).</li>
+
+ <li><a href="http://www.wired.com/wired/archive/4.01/white.paper_pr.html";>An
+explanation of the White Paper: The Copyright Grab</a>, Pamela Samuelson,
+Wired, Jan. 1996</li>
+
+ <li><a href="http://www.law.duke.edu/boylesite/sold_out.htm";>Sold Out</a>, 
James
+Boyle, New York Times, 31 March 1996</li>
+
+ <li>Public Data or Private Data, Washington Post, 4 Nov 1996. Buna bağlantı
+veriyorduk, ancak Washington Post web sitesindeki yazıları okumak isteyen
+kullanıcılardan para almaya başladı, bu yüzden bağlantıyı kaldırmaya 
karar
+verdik.</li>
+
+ <li><a href="http://www.public-domain.org/";>Union for the Public Domain 
(Kamusal
+Alan için Birlik)</a>&mdash;Telif hakları ve patent güçlerinin 
genişlemesine
+karşı durmayı ve tersine çevirmeyi hedefleyen bir organizasyon</li>
+</ul>
+
+<hr />
+<h4>Bu yazı <a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
+Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçme 
Yazıları</cite></a>
+kitabında yayınlanmıştır.</h4>
+
+<p><strong>Okunabilecek diğer metinler</strong></p>
+
+<ul>
+    <li><a href="/philosophy/philosophy.html">GNU Projesinin 
Felsefesi</a></li>
+    <li><a
+href="http://www.computerworld.com/managementtopics/management/opinion/story/0,10801,49358,00.html";
+id="COPYPROCTECTION">Copy Protection: Just Say No (Kopya Koruma: Sadece
+Hayır Deyin)</a>, Computer World'te yayınlanmıştır.</li>
+</ul>
+
+<p>
+<a href="#AuthorsNote">Yazarın notu</a> elektronik gözetleme ve okuma hakkı
+üzerine sürdürülen mücadele hakkındadır. Savaş şimdi başlamaktadır; 
aşağıda
+okuma hakkınızı engellemek üzere geliştirilmiş teknolojiler hakkındaki 
iki
+yazının bağlantısını bulabilirsiniz.</p>
+<ul>
+<li><a
+href="http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2324939,00.html";>Electronic
+Publishing:</a> Kitapların elektronik biçimde dağıtılması, ve bir 
kopyayı
+okuma hakkını etkileyen telif hakları üzerine bir yazı</li>
+<li><a
+href="http://channels.microsoft.com/presspass/press/1999/Aug99/SeyboldPR.asp";>Bilgisayarların
+içindeki Kitaplar:</a> Bir bilgisayarda kitapları ve belgeleri kimin
+okuyacağını kontrol eden yazılım.</li>
+</ul>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
+<div id="footer">
+
+<p>
+Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
+çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.
+</p>
+
+<p>
+Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a
+href="/server/standards/README.translations.html">çeviriler hakkındakı
+BENİOKU</a> dosyasına bakınız.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996 Richard Stallman <br />Bu makalenin tamamının kelimesi
+kelimesine kopyalanmasına ve dağıtılmasına, ücret talep etmeksizin, 
herhangi
+bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı bildirisini korumak şartıyla, dünya
+çapında izin verilmiştir.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
+<ul>
+
+<li>
+<a href="http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/";>Tahir Emre Kalaycı</a>
+<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+Çiğdem Özşar,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+Birkan Sarıfakıoğlu,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+Serkan Çapkan,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+İzlem Gözükeleş,
+2009.
+</li>
+
+</ul></div>
+
+<p style="margin-top: 1em">Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz
+ hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi
+ lütfen <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p>
+
+<p>Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler
+ tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek
+ bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak
+ istiyorsanız, <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ ziyaret edebilir ya
+ da <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;yazabilirsiniz</a>.</p>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Son Güncelleme:
+
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Bu sayfanın diğer dillere <a
+href="/server/standards/README.translations.html">çevirileri</a>:</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Bulgarian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.bg.html">&#x431;&#x44A;&#x43B;&#x433;&#x430;&#x440;&#x441;&#x43A;&#x438;</a>&nbsp;[bg]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- German -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.de.html">Deutsch</a>&nbsp;[de]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- Farsi (Persian) -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.fa.html">&#x0641;&#x0627;&#x0631;&#x0633;&#x06cc;</a>&nbsp;[fa]</li>
+<!-- Finnish -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.fi.html">suomi</a>&nbsp;[fi]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Hebrew -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.he.html">&#x05e2;&#x05d1;&#x05e8;&#x05d9;&#x05ea;</a>&nbsp;[he]</li>
+<!-- Hungarian -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.hu.html">magyar</a>&nbsp;[hu]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Korean -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.ko.html">&#xd55c;&#xad6d;&#xc5b4;</a>&nbsp;[ko]</li>
+<!-- Dutch -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.nl.html">Nederlands</a>&nbsp;[nl]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Slovenian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sl.html">sloven&scaron;&#269;ina</a>&nbsp;[sl]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Swedish -->
+<li><a href="/philosophy/right-to-read.sv.html">svenska</a>&nbsp;[sv]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/right-to-read.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>

Index: words-to-avoid.tr.html
===================================================================
RCS file: words-to-avoid.tr.html
diff -N words-to-avoid.tr.html
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ words-to-avoid.tr.html   25 Jan 2010 21:26:17 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,733 @@
+
+
+<!--#include virtual="/server/header.tr.html" -->
+
+<!-- This file is automatically generated by GNUnited Nations! -->
+<title>Kullanmaktan Kaçınılması Gereken Kafa Karıştıran Kelimeler ve 
Ä°fadeler - GNU
+Projesi - Özgür Yazılım Vakfı (FSF)</title>
+
+<!--#include virtual="/server/banner.tr.html" -->
+<h2>Kullanmaktan Kaçınılması (veya Dikkatli Kullanılması) Gereken Kafa
+Karıştıran Kelimeler ve İfadeler</h2>
+
+<p>
+Tamamen veya belirli kapsamlarda ve durumlarda kullanmamanızı önerdiğimiz
+birtakım sözcükler ve ifadeler vardır. Bazıları muğlak, bazıları ise 
yanlış
+yönlendiricidir; diğerleri tamamen fikir birliğinde olmayacağınızı
+zannettiğimiz bir fikri vurgularlar. </p>
+
+<div class="announcement">
+Ayrıca <a href="/philosophy/categories.html">Özgür Yazılım
+Kategorileri</a>ne göz atın.</div>
+
+<p>
+ <a href="/philosophy/philosophy.html">Okunabilecek Diğer Metinler</a> |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#BSD-style">BSD-stili</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Closed">Kapalı</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#CloudComputing">Bulut Hesaplama</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Commercial">Ticari</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Compensation">Mükafat</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Consumer">Tüketici</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Content">İçerik</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Creator">Yaratıcı</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#DigitalGoods">Sayısal Meta</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#DigitalRightsManagement">Sayısal Haklar
+Yönetimi</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Ecosystem">Ekosistem</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#ForFree">Bedava</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#FreelyAvailable">Özgürce edinilebilen
+yazılım</a>&rdquo; | &ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Freeware">Ücretsiz
+yazılım</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#GiveAwaySoftware">Bağış yazılım</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Hacker">Hacker</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#IntellectualProperty">Fikri Mülkiyet</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#LAMP">LAMP sistem</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Linux">Linux sistem</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Market">Pazar</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#MP3Player">MP3 çalar</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Open">Açık</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#PC">PC</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Photoshop">Photoshop</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Piracy">Korsanlık</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#PowerPoint">PowerPoint</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Protection">Koruma</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#RAND">RAND</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#SellSoftware">Yazılımın satılması</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#SoftwareIndustry">Yazılım
+Endüstrisi</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#Theft">Hırsızlık</a>&rdquo; | &ldquo;<a
+href="words-to-avoid.html#TrustedComputing">Güvenli İşletim</a>&rdquo; |
+&ldquo;<a href="words-to-avoid.html#Vendor">Sağlayıcı</a>&rdquo;
+</p>
+
+<h4 id="BSD-style">&ldquo;BSD-stili&rdquo;</h4>
+<p>
+“BSD stili lisansı” ifadesi kafa karışıklığına neden olmaktadır 
çünkü <a
+href="/philosophy/bsd.html">önemli farkları olan lisansları bir araya
+toplamaktadır</a>. Örneğin, reklamsal ifadeye sahip orijinal BSD lisansı 
GPL
+ile uyumsuzdur ancak gözden geçirilmiş BSD lisansı GPL ile uyumludur.</p>
+<p>
+Kafa karışıklığını önlemek için, söz konusu <a
+href="/licenses/license-list.html">lisansın belirtilmesi</a> ve “BSD 
stili”
+ifadesinin kullanımının önlenmesi en iyisidir.</p>
+
+
+<h4 id="Closed">&ldquo;Kapalı&rdquo;</h4>
+<p>
+Özgür olmayan yazılımı &ldquo;kapalı&rdquo; olarak tanımlamak, 
açıkça "açık
+kaynak" terimine işaret eder. Özgür Yazılım hareketinde <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html"> açık kaynak kampıyla
+karıştırılmak istemeyiz</a>, bu yüzden insanların bizi onlarla 
karıştıracağı
+şeyleri söylemekten kaçınırız. Örneğin özgür olmayan yazılımı 
"kapalı"
+olarak tanımlamaktan kaçarız. Bu tür yazılımı "özgür olmayan" veya <a
+href="/philosophy/categories.html#ProprietarySoftware"> &ldquo;özel
+mülk&rdquo;</a> olarak adlandırırız.</p>
+
+
+<h4 id="CloudComputing">&ldquo;Bulut Hesaplama&rdquo;</h4>
+<p>
+"Bulut hesaplama" açık bir anlamı olmayan bir pazarlama tekniği
+kelimesidir. Ortak özellikleri dosya iletiminin ötesinde bir amaçla
+İnternet'i kullanan geniş yelpazede farklı etkinlikler için
+kullanılmaktadır. Böylece, bu terim karmaşanın bağlantı noktasıdır. 
Eğer
+düşünmenizi kelime üzerine kurarsanız, düşünmeniz belirsizleşir.
+</p>
+
+<p>
+Bu terimi kullanan başka birinin yaptığı söyleme yanıt verme veya 
düşünmeden
+önce, öncelikle konuyu açıklığa kavuşturun. İfade gerçekte hangi tür
+etkinlik için, ve bu etkinlik için açıklayıcı, iyi ifade terim nedir? 
Konu
+açıklığa kavuştuktan sonra, tartışma yararlı bir sonuca yönelecektir.
+</p>
+
+<p>
+İlginç biçimde, Larry Ellison, özel mülk yazılım geliştirici, keza <a
+href="http://news.cnet.com/8301-13953_3-10052188-80.html";>"bulut hesaplama"
+teriminin anlamsızlığını belirtiyor</a>. Yine de terimi kullanmaya devam
+etmeye karar verdi, çünkü özel mülk yazılım geliştiricisi olarak bizim
+ideallerimizle aynı ideallerle güdülenmiyor.
+</p>
+
+<h4 id="Commercial">"Ticari"</h4>
+<p>
+Lütfen “ticari” ifadesini “özgür olmayan” anlamında kullanmayın. 
Bu, çok
+farklı iki konunun karışmasına neden olmaktadır. </p>
+<p>
+Bir program, bir iktisadi eylem olarak geliştirilmişse ticaridir. Ticari bir
+program, lisansına bağlı olarak özgür ya da özgür olmayan biçimde
+olabilir. Benzer şekilde, bir okul ya da bir birey tarafından geliştirilen
+bir program, lisansına bağlı olarak özgür ya da özgür olmayan biçimde
+olabilir. Programı nasıl bir birimin geliştirdiği ve kullanıcılarının 
ne
+gibi özgürlüklere sahip olduğu tamamen bağımsız iki sorudur.</p>
+<p>
+Özgür Yazılım hareketinin ilk on yılında, özgür yazılım paketleri 
hemen
+hemen her zaman ticari olmayan paketlerdi; GNU/Linux işletim sisteminin
+bileşenleri, Özgür Yazılım Vakfı ve üniversiteler gibi kâr amaçlı 
olmayan
+organizasyonlar ya da bireyler tarafından geliştirilmişti. Ancak 
1990’larda,
+özgür ticari yazılım ortaya çıkmaya başladı.</p>
+<p>
+Özgür ticari yazılım topluluğumuz için bir katkıdır, bu nedenle 
özgür ticari
+yazılımı desteklemeliyiz. Ancak “ticari” ifadesinin “özgür 
olmayan” anlamına
+geldiğini düşünen insanlar, söz konusu birleşimin kendi kendiyle 
çatışan bir
+birleşim olduğunu düşünecekler ve olasılığı ortadan 
kaldıracaklardır. Lütfen
+“ticari” ifadesini bu şekilde kullanmamaya özen gösterelim.</p>
+
+
+<h4 id="Compensation">"Mükafat"</h4>
+<p>
+Telif hakları ile bağlantılı olarak "yazarların 
mükafatlandırılması"nı
+konuşmak şu varsayımları taşır (1) telif hakları yazarlar için vardır 
ve (2)
+bir şey okuduğumuzda yazara ödememiz gereken bir borca gireriz. İlk 
varsayım
+basitçe <a href="/philosophy/misinterpreting-copyright.html">yanlıştır</a>,
+ikinci varsayım ise çirkindir.
+</p>
+
+<h4 id="Consumer">"Tüketici"</h4>
+<p>
+"Tüketici" terimi bilgisayar kullanıcılarını tarif etmek için
+kullanıldığında, redetmemiz gereken varsayımlarla yüklüdür. Bir 
sayısal
+kaydı oynatmak, veya bir programı çalıştırmak onu tüketmek 
değildir.</p>
+<p>
+"Üreticiler" ve "tüketiciler" terimleri ekonomi teorisinde gelirler, ve dar
+bakış açısıyla, yanlış yönlendirilmiş varsayımlarla birlikte
+gelirler. Düşünmenizi çarpıtmaya hizmet ederler.</p>
+<p>
+Ek olarak, yazılım kullanıcılarını "tüketici" olarak tanımlamak 
kullanıcılar
+için dar bir rolü kabul eder: başkalarının sağladığı otlakta edilgen 
bir
+şekilde otlayan sığırlar kadar itibar verir.</p>
+<p>
+Bu tür bir düşünme CBDTPA ("Tüketici Genişağ ve Sayısal Televizyon 
Tanıtım
+Eylemi") gibi yergilere yol açar. CBDTPA her bir sayısal aygıtta 
kopyalamayı
+önleyici özelliklerin barındırılmasını gerektirir. Eğer tüm 
kullanıcıların
+yaptığı sadece "tüketmek" ise, neden önemsesinler?</p>
+<p>
+Kullanıcıların "tüketiciler" olarak dar ekonomik kavramsallaştırılması,
+yayınlanan çalışmaların sadece "içerik" olması fikriyle el ele 
sürdürülen
+bir eğilimdir.</p>
+<p>
+Çalışmaları sadece edilgen bir şekilde kullanmakla sınırlı olmayan 
insanları
+tanımlamak için "birey" ve "yurttaş" gibi terimleri öneriyoruz.</p>
+
+
+<h4 id="Content">"İçerik"</h4>
+<p>
+Bir rahatlık ve memnuniyet duygusu tanımlamak isterseniz, mutlaka 
“memnun”
+[:content] deyin ancak yazarlığın yazılı ya da başka çalışmalarını
+tanımlamak için kullanmak bu çalışmalara ilişkin belirli bir yaklaşımı
+ortaya çıkarır: Amacı bir kutuyu doldurmak ve para kazanmak olan birbiriyle
+değiştirilebilir mallar oldukları yaklaşımını ortaya çıkarır. 
Aslında,
+çalışmaları saygısızlıkla değerlendirir.</p>
+<p>
+Bu terimi kullananlar genelde çalışmaların yazarları 
(“yaratıcıları” derler)
+adına telif hakkı gücünün artırılmasını isteyen yayıncılardır. 
“İçerik”
+terimi, gerçekte ne hissettiklerini ortaya çıkarır. (<a
+href="http://archive.salon.com/tech/feature/2000/06/14/love/print.html";>Courtney
+Love'ın Steve Case'e açık mektubu</a>nu okuyun ve o sayfada &ldquo;content
+provider&rdquo; ("içerik sağlayıcı")yı aratın. Heyhat, Bayan Love "fikri
+mülkiyet" (&ldquo;intellectual property&rdquo;) teriminin de <a
+href="#IntellectualProperty"> yanıltıcı ve kafa karıştırıcı</a> 
olduğunu
+bilmiyor.)</p>
+<p>
+Diğer insanlar, “içerik sağlayıcısını” kullandıkları sürece, 
politik
+muhalifler, kendilerini “huzursuz sağlayıcılar” olarak adlandırır.</p>
+<p>
+"İçerik yönetimi" terimi belirsizliğiyle ödül kazanmalıdır. 
"İçerik", "bir
+tür bilgi" anlamına gelir ve "yönetim" ise bu kapsamda "bu bilgiyle bir şey
+yapmak" anlamına gelecektir. Böylece "içerik yönetim sistemi", bir tür
+bilgiyle birşey yapmak üzere bir sistemdir. Neredeyse tüm programlar bu
+tanıma uygundur.</p>
+
+<p>
+Çoğu durumda, bu terim gerçekte web sitesinde sayfaları güncellemek için
+kullanılan sistemi belirtir. Bu yüzden, "web sitesi sürüm sistemi" ("web
+site revision system" - WRS) terimini öneriyoruz.</p>
+
+<h4 id="Creator">"Yaratıcı"</h4>
+<p>
+Yazarlara uygulandığı gibi “yaratıcı” terimi, kapalı bir şekilde 
onları bir
+ilahlıkla (“Yaradan”) karşılaştırır. Terim, yayıncılar tarafından 
yazarların
+moral kişiliğini sıradan insanlarınkinden daha yüksekte tutmak için,
+yayıncıların, yazarların adına uygulayabildikleri artmış telif hakkı 
gücünü
+haklı göstermek için kullanılır. "Yazar" kullanımını bu terim yerine
+öneriyoruz. Ancak çoğu durumda, kastettiğiniz "telif hakkına sahip"
+("copyright holder") anlamına gelmektedir.</p>
+
+<h4 id="DigitalGoods">"Sayısal meta"</h4>
+<p>
+"Sayısal meta" terimi yazarlığın çalışmalarının kopyalarına 
uygulanmaktadır,
+hatalı bir şekilde fiziksel metalar gibi tanımlamaktadır, ki fiziksel
+metalar kopyalanamaz ve bu yüzden üretilmeli ve satılmalıdır.</p>
+
+<h4 id="DigitalRightsManagement">"Sayısal Haklar Yönetimi"</h4>
+<p>
+“Sayısal Haklar Yönetimi” terimi, gerçekte bilgisayar kullanıcıları 
üzerine
+kısıtlama getirmek için tasarımlanmıştır. Bu terimde “haklar” 
sözcüğünün
+kullanılması propagandadır, kısıtlamaların uygulandığı kişilerin 
bakış
+açısını ihmal ederken, sizin gibi habersiz insanların, kısıtlamaları 
getiren
+azınlığın bakış açısından görmesini sağlamak için 
tasarımlanmıştır. </p>
+<p>
+İyi alternatifler, “Dijital Kısıtlamaların Yönetilmesi” ve “sayısal
+kelepçeler” olabilir.</p>
+
+
+<h4 id="Ecosystem">"Ekosistem"</h4>
+<p>
+Özgür Yazılım topluluğunu veya herhangi bir insan topluluğunu "ekosistem"
+olarak tanımlamak bir hatadır, çünkü bu kelime (1) niyet ve (2) etik
+yokluğunu ima eder. Bir ekosistemde türler uygunluklarına göre
+evrimleşirler: eğer bir tür zayıfsa nesli tükerni, bu ne doğru ne de
+yanlıştır, sadece ekolojik bir olaydır. "Ekosistem" terimi üstü kapalı
+olarak yargısız gözlem davranışını önerir: ne olacağını nasıl 
olacağını
+sorma, sadece olanları incele.</p>
+
+<p>
+Karşıt olarak, çevrelerine karşı etik bir tutum benimseyen ve etik
+sorumluluğa sahip varlıklar, yokolmaya eğilimli ama önemli olan sivil
+toplum, demokrasi, insan hakları, barış, kamu sağlığı, temiz hava ve su,
+tehlike altındaki türler, geleneksel sanatlar&hellip; ve bilgisayar
+kullanıcılarının özgürlüğü gibi şeyleri korumaya kendi kendilerine 
karar
+verebilirler.
+</p>
+
+
+<h4 id="ForFree">"Bedava"</h4>
+<p>
+Bir programın özgür yazılım olduğunu söylemek istediğinizde, lütfen
+programın “bedava” edinilebileceğini söylemeyin. Bu terim özel olarak 
“sıfır
+fiyat” anlamına gelmektedir. Özgür yazılım bir özgürlük hususudur, 
para
+hususu değildir.</p>
+<p>
+Özgür yazılım kopyaları genellikle ücretsiz olarak temin edilebilir –
+örneğin, FTP aracılığıyla indirilerek. Ancak özgür yazılım kopyaları
+CD-ROM’lar üzerinde bir fiyat karşılığı da alınabilir; bu arada, 
özel mülk
+yazılım kopyaları ara sıra promosyon olarak ücretsiz olarak verilmektedir 
ve
+bazı özel mülk paketler, normalde belirli kullanıcılara ücretsiz olarak
+verilmektedir.</p>
+<p>
+Kafa karışıklığını önlemek için, programın “özgür yazılım 
olarak” mevcut
+olduğunu söyleyebilirsiniz. </p>
+
+
+<h4 id="FreelyAvailable">"Özgürce edinilebilen yazılım"</h4>
+<p>
+"Özgürce edinilebilen yazılım" terimini özgür yazılım için bir 
eşanlamlı
+olarak kullanmayın. Terimler aynı değildir. Yazılım eğer herhangi bir 
kimse
+bir kopyasını kolayca edinebiliyorsa "özgürce edinilebilen
+yazılım"dır. "Özgür yazılım" ise bir kopyaya sahip kullanıcıların
+özgürlükleriyle tanımlanmıştır. Bunlar farklı sorulara farklı 
yanıtlardır.
+</p>
+
+
+<h4 id="Freeware">"Ücretsiz Yazılım [:freeware]"</h4>
+<p>
+Lütfen “özgür yazılım” için eş anlamlı kelime olarak 
“freeware”i
+kullanmayın. “Freeware” terimi 1980’lerde yalnızca 
çalıştırılabilir olarak
+yayınlanan programlar için kullanılmıştı, kaynak kodu mevcut
+değildi. Günümüzde üzerinde fikir birliğine varılmış bir anlamı 
yoktur.</p>
+<p>
+Ayrıca, İngilizceden farklı diller kullanırsanız, “özgür yazılım
+(freesoftware)” ya da “freeware” gibi İngilizce sözcükleri
+almayın. Dilinizin sağladığı daha az kafa karıştırıcı olan 
sözcükleri
+kullanmaya çalışın. Aşağıda “özgür yazılım” terimi için kafa 
karıştırıcı
+olmayan önerilen çeşitli dillere çevrilmiş <a
+href="/philosophy/fs-translations.html">çeviriler</a> mevcuttur.</p>
+
+<p>
+Kendi dilinizde bir sözcük oluşturarak, gerçekten de özgürlüğe atıf
+yaptığınızı ve yalnızca birtakım yabancı pazarlama kavramlarını 
papağan gibi
+tekrarlamadığınızı gösterirsiniz. Özgürlüğe ilişkin atıf, 
vatandaşlarınıza
+ilk başta garip ya da rahatsız edici gelebilir ancak bir kere tam olarak
+dediği şeyin anlamına geldiğini gördüklerinde, konunun ne olduğunu 
gerçekten
+de anlayacaklardır. 
+</p>
+
+    
+<h4 id="GiveAwaySoftware">"Bağış yazılım"</h4>
+<p>
+“Bir programın özgür yazılım olarak dağıtılması” anlamında 
“bağış”
+ifadesinin kullanılması yanıltıcıdır. “Ücretsiz”le aynı probleme 
sahiptir:
+ücret hususunu vurgulamakta, özgürlük hususunu vurgulamamaktadır. Kafa
+karışıklığını önlemenin bir yolu “özgür yazılım olarak 
yayınla” demektir. </p>
+
+
+<h4 id="Hacker">Hacker</h4>
+<p>
+Hacker <a href="http://stallman.org/articles/on-hacking.html";>oyuncu
+beceriden hoşlanan</a> kişilerdir, bilgisayarlarla olması şart
+değildir. Eski 60lar ve 70lerdeki <abbr title="Massachusetts Institute of
+Technology">MIT</abbr> özgür yazılım topluluğundaki programcılar 
kendilerini
+hacker olarak tanımlamışlardır. 1980 civarında hacker topluluğunı 
keşfeden
+gazeteciler terimi "güvenlik kırıcısı" anlamına gelecek şekilde 
yanlış bir
+şekilde aldılar.</p>
+
+<p>
+Lütfen bu hatayı daha fazla yaymayın. Güvenliği kıran kişiler
+"cracker"lardır.</p>
+
+
+<h4 id="IntellectualProperty">"Fikri Mülkiyet"</h4>
+<p>
+Yayıncılar ve avukatlar, telif hakkını “fikri mülkiyet" olarak 
tanımlamaktan
+hoşlanır, bu terim ayrıca patentlere, markalara ve yasanın diğer belirsiz
+alanları için de kullanılır. Bu yasalar gerçekte çok az ortak noktaya
+sahiptir, ve çok farklıdırlar, haklarında genelleştirmeler yapmak
+sağlıksızdır. "Telif hakkı" hakkında veya "patentler" hakkında veya
+"markalar" hakkında ayrı ayrı konuşmak en iyisidir.</p>
+<p>
+"Fikri mülkiyet" terimi gizli bir varsayımı içinde taşımaktadır – 
kopyalama
+konusunda düşünmenin en doğal yolunun fiziksel nesnelerle benzerlik
+kurulması ve mülkiyet olarak onlar hakkındaki düşüncelerimizi esas 
almaktır.</p>
+<p>
+Kopyalamada bu benzerlik, malzeme nesneleri ile bilgi arasındaki temel farkı
+gözden kaçırmaktadır: bilgi, hemen hemen hiç çaba göstermeksizin
+kopyalanabilir ve paylaşılabilir ancak malzeme nesneleri için bu durum söz
+konusu değildir.</p>
+<p>
+Gereksiz yönlendirme ve kafa karışıklığını yaymaktan kaçınmak için 
en iyisi
+sıkı bir politika güderek <a href="/philosophy/not-ipr.html">"fikri
+mülkiyet" terimleriyle konuşmamak ve hatta düşünmemek"</a>tir.</p>
+<p>
+Bu güçlerin "haklar" olarak ifade edilmesi iki yüzlülüğü <a
+href="/philosophy/wipo-PublicAwarenessOfCopyright-2002.html"> Dünya "Fikri
+Mülkiyet" Örgütünü utandırmaya başlamıştır</a>.</p>
+
+
+<h4 id="LAMP">"LAMP Sistem"</h4>
+<p>
+"LAMP", Linux, Apache, MySQL ve PHP - web sunucusunda kullanmak üzere
+kullanılan başlıca programlar - anlamına gelir, sadece "Linux" yanlış
+kullanılmıştır, burada GNU/Linux kastedilmektedir. Bu yüzden "LAMP" yerine
+"GLAMP" - "GNU, Linux, Apache, MySql ve PHP" - olmalıdır.
+</p>
+
+
+<h4 id="Linux">Linux sistem</h4>
+<p>
+Linux, Linus Torvalds tarafından 1991'lerde geliştirilmesi başlayan
+çekirdeğin ismidir. Linux'un kullanıldığı işletim sistemi basitçe 
GNU'nun
+Linux eklenerek kullanılmasıdır. Bütün bu sisteme "Linux" demek hem
+adaletsiz hem de kafa karıştırıcıdır. Lütfen bütün sistemi <a
+href="/gnu/linux-and-gnu.html">GNU/Linux</a> olarak telafuz edin, hem GNU
+Projesine itibarını vermek hem de bütün sistemi çekirdekten ayırdetmek 
için.
+</p>
+
+
+<h4 id="Market">"Pazar"</h4>
+<p>
+Özgür yazılım kullanıcıları veya genel olarak yazılım 
kullanıcılarını
+"pazar" olarak tanımlamak yanıltıcıdır.</p>
+<p>
+Bu özgür yazılım topluluğunda marketlerin yeri yoktur demek değildir. 
Eğer
+bir özgür yazılım destek faaliyetine sahipseniz, o zaman müşterileriniz
+vardır ve onlarla bir pazarda ticaret yapıyorsunuzdur. Özgürlüklerine 
saygı
+duyduğunuz sürece, pazarınızda başarılar dileriz.</p>
+<p>
+Ancak özgür yazılım hareketi sosyal bir harekettir, bir ticari faaliyet
+değildir, ve başarısı pazar başarısını hedeflememektedir. Kamuya 
özgürlük
+sağlayarak hizmet etmeye çalışıyoruz - rakip bir şirketten iş kazanmak 
üzere
+rekabet için değil. Bu özgürlük kampanyasını iş faaliyetlerinin sadece
+başarısı ile eşitlemek, özgürlüğün önemini yadsımak ve özel mülk 
yazılımı
+meşrulaştırmak anlamına gelir.</p>
+
+
+<h4 id="MP3Player">"MP3 Çalar"</h4>
+<p>
+1990'ların sonunda, taşınabilir sayısal ses oynatıcılarını yapmak 
mümkün
+oldu. Çoğu patentlenmiş MP3'ü desteklemekedir. Bazıları ise patentsiz ses
+kodlayıcı olan Ogg Vorbis ve FLAC desteklemektedir, ve hatta MP3 ile
+kodlanmış dosyaları hiç desteklememektedir, özellikle patentlerin
+kullanımından kaçınmak için. Bu tür oynatıcıları "MP3 Çalar" olarak
+isimlendirmek, sadece kafa karıştırıcı değil, ayrıca MP3'ü istenmeyen,
+insanları bu hassas biçimi kullanmaya teşvik eden bir konuma
+yükseltmektedir. Bunun yerine "sayısal ses oynatıcı" terimini veya eğer
+kapsam izin veriyorsa basitçe "ses çalar" terimini öneriyoruz.</p>
+
+
+<h4 id="Open">"Açık"</h4>
+<p>
+Lütfen "özgür yazılım" yerine "açık" veya "açık kaynak" terimini
+kullanmaktan kaçının. Bu terimler farklı değerlere sahip <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">farklı konumları</a>
+temsil etmektedir. Özgür Yazılım politik bi harekettir; açık kaynak bir
+geliştirme modelidir. Açık kaynak konumunu tariflerken, ismini kullanmak
+uygundur, ancak lütfen bizi veya çalışmalarımızı etiketlemek için
+kullanmayın - insanların aynı bakışlara sahip olduğumuzu düşünmesine 
neden
+olmaktadır.</p>
+
+<h4 id="PC">"PC"</h4>
+<p>
+Belirli bir bilgisayar donanımını belirtmek için "PC" kısaltmasını 
kullanmak
+uygundur, ancak lütfen bilgisayarın Microsoft Windows kullandığı imasıyla
+kullanmayın. Eğer aynı bilgisayara GNU/Linux kurarsanız da o bilgisayar bir
+PC'dir.</p>
+
+<p>
+Windows çalıştıran bilgisayar için "WC" terimi önerilmiştir.</p>
+
+<h4 id="Photoshop">"Photoshop"</h4>
+<p>
+Lütfen, herhangi bir resim veya görüntü düzenleme ve değiştirme işi 
için
+"photoshop" terimini fiil olarak kullanmayınız. Photoshop sadece, özel mülk
+olduğu için kaçınılması gereken, bir görüntü düzenleme programının
+ismidir. Bir çok özgür alternatifi vardır, örneğin <a
+href="/software/gimp">GIMP</a> gibi.</p>
+
+
+<h4 id="Piracy">"Korsanlık"</h4>
+<p>
+Yayıncılar genelde yasaklanmış kopyalamayı “korsanlık” olarak
+tanımlamaktadır. Bu şekilde, yasadışı kopyalamanın, büyük denizlerde
+gemilere saldırmak, bu gemilerdeki insanları esir almak ve öldürmekle etik
+açıdan eş değer olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu tarz bir propagandaya
+dayanarak, dünyanın bir çok yerinde çoğu (veya bazen her) durumda
+kopyalamayı yasaklayan yasaları sağladılar. (Bu yasaklamaları daha 
eksiksiz
+yapmak için hala baskı uyguluyorlar)
+</p>
+<p>
+Yasadışı kopyalamanın adam kaçırmak ve cinayetle aynı şeyler 
olmadığına
+inanıyorsanız, yasadışı kopyalamayı tanımlamak için “korsanlık” 
sözcüğünü
+kullanmamayı tercih edebilirsiniz. Bunun yerine, “yasaklanmış 
kopyalama” ya
+da “yetkisiz kopyalama” gibi nötr ifadeleri kullanabilirsiniz. 
Bazılarımız,
+“bilgiyi komşularınızla paylaşmak” gibi pozitif bir ifade bile
+kullanabilir. </p>
+
+
+<h4 id="PowerPoint">"PowerPoint"</h4>
+<p>
+Lütfen herhangi bir yansı sunumunu tanımlamak için "PowerPoint" terimini
+kullanmayınız. PowerPoint sunum yapmak üzere kullanılan belirli bir özel
+mülk yazılımın adıdır, ve bu işe uygun yeterince özgür alternatif 
vardır,
+TeX'in <tt>beamer</tt> sınıfı ve OpenOffice.org'un Impress'i gibi.</p>
+
+
+<h4 id="Protection">"Koruma"</h4>
+<p>
+Yayıncıların avukatları, telif hakkını tanımlamak için “koruma” 
ifadesini
+kullanmayı sevmektedir. Bu sözcük, hasarın ya da zorda kalmanın önlenmesi
+anlamını taşımaktadır; bu nedenle, telif hakkı tarafından kısıtlanan
+kullanıcılardan çok, telif hakkından faydalanan sahip ve yayıncının
+tanımlanmasını destekler.</p>
+<p>
+“Koruma”nın önlenmesi ve onun yerine nötr ifadelerin kullanılması
+kolaydır. Örneğin, “Telif hakkı koruması çok zaman alır” yerine 
“Telif hakkı
+çok zaman alır” diyebilirsiniz.</p>
+<p>
+Desteklemek yerine telif hakkını eleştirmek isterseniz, “telif hakkı
+kısıtlamaları” terimini kullanabilirsiniz. Böylece, "telif hakkı
+kısıtlamaları çok uzun bir süre sürmektedir" diyebilirsiniz.</p>
+
+<p>
+"Koruma" terimi ayrıca kötü niyetli özellikleri tanımlamak için de
+kullanılmaktadır. Örneğin, "kopyalama koruma" kopyalamaya müdahele eden 
bir
+özelliktir. Kullanıcı bakış açısıyla bu bir engeldir. Bu yüzden 
"kopyalama
+koruma"ya kötü niyetli özellik diyebiliriz.</p>
+
+
+<h4 id="RAND">"RAND (makul ve ayrım yapmayan)"</h4>
+<p>
+Özgür yazılımı yasaklayan patent sınırlı standartları yürürlüğe 
koyan
+standart kurumları, tipik olarak uyumlu bir programın her kopyası için 
sabit
+bir ücret talep eden patent lisanslarının edinilmesi politikasını
+uygulamaktadır. Genellikle bu gibi lisansları “RAND” terimiyle ifade
+etmektedirler, bu terim, makul ve ayrım yapmayan anlamına gelmektedir. </p>
+<p>
+Söz konusu terim, normalde makul olmayan ya da ayrım yapan patent lisansı
+sınıfını örtbas etmektedir. Bu lisansların bazı insanlar arasında 
ayrım
+yapmadığı doğrudur ancak özgür yazılım topluluğuna karşı ayrım
+yapmaktadırlar ve bu, onları, mantıksız hale getirmektedir. Bu nedenle,
+“RAND”ın yarısı aldatıcı ve diğer yarısı ise önyargılıdır. </p>
+<p>
+Standart kurumları bu lisansların ayrım yaptığını fark etmeli ve 
“makul ve
+ayrım yapmayan” ifadesinin kullanımını ya da bunları tanımlamak için 
“RAND”
+ifadesinin kullanımını sona erdirmelidir. Bunu yapana kadar da, örtbas
+etmeye katılmak istemeyen diğer yazarlar, bu terimi kullanmayı
+reddetmelidir. Patent sahibi olan firmalar yaygınlaştırdığı için bu 
terimi
+kabul etmek ve kullanmak, bu firmalara zorla istediklerini yapma fırsatı
+vermektir. </p>
+<p>
+Bunun yerine “yalnızca tek biçimli ücret” ya da kısaca “UFO” 
teriminin
+kullanılmasını tavsiye ederim. Bu, doğrudur çünkü bu lisanslardaki tek 
şart,
+tek biçimli bir hak sahibine verilen ücrettir. </p>
+
+
+<h4 id="SellSoftware">"Yazılımın satılması"</h4>
+<p>
+“Yazılımın satılması” terimi kafa karıştırıcıdır. Kesin 
konuşursak, özgür
+bir programın kopyasının bir para karşılığı verilmesi 
“satmak”tır; ancak
+insanlar genellikle, “satma” terimini yazılımın sonraki kullanımında 
özel
+mülk kısıtlamalar olmasıyla ilişkilendirmektedir. Ne demek istediğinize
+bağlı olarak “bir ücret karşılığında bir programın kopyalarının 
dağıtılması”
+ya da “bir programın kullanılmasına özel mülk kısıtlamaların 
getirilmesi”
+gibi daha doğru bir ifade kullanabilir ve kafa karışıklığını
+önleyebilirsiniz. </p>
+<p>
+Bu husus hakkında daha fazla bilgi için, <a
+href="/philosophy/selling.html">“Özgür Yazılımın Satılması”</a> 
bölümüne
+bakınız. </p>
+
+
+<h4 id="SoftwareIndustry">"Yazılım Endüstrisi"</h4>
+<p>
+"Yazılım Endüstrisi" terimi insanların yazılımın bir tür fabrika ile
+üretildiği ve tüketicilere iletildiği imgesi yaratmalarını
+cesaretlendirir. Özgür Yazılım Topluluğu durumun böyle olmadığını
+gösterir. Yazılım ticari faaliyeti vardır, ve değişik faaliyetler özgür
+ve/veya özgür olmayan yazılımlar geliştirirler, ancak özgür yazılım
+geliştirenler fabrika gibi çalışmamaktadır.</p>
+<p>
+"Endüstri" kelimesi yazılım patentlerinin savunucuları tarafından 
propaganda
+terimi olarak kullanılmaktadır. Yazılım geliştirmeyi "endüstri" olarak
+tanımlamakta, ve bunun patent tekellerine karşı çıkma anlamına geldiğini
+söylemektedirler. <a href="http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/";>2003
+yılında yazılım patentlerini rededen Avrupa Parlamentosu, "endüstri"yi
+"malzeme metalarının otomatik üretimi" olarak tanımlamak üzere oy
+kullandı.</a></p>
+
+
+<h4 id="Theft">"Hırsızlık"</h4>
+<p>
+Telif hakkını savunanlar, telif hakkının çiğnenmesini tanımlamak için
+“çalındı” ya da “hırsızlık” gibi sözcükleri 
kullanmaktadırlar. Aynı zamanda,
+yasal sistemi, etik üzerinde bir otorite olarak değerlendirmemizi isterler:
+kopyalama yasaksa, o zaman yanlış olmalıdır.</p>
+<p>
+Bu nedenle, yasal sistemin – en azından ABD.’de – telif hakkının
+çiğnenmesinin “hırsızlık” olduğu fikrini reddettiği söylenebilir. 
Telif
+hakkını savunanlar otoriteye başvurmakta … ve otoritenin söylediğini 
yanlış
+ifade etmektedir. </p>
+<p>
+Yasaların genel olarak neyin doğru neyin yanlış olduğuna nasıl karar 
verdiği
+yanlış anlaşılmaktadır. Yasalar en iyi anlamda, adaleti sağlamak için 
bir
+girişimdir; kanunların adaleti ya da etik davranışları tanımladığını
+söylemek olayları tersine çevirmektir.</p>
+
+
+<h4 id="TrustedComputing">"Güvenli İşletim"</h4>
+<p>
+<a href="/philosophy/can-you-trust.html">&ldquo;Güvenli İşletim&rdquo;</a>
+bilgisayarların size itaat etmemesi yerine, uygulama geliştiricilere itaat
+etmesi için tekrar tasarlanmasına yönelik tasarıya destekçilerinin 
verdiği
+isimdir. Onların bakış açısından "güvenli"dir, sizin bakış 
açınızdan
+"hain"dir.
+</p>
+
+
+<h4 id="Vendor">"Sağlayıcı"</h4>
+<p>
+Lütfen "sağlayıcı" terimini yazılım geliştiren veya paketleyen herhangi 
biri
+için kullanmayın. Çoğu program kopyaların satılması için 
geliştirilmektedir,
+ve geliştiricileri sağlayıcıları olmaktadır; bu bazı özgür yazılım
+paketlerini de içermektedir. Ancak, bazı programlar kopyalarını satma 
amacı
+gütmeyen gönüllüler veya organizasyonlar tarafından geliştirilmektedir. 
Bu
+geliştiriciler sağlayıcı değildir. Aynı şekilde, sadece bazı GNU/Linux
+dağıtımlarının paketleyicileri sağlayıcıdır.
+</p>
+
+<div class="announcement">
+Ayrıca <a href="/philosophy/categories.html">Özgür Yazılım
+Kategorileri</a>ne göz atın.</div>
+
+<hr />
+<h4>Bu yazı <a
+href="http://shop.fsf.org/product/free-software-free-society/";><cite>Özgür
+Yazılım, Özgür Toplum: Richard M. Stallman'ın Seçilmiş 
Yazıları</cite></a>
+kitabında yayınlanmıştır.</h4>
+
+
+<div style="font-size: small;">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.-->
+ </div>
+</div>
+
+<!--#include virtual="/server/footer.tr.html" -->
+<div id="footer">
+<p>
+Lütfen FSF ve GNU ile ilgili sorularınızı <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine iletin. FSF 
ile
+iletişim kurmanın <a href="/contact/">başka yolları</a> da vardır. Lütfen
+çalışmayan bağlantıları ve başka düzeltmeleri veya önerilerinizi <a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> adresine
+gönderin.
+</p>
+
+<p>
+Bu makale için çeviri göndermek veya çevirileri düzenlemek için lütfen 
<a
+href="/server/standards/README.translations.html">çeviriler hakkındakı
+BENİOKU</a> dosyasına bakınız.
+</p>
+
+<p>
+Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008,
+2009 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Bu makalenin tamamının kelimesi kelimesine kopyalanmasına ve 
dağıtılmasına,
+ücret talep etmeksizin, herhangi bir ortamda, bu notu ve yazar hakkı
+bildirisini korumak şartıyla, dünya çapında izin verilmiştir.
+</p>
+
+
+<div class="translators-credits">
+
+<!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
+<p><strong>Çeviriye katkıda bulunanlar:</strong></p>
+<ul>
+
+<li>
+<a href="http://yzgrafik.ege.edu.tr/~tekrei/";>Tahir Emre Kalaycı</a>
+<a
+href="mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a>,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+Çiğdem Özşar,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+Birkan Sarıfakıoğlu,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+Serkan Çapkan,
+2009.
+</li>
+
+<li>
+İzlem Gözükeleş,
+2009.
+</li>
+
+</ul></div>
+
+<p style="margin-top: 1em">Çevirilerimizde bulmuş olabileceğiniz
+ hataları, aklınızdaki soru ve önerilerinizi
+ lütfen <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;bildirin</a>.</p>
+
+<p>Bu sayfanın ve diğer tüm sayfaların Türkçe çevirileri gönüllüler
+ tarafından yapılmaktadır; Türkçe niteliği yüksek
+ bir <a href="/home.html">www.gnu.org</a> için bize yardımcı olmak
+ istiyorsanız, <a 
href="https://savannah.gnu.org/projects/www-tr";>çalışma&nbsp;sayfamızı</a>
+ ziyaret edebilir ya
+ da <a href="mailto:address@hidden";>bize&nbsp;yazabilirsiniz</a>.</p>
+ <p>
+<!-- timestamp start -->
+Son Güncelleme:
+
+$Date: 2010/01/25 21:26:17 $
+
+<!-- timestamp end -->
+</p>
+</div>
+
+<div id="translations">
+<h4>Bu sayfanın diğer dillere <a
+href="/server/standards/README.translations.html">çevirileri</a>:</h4>
+
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
+<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
+<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
+<!-- If you add a new language here, please -->
+<!-- advise address@hidden and add it to -->
+<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
+<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
+<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
+<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
+<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
+<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
+<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
+<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
+<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<ul class="translations-list">
+<!-- Catalan -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<!-- Czech -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.cs.html">&#x010c;esky</a>&nbsp;[cs]</li>
+<!-- English -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
+<!-- Spanish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.es.html">espa&#x00f1;ol</a>&nbsp;[es]</li>
+<!-- French -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.fr.html">fran&#x00e7;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Italian -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.it.html">italiano</a>&nbsp;[it]</li>
+<!-- Japanese -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ja.html">&#x65e5;&#x672c;&#x8a9e;</a>&nbsp;[ja]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
+<!-- Brazilian Portuguese -->
+<li><a href="/philosophy/words-to-avoid.pt-br.html">portugu&#x0ea;s do 
Brasil</a>&nbsp;[pt-br]</li>
+<!-- Romanian -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ro.html">rom&#x00e2;n&#x0103;</a>&nbsp;[ro]</li>
+<!-- Russian -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.ru.html">&#x0440;&#x0443;&#x0441;&#x0441;&#x043a;&#x0438;&#x0439;</a>&nbsp;[ru]</li>
+<!-- Serbian -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.sr.html">&#x0441;&#x0440;&#x043f;&#x0441;&#x043a;&#x0438;</a>&nbsp;[sr]</li>
+<!-- Turkish -->
+<li><a 
href="/philosophy/words-to-avoid.tr.html">T&#x00fc;rk&#x00e7;e</a>&nbsp;[tr]</li>
+</ul>
+</div>
+</div>
+</body>
+</html>
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]