www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy fs-motives.html po/fs-motives.pl.po


From: Yavor Doganov
Subject: www/philosophy fs-motives.html po/fs-motives.pl.po
Date: Fri, 30 Apr 2010 13:40:30 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Yavor Doganov <yavor>  10/04/30 13:40:30

Modified files:
    philosophy   : fs-motives.html 
Added files:
    philosophy/po : fs-motives.pl.po 

Log message:
    New Polish translation by Jan Owoc (RT #569362).

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/fs-motives.html?cvsroot=www&r1=1.5&r2=1.6
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-motives.pl.po?cvsroot=www&rev=1.1

Patches:
Index: fs-motives.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/fs-motives.html,v
retrieving revision 1.5
retrieving revision 1.6
diff -u -b -r1.5 -r1.6
--- fs-motives.html   21 Apr 2010 21:04:00 -0000   1.5
+++ fs-motives.html   30 Apr 2010 13:40:02 -0000   1.6
@@ -117,7 +117,7 @@
 <p>
 Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2010/04/21 21:04:00 $
+$Date: 2010/04/30 13:40:02 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>
@@ -125,28 +125,30 @@
 <div id="translations">
 <h4>Translations of this page</h4>
 
-<!-- Please keep this list alphabetical by language code. -->
-<!-- Comment what the language is for each type, i.e. de is German. -->
-<!-- Write the language name in its own language (Deutsch) in the text. -->
-<!-- If you add a new language here, please -->
-<!-- advise address@hidden and add it to -->
-<!-- - /home/www/html/server/standards/README.translations.html -->
-<!-- - one of the lists under the section "Translations Underway" -->
-<!-- - if there is a translation team, you also have to add an alias -->
-<!-- to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases -->
-<!-- Please also check you have the language code right; see: -->
-<!-- http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php -->
-<!-- If the 2-letter ISO 639-1 code is not available, -->
-<!-- use the 3-letter ISO 639-2. -->
-<!-- Please use W3C normative character entities. -->
+<!-- Please keep this list alphabetical by language code.
+   Comment what the language is for each type, i.e. de is German.
+   Write the language name in its own language (Deutsch) in the text.
+   If you add a new language here, please
+   advise address@hidden and add it to
+   - /home/www/html/server/standards/README.translations.html
+   - one of the lists under the section "Translations Underway"
+   - if there is a translation team, you also have to add an alias
+   to mail.gnu.org:/com/mailer/aliases
+   Please also check you have the language code right; see:
+   http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
+   If the 2-letter ISO 639-1 code is not available,
+   use the 3-letter ISO 639-2.
+   Please use W3C normative character entities. -->
 
 <ul class="translations-list">
 <!-- Catalan -->
-<li><a href="/philosophy/fs-motives.ca.html">Catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
+<li><a href="/philosophy/fs-motives.ca.html">catal&#x00e0;</a>&nbsp;[ca]</li>
 <!-- English -->
 <li><a href="/philosophy/fs-motives.html">English</a>&nbsp;[en]</li>
 <!-- French -->
 <li><a href="/philosophy/fs-motives.fr.html">fran&ccedil;ais</a>&nbsp;[fr]</li>
+<!-- Polish -->
+<li><a href="/philosophy/fs-motives.pl.html">polski</a>&nbsp;[pl]</li>
 </ul>
 </div>
 </div>

Index: po/fs-motives.pl.po
===================================================================
RCS file: po/fs-motives.pl.po
diff -N po/fs-motives.pl.po
--- /dev/null  1 Jan 1970 00:00:00 -0000
+++ po/fs-motives.pl.po 30 Apr 2010 13:40:26 -0000   1.1
@@ -0,0 +1,202 @@
+# Polish translation of http://gnu.org/philsophy/fs-motives.html
+# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gnu.org article.
+# Jan Owoc <address@hidden>, 2010.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: fs-motives.html\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-22 04:26-0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-30 16:33+0300\n"
+"Last-Translator: Jan Owoc <address@hidden>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+# type: Content of: <h2>
+msgid "Motives For Writing Free Software"
+msgstr "Motywacje do pisania Wolnego Oprogramowania"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid "These are some of the motives for writing free software."
+msgstr "To są niektóre motywacje dla pisania wolnego oprogramowania."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Fun.</strong> For some people, often the best programmers, writing "
+"software is the greatest fun, especially when there is no boss to tell you "
+"what to do. Nearly all free software developers share this motive."
+msgstr ""
+"<strong>Dla zabawy.</strong> Dla niektórych, często tych najlepszych "
+"programistów, pisanie programów jest niezłą zabawą, szczególnie gdy nie 
ma "
+"szefa, który by Ci mówił co masz robić. Prawie wszyscy programiści 
Wolnego "
+"Oprogramowania podzielają ten motyw."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Political idealism.</strong> The desire to build a world of freedom, "
+"and help computer users escape from the power of software developers."
+msgstr ""
+"<strong>Idealizm polityczny.</strong> Żądza zbudowania świata wolności, i 
"
+"chęć niesienia pomocy innym w wyzwoleniu się spod jarzma deweloperów "
+"oprogramowania."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>To be admired.</strong> If you write a successful, useful free "
+"program, the users will admire you. That feels very good."
+msgstr ""
+"<strong>Bycie podziwianym.</strong> Jeśli napiszesz popularny i użyteczny "
+"wolny program, użytkownicy będą Cię podziwiać. Niektórzy lubią być "
+"podziwiani."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Professional reputation.</strong> If you write a successful, useful "
+"free program, that will suffice to show you are a good programmer."
+msgstr ""
+"<strong>Szacunek i reputacja.</strong> Jeśli napiszesz popularny i 
użyteczny "
+"wolny program, to wystarczy aby pokazać, że jesteś dobrym programistą."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Gratitude.</strong> If you have used the community's free programs "
+"for years, and it has been important to your work, you feel grateful and "
+"indebted to their developers. When you write a program that could be useful "
+"to many people, that is your chance to pay it forward."
+msgstr ""
+"<strong>Wdzięczność.</strong> Jeśli od lat używasz wolne programy innych 
i "
+"Ci się przydały przy pracy, czujesz się wdzięczny i zadłużony 
programistom. "
+"Gdy napiszesz program, który się przyda wielu ludziom, to jest Twoja okazja 
"
+"oddać coś od siebie."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Hatred for Microsoft.</strong> It is a mistake to focus our "
+"criticism <a href=\"/philosophy/microsoft.html\">narrowly on Microsoft</a>. "
+"Indeed, Microsoft is evil, since it makes non-free software. Even worse, it "
+"implements <a href=\"http://DefectiveByDesign.org\";>Digital Restrictions "
+"Management</a> in that software. But many other companies do one or both of "
+"these. Nonetheless, it is a fact that many people utterly despise "
+"Microsoft, and some contribute to free software based on that feeling."
+msgstr ""
+"<strong>Nienawiść Microsoft'u.</strong> Byłoby błędne skupić się 
jedynie na "
+"<a href=\"/philosophy/microsoft.html\">Microsofcie</a>. Microsoft jest złym, 
"
+"ponieważ wytwarza nie-wolne oprogramowanie. Co gorsze, wprowadza <a href="
+"\"http://DefectiveByDesign.org\";>zarządanie cyfrowymi restrykcjami</a> w "
+"swoje oprogramowanie. Ale wiele firm robi jedną lub obie z tych rzeczy. Mimo 
"
+"to, jest znaczna ilość ludzi którzy nienawidzą Microsoftu i niektórzy "
+"wspierają wolne oprogramowanie z tego powodu."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Money.</strong> A considerable number of people are paid to develop "
+"free software or have built businesses around it."
+msgstr ""
+"<strong>Pieniądze.</strong> Wielu ma płacone aby pisać wolne 
oprogramowanie "
+"lub posiadają firmy, które bazują na wolnym oprogramowaniu."
+
+# type: Content of: <ul><li>
+msgid ""
+"<strong>Wanting a better program to use.</strong> People often work on "
+"improvements in programs they use, in order to make them more convenient. "
+"(Some commentators recognize no motive other than this, but their picture of "
+"human nature is too narrow.)"
+msgstr ""
+"<strong>Chcąc używać lepszego programu.</strong> Ludzie często pracują 
nad "
+"usprawinieniami do programów, które używają aby były lepsze. (Niektórzy 
"
+"uważają to jako jedyny motyw, ale Ci nie doceniają natury ludzkiej.)"
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Human nature is complex, and it is quite common for a person to have "
+"multiple simultaneous motives for a single action."
+msgstr ""
+"Natura ludzka jest skomplikowana i dość często się spotyka osobę, która 
ma "
+"wiele motywów dla jednego działania."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Free software projects, and policies that affect software development (such "
+"as laws), can't limit themselves to maximising the profit motive. When "
+"encouraging software development is the goal, all these motivations have to "
+"be considered, not just any particular one."
+msgstr ""
+"Projekty wolnego oprogramowania oraz polityka wpływająca na pisanie "
+"programów (np. różne prawa) nie mogą wyłącznie bazować na motywacji "
+"pieniężnej. Gdy celem jest stymulowanie rozwijania oprogramowania, 
wszystkie "
+"te motywy muszą być wzięte pod uwagę, a nie tylko jeden z nich."
+
+# type: Content of: <p>
+msgid ""
+"Each person is different, and there could be other motives that are missing "
+"from this list. If you know of other motives not listed here, please send "
+"email to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</"
+"a>. If we think the other motives are likely to influence many developers, "
+"we will add them to the list."
+msgstr ""
+"Każdy jest inny i mogą być inne motywy, których brakuje z tej listy. 
Jeśli "
+"znasz jakiś motyw nie wymieniony wyżej, napisz do nas <a href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a>. Jeśli stwierdzimy, że "
+"inne motywy są skłonne wpływać na wielu deweloperów, dodamy je do listy."
+
+# type: Content of: <div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S NOTES*"
+msgstr " "
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please send FSF &amp; GNU inquiries to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;"
+"address@hidden&gt;</a>. There are also <a href=\"/contact/\">other ways to "
+"contact</a> the FSF. <br /> Please send broken links and other corrections "
+"or suggestions to <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden"
+"org&gt;</a>."
+msgstr ""
+"Pytania dotyczące GNU i FSF prosimy kierować na adres <a href=\"mailto:";
+"address@hidden"><em>&lt;address@hidden&gt;</em></a>. Istnieją także <a 
href=\"/"
+"contact/contact.html\">inne sposoby skontaktowania się</a> z FSF. <br /> "
+"Informacje o niedziałających odnośnikach oraz inne poprawki (lub 
propozycje) "
+"prosimy wysyłać na adres <a href=\"mailto:address@hidden";>&lt;web-"
+"address@hidden&gt;</a>."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Please see the <a href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">Translations README</a> for information on coordinating and submitting "
+"translations of this article."
+msgstr ""
+"Proszę odwiedzić stronę <a 
href=\"/server/standards/README.translations.html"
+"\">tłumaczeń</a> po informacje dotyczące koordynowania i wysyłania 
tłumaczeń "
+"tego artykułu."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid "Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2009 Free Software Foundation, Inc."
+
+# type: Content of: <div><p>
+msgid ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved."
+msgstr ""
+"Verbatim copying and distribution of this entire article are permitted "
+"worldwide, without royalty, in any medium, provided this notice, and the "
+"copyright notice, are preserved. <br /> Zezwala się na wykonywanie i "
+"dystrybucję wiernych kopii tego tekstu, niezależnie od nośnika, pod "
+"warunkiem zachowania niniejszego zezwolenia. "
+
+# type: Content of: <div><div>
+#. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
+msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
+msgstr "Tłumaczenie: Jan Owoc 2010."
+
+# type: Content of: <div><p>
+#. timestamp start 
+msgid "Updated:"
+msgstr "Aktualizowane:"
+
+# type: Content of: <div><h4>
+msgid "Translations of this page"
+msgstr "Tłumaczenia tej strony"
reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]