www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/education/po edu-schools.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/education/po edu-schools.ca.po
Date: Mon, 07 Sep 2015 06:16:02 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/09/07 06:16:02

Modified files:
    education/po  : edu-schools.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/education/po/edu-schools.ca.po?cvsroot=www&r1=1.23&r2=1.24

Patches:
Index: edu-schools.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/education/po/edu-schools.ca.po,v
retrieving revision 1.23
retrieving revision 1.24
diff -u -b -r1.23 -r1.24
--- edu-schools.ca.po  2 Jun 2015 18:00:24 -0000    1.23
+++ edu-schools.ca.po  7 Sep 2015 06:16:01 -0000    1.24
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: schools.ca.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-06-02 12:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-11 19:47+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 08:15+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-06-02 12:55+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -71,7 +69,6 @@
 msgstr "per <a href=\"http://www.stallman.org/\";>Richard Stallman</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Educational activities (including schools) have a moral duty to <a href="
 #| "\"/education/education.html\">teach only free software.</a>"
@@ -80,8 +77,7 @@
 "university, have a moral duty to <a href=\"/education/education.html\">teach "
 "only free software.</a>"
 msgstr ""
-"Tota tasca educativa (incloent-hi les escoles) té el deure moral de <a href="
-"\"/education/education.ca.html\">ensenyar només programari lliure.</a>"
+"Tota tasca educativa (incloent-hi la de les escoles, des de les guarderies 
fins a la universitat) té el deure moral de <a 
href=\"/education/education.ca.html\">ensenyar només programari lliure.</a>"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -164,7 +160,6 @@
 "haurien de fer-ho."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Why, after all, do some proprietary software developers offer gratis "
 #| "copies<a href=\"#note1\">(1)</a> of their nonfree programs to schools? "
@@ -188,7 +183,7 @@
 "estendre la dependència dels seus productes, igual que les companyies "
 "tabaqueres quan distribueixen gratuïtament cigarrets als escolars<a href="
 "\"#note2\">(2)</a>. No donaran còpies gratuïtes a aquests estudiants quan "
-"s'hagin graduat, ni a les empreses per les que treballaran."
+"s'hagin graduat, ni a les empreses per les que treballaran. Quan ja ets 
dependent, s'espera que paguis."
 
 # 1\\">(1)</a>. No faran descomptes a aquests estudiants quan creixin i deixin 
l'escola."
 # type: Content of: <p>
@@ -399,13 +394,11 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
 msgid "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014, 2015 Richard Stallman"
-msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014 Richard Stallman"
+msgstr "Copyright &copy; 2003, 2009, 2014, 2015 Richard Stallman"
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -416,8 +409,7 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons 
Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
@@ -425,7 +417,7 @@
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
 "Traducció: Joan Lladonet i Pau Cabot, 9 de juliol de 2004<br />Darrera "
-"actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 11 de gener de 
"
+"actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de setembre 
de "
 "2015"
 
 # type: Content of: <div><p>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]