www-commits
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

www/graphics/po anlpflogo.ca.po whatsgnu.ca.po


From: Miquel Puigpelat
Subject: www/graphics/po anlpflogo.ca.po whatsgnu.ca.po
Date: Mon, 07 Sep 2015 09:53:23 +0000

CVSROOT:    /web/www
Module name:  www
Changes by:   Miquel Puigpelat <puigpe>    15/09/07 09:53:23

Modified files:
    graphics/po  : anlpflogo.ca.po whatsgnu.ca.po 

Log message:
    Updated.

CVSWeb URLs:
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/anlpflogo.ca.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4
http://web.cvs.savannah.gnu.org/viewcvs/www/graphics/po/whatsgnu.ca.po?cvsroot=www&r1=1.3&r2=1.4

Patches:
Index: anlpflogo.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/anlpflogo.ca.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- anlpflogo.ca.po   18 Aug 2015 16:29:43 -0000   1.3
+++ anlpflogo.ca.po   7 Sep 2015 09:53:23 -0000    1.4
@@ -6,15 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anlpflogo.html\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-08-18 16:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-26 12:52+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:49+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-08-18 16:25+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "An LPF Logo - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -39,7 +38,6 @@
 msgstr "</a>"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Three copies of a logo for the League for Programming Freedom. Each "
 #| "depicts a Statue of Liberty holding up a eight inch or 5.25-inch floppy "
@@ -52,10 +50,7 @@
 "5.25-inch floppy diskette in her right hand, and a magnetic tape reel rests "
 "in her left arm."
 msgstr ""
-"Tres còpies d'un logotip per a la League for Programming Freedom (Lliga per "
-"a la Llibertat de Programació). Representa una Estàtua de la Llibertat que "
-"mostra amb la mà aixecada un disquet de vuit o de 5.25 polzades, i sosté un 
"
-"rodet de cinta magnètica amb el braç esquerre. "
+"Tres còpies d'un logotip per a la <a 
href=\"https://web.archive.org/web/20150329224604/http://www.progfree.org/\";>League
 for Programming Freedom</a> (Lliga per a la Llibertat de Programació). 
Representa una Estàtua de la Llibertat que mostra amb la mà aixecada un 
disquet de vuit o de 5.25 polzades, i sosté un rodet de cinta magnètica amb 
el braç esquerre. "
 
 #. type: Content of: <p>
 msgid "We thank Etienne Suvasa for drawing this LPF logo."
@@ -139,13 +134,11 @@
 "traducció al català del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2008, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2008, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -155,9 +148,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>

Index: whatsgnu.ca.po
===================================================================
RCS file: /web/www/www/graphics/po/whatsgnu.ca.po,v
retrieving revision 1.3
retrieving revision 1.4
diff -u -b -r1.3 -r1.4
--- whatsgnu.ca.po   28 Jun 2015 16:28:19 -0000   1.3
+++ whatsgnu.ca.po   7 Sep 2015 09:53:23 -0000    1.4
@@ -6,15 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: whatsgnu.html\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-06-28 16:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-11 20:04+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:52+0200\n"
 "Last-Translator: Miquel Puigpelat <address@hidden>\n"
 "Language-Team: Catalan <address@hidden>\n"
-"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Outdated-Since: 2015-06-28 16:25+0000\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
 
 #. type: Content of: <title>
 msgid "What's GNU - GNU Project - Free Software Foundation"
@@ -87,19 +86,16 @@
 "gnu.png\">5k</a>"
 
 #. type: Content of: <ul><li>
-#, fuzzy
 #| msgid "<a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.jpg\">"
 msgid "svg <a href=\"/graphics/whats-gnu.svg\">48k</a>"
-msgstr "<a href=\"/graphics/whats-gnu-sm.jpg\">"
+msgstr "svg <a href=\"/graphics/whats-gnu.svg\">48k</a>"
 
 #. type: Content of: <h3>
-#, fuzzy
 #| msgid "Licensing"
 msgid "Licensing"
 msgstr "Llicència"
 
 #. type: Content of: <p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -109,9 +105,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\">CC BY-SA 4.0 International</a> "
 "license."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquestes imatges estan disponibles sota la <a 
href=\"https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons BY-SA 4.0 International</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't have notes.
 #. type: Content of: <div>
@@ -159,13 +153,11 @@
 "a> per col·laborar en la traducció al catal&agrave; del web de GNU."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid "Copyright &copy; 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc."
 msgid "Copyright &copy; 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
-msgstr "Copyright &copy; 2007, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc."
+msgstr "Copyright &copy; 2007, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc."
 
 #. type: Content of: <div><p>
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "This page is licensed under a <a rel=\"license\" href=\"http://";
 #| "creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/\">Creative Commons Attribution-"
@@ -175,9 +167,7 @@
 "creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\">Creative Commons Attribution-"
 "NoDerivatives 4.0 International License</a>."
 msgstr ""
-"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" href=\"http://";
-"creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/deed.ca\">Llicència Creative "
-"Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 3.0 Estats Units d'Amèrica</a>."
+"Aquesta pàgina es troba sota la <a rel=\"license\" 
href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/\";>Llicència Creative 
Commons Reconeixement-SenseObraDerivada 4.0 Internacional</a>."
 
 #. TRANSLATORS: Use space (SPC) as msgstr if you don't want credits.
 #. type: Content of: <div><div>reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]