www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/gnu gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html po...


From: GNUN
Subject: www/gnu gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html po...
Date: Mon, 07 Sep 2015 08:57:14 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   GNUN <gnun>   15/09/07 08:57:14

Modified files:
    gnu      : gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html 
    gnu/po     : gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html 
             gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po 

Log message:
    Automatic update by GNUnited Nations.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html?cvsroot=www&r1=1.11&r2=1.12
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.22&r2=1.23

Patches:
Index: gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html    1 Aug 2015 12:27:25 -0000    
1.25
+++ gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.html    7 Sep 2015 08:57:13 -0000    
1.26
@@ -1,9 +1,4 @@
-<!--#set var="PO_FILE"
- value='<a href="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po">
- http://www.gnu.org/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po</a>'
- --><!--#set var="ORIGINAL_FILE" value="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.html"
- --><!--#set var="DIFF_FILE" 
value="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-diff.html"
- --><!--#set var="OUTDATED_SINCE" value="2015-06-02" --><!--#set 
var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.en.html" -->
+<!--#set var="ENGLISH_PAGE" value="/gnu/gnu-users-never-heard-of-gnu.en.html" 
-->
 
 <!--#include virtual="/server/header.ca.html" -->
 <!-- Parent-Version: 1.77 -->
@@ -14,7 +9,6 @@
 
 <!--#include virtual="/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.translist" -->
 <!--#include virtual="/server/banner.ca.html" -->
-<!--#include virtual="/server/outdated.ca.html" -->
 <h2>Usuaris de GNU que mai no han sentit parlar de GNU</h2>
 
 <p><strong>per <a href="http://www.stallman.org/";>Richard 
Stallman</a></strong></p>
@@ -30,41 +24,43 @@
 
 <p>La major part de la gent mai no ha sentit parlar de GNU. Fins i tot la major
 part de la gent que utilitza el sistema GNU mai no ha sentit parlar de GNU,
-pel fet que moltes persones i companyies els hi han dit que el sistema
-s'anomena «Linux». El nom GNU, no obstant, té certes implicacions que la
-gent descobrirà quan escoltin aquest nom. GNU està associat amb els ideals
-de la llibertat del moviment del programari lliure. Aquesta associació no és
-accidental; el motiu per desenvolupar GNU va ser específicament fer possible
-utilitzar un ordinador i tenir llibertat.</p>
-
-<p>L'associació entre el mot GNU i les nostres metes de llibertat i 
solidaritat
-social existeix a la ment de centenars de milers d'usuaris de GNU/Linux que
-no coneixen GNU. Existeix a la Viquipèdia. I existeix a la web; si aquests
-usuaris busquen GNU, trobaran <a href="http://www.gnu.org";>www.gnu.org</a>,
-que parla sobre el programari lliure i la llibertat.</p>
-
-<p>Una persona que vegi el nom «GNU» per primera vegada a «GNU/Linux» no ho
-associarà immediatament amb res. Però quan aquestes persones sàpiguen que el
-sistema és bàsicament GNU, donaran un pas que els acostarà al coneixement
-dels nostres ideals. Podran, per exemple, sentir curiositat i buscar més
-informació sobre GNU.</p>
-
-<p>I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del 
«codi
-obert» tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes relacionats amb la
-llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es parla sobre GNU i el
-programari lliure, i la gent té l'oportunitat d'arribar-hi. Quan això passi,
-és més probable que el lector presti atenció a les informacions sobre GNU
-(per exemple, que és l'obra d'una campanya per la llibertat i l'esperit
-comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del sistema GNU.</p>
+pel fet que moltes persones i companyies els hi han ensenyat que el sistema
+s'anomena «Linux». Alguns usuaris de GNU arriben sovint a dir que ells
+&ldquo;utilitzen Linux&rdquo;, que és com dir &ldquo;conduir el
+carburador&rdquo; or &ldquo;conduir la transmissió&rdquo;.</p>
+
+<p>No obstant, aquells que coneixen GNU l'associen amb els ideals de llibertat
+del moviment del programari lliure. Aquesta associació no és accidental; el
+motiu per desenvolupar GNU va ser específicament fer possible utilitzar un
+ordinador i tenir llibertat.</p>
+
+<p>Una persona que vegi el mot &ldquo;GNU&rdquo; per primera vegada a
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; no sabrà immediatament què representa, però haurà
+donat el primer pas per descubrir-ho. L'associació entre el mot GNU i les
+nostres metes de llibertat i solidaritat social existeix a la ment de
+centenars de milers d'usuaris de GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a
+<a href="http://www.gnu.org/home.ca.html";>gnu.org</a> i a la Viquipèdia. I
+existeix a la web; si aquests usuaris busquen GNU, trobaran les idees que
+GNU representa.</p>
+
+<p>I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del <a
+href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;codi
+obert&rdquo;</a> tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes
+relacionats amb la llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es
+parla sobre GNU i el programari lliure, i la gent té l'oportunitat
+d'arribar-hi. Quan això passi, és més probable que el lector presti atenció
+a les informacions sobre GNU (per exemple, que és l'obra d'una campanya per
+la llibertat i l'esperit comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del
+sistema GNU.</p>
 
 <p>A la llarga, anomenar al sistema «GNU/Linux» difon la consciència dels
 ideals de llibertat pels quals vàrem desenvolupar el sistema GNU. És també
 un útil recordatori per a les persones de la nostra comunitat que coneixen
 aquests ideals, en un món on s'han adoptat massa sovint, en el debat sobre
 el programari lliure, postures completament pràctiques (i per tant
-immorals). Quan demanem que anomeneu al sistema «GNU/Linux», ho fem perquè
-la consciència de GNU, de manera lenta però segura, porti a la consciència
-dels ideals de llibertat i de comunitat del programari lliure.</p>
+immorals). Quan us demanem que anomeneu al sistema «GNU/Linux», us estem
+demanant que ens ajudeu a difondre la consciència dels ideals del programari
+lliure.</p>
 
 <div class="translators-notes">
 
@@ -107,7 +103,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -121,23 +117,23 @@
   
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
-<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>Aquesta pàgina es troba sota la <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca";>Llicència
-Creative Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units
-d'Amèrica</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Llicència Creative
+Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.ca.html" -->
 <div class="translators-credits">
 
 <!--TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.-->
-Traducció: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 20 d'abril de 
2009.</div>
+Darrera actualització: <a href="http://www.puigpe.org/";>puigpe</a>, 7 de
+setembre de 2015.</div>
 
 <p class="unprintable"><!-- timestamp start -->
 Updated:
 
-$Date: 2015/08/01 12:27:25 $
+$Date: 2015/09/07 08:57:13 $
 
 <!-- timestamp end -->
 </p>

Index: po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html,v
retrieving revision 1.11
retrieving revision 1.12
diff -u -b -r1.11 -r1.12
--- po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html 5 Jun 2014 14:59:01 -0000    
1.11
+++ po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca-en.html 7 Sep 2015 08:57:14 -0000    
1.12
@@ -16,45 +16,45 @@
 </p></blockquote>
 </div>
 
-<p>Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use
-the GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and
-companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless,
-the name GNU has certain associations, which people will discover once
-they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the
-free software movement. That association is no accident; the motive for
-developing GNU was specifically to make it possible to use a computer
-and have freedom.</p>
-
-<p>The association between the name GNU and our goals of freedom and
-social solidarity exists in the minds of hundreds of thousands of
-GNU/Linux users that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it
-exists around the web; if these users search for GNU, they will find <a
-href="http://www.gnu.org";>www.gnu.org</a>, which talks about free
-software and freedom.</p>
+<p>Most people have never heard of GNU. Even most of the people who
+use the GNU system have never heard of GNU, since so many people and
+companies teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Indeed, GNU
+users often say they are &ldquo;running Linux&rdquo;, which is like
+saying you are &ldquo;driving your carburettor&rdquo; or
+&ldquo;driving your transmission&rdquo;.</p>
+
+<p>Nonetheless, those who know about GNU associate it with the ideals
+of freedom of the free software movement. That association is no
+accident; the motive for developing GNU was specifically to make it
+possible to use a computer and have freedom.</p>
 
 <p>A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in
-&ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately associate it with anything.
-However, when people know that the system is basically GNU, that brings
-them a step closer to learning about our ideals. For instance, they
-might become curious and look for more information about GNU.</p>
-
-<p>If they don't look for it, they may encounter it anyway. The
-&ldquo;open source&rdquo; rhetoric tends to lead people's attention away
-from issues of users' freedom, but not totally; there is still
-discussion of GNU and free software, and people have some chance of
-coming across it. When that happens, the reader is more likely to pay
-attention to information about GNU (such as that it's the work of a
-campaign for freedom and community) if he knows he is a user of the GNU
+&ldquo;GNU/Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, has
+come one step closer to finding out. The association between the name
+GNU and our goals of freedom and social solidarity exists in the minds
+of hundreds of thousands of GNU/Linux users that do know about GNU.
+It exists in <a href="http://www.gnu.org";>gnu.org</a> and in
+Wikipedia. It exists around the web; if these users search for GNU,
+they will find the ideas GNU stands for.</p>
+
+<p>If they don't search, they may encounter them anyway. The
+<a href="/philosophy/open-source-misses-the-point.html">&ldquo;open
+source&rdquo;</a> rhetoric tends to lead people's attention away from
+issues of users' freedom, but not totally; there is still discussion
+of GNU and free software, and people have some chance of coming across
+it. When that happens, they are more likely to pay attention to
+information about GNU (such as that it's the work of a campaign for
+freedom and community) if they know they are users of the GNU
 system.</p>
 
 <p>Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads
 awareness of the ideals of freedom for which we developed the GNU
-system. It is also useful as a reminder for people in our community who
-know about these ideals, in a world where much of discussion of free
-software takes a totally practical (and thus amoral) approach. When we
-ask you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we do so because
-awareness of GNU slowly but surely brings with it awareness of the free
-software ideals of freedom and community.</p>
+system. It is also useful as a reminder for people in our community
+who know about these ideals, in a world where much of discussion of
+free software takes a totally practical (and thus amoral) approach.
+When we ask you to call the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we are
+asking you to help in making the public aware of the free software
+ideals.</p>
 
 </div><!-- for id="content", starts in the include above -->
 <!--#include virtual="/server/footer.html" -->
@@ -88,7 +88,7 @@
 
 <!-- Regarding copyright, in general, standalone pages (as opposed to
   files generated as part of manuals) on the GNU web server should
-   be under CC BY-ND 3.0 US. Please do NOT change or remove this
+   be under CC BY-ND 4.0. Please do NOT change or remove this
   without talking with the webmasters or licensing team first.
   Please make sure the copyright date is consistent with the
   document. For web pages, it is ok to list just the latest year the
@@ -103,17 +103,17 @@
   There is more detail about copyright years in the GNU Maintainers
   Information document, www.gnu.org/prep/maintain. -->
 
-<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.</p>
+<p>Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, 
Inc.</p>
 
 <p>This page is licensed under a <a rel="license"
-href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/";>Creative
-Commons Attribution-NoDerivs 3.0 United States License</a>.</p>
+href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/";>Creative
+Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License</a>.</p>
 
 <!--#include virtual="/server/bottom-notes.html" -->
 
 <p class="unprintable">Updated:
 <!-- timestamp start -->
-$Date: 2014/06/05 14:59:01 $
+$Date: 2015/09/07 08:57:14 $
 <!-- timestamp end -->
 </p>
 </div>

Index: po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/gnu/po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po,v
retrieving revision 1.22
retrieving revision 1.23
diff -u -b -r1.22 -r1.23
--- po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po    7 Sep 2015 08:38:12 -0000    
1.22
+++ po/gnu-users-never-heard-of-gnu.ca.po    7 Sep 2015 08:57:14 -0000    
1.23
@@ -11,9 +11,10 @@
 "PO-Revision-Date: 2015-09-07 10:37+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -53,15 +54,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-#| "GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and "
-#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, "
-#| "the name GNU has certain associations, which people will discover once "
-#| "they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the "
-#| "free software movement. That association is no accident; the motive for "
-#| "developing GNU was specifically to make it possible to use a computer and "
-#| "have freedom."
 msgid ""
 "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
 "GNU system have never heard of GNU, since so many people and companies teach "
@@ -73,40 +65,24 @@
 "part de la gent que utilitza el sistema GNU mai no ha sentit parlar de GNU, "
 "pel fet que moltes persones i companyies els hi han ensenyat que el sistema "
 "s'anomena «Linux». Alguns usuaris de GNU arriben sovint a dir que ells "
-"&ldquo;utilitzen Linux&rdquo;, que és com dir &ldquo;conduir "
-"el carburador&rdquo; or &ldquo;conduir la transmissió&rdquo;."
+"&ldquo;utilitzen Linux&rdquo;, que és com dir &ldquo;conduir el "
+"carburador&rdquo; or &ldquo;conduir la transmissió&rdquo;."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Most people have never heard of GNU. Even most of the people who use the "
-#| "GNU system have never heard of GNU, thanks to so many people and "
-#| "companies who teach them to call it &ldquo;Linux&rdquo;. Nonetheless, "
-#| "the name GNU has certain associations, which people will discover once "
-#| "they hear the name. GNU is associated with the ideals of freedom of the "
-#| "free software movement. That association is no accident; the motive for "
-#| "developing GNU was specifically to make it possible to use a computer and "
-#| "have freedom."
 msgid ""
 "Nonetheless, those who know about GNU associate it with the ideals of "
 "freedom of the free software movement. That association is no accident; the "
 "motive for developing GNU was specifically to make it possible to use a "
 "computer and have freedom."
 msgstr ""
-"No obstant, aquells que coneixen GNU l'associen amb els ideals "
-"de llibertat del moviment del programari lliure. Aquesta associació no és "
-"accidental; el motiu per desenvolupar GNU va ser específicament fer possible 
"
-"utilitzar un ordinador i tenir llibertat."
+"No obstant, aquells que coneixen GNU l'associen amb els ideals de llibertat "
+"del moviment del programari lliure. Aquesta associació no és accidental; el 
"
+"motiu per desenvolupar GNU va ser específicament fer possible utilitzar un "
+"ordinador i tenir llibertat."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "The association between the name GNU and our goals of freedom and social "
-#| "solidarity exists in the minds of hundreds of thousands of GNU/Linux "
-#| "users that do know about GNU. It exists in Wikipedia. And it exists "
-#| "around the web; if these users search for GNU, they will find <a href="
-#| "\"http://www.gnu.org\";>www.gnu.org</a>, which talks about free software "
-#| "and freedom."
 msgid ""
 "A person seeing the name &ldquo;GNU&rdquo; for the first time in &ldquo;GNU/"
 "Linux&rdquo; won't immediately know what it represents, has come one step "
@@ -116,18 +92,17 @@
 "\"http://www.gnu.org\";>gnu.org</a> and in Wikipedia. It exists around the "
 "web; if these users search for GNU, they will find the ideas GNU stands for."
 msgstr ""
-"Una persona que vegi el mot &ldquo;GNU&rdquo; per primera vegada a 
&ldquo;GNU/Linux&rdquo; no sabrà immediatament què representa, però haurà 
donat el primer pas per descubrir-ho. L'associació entre el mot GNU i les 
nostres metes de llibertat i solidaritat social existeix a la ment de centenars 
de milers d'usuaris de GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a <a 
href=\"http://www.gnu.org/home.ca.html\";>gnu.org</a> i a la Viquipèdia. I 
existeix a la web; si aquests usuaris busquen GNU, trobaran les idees que GNU 
representa."
+"Una persona que vegi el mot &ldquo;GNU&rdquo; per primera vegada a &ldquo;"
+"GNU/Linux&rdquo; no sabrà immediatament què representa, però haurà donat 
el "
+"primer pas per descubrir-ho. L'associació entre el mot GNU i les nostres "
+"metes de llibertat i solidaritat social existeix a la ment de centenars de "
+"milers d'usuaris de GNU/Linux que no coneixen GNU. Existeix a <a href="
+"\"http://www.gnu.org/home.ca.html\";>gnu.org</a> i a la Viquipèdia. I "
+"existeix a la web; si aquests usuaris busquen GNU, trobaran les idees que "
+"GNU representa."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "If they don't look for it, they may encounter it anyway. The &ldquo;open "
-#| "source&rdquo; rhetoric tends to lead people's attention away from issues "
-#| "of users' freedom, but not totally; there is still discussion of GNU and "
-#| "free software, and people have some chance of coming across it. When "
-#| "that happens, the reader is more likely to pay attention to information "
-#| "about GNU (such as that it's the work of a campaign for freedom and "
-#| "community) if he knows he is a user of the GNU system."
 msgid ""
 "If they don't search, they may encounter them anyway. The <a href=\"/"
 "philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;open source&rdquo;</a> "
@@ -138,25 +113,18 @@
 "(such as that it's the work of a campaign for freedom and community) if they "
 "know they are users of the GNU system."
 msgstr ""
-"I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del <a 
href=\"/"
-"philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;codi obert&rdquo;</a> 
tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes relacionats amb la "
-"llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es parla sobre GNU i el "
-"programari lliure, i la gent té l'oportunitat d'arribar-hi. Quan això 
passi, "
-"és més probable que el lector presti atenció a les informacions sobre GNU "
-"(per exemple, que és l'obra d'una campanya per la llibertat i l'esperit "
-"comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del sistema GNU."
+"I encara que no la busquin, la poden trobar igualment. La retòrica del <a "
+"href=\"/philosophy/open-source-misses-the-point.html\">&ldquo;codi "
+"obert&rdquo;</a> tendeix a allunyar l'atenció de la gent dels temes "
+"relacionats amb la llibertat dels usuaris, però no totalment; encara es "
+"parla sobre GNU i el programari lliure, i la gent té l'oportunitat 
d'arribar-"
+"hi. Quan això passi, és més probable que el lector presti atenció a les "
+"informacions sobre GNU (per exemple, que és l'obra d'una campanya per la "
+"llibertat i l'esperit comunitari) si sap que ell mateix és un usuari del "
+"sistema GNU."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#| msgid ""
-#| "Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness "
-#| "of the ideals of freedom for which we developed the GNU system. It is "
-#| "also useful as a reminder for people in our community who know about "
-#| "these ideals, in a world where much of discussion of free software takes "
-#| "a totally practical (and thus amoral) approach. When we ask you to call "
-#| "the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo;, we do so because awareness of GNU "
-#| "slowly but surely brings with it awareness of the free software ideals of "
-#| "freedom and community."
 msgid ""
 "Over time, calling the system &ldquo;GNU/Linux&rdquo; spreads awareness of "
 "the ideals of freedom for which we developed the GNU system. It is also "
@@ -171,7 +139,9 @@
 "un útil recordatori per a les persones de la nostra comunitat que coneixen "
 "aquests ideals, en un món on s'han adoptat massa sovint, en el debat sobre "
 "el programari lliure, postures completament pràctiques (i per tant "
-"immorals). Quan us demanem que anomeneu al sistema «GNU/Linux», us estem 
demanant que ens ajudeu a difondre la consciència dels ideals del programari 
lliure."
+"immorals). Quan us demanem que anomeneu al sistema «GNU/Linux», us estem "
+"demanant que ens ajudeu a difondre la consciència dels ideals del programari 
"
+"lliure."
 
 # type: Content of: <div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
@@ -219,31 +189,28 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid ""
 "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
 "Copyright &copy; 2006, 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#| msgid ""
-#| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
-#| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
-#| "NoDerivs 3.0 United States License</a>."
 msgid ""
 "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
+"creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Llicència Creative Commons "
+"Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>
 msgid "*GNUN-SLOT: TRANSLATOR'S CREDITS*"
 msgstr ""
-"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de 
setembre de 2015."
+"Darrera actualització: <a href=\"http://www.puigpe.org/\";>puigpe</a>, 7 de "
+"setembre de 2015."
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. timestamp start reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]