www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po basic-freedoms.pl.po bsd.pl.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy/po basic-freedoms.pl.po bsd.pl.po
Date: Fri, 30 Apr 2010 06:31:35 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/04/30 06:31:35

Added files:
    philosophy/po : basic-freedoms.pl.po bsd.pl.po 

Log message:
    Updated/gettextized translations by Jan Owoc.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/basic-freedoms.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/bsd.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: basic-freedoms.pl.po
===================================================================
RCS file: basic-freedoms.pl.po
diff -N basic-freedoms.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ basic-freedoms.pl.po    30 Apr 2010 06:31:29 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,175 @@
+# Polish translation of http://gnu.org/philosophy/basic-freedoms.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: basic-freedoms.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-25 16:25-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-30 09:29+0300\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid ""
+"Freedom of Speech, Press and Association on the Internet - GNU Project - "
+"Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie - Projekt GNU - "
+"Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Freedom of Speech, Press, and Association on the Internet"
+msgstr "Wolność słowa, prasy i stowarzyszania się w Internecie"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The Free Software Foundation supports the freedoms of speech, press, and "
+"association on the Internet. Please check out:"
+msgstr ""
+"Fundacja Wolnego Oprogramowania popiera wolność słowa, prasy i "
+"stowarzyszania się w Internecie. Prosimy o zapoznanie się:"
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The <a href= \"http://www.ciec.org/\"; >Citizens Internet Empowerment "
+"Coalition</a> came together to oppose Congress' first attempt to regulate "
+"content on the Internet, the Communications Decency Act, which the U.S. "
+"Supreme Court found unconstitutional on June 26, 1997. Their site is being "
+"preserved as a resource on the landmark CDA case."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.ciec.org/\";>Citizens Internet Empowerment Coalition</a> "
+"powstała, żeby przeciwstawić się pierwszej podjętej przez Kongres 
Stanów "
+"Zjednoczonych próbie regulacji prawnej treści umieszczanych w Internecie 
– "
+"„Ustawy o normach przyzwoitości w telekomunikacji” (Communications 
Decency "
+"Act, CDA), którą Sąd Najwyższy USA uznał 26 czerwca 1997 roku za "
+"niekonstytucyjną. Witrynę Koalicji Obywatelskiej zachowano jako źródło "
+"materiałów na temat przełomu, jaki stanowił przypadek CDA."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Censoring GNU Emacs</a> "
+"describes how the Communications Decency Act required the GNU Project to "
+"censor GNU Emacs&mdash;and how this paradoxically had the opposite of the "
+"effect that the censors wanted."
+msgstr ""
+"Artykuł <a href=\"/philosophy/censoring-emacs.html\">Cenzurowanie GNU "
+"Emacsa</a> opisuje, jak przepisy CDA zmusiły projekt GNU do ocenzurowania "
+"GNU Emacsa, i jak, paradoksalnie, wywarło to przeciwny do zamierzonego przez 
"
+"cenzorów skutek."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> is a non-profit "
+"Internet digest, news service, library, dialogue center, and archive "
+"dedicated to the promotion and defense of international free thought, free "
+"speech, and privacy rights."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.factnet.org/\";>F.A.C.T.Net Inc.</a> to niedochodowy "
+"przegląd internetowy, wiadomości, biblioteka, centrum dialogowe i archiwum, 
"
+"dedykowane promowaniu i obronie międzynarodowych praw do wolności myśli, "
+"słowa i prywatności."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"The <a href=\"http://www.eff.org/blueribbon.html\";>Blue Ribbon Campaign</a> "
+"for Online Freedom of Speech, Press and Association."
+msgstr ""
+"Kampania „Niebieska wstążka” (<a 
href=\"http://www.eff.org/blueribbon.html";
+"\">Blue Ribbon Campaign</a>) na rzecz wolności słowa, druku i zrzeszania 
się "
+"w Sieci."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> is a movement "
+"dedicated to ensuring that the highest priority of Internet law in Europe is "
+"to protect individual Internet users' rights. Please also read <a href=\"/"
+"philosophy/savingeurope.html\">Saving Europe from Software Patents</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.savetheweb.org\";>Save the Web</a> (Ratujcie Sieć) to "
+"ruch, którego celem jest zagwarantowanie, by najwyższym priorytetem prawa "
+"internetowego w Europie była ochrona praw indywidualnych użytkowników "
+"Internetu. Prosimy też o przeczytanie artykułu <a href=\"/philosophy/"
+"savingeurope.html\">O ochronie Europy przed patentami na oprogramowanie</a>."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizations</a> that "
+"work for freedom in computer development and electronic communications."
+msgstr ""
+"<a href=\"/links/links.html#FreedomOrganizations\">Organizacje</a> "
+"działające na rzecz wolności w zakresie rozwoju technik komputerowych i "
+"komunikacji elektronicznej."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> "
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub 
propozycje) "
+"prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";><em>&lt;"
+"address@hidden&gt;</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">tłumaczeń</a> po informacje dotyczące koordynowania i wysyłania 
tłumaczeń "
+"tego artykułu."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 "
+"Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 "
+"Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i "
+"dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
+"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. "
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002 <br /> Jan Owoc 2010"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"

Index: bsd.pl.po
===================================================================
RCS file: bsd.pl.po
diff -N bsd.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ bsd.pl.po  30 Apr 2010 06:31:29 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,334 @@
+# Polish translation of http://gnu.org/philosophy/bsd.html
+# Copyright (C) 2002, 2004, 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Wojciech Kotwica <address@hidden>, 2002, 2004.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: bsd.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-03-10 04:25-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-30 09:24+0300\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <title>
+msgid "BSD License Problem - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)"
+msgstr ""
+"Problem licencji BSD - Projekt GNU - Fundacja Wolnego Oprogramowania (FSF)"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "The BSD License Problem"
+msgstr "Problem licencji BSD"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"The two major categories of free software license are <a href=\"/copyleft/"
+"copyleft.html\">copyleft</a> and <a href=\"/philosophy/categories.html#Non-"
+"CopyleftedFreeSoftware\"> non-copyleft </a>. <a href=\"/licenses/license-"
+"list.html#GPLCompatibleLicenses\">Copyleft licenses</a> such as the <a href="
+"\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL</a> insist that modified versions of the "
+"program must be free software as well. Non-copyleft licenses do not insist "
+"on this. <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html\">We recommend copyleft</"
+"a>, because it protects freedom for all users, but non-copylefted software "
+"can still be free software, and useful to the free software community."
+msgstr ""
+"Dwie główne kategorie licencji wolnego oprogramowania to <a 
href=\"/copyleft/"
+"copyleft.html\">copyleft</a> i <a href=\"/philosophy/categories.html#Non-"
+"CopyleftedFreeSoftware\">pozostałe wolne licencje</a>. W licencjach typu <a "
+"href=\"/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses\">copyleft</a>, "
+"takich jak <a href=\"/copyleft/gpl.html\">GNU GPL</a>, żąda się, by "
+"zmodyfikowane wersje programu były również wolnym oprogramowaniem. Inne "
+"licencje tego nie wymagają. <a href=\"/philosophy/why-copyleft.html"
+"\">Zalecamy korzystanie z copyleft</a>, bo to rozwiązanie chroni wolność "
+"wszystkich użytkowników, niemniej jednak oprogramowanie na innego rodzaju "
+"licencjach może nadal być wolne i użyteczne dla społeczności wolnego "
+"oprogramowania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"There are many variants of simple <a href=\"/licenses/license-list."
+"html#GPLCompatibleLicenses\">non-copyleft free software licenses</a>, such "
+"as the Expat license, FreeBSD license, X10 license, the X11 license, and the "
+"two BSD (Berkeley Software Distribution) licenses. Most of them are "
+"equivalent except for details of wording, but the license used for BSD until "
+"1999 had a special problem: the &ldquo;obnoxious BSD advertising "
+"clause&rdquo;. It said that every advertisement mentioning the software must "
+"include a particular sentence:"
+msgstr ""
+"Istnieje wiele wariantów prostych <a href=\"/licenses/license-list."
+"html#GPLCompatibleLicenses\">licencji wolnego oprogramowania</a>, nie "
+"będących copyleft, łącznie z licencją X10, licencją X11, licencją 
FreeBSD i "
+"dwoma licencjami BSD (Berkeley Software Distribution). Większość z nich 
jest "
+"równoważna i różni się tylko szczegółami sformułowań, ale licencja 
używana w "
+"BSD do 1999 roku zawierała specyficzny problem: „uprzykrzoną klauzulę "
+"ogłoszeniową BSD”. Stwierdzała ona, że każde ogłoszenie czy tekst 
reklamowy "
+"odnoszący się do tych programów musi zawierać pewne konkretne zdanie:"
+
+# type: Content of: <pre>
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"3. All advertising materials mentioning features or use of this software\n"
+"  must display the following acknowledgement:\n"
+"   This product includes software developed by the University of\n"
+"   California, Berkeley and its contributors.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"3. All advertising materials mentioning features or use of this software\n"
+"  must display the following acknowledgement:\n"
+"   This product includes software developed by the University of\n"
+"   California, Berkeley and its contributors.\n"
+"\n"
+"3. We wszelkich materiałach reklamowych wzmiankujących możliwości\n"
+"  lub zastosowania tego oprogramowania muszą być zamieszczone\n"
+"  następujące podziękowania:\n"
+"   Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez Uniwersytet\n"
+"   Kalifornijski w Berkeley i jego współpracowników.\n"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Initially the obnoxious BSD advertising clause was used only in the Berkeley "
+"Software Distribution. That did not cause any particular problem, because "
+"including one sentence in an ad is not a great practical difficulty."
+msgstr ""
+"Początkowo powyższa klauzula ogłoszeniowa była stosowana tylko w Berkeley 
"
+"Software Distribution, Dystrybucji Oprogramowania z Berkeley. Nie powodowała 
"
+"żadnych szczególnych kłopotów, gdyż dołączenie jednego zdania nie 
stanowi "
+"zbytniej trudności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If other developers who used BSD-like licenses had copied the BSD "
+"advertising clause verbatim&mdash;including the sentence that refers to the "
+"University of California&mdash;then they would not have made the problem any "
+"bigger."
+msgstr ""
+"Gdyby inni programiści, którzy wykorzystali licencje w stylu BSD, 
skopiowali "
+"klauzulę ogłoszeniową dosłownie, łącznie ze zdaniem wskazującym na "
+"Uniwersytet Kalifornijski, ani trochę nie powiększyliby trudności."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But, as you might expect, other developers did not copy the clause "
+"verbatim. They changed it, replacing &ldquo;University of California&rdquo; "
+"with their own institution or their own names. The result is a plethora of "
+"licenses, requiring a plethora of different sentences."
+msgstr ""
+"Jednak, jak można się tego było spodziewać, inni programiści nie 
kopiowali "
+"tekstu słowo w słowo. Zmieniali klauzulę, zastępując „Uniwersytet "
+"Kalifornijski” nazwami swoich instytucji lub własnymi nazwiskami. W "
+"rezultacie mamy mnogość licencji, wymagających mnóstwa różnych 
podziękowań."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When people put many such programs together in an operating system, the "
+"result is a serious problem. Imagine if a software system required 75 "
+"different sentences, each one naming a different author or group of "
+"authors. To advertise that, you would need a full-page ad."
+msgstr ""
+"Gdy składa się wiele takich programów w jeden system operacyjny, powstaje "
+"poważny kłopot. Wyobraźcie sobie, że taki system wymagałby 75 różnych 
zdań, "
+"z których każde wymieniałoby autora bądź grupę autorów. Do jego 
reklamy "
+"trzeba by było całostronicowego ogłoszenia."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"This might seem like extrapolation ad absurdum, but it is actual fact. In a "
+"1997 version of NetBSD, I counted 75 of these sentences. (Fortunately "
+"NetBSD has decided to stop adding them, and to remove those it could.)"
+msgstr ""
+"Może to wyglądać na sprowadzanie rzeczy do absurdu, ale w rzeczywistości 
to "
+"fakt. NetBSD dostarczane jest z długą listą różnych zdań, wymaganych 
przez "
+"rozmaite licencje poszczególnych części tego systemu. W wersji z roku 1997 
"
+"naliczyłem tych zdań 75. Nie zdziwiłbym się, gdyby do dziś lista 
urosła."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"To address this problem, in my &ldquo;spare time&rdquo; I talk with "
+"developers who have used BSD-style licenses, asking them if they would "
+"please remove the advertising clause. Around 1996 I spoke with the "
+"developers of FreeBSD about this, and they decided to remove the advertising "
+"clause from all of their own code. In May 1998 the developers of Flick, at "
+"the University of Utah, removed this clause."
+msgstr ""
+"Chcąc rozwiązać ten problem, w wolnym czasie rozmawiam z programistami, "
+"którzy zastosowali licencję typu BSD, prosząc, by zechcieli usunąć 
klauzulę "
+"ogłoszeniową. Około 1996 mówiłem na ten temat z twórcami FreeBSD i "
+"zdecydowali się usunąć klauzulę z całego własnego kodu. W maju 1998 
autorzy "
+"Flicka, z Uniwersytetu Utah, także ją usunęli."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Dean Hal Varian at the University of California took up the cause, and "
+"championed it with the administration. In June 1999, after two years of "
+"discussions, the University of California removed this clause from the "
+"license of BSD."
+msgstr ""
+"Dziekan Hal Varian z Uniwersytetu kalifornijskiego zajął się tą sprawą i 
"
+"bronił jej w rozmowach z administracją. W czerwcu 1999, po dwu latach "
+"dyskusji, Uniwersytet Kalifornijski usunął klauzulę ogłoszeniową z 
licencji "
+"BSD."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Thus, there is now a new BSD license which does not contain the advertising "
+"clause. Unfortunately, this does not eliminate the legacy of the "
+"advertising clause: similar clauses are still present in the licenses of "
+"many packages which are not part of BSD. The change in license for BSD has "
+"no effect on the other packages which imitated the old BSD license; only the "
+"developers who made them can change them."
+msgstr ""
+"W ten sposób, obecnie istnieje nowa licencja BSD, która nie zawiera 
klauzuli "
+"ogłoszeniowej. Niestety, to nie eliminuje jej dziedzictwa: podobne klauzule "
+"nadal są obecne w licencjach wielu pakietów oprogramowania, które nie są "
+"częścią BSD. Zmiana w licencji BSD nie ma żadnego wpływu na inne 
pakiety, "
+"które wydano wzorując się na starej licencji – tylko ci, którzy je "
+"skonstruowali, mogą zmienić ich licencje."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"But if they followed Berkeley's lead before, maybe Berkeley's change in "
+"policy will convince some of them to change. It's worth asking."
+msgstr ""
+"Jeśli jednak wcześniej kierowali się przykładem Berkeley, to być może 
zmiana "
+"polityki uniwersytetu przekona niektórych z nich do zmiany. Warto zapytać."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"So if you have a favorite package which still uses the BSD license with the "
+"advertising clause, please ask the maintainer to look at this web page, and "
+"consider making the change."
+msgstr ""
+"Dlatego jeśli macie jakiś ulubiony pakiet, dla którego nadal stosowana 
jest "
+"licencja ogłoszeniowa BSD, prosimy, zachęćcie jego opiekuna, by zajrzał 
na "
+"tę stronę i rozważył wprowadzenie zmiany do licencji."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"And if you want to release a program as non-copylefted free software, please "
+"don't use the advertising clause. Thus, instead of copying the BSD license "
+"from some released package&mdash;which might still have the old version of "
+"the license in it&mdash;please use one of the other permissive licenses, "
+"such as Expat or FreeBSD."
+msgstr ""
+"Jeżeli zamierzacie wydać program jako wolne oprogramowanie, nieobjęte "
+"copyleft, prosimy nie stosujcie klauzuli ogłoszeniowej. Nie kopiujcie "
+"licencji BSD z któregoś z istniejących pakietów – może mieć starą 
wersję. "
+"Prosimy, byście zamiast tego użyli innej licencji nie-copyleft, takiej jak "
+"Expat lub FreeBSD."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"You can also help spread awareness of the issue by not using the term &ldquo;"
+"BSD-style&rdquo;, and not saying &ldquo;the BSD license&rdquo; which implies "
+"there is only one. You see, when people refer to all non-copyleft free "
+"software licenses as &ldquo;BSD-style licenses&rdquo;, some new free "
+"software developer who wants to use a non-copyleft free software license "
+"might take for granted that the place to get it is from BSD. He or she "
+"might copy the license with the advertising clause, not by specific "
+"intention, just by chance."
+msgstr ""
+"Możecie też pomóc w rozpowszechnieniu świadomości problemu, nie stosują
c "
+"określenia „licencja typu BSD”, ani nie mówiąc „licencja BSD”, co 
sugeruje, "
+"że jest tylko jedna. Rzecz w tym, że gdy wszystkie nie zaliczające się do 
"
+"copyleft licencje wolnego oprogramowania nazywa się „licencjami BSD”, "
+"niektórzy nowi wykonawcy wolnych programów, którzy chcieliby zastosować "
+"jakąś wolną licencję, lecz nie copyleft, mogą uznać za pewnik, że 
należy "
+"wziąć ją właśnie z BSD. W ten sposób może się zdarzyć, że autor 
skopiuje "
+"licencję z klauzulą ogłoszeniową nie celowo, a tylko przypadkiem."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"If you would like to cite one specific example of a non-copyleft license, "
+"and you have no particular preference, please pick an example which has no "
+"particular problem. For instance, if you talk about &ldquo;X11-style "
+"licenses&rdquo;, you will encourage people to copy the license from X11, "
+"which avoids the advertising clause for certain, rather than take a risk by "
+"randomly chosing one of the two BSD licenses."
+msgstr ""
+"Jeśli chcecie przytoczyć konkretny przykład licencji, która nie jest "
+"copyleft, a nie macie jakichś szczególnych upodobań, prosimy weźcie taką
, z "
+"którą nie wiążą się żadne specyficzne kłopoty. Jeśli będziecie 
mówić, na "
+"przykład, o „licencjach typu X11”, zachęcicie innych do skopiowania 
licencji "
+"z X11, dzięki czemu niewątpliwie unikną klauzuli ogłoszeniowej, inaczej 
niż "
+"w przypadku ryzyka przy losowym wyborze jednej z dwu licencji BSD."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"When you want to refer specifically to one of the BSD licenses, please "
+"always state which one: the &ldquo;original BSD license&rdquo; or the &ldquo;"
+"revised BSD license&rdquo;."
+msgstr ""
+"Jeśli chcecie przytoczyć przykład konkretnej licencji BSD, zawsze "
+"wyjaśniajcie którą: „oryginalną licencję BSD” czy „zmodyfikowaną 
licencję "
+"BSD”."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>. There are also <a href=\"/contact/\">other "
+"ways to contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other "
+"corrections or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";
+"\"><em>address@hidden</em></a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> "
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub 
propozycje) "
+"prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";><em>&lt;"
+"address@hidden&gt;</em></a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">tłumaczeń</a> po informacje dotyczące koordynowania i wysyłania 
tłumaczeń "
+"tego artykułu."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Copyright &copy; 1998, 1999, 2001, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+msgstr ""
+"Copyright &copy; 1998, 1999, 2001, 2003, 2007 Free Software Foundation, Inc.,"
+
+# type: Content of: <div><address>
+msgid "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+msgstr "51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA"
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i "
+"dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
+"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. "
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Wojciech Kotwica 2002 <br /> Jan Owoc 2010"
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]