www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/philosophy/po essays-and-articles.ca.po fs-...


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/philosophy/po essays-and-articles.ca.po fs-...
Date: Mon, 07 Sep 2015 09:46:32 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/09/07 09:46:32

Modified files:
    philosophy/po : essays-and-articles.ca.po fs-translations.ca.po 
             gif.ca.po protecting.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po?cvsroot=www&r1=1.89&r2=1.90
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/fs-translations.ca.po?cvsroot=www&r1=1.101&r2=1.102
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/gif.ca.po?cvsroot=www&r1=1.25&r2=1.26
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/philosophy/po/protecting.ca.po?cvsroot=www&r1=1.18&r2=1.19

Patches:
Index: essays-and-articles.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/essays-and-articles.ca.po,v
retrieving revision 1.89
retrieving revision 1.90
diff -u -b -r1.89 -r1.90
--- essays-and-articles.ca.po  18 Aug 2015 06:32:30 -0000   1.89
+++ essays-and-articles.ca.po  7 Sep 2015 09:46:32 -0000    1.90
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: essays-and-articles.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-08-18 06:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-25 11:13+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:36+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-08-18 06:25+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -641,7 +639,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "<a href=\"/philosophy/push-copyright-aside.html\">Science must &ldquo;"
 #| "push copyright aside&rdquo;</a>, another work of <a href=\"http://www.";
@@ -667,8 +664,7 @@
 "stallman.org\">Richard Stallman</a> publicat l'any 2001 a <a href=\"http://";
 "www.nature.com/nature/debates/e-access/Articles/stallman.html\">Nature "
 "Webdebates</a>, explica com el copyright impedeix el progrés en la "
-"investigació científica. També podeu estar interessats en <a 
href=\"http://";
-"www.publiclibraryofscience.org\">The Public Library of Science</a>, que es "
+"investigació científica. També podeu estar interessats en <a 
href=\"https://www.plos.org/\";>The Public Library of Science</a>, que es "
 "dedica a promoure que la investigació científica estigui lliurement "
 "disponible per tothom a Internet."
 
@@ -1352,7 +1348,6 @@
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Richard Stallman wrote <a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.html\"> "
 #| "letter to the editor</a> of Dr. Dobb's Journal in June which further "
@@ -1364,8 +1359,7 @@
 "the distinction between the Free Software and Open Source movements."
 msgstr ""
 "Richard Stallman va escriure una <a href=\"/philosophy/drdobbs-letter.ca.html"
-"\">carta al director</a> del Dr. Dobb's Journal al juny de 2000 on exposa "
-"les diferències entre el moviment del programari lliure i el del codi obert."
+"\">carta al director</a> del Dr. Dobb's Journal al juny de 2001 on exposa 
més a fons les diferències entre el moviment del programari lliure i el del 
codi obert."
 
 # type: Content of: <ul><li>
 #. type: Content of: <ul><li>
@@ -1532,7 +1526,6 @@
 msgstr "Copyright &copy; 1996-2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -1542,9 +1535,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: fs-translations.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/fs-translations.ca.po,v
retrieving revision 1.101
retrieving revision 1.102
diff -u -b -r1.101 -r1.102
--- fs-translations.ca.po    31 Aug 2015 04:27:32 -0000   1.101
+++ fs-translations.ca.po    7 Sep 2015 09:46:32 -0000    1.102
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: fs-translations.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-08-31 04:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-02 11:29+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:38+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-05-03 07:01+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -405,10 +403,9 @@
 msgstr "תוכנה חופשית (tochna chofshit)"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "תוכנה חופשית (tochna chofshit)"
 msgid "תוכנה חינמית (tochna chinamit)"
-msgstr "תוכנה חופשית (tochna chofshit)"
+msgstr "תוכנה חינמית (tochna chinamit)"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <table><tr><td>
 msgid "hi"
@@ -457,7 +454,7 @@
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
 msgid "ingyenes szoftver / ingyen szoftver"
-msgstr ""
+msgstr "ingyenes szoftver / ingyen szoftver"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <table><tr><td>
 msgid "hy"
@@ -542,16 +539,14 @@
 msgstr "Japonès"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "自由ソフトウェア (jiyuu software)"
 msgid "自由ソフトウェア (jiyū sofutouea)"
-msgstr "自由ソフトウェア (jiyuu software)"
+msgstr "自由ソフトウェア (jiyū sofutouea)"
 
 #. type: Content of: <table><tr><td>
-#, fuzzy
 #| msgid "無料ソフトウェア (muryou software)"
 msgid "無料ソフトウェア (muryō sofutouea)"
-msgstr "無料ソフトウェア (muryou software)"
+msgstr "無料ソフトウェア (muryō sofutouea)"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <table><tr><td>
 msgid "ka"
@@ -1049,7 +1044,6 @@
 "2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -1059,9 +1053,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: gif.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/gif.ca.po,v
retrieving revision 1.25
retrieving revision 1.26
diff -u -b -r1.25 -r1.26
--- gif.ca.po  18 Aug 2015 16:29:47 -0000   1.25
+++ gif.ca.po  7 Sep 2015 09:46:32 -0000    1.26
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: gif.ca\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-08-18 16:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-17 20:35+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:40+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-08-18 16:26+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -379,7 +377,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "For more information about the GIF patent problems, see <a href=\"http://";
 #| "www.progfree.org/Patents/Gif/Gif.html\">the League for Programming "
@@ -394,9 +391,7 @@
 "\">problem of software patents in general.</a>"
 msgstr ""
 "Per a més informació sobre els problemes de patent del format GIF, visiteu "
-"la pàgina de la <a href=\"http://www.progfree.org/Patents/Gif/Gif.html";
-"\">League for Programming Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu "
-"trobar més informació sobre el <a href=\"http://endsoftpatents.org/";
+"la pàgina de la <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20150329143651/http://progfree.org/Patents/patents.html\";>League
 for Programming Freedom GIF</a>. A través d'aquesta pàgina podeu trobar més 
informació sobre el <a href=\"http://endsoftpatents.org/";
 "\">problema de les patents de programari en general</a>."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -502,7 +497,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 Free "
 #| "Software Foundation, Inc."
@@ -510,11 +504,10 @@
 "Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 Free "
+"Copyright &copy; 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 Free "
 "Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -524,9 +517,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.

Index: protecting.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/philosophy/po/protecting.ca.po,v
retrieving revision 1.18
retrieving revision 1.19
diff -u -b -r1.18 -r1.19
--- protecting.ca.po  18 Aug 2015 16:29:49 -0000   1.18
+++ protecting.ca.po  7 Sep 2015 09:46:32 -0000    1.19
@@ -8,14 +8,12 @@
 "Project-Id-Version: protecting.ca.html\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-08-18 16:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-07 11:07+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:45+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-08-18 16:26+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 # type: Content of: <title>
 #. type: Content of: <title>
@@ -32,7 +30,6 @@
 msgstr "Ajudeu-nos a protegir el dret a escriure programari lliure o no lliure"
 
 #. type: Content of: <blockquote><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The League for Programming Freedom is inactive now. Please join our <a "
 #| "href=\"http://endsoftpatents.org\";>End Software Patents</a> campaign!"
@@ -41,13 +38,11 @@
 "archived. Please join our <a href=\"http://endsoftpatents.org\";>End "
 "Software Patents</a> campaign!"
 msgstr ""
-"La Lliga per a la Llibertat de Programació es troba actualment inactiva. "
-"Uniu-vos si us plau a la nostra campanya <a href=\"http://endsoftpatents.org";
+"La Lliga per a la Llibertat de Programació es troba actualment inactiva i el 
seu web està arxivat. Uniu-vos si us plau a la nostra campanya <a 
href=\"http://endsoftpatents.org";
 "\">End Software Patents</a>!"
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The right to write both nonfree and free software is threatened by <a "
 #| "href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";>software patents</a> "
@@ -61,14 +56,12 @@
 "&ldquo;look-and-feel&rdquo; interface copyright lawsuits</a>."
 msgstr ""
 "El dret a escriure programari, sigui lliure o no lliure, es troba amenaçat "
-"per <a href=\"http://progfree.org/Patents/patents.html\";> les patents de "
-"programari</a> i pels <a href=\"http://progfree.org/Copyright/copyright.html";
-"\"> processos judicials sobre els drets d'autor de les interfícies 
d'usuari</"
-"a>."
+"per <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20150329143651/http://progfree.org/Patents/";
+"patents.html\">les patents de programari</a> i pels <a 
href=\"https://web.archive.";
+"org/web/20150329142315/http://progfree.org/Copyright/copyright.html\";>processos
 judicials sobre els drets d'autor de les interfícies d'usuari</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The Free Software Foundation fights these threats in many ways. These "
 #| "include support for and being a member of <a href=\"http://progfree.org/";
@@ -80,8 +73,7 @@
 "Freedom</a>."
 msgstr ""
 "La Free Software Foundation lluita contra aquestes amenaces de moltes "
-"maneres, inclosa la de donar suport i ser membre de la <a href=\"http://";
-"progfree.org/\"> Lliga per a la Llibertat de Programació</a> (League for "
+"maneres, inclosa la de donar suport i ser membre de la <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20150329224604/http://www.progfree.org/\";>Lliga
 per a la Llibertat de Programació</a> (League for "
 "Programming Freedom)."
 
 # type: Content of: <p>
@@ -104,7 +96,6 @@
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The FSF urges you to join us in fighting these threats by <a href="
 #| "\"http://progfree.org/Help/help.html\";>helping the League</a>."
@@ -113,8 +104,7 @@
 "web.archive.org/web/20150329142830/http://progfree.org/Help/help.html";
 "\">helping the League</a>."
 msgstr ""
-"La FSF us exhorta a unir-vos a nosaltres per combatre aquestes amenaces <a "
-"href=\"http://progfree.org/Help/help.html\";>ajudant a la Lliga</a>."
+"La FSF us exhorta a unir-vos a nosaltres per combatre aquestes amenaces <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20150329142830/http://progfree.org/Help/help.html\";>ajudant
 a la Lliga</a>."
 
 # type: Content of: <p>
 #. type: Content of: <p>
@@ -180,7 +170,6 @@
 
 # type: Content of: <div><p>
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2013 Free Software "
 #| "Foundation, Inc."
@@ -188,11 +177,10 @@
 "Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2013, 2015 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 msgstr ""
-"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2013 Free Software "
+"Copyright &copy; 1996, 1997, 1998, 2007, 2008, 2013, 2015 Free Software "
 "Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -202,9 +190,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 # type: Content of: <div><div>
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]