www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po essays-and-articles.ca.po phi...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po essays-and-articles.ca.po phi...
Date: Mon, 05 Apr 2010 18:47:24 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    10/04/05 18:47:24

Modified files:
    philosophy/po : essays-and-articles.ca.po philosophy.ca.po 

Log message:
    Updated & Added links to new Catalan translations

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po?cvsroot=www&r1=1.6&r2=1.7
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/philosophy.ca.po?cvsroot=www&r1=1.21&r2=1.22

Patches:
Index: essays-and-articles.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po,v
retrieving revision 1.6
retrieving revision 1.7
diff -u -b -r1.6 -r1.7
--- essays-and-articles.ca.po  23 Feb 2010 21:26:15 -0000   1.6
+++ essays-and-articles.ca.po  5 Apr 2010 18:47:16 -0000    1.7
@@ -6,26 +6,26 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: essays-and-articles.html\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-02-23 16:25-0500\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-09 12:45+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-05 20:45+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Philosophy of the GNU Project - GNU Project - Free Software Foundation "
 #| "(FSF)"
 msgid "Essays and Articles - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
 msgstr ""
-"Filosofia del Projecte GNU - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
+"Assaigs i articles - Projecte GNU - Free Software Foundation (FSF)"
 
 # type: Content of: <h2>
 msgid "Essays and Articles"
-msgstr ""
+msgstr "Assaigs i articles"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -91,7 +91,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">Why Software Should Be Free</a> "
 "(This is an older and longer essay about the same topic as the previous one)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/shouldbefree.html\">Per què el programari hauria de "
+"<a href=\"/philosophy/shouldbefree.ca.html\">Per què el programari hauria de 
"
 "ser lliure</a> (Un assaig més extens i més antic sobre el mateix tema de "
 "l'article anterior)"
 
@@ -183,7 +183,7 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motivacions per escriure programari "
+"<a href=\"/philosophy/fs-motives.ca.html\">Motivacions per escriure 
programari "
 "lliure</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
@@ -256,7 +256,7 @@
 "<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Why You Shouldn't Use the Lesser GPL "
 "for Your Next Library</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar la "
+"<a href=\"/licenses/why-not-lgpl.ca.html\">Per què no hauríeu d'utilitzar 
la "
 "llicència GPL reduïda per a la vostra pròxima biblioteca</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -344,7 +344,6 @@
 "article de Richard Stallman publicat a BBC News el 2008"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Freedom-Or Copyright?</"
 #| "a>, by <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (an <a "
@@ -355,10 +354,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/microsoft-old.html\">older version</a> of this article "
 "is also available.)"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright.html\">Llibertat o copyright?</"
-"a>, per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a> (hi ha "
-"disponible també una <a href=\"/philosophy/freedom-or-copyright-old.html"
-"\">versió més antiga</a> d'aquest assaig)."
+"<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">És Microsoft el Papu?</a> (També hi 
ha disponible una <a href=\"/philosophy/microsoft-old.ca.html\">versió 
antiga</a> d'aquest article.)"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -384,11 +380,11 @@
 "Microsoft</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">Why Copyleft?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Lest CodePlex perplex</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.ca.html\">Per què copyleft?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et deixi 
perplex</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -439,15 +435,13 @@
 "la llicència GPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">On Selling Exceptions to the "
 "GNU GPL</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling.ca.html\">Vendre programari lliure</a> pot ser "
-"bo!"
+"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda d'excepcions a 
la Llicència GPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -523,7 +517,6 @@
 msgstr "Copyright"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/wsis.html\">World Summit on the Information "
 #| "Society</a>"
@@ -531,17 +524,14 @@
 "<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Why I Will Not Sign the "
 "Public Domain Manifesto</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis.html\">Cimera Mundial sobre la Societat de la "
-"Informació</a>"
+"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré el 
Manifest del Domini Púbic</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">How the Swedish Pirate Party "
 "Platform Backfires on Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/microsoft-antitrust.ca.html\">El procés antimonopoli "
-"contra Microsoft i el programari lliure</a>"
+"<a href=\"/philosophy/pirate-party.html\">Com el Partit Pirata suec perjudica 
el programari lliure</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -615,7 +605,6 @@
 "\">versió més antiga</a> d'aquest assaig)."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\" id="
 #| "\"StallmanTalkLSM\"> Copyright versus community in the age of computer "
@@ -632,7 +621,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/copyright-versus-community.html\" id=\"StallmanTalkLSM"
 "\"> Copyright contra comunitat a l'era de les xarxes d'ordinadors</a> és una 
"
 "transcripció literal d'una xerrada de <a href=\"http://www.stallman.org\";> "
-"Richard Stallman</a> a la Logiciel Libre Conference el juliol de 2000."
+"Richard Stallman</a> a la LIANZA conference de Christchurch, Nova Zelanda, el 
12 d'octubre de 2009."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -712,7 +701,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A Dystopian "
 "Short Story</a> by <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">El dret a llegir: un breu conte "
+"<a href=\"/philosophy/right-to-read.ca.html\">El dret a llegir: un breu conte 
"
 "atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 
 # type: Content of: <h4>
@@ -720,8 +709,7 @@
 "The propaganda term <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
 "html#IntellectualProperty\"> &ldquo;Intellectual Property&rdquo;</a>"
 msgstr ""
-"L'expressió propagandística <a href=\"/philosophy/words-to-avoid."
-"html#IntellectualProperty\">\"propietat intel·lectual\"</a>"
+"L'expressió propagandística <a 
href=\"/philosophy/words-to-avoid.ca.html#IntellectualProperty\">\"propietat 
intel·lectual\"</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -905,6 +893,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">Is Digital "
 "Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la 
integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -1154,10 +1143,9 @@
 "<i>sempre</i> seriosos."
 
 # type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid "More philosophy articles"
 msgid "Links to more philosophy articles"
-msgstr "Més articles de filosofia"
+msgstr "Enllaços a més articles de filosofia"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid "<a href=\"speeches-and-interview.html\">Speeches and interviews</a>"
@@ -1168,10 +1156,9 @@
 msgstr "<a href=\"third-party-ideas.html\">Idees de tercers</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/philosophy/x.html\">The X Window System Trap</a>"
 msgid "<a href=\"/philosophy/\">The main philosophy page</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/x.html\">La trampa del X Windows</a>"
+msgstr "<a href=\"/philosophy/philosophy.ca.html\">Pàgina principal de la 
secció de filosofia</a>"
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -1179,7 +1166,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -1194,10 +1180,10 @@
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
+"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca."
 "html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"address@hidden">address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1212,7 +1198,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
 #| "2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -1221,7 +1206,7 @@
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -1235,8 +1220,7 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 29 de "
-"març de 2009."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 
d'abril de 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 

Index: philosophy.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/philosophy.ca.po,v
retrieving revision 1.21
retrieving revision 1.22
diff -u -b -r1.21 -r1.22
--- philosophy.ca.po  27 Mar 2010 08:26:04 -0000   1.21
+++ philosophy.ca.po  5 Apr 2010 18:47:16 -0000    1.22
@@ -6,13 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: philosophy.ca\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2010-03-27 04:25-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-06-30 16:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-05 20:26+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 msgid ""
@@ -30,29 +31,27 @@
 "the philosophy of the free software movement. This page provides an "
 "introduction to that philosopy, links to the latest articles we have on the "
 "subject, and links to further resources."
-msgstr ""
+msgstr "La filosofia del moviment pel programari lliure ha motivat el 
desenvolupament del nostre sistema operatiu lliure GNU. En aquesta pàgina 
trobareu una introducció a aquesta filosofia i enllaços als darrers articles 
sobre el tema i a altres recursos."
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "Latest Articles"
-msgstr ""
+msgstr "Darrers articles"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "Hot off the presses, here are the latest published articles on free software "
 "and the GNU project."
-msgstr ""
+msgstr "Aquí teniu els últims articles publicats sobre el programari lliure 
i el projecte GNU, acabats de sortir de la impremta."
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/philosophy/free-sw.html\">What is Free Software?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">Who does that "
 "server really serve?</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/free-sw.ca.html\">Què és el programari lliure?</a>"
+"<a href=\"/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html\">A qui serveix 
realment aquest servidor?</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/wsis.html\">World Summit on the Information "
 #| "Society</a>"
@@ -60,29 +59,25 @@
 "<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Why I Will Not Sign the "
 "Public Domain Manifesto</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/wsis.html\">Cimera Mundial sobre la Societat de la "
-"Informació</a>"
+"<a href=\"/philosophy/public-domain-manifesto.html\">Per què no signaré el 
Manifest del Domini Púbic</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/selling.html\">Selling Free Software</a> is OK!"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">On Selling Exceptions to the "
 "GNU GPL</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/selling.ca.html\">Vendre programari lliure</a> pot ser "
-"bo!"
+"<a href=\"/philosophy/selling-exceptions.html\">Sobre la venda d'excepcions a 
la Llicència GPL de GNU</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">Why Copyleft?</a>"
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Lest CodePlex perplex</a>"
-msgstr "<a href=\"/philosophy/why-copyleft.ca.html\">Per què copyleft?</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/lest-codeplex-perplex.html\">Que CodePlex no et deixi 
perplex</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Saving Europe from Software "
 #| "Patents</a>"
@@ -90,14 +85,14 @@
 "<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">The Danger of "
 "Software Patents</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/savingeurope.html\">Salvem Europa de les patents de "
-"programari</a>"
+"<a href=\"/philosophy/danger-of-software-patents.html\">El perill de les 
patents de programari</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">Is Digital "
 "Inclusion A Good Thing? How Can We Make Sure It Is?</a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/digital-inclusion-in-freedom.html\">És positiva la 
integració digital? Com podem estar-ne segurs?</a>"
 
 # type: Content of: <h3>
 msgid "About Free Software"
@@ -155,7 +150,7 @@
 msgid ""
 "<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motives For Writing Free Software</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/fs-motives.html\">Motivacions per escriure programari "
+"<a href=\"/philosophy/fs-motives.ca.html\">Motivacions per escriure 
programari "
 "lliure</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -163,7 +158,7 @@
 "<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">The Right to Read: A Dystopian "
 "Short Story</a> by <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 msgstr ""
-"<a href=\"/philosophy/right-to-read.html\">El dret a llegir: un breu conte "
+"<a href=\"/philosophy/right-to-read.ca.html\">El dret a llegir: un breu conte 
"
 "atemporal</a> de <a href=\"http://www.stallman.org/\";> Richard Stallman</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
@@ -175,19 +170,17 @@
 "Obert\" dissol l'essència del Programari Lliure</a>"
 
 # type: Content of: <h2>
-#, fuzzy
 #| msgid "More philosophy articles"
 msgid "Links to more philosophy articles"
-msgstr "Més articles de filosofia"
+msgstr "Enllaços a més articles de filosofia"
 
 # type: Content of: <p>
 msgid ""
 "We have many more articles than can fit on a single page. You can find them "
 "on the pages linked here."
-msgstr ""
+msgstr "Tenim molts més articles dels que podem encabir en una pàgina. Els 
trobareu a les següents seccions."
 
 # type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page lists a series of articles describing the philosophy of the "
 #| "free software movement, which is the motivation for our development of "
@@ -198,9 +191,7 @@
 "which is the motivation for our development of the free software operating "
 "system GNU."
 msgstr ""
-"Aquesta secció conté una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del "
-"moviment per al programari lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el "
-"sistema operatiu lliure GNU."
+"<a href=\"/philosophy/essays-and-articles.ca.html\"> Assaigs i articles.</a> 
Una sèrie d'articles que descriuen la filosofia del moviment pel programari 
lliure, la qual ens impulsa a desenvolupar el sistema operatiu lliure GNU."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -208,12 +199,14 @@
 "</a> Links to interviews and Transcriptions of speeches about free software "
 "and the GNU project."
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/speeches-and-interview.html\">Conferències i 
entrevistes.</a> Enllaços a entrevistes i a transcripcions de conferències 
sobre el programari lliure i el projecte GNU."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
 "<a href=\"/gnu/gnu.html\">History of GNU, and discussion of GNU and Linux.</"
 "a>"
 msgstr ""
+"<a href=\"/gnu/gnu.ca.html\">Història de GNU i el debat GNU i Linux.</a>"
 
 # type: Content of: <ul><li>
 msgid ""
@@ -222,6 +215,7 @@
 "software, or related issues, and don't speak for the GNU project&mdash;but "
 "we more or less agree with them."
 msgstr ""
+"<a href=\"/philosophy/third-party-ideas.html\">Idees de tercers.</a> Aquests 
articles expressen les idees d'altres persones sobre el programari lliure o 
temes relacionats. Aquestes persones no parlen en nom del projecte GNU, però 
hi estem més o menys d'acord."
 
 # type: Content of: <p>
 #. please leave both these ID attributes here. ... 
@@ -245,7 +239,6 @@
 msgstr " "
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
 #| "\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a 
href=\"/contact/\">other "
@@ -260,10 +253,10 @@
 "org&gt;</a>."
 msgstr ""
 "Envieu les vostres preguntes sobre la FSF i GNU a <a 
href=\"mailto:address@hidden";
-"org\"><em>address@hidden</em></a>. També hi ha <a 
href=\"/contact/contact.ca."
+"org\">address@hidden</a>. També hi ha <a href=\"/contact/contact.ca."
 "html\">altres formes de contactar</a> amb la FSF. <br />Envieu els enllaços "
 "trencats i d'altres correccions o suggeriments a <a href=\"mailto:";
-"address@hidden"><em>address@hidden</em></a>."
+"address@hidden">address@hidden</a>."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -278,7 +271,6 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 # type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, "
 #| "2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
@@ -287,7 +279,7 @@
 "2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, "
-"2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.,"
+"2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc."
 
 # type: Content of: <div><p>
 msgid ""
@@ -301,8 +293,7 @@
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 29 de "
-"març de 2009."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 5 
d'abril de 2010."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start 
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]