www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/distros/po free-distros.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/distros/po free-distros.ca.po
Date: Mon, 07 Sep 2015 06:30:43 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/09/07 06:30:43

Modified files:
    distros/po   : free-distros.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/distros/po/free-distros.ca.po?cvsroot=www&r1=1.117&r2=1.118

Patches:
Index: free-distros.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/distros/po/free-distros.ca.po,v
retrieving revision 1.117
retrieving revision 1.118
diff -u -b -r1.117 -r1.118
--- free-distros.ca.po 11 Jul 2015 14:33:34 -0000   1.117
+++ free-distros.ca.po 7 Sep 2015 06:30:39 -0000    1.118
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: free-distros.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-11 14:28+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-25 11:46+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 08:29+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-06-25 16:28+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -367,7 +365,6 @@
 msgstr "libreCMC"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "libreCMC is an embedded GNU/Linux distro for devices with very limited "
 #| "resources. While primarily targeting routers, it offers support for a "
@@ -379,18 +376,17 @@
 msgstr ""
 "libreCMC és una distribució GNU/Linux per dispositius amb recursos molt "
 "limitats. Tot i que primàriament està orientada als routers, ofereix suport 
"
-"per a un ampli ventall de casos i dispositius. "
+"per a un ampli ventall de casos i dispositius. Al 2015, LibreWRT es va 
fusionar amb libreCMC."
 
 # type: Content of: <table><tr><td><a>
 #. type: Content of: <table><tr><td><a>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"http://librecmc.org/\";>"
 msgid "<a href=\"http://proteanos.com/\";>"
-msgstr "<a href=\"http://librecmc.org/\";>"
+msgstr "<a href=\"http://proteanos.com/\";>"
 
 #. type: Attribute 'alt' of: <table><tr><td><a><img>
 msgid "ProteanOS"
-msgstr ""
+msgstr "ProteanOS"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid ""
@@ -398,6 +394,7 @@
 "platform configuration feature allows binary packages to be configured at "
 "build-time and run-time for different hardware and use cases."
 msgstr ""
+"ProteanOS és una nova distribució, petita i ràpida, per a dispositius 
integrats. La seva plataforma de configuració permet configurar paquets 
binaris en processos de compilació i execució per a diferents usos i 
dispositius."
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid ""
@@ -468,7 +465,6 @@
 "contactar amb nosaltres; ens agradarà saber d'ells."
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "If you maintain a distribution that follows the <a href=\"/distros/free-"
 #| "system-distribution-guidelines.html\">Free System Distribution "
@@ -488,8 +484,8 @@
 msgstr ""
 "Si manteniu una distribució que segueix els <a href=\"/distros/free-system-"
 "distribution-guidelines.html\">Criteris de les distribucions de sistemes "
-"lliures</a> i us agradaria que fos a la llista, escriviu-nos si us plau a <a "
-"href=\"mailto:address@hidden";>&lt;address@hidden&gt;</a> amb una "
+"lliures</a> i us agradaria que fos a la llista, escriviu-nos si us plau a <a 
href=\"mailto:";
+"address@hidden">&lt;address@hidden&gt;</a> amb una "
 "presentació i un enllaç al web del projecte. Quan ho feu us donarem més "
 "informació sobre el procés d'avaluació i l'iniciarem de seguida. Esperem 
les "
 "vostres notícies!"
@@ -544,7 +540,6 @@
 msgstr "Copyright &copy; 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -555,16 +550,15 @@
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
 "Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons 
Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 2 de "
-"març de 2015."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de "
+"setembre de 2015."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]